Pujcka v trafice olomouc

   
   
  Prosm o zodpovzen dotazu.
         
  Jmno: E-mail:
         
  Pedmt:    
         
  Dotaz:      
 
         
 
 
         
         
         
  Zodpovzen dotazy:
6.9.2016 - Dobr den. Moc by m zajmalo co dlat, kdy muj syn chce dt sv pjmen dcerce kter se narod a jeho ptelkyn, kter m ji dv dti s predesleho vztahu stim nesouhlas a ani si syna nechce vzt. ijou spolu, syn se star o dti, ale jeho pjmen ji dt nechce. M niake prva, nebo si to rozhoduje sama maminka.
Ven pan, v ppad, e by se rodii neshodli na tom, jak jmno a pjmen bude mt dt, pak pjmen ur soud.
6.9.2016 - Dobr den, ven pan doktorko, dostal jsem pokutu od revizora za jzdu na erno v MHD. Doklad o pokut jsem ale nepodepsal ani nepevzal a asi po 3 tdnech mi od dopravnho podniku (DP) pila upomnka na zvenou stku za nezaplacen vas, cca K 1.600,--. Me DP takto postupovat, kdy jsem jim nic nepodepsal? Dkuji za odpov.
Ven pane, tomu, aby Vm byla pokuta platn udlena, nen nutn, abyste cokoliv podepisoval, take se domnvm, e postup Dopravnho podniku je v podku.
6.9.2016 - Dobr den,chtla jsem se zeptat,moje maminka se dostala do fin.tsn a tm i do exekuce.Doma nem nic co by mlo njakou hodnotu a tak se boj,e ji muou vysthovat.Bydl v byt od spolenosti RPG,m tam trval pobyt,bydl u tam pes 20 let.mue tato situace nastat.Dkuji za informaci
Ven pan, z Vaeho dotazu vyplv, e Vae matka ije v njemnm byt. V tomto ppad nehroz, e by ji vysthovali. To pouze v ppad, e by neplatila njem a njemn smlouva j byla vypovzena.
6.9.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat, jestli v ppad, e za firmu jedn u soudu prvnk, je nutn ast statutrnho zstupce. Dkuji a jsem s pozdravem
Ven pan, pokud spolenost udlila plnou moc advoktovi, pak statutrn zstupce nemus bt u soudnho zen ptomen. Jeho ptomnost by byla nutn pouze v ppad, e by soud si ji vydal.
5.9.2016 - Dobr de.Mm exekuciu na plat,z prce chcem odst a pracovat chcem niekde inde cez pracovnu agenturu.Moe mi agentura strhvat exekuciu z platu?akujem za skoru odpove.S pozdravom peknho da Monika.
I v ppad, e zmnte zamstnn a zpsob zamstnvn bude exekuce dle trvat a bude Vm dle strhvna povinn stka z platu.
5.9.2016 - Dobr den chtl bych se jen zeptat v roce 2010 jsem byl proputn z vkonu trestu na novelu zkona byl sem rok doma a poroce my piel nastup trestu zpt do vkonu trestu e soud pochybil a novela se namn nevztahovala tento trest sem vykonal j jen esem tet etl e omilem proputn vzni na amnestii u nemus trest znovu vykonvat dkuji s pozdravem Rc Luk
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta a pedloil mu ob rozhodnut a to jednak to o proputn z vkonu trestu a dle rozhodnut o nstupu do vkonu trestu, aby bylo jasn patrn, z jakho dvodu jste byl proputn.
4.9.2016 - Dobr den, chtl jsem se zeptat kdy mam exekuci a zaloil jsem s.r.o. mohu o to pijt dkuji moc. Vla
Ven pane, podl ve spolenosti s ruenm omezenm me bt postien exekuc, tm tedy mete o spolenost pijt.
3.9.2016 - Dobry den. Muj syn u me nezije ale j hlasen u me. V loni se odstehoval k babicce. S tim ze sem bude jezdit.Chvili tam chvilku tady. Nikde nepracoval a nebyl ani na UP. Zhmotneho zabezpeceni mi sebrali penize. Prestal semnou komunikovat a ja dokladala na soc.ze zije semnou. Platila popelnice a td..Ted po roce mi napsal ze me znici.A dohledne abych skoncila u popelnic.Napsal, ze pujde na soc.a nahlasi ze pracoval. Ja o tom nevedela, nemluvil semnou. Co mam delat. Budu trestne sthna. Dekuji.
Ven pan, jedn se pouze o plan vhrky, V syn by musel dokldat, e il jinde a e neil v u Vs. Pokud mte stle k dispozici vhrky, kter Vm napsal, tak mete lehce pedloit tyto vhrky a vyvrtit jimi jakkoliv tvrzen.
2.9.2016 - Dobr den pan doktorko, chtla bych se zeptat zda-li je mon nebo sp zda-li bych mla jt do sportu pro neadekvtn vi uroku z prodlen. Vzala jsem si v dob nhl hospitalizace pjku u spolenosti KVB. Prodluovala ji stle a pot domluvila, e mm uhradit jistinu. Tm jsem myslela , e mm vyzen. Tuto jistinu jsem nedoplatila vetn penle udajne a po roce mi piel nvrh na exekuci s penlem s prodlen 19 000 plus nklady na exekuci. Je toto vbec mon. Dkuji za odpov
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se svm sporem obrtila na advokta a poradila se s nm, protoe je teba vidt veker dokumenty a posoudit, zda se jednalo o nevhodnou smlouvu a neadekvtn vi rok z prodlen, a zda smlouva samotn je platn.
2.9.2016 - Dobr den, mla bych dotaz, jak sprvn postupovat v ppad, e njemnk v souasn dob pobv v domov senior. Vzhledem k jeho zdravotnmu stavu se domnvm, e nvrat dom nebude mon. Njemnk m pouze sestru a synovce, kte s nm nebydl. Njemn v souasn dob neme platit vzhledem k vi poplatk v domov senior. Jak ppad vyeit sprvn prvn i morln? Dkuji za V nzor epivov
Ven pan, z Vaeho dotazu vyplv pouze to, e se V njemnk odsthoval do domova senior, nikoliv, e by snad ml zdravotn problmy. Doporuuji Vm, abyste se spojila se svm njemnkem a domluvila se s nm na een tto situace. Pokud nebude njemnk hradit njem, pak mte prvo mu dt vpov z njmu.
1.9.2016 - Dobr den.Tchyn je asi ti roky v LDN Jarom a m tam svj et.Kdy vak chce pevst njak penze synovi na et,sociln pracovnice ve blokuje a tvrd e se j zd bt tchyn zmaten.Dobr den.Tchyn je asi ti roky v LDN Jarom a m tam svj et.Kdy vak chce pevst njak penze synovi na et,sociln pracovnice ve blokuje a tvrd e se j zd bt tchyn zmaten.Oficiln vak nem dn problmy se svprvnost a div se pro neme synovi poslat njak penze.Co mme dlat?Dkuji. vak nem dn problmy se svprvnost a div se pro neme synovi poslat njak penze.Co mme dlat?Dkuji.
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, z jakho dvodu je tchn v lebn dlouhodob nemocnch a jestli tedy tato hospitalizace me mt vliv na jej rozhodovn. Pokud nedolo k omezen svprvnosti Va tchn, tak me samozejm se svmi prostedky nakldat jak se j zachce a sociln pracovnice nem prvo do toho nikterak zasahovat.
30.8.2016 - Dobr den, pan doktorko, jsem rozveden a mm postienho 17letho syna, tk psychomotorick retardace, tud nen schopen jakkoli komunikace a nebude schopen nikdy chodit do zamstnn. Mj dotaz je na placen vivnho od jeho otce jakmile syn dovr 18 let, jestli je bval manel povinen platit soudem stanoven vivn i po dovren 18 let syna, syn bude mt koln dochzku ji ukonenou. Pedem dkuji za odpov.
Ven pan, za situace, kdy V syn nen schopen se sm ivit a pak jeho otec, V bval manel, bude mt dle povinnost hradit vivn na syna a to i pot, co syn nabyde zletilosti.
30.8.2016 - Dobr de prosm vs o radu moja svokra je z CZ jej otes il v Kanade a zomrel je jedin Dedika chceli by sme sa opta ako dlho me trva km jej uznaj a uvonia peniaze akujem Monika
Ven pan, na tuto otzku Vm nemohu odpovdt, protoe zle na tom, jak dlouho bude trvat ddick zen v Kanad.
29.8.2016 - Dobr den, nastoupil jsem nyn jako uitel na 2. stupn Z. V souasn dob mm spn dokoneno bakalsk studium pedagogiky a jsem ped dokonenm studia magisterskho. editel koly m automaticky zaadil do platov tdy 11 s tm, e na tdu 12 mm nrok a pot, co spn dokonm magistersk studium. Uitel Z bn prv do 12. tdy spad. V nazen vldy . 564/2006 Sb. se ale uvd, e minimln vzdln pro 12. platovou tdu je Bc., co spluji, stejn tak to, e pokud si sv mgr. vzdln dodlvm, mm na 12. tdu nrok. Jak to, prosm, vidte Vy z prvnho hlediska? Mm v souasn situaci na tdu 12 prvn nrok, i je to na rozhodnut editele koly? Dkuji Havlek
Ven pane, pokud jde o platovou tdu, tak jak platov tda 11, tak platov tda 12, maj jako pedpoklad pro zaazen vysokokolskho vzdln v magisterskm studijnm programu, nebo vysokokolsk vzdln v bakalskm studijnm programu. Kvalifikan pedpoklady jsou tedy oba dva stejn. Co me bt rozlin, je npl prce, kdy pokud jde o rozdl mezi jednotlivmi tdami, pak ten je upraven v metodickm vkladu k odmovn pedagogickch pracovnk.
28.8.2016 - Dobr den. Chtla bych se zeptat , jak je to s vpotem vivnho. manel m z pedchozho vztahu syna, na kterho pravideln plat a se kterm se pravideln stk. Nm se v manelstv narodila dvojata, proto jsme dali o snen vivnho. Mstsk soud ani odvolac krajsk na vivnm nic nezmnili, co nen to podstatn. Jde o "upraven vpovdi" matky nezletilho. Manel m zhruba stejn plat, jako ml v dob rozchodu a vmry vivnho (naven m pouze dky daovm levm na nae dv dti, to vak soud v potaz nebral). Matka nezletilho m, stejn jako my, 2 dti (jet dalho syna ze vztahu s mm manelem), daov levy si dv jednou ron do ztovn - proto m ni pjem (kde je pot spravedlnost, kdy m kad msc "K dobru" 2,500,-, kter nikde neuvd?). Dal okolnost je, e opakovan uvdla u obou soud, e star syn nastupuje studovat na V (uvedla i na jakou), ale ani jednou na ni nenastoupil (nebyl pijat), pesto si na nj matka uplatuje vyivovac povinnost a zletil syn je doma, nic nedl a nech se matkou ivit. Chci se zeptat, jakou mme monost ohradit se proti tomuto "uvdn nepravdy". Pi posuzovn ve vivnho soud potal se 2 vyivovac povinnosti matky nezletilho, ale zletil nestudujc syn m ji dlouho monost jt pracovat, pesto se tak nedje a matka jej stle ped soudy uvd jako osobu vyivovanou. Mme monost se nkam obrtit a njak tyto, podle ns dleit informace, pi posuzovn uvst na pravou mru? Dkuji moc za odpov.
Ven pan, za situace, e syn Vaeho manela je zletil, nepipravuje se soustavn na povoln, pak nem nrok na vivn. Proto mete podat nvrh na zruen vivnho.
24.8.2016 - Dobr den, prosm o radu. Podepsali jsme rezervan smlouvu na koupi bytu a zaplatili kauci. Nyn eme s bankou hypotku a je jist monost, e nm nedaj hypotku, protoe developer bude mt financovanou vstavbu nebankovn instituc, jak m uvedeno v smlouv o budouc smlouv kupn a ta bude mt do kolaudace zstavu na nemovitosti. To se samozejm nelb bance. Je njak monost zruit rezervan smlouvu a dostat penze z kauce zpt? Pijde mi to ze strany developera jako vdom pekka k dnmu financovn nemovitosti. Dkuji mnohokrt Nadymek
Ven pane, pokud jde o monost odstoupen od rezervan smlouvy, pak se obvm, e zle na tom, jak je rezervan smlouva koncipovna a co je jejm obsahem a zda je tam tato monost upravena.
24.8.2016 - Dobry den chtel bych se zeptat,radne platim alimenty deti sem nevydel jiz 3 roky platim si vydaje a nezbejva my ani na zivobyti byvala pritelkyne zada o zvyseni alimentu jak mam postupovat?dekuji predem za radu
Ven pane, u soudu budete muset prokzat svoje pjmy a vdaje. Proto soudu sdlte, jak jsou Vae pjmy, jak jsou Vae vdaje a jak zstatek pak mte s tm, e nen mon poadovat zven vivnho, jeliko na to nemte finann prostedky.
23.8.2016 - Dobr den, manel m z prvnho manelstv syna, alimenty vdy poctiv platil. Syn se s nmi odmt stkat, odmt cokoliv pijmat. S manelem pokud vbec, mluv velmi nevybravm zpsobem. Manel ml a m pochybnosti o tom, zda je skuten biologickm otcem. Me i po tolika letech podat o posouzen uren genetickch test pro potvrzen/vylouen otcovstv? Dvodem je monost vykrtnut syna z monho ddickho zen. Dkuji za odpovd. S pozdravem Yveta V.
Ven pan, po takto dlouh dob nen mon vst zen o uren otcovstv. Jestlie V manel ml pochybnosti o tom, zda je biologickm otcem, ml toto zen iniciovat vas. Pokud V manel nechce, aby po nm syn ddil, me ho vyddit napklad z dvodu, e o nj neprojevuje dostaten zjem.
21.8.2016 - Dobr den, mm tento dotaz: Me shromdn SJV nutit vlastnka bytu k tomu, aby si vzal s ostatnmi vlastnky vr na zateplen domu? Vlastnk se zateplenm souhlas a rd zaplat svj podl na cen zateplen na et spoleenstv. Ovem nestoj o vr, m finann prostedky voln. Vbor svj o tom nechce slyet, argumentuje tm, e kdy shromdn schvl financovn zateplovn formou vru, tak se mus astnit vichni. Jak se m vlastnk brnit? Dkuji mnohokrt za as vnovanm mmu dotazu
Ven pan, pokud jde o vr, pak si tento vr neberou jednotliv konkrtn vlastnci, ale cel spoleenstv vlastnk jednotek, jako prvnick osoba. Proto pokud na shromdn bude schvlen tento zpsob financovn, pak jedinou Va obranou by bylo, obrtit se na soud, kdy zkon uvd, e je-li pro to dleit dvod, me pehlasovan vlastnk jednotky navrhnout soudu, aby o zleitosti rozhodl. V rmci tohoto me t navrhnout, aby soud doasn zakzal jednat podle napadenho rozhodnut. Mm vak za to, e by tento postup ve Vaem ppad k niemu nevedl.
21.8.2016 - Dobr veer. Rada bych se zeptala jestli si mohu dat trvale bydlit kamkoli,pokud vlastnim plku bytu a plku domu. Jsem rozveden a pat mi stle ob plky z nemovitost i bytu. Moc dekuji Jana Smilkova
Ven pan, jestlie mte byt a dm ve vlastnictv, mete zde mt svj trval pobyt.
21.8.2016 - Dobr den.Potrebovala bych poradit.Pritel byl osv v roce 2012 .Rozhodl se,ezamstna jednu osobu.Ale po 2 mscch se zmnila situace a musel osv pozastavit.Loni mu pilo z ozsz,e m zaplatit zdrav.pojistn zhruba 40000 tisc.Uvdl,e ml nulov pjmy.A byl hlen na p.Nyn zjistil,e zamstnanec a etn,kterou zn jen zbn(nebyla to jeho etn)Zejm zfalovali podpis na pracovn smlouv a zpotovm list.Ten lovk u nj byl zamstnn dajn 9mesc a pak pobral nemocensk dvky.Dalo by se s tm nco dlat vdy je to podvod.D kuji
Ven pan, jako zamstnavatel ml V ptel povinnost platit za svho zamstnance zdravotn a sociln pojitn a to bez ohledu na to, jak ml pjmy. V ppad, e zamstnanec tvrdil, e byl zamstnn dle u Vaeho ptele, ne ve skutenosti byl, a proto zfaloval podpis Vaeho ptele, pak mete podat trestn oznmen na policii pro podezen ze spchn trestnho inu.
20.8.2016 - Hezkej podveer,chtel jsem se zeptat ohledn pohrebneho.zda musm o nej zadat na ad prce kde mm trvalej probt.Mam stimto adem prce ve Zrui nad sazavou velmi patn skuenosti a proto bych chtel o nej zadat na jinm ad.Mohla byjste mi poradit v teto pro me sloit situaci.A zda pohebn existuje.Dkuji p.Ladra
Ven pane, Pohebn je jednorzov dvka, kterou se pispv na nklady spojen s vypravenm pohbu. Pohebn je stanoveno pevnou stkou ve vi 5 000 K a nle osob, kter vypravila poheb nezaopatenmu dtti, nebo osob, kter byla rodiem nezaopatenho dtte, a to za podmnky, e zemel osoba (s vjimkou mrtv narozenho dtte) mla ke dni mrt trval pobyt na zem R. O pohebn mete podat na formuli u adu prce pslunho podle Vaeho trvalho pobytu.
17.8.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat ohledn m mzdy. Na agentue jsem pi uzavran smlouvy doloila tak doklad o studiu a jet mi nen 18 (teprve v jnu). Nae profesorka uetnictv nm ekla, e kdy dolome doklad o studiu, pr neplatme dn odvody jako SP, ZP da tak da (pokud nm nen 18). Chtla bych poradit jako to mm eit a zda mali nrok na to aby mi sthli ZP, SP a tak da. Pedem dkuju za odpov a mjte hezk den.
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, zda jste uzavela pracovn smlouvu i dohodu o proveden prce i pracovn innosti. Pokud se jedn o pracovn smlouvu, pak jste pltcem pojistnho. U dohody o proveden prce pokud msn vdlek nepeshne 10.000,-K neplatte ani zdravotn ani sociln pojitn a u dohody o pracovn innosti pokud msn vdlek nepekro 2.499,-K msn.
17.8.2016 - Dobry den sousedka o me rozhlasuje ze prodavam drogy ale to vubec neni pravda spini moje jmeno na kterym si zakladam nevim jak na to prisla ze prodavam drogy na takove svinstvo bych ani nepomyslel na drogy,vsichni v okoli se na me vzdycky divaji a neco si suskaji prosim muzete mi poradit ja nevim jestli ji mam dat k soudu a vysoudit z ni penize protoze podnikam a ona na moje jmeno hazi spinu a diky tomu jsem prisel uz o radu zakazniku a zakazek takze prichazim o penize S pozdravem Kocman Jakub
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na policii, jeliko jednn sousedky by se dalo hodnotit jako pomluva podle ustanoven 184 trestnho zkonku.
16.8.2016 - Dobr den. Chci se zeptat, pokud si chceme s manelem dat o insolvenci zda se do dluh pot vr u MSS se stavebnm spoenm, kter je zajitn nemovitost? Dkuji samkov
Ven pan, v insolvennm zen se bere v potaz i vr u eskomoravsk stavebn spoitelny se stavebnm spoenm, kter je zajitnm nemovitost.
16.8.2016 - Dobr den, prosm o pomoc,kamardce umel manela ml ver na 12 let/dva roky platil,take jim zaplatil jen rok za celch 12 let/ ze stavebnho spoen ona je spoludlunk,nyn po n chce stavebn spoitelna do jna doplatit cel dluh a nebo nabz ji novou smlouvu na jej jmno a tm by zaplatila jt jednou cel roky. Je to vbec mon,aby si nechala stav.spoitelna roky za 12 let a chtla zaplatit cel vr?Nebo pechaz dluh automaticky na spoludlunka? Dkuji moc za rychlou odpov Veitov
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, kolik ml manel Va kamardky ml pesn zaplatit, jakou stku, jakm zpsobem se hrad vr ze stavebnho spoen. Abych Vm mohla poradit lpe, potebovala bych znt onu konkrtn smlouvy a je tak teba vdt, jako dopadlo ddick zen a jakm zpsobem bylo vypodno ddictv. Proto doporuuji Va kamardce, aby se obrtila na advokta.
15.8.2016 - Dobr den ml bych dotaz. Mj otec se rozvedl ped 5 lety s mmou.Po rozvodu se pihlsil k insolvenci kter mu byla uznna.Mezitim otec si nael ptelkyni s kterou m 6 leteho kluka u ktereho ani neni zapsany v rodnem list,matka toho kluka te d o udn otcovstv u soudu a soud ji vyhovl s alimenty 2000 K.a doplacenim aliment za 3 roky.Otec se u soudu odvolal a nev kudy kam.Jde o to e te otec v lednu 2017 bude konit insolvenci a s tmi alimenty by musel nejsp pokraovat dale..Co by ml otec dlat ? Dkuji moc za rady.
Ven pane, doporuuji Vm, aby se V otec obrtil na advokta, kter by ho zastupoval v odvolacm zen. Uvdte, e matka dtte chce uren otcovstv u soudu, ale naopak z Vaeho dotazu vyplv, e ji bylo rozhodnuto o viv nezletilho. Nen tedy z Vaeho dotazu jasn, jak to s uznnm otcovstv je.
