Účelová půjčka mojeauto

Chci si podit auto. Jedno u mm vybran, stoj 355 tisc korun, ale kde na nj vzt? Hotovost t nco mlo pes 50 tisc korun. Zvolm tedy vr i leasing. A ten si chci najt pes internet sama. Do vyhledvae zadvm pjka na auto.

Jako prvn si projdu AutoPjku od Equa bank. Reklama na ni bela i v televizi, jde o novinku na trhu. Chtla bych si pjit tedy 300 tisc korun na tyi roky, tedy 48 msc. V bance mi nabdnou:

 • Msn spltka: 7 592 K
 • rokov sazba: 9,90 % p.a.
 • RPSN: 10,36 %
 • Celkem zaplatm: 364 416 K

K vyzen vru mi sta jen jeden doklad totonosti, ostatn informace si banka prov sama. et u banky mt nemusm. Ale pokud bych ho mla, mu si pjku vydit rychle on-line a penze na tu budu mt za pr destek minut.

Pjit, nebo nepjit?

Ne cokoliv podepete, zjistte si, jak mte monosti. Kalkulaka na Osobni.Finance.iDNES.cz vm nezvazn srovn, kter pjka je nejvhodnj prv pro vs.

Auto bude napsan na m, velk technick prkaz budu mt u sebe. Sama si vak musm sjednat povinn ruen a ppadn i havarijn pojitn. vr mohu splatit dv a zdarma. Vyzen vru nestoj nic, vhodou je, e si bez poplatku mohu nastavovat vi msn spltky podle vlastnch poteb. Cel vr si lze pojistit proti nesplcen za msn poplatek 390 korun.

I kdy nejsem klientem banky, mohu si pjku sjednat po internetu, druh den za mnou pijede kurr se smlouvami k podpisu. Penze slibuje Equa bank poslat do dvou dn.

Ni spltky, ale auto nebude moje

Ale nenechm se pece zlkat hned prvn nabdkou,a tak prochzm dal.GE Money bank m tak vr - autoCredit.

 • Msn spltka 7 168 K
 • rok: 6,9 %
 • RPSN: 7,1 %
 • Celkem zaplatm: 344 064 K

Finln spltka i rok se mohou liit, zle pr na bonit klienta.K vyzen vru potebuji obansk prkaz, idisk prkaz, platn telefonn slo a potvrzen o vi pjm od zamstnavatele ne star ne jeden msc. Pro jistotu mm pinst i doklad pro oven adresy ne star ne dva msce. To u je dost paprovn. et u banky mt nemusm.

Technick prkaz auta bude uloen u leasingov spolenosti, kter tak bude vlastnkem. J budu pouze provozovatel. Havarijn pojitn a povinn ruen mi banka me sjednat, kdy budu chtt. Penze do ruky, respektive na et, nedostanu, banka je zaplat pmo prodejci. Smlouva me bt vystavena i bez poplatku.

Pjku mu splatit pedasn a budu za to platit maximln jedno procento z nesplacen jistiny. Do banky nemusm, vydm to u prodejce. GE Money Auto toti spolupracuje s vtinou prodejc na trhu. Nalkat by m mohla souasn nabdka, kdy tet spltku vru mi vrt na et.

Spltky jsou ni, ovem vad mi, e po dobu ty let nebudu vlastnkem auta. Takjdu dl. Cetelem je dal na ad.

 • Msn spltka: 8033 K, ovem za dn splcen mu zskat odmnu ve vi 16066 K
 • rok: 12,9 % p.a. ped slevou, 10,77 p.a. pi dnm splcen
 • RPSN: 13,69 ped slevou, 11,31 po slev
 • Celkem zaplatm (pi dnm splcen): 369 518 K

Pjku vydm na poboce, po telefonu, nebo on-line. Doloit musm potvrzen o vi pjmu,nebo posledn dv vplatn psky, kopii poslednho vpisu z bankovnho tu a dva doklady totonosti.

Auto bude mm majetkem. Havarijn pojitn a povinn ruen mi na dost sjednaj. Penze dostanu na et do dvou dn. Mohu si vr pojistit,stoj to 3,99 % ze spltky. I u Cetelemu maj bonus, kpjce vydvaj zdarma kreditn Autokartu, se kterou uette 4 % z ceny pohonnch hmot, a 9600 korun ron.

Pohdkov nabdka bez daj

Pjku na auto slibuj na internetu i dal banky, ale po rozkliknut zjiuji, e nejde o elov pjky na vz, ale o klasick spotebitelsk vry na cokoliv. Kalkulaky, kde si lze vypotat vi spltek a rok, najdete na webovch strnkch jednotlivch bank.

A pak jsou tu dal nabdky na vhodn pjky na auto, ale z nkterch nevytete, kdo je nabz. Na jeden odkaz kliknu. Smjc se pn na fotce slibuje nulovou akontaci, vyzen pjky do 10 minut, slevy a nzk spltky. Ovem a hledm, jak hledm, nikde telefon, adresa, jmno.

Pu na uveden e-mail ze soukrom poty, e bych mla zjem o pjku a zda by mi mohli napsat bli podmnky. Nikdo neodepisuje, ani ten den, ani nsledujc, ani cel tden. Prv ped takovmi podivnmi nabdkami odbornci varuj. Nzk spltky jet neznamenaj, e za vr zaplatte v konen sum mn. Naopak, poplatky za poskytnut vru, i jin skryt poplatky, mohou nakonec pjku prodrait o destky tisc.

