Era pujcka a cizinec

esk spoitelna poskytuje celou adu pjek a vrovch produkt. Vedle kontokorentu kbnm tm, kreditnch karet, hypotk nebo spotebitelskho vru jsou to pedevm produkty Pjka esk spoitelny a Hotovostn vr. Tyto vry maj jasn parametry.


vry esk spoitelny

Pjka esk spoitelny je pjkou neelovou mete si pjit na cokoliv vybaven domova, pozen automobilu, pepychovou dovolenou je to jen a jen na Vs. Jej maximln ve je 600 tisc K a penze mete zskat pevodem na et i vhotovosti. rokov sazba je nastavena velmi nzko a po celou dobu splcen pjky zstv stejn. esk spoitelna pjky pro irok spektrum adatel.

esk spoitelna nabízí pjky obanm

Tento vrov produkt je uren obanm R i cizincm, kte maj povolen ktrvalmu pobytu na naem zem. Pi dosti o pjku budete potebovat obansk prkaz nebo pas a potvrzen o vi Vaich pjm (v ppad, e podnikte, dokldte posledn daov piznn). Pjka nabz monost pojitn neschopnosti splcet.

Hotovostn pjka

Hotovostn vr je neelov pjka, o ni me dat oban R i cizinec, a to i vppad, e m trval bydlit mimo R. Ve tto pjky zan na 30000, maximln stka nen stanovena a uruje se individuln. Pro zskn hotovostnho vru nen poteba mt u esk spoitelny bankovn et pjku lze splcet i ztu vjin bance. Podobn jako u Pjky esk spoitelny je poteba kdosti doloit vi pjm. Hotovostn vr m po celou dobu splcen fixn rokovou sazbu.


www strnky: www.csas.cz


HTML:

BBCode:
Era pujcka a cizinec