12.8.2016 - Dobr den, mm na vs dotaz, v Mlad Boleslavi m mj otec byt v rodinm dom, je jeho vlastnkem, ve kterm jsem bydlela s ptelem, nyn se tam nasthoval mj bratr ale s tm, e v byt je pln nov kuchysk linka kter i s vybavenm stla cca 55000 korun. Domluvili jsme se, e mj bratr mi bude splcet cca po dvou tisch msn dohodnutou stku a to v celkov vi 36000 korun. Msn tedy po tch dvou tiscch po dobu 18 msc. Bohuel k jeho minulosti bych se chtla ujistit a sepsat platnou smlouvu, kde bude toto ve zahrnut a v ppad nesplcen to eit monmi zpsoby (soud). Pot jsme se i s majitelem bytu domluvili, pokud se nebude dluh dn splcet, byt se zamkne a nebude ho mj bratr smt pouvat, jde toto njak zahrnout do smlouvy? V ppad, kdy bude smlouva vypadat dle zmnnch podmnek ve, bude podepsna, m bt podepsna vemi stranami (nejen mnou a bratrem ale i vlastnkem bytu)? A kdy se stane to, e nebude splcet, jak proces nsleduje? Soud? Me pak mt soudn nazeno, e firma odete stku z vplaty a nm pijdou penze rovnou od firmy a jemu bude stka ve vplat automaticky strhvna? A jak je to v ppad, e o prci pijde a nebude mt nrok na podporu, jak dostanu penze zpt kdy nastane takovto situace? Moc dkuji za vechny odpovdi.
Ven pan, v tto vci Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta a nechala si tuto smlouvu sepsat advoktem, abyste mla jistotu, e takov smlouva je platn a vymahateln. Doporuuji Vm, aby V otec jako majitel bytu sepsal njemn smlouvu, ve kter se zave V bratr platit navc jet stku na spltku kuchyn s tm, e pokud by nesplcel, njem by mu byl vypovzen.
12.8.2016 - Dobr den, chci se zeptat, jestli exekutor sm zabavit "vc", jeho hodnota evidentn nepesahuje 1 000,- K. (sm exekutor toto v soupise ohodnotil stkou 600,- K) Dkuji za odpov
Ven pan, exekutor sm zabavit i vci, jejich cena je ni ne 1.000,-K.
10.8.2016 - dobr den, prosm o radu, mm pozemek ve svm vlastnictv u vody v chrnn krajin. Je to louka a chci se zeptat, jestli si na n smm parkovat s karavanem. Nevm adm , e m sdl pravdivou informaci.
Ven pane, za situace, kdy se jedn o vozidlo, tak na svm pozemku mete s karavanem parkovat, nesmte tam vak budovat dnou stavbu.
9.8.2016 - Dobry den, rad bych vedel jestli treba meho souhlasu ke zmene prijmeni deti, jestli jsou sverene do pece matky.Dekuji
Ven pane, i za situace, kdy dti jsou sveny do pe matky, pokud jde o zmnu pjmen, je k tomu nutn V souhlas.
8.8.2016 - Dobr den, za 1,5 roku trvn soudnho zen v prbhu jednn soudkyn prohlsila za neplatnou smlouvu o dlo, pro jej dajnou neuritost ohledn pedmtu plnn. Jej soust byl polokov rozpoet s podepsanm krycm listem. Nsledn provedla zmnu prvn kvalifikace na bezdvodn obohacen. Po 3 letech byl vynesen rozsudek. Smlouva ovem ve vrokov sti rozsudku zneplatnna nebyla. Pouze se o neplatnosti pojednv v odvodnn. Jsem pesvdena o tom, e smlouva je tud nadle platn, kdy o n nebylo rozhodnuto. Byla uzavena dle starho obanskho zkonku. Mm pravdu? Dkuji pedem za odpov. Kolov
Ven pan, k tomu, abych Vm mohla kvalifikovan odpovdt, bych musela znt, jak smlouvu o dlo, tak i rozsudky soudu, na kter se odvolvte. Soudkyn si pravdpodobn platnost smlouvy vyeila tzv. pedbnou otzku, a dospla k zvru, e tato smlouva nen platn.
7.8.2016 - Dobr den . Mm odebrny idisk prkaz za alimenty. Jsem na uradu prace a mm monost jt jezdit,ale nevm jak zskat zpt idik ,na vyplacen nemm penze. Alimenty te rok dn platm a poslm i nco navc. Co mi prosm poradite. Dekuji
Ven pane, pedpokladem zruen exekunho pkazu, jm Vm bylo odebrn idisk prkaz je, e budete mt zaplacen nedoplatek na vivnm.
6.8.2016 - Dobr den je to u pl roku co jsem platil za vagra a vagrovou fakturu za telefon 2600 kc do dnes mi penze nedali je mon jak tyto penze od nich dostat ? Dkuji Karel
Ven pane, mete vyzvat svho vagra a vagrovou, aby Vm penze vrtili, jinak, e se obrtte na soud. V ppad, e Vm je nevrt, pak mete podat alobu na zaplacen. Pipravte se vak, e budete muset prokzat, e jste tuto fakturu hradil Vy.
6.8.2016 - Dobr den mla bych k vm prosbu v roce 2012byl tatnek v nemocnici eklmi e napsal zavt a dal ji do jednoho z obraz bratrovi o kterm vm jak je kdy se m ptal tak jsem ekla o zavti ale udala jsem patny obraz kdy tatnek zemel tak bratr nelenil a ten patn obraz rozebral kdy jsem o tom mluvila s mou matkou nevila mi a nev do ted e by j to tatka ekl apod mam strch aby se ta zavt nedostala do nespravnch rukou protoe kdy jsme byli u note a tam se ns ptali jestli zanechal nakou zavet chtla jsem ct ano ale nevilo by se mi a pak by nastalo jak to v apod a ted se najednou nael rozebran prav obraz bojm se co mm dlat kdy mi nikdo nev a tatnek dvoval jenom m dkuji moc jsou to 4 roky ale stle to bol e jsem nedodrela slib.prosm o radu a pedem dkujitorknov Jiina Teplice v echch o tom e ta zvt je vm nebot kdy mla mamka narozeniny 21.5.2010tak asi ti dny pedtm byl u note ale nevim kterho a pak se na to zapomnlo Co mm dlat ?
Ven pan, V dotaz je ponkud zmaten a nevyplv z nj jasn veker skutenosti. Jestlie vak vte, e existuje njak zv, pak Vm doporuuji, abyste se obrtila na note s touto zvt, e jste ji nyn nala, e dte obnoven ddickho zen.
5.8.2016 - dobr den, chtla bych se zeptat, zda v dtskm domov me bt zabavovna elektronika a mt ji jen na pl hodiny denn, co je od 19:30-20:00. dkuji za zodpovdn otzky.
Ven pan, z Vaeho dotazu se nepodv, o jakou konkrtn elektroniku se jedn. Nnap. mobiln telefon Vm nesm bt zabavovn vbec a stejn tak mus Vm bt cel den zajitn pstup na internet. Nakldn a zachzen se s elektronikou pes den, me bt uritm zpsobem omezeno, avak ne do tto mry jak Vy popisujete.
5.8.2016 - Dobr den, prosm o radu jak postupovat. Na potku ervence mi zemel bratr v penzionu pro seniory. Provozovatelka penzionu mi ani neoznmila zhoren jeho zdravotnho stavu a pevoz do nemocnice. Pouze mi zavolala a po mrt bratra. Nyn odmt komunikovat ohledn vydn jeho osobnch vc a financ, kter ml u sebe. Bratr ml ped svou smrt v penzionu hotovost cca 50 tis.. Bohuel zemel neekan. Proto jsme nestihli vyeit finance. Provozovatelka penzionu odmt pedn jeho vc a vytovn pobytu a hotovosti. Je na ni vedeno nkolik exekuc. Obvm se, e bratrovy penze pouije pro svou potebu. Veker nklady na poheb jsem musela platit z vlastnch penz.Prosm, je njak obrana proti tto osob? Jedn se o soukrom zazen. Dkuji.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste podala k soudu nvrh na pedbn opaten, ve kterm by se zakzalo prozovatelce penzionu nakldat s vekermi vcmi a hotovost Vaeho bratra. Dle j psemn vyzvte, aby Vm tyto pedmty vydala, jakoto prvoplatnm ddicm Vaeho bratra s tm, e v ppad, e jej nevyd, obrtte se na prvnka. Pokud ji bylo zahjeno ddick zen, pak se s tmto problmem obrate na note, kter by provedl soupis vc a tyto vci pevzal do schovy.
4.8.2016 - Dobr den ,chtla bych Vs poprosit o radu.S bvalm ptelem mme skoro 6letho syna.Bohuel otec mho syna zemel.Veker dokumenty ohledn sven do pe a vivnho u mme dvno vyzen a bval ptel se vm souhlasil i se zapsnm syna do rodnho listu .Ted mne bval vagr svm zpsobem napad po sms ,e nev,e je bval ptel opravdu biologickm otcem mho syna a e si zad o testy DNA ,nevm jestli je to kvli ddictv nebo ivotn pojistce ,ale je to tak .Zajmalo by mne ,zda je mon ,aby si vagr zadal o testy DNA mho syna a bvalho ptele .Dkuji za odpovd
Ven pan, V vagr neme iniciovat zen o uren otcovstv k Vaemu synovi.
4.8.2016 - Dobru den. Mam takovy problem. Vcera me s detma vyhodil pritel na ulici. Nejsme u nej hlaseni ale mam u nej nase veci a nechce nam je vydat byl agresivni a vyhrozoval mi ze kdyz to nahlasim tak mi sebere deti. Ze si nase veci necha a nekomunikuje se mnou ani po telefonu. Jak se mam branit? Dekuji za radu. Jsem v koncich.
Ven pan, informujte Vaeho ptele, e pokud Vm okamit nevyd vci, obrtte se na policii a poppad na soud. V ppad, e na to nebude Vs ptel reagovat, pak tak neprodlen uite.
3.8.2016 - Dobr den, v polovin ervna jsem sloila rezervan poplatek na koupi bytu ve vi 55 000 K. Bhem vyizovn hypotenho vru nastal problm a nestihla se podepsat kupn smlouva do termnu v rezervan smlouv, tud jsem musela zaplatit 15 000 K, aby se mi rezervan smlouva prodlouila o dal msc. Nsledn jsem zjistila, dle vpotovho listu, e se v byt plat navc njem obci 2000 K, take celkov nklady na byt jsou 7 500 K. V inzertu bylo uveden, e msn nklady na byt jsou nzk. stka 7500 K mi jako nzk nklad na 50m2 byt nepipad, pro 2 osoby. Navc m na prohldkch majitelka s realitn maklkou tvrdily, e jsou poplatky pouze 4000 K. Dal vc, o kter jsem se dozvdla je ta, e v koupeln praskaj zdi a jsou tam velice hlun soused, se ktermi jsou pravideln problmy s polici. Tuto informaci mi sdlila sprvcov domu a je ochotn mi to napsat psemn. Prosm, mm njakou relnou monost od rezervan smlouvy odstoupit a zskat zpt zlohu ve vi celkem 70 000 K? Moc dkuji, s pozdravem Linda
Ven pan, vzhledem k tomu, e Vs nikdo o tchto podstatnch zleitostech neinformoval, pak mte prvo od rezervan smlouvy odstoupit, avak je teba, aby tuto rezervan smlouvu prostudoval prvnk a sdlil Vm konen stanovisko.
2.8.2016 - dobr den, prosm o radu. Jsem vitel v insolvenci a dlunk prohrl soud a to rozsudkem pro uznn. Proti tomu se odvolal. Chtel bych vdt jestli je povinnen zaplatit po prohranm soudu, nebo a kdy budeme vdt jak dopladl u odvolacho soudu. Tak jestli b penle. dkuji
Ven pane, nevm v jak fzi se nachz insolvenn zen, avak doporuuji Vm, abyste svoji pohledvku pihlsil do insolvennho zen, pokud jste tak ji neuinil. Povinnost uhradit pohledvku dlunkovi vznik a pravomocnm rozsudkem. Tak jako tak vak pohledvka bude uhrazena a v rmci insolvennho zen.
31.7.2016 - Dobr den , chtla bych se zeptat je mi 17 let a mmu pitelovi je teprve 16. Ale chtla bych se zeptat , prv jsem zjistila e budu ekat miminko. A zajmalo by mne jestli by se dalo ns splnoletnit. Vim e by jsme museli uzavt satek. Tak se ptam co ti vechno obn? Kde se o to d? Je to njak finann ? Potebovala bych co nejvc informac. Dkuji
Ven pan, je teba, abyste podala nvrh k soudu nvrh na povolen uzavt manelstv. Tento nvrh se podv k Okresnmu soudu, kde mte bydlit, a je osvobozen od soudnho poplatku. K tomuto nvrhu pilote lkaskou zprvu s potvrzenm o thotenstv.
31.7.2016 - Dobr den, mm uzaven rizikov ivotn pojitn, kde mm pojitnou i pracovn neschopnost. Nyn jsem v PN kvli problmm v thotenstv (zvracen, bolesti v podbiku). Smlouvu jsem uzavrala v ervnu 2014. Tehdy pojiovna mla v podmnkch pouze, e PN v thotenstv nen pojistnou udlost, pokud thotenstv zaalo 6 msc ped uzavenm smlouvy. V kvtnu 2015, ale pojiovna podmnky zmnila a pidala tam nkolik vluk z tohoto pojitn, mimo jin i m problmy. Rda bych se tedy zeptala, zda m budou posuzovat podle pojistnch podmnek v roce 2014 nebo podle tch novch z roku 2015. Dkuji Markta T.
Ven pan, bez znalosti smlouvy a veker dokumentace Vm na V dotaz kvalifikovan nemu odpovdt. Nicmn otzkou je, zda jste se zmnou podmnek souhlasila i zda jste s nimi vyslovila nesouhlas.
30.7.2016 - Dobry den, Muj manzel zijici v USA mel jednotlive bankovni konto v Ceske Republice. jelikoz nedavno zemrel, mam jako jeho manzelka narok vybrat penize a uzavrit toto konto? Manzel nemel zavet a nemel zadny deti. Banka zadala zaslat jeho rodny list, umrtni list a evidencni cislo a pored odpovidaji ze bez posledni vule toto konto mne nemuzou predate. Prosim poradte co este bych jim mela poslat. S pozdrvem, CHris Wagner
Ven pan, uvdte, e V manel il v USA, pedpokldm, e tam tak zemel a e tedy tam bylo vedeno ddick zen. V tomto ddickm zen tedy muselo bt rozhodnuto o ddictv, a pokud z tohoto rozhodnut vyplv, e jste jedinm ddicem, pak muste pedloit bance i toto rozhodnut.
29.7.2016 - Dobr den, chtl bych Vs poprosit o radu. Jedn se o majetek prodvajcho po koupi rodinnho domu. Ve smlouv je psno, e majetek bude vyklizen do 3 dn po pipsn penz. Je tomu u cca 4 msce po pevodu a majetek mm stle v gari s tm, e mi stle tvrd jak si majetek odvezou. Ve smlouv mm, e jim majetkem mu vysthovat na jejich nklady, ale zajmalo by mne zda je mon si majetek ponechat a bvalm majitelm ci, e si majetek nevyklidili do stanoven doby, tud si majetek ponechm. Mohli na mne podat trestn oznmen, nebo njak jin nepjemnosti ? Dkuji moc za odpov.
Ven pane, jedinou monost je, abyste vysthoval majetek z nemovitosti na nklady prodvajcho a je o tom nsledn informoval.
27.7.2016 - Dobr den, jsem svobodna matka dvou chlapcu (9 a 12).slyela sem,e je v ZP,e zamstnavatel mi mus umonit praci jen na rann smnu. je to pravda? dkuji za odpovd.
Dobr den, podle zkonku prce je zamstnavatel povinen vyhovt dosti zamstnance o krat pracovn dobu nebo jinou vhodnou pravu stanoven tdenn pracovn doby, pokud tomu nebrn vn provozn dvody. To znamen, e byste se mla obrtit na Vaeho zamstnavatele s dost o rozvren Va tdenn pracovn doby tak, abyste vykonvala jen rann smny, a to z dvodu, e jste svobodn matka a peujete o dv nezl. dti mlad 15 let. V zamstnavatel by pak takovto Va dosti ml vyhovt, pokud tomu samozejm nebrn vn provozn dvody, kter by Vm ml ppadn sdlit.
26.7.2016 - Pani doktorka mam na vas takyto dotaz manzelovi prisla nedoporucena zasielka od exekutora nevieme ci to treba brat vazne?
Dobr den, je teba si uvdomit, e soudn exekutor pi provdn exekuce vykonv sttn moc a ppadn nepevzet zsilky by lo k Va ti. Z tohoto dvodu Vm doporuuji si zsilku pevzt a v zvislosti na listin v n doruen se poslze zachovat. V ppad, e byste mli k listin njak dotazy, tak se samozejm mete na pslunho exekutora nap. telefonicky obrtit.
25.7.2016 - Dobry den, kdyz budu zadat na socialce o prispevek na bydleni a zatajim ze mam bankovni ucet budou zjistovat zda ho opravdu mam?
Dobr den, doporuuji Vm konzultovat Vai situaci s pslunm adem prce, kter Vm s ohledem na Vai majetkovou situaci porad, na jak dvky mte podle zkona nrok. Fakt, e mte zzen bankovn et, nen dvodem pro neposkytnut socilnch dvek, ledae byste na tomto tu mla prostedky v takov vi, e by to brnila jejich poskytnut. Nejsem schopna Vm sdlit, zda si pslun ad prce zjiuje existenci bankovnch t adatel o dvky a ppadn zstatky na nich, nicmn pokud by se pilo na to, e jste dvky zneuila, tyto by Vm byly odejmuty.
25.7.2016 - Dobr den pan doktorko, mm problm se zamstnavatelem, ke ktermu . jsem nastoupila dne 20.7.2016 a byla mi slbena, e pracovn smlouva bude podepsna pt den. I pes m urgence jsem platnou PP smlouvu neobdrela do ptku, take jsem zamstnavateli (psemn - e-mailem) sdlila, e z dvod hrubho poruen ZP u nj nemohu dle pracovat (bla jsem se i postihu ze strany insp.prce - prce naerno). Pi mm nstupu mi bylo sdleno - stn, e budu pracovat 300 hodin na DP za 80.-- K na hodinu a pak dostanu smlouvu na pln pracovn vazek. Mohu vymhat mzdu, ikdy nebyla podepsna PP a ostatn nleitosti jsem obdrela pouze stn. Navc jsem nebyla prokolena BOZP (a velmi pochybuji, e nkdo takov kolen m). Dkuji a peji pkn den.
Dobr den, fakt, e pracovn smlouva, pp. dohoda o proveden prce, nebyla uzavena v pedepsan psemn form, nem na platnost takov smlouvy, pp. dohody, dn vliv. To plat tm spe, e k jejmu neuzaven v psemn form dolo z dvod na stran zamstnavatele. Pokud Vm tedy V bval zamstnavatel neuhradil mzdu za dobu, kdy jste u nho pracovala, mte samozejm prvo tuto odmnu vymhat. Aby vak takovto Vae aloba byla spn, musela byste prokzat, e jste u zamstnavatele v uvedenm obdob opravdu pracovala, kolik hodin denn a jak byla dohoda o Va mzd. Doporuuji Vm tedy nejprve se psemn obrtit na Vaeho bvalho zamstnavatele s vzvou k zaplacen dlun mzdy. Pokud tato nebude zaplacena, pak Vm dvm ke zven, zda se ped ppadnm podnm aloby k soudu, neobrtit nejprve obrtit na inspekci prce s tm, e Vm V bval zamstnanec neuhradil mzdu.
24.7.2016 - Dobr den, jsem ochrnut a od socilky OSSZ, jsem dostal pspvek na auto 190 tisc v roce 2014 jsme koupil auto. Jsem na vozku a ZTP/P Te se chci rozvst a nevm zda auto spad do SJM a musel bych manelce plku zbytkov ceny vyplatit ? Dkuji za odpon, Petr H.
Dobr den, k Vaemu dotazu vm sdluji, e pokud jste automobil nabyl za trvn manelstv z prostedk spadajcch alespo z sti do Vaeho spolenho jmn, pak i takto nabyt automobil tvo soust Vaeho spolenho jmn manel. V ppad rozvodu a vypodvn SJM by tedy bylo zapoteb i tento majetek vypodat, pokud byste to vy anebo vae manelka navrhli. V takovm ppad by soud patrn rozhodl tak, e se auto pikazuje do vaeho vlunho vlastnictv a vy jste povinen bval manelce zaplatit na vypodn uritou stku. Tato by byla stanovena podle ve prostedk vynaloench ze SJM na nkup vozidla, piem by se dle zohlednila cena vozu ke dni zniku manelstv, tzn. e pokud by se hodnota vozu od nkupu do rozvodu vaeho manelstv snila, snila by se pomrn k tomu i cena vynaloench prostedk ze SJM, kterou byste byl povinen bval manelce zaplatit.
24.7.2016 - Dobr den, bydlm v RD darovanm ddekem a ekm dt. Kdy si vemu rodiovsk pspvek na ti roky a zaplatm z toho elektrinu, plyn a vodu zbude mi nejakych 3500 na mesic pro me a pro maleho. Otec neznamy takze alimenty zadne.Mam narok na socialni prispevek? A kdyz zatajim ucet v bance a budu chtit posilat penize slozenkou je si socialni sprava schopna zjistit jeho existenci? Dekuji za odpoved
Dobr den, doporuuji Vm konzultovat Vai situaci s pslunm adem prce, kter Vm s ohledem na Vai majetkovou situaci porad, na jak dvky mte podle zkona nrok. Fakt, e mte zzen bankovn et, nen dvodem pro neposkytnut socilnch dvek, ledae byste na tomto tu mla prostedky v takov vi, e by to brnila jejich poskytnut. Nejsem schopna Vm sdlit, zda si pslun ad prce zjiuje existenci bankovnch t adatel o dvky a ppadn zstatky na nich, nicmn pokud by se pilo na to, e jste dvky zneuila, tyto by Vm byly odejmuty.