Daov vhody

 • Finann leasing - firmy si mohou uplatnit leasingovou spltku jako daov uznateln nklad, pokud smlouvu uzavouna dobu odpovdajc minimln dob odepisovn danho zazen zkrcen o 6 msc.
 • vr - nepodlh DPH a roky jsou daov uznateln nklad pi splnn uritch podmnek danch zkonem. Majetek financovan vrem me uivatel odepisovat, rovnomrn nebo zrychlen.

Zdroj: UniCredit Bank

Dve probhal nkup vozu tak, e si lid sjednvali vry prostednictvm autobazaru a rozhodovali se podle ve spltek a u mnohem mn se dvali na nklady na vr. Tedy na to, o kolik celkov vc zaplat. Prodejci aut mnohdy doporuovali pjky na auto ne podle vhodnosti pro zkaznka, ale podle provize, kterou dostali. V poslednch nkolika letech se setkvme s tm, e lid, kte si chtj podit auto, se stle astji chod ptt do banky, jestli jim daj vhodnou pjku, k Pavel Vlek z mBank.

Dopluje, e se zvyuje povdom o tom, co znamenaj nklady na vr a e je poteba se dvat na RPSN, tedy ron procentn sazbu nklad. K posouzen nabdky tak nesta jen ve rokov sazby, zvlt kdy je obvykle uvozena slvkem od, co ve vtin ppad znamen, e klient takovou sazbu nedostane, dodov Pavel Vlek.

Co si pohldat, kdy si auto berete na leasing, nebo na vr

 • Leasing, nebo vr?Hlavnm rozdlem a vhodou spotebitelskho vru je, e se stvte okamit majitelem automobilu. To je vhodn i pi erpn sttnch dotac, napklad pro zdravotn postien. Pi leasingu se stvte vlastnkem auta a po plnm splacen. Leasing pin vhody v podob variabilnch spltek, jednoduchm vyzen a dostupnosti. Navc v sob asto zahrnuje platbu za zkonn a havarijn pojitn. Pi elovm vru toto ete sami, k Petr Plocek z UniCredit Bank, kter poskytujeleasingov a vrov sluby v rmci UniCredit Leasing. Dopluje, eleasingov smlouva na vozidla mus bt uzavena minimln na 54 msc.
 • Profesionln pstup.Spolenost, u kter si pjujete, by vm mla vysvtlit vechny podmnky nabdky. Dokumentace mus bt pehledn a pln ji pi prvnm jednn. dn zmny, pravy podmnek, nebo dodaten akn slevy, pokud si navc vezmete to, i ono. Srovnejte si vce nabdek, ne se definitivn rozhodnete, neberte tu prvn jen proto, e vm tvrd, e je nejlep.
 • Pozor na kraden vozy. Podvody se nevyhbaj ani prodeji aut. Zlodji se sna sv lovky udat rznmi cestami, jednou z nich jsou autobazary. Proto peliv vybrejte, od koho auto koupte. Autorizovan dealer znaky je szka na jistotu. S provenm pvodu ojetho auta by vm slun leasingov spolenost mla pomoci, dopluje Petr Plocek.
 • Kdy mm na Fabii, nekoupm si BMW.Vybrali jste si nov auto za vhodnou cenu a kte si, e byste si jet podilidal vbavu, 17palcov hlinkov disky, nebo sportovn paket. Ppadn lep motor. Nebo rovnou lep model. Najednou jste na dvojnsobn cen. Myslete na to, e auto splcte nkolik let a e nemuste mt vdy takov pjem jako v dob nkupu. Nepeceujte sv finann monosti. Radji zvolte levnj model ne problmy se splcenm.
 • Vy spltky, nebo del pjka.Chcete auto mnit kad ti roky? Nebo si ho nechat ptch osm let? Preferujete ni spltku rozloenou do del doby, nebo naopak rychl splacen? Kdy vte, e nov auto budete chtt za ti roky vymnit za lep model, tak si ten souasn nepoizujte na ptilet leasing. Pedasn splacen se me kvli poplatkm prodrait.
 • Vy, nebo ni akontace.Vtina leasingovch spolenost poaduje po klientovi sloen akontace na pozen vozu. To v praxi znamen, e na zatku muste sloit napklad 20 % ceny auta pedem. V dnen dob spolenosti vychzej klientm vstc a akontace me bt velmi nzk, i dokonce nulov. Ale m vy akontace na zatku, tm ni budou spltky. Na druh stran, pokud zvolte ni akontaci, mete zbyl finance vhodn investovat a nechat je vydlvat, rad Petr Plocek.
 • Pojitn ano, i ne. Zjistte si pedem, zda je v rmci va smlouvy povinn ruen zapotno do pravidelnch spltek. Nkter spolenosti mohou nechat uzaven povinnho ruen na klientovi. Stejn postup je nutn i v ppad havarijnho a dalch pojitn. A pozor tak na konec leasingu. Pokud mte pojistky uzaveny v cen leasingu, s jeho koncem si muste podit nov.
 • Smlouvy tte peliv.Ne smlouvu podepete, podrobn ji protte. Pi nejasnostech se ptejte a vydejte si sazebnk poplatk. Pozor tak na dodaten zmny smluvnch podmnek. Mohou bt zpoplatnny, asto i vysokmi stkami.

HTML:

BBCode:
Účelová půjčka mojeauto