Nejvýhodnější půjčka na byt

Nakonec ale rozhoduj i dal detaily, vetn pstupu ke klientovi. Napklad cesta zjemce o hypotku na poboku Komern banky nebo esk spoitelny jet pod zanechv pachu z nekonench nabdek doplkovch slueb i zbytench formalit, jako je telefonick domlouvn schzek s hypotenmi poradci a pedkldn obanskch prkaz. Men banky sice spolhaj na pehlednou nabdku i bleskovou kalkulaci vru "na pokn", ale ne vdy se mohou pochlubit nejvhodnjmi sazbami. Jak vypad tuzemsk trh s pjkami na bydlen?

Tdenk Ekonom v rmci przkumu trhu obeel 10 bank, kter v esku prodvaj nejvce hypotk, a oslovil je ve vech ppadech se stejnm zadnm: dost o poskytnut hypotenho vru mladmu pru dvou tictnk s jednm dttem. S hrubm msnm pjmem manela 40 tisc korun a rodiovskm pspvkem manelky si v modelovm pkladu chtli podit tpokojov byt o vme 70 metr tverench na okraji Prahy v hodnot 2,5 milionu korun.

Pjit chtli – za co nejvhodnjch podmnek – dva miliony, zbytek chtli financovat z vlastnch zdroj. Stejn zadn Ekonom zaslal do bank elektronicky a vyzkouel i hypoten srovnvae.

Banky doporuuj webov kalkultory hypotk jako vhodn nstroj pro porovnn nabdek, kter me nahradit prvn nvtvu poboky. Pesto se ukzalo, e vce ne polovina nabdek pedloench pi osobn nvtv byla vhodnj ne podle vpot na internetu. U ostatnch se nabdky shodovaly, pouze u jedin finann instituce "vypadl" vsledek lep ne na poboce.

obalka Ekonom 2015 5Podrobn vsledky spolen s tipy odbornk, jak si zajistit co nejlep hypoten vr, a pehledem nejastjch trik bank najdete v aktulnm sle tdenku Ekonom.

Objednat si jej mete i pes SMS. V elektronick podob je k dostn i na iPadu a iPhonu a tabletu Samsung.

 

Peposlat

HTML:

BBCode:
Nejvýhodnější půjčka na byt