23.7.2016 - Dobry den.S pritelem spolu bydlime 5 let v byte,ktery je psany jen na nej ja nikde psana nejsem,ze jsem do toho dala take penize a starala se.Mame spolu 5-ti letou dceru a on si nasel 20-letou holku,ktera snim manipuluje,protoze je nevybourenej je to jeho druha holka v jeho zivote tak ma ted ruzovy brejle.A tak me z bytu vyhazuje a ja nemam kam jit a za nim stoji rodina vse zaridi a on kdyby se mel postarat sam o sebe tak to nedokaze je mu je 30 letJa rodinu nemam a ted uz jsem taky bez penez veskere uspory se utratili mezi nas!!!A hlavne pro dceru vse co potrebovala a potrebuje!.Do bytu jsem dala taky penize,ale to uz nevydi.Nic uz jsem pak neusetrila.A on je proste vysmatej je drzej dela me neustale naschvali ponizuje a zadnou uctu!!!Uz jsem psala ruzne o rady,ale bohuzel se me opdpvedi nedostalo!!!Uz nevim co mam delat radi se jenom smladou holkou,ktera je nevychovana a drza a s rodinou semnou nekmluvi jen poucuje a srazi me!Snim se domluvit na nicem neda!!!Jsem zoufala kdybych byla sama je me to jedno,ale je tam dcera.A taky me drzel pod krkem,ale dela jako by nic a vse jak kdyby se nic nestalo a,ze jsem si to zaslouzila kdyz jsem mu chtela dat jen facku,ze se me jen vysmiva do obliceje pokazde cokolv reknu tak to uz jsem mu ji chtela dat,ale ani jsem se nestrefila,protoze me hned vzal pod krkem a schodil na zem a ze jsem simulant.Prosim Vas opravdu brzkou radu,protoze uz nevim co delat a bojim se!!!!!Mockrat dekuji za pomoc popr.radu co mam delat nebo zaridit jeste jednou dekuji s pozdravem Nikola
Dobr den, s ohledem na Vmi popsanou situaci je otzkou, zda je pro Vs a Vai dceru dan prosted vbec vhodn a zda byste nemla uvaovat o jinm bydlen (njmu). Pokud byste se toti rozhodla opustit Vai spolenou domcnost, mohla byste po otci poadovat, aby platil vivn na Vai dceru. V ppad, e byste se nebyli schopni na jeho vi dohodnout, pak by o jeho vi rozhodl soud, kter by vychzel z majetkovch pomr otce. Vzhledem k tomu, e s otcem dtte nejste manel, neposkytuje Vm bohuel obansk zkonk ochranu ped vysthovnm z jeho strany za situace, kdy vlastnkem bytu je vlun on. Nicmn jako matka samoivitelka mte nrok na sociln dvky v. pspvku na bydlen, pokud byste se rozhodla od otce dtte odsthovat. V ppad, e by Vs vak otec napadl, nebojte se zavolat PR. Pokud jste vloila sv finann prostedky do bytu otce, mte prvo na to, aby Vm otec tyto prostedky vrtil. Toto prvo vak muste uplatnit u soudu nejpozdji do dvou let, ode dne kdy byly Vae prostedky takto vynaloeny. Jinak by otec mohl spn namtat promlen Vaeho nroku.
20.7.2016 - Dobr den pan doktorko.Vzal jsem si vr na doplacen auta kter jsem si vzal proti tem u Aaa auto.Zaplatil jsem dv tetiny ceny hotov a jednu tetinu jsem si vzal vr kter mi ka doporuily u spolenosti essox.Po dkladnm peten doma v klidu jsem usoudit,e je to velice nevhodn vr a ve lht 14 dn jsem od smlouvy odstoupil.Essox to vzal na vdom a zaslal mi kolik a do kdy mm penze poslat na jejich et.Platbu jsem provedl okamit a po pr dnech jsem si zjistil podle vin auta,e moje auto stle figuruje na strnkch essoxu a e je na toto vozidlo uzavena smlouva u essoxu.Tak jsem je informoval e- mailem aby si laskav udlali podek a neuvdj nepravdiv informace.Ale po pr dnech koukm a nic se nezmnilo ani mi neodpovdli.Takze mi pipad,e si nrokuj nco co jim nepat a je to podle mne krde,protoe uvdj ostatn v omyl.Prosim o radu u pemlm o podn trestnho oznmen.Dkuji hezk den Ji Nelz.
Ven pane, chpu Vae rozhoen, ale nedomnvm se, e by se v danm ppad jednalo o trestn in. Doporuuji Vm vak obrtit se jet jednou na spolenost Essox s draznou dost o okamit zjednn npravy.
19.7.2016 - Dobr den, me neplnolet osoba (15 let) vybrat potovn poukzku A (penn stku) na jej jmno?
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e zletilosti se sice nabv dovren m 18 let, nicmn i nezletil osoba je zpsobil k takovm prvnm jednnm, kter jsou svoj povahou pimen rozumov a voln vysplosti nezletilm v danm vku. To znamen, e i osoba ve vku 15 let by v zsad za uritch okolnost mohla vybrat potovn poukzku typu A na sv jmno. Za elem pedejit ppadnch problm Vm vak doporuuji obrtit se na eskou potu s dotazem o sdlen tto informace.
17.7.2016 - Dobr veer. Bydlme v Itlii a nemam monost vyzvednout si nov idisk prkaz. Je mone zplnomocnit mou sestru?
Ven pan, doporuuji Vm informovat se na tuto skutenost pmo na pslunm sprvnm ad. Jinak obecn plat, e sprvn ady vyaduj plnou moc pro vyzvednut idiskho prkazu podepsanou zmocnitelem s edn ovenm podpisem. To tedy znamen, e Vai sestru k vyzvednut idiskho prkazu zmocnit mete, nicmn se obvm, e asi bude zapoteb nechat si tento V podpis na pln moci v Itlii edn ovit.
16.7.2016 - Dobr den, Chtl bych se zeptat,kdy nkdo pouil R mho syna na dost o informaci ze koly o nm bez mho souhlasu jak se mohu proti tomu brnit? Dkuji za odpov
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm doporuuji obrtit se s dost o vysvtlen na kolsk zazen, a pokud s poskytnutm vysvtlenm nebudete spokojen, pak Vm doporuuji se obrtit na zizovatele pslun koly.
16.7.2016 - Dobr den, rda bych se Vs zeptala - mme postaven rodinn dm bungalov v sti, kde se stav pouze nzk domy. Vera m kontaktoval pn, kter bude stavt za nmi z lev strany, a potebuje sousedsk podpis, tak by se chtl sejt. Souhlasili jsme, mailem mi poslal , jak bude jeho dm vypadat a my se zhrozili, bude to dvoupatrov dm s okny do naeho dvora. Jeliko v sti jsou pouze nzk domeky a on si tam chce postavit dvoupatrov, tm pdem bude mt po soukrom vce lid kolem, nevme co mme dlat ? Pokud mu to nepodepeme... nechceme dlat zle, ale tak se nm nelb, e nm tm pdem bude vidno do celho dvora a zahrady. Prosila bych o radu. Mockrt dkuji. Veronika
Ven pan, V soused po Vs patrn bude chtt, abyste mu podepsali souhlas s jeho zmrem, vybudovat ve Vaem sousedstv dvoupatrov dm. Tento souhlas mu samozejm dvat nemuste. V soused jej navc v zemnm zen bezpodmnen nepotebuje, nebo toto zemn zen lze zahjit a lze vydat zemn rozhodnut i bez Vaeho souhlasu coby vlastnka sousednho pozemku. Pokud mu tedy pedmtn souhlas neudlte, budete se moci v zemnm zen o umstn jeho dvoupatrovho domku rozhodnout, zda budete proti tomuto jeho nvrhu podvat nmitky, i nikoliv. Na zklad Vmi ppadn podanch nmitek, by pak mohl stavebn ad nvrh Vaeho souseda na vydn zemnho rozhodnut zamtnout a tm jej donutit jeho zmr peprojektovat na jednopatrov rodinn dm.
14.7.2016 - Dobr veer,mla bych dotaz. Mm 10ti msinho syna,s jeho otcem neiji. Mme psemnou dohodu o vivnm na dt na kter jsme se dohodli. Me chtt sociln pracovnice abychom to mli soudn?
Ven pan, doporuuji Vm obrtit se na opatrovnick soud s nvrhem, aby Vm byl V syn sven do pe a otci uloena povinnost platit k Vaim rukm vivn, a to v intencch dohody uzaven s otcem dtte. Tm by ml bt V problm se sociln pracovnic vyeen.
14.7.2016 - Dobr den, rda bych se prosm zeptala na radu. Dlouhodob iji v zahrani, konkretn ve Velk Britnii. Trval pobyt mam stle v R. Na Libereckm ad mi bylo sdleno, e musm platit kadoron poplatek za sbr komunlnho odpadu, paklie nepedlom PELOEN dokumenty o mm pobytu v zahrani. Mm k dispozici vechny vplatn psky i potvrzeni o zamstnn od mho souastnho zamstnavatele. Disponuji i oficilnm vpisem o dostatenm pispvn do tamho zdravotnho system, socialn systm jako takov je v UK spojen s tmto pspvky. Opravdu ve mus bt peloen? Mus ve bt oficiln peloen? Na oficilnch strnkch Libereckho adu se pe pouze, e platba za komunln odpad odpad, paklie oban dn proke, e dlouhodob pobv v zahrani. O pekladu m informovala a ednice u pepky. Dokoce trvala na preloen kade vplatni psky, e jinak to nen mon. Byla bych vdn za radu. Dkuji Vm. S pozdravem Lucie Trpiovsk
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e listiny pedkldan sprvnmu adu mus bt dle sprvnho du vyhotoveny v eskm jazyce, nebo ednm jazykem je etina. Pokud se pedkldaj psemnosti v cizm jazyce, ve Vaem ppad v anglitin, je nezbytn tyto listiny pedloit spolu s jejich pekladem do eskho jazyka. Pokud se se sprvnm adem nedohodnete jinak, plat, e peklad by ml bt edn oven. Z tohoto dvodu Vm doporuuji obrtit se jet jednou na pslun sprvn ad s dost o to, aby bylo mon listiny pedloit pouze peloen do etiny, bez toho ani by se muselo jednat o oven peklad.
12.7.2016 - Dobr den, Ven pan JUDr. afrnkov, velice Vs prosm o zodpovzen a radu, kam se obrtit. Ped 3 msci jsem se odsthoval od mho pronajmatele s tm, e jsem ekal na vratnou kauci a do te, protoe ekal na veker vytovn. Nakonec mi majitel poslal po dlouh dob 3 msc email s tm, e mi z 15000,- kauce vrt jen 500K, a to protoe mm nedoplatek na plynu njak 3000 K cca. + 2500 K cca. el.engerie, 1000 K malovn na kterm jsme se, ale nedohodli, dal je 5000 K cca. za ostatn sluby jako je (vtah, osvtlen atd.) co jedin znamen, e si zlohy v njemn smlouv zvil bez mho vdom a energii musel asi nejsp z hlavy vymyslet. Je tohle to mon, aby se takhle mohl zachovat? Pokud ne nebo ano, je njak msto, sprva, kde mu s tmto problmem zajt, kde bych mohl pijt na pesnou stku za energie a pesnou stku za sluby z drustevnho domu? Prosm o odpov.....:/ Dkuji. S pozdravem Svoboda P.
Dobr den, domnvm se, e byste ml vyzvat Vaeho bvalho pronajmatele k tomu, aby Vm pedloil vytovn vech slueb za pedmtn obdob, z nich by mlo vyplynout, e jste ml nedoplatek na plynu a elektrick energii v uveden vi. Pokud jde o stku 5.000 K za ostatn sluby, i tyto by Vm ml V bval pronajmatel vytovat. V ppad, e Vm V bval pronajmatel tyto listiny odmtne poskytnout, pak Vm zejm nezbyde nic jinho ne se obrtit na pslun soud s alobou na jejich pedloen.
12.7.2016 - Mme do potvrzen istho pjmu (pro ely pspvku na bydlen) pist i daov bonus? Z istho si zamstnanec tak pispv na stravenky, to m odeten. Tak pist?
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud jde o stravenky, je k Vaemu istmu pjmu zapoteb pist to, co Vm V zamstnavatel na stravenky z Va mzdy strhv a nikoliv celou hodnotu stravenek, nebo st hodnoty stravenky Vm hrad zamstnavatel a st hodnoty stravenky si hradte sami. Pokud jde o daov bonus, mm za to, e ist pjem (vplatnice) ji zohleduje daov bonus na dt.
12.7.2016 - Dobr den, pan doktorko, chtla bych se zeptat. Manel se po 30 letech odsthoval a vzal si , co se mu hodilo. Rozvedl se se mnou po roce. Ten rok bydlel se svoj ptelkyn a jejmi dtmi. Dm jsem zddila po matce. Nechce piznat, jestli nco ml na tech. Nikdy mi to neukzal. Asi 5 let jsem zstala s matkou doma. Odeel a nenechal mi nic hodnotnho. Vzal si auto, vekerou elektroniku, veker vybaven v dln, njak nbytek, co byl novj. Ale ne odeel, stail udlat njak drobn pravy. Matka hodn pispvala, protoe jsme bydleli v jejm dom a pomalu si to tam upravovali, zrove se o ni starali, je na vozku. V prbhu manelstv jsem se starala o dti, domcnost a pokud to lo byla jsem zamstnan, nebo na brigdch. Samozejm, e jsem vydlvala mn penz. On chce, pokud si budu nrokovat cokoliv, co by si mohl odnst(nevm, pesn), pr m ty a odrbe m o to, e za roky pispval a pracoval " tvrd", jak sm tvrd na barku a jeho vdlky byly takov, e investoval pr vce a bude to chtt vechno zpt. U maminky jsme bydleli cca 20 let, ale ped tm jsme mli domek a ten se prodal za 500 000,-. Nco lo do oprav, ale nco dovolen a hlavn ta elektronika, kterou rzn obmoval. Maminka hodn dostala od socilky na pravy a na stechu si vypjila. Je to ale u tak 20 let zptky. Chtla bych vdt, jestli ten rok, co byl jet nerozveden, ale bydlel s jinou, neml povinnost pispvat na domcnost jestli mohu nco po nm chtt, nebo on po mn. Pop. Kolik by stlo vypodn a me si on sehnat falen ty? Jsem s maminkou doma, ale musm obas nco i vydlat, tak jsem shnla a shnm nco s volnj pracovn dobou. Pojiuji v esk pojiovn, a to jen proto, e mi ze zatku slbili na pl roku fix a kdovco. Nen to moc na uiven. Odeel a mla jsem na t asi 2000,-. Podala jsem alobu o vivn na manelku, ale sthla jsem ji a to z dvodu matina stavu a vhrek ze strany manela. On tvrd, e mi soud zamtl, ale on to ani nestihl projednat. Nicmn jsem musela zaplatit vlohy na prvnka, kter chtl najednou i se pak odvolal proti tomu, e mi to soud dal ve spltkch. Mm anci na njak vyrovnn? Dkuji za odpov, s pozdravem a pnm hezkho dne Lenka Ktkov
zodpovzeno e-mailem
12.7.2016 - Dobr den, mm exekuci na plat a ze 160000,- mm najednou na vplatn psce 36800,- K. Jezdm kamionem, jsem stle v zahrani . Ped 5ti lety jsem ml nehodu, dky kter prv platm tch 160tis. Je mon aby byly roky 200tis., kdy splcm srkami ze mzdy? A je mon, aby mi mzdov etn odmtla dt informaci pro to tak je? Pece musela dostat njak pkaz? Dkuji za radu. Petr B.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e ve jistiny, jako i roku z prodlen, by mla bt stanovena v exekunm titulu. Tento byste ml mt k dispozici, a proto si mete spotat sm vi rok z prodlen k dnenmu dni. Pokud tento exekun titul k dispozici nemte, pak Vm doporuuji obrtit se na soudnho exekutora, kter Vai exekuci provd a domluvit se s nm na nahlen do spisu, nebo v exekunm spise bude exekun titul (soudn rozhodnut) zaloeno. V prv ad byste se ml obrtit na soudnho exekutora a nikoliv na Vai mzdovou etn, nebo tato postupuje pouze podle exekunho pkazu vydanho soudnm exekutorem a nemus proto vdt, z jakho dvodu se exekuovan stka zvila ze 160.000 K na 368.000 K.
9.7.2016 - Dobr vecer pan doktorko. Mam obrovsk problem. Vcera jsem mla nazen soudn jednani ohledn pravy vivnho. A ja jsem na to uplne zapomela. Vubec nechapu jak jsem na to mohla zapomenout. Az dnes jsem s hrzou tuto skutenost zjistila. Vubec nevim co ted mam dlat. V jednn jsem navrhovatelkou. Pedem dekuji za odpoved.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se okamit obrtila na soud a zjistila, zda jednn probhlo, ppadn jak byl jeho prbh.
7.7.2016 - Dobr den, me mi zamstnavatel nadle strhvat mzdu (exekuce), i kdy jsem podal o osobn bankrot a od soudu jsem obdrel, e je se mnou zahjeno insolvenn zen. Za odpov Vm pedem dkuji.
Ven pane, v ppad, e bylo zahjeno insolvenn zen, nen mon exekuci nadle provst.
6.7.2016 - Dobry den chtela jsem se zeptat jaka zadost je o zaplaceni kauce a jak zni zakon
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, eho by se kauce mla tkat a na znn jakho zkona se dotazujete. Z tohoto dvodu Vm tedy nemohu odpovdt.
5.7.2016 - Dobr den, majitel bytu, kde bydl mj partner, mu zabavil kle od bytu s tm, e u ho tam nechce. Nechce mu ovem ani dovolit pstup do bytu, aby si mohl vyzvednout sv osobn vci. Te pestal i komunikovat a ve jen tlumo pes znme. Co se s tm d dlat? Dkuji
Ven pan, z Vaeho dotazu vbec nevyplv, na zklad jakho titulu bydl V partner v pedmtnm byt, zda m uzavenou njemn smlouvu i tam bydl z jinho dvodu. Tak jako tak majitel bytu m povinnost vydat Vaemu partnerovi jeho osobn vci. V ppad, e tak neuin, sdlte mu, e podte alobu na vydn vci a pokud nadle nebude nic init, tuto alobu opravdu podejte.
5.7.2016 - dobr den, prosm porate m. Je platn hlasovn komise kdy bylo 8 len ptomno. Z toho 7 se zdrelo hlasovn a 1 byl proti. Proto moji dost zamtli. dkuji
Ven pane, z Vaeho dotazu nen vbec jasn, o hlasovn jak komise se jedn. Proto Vm nemohu na V dotaz odpovdt.
3.7.2016 - Dobry den chci se zeptat byl mi odebran ridicak ale auto bylo vypnute ja semm stalla venku s klickami v ruke maju policiste aj tak pravo na odebrani ridicaku??dekuji za odpoved
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, z jakho dvodu Vm byl odebrn idisk prkaz, avak za situace, kdy jste stle ped autem a auto nebylo nastartovno, pak policist prvo na odebrn idiskho prkazu nemaj.
2.7.2016 - Dobr den, jsem spolumajitelem 1/6 pozemku (orn pda), kter m n rod doloiteln v dren 150 let. Pedchoz spolumajitel svch 5/6 pozemku prodal novmu spolumajiteli (o em m ani jedna strana neinformovala), ten se zaal na celm pozemku chovat svvoln, bez mho vdom a bez zemnho souhlasu st pozemku oplotil, dle ho bez mho vdom oszel stromy. Nyn m aluje, e mu nechci svoji 1/6 odprodat (nabdl velmi nzkou cenu). Na zklad jakch kritri se me soud rozhodovat, komu po zruen spoluvlastnictv nemovitost pikne (pozemek je nedliteln)? Mm njakou anci, e ji pikne mn, i kdy drm jen 1/6 pozemku, ale druh spolumajitel se se dopout protiprvnho jednn pi nakldn s pozemkem, svoji st drm dle, v alob uvd nepravdiv dvod pro zruen spoluvlastnictv (poprv jsem se s alobcem setkal a u soudu)? Nadto jet bhem podn k soud se mne e-mailem dotazoval na vi njmu, za kterou bych mu moji 1/6 pronajal. Dkuji za odpov.
Ven pane, za situace, kdy opravdu nen mon pozemek rozdlit, pak soud rozhodne tak, e pozemek pike do vlastnictv jednoho ze spoluvlastnk a to za nhradu. Pi tomto rozhodovn bude pihlet ke vem hlediskm, kter uvdte, tedy jak k velikosti spoluvlastnickho podlu jednotlivch astnk, tak k jednn novho spoluvlastnka, i k dob, po jakou dobu drte pedmtnou nemovitost. Tak bude rozhodujc, kdo je schopen cenu a v jak dob vyplatit. Vzhledem k tomu, e zruen a vypodn spoluvlastnictv je vc pomrn komplikovan, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na advokta.
2.7.2016 - Dobr den, dcera m u ns trval bydlit a nedvno jsme zjistili, e zpronevila penze, nic nevlastn a nem tedy z eho stku zaplatit, ek j soud a ppadn odsouzen. Otzka zn, zda meme o majetek pijt my, kdy m u ns dcera trval bydlit? Dkuji
Ven pan, Vy o majetek pijt nemete v ppad, e se zpronevry dopustila Vae dcera. Pokud by na Vai dceru byla vedena exekuce a piel by k vm exekutor zabavit vci Va dcery, pak je pravdpodobn, e budete muset prokazovat pvod svch vc. Nicmn Vm V majetek zabaven bt neme.
2.7.2016 - dobr den.prosilm mela bych dotaz zda by si pritel mohl brat ulevu na deti ktere mam z predchoziho vztahu kdyby si je osvojil?nebo to muze jen biologicky otec?predem dekuji za odpoved s pozdravem Tiefenbacherova
Ven pan, za situace kdy by si V ptel osvojil dti, pak by mohl pobrat levu na danch i on. Nicmn osvojen je velmi komplikovan a zdlouhav proces a nen mon za situace, kdyby s nm biologick otec nesouhlasil.
1.7.2016 - Dobr den, mohu podat o zven vivnho, a to i zptn, i kdy je bval manel v insolvenci ? Vivn nebylo od rozvodu, tj. po dobu 9 let, zmnno.
Ven pan, o zven vivnho mete podat, a to i zptn.
29.6.2016 - Dobr den, jsem povin uhradit advoktovi stku 5000K, kdy jsem nepodepsala plnou moc a on te po mn chce soudn cestou vymhat? Dkuji Lenka
Ven pan, z Vaeho dotazu neplyne, zda jste podepsala mandtn smlouvu i jinou smlouvu s advoktem, i zda Vm advokt poskytoval njak prvn sluby. Za situace, kdy dolo k poskytnut prvnch slueb i byla podepsna smlouva o poskytnut prvnch slueb, pak jste skuten povinna dlunou stku uhradit a to bez ohledu na to, zda dolo k podpisu pln moci.
28.6.2016 - Prosm Vs pomoc!!! nastoupila jsem do prce dne 1.12.2007 smrt zamstnavatele 29.ledna 2016! jde o pension v Horch (Krkonoe) jde o ubytovac zazen. po zemelm jsou 3.dti..potom co jsem si zjistila na internetu tak na io zemeleho sm jet 3.msce ...tak vm e nas smlouva ma tak 3,msce pusobnost po jeho smrti.. Taky e jsme dv zamestnan eny kter tam pracuj ale u po lhut 3.mscu od smrti sfa.Tud nave kvten,erven, a zan nam ervenec..Smlouvy pord nikde !Chtla bych odejt je to mon? take jsem defakto 2.msce nezamstnana a kdybych se potom nepdla tak tohle vechno nevm.. prosm poradte mi dkuji mnohokrat :( PavLA kLINGEROV
Ven pan, pracovnprvn vztah smrt zamstnavatele nezanik v ppad, e ddic nebo nstupce pokrauje v ivnosti. Za situace, kdy nkter z dt pokrauje v ivnosti Vaeho zamstnavatele, pak V pracovn pomr nadle trv a Vy jste zamstnan. V ppad, e by vak v ivnosti nepokraoval, pak V pracovn pomr skonil uplynutm lhty 3 msc. Ovte si proto, zda dolo k pokraovn v innosti i nikoliv. Pokud byste chtla odejt, pak samozejm mete podat vpov. Jestlie vak dolo k pokraovn ivnosti, V pracovn pomr nadle trv a d se pracovn smlouvou, kterou mte uzavenou s Vam pedchozm zamstnavatelem.
28.6.2016 - Dobr den, prosm Vs syn byl v Nmecku vzat do vazby ohledn zadren marihuany 300 g u 18.4.2016, 13.7.2016 m soud a jeho prvnika nm ekla, e na 95% by ml dostat podmnku pokud by j dostal, kdy by ho asi mohli pustit z vazby jak je tam lhta. Vm, e nae zkony jsou jin jak v Nmecku, ale i pesto tam njak lhta mus bt. Pedem moc dkuji za odpov. S pozdravem Medkov
Ven pan, s tmto dotazem Vm doporuuji se obrtit na na advoktku Vaeho syna v Nmecku, jeliko se tento ppad d nmeckm prvem. Je pravdpodobn, e z vazby V syn bude proputn, jakmile pominou vazebn dvody, tedy jakmile soud rozhodne.
27.6.2016 - Dobr den, mm prosm tento dotaz, vm, e ve kolskm zkonu, se pe v paragrafu 21, e: na informace podle odstavce 1 psm. b) maj v ppad zletilch k a student prvo tak jejich rodie, poppad osoby, kter vi zletilm km a studentm pln vyivovac povinnost. Pesto se Vs dovoluji podat, a) zda se tmto ustanovenm mus dit i vysok koly. Mm toti ?arogantnho? syna, kter chce nadle platit vivn, (akoli mne adu let zcela ignoruje a zaml mi informace o studiu neposkytovat, a jsem ho o to podal) pestoe d abych jej podporoval? b) zda mohu podat V, na n m studovat o takov informace, pokud mne i nadle nebude ochoten je poskytovat sm. Pipad mi naprosto logick, abych pokud d podporovat, nebyl jako rodi jednostrann vyuvn a ml jsem pehled zda studium navtvuje a s jakmi vsledky. Dkuji za V as i za odpov v co nejble monm termnu.
Ven pane, kolsk zkon se nevztahuje na studium na vysok kole. Vysok koly se d samostatnm zkonem o vysokch kolch. Vysok kola nem povinnost informovat rodie o studiu jejich dt, je to V syn, kter m povinnost Vm dokldat potvrzen o studiu. V ppad, e by tak neinil, mete toto po nm poadovat soudn cestou.
25.6.2016 - Dobr den ,chci se zeptat je teba hlsit zmnu na soud jmena a pjmen matky kdy pobra vivn na ddi kter byli stanovene pteli tud otci deti a nesou pjmen po mm pteli tedy otce dt a ted se vdala a zmenila jmno a pjmen,Dkuj za rychlou odpovd.
Ven pan, nemuste k soudu hlsit zmnu pjmen, avak informujte o tto skutenosti otce svch dt.
24.6.2016 - Dobry den, prosim o radu a Vas nazor, Po 40 letech manzelstvi a 25 letech podnikani jsem podala zadost o rozvod. Pri dohledavani ruznych podkladu a dukazu jsem nasla manzeluv vypis z uctu/ soukromeho/ a Smlouvu o pujcce znamemu na sestimistnou castku z r 2009. Jelikoz k navraceni dluznikem nedoslo, potrebovala bych vedet, jelikoz tato " pujcka" nebyla ojedinela, jakou cestu zvolit k dosazeni navratu alespon casti financni castky, o jejiz manipulaci jsem nemela tuseni . Jak se bude pri vyporadani SJM k temto machinacim prihlizet a zda svuj podil mohu na manzelovi narokovat. Srdecne dekuji, nezory pravniku se ruzni, proto si dovoluji ucinit tento dotaz. Dekuji
Ven pan, jeliko se jedn o takto vysokou pjku, pak se mete brnit tm, e V manel pevzal bez Vaeho souhlasu zvazek, jeho rozsah pesahuje mru pimenou majetkovm pomrm manel. Doporuuji Vm vak, abyste se se vemi dokumenty a doklady obrtila na advokta, protoe z Vaeho dotazu nejsou zcela jasn veker okolnosti a bhem trvn Vaeho manelstv se opakovan mnil obansk zkonk, co m tak vliv na reim spolenho jmn manel.
24.6.2016 - Dobr den, bvalmu manelovi byla ped 9 lety stanovena rozhodnutm soudu vyivovac povinnost na nae dv dti. Jeliko ob dti studuj, jedno na stedn a druh na vysok, chtla bych podat o zven vivnho. Lze toto zven provst dohodou mezi mnou a mm bvalm manelem, paklie on s tm souhlas nebo mus probhnout klasick soudn zen?Pokud je dcera zletil a studuje, mus bt dohoda o vi vivnho mez n a jejm otcem? A paklie je mon dohoda, bude ji akceptovat i insolvenn soud, jeliko bval manel m schvleno oddluen ?
Ven pan, pokud probh insolvenn zen a pak nelze uzavt dohodu bez souhlasu insolvennho sprvce insolvennho soudu. Za Vai zletilou dceru jednat nemete, je to prv ona, kdo mus iniciovat zen. V ppad, e je schvleno oddluen, mus se zmnou vivnho souhlasit insolvenn sprvce.
23.6.2016 - Dobry den,chtela bych se Vas zeptat,,v jakem pipade mi mue stt odebrat me penze,ktere jsou u notsdr
Ven pan, V dotaz je zjevn nepln proto na nj nemohu odpovdt.
23.6.2016 - Dobry den,mamka zazadala o oddluzeni,ale mesicni splatka ji vychazi na 12000korun coz je hodne a to nezvladne splacet, ma asi 5 exekuci a a jeste dvema firmam dluzi.Nema movity ani nemovity majetek, pouze 1/6 chaty, je ji 56 let..muzete mi prosim sdelit co by se delo pokud by do oddluzeni nesla z duvodu vysoke splatky?dluhy bude mit az do smrti?brali by ji penize i z duchodu???? a co by se delo se sestinou chaty?mohla bych ji odkoupit ja jako dcera?predem moc dekuji za odpoved!
Ven pan, v ppad, e by spltka byla pli vysok a vitel by nemohli bt uspokojeni alespo z 30 %, oddluen by nebylo schvleno a v vahu by pipadal konkurz. Bu v konkurzu, nebo exekuci bude 1/6 chaty prodna a Va mamince me bt postien dchod exekuc.
22.6.2016 - Dobr den, jsem dluznik vysok stky a tuto stku chci zaplatit pomoc vru. Lid u nechtj ekat a podaj trestn oznmen. Vydr policist, ne se uver zpracuje a vem se stka vyd a nebo z toho budou problmy a dn uver nebude? Jedn se o milionov stky. Dkuji
Ven pan, nen mi zcela jasn z Vaeho dotazu, jakm zpsobem chcete postupovat, ale upozoruji Vs na to, e nen jist, e Vm vr bude poskytnut za situace, kdy mte jin dluhy. V ppad, e byste skutenost, e mte jin dluhy, zatajila, dopustila byste se vrovho podvodu.
20.6.2016 - DOBR DEN MM DOTAZ MUE SE KONAT SVADBA PI OSOBNIM BANKROTU? NEBO TE SE DLAT IDIK NA AUTO? URIT Z POUEN VM E SI LOVK NESM BRD DN PUKY DKUJI ZA ODPOVD
Ven pane, insolvenn zen nen pekkou pro uzaven satku, ani pro pozen idiskho prkazu.
20.6.2016 - Dobr den, odcizila jsem v zamstnn vci za 200000k,nebyl v tom mysl to ukrst,chci to moc vrtit,ale bohuel penze nemohu sehnat, ted je situace,e u asi nebduu mt monost tyto penze vrtit a pijde se na to.Chtla bych vdt jestli mi neporadte co m ek?budou vslechy,polou m ped soudem do vazby?vbec si nedovedu pedstavit jak nco takovho me probhat. a na jak dlouho m mou zavt?Budu mt monost pak jet nkdy najt prci? Moc Vm dkuji za radu Monika
Ven pan, jednn, kter popisujete je zpronevrou. Jestlie penze nevrtte, zamstnavatel na to pijde, pak na Vs pravdpodobn pod trestn oznmen. Pokud by na Vs nepodal trestn oznmen, me Vs alovat na nhradu kody. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na zamstnavatele a dohodla se s nm ppadnch spltkch. Podle 206 trestnho zkonku Vm hroz odnt svobody na jeden rok a pt let. Je nepravdpodobn, e by Vs vzali do vazby.
19.6.2016 - Dobr veer M ptelkyn m nkolik exekuc,snaila se je platit,ale bohuel se to ned zvldnout. Prci mla,ale bohuel v n musela zkonit,protoe j brali exekutoi cel plat a nemla ani penze za co by jezdila do prce atd. Je samoivitelka a m dv mal dti. Bydl se svm otcem,kter m 16 000 dchod. S toho dvodu si myslm,e si dovolej j vzt naprosto vechny finann prostedky. I kdy se s nimi domluvila na spltkch,tak to bylo zbyten,seberou ve. Mohla by jste nm prosim vs poradit,jak se d s tto mainrie dostat ven? Exestuje njak zpsob oddluen? e by se vechny pohledvky slouili do jedn a nastavil by se na to spltkov kalend. U jsme s toho opracdu bezradn,snaha platit je,ale bohuel tmto zpsobem je to zcela nemon. Velmi dkuji za jakoukoliv radu.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e nen mon, aby soudn exekutor zabavil Va ptelkyni celou jej mzdu, nebo podle zkona mus povinnmu zstat alespo nezabaviteln stka, kter je o to vy, kolik povinn vyivuje nezletilch dt. Pokud by k tomu dolo, jednalo by se jednoznan o neoprvnnou exekuci a Vae ptelkyn by se mohla po svm bvalm zamstnavateli domhat vydn stky, kterou ji takto neoprvnn ze mzdy srazil. Pokud jde o monost oddluen, pak Vm sdluji, e Vae ptelkyn na sebe samozejm me podat dlunick insolvenn nvrh spolu s dost o povolen oddluen, kter se podv pslunmu krajskmu soudu dle msta bydlit Va ptelkyn, a to na formuli, kter je zveejnn na internetovch strnkch www.justice.cz. V tto souvislosti Vs vak upozoruji na to, e aby Vae ptelkyn doshla na oddluen, musela by bt schopna zaplatit ve lht 5 let, alespo 30 % vech pohledvek pihlenm nezajitnm vitelm. Dalm pedpokladem pro povolen oddluen pak je, e dluhy Va ptelkyn nemaj svj pvod v jejm podnikn.
18.6.2016 - Dobr den, mm dotaz a sice v kvtnu letonho roku syn dovril 18 ti let a tm mu skonilo ivotn razov pojitn,kter bylo na dobu 18 let uzaveno u SOB.Po rozvodu jsem chtla pojistku synovi platit,ale bval manel to nedovolil z dvodu,e jej m u sebe pipojitnho a e mu pojitn po celou dobu bude hradit a pak mu penze pole,za 18 let se jednalo o 30tis. Pojistka byla vinkulovna na oba rodie,take pi jejm ukonen museli bt oba rodie,tak se stalo,akort jsme nevdli se synem,e pojistka se rozposl na pl jen rodim dtte.J jsem synovi penze pedala ihned jak mi byly dorueny na et,otec si ovem polovinu nechal pro sebe.Je mon se njak domhat vyplacen zbvajc poloviny penz po otci syna? Dkuji za odpov.
Ven pan, jestlie smlouva byla uzavena ve prospch Vaeho syna jeho jmnem, pak m samozejm nrok na druhou polovinu penz po otci. Nicmn Vm doporuuji, abyste se smlouvou obrtila na advokta a Vai konkrtn smlouvu s nm konzultovala, protoe bez znalosti smlouvy nelze s jistotou odpovdt na V dotaz.
17.6.2016 - Dobr den ven pan doktorko,dovoluji si Vm poprosit o radu.pila vpovd z bytu,bez pouen a jakhokoliv upozornn,e drustvo zruilo nae lenstv z dvodu zcela zastaven exekuce,v roce 2014. vpovd e vyplatili nae prva bez upozornn pila 14.6.2016,co mohu udlat,jak se mme brnit,vpovd je peci neplatn,kdy nen v ni pouen,a nae lenstv nm mlo bt obnoveno, hned kdy soud exekuci zcela zastavil pro neplatnost,co mm dlat.Dkuji
Ven pan, dle zkona o obchodnch korporacch lze lena bytovho drustva vylouit z drustva, poru-li njemce hrub svou povinnost vyplvajc z njmu, nebo byl-li njemce pravomocn odsouzen pro mysln trestn in spchan na drustvu, nebo na osob, kter bydl v dom, kde je njemcv byt, nebo proti cizmu majetku, kter se v tomto dom nachz. Je zjevn, e toto nen V ppad. Rozhodnut o vylouen z bytovho drustva mus pedchzet psemn vstraha. Vjimku pedstavuj ppady, kdy poruenm povinnost, kter jsou dvodem vylouen, vzniknou neodstraniteln nsledky. O vylouen rozhoduje pedstavenstvo a to psemnm rozhodnutm. Proti rozhodnut o vylouen mete podat odvodnn nmitky lensk schzi do 30 dn ode dne jeho doruen. Proto Vm doporuuji, abyste co nejrychleji podala nmitky proti rozhodnut o vylouen a i v ppad, e budou nmitky zamtnuty, mete se obrtit na soud. Z Vaeho dotazu vak nejsou jasn vechny okolnosti, proto Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta.
16.6.2016 - Dobr den.Dostala jsem jako drek pobyt v zahrani na cel tden.A zamstnavatel m nechce pustit.Jeliko jsem to nevdla tak jsem si nemohla nahlsit dopedu dovolenou.Dovolenou mm a nahlsila jsem pobyt o ti tdny pedem svmu nadzenmu.Mm prvo se doadovat o proplacen celho pobytu kdy m nehodl pustit.Dkuji velice za va odpovd a peji pkn den.Novkov
Ven pan, je to V zamstnavatel, kter uruje termny Va dovolen. Z tohoto dvodu m prvo Vm dovolenou v dob pobytu v zahrani nedat. Nemte tedy prvo se doadovat proplacen pobytu.
16.6.2016 - Dobr den pan doktorko, potebovala bych poradit v otzce placen vivnho v dob przdnin. Manelova dcera studuje 1.ronk V-je na povinnost platit alimenty i po dobu, kdy kolu nenavtvuje? Pedem dkuji za Vai odpov
Ven pan, vivn je teba platit i po dobu trvn przdnin. Za situace, kdy se dcera Vaeho manela soustavn pipravuje na povoln a studium na V neukonila.
15.6.2016 - Dobr den, dcera je v exekunm zen a podala mne o souhlas jako "Drce na naven bonity pro insolvenn zen" jako povinnosti z toho pro mne mohou plynout ? Dkuji za odpov. Kulhnek
Ven pane, pedpokldm, e na zklad tto smlouvy se zavete poskytnout Va dcei pjku a to proto, aby mla dostaten pjem pro oddluen.
15.6.2016 - Dobr den. Chtl bych poprosit o nzor. Kupuji byt /ji jsem koupil/v elektronick drab. Byt je po revitalizaci - zateplen a okna - a spoleenstv vlastnk bytovch jednotek SVJ po m chce, abych platil spltky vru na revitalizaci, zbv jet 10 rok (2016-2026). Spoleenstv vlastnk SVJ uplatnilo u exekutora nedoplatky na njemnm a slubch, co pokryje draba, ale nevm, jestli nkdo uplatnil nrok u exekutora na pokryt vru na revitalizaci.Ji vm e neuplatnil. Myslm si, e v drabi kupuji byt oitn od veho. V draebn vyhlce nic o dalch nkladech nebylo.Za revitalizaci je dluh na byt cca 60 000K, ale plat se to 10 rok, take se zaplat cca 100 000K. Tento vr na byt je jakoby skryt pod hlavikou Sdruen bytovch jednotek. Zde jde o to, e takto mohou bt provdny elektronick draby. ani by draitel vdli, e jsou dluhy na byt u spoleenstv vlastnk. A tam me bt dluh jakkoliv. J jsem vydrail byt za pomrn vysokou stku, kter pevyuje dluhy povinnho. Exekutorovi jsem poslat tuto informaci a navrhl jsem mu,a pouije peplatek na oitn tohoto bytu od hypotky na revitalizaci, protoe neinformoval draitele o tomto, i kdy jsem se ped drabou ptal, jestli je byt zaten njakou anuitou. Tento dotaz byl bez odezvy. Postupy a nvody elektronickch draeb je pomrn hodn, ale na toto jsem nikde nenarazil. Ctm se pokozen tm, e jsem nebyl informovn exekutorem , e bych ml pevzt i dluhy SVJ. Jak mm postupovat a kde stovat. Dkuji Ivan
Ven pane, pokud jde o povinnost hradit vr, pak tato povinnost Vm vznikla proto, e jste se stal lenem spoleenstv a jako takovmu Vm vznikla povinnost zvazky len splnit. Uvdte, e se dluh za revitalizace bude platit jet deset let. Je tedy zjevn, e tento dluh nen splatn, a proto nen jej mon uhradit z vydraen stky. Podle ustanoven 1107, kdo nabude vlastnick prvo, pijm tak zvady vznouc na vci, kter jsou zaspny ve veejnm seznamu. Jin zvady pejm ml-li a mohl-li je z okolnost zjistit, nebo bylo-li to ujednno, nebo stanov-li tak zkon. Ve Vaem ppad vzhledem k tomu, e jste se mohl obrtit na spoleenstv vlastnk jednotek a informovat se o dluzch, kter vznou na byt, tzn. e tato zvada, tedy dluh peel.
15.6.2016 - Dobr den.Zddili jsme rekrean chatu po rodich,sestra je v exekuci a jej 1/2 byla dna do draby.Jejiko byl pstup na pozemek opaten plombou nemohu jako spolumajitel pozemek uvat ani vstoupit?Pedem dkuji za Vai odpov.Marian
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na exekutora a vyeil s nm tuto situaci. Jako spolumajitel mte prvo uvat pozemek i rekrean chatu.
12.6.2016 - dobr den,bylo mi soudem ureno vivn na dt ped 13lety,nyn jsem podal alobu o popen otcovstv,nebo m bval partnerka mla vce mu,v ppad,e se proke e nejsem biologick otec musm nadle vivn platit?Pokud ne,mu se domhat navrcen ji zaplacenho vivnho? dkuji
Ven pane, uvdte, e Vm bylo ureno na vivn pro dt ped 13 lety. Za tto situace nem Vae aloba o popen otcovstv nadji na spch, vzhledem k tomu, e popt otcovstv je mon nejpozdji do 6 let od narozen dtte.
7.6.2016 - Dobr den, ml bych takov dotaz. Otec mn ped rokem daroval pozemek a zahradu. Pozemek, na kterm stoj RD. RD mm v podlovm spoluvlastnictv se sestrou. J obvm spodn st, sestra vrchn st. Sestra za mnou v dubnu 2015 pila s tm, e chce vyplatit polovinu RD. Souhlasil jsem. Bohuel jsem nemohl dostat hypotku, jeliko RD stl na cizm pozemku - pozemku mho otce. Na to otec daroval pozemek i zahradu na mou osobu. Sestra se to dozvdla a zala vykldat, e jsem otce donutil, e jsem ho psychicky k tomu pod tlakem vedl, atd...co nen pravda. Sestra chce, aby otec dal o vrcen daru zpt. Nastal zde incident, kdy po darovac smlouv, jsem dal svoji sestru, aby si odklidily veker vci z pozemku. Vci byly odklizeny a na jejich pergolu, o kterou napsali, e nemaj zjem. Otec na zahradu m vstup kdykoliv chce, na zahrad je sklep a v nm m uloenu vekerou zeleninu. Kdy jsem odjel do prce, manelka doma zstala sama a szela kytky do truhlk. Nyn to bude dva msce, cca. Veel vagr a kytky j rozhzel a poniil. Skonilo to na pestupcch i s tm, e j vulgrn urel. Rozhodnut znlo, e se zen zastavuje, z dvodu, e nikdo neml svdky. Na to jsem zala uzamykat vstup na zahradu. Otec odjd v ter pry a pijd ve tvrtek co 14 dn. Vdy ve stedu zahradu odemknu a v pondl zamknu. Nyn se se mnou i s mou rodinou otec pestal stkat, bavit, atd....a chce pozemek zpt. Nyn mn zaslal doporuen dopis o navrcen daru. Chtl bych vdt, jak dle postupovat a co dlat, poppad, zda m otec nrok na vrcen daru. J jsem samozejm ochoten otci pozemek i zahradu vyplatit dle odhadu, kter jsem si nechatl dlat kvli vyplacen poloviny RD seste. Bohuel to spje s mou sestrou k soudu. Jeliko odhad je men, ne chtj oni vyplatit. Byl jsem ochoten j vyplatit i polovinu pozemku. Nyn nevm, jak dle postupovat. Otec nekomunikuje pouze nyn piel dopis, kter na oblce psala m sestra, nikoliv on, stejn tak byl psn na PC a otec s PC neum zachzet. Sestra na nho tla a on nm ji ped temi msci ekl, e chce mt klid, tak a mu dar vrtme zpt. Bohuel jsme nikomu nic neudlali. Zali jsme zamykat a kdy vulgrn vagr napadl a zniil vci moj en. Mme ronho chlapeka a chceme mt klid. Mete prosm poradit? Dkuji
Ven pane, V otec me ze zkonem stanovench dvod dar odvolat. Podle zkona me dojt k odvoln daru pro nouzi za situace, kdy drce po darovn upadne do takov nouze, e nem ani na nutnou vivu vlastn, nebo osoby, k jej viv je podle zkona povinen, nebo lze dar odvolat pro nevdk, ublil-li obdarovan drci mysln, nebo z hrub nedbalosti tak, e zjevn poruil dobr mravy. Toto odvoln je mon do jednoho roku ode dne, kdy obdarovan drci ublil, poppad ode dne, kdy se drce dozvdl o dvodu odvoln daru. Z toho co popisujete vyplv, e otec me bt toho nzoru, e je namst dat odvoln daru pro nevdk. Doporuuji Vm, abyste se pro klid v rodin s otcem spojil a pokusil se vyeit situaci smrn, ppadn dar vrtil.
6.6.2016 - Dobr veer M ptelkyn m nkolik exekuc,snaila se je platit,ale bohuel se to ned zvldnout. Prci mla,ale bohuel v n musela zkonit,protoe j brali exekutoi cel plat a nemla ani penze za co by jezdila do prce atd. Je samoivitelka a m dv mal dti. Bydl se svm otcem,kter m 16 000 dchod. S toho dvodu si myslm,e si dovolej j vzt naprosto vechny finann prostedky. I kdy se s nimi domluvila na spltkch,tak to bylo zbyten,seberou ve. Mohla by jste nm prosim vs poradit,jak se d s tto mainrie dostat ven? Exestuje njak zpsob oddluen? e by se vechny pohledvky slouili do jedn a nastavil by se na to spltkov kalend. U jsme s toho opracdu bezradn,snaha platit je,ale bohuel tmto zpsobem je to zcela nemon. Velmi dkuji za jakoukoliv radu.
Ven pane, nen mon, aby exekutoi Va ptelkyni zabavili cel plat, protoe existuje tzv. nezabaviteln minimum, kter mus vdy zstat. Jednou z monost een situace Va ptelkyn je podn nvrhu na oddluen k soudu, avak to jen za situace, kdy Vae ptelkyn bude mt stlou prci.
5.6.2016 - Dobr den, chtl jsem se zeptat, umel nm otec a matka z ostatnmi sourozenci nechtli sgru do pe a tak jsem se j, jako jej brcha ujal j, probhlo to i pes soud a ten mi ji pidlil z omezenou pravomoc, nemohl jsem rozhodovat o vnch rozhodnut, to mla zajiovat matka, sestry pobyt u m a m ptelkyn z mou dcerou, byl provzen rznmi problmy, kdy m teba nahlsila na socilce e jsem ji napadl atd. socilka bez njakho eten, rovnou se mnou jednali jak z njakm tyranem, ale obhjil jsem si na konec svou nevinu a takto se dli rzn obvinn atd. ale vdy ve finle kdy se j ptali u koho chce bt tak vdy si zvolila opt m a j to vdy respektoval i kdy byly sn problmy, byl jsem hloup, ale to je jedno. Socilka se mnou stle jedn, jak z njakm tyranem i kdy by m zajmalo co jsem provedl e si se mnou dovoluj takto jednat, ale ignoruji jejich chovn i kdy nen sprvn, ale te abych se dostal k vci, 12. Kvtna j bylo 18 let a byla u svho ptele, kde je stle a ekaj spolu dt, ale te mi od n pila sms e chce sv sirot co jsem na ni po dobu co byla u m pobral, jet ped jej zletilost jsem po ntlaku matky a socilky a sgry chovnm souhlasil aby byla u svho ptele, do t doby chodil sirot matce a matka ho jak uril soud peposlala m, ale od doby co se sgra nasthovala ke svmu pteli, tak matka poslala sirot pmo sge, s tm problm nemm a myslm si e to tak bylo sprvn, ale te mi sgra pe e do konce ervna j mm vyplatit vechno sirot co jsem na n dostal a e j to ekli i na t socilce a pokud tak neuinm tak na m pod trestn oznmen na policii, tak jsem se chtl zeptat jak to sprvn m bt, ppadn co m ek atd. prost bych vs chtl poprosit o radu, vysvtlen a trochu zasvcen do toho, jak to vlastn sprvn chod atd. Pokud se nepletu tak sirot chod na to, aby mla stechu nad hlavou, jdlo, mohla chodit do koly atd. tak njak nechpu tyto kroky kter na m zkou sestra se s vm ptelem a pokud je to pravda z tou socilkou tak i oni, proto dm o radu a budu rd za brzkou odpov. Dkuji Jeek jinak bych asi ml zmnit e kdy jsem si ji vzal, tak jsem kal e ji sirot budu z dobr vle spoit, protoe penze co j mli chodit, jsem nepoteboval, protoe m vplata mi staila a hlavn jsem chtl a bude dospl aby mla penze do zatku, protoe j neml vbec nic do zatku a zaal jsem na nule bez pomoci, ale ml jsem prci a to mi stailo, postupn jsem se dostal a na dobrou ivotn rove, ale po rznch problmech se sgrou a chozenm po adech mi dola trplivost a ekl jsem j e j dn penze dvat nebudu a ani j nebudu nic spoit, kdy jsem ten nejhor a tyran, tak a se ve sv zletilosti dl co chce a e sirot co na n chod bude vyuito tak jak m, tak jet jednou vm pedem dkuji za brzkou odpov
Ven pane, sirot dchod, kter chodil Va seste, jste mohl pout na jej vivu, tak e za situace, kdy jste tmto zpsobem st sirotho dchodu spoteboval, pak jste se dnho poruen zkona nedopustil. V ppad vak, e jste st tohoto dchodu etil a spoil, pak Vm doporuuji, abyste tuto stku seste vydal.
5.6.2016 - Hezk den Mm problm a nevm si s nm rady. Exptel = otec mch dvou dt (5 a 7 let) se od ns ped dvma lety odsthoval. Platil, dobrovoln, 3000 K msn, nikdy se ovem nechtl nechat napsat na rodn listy dt jako otec, protoe by to zkomplikovalo jeho situaci s americkou manelkou, s n u dlouho neije, a nyn se s nm v USArozvd nebo u rozvedla (on je v echch). Je ale pravda, e dti maj rdy ns oba a otec si je pomrn asto bere k sob, v tomto jsme nikdy nemli dn problmy. Ped mscem jsme se trochu pohdali a on mi jeden msc neposlal penze: e te je ve velkm stresu a nem slu nco eit, a pokm. J jsem ovem znervoznla, e u mi teba nebude platit, a podala jsem k soudu nvrh na uren otcovstv, stanoven vivnho a pe. Jemu jsem o tom nic neekla. Vm, nebylo to asi ode mne hezk, ale u se stalo. Jakmile mu do datov schrnky pilo pedvoln k soudu, napsal mi, e u nem dn problm uinit souhlasn prohlen na matrice o otcovstv. A e udl v bance trval pkaz, aby mi ty penze chodily zcela pravideln. Hned mi tak poslal est tisc - pr dokonce jet o nkolik hodin dve, ne se o soudu dozvdl. Chce se dohodnout a chce, abych zruila ten soud. To je sice hezk, ale j si km, e kdy u jsem dala 13 tisc za advokta a rozhodla se, e bude lep, aby soud probhl - bojm se, e mezitm daruje svoje nemovitosti sv matce; podporuje mne v tom i mj nov partner, se kterm jsem nyn thotn - e pr mu me soud nakzat, aby platil mnohem vc penz, ne ty 3 tisce. Otec dt se soudem prudce nesouhlas, k, e se tm zneptelme, a e dobr vztahy jsou to pln nejdleitj, co dti od rodi potebuj - a taky se asi boj, e mu vivn skutenzvednou. Ml bych nkolik otzek, prosm: - Pokud on soudu jet ped jednnm nape, e m vli uinit souhlasn vyjden o otcovstv na matrice, neme sestt, e soud jednn zru, i kdy j jednn chci? Je pravda, e soud se jmenuje "aloba na uren otcovstv", a on chce piznat otcovstv dobrovoln. Soud by sice eil i alimenty a pi, ale hlavn tma je uren otcovstv. Zru soud jednn, nebo nezru, pokud se dohodneme na matrice a on na to upozorn soud? - CO JE NEJDLEITJ: k, e svoj matce dlu hodn penz. Chce j alespo darovat ty nemovitosti, kter vlastn, kdy u j dlu ty penze. Navc to pr psychicky nezvld, starat se o ty nemovitosti, pot co dm vykradli zlodji a se zlodjem se v dom potkal. Ta matka by ostatn v tom byt na Zlnsku chtla i bydlet, je tampr hezk proda. M NA TO PRVO, JE TE DAROVAT? NEN TO ELOV ZBAVOVN SE MAJETKU? J mu tedy vm, e ten dluh je velk a je dobr npad se matce njak odvdit, ale - jak na to bude pohlet soud? Vzhledem k dvacetidennm lhtm k zpisu do katastru u je nestihne darovat ped prvnmjednnm soudu, ale nejsp tsn po soudu (pokud se mu ovem nepoda soud odroit teba z dvodu nemoci). Me soud zneplatnit darovac smlouvu? A me soud zohlednit hodnotu nemovitost pi vpotu vivnho, i kdy alovan nemovitosti v nejbli dob daruje? Nebo, v ppad odroen pro nemoc, kdyby stihnul je darovat u ped jednnm? A - kdybych te od soudu upustila a on mi neplatil a j jej znovu dala k soudu teba za rok - jak by soud nahlel na to, e alovan daroval nemovitosti ped rokem? - Jak mu soud asi vym vivn? etla jsem, e vivn se stanovuje nejen z pjm, ale i majetku a schopnost. Situace je tato: - j beru 11 tisc + 1100 pdavky. Mj novpartner je osv a m cca 30 tisc msn, ale to se zohledovat nebude, kdy spolu jsme jen cca plku asu, oficiln mme kad svj vlastn byt, ne? - on je docela bohm! Je mu 51 let, ale nikdy v ivot nechodil do zamstnn, nikdy neml pracovn pomr! k, e nejcennj je as strven s dtmi. Podnikal jako OSV, sice snil o spnm podnikn, ale nikdy z toho dn penze neml, vtinou jenom deset tisc k ron. ije z spor, kter si vydlal ped dvaceti lety v USA prodejem starch knih. Nyn u mu ale pr spory budou brzy konit. - vlastn ovem tak 1/4 domu v Brn, odhadn cena domu 1 200000, dm je ve patnm stavu a patn tvrti, posledn njemnci jej vykradli a zpustoili, a zatm se mu nepodailo najt njemnka, kter by mu reln platil vc ne 3000 K msn - dle 1+kk byt v zapadl vesnici na Zlnsku, pronajal jejnjak i jemu neznm mamince s miminkem za 3000/ms, ale ta nem na njem a neplat jej. Naopak za ni plat vodu a topen, protoe mu nic jinho nezbv. - a konen byt 20m3 v Praze, kter uv. - vzdlnm je Mgr., biolog, ale v oboru (ani jinde) nikdynepracoval, nem tedy dnou praxi. - krom dvou dt se mnou m jet dalch est dt, kter m na sebe napsan - vechny bydl v cizin, ale maj trval pobyt na jeho adrese v R. Nejsp na n pispv. Kromtoho je otcem jet jednoho dtte, kter na nj psno nen, a dal dt ek se svoj novou partnerkou, kter je nyn v 7. msci. Je to velice komplikovan situace, chpu. Na jednu stranu nem dn pjmy a m hodn dalch dt, na druhou stranu m na sebe psny ti nemovitosti, i kdy pr neprodejn a nepronajmateln, a jist by MOHL pracovat, kdyby chtl, je pece magistr! Jakou vi vivnho tedy mohu oekvat? Njak hodn nzk, teba 500 K, nebo naopak vy, ne dosavadn 3000 K? - pokud se s nm na njak vi vivnho pedem dohodneme a k soudu pijdeme s touto dohodou (teba nakonec i ty ti tisce msn), bude ji soud akceptovat, nebo m tendenci ji mnit? (soud bojuje za zjmy dtte, ne rodi) - dti chci do sv pe, ale nebudu mu dlat problmy s vidnm dt. Zatm jsme si s trvenm asu s dtmi vychzeli vstc, a snad to tak i zstane. - jet dotaz na zvr: Jak mm soudu dokladovat napklad daov piznn z roku 2013, kdy jsem jej podvala pes datovou schrnku? A mm dkazy, na kter jsem nepomyslela pi podn aloby, poslat soudu pedem? Dkuji mnohokrt za pomoc Petra Krtk
Ven pan, doporuuji Vm, abyste manelovi sdlila, e alobu vezmete zpt v ppad, e ur otcovstv k Vaim dtem, a e tak uinte pot, co otcovstv bude ureno. Pokud jde o darovn nemovitost, tak tomu zabrnit nemete, vzhledem k tomu, e nejste manel a nemovitosti nejsou ve spolenm jmn manel a jsou vlun jeho, me si i s nimi dlat co chce. Jestlie V bval ptel m dluhy vi sv matce, pak tyto dluhy samozejm zaplatit mus, je mon tak uinit tm zpsobem, e na matku pevede nemovitosti. Pokud by dolo k jednn ped soudem, tak jako tak se tam bude v rmci ve urovn vivnho hodnotit ve jeho majetku, kam spadaj nejenom aktiva, jako je nemovitost, ale zrove i pasiva, tedy dluhy. zen o piznn vivnho me bt iniciovno opakovan vdy, kdy se zmn okolnosti. Pokud jde o stanoven ve vivnho, tak se opravdu pihl nejen k pjmm, ale i k ostatnmu majetku a schopnostem a monostem rodi. Vy uvdte, e mte novho partnera, se kterm ekte dt. I toto se bude brt v potaz, a sice to, e V nov partner m vyivovac povinnost vi Vm, avak nem vyivovac povinnost vi dtem, kter mte s exptelem. Pi urovn ve vivnho se bude pihlet k vyivovacm povinnostem, kter m V bval partner ke vem svm dtem. Jestlie je situace takov jak ji popisujete, pak Vm doporuuji, abyste se svmi exptelem uzavela dohodu, na zklad kter by se Vm zavzal hradit urit vivn. Vzhledem k okolnostem se ned oekvat, e by soud piznal pli vysok vivn. Soud dohodu, pokud nebude v rozporu se zkonem, schvl. Pokud jde o Vs nvrh, je mon jej vdy doplnit, jestlie nemte kopii daovho piznn k dispozici, kontaktujte finann ad, aby Vm tuto kopii dal.
3.6.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat, zda m me otec vyddit i v ppad , e on m kontaktoval jednou a pi mm dalm kontaktu z m strany nereagoval. Dkuji
Ven pan, V otec Vs me vyddit z vce dvod. Jednm z nich je to, e jste o nj neprojevovala dostaten zjem. V ppad, e by Vs opravdu vyddil a Vy jste tvrdila v ddickm zen, e toto jednn nen oprvnn, musela byste prokzat, e jste dostaten zjem o otce projevovala.
2.6.2016 - Dobr den, rda bych se zeptala jak postupovat v ppad, kdy byla mmu partnerovi dna exekuce na vivn z platu (neoprvnn - odvolvme se u soudu). Partner ale k 1.9. jde na rodiovskou dovolenou a j se vracm do zamstnn. Ptel samozejm vivn bude hradit, ale problm je ten, e protistrana nechce sdlit slo tu. Vivn z platu posl rovnou zamstnavatel na adresu. Hroz nm njak postih, kdy budeme vivn poslat sami sloenkou rovnou na danou adresu msto zamstnavatele? Protistrana bohuel nekomunikuje, jen poaduje penze. Dkuji Vm mnohokrt za odpov a zdravm, Jiina
Ven pan, jestlie Vm protistrana nechce sdlit slo tu, poslejte vivn sloenkou na adresu trvalho pobytu protistrany. Poppad se obrate na exekutora a podejte o to, zda protistrana sdlila slo tu exekutorovi.
1.6.2016 - Dobr den, mm dotaz ohledn toho, e jsem s klientem uzavel smlouvu o pojitn, ped 2 roky. On tu smlouvu nikdy nezaplatil a nabval tam dluh. Ten dluh je ve vi 2000k pak to bylo pedno exekun spolenosti a po klientovi ta exekun spolenost chce 12tisc korun. Klient na m podv trestn oznmen, e jsem zfaloval smlouvu a e on nikdy nic nepodepsal a e jsem mu zpsobil dluh 12000k kter po m chce zaplatit... M tento klient vbec prvo chtt po m celch 12tisc? Protoe tento dluh si zpsobil on sm tm, e to ignoroval.... Nebo m prvo pouze na ty 2tisce, kter vznikli na pojstn smlouv jako dluh. Dkuji
Ven pane, abych Vm mohla lpe poradit, musela bych pesn vdt o jakou smlouvu, s jakmi podmnkami, se jedn. Za situace, kdy jste smlouvu nezfaloval a klient tuto smlouvu opravdu podepsal, pak se nemte eho bt a klient po Vs nic neme chtt.
31.5.2016 - Dobr den. Mj manel, si ped vnoci koupil od znmho kolo za 4000.- a domluvili se na spltky. Njakou st mu dal hned, dal msc na to, a pak jsme se dostali v do finann tsn, a zbytek stky okolo 1500.- dlu. ekli jsme, e to dme a budeme mt. Ale minul msc mi volala jeho ptelkyn, a ekla mi, e to kolo jej ptel napsal na ni, pitom nechpu jak to mohl napsat na ni, kdy kolo je nae. ekla, e jestli penze nedameu, tak e manela nahls na policii, jako krde kola. Ale v pece on ho neukradl ne? To kolo je nae. Nikam se nevloupal, ten znm mu ho dal v na spltky, kter platil. A na tu posledn. ekla jsem jim, e policie nic nevye, e manel nic neukrad a ekl v jsem, e jim to kolo klidn dm a mm od nich. Klid, ale a zaplat co jsme jim dali a nesouhlasili. Chtli prost jen penze. Myslte, e by mohl mt manel na policii njak problmy, kdy by ho u dal i? Pr njak svdky m v prci e mu platil a e mu to kolo dal. Byly u toho, kdy se manel s tm panem o tom bavili. Dkuji za odpov, a peji pjemn zbytek dne
Ven pan, jedn se pouze o plan vyhroovn ze strany ptelkyn Vaeho znmho. Kolo nen automobil a nen tedy dn registr kol a neme bt tedy kolo napsno na dnou osobu. Za situace, kdy m V ptel svdky, e kolo obdrel na spltky a tyto spltky platil, pak se opravdu nemte eho bt.
31.5.2016 - Dobr den,ptel nastoupil 4.5.16 do VVB-na 7 mscu-za alimenty-je tam poprv,nastoupil vas,ale ne nemaj pro nj prci- j zustala sam a s malou,pr dn ped nstupem jsme mli v rodin poheb babiky 16.4.16 take j i mal to tce neseme-navc ji nemohu ci kde tatnek je-Jsem upln znien,nevm co dlat kam se obrtit-a jeho byv.pr zase podala trest.ozn..to mu pr dolo do VV. Dl mu to schvln,v , e nem penze, navc maj spolen dluhy, kter zustali na nm-jeliko si to nerozdlili po rozvodu-a z toho je u dluh skoro 800tis..tzn.exekuce atd..jsem u z toho zoufal-otel,ml obas brig.tak nco poslal,ale ani jednou mu soud nevyhovl snenm al.tud dluh stle narustal,ml veejn prce-udlal je.Ale soud mu promnil podmnku z roku 2012..nen schopn dluh zaplatit nen z eho-mme 7 letou dceru a jsem na up-bohuel na dvkch-ze kterch jsme ivila 3 lidi a brala jen na m a na malou co je len-nevme co je to vlet,veee atd..krouky protoe na to nemme-ptel nen schopen najt prci,kdy oznm , e m asi 10 ex..jen slb, e se ozvou a nic t toho..nebo mu naopak nezaplat..Pod stejn koloto-nepijeme,nekoume,jen se starme o nai malou-kter je skromn nic jinho nm nezbv,nemme ani pomoc ze strany rodiny jsme sami u 10let..hldn nen a je to dosti sloit..Chi podat o radu-myslte, e by byla ance na p.proputn na 1/3 m monost jt brigdn jezdit,ale obvm se , e dotyny nebude dlouho ekat-chyb mu idii-a j nevim jak to udlat-jinak a se vrt budeme na tom stejn a navc u bude mt v rejstku zznam o tom kde je. O to to bude hor a pod stejn-prost jedem koloto.Nemu si dovolit prvnka-u nyn nemm na njem,jeliko mu poslm znmky,kartu na voln..a nemm ani nikoho kdo by mi pomohl-nemohu nikomu ci kde je-odsoudili by ho tak..Take jsme na ve sama.Navc moje sestra m 2.7. svatbu a nevm jak bych vysvtlila, e tam s nmi nen, navc co udlat,koho podat aspon na tu svatbu, e by ho pustili?myslte, e je njak ance??Prosm o njakou radu.Moc dkuji .
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se informovala na adu prce, o monosti zskat pspvek na vivu, na ivobyt pop. o pspvek na bydlen, zda byste na nho mla nrok. Pokud jde o proputn na vychzku, tak tato je mon. Me o tom rozhodnout editel vznice. Doporuuji tedy, aby se V ptel na tyto podmnky ve vzen informoval. Proputn ped odpyknm celho trestu je samozejm mon za pedpokladu, e se V ptel bude vzorn ve vzen chovat.
30.5.2016 - Dobr den, Jsem v insolvennim zen a mm exekuce a m otzka zn, zda-li exekutor nebo policista me zabavit automobil jeho vlastnkem by byla m 16 ti let dcera? Je nezletil a j bych musela figurovat jako zkonn zstupce. Auto by mohla mit darem od babiky. Pedem dkuji za Vai odpov! Kja
Ven pan, postup jak popisujete, je v rozporu se zkonem, a proto Vm doporuuji, abyste o nm ani neuvaovala.
30.5.2016 - prosm vs, jsem v insolovenci, sprvce m nmitky neakceptoval, spis ani neetl, a po pl roce jsem zjistil, e rozhod doloka je neplatn a s vitelem se soudm, sprvce u sv pochyben uznal,ale komentoval to slovy co u. svoji chybu nechce soudu piznat, vitel chce prodvat dve ne skon soud, insolovenn soud nm odmtl doasn zkaz prodeje s tm, e jsme o mli popt, je nkak een? opravdu u se mi nechce t, jsme ve stt kde pravda nem anci, prosm poradte mi? mazal
Ven pane, V dotaz je ponkud zmaten. Proto Vm doporuuji, abyste se v tto vci obrtil na advokta. Jestlie mte za to, e sprvce nevykonv svoji funkci v souladu se svmi povinnostmi, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na soud se dost o odvoln insolvennho sprvce.
30.5.2016 - Dobr den pane doktore prv.Dostala jsem v roce 2015 pokutu 200kc za to e jsem vjela autem do zakazu vjezdu a to od M.P ,a exekutor chce po me bez mala 5000,-pripada mi to strasn moc ,je to pane doktore mon i kdy u pokuty se nenat sankce z prodlen? Dkuji za odpovd Hana Wertheimov.
Ven pan, stka je pravdpodobn tak vysok, jeliko jsou k n pipotny jet nklady zen a nklady exekuce. Jestlie mte o vi pochybnosti, doporuuji Vm, abyste s vekermi dokumenty obrtila na advokta. Takto bez znalosti konkrtnch okolnost a situace, nen mon posoudit, zda je stka nepimen.
30.5.2016 - Dobr den. Zjistili jsme s manelem,e jeho exmanelka vypovdla na poboce modr pyramidy smlouvu o stavebnm spoen,kter bylo vhradn manela,napodobila jeho podpis a penze si nechala zaslat na jej dva ty.Bylo nm eeno,e na poboce ml bt osobn manel pi vpovdi jako majitel tu ,ale to nikdy nebyl.Na vpovdi je tedy zfalovn jeho podpis.Jedn se o stku 95 000,-K. Bval ptel exmanelky nm potvrdil,e se exmanelka domluvila s pracovnic na poboce a msto manela se podepsala ona...podpis celkem zdaile napodobila.Sepsali jsme tedy na poboce stnost,s tm e chceme aby byl et uveden do pvodnho stavu. Co mme dlat,mme podat trestn oznmen? Dkuji za radu.
Ven pan, V manel se me obrtit na policii a podat trestn oznmen, pokud opravdu dolo ke zfalovn jeho podpisu. Zrove Vm doporuuji, abyste se obrtili na Modrou Pyramidu a dali vyplacen stky stavebnho spoen. V ppad, e Vm tato stka nebude vyplacena, podejte alobu na zaplacen. Jestlie vak V manel nem stle vypodno spolen jmn manel se svoj bvalou manelkou, a stavebn spoen bylo soust spolenho jmn manel, pak by se bval manelka nedopustila nezkonnho jednn, pokud by penze vybrala vlastnm jmnem.
29.5.2016 - Dobr den. Pronajmul jsem si s ptelkyn byt 2+1. Majitel bytu ale nechce sepsat njemn smlouvu a odmt trval pihlen. Domluvili jsme se na dlouhodobm pronjmu (stn). Musm se ale odhlsit ze star adresy kde jsem ml trval bydlit. Prosm porate jak mm postupovat? Dkuji
Ven pane, njemn smlouva mus bt psemn, avak pronajmatel vi Vm nem prvo namtnout neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Zkon m na mysli to, e njemn vztah mezi vmi vznikl. Nicmn v realit bude velmi tk jej prokzat. Za situace, kdy nemete prokzat, e mte uzavenou njemn smlouvu a tedy prvo k bytu, pak sem nemete ani pihlsit sv trval bydlit. Upozornte majitele bytu, e jedn v rozporu se zkonem a vyadujte po nm vystaven psemn smlouvy. V ppad, e odmtne, tak Vm doporuuji, abyste si nael jin byt.
29.5.2016 - Dobry den chtla jsem se vas zeptat bydlim v panelaku ve 4 patre poznala jsem jednu starsi pani co bydli na demnou umrel ji manzel.Jelikoz mi pani bylo lito zacala jsem ji pomahat ale v panelaku kde bydlime mi rikali sousede at se s pani nebavim ze neni psychicky zdrava a dela lidem ze zivota peklo.Pani me po 2 mesicich obvinila ze sem ji odcizila 50 000 kc po 3 tydnech zambou prijela policie ze byl na policii jeji syn aby to nahlasil.Penize sem ji neodcizila do bytu jsem kni chodila ale po kazde za pritomnosti pani.v byte ji navstevoval i jeji syn a dcera syn chodi pravidelne a taha z ni penize je mozne ze penize ji pdcizil on jestli vubec nejake mela muzou proti me zahajit trestne stihani muzou me obvinit preden dekuji za odpoved
Ven pan, pedpokldm, e policie zahjila vyetovn a Vy jste v tto vci byla vyslechnuta. Pokud budete opakovan vyslchna, doporuuji Vm, abyste vypovdla to co zde uvdte, a v ppad, e by bylo zahjeno Vae trestn sthn, pak se obrate na advokta a navrhnte, aby ve vci byly vyslechnuti i soused z Vaeho domu.
28.5.2016 - Dobry den dluzim osobe ktera toto sdeluje na internetu i nepravdivou castku .Nemam to z ceho splacet mam maly duchod ktery nepokryje ani me naklady.Moje deti a rodina z verejnovani ma za nasledek dopad rodiny.U mne to zpusobilo dusevni trauma.Prosim o pomoc ale nechci tuto otazku zverejnovat.dekuji za pochopeni
Ven pan, sama uvdte, e dluh vi tto osob opravdu mte. Pak tto osob nemete zabrnit, aby na internetu uvdla, e j dlute. Jedinm eenm je tuto stku splatit. Uvdte, e mte mal dchod, proto Vm navrhuji, abyste podala o pomoc Va rodinu.
26.5.2016 - Dobr den,jak se mohu brnit kdy na m byla vydna exekuce za dlun vivn a nikdy jsem nebyl vyzvn k doloen nebo pedloen doklad o platb vivnho?Jak je mon e m partnerka skrelila dlunou stku a soud vydal exekun pkaz bez toho ani bych mohl palcen prokzat??
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na exekutora a doloil mu veker platby, kter jste na vivnm zaplatil. Doporuuji Vm tak, abyste doplatil ppadn dluh na vivnm, kter ppadn mte a navrhl zastaven exekuce s tm, e vymhan povinnost je splnna.
25.5.2016 - Dobry den chrel bych se zeptat co mi hrozi kdyz jsem v 18 letech podepsal neco ocem jsme nevedel a vzali si name pujcku kdyz jsem nemel praci asi mi s falsovali udaje nebo ja nevim a nwm co mam cekat pujdu do vezeni ?? jinak pujcu splacim uz dlouho a penize jsem nikdy nevidel ale splacim co mi hrozi ??
Ven pane, bohuel z Vaeho dotazu nen jasn, co jste ml podepsat. Na tom by zleelo i riziko jak jste podstoupil a to co by Vm dajn hrozilo. Pokud si na Vae jmno vzal pouze nkdo pjku a vy tuto pjku splcte, pak Vm nic nehroz.
24.5.2016 - Dobr veer,mm ptele ve vazebn vznici pod dozorem kde je teprve msc.V z se vdv jeho sestra. A chtla by,aby ji vedl ptel(jej bratr)k olti.Je nejtar ze sourozenc a tatnek zemel.Jak by mla napsat dost o dovolenku?Pedem dkuji za brzskou odpov.
Ven pan, neuvdte na jak dlouhou dobu je ptel ve vazebn vznici, ani z jakho dvodu. Spe Vm doporuuji, abyste podali dost o proputn z vazby, protoe dovolenka v ppad vazby nen mon.
24.5.2016 - dobry den,muj pritel sel do vikonu trestu na 3 roky a promnenili mu podminku uplne za neco jineho akorat ze ji porusil takze ma trest 4,2 mesice ma sanci se dostat na pulku domu? dekuji sichlovcova
Ven pan, bohuel neznm konkrtn okolnosti Vaeho ppadu, ale nevidm dnou okolnost, kter by Vaemu pteli brnila v podn o proputn z vkonu trestu po odpykn poloviny trestu.
24.5.2016 - Dobr den, mla bych dotaz ohledn ronho vytovn zloh. Bydlme v byt 2+1 ji 4 roky, za celou dobu njmu jsme nikdy nedostali dn vytovn, a letos nm majitelka bytu poslala jaksi "vytovn" za rok 2015, kter je napsno rukou, je to jet ke vemu kopie a nen zde vbec vidt odkud jednotliv stky vzala. Na n byt vychz pln len nedoplatek za vodu, kter se nm zd nesmysln. Navc v njemn smlouv mme napsno, e hradme poplatky za sluby, co podle ns nejsou zlohy a brali jsme to tak, e kdy nedochz k vytovn, tak se nee peplatek nebo nedoplatek. Je tedy mon, aby po ns majitelka bytu chtla nedoplatek zaplatit najednou njakm takovmto "vytovnm", kter naprosto postrd jakoukoli prvn formu?? Ve "vytovn" tak vbec nebere v potaz, e v dom se nachz komern prostory a vypotala si tam jaksi prmr njemnk za rok, nemla by uvst sprvn poet lid, kte v dom za rok 2015 bydleli? Zd se nm cel tato zleitost protiprvn a chtla bych se zeptat, zda se d proti nemu takovmu brnit. A jet bych se chtla zeptat, zda meme podle zkona . 63/2013 po majitelce domu poadovat pokutu za pozd pedloen vytovn, kdy nm ho za roky ped tm nikdy nedala a toto posledn nm bylo dorueno 19.5.2016. Dkuji za odpov.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta, kter vc nejlpe posoud. Zle toti tak na njemn smlouv, jak zde mte vyeeno. Obecn plat to, e Vm mus pronajmatel pedloit vytovn po skonen ztovac obdob, a e Vy mte prvo nahldnout do vech faktur a do etnictv, kter se toho tk. Jestlie tedy s vytovnm nesouhlaste, sdlte to pronajmatelce a zrove ji podejte, aby Vm ukzala veker faktury od dodavatel. Ze zkona je pronajmatel povinen vytovat njemci nklady a zlohy za jednotliv sluby a takov vytovn pak njemci doruit nejpozdji do 4 msc od skonen ztovacho obdob. Po uplynut tchto 4 msc mete opravdu po pronajmateli poadovat pokutu. Proti vytovn mete podat nmitky, a to do 30 dn od doruen vytovn. Proto Vm doporuuji, abyste urit podali nmitky.
23.5.2016 - Dobr den,mm dotaz.V nejbli dobe m ek soud,kde jsem pedvolna jako svdek k hlavnmu len.Zde budu vypovdat proti svmu bvalmu pteli,na kterho jsem podala trestn oznmen .A chtla bych vdt zda budu u soudu potebovat prvnka nebo ne.Bojm se aby prvnk kterho si pivede byvalej,m neumlcel njakmi argumenty a j to neprohrla.Jdu k soudu poprv tak nevm co m ek.Dkuji pedem za odpov HHladikova.
Ven pan, jako svdek nepotebujete advokta. Jestlie se vak obvte prbhu hlavnho len, tak se na advokta samozejm obrtit mete.
21.5.2016 - Dobry den potrebuju vyridit dedicke rizeni pomem otci mohla by jste mi pomociI?
Ven pane, doporuuji Vm, abyste ns kontaktoval na telefonnm sle 222 211 661 nebo na adrese Lublask 24, Praha 2.
21.5.2016 - Dobr den pronajal jsem si byt od msta mal najaty mstem tam odvedl velmi mizernou prci a nechal po sob pinejmenm nepodek i kdy jsem se proti tomu ohradil dostal zaplaceno v pln vi male jsem i osobn zkontaktoval a dal vysvtlen pn piel byl ke mn velmi arogantn v podstat ekl e ve je v podku a nepodek kter zpsobil e pr si mm uklidit sm a tmto to pro nj bylo vyzen dokonce popel e pro msto dla. Mm njakou monost se proti tomuto jednn brnit? Pedem dkuji za odpov Balk
Ven pane, doporuuji Vm, abyste kvalitu malsk prce vyreklamoval pmo od pronajmatele, tedy u msta.
20.5.2016 - Dobr den, bydlme 30 let v pronajatm bytu. Letos chce majitel, abychom si ve hradili sami. Mme byt o rozmru 62m2. V koupeln je umyvadlo pipojen na vanu a odpadov trupka elezn je snil. Bude se muset vymnit i umyvadlo s odpadovou trupkou. Musm to zaplatit nebo si to me majitel odepsat a j nic neplatit ? Dkuji za odpov Beranov
Ven pan, z dotazu nevyplv, co ve chce majitel, abyste si hradili. Pokud by snad mlo jt o opravu, kde uvdte, e trubky jsou shnil, pak je to povinnost majitele tuto opravu uhradit.
19.5.2016 - Dobr veer, pan doktorko, prosm o radu. Manel je zdravotn postien - prkaz ZTP/P a jsem jeho peujc osoba - potebuje doprovod a pomal a podrobn vysvtlen. Mohu s nm bt vputna na zasedn valn hromady jist spolenosti? Formou pln moci to z uritch dvod nechceme eit. Dkuji za odpov. Eva
Ven pan, vzhledem k tomu, e jste manel, Vs na zasedn valn hromady vpust.
18.5.2016 - dobr den prosm o radu, platm do fondu oprav za terasu stejn jako za obytn mstnosti. Je to vpodku? Njem za byt 2+1 mm stejn jako soused ve vedlejm byt , kter m 3+1. dkuji
Ven pane, uvdte, e platte njem. Mm tedy za to, e nejste vlastnkem bytu a z tohoto dvodu ani nemuste nic platit do fondu opravu. Pokud jde o vi platby, pak zle na tom, co mte uvedeno v njemn smlouv.
16.5.2016 - Dobr veer, chtl bych se zeptat zdali je mon njak odvrtit usnesen soudu o vkonu trestu z dvodu neuhrazen kody. kodu by bych schopen okamit zat splcet. Byl jsem podmnen odsouzen na 10 msc se zkuebn dobou na 2 roky, ve kterch jsem se nedopustil, dnho pestupku ani dal trestnou innost. Dkuji Vm za odpovd.
Ven pane, abych Vm mohla lpe poradit, pak bych musela znt konkrtn okolnosti Va situace, vetn uvedenho usnesen. doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta.
13.5.2016 - Dobr den, mm nrok na vrcen poplatku za pujcku, kter mi nebyla vyzena? Mm ve uloen v sms zprvch a pan nechce vracet. Jedn se o 12.100,-. Nsledn mne poskodil jako veritele. Dkuji za brzkou odpov Sahnkov
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, o jak konkrtn poplatek se jedn a jak pesn znla smlouva o pjce, zda tam vrcen ppadnho poplatku za vyzen pjky bylo uvedeno. Doporuuji Vm proto, abyste se se smlouvou obrtila na advokta. Pokud zde dn smlouva nen a pjka byla pouze mezi fyzickmi osobami, pak Vm doporuuji, abyste ho vyzvala k vrcen stky, kterou jste mu dala, pokud ne, tak se obrate na soud a alujte ho o zaplacen. Uvdte, e Vs tento lovk pokodil jako vitele. Bohuel nen vbec zjevn, jakm zpsobem a jak jste mohla bt vitelem, kdy jste zrove byla dlunkem. Abych Vm mohla lpe poradit, musela bych znt konkrtn okolnosti Vaeho ppadu.
12.5.2016 - Dobry den.Pokut se s nekym domluvim at me na oko zamestna.Bude se odvadet socialni,zdravotni,ale do prace se chodit nebude.A pak po trech a nebo seati mesicich zazadam o hypoteku.Dostanu ji.A pak samozrejme ve fiktivni praci zkoncim.Je to podvod?Jake hrozy sankce v pripade prokazani.
Ven pane, to co zde popisujete je nepochybn vrovm podvodem, tak jak jej upravuje trestn zkonk. Hroz Vm zde odsouzen trestu odnt svobody, proto Vm doporuuji, abyste o tomto postupu vbec neuvaoval.
12.5.2016 - Je mozne aby Mama prevzala ridicsky prukaz sveho syna pokud ji syn da plno moc?
Ven pan, idisk prkaz je mon pevzt, avak jen pouze na zklad oven pln moci.
11.5.2016 - dobry den, ziju vice nez pul roku, konkretne 8 mesicu mimo Ceskou republiku. Ale chtela bych se zeptat, muj otec jde k soudu jako obzalovany, jsem jeho dcera, tedy svedek, ale neposlali mi jeste zadne predvolani, mela bych jit k soudu nebo pokud ziju mimo Cr se me to netyka. Dekuji
Ven pan, jenom proto, e jste dcera obalovanho, neznamen to automaticky, e byste mla bti svdkem. Pokud vak ano, pak za prv nemte povinnost vypovdat proti Vaemu otci, avak k soudu se muste dostavit, to jen ovem na zklad pedvoln. Pokud Vs nepedvolali, pak se k soudu dostavovat nemuste. Avak v ppad, e by Vm pilo pedvoln, jako svdek se dostavit muste i v ppad, e byste nevypovdala.
11.5.2016 - Dobry den, po koupi nemovitosti urcene k rekreaci me obeslal mistni urad s pozadavkem na uhrazeni nezaplacenych poplatku za nemovitost za 2 roky zpet(odpad,stocne). Musim poplatky uhradit,kdyz jak tvrdi jsou vazany na nemovitost a ne na majitele,kterym jsem v te dobe nebyla?Za odpoved dekuji.
Ven pan, povinnosti uhradit tyto poplatky ml bval majitel nemovitosti, proto informujte mstn ad, e v t dob jste nebyla vlastnkem a a se obrt na bvalho vlastnka. Tak ovem je teba se podvat do Va kupn smlouvy, zda je tam hrazen tchto poplatk njak oeteno a jak jste se tedy na hrazen takovch ppadnch nedoplatk s pedchozm majitelem dohodla.
10.5.2016 - Dobry den,mam dotaz,je mozne aby exekutor mi strhnul dluznou castku na uctarne u zamestnavatele 13000 a zaroven i v bance do minusu 15000,zivotni minimum mi nechali sice 10000 a poslali na ucet ale banka si to logicky autom strhla jelikoz jsem v minuse,a jsem momentalne na 0,co mam prosim vas delat? Neboli jak respektive postupovat? Dekuji za odpoved Rysanek
Ven pane, exekutor Vm me strhvat exekuc pouze stku do urit ve, vdy Vm mus bt urit stka zanechna, proto se obrate na exekutora, aby Vm tuto stku vyplatil.
9.5.2016 - Dobr den, chtla jsem se zeptat dostala jsem od kamarda notebook. On si ale asi myslel e mezi nmi nco bude a kdy jsem to utnula tak notebook chce zpt i kdy mi ekl e si ho mm nechat. Me na mn poslat policii e jsem mu ho ukradla nebo jak se mm brnit setkat se s nm nechci protoe mi vyhrouje a ur mne. Veker kontakts nm jsem ukonila. Mm strach e na mn pole policii i kdy jsem nic neudlala. Moj adresu nezn, ale v kde dlm. Dkuji za odpov Likov
Ven pan, jeliko se jedn o dar, tak ho samozejm vracet nemuste. Pokud Vm V kamard vyhrouje, pak doporuuji, abyste se v tto vci obrtila na policii. Pokud kamard bude tvrdit, e jste mu notebook ukradla, pak jist mte njakho svdka, kter byl ptomen tomuto darovn.
7.5.2016 - Dobry den chtela bych se zeptat kde a kdo mi vystavi nejaky dokument o tom abych mohla zastupovat sveho manzela je ve spatnem zdravotnim stavu mesic byl v umelem soanku dal se nevi jak to snim dopadne. Budu muset prodat dum a ucinit dalsi rozhodnuti k tomu abych zabezpecila sve deti potrebuji toto potvrzeni i kuli zivotni pojistce uctu atd.Nevim kam se obratit jak dlouho to trva a co vse to obnasi.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na soud s nvrhem na omezen svprvnosti Vaeho manela.
7.5.2016 - dobr den. chtla bych se zeptat. jedna pani zem podvodn vylkala penze. byl soud v roce 2009. dostala pul roku z ronm odkladem z tm e do roka mi ve vrt.po roce mi psaly od soudu jestli mi plat. neposlala nic a pak soud to pedal exekutorovi a ten sni nedostal taky nic . U m isty trestn rejstk. letos na pc jsem zjistila e m insolvenci. tak jsem jela k soudu jako vitel. soudkyn mi ekla e dostanu zaplacenou celou stku. a ubezpeovala m e mi to ta pani splat tak do dvou tech let. a bude splcet od bezna. na konci msce jsem psala na insolvenci tak mi poslaly 190k a dal msc 97. k. kdy jsem psala e mi dlu 63.858k tak mi napsaly e dostanu jen tak mon 30procent. prosm o radu kam se obrtit?soudkyn m ujiovala e mi da ve a z tm jsem odchzela domu ani mi neposlaly co se u soudu projednvalo. jet jednou dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta, protoe nen zcela jasn, jak pesn probh insolvenn zen, kolik dalch vitel v tomto zen je a jak bylo v insolvennm zen rozhodnuto. Pokud bylo rozhodnuto o oddluen, pak je pravda, e dostanete pouze 30 %. Situace by byla mon jin v ppad konkurzu
6.5.2016 - Dobr den, zemel mi otec, il sm ve sluebnm byt. Jako ddika vm, e budu muset tento sluebn byt vyklidit. Musm po dobu vyklzen platit za otce njem?? Doetla jsem se, e njem ve sluebnm byt smrt njemce zanik a e ddicov mus byt vyklidit, ale nevm, jestli musm platit njemn, kdy v byt nebydlm. Co pesn znamen termn, e njem zanik?? Pedem dkuji za odpov, Kateina Soldnov
Ven pan, njemn vztah zanik, nebo nepechz tedy njem na ddice, njemn vak muste platit nadle, a to dokud byt nevyklidte a vyklizen nepedte.
5.5.2016 - Dobr den zatm dn zpis v trestnm rejstku nemm ale zajm m ukradl jsem 7000 K a policii jsem se piznal ale pjdu asi k soudu co m za to hroz doufm e nepjdu za to sedt dkuji za odpov. Penze jsem vrtil hnedka druh den
Ven pane, vzhledem k tomu, e nejste trestan, e svho inu litujete a e jste penze bezprostedn po spchn inu vrtil, kodu tedy nahradil, pak je mon se i dohodnout na podmnnm zastaven trestnho sthn. U soudu mete dostat pravdpodobn podmnn odsouzen s odkladem trestu. Doporuuji Vm vak, abyste se obrtil na advokta a tomu sdlil konkrtn okolnosti Va situace.
5.5.2016 - Dobr den, mla bych dotaz: teta zemela a v darovac smlouv stoj, e m daruje nemovitost a to se vemi prvy a povinnostmi, se vemi soustmi a vekerm psluenstvm. Zajmalo by m co si pod tmito slovy pedstavit. Asi dvee, kuchysk linka, spork, wc, sprchov kout, umyvadla, radiatory, kamna. Asi do toho nespad ostatn nbytek, lednice, tv, osobn vci ..... ? Myslte, e mohu zat vyklzet byt, nebo musm ekat na ddick zen ? ( mla sourozence ). Budu tak pedvolan k zen ? Pedem moc dkuji za odpov. Novotn Radka
Ven pan, urit pokejte na zvr ddickho zen. A pokud jde o vybaven nemovitosti a o jej osobn vci, pak to je soust ddictv a nen to ve Vaem vlastnictv.
4.5.2016 - Platm insolvenci rok a pl, chci j zruit. Odete mi z dluhu in. sprvce co jsem zaplatila? A zajm m jestli m nco nehroz, dluhy chci zaplatit sama.Kdy jsem insolvenci podvala ve jsem platila, nemla jsem dnou exekuci. Dkuji za odpov Holekov
Ven pan, pedpokldm, e se ve Vaem ppad jedn o oddluen, akoliv to z Vaeho dotazu nevyplv. O zruen schvlen oddluen mete samozejm podat, avak samotn insolvenn zen se tm neru. Jestlie mete dluhy zaplatit sama, pak Vm doporuuji, abyste se obrtila na insolvennho sprvce s tm, e chcete splatit dluhy mimodnou spltkou.
4.5.2016 - Dobr den.Pedem dkuji na mj dotaz. Chtla bych se zeptat,zda lovk kter dlu,dostane se do situace,ze neme platit domluvenou stanovenou vysi ale udl si trval pkazy aby odchzela 1 K denne vitele, tak se mus pihlet ke snaze dlunka, je to tak? Nebo toto pravidlo plati jen u soudu o vivne,kdy otec m ureno 2000 a pole 200 a soud na to prv pihl ze se sna, tak je ok? Heringova
Ven pan, za situace, kdyby byla poslna pouze 1 K denn viteli, pak by to nevypadalo jako dobr mysl, ale naschvl. Zde se ke snaze dlunka nepihl, pihl se pouze ke skutenosti, zda byl dluh zaplacen i zda nebyl. Srovnn s vivnm tak nen sprvn, protoe v ppad, e otec m platit 2000 K a posl jen 200 K, pak mu stejn tak jako tak vznik dluh na vivnm.
4.5.2016 - Dobr den,mj partner m z pedelho manelstv syna.Nyn jsou ji nkolik let rozveden a syna dostal letos do sv pe.Jeho bval ena chce pepsat sv auto na jejich spolenho nezletilho syna (13letho).Me toto provst bez souhlasu otce (potaji)?Pedem dkuji za odpovd.Vrbov
Ven pan, k pepisu vozidla, resp. k darovn vozidla na syna me dojt jedin se souhlasem soudu.
3.5.2016 - Dobr veer, prosm Vs, dnes mi krajsk soud potvrdil rozhodnut okresnho soudu, kter mi nepromj lhtu pro popen otcovstv, chtla jsem se zeptat, jestli mm njakou anci na spch pi prominut zmekn lhty a samotn popen otcovstv, kter jsme podali po uplynut 6 msn poprn lhty? Na koho se obrtit? Lze to vyeit kladn, kdy o popen usiluje jak matrikov otec, tak biologick otec a matka? Dky moc
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta, aby v tto vci podal stavn stnost k stavnmu soudu. V zen ped stavnm soudem muste bt zastoupen advoktem.
2.5.2016 - CHCI SE ZEPTAT NAS BYT MUSIME OPUSTIT KVULI REKONSTRUKCI BYDLIME SMANZELKOU V BYTE O VELIKOSTI DVA PLUS JEDNA NYNI NAM MESTO PRIDELUJE BYT O VELIKOSTI JEDNA PLUS JEDNA MESTO RIKA ZE TO MUSIM PRIJMOU JINAK SEMNOU UKONCI NAJEMNI SMLOUVU A ZE UZ JINE BYDLENI NEDSTANEME JDE OTO ZE JSME SI DOSAVADNI BYT NOVE ZARIDILI NOVYM NABYTKEM TUDIZ BY SE NAM TAM VSE NEVESLO REKLI NAM AT TO VSE ROZPRODAME COS SI MYSLIM ZE TO NENI V PORADKU MUZETE MI PROSIM VAS PORADIT DEKUJI
Ven pane, Jestlie bude byt rekonstruovn tak, e jej muste vyklidit, pak Vm pronajmatel mus poskytnout pimenou nhradu elnch nklad, kter Vm vzniknou v souvislosti s vyklizenm bytu. Ve Vaem ppad je touto nhradou nov byt. Pokud odmtnete vyklidit byt, me pronajmatel navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizen bytu. Oznamte mstu, e nhrada, kterou Vm chce poskytnou nen dostaten. Vpov z njmu z dvodu rekonstrukce Vm neme pronajmatel dt.
29.4.2016 - Dobry den.Stala jse mi takova vec.Pracovala jsem v zastavarne na dohodu jelikoz jsem jeste na materske.Sprvu zadne problemy.Pozdeji mi sef ukazal sanony v kterych byly smlouvu data vysiho nez je dnesni datum trval na tom abych udelala falesne smlouvy az do prosince ze je to kvuli danim a ucetnictvi pry pani prede mnou to taky delala.Abych to lepe popsala chtel udelat zastavni smlouvy abych opsala identitu od lidi kteri uz u nas neco zastaveneho mely a zbozi at tak napisu jake koliv hlavne z vysokou caskou.po case jsem si zlomila nohu ale doma ne v praci do prace jsem sla z dvojtou zlomeninou kotniku byl nastvany a poslal me domu.Jelikoz lecba potrva nekolik mesicu je mu jasne ze me bude muset nahradit a prijmout nekoho jineho to by nebylo tak hrozne jako kdyz mi zacal porad volat .Telefon jsem nezvedaladost to bolelo a byla jsem rada ze to prospim .Napsal mi sms ve tvaru dostavte se do prace nemohu najit zastavene veci.pokud se nedostavite budu nucet to resit z policii.nevim co si mam o tom myslet.Muzete mi nejak poradit dekuji
Ven pan, jestli mte za to, e po Vs zamstnavatel chtl nco neleglnho, pak Vm doporuuji, abyste se obrtila na policii. Tak Vm doporuuji, abyste svmu zamstnavateli poslala neschopenku.
28.4.2016 - Dobry den, rozesli jsme se se zamestnavatelem, jelikoz neplatil, ustne domluvenou cast mzdy mi trikrat osobne poslal na ucet (bez popisu, jen jmeno), dal s nim nebyla rec. Ted se tvari, ze to byla pujcka a tudiz chce obnos zpet. Tvrdi, ze jako dukaz mu staci doklad, ze mi poslal penize na ucet. Kdo musi v principu dokazovat ucel transakce? On musi dokazat, ze to byla pujcka, nebo ja, ze to byl plat? (K soudu se mu ovsem chtit nebude, vyhrozuje nejkym podomnim vymahacem dluhu) Dekuji
Ven pane, jestlie uvdte, e se jednalo o zamstnavatele a pedpokldm, e mte uzavenou pracovn smlouvu. Pokud nen uzavena pracovn smlouva, tak mte jist njak dkaz, napklad svdectv i jin dokumenty ovujc a osvdujc, e jste skuten prci provdl a e jste byl zamstnan. Za tto situace mete tedy prokzat, e penze, kter Vm byly poukzny jsou ve skutenosti mzdou. Pokud by Vs zamstnavatel aloval o zaplacen a tvrdil by, e se jedn o pjku, pak Vy byste musel prokazovat, e se jedn o mzdu, protoe by to bylo Vae tvrzen a toto tvrzen byste musel prokzat.
28.4.2016 - dobr den, jsme v insolvenci jako vitel. chtli bychom vdt jestli n dlunk je majitelem drustevnho podlu. Obvme se, e insolvenn sprvce jde na ruku dlunkovi. Meme njak zjistit skutenost jestli je dlunk majitelem drustevnho podlu, nebo nemme na tuto informaci nrok . dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste nahldli do insolvennho spisu vedenho u soudu a tam zjistili, zda je tento majetek veden. Pokud mte za to, e dlunk je majitelem drustevnho podlu, pak o tom informujte sprvce a soud.
27.4.2016 - Dobr den pan judr.afrnkov, obracm se na Vs s prosbou o radu,jak mm postupovat ve vci zvtnho ddistv - id.1/2 nemovit vci ,orn pdy. Jak mm nyn povinnosti a prva k pozemkm,kter jsou v pronjmu. Kde mu vyhledat na internetu. Dkuji.Tepl Miloslav
Ven pane, z Vaeho dotazu nen jasn, zda jste ddicem nebo vlastnkem, kter toto ddictv chce odkzat. Jestlie jste zddil Vmi uveden nemovitosti a tyto jsou v pronjmu, tak nastupujete do prv a povinnost pronajmatele a tyto se d jak zkonem, tak njemn smlouvou, kter byla uzavena.
27.4.2016 - Dobr den, prosm o radu. V prosinci roku 2015 jsem nastoupila do jedn firmy na DPP, a od 1.2 mi nabdli prci na HPP, pijala jsem j a m zkuebn doba mla skonit 1.5. jene 5 dn ped tm, ne mi skon zkuebn doba m vyhodily na "hodinu" , pesto e si nejsem vdoma, e bych poruila nijak zvan pracovn smlouvu. Vpov jsem dostala na pape a ekli mi, e j mm podepsat a odejt. Nakonec mi bylo eeno, e za cel msc Duben, kdy jsem odpracovala 150hod. mi nedaj vplatu, kter mla init zhruba 12tisc korun. Je njak monost jak by mohla dostat svoji vplatu, za tce odvedenou prci? Podle mho nzoru, bych vplatu dostat mla. Dkuji za radu.
Ven pan, rozvzn pracovnho pomru ve zkuebn dob bez uveden dvodu je samozejm mon, avak mte prvo na mzdu za odpracovanou prci, proto Vm doporuuji, abyste se na svho bvalho zamstnavatele obrtila a vyzvala ho k tomu, aby Vm mzdu vyplatil. Pokud ji nevyplat, mete na nj podat alobu zaplacen.
27.4.2016 - Dobr den, mm prosbu. padce, kter ml od firmy pronajat nebytov prostory, v tchto v souinnosti se sprvcem a jakmsi majitelce neznmm samozvanm njemcem nebytov prostory nadle jet 10 msc po vyhlen konkurzu komern vyuval bez jakkoli platby njemnho. Sprvce uznal vpov, ale nebytov prostory v souladu s njemn smlouvou nikdy nepedal ani majitelku k tomuto nevyzval. Tento konkurz nen uzaven ani po 18 letech a sprvce odmt svou odpovdnost za neplnn povinnost vyplvajcch z njemn smlouvy. KS odmt pedloen dkaz a svdectv a vychz ve svch vyjdench pouze z elovch a zavdjcch informac sprvce. M sprvce odpovdnost za velmi vysok kody, kter svm postupem majitelce objektu zpsobil, kter v tomto dsledku stle narstaj?
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta, protoe z Vaeho dotazu nen pesn jasn, jak je konkrtn situace. Bez znalosti konkrtnch detail o konkurzu, njemn smlouvy a vech okolnost je velmi tk Vm poradit, nicmn uvdte, e konkurz trv 18 let, tak je dost dobe mon, e veker Vae nroky jsou ji promlen.
26.4.2016 - Dobr den chtla sem se zeptat mj bratr je ve vkonu trestu na 8 msc , ve tvrtek m soud kvli podmnce co nejsp poruil kdy byl jet venku ,chtla sem se zeptat jestli je mon na soud podat nvrh na zpenen msto toho vkonu trestu ??nco sem o tom slyela ale nevm to pesn myslte e je to mon n advokt podval dost o proputn na 3 msce protoe je prvotrestanec ale nev kdy m tu podmnku ..moc dkuji za odpov
Ven pan, uvdte, e mte advokta. Proto Vm doporuuji, abyste se obrtila s dotazem na nj, jeliko zn nepochybn detailn kauzu. Z Vaeho dotazu nevyplv, za co je V bratr ve vkonu trestu, o jak trestn in se jedn, o jak poruen a o jak podmnky se dle jedn, proto Vm nemohu na Vai otzku odpovdt.
25.4.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat, moje maminka asi ped mscem nechala v bankomatu 3 600 K. Pachatel je natoen na kamerch, a dokonce stril kartu do bankomatu, ale protoe stka nepesahuje 5 000 K, banka neme poskytnout jmno dotynho. Zajm m, jestli mme prvo vidt alespo jeho fotografii? Dkuji za odpov. Lucie
Ven pan, nemte prvo fotografii vidt vzhledem k ochran osobnch daj. Tyto fotografie mohou bt poskytnuty jen uritm osobm za uritch okolnost, nap. policii.
25.4.2016 - dobry den byl mi v insolvenci prodan byt, byt koupil pan ktery zkupuje byty a dal je pronajima,me pouze sdelil ze chce byt mit volny pro nove najemniky,nevim zda tento postup je spravny bez nejake smlouvy o prodeji a mych podpisu.
Ven pan, pedpokldm, e byt byl prodn v drab a nov majitel jej nabyl tmto zpsobem, pak opravdu nen teba dnho Vaeho podpisu.
25.4.2016 - Dobr de, obraciam sa na Vs s otzkou ohadom prvnych monost ako zska nasp peniaze za kpu a nsledn liebu koa. Bol mi predan ako zdrav a po troch mesiacoch musel by prevezen na veterinrnu kliniku do Brna, kde po 10 doch na odporanie vekerho personlu bol utraten. K ma stl 4 200,- Eur a jeho lieba okolo 6500,- Eur v Brne. Nieo som tala ohadom skrytch vd a lehotch, ale u to neviem nikde njs. Vedeli by ste mi prosm poradi o sa v takomto prpade d spravi? Vopred akujem za odpove. M.
Ven pan, z Vaeho dotazu nen zjevn, o jak vady by se mlo jednat a o jakou nemoc se jedn, zda opravdu k byl nemocn ji pi prodeji. Proto Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta a seznmila ho se vemi dokumenty, kter k prodeji a k len a utracen zvete mte.
25.4.2016 - Dobr den. Prv eme s ptelem nsledujc problm. Jsem rozveden, z pedchozho manelstv mm 3 dti. Zstali v pi otce, tak jak sami chtli. Znovu jsem se vdala a se svm novm manelem ekme spolen dt. Rdi bychom si vzali hypotku a postavili dm, kter bychom chtli aby zstal jednou po naem mrt naemu spolenmu dtti kter se m narodit. Dtem z prvnho manelstv jsem nechala velk mezonetov dm aby se nemuseli sthovat po rozvodu. Proto nechceme aby na nov dm pozen v novm manelstv z prostedk s novm manelem mlo nrok jenom nae dt. Lze to njak udlat? Dkuji
Ven pan, ze zkona, po Va smrti, by ddil V manel spolu se vemi Vaimi dtmi. Je mon, abyste s dtmi a manelem uzaveli tzv. ddickou smlouvu, kde byste upravili ddictv tak, jak uvdte. Nicmn bylo by to mon a v ppad, e by dti byly plnolet. Dal monost je, e nov dm darujete za svho ivota svmu potomkovi.
25.4.2016 - Dobry den, mela bych dotaz, Muj syn nastoupil v zari do 1.rocniku stredni skoly, Ja plaktim otci alimenty 1000Kc. zcela nahodou jsmese dozvedela, ze syn byl 12.4. vyloucen, protoze mel 41neomluvenych hodin a nechodil proste do skoly. To znamena, ze ma ukoncenou devitiletku a nepripravuje se soustavne na dalsi povolani, Jsme invalidni duchodce a chtela bch pozadat soud o ukonceni nebo alespon preruseni placeni alimentu, dokud syn opet nezacne chodit do skoly a radne studovat. Muzete mi poradit jak na to? S pozdravem Hagner Vladimira
Ven pan, doporuuji Vm, abyste podala nvrh k soudu na zruen vyivovac povinnosti k Vaemu synovi.
25.4.2016 - Dobr den, chtla bych poprosit o radu. Vlastnme inovn dm, ve kterm pronajmme byt jedn star ene, kter po opakovanm stnm upozornn poruuje stanoven domovn d a to tm, e vyvuje mokr prdlo na suk, kter m zaven na okn. V Domovnm d jasn stoj, e je zakzno vyvovn a vykldn zazen na vnj konstrukce, tedy okna a fasdy. V dsledku jejho poruovn dochz k opakovanmu ponien fasdy jak na vrchn stran domu, kde je suk pipevnn, tak i na doln sti domu, kde se fasda odlupuje v dsledku kapn vody z prdla. Tak dochz k zanesen oken a parapetu bytu, kter se nachz pod bytem, ve kterm bydl pan a dolo k popraskn chodnku, kter nen bezpen pro ostatn njemnky. Prosm o radu, jak pesn pan upozornit na poruovn? stn nereaguje.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste psemn doporuenm dopisem njemnici upozornila na to, e poruuje povinnosti njemnka vyplvajc z njemn smlouvy a z domovnho du.
22.4.2016 - Dobr den. Vyhrla jsem sedmilet spor o ddictv bytov jednotky. Mj otcim byt propjil kamardovi na bydlen bez placen njmu. Mohu njem po otcimovi vymhat zptn za sedm let?
Ven pan, po otmovi mete poadovat bezdvodn obohacen odpovdajc njmu.
22.4.2016 - Pritel plati alimenty na dceru, jeji matka mu nechce poslat potvrzeni o studiu.Jak ma pritel zjistit, ze dcera stale studuje.
Ven pan, doporuuji, aby se V ptel obrtil pmo na kolu, kterou m jeho dcera studovat a dotzal se koly, zda zde dcera studuje, ppadn aby se obrtil na dceru.
21.4.2016 - Dobriden mame problem s autem rozbili nam okna u vozu pachatele zname oznameni pi aaolicie sme nahlasili a problem je ze policie trdi ze pachatel je neznami ale policije nema zajem nam pomoct aji jak svedek uvedl ze slisel jak bouchal do auta rany a pada sklo a my je videli odjet a hned volali policiji jak prijeli tak to vyfotil A HNED REKLI ZE JE PACHATEL NEZNAMY a jasne nikdo jiny to nemohl udela a tet nas vydira a vyhrouje a policije ze sti nemuze nic delat tak co mame dela cekat ze opet nam auto znici poradili at se odstehujem tak kdo nat to zaplati mame trpet a bat se ze mu vse projde tak snad na pomuzete ma firmu servis na auta ale nici auta a okrada pojistovny a to muze snad nam pomuzete dekuji a verim ze tak nebude mu to prochazet moc dekuji.
Ven pane, jestlie Vs pachatel nadle vydr a vyhrouje Vm, pak se obrate na policii a oznamte tyto skutenosti. Doporuuji Vm, abyste se na policii informoval, jak pokrauje eten.
21.4.2016 - Dobr den. Ped 2 letma jsem chodila s ptelem m bylo 14 a mu 19 chodily jsme spolu asi msc pak jsme se spolu vyspali pak je nadle spolu chodily pak jsme se rozely a j byla stoho zhroucena a mla jsem i strach z rodi co mi nato eknou ze u nejsem panna a tak ze vzteku na nj jsem si vymislela ze me znsilnil moje matka to la nahlasit pak jse asi dva roky nic meresila j zapomnla na nj on na m a byl klid ale PAL azpo dvou letech byl soud a on dostal 6 let zato co neudlal a u to nejde sthnout j jse stoho psychicky hroutim prosivam co mm dlat jak mu jet pomoc a ct pravdu nechci aby el sedt zato co neudlal
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na policii a sdlila jste jim, e k trestnmu inu nedolo, a to z toho dvodu, e v t dob jste se bla rodi a proto jste jim neekla pravdu.
21.4.2016 - Dobr den. Poteboval bych poradit z vpovd z duvodu umrti manelky protoe mm postienho syna DAUNOVYM syndromem a ja jsem jediny kdo se o nho mue a chce strarat? Zamstnavatel Mi dl potie s vpovd.Dkuji za odpovd Blek Vladimir
Ven pane, z Vaeho dotazu nen zjevn, eho se pesn domhte. Jestlie hodlte dt vpov ze zamstnn, pak Vm v tom zamstnavatel brnit neme.
20.4.2016 - Dobry den, mam exekuci na plat a chci se zeptat letos v cervenci se chci vdavat je nejaka moznost aby nemohli na penize od meho nastavajiciho muze? Dekuji predem za odpoved
Ven pan, jeliko se jedn o dluh a exekuci, kter vznikla ped uzavenm manelstv, pak neme bt postien majetek Vaeho nastvajcho manela.
18.4.2016 - Dobr den, chci se zeptat, babika pobera pspvek na pi, kter chod na et vnuka. AK by zemela, mou mu zablokovat et ? Nebo mou od nj nco poadovat ? Dkuji .
Ven pan, pokud pspvek na pi chod na jin et, pak v ppad mrt osoby, o kterou se peuje, tedy babiky, by neml bt tento pspvek poskytovn. Pokud by snad nedopatenm byl dle zasln, ml by vnuk povinnost jej vrtit.
15.4.2016 - Dobr den, bohuel jsem naletla firm, kter nabz po telefonu drek za hradu potovnho, balek dajn m pijt rovnou do schrnky bez dnho podpisu pevzet a pot musm zaplatit piloenou sloenku za potovn a pokud nebudu s drkem spokojen, mm zavolat na piloen slo v dopise a zruit zasln nhradnch st. Postup, kdy pjde balek, znm. Ale co dlat v ppad, kdy dn balek neobdrm a zaly by po njakm ase rovnou chodit upomnky? Mohou vs njakm zpsobem vydrat, kdy nemaj v podpis o pevzet? Dkuji za odpov
Ven pan, v ppad, e Vm dn balek nepijde, nezanou Vm chodit ani upomnky. V ppad, e by Vm chodily, pak tyto upomnky nehrate.
14.4.2016 - Dobry den mam dotaz v roce 2011 na me byla soudem vydana exekuce ale v tu dobu mi jeste nebylo 18let mohu se zeptat zda kdyz ted k nam prisel exekutor po peti letech zda ma pravo mi zabavit majetek kdyz mi ani nedal nikdo vedet ze dluzim na dopravnim podniku mela jsem za to ze vsechny dluhy z me strany jsou jiz uhrazene. A jeste se chci zeptat pokud ma znamy jiz oblepeny majetek muze ho dalsi exekutor prijed oblepit znovu moc dekuji za odpoved
Ven pan, Jestlie exekuce byla zahjena v roce 2011 a od t doby trv, me exekutor po Vs tuto dlunou stku nadle vymhat, i pes to, e vm v dob nazen exekuce nebylo 18 let. Doporuuji Vm, abyste se s exekutorem spojila, la nahldnout do spisu, abyste zjistila, na zklad eho doel k zvru, e mte dlunou stku. Pokud jde o V druh dotaz, pak bohuel pi neznalosti konkrtnch skutenost a okolnost Vm nemohu poradit, avak je mon, aby proti jedn osob bylo vedeno vce exekuc vce exekutory.
13.4.2016 - |M advokt vedouc ddick zen (pokud ml zemel majetek v echch i na Slovensku), monost i dokonce povinnost vydat si veker dostupn informace od banky a katastru jak u ns tak na Slovensku, nebo si to mus astnci ddickho zen obstarat sami? Advoktka tvrd, e mus zahjit dvoj zen, jedno esk a druh Slovensk, jedno zaplacen v korunch druh samozejm v EUR a e si musme na Slovensku zajistit odhadce, je to pravda? Dkuji a peji hezk den
Pokud ml zemel majetek, jak v echch, tak na Slovensku, pak pokud se jednalo o nemovit majetek, pak bude muset opravdu vedeno dvoj zen, jak v echch, tak i na Slovensku. Jestlie by se jednalo pouze o vci movit, pak by zleelo na tom, jak obanstv zemel ml. Je to vak not a nikoliv advokt, kdo si vydv veker informace od bank a katastr.
12.4.2016 - Dobry den,mam prosim dotaz a uz si nevim rady.mam najemni smlouvu od 15.8.2011 a platim celkem 16000korun k poslednimu dni v mesici.jsem rozvedena a mam dve deti,nyni jsem skoro rok na UP.Pani majitelka mi ctyri mesice nepotvrdila potvrzeni pro UP,ze bydlim u ni v najmu ikdyz jsem ji nekolikrat volala,psala.V dusledku toho mi UP nedal penize na bydleni a tudiz jsem ji nezaplatila 5,6,7,9,10/2015 najemne.pote platby jiz byly v poradku.Nyni 4.4.mi doporucene napsala,ze dluh 80 000korun plus 0,5% urok denne tedy k 31.3.16 to je 79 000kc chce do 15.4.16 zaplatit a kdyz neuhradim mam se do 31.5.16 vystehovat a dluh preda vymahaci firme.Zadala jsem i o splatkovy kalendar,pani nereaguje, za celou dobu tedy od roku 2011 mi ani nepredlozila vyuctovani a nehodla mi ho predlozit ani po urgencich.Muzete mi prosim poradit co s tim?Ma na takovyto urok narok?musi mi predlozit vyuctovani?predem moc dekuji!Jana
Ven pan, Vae pronajmatelka nem rozhodn nrok na rok ve vi 0,5% denn. Takov rok je v rozporu se zkonem. Pokud jde o vytovn slueb, tak toto vytovn Vm m pravideln kad rok pedkldat. Doporuenm dopisem j odpovzte, e dluh, kter Vm vznikl za msce 5,6,7,9 a 10/2015 jste samozejm ochotna zaplatit, pokud mono formou spltkovho kalende, ale e rok jak poaduje, je v rozporu se zkonem. Zrove v tomto dopise podejte znovu o pedloen vytovn slueb.
12.4.2016 - Dobry den, mam dotaz. Dnes jsem obdrzela od byvale firmy email, s tim, ze mam u nich pohledavku circa 30.000Kc. Omylem, mi vyplatili "mzdu", i kdyz uz pro firmu nepracuji od zari 2012. Mzda mi byla udajne vyplacena v listopadu 2015 a ted nahodou na to prisli pri rocni uzaverce. Chtela bych dodat, ze jsem v tuhle chvili dlouhodobe v zahranici a cesky bankovni ucet, na ktery udajne ta castka byla poslana uz nepouzivam. Moje byvala firma chce penize zpet do konce mesice dubna. Maji na to narok? Dekuji Vam za radu. S Pozdravem Jana Sulcova
Ven pan, jestlie Vm skuten byla vyplacena stka, kter Vm nenleela, pak ji opravdu muste vrtit. Doporuuji Vm, abyste se podvala na star bankovn vpisy a zjistila, zda Vm tato stka byla opravdu poukzna.
12.4.2016 - Dobr den,mm dotaz pozvali jsme si firmu na vykopn a zhotoven desky pod bazn ,firma vykopala ,zhutnila strusku a na zkladovou desku msto betonu t.12 pouila njak such beton v suchm stavu na nj dali 2 cm vrstvu polosuchho ,samozejm nic nevytvrdlo a sype se a odlupuje nejsme spokojeni a nelze na takov podlo vloit bazn 350 kg a naplnit je 27m3 vody , firma nemla potebn vybaven k takovto prci pijeli na stavbu s jednm prknem a vodovhou a absolutn tomu nerozum .Nejsme s nmi spokojeni co nm nabz varianty ,ale mi s tm nemem souhlasit a u nechceme ,aby cokoliv tady dlali mme firmu ,kter to udl podn i s vybavenm.Co v tomto ppad dlat zlohu jsme nedvali mme jen podepsanout smlouvu o dlo ,dnes tu byli z betonrky a ekli nm e se nejedn o beton such v dnm ppad.Moc dkuji za odpovd
Ven pan, doporuuji Vm, abyste odstoupila od smlouvy o dlo s tm, e dolo ze strany dodavatele k hrubmu poruen tto smlouvy a tak Vm doporuuji, abyste si stav baznu nechali zdokumentovat novou spolenost, aby v ppad sporu, jste mli dkaz o tom, jak prce, jak kvality bylo toto dlo provedeno.
11.4.2016 - Dobr den, pan doktorko, mme dva sny jeden je fajn a druh "zlob"....nem o ns zjem, nezavol, nejezd za nma, potebovali jsme pomoci pi zdravotnch problmech - neml as atd...prodali jsme nemovitost a chceme penze dt druhmu synu, ten se star vol, pomh....jak to udlat , aby v ppad naeho mrt ten druh syn - ten co zlob nic nedostal, je mon nco jinho ne vyddn, ...je nutn darovac smlouva, jet je mon , aby jsme penze pevedli na vnuka od hodnho syna..dkuji
Ven pan, drazn Vm doporuuji, abyste za ivota nic na svho syna nepevdli. Mohli byste bt nepjemn pekvapeni, kdy byste potebovali penze nap. na lkae. Mete v zvti uvst, e ve odkazujete svmu druhmu synovi s tm, e V prvn syn dostane pouze zkonn podl.
11.4.2016 - Dobr den, chtla jsem se zeptat.12.6.mi kon pobrn rodiovskho pspvku. Dneska jsem se dozvdla, e mu pobrat jak rodiovsk pspvek, tak podporu v nezamstnanosti. Je to pravda? Dkuji s pozdravem Iveta Chlkov
Ven pan, je mon pobrn souasn rodiovskho pspvku a podpory v nezamstnanosti, avak to pouze v ppad, e nejste v pracovnm pomru. Pi vpotu podpory v nezamstnanosti se vychz z vdlku z poslednho zamstnn.
10.4.2016 - Dobr den.Ped 11. lety jsem s ptelem zaloila TAXI SLUBU.A ohlsil mi,e nechce mt se mnou nic spolenho.Zanali jsme tak,e jsem koupila 1.auto dal 2 roky 2 auta. byly to auta koupen na vr bez rok 300.000 K. Te kdy m vyhodil mm anci dostat aspo nco zpt? Dkuji za odpov
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se s problmem obrtila na advokta a pedloila mu veker smlouvy, kter mte a sice veker kupn smlouvy, dokumenty vztahujc se k zaloen taxi sluby, aby Vm tento mohl poradit jak dle postupovat. Z Vaeho dotazu mi nen jasn, jak je konkrtn Vae situace, a nemohu Vm tedy lpe poradit. Nicmn mm za to, e by Vm ptel ml nahradit to, co jste investovala do spolenho podnikn.
8.4.2016 - Dobr den mm dotaz z jakho duvodu mue bt odebrna dvka hmotn nouze m nynj manelka byla na dvkch hmotn nouze a po odchodu ex partnera j pestal sociln pracovnk v Novm mst pod smrkem vyplcet nejdve na dva msce a tet msc tak nedostala dvku a tud j vznikl dluh na njmu je monost sptnho vyplacen a satisfakci? dky za radu a odpovd
Ven pane, dvka hmotn nouze se pestv vyplcet v okamiku, kdy osoba pestane splovat podmnky stanoven zkonem, tedy kdy jsou jej pjmy takov, e se ji nenachz v hmotn nouzi. Doporuuji Vm, abyste se obrtil na socilnho pracovnka, kter Va manelce pestal vyplcet dvku. Jsem si jist, e v tomto smru Vm bylo tak dorueno rozhodnut, ve kterm je pesn dvod uveden.
8.4.2016 - Dobr den, zapjil jsem dvma znmm penze na spolen podnikn. Byla to stn dohoda a penze jsem peposlal na jejich et. Nyn st penz potebuji, ale jeden z partner tvrd, e penze nemaj a e te to nejde. Jak mm prosm postupovat, aby m penze (vetn rok, kter jsme nestanovili) vrtili. Bohuel, dnou psemnou formu o zapjen a dlce trvn, nemm. Pedem moc dkuji za odpov.
Ven pane, vzhledem k tomu, e jste penze peposlal na jejich et, pak mte jasn dkaz o tom, e jim byly penze poskytnuty. Vyzvte je psemn k vrcen pennch prostedk s tm, e pokud by je nevrtili, obrtte se na soud. V ppad, e penze vrceny nebudou, mete podat nvrh na vydn platebnho rozkazu. Pokud mte svdka, e dolo k uzaven stn dohody, pak tento svdek me vypovdat u soudu.
8.4.2016 - Dobr den, Mm nkolik exekuc. Do toho peuji o dv nezletil dti a v ppad zamstnn na zkrcen pracovn vazek, kter mi UP doporuil, mi sko na plat exekuce. Bojm se, e mi nezbyde nic a tud nebudu mt z eho zaplatit njemn v pronjmu kde bydlm a ani ivotn minimum pro sv dti. Prosm o radu, jak se z tto dluhov pasti co nejlpe vymotat. Uvauji i nad osobnm bankrotem, ale jsem natolik ponoen do sloitosti situace, e nevm m a kde zat, abych s dtmi nepila na mizinu a mla je vbec jak uivit. Dkuji mockrt za radu a peji krsn den
Ven pan, urit Vm doporuuji, abyste jste zaala pracovat. Exekutoi Vm sice budou strhvat st platu, nicmn Vm mus nechat vdy zkonem stanoven minimum. Pokud by Vm penze nedostaovaly na placen pronjmu, mete podat o pspvek na bydlen. Pokud jde o oddluen, kter zmiujete, pak Vm doporuuji, abyste zvila, zda mte vce vitel. V takovm ppad mete podat nvrh na oddluen. Zle to pouze na tom, jak je Vae konkrtn situace, ve dluh, vdlkov situace a kolik mte vitel. Je teba Vs upozornit na to, e v ppad oddluen je nezbytn, abyste pracovala a budete se muset zavzat, e budete uritou vi dluhu splcet v pravidelnch spltkch.
7.4.2016 - Prosm,mm syna kter bydlel semnou a udlal dluhy odsthoval se a ted mi hroz exekuce.Neml ani nem u mne trval bydlit ve ale chod na mou adresu mohou vymhat exekuci po m?
Ven pan, jestlie syn u Vs nebydl a nem u Vs dn vci, nemohou exekutoi vymhat plnn po Vs. V ppad, e by pili a tvrdili, e tam m syn sv vci, opatete si dkazy o tom, e vci, kter jsou v byt, pat pouze Vm a nikoliv synovi.
6.4.2016 - Dobr den, v noru 2013 mi byl odebrn P za banln pestupky, nap.pekroen rychlosti o 10km atd,.nevdla jsem to, poslali mi to do datov schrnky, kter byla zablokovan. Dozvdla jsem se to asi za 3 tdny, kdy mne stavla policie pi bn kontrole a ti mi oznmili, e nemm P, byla jsem v oku, ze dne na den bez papru, bez prce. Nebudu to rozepisovat, ale dostala jsem dal rok zkaz P a pokutu 25 tisc za to, e jsem jela bez idiskho oprvnn, pestoe jsem to nevdla. Jedin, co mi bylo zohlednno je, e mi to neevidovali, jako trestn in, ale jen jako pestupek. Nedvno jsem se dovdla, e stavn soud pikzal dopravnmu inspektortu, e mus informovat idie dopedu o stavu jejich bodovho konta. Chtla jsem se soudit, nakonec jsem to odmtla, co jsem asi udlala chybu. Lhta u ubhla a o idik mohu podat, pokutu jsem jet nezaplatila, ale chci se zeptat. lo by na zklad rozhodnut stavnho soudu zvrtit nebo podat o zmnu rozhodnut nebo aspo prominut pokuty, kdy jsem nebyla informovna o stavu bodu a nevdla jsem, e mm odebran P. Dky jejich postupu jsem pila o prci a mla spousty problmu a jet mi dali tak vysokou pokutu, pestoe sttn zstupce uznal, e jsem to nevdla, co se dalo zkontrolovat a zohlednil to, e to nedal jako trestn in, ale pokutu mi nechal, povauj to za velice nespravedliv.
Ven pan, vzhledem k tomu, e neznm okolnosti Vaeho ppadu, tak Vm nemohu jasn sdlit, zda by na zklad jednoho rozhodnut stavnho soudu, lo zmnit rozhodnut ve Vaem konkrtnm ppad. Nicmn je teba Vs upozornit na to, e jste mla zzenou datovou schrnku, kam Vm informace o odebrn idiskho prkazu a ppadn i o bodovm stavu Vaeho tu, byla sdlena. Nen mi jasn z jakho dvodu byla datov zablokovna, nicmn tm, e Vm bylo doruovno do datov schrnky, tak jste s tm byla seznmena.
4.4.2016 - jmenuji se martin 5let jsem pracoval v anglii uz uz jsem vam psal nekolikrat a zadnou odpoved jsem odvas nedostal ne primo vam ale na odskodneni muzete mi poradit co mam delat ja uz cekam na odpoved 2roky.Moje tel.44+7778039558
Ven pane, z Veho dotazu nevyplv, na co pesn se ptte. Pokud Vm jde o to, e jste byl v Anglii proputn z prce neprvem, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na anglickho prvnka.
4.4.2016 - Dobr den mm dotaz mm exekuci a nechvm si posilat penize na mamin et jen e jsme se pohdaly a ona mi nechce vplatu dt co mu v thle situaci dlat.dekuji za odpoved
Ven pane, doporuuji Vm, abyste si penze nechal poslat na svj vlastn et, protoe jinak byste se mohl dopustit trestnho inu pokozovn vitele.
31.3.2016 - Dobr den, mm otzku ohledn mch rodi. Nedvno jsem si obnovoval plat. kartu a rodie mi ji zabavily se slov: "nau se etit" apod., jene m by zajmalo zdali toto mohou. Ten problm je e tmto stylem mi zasahuj do osobnho ivota, zaali mi chodit na m soukrom profily na soc. stch, pod jsem je upozoroval, ale oni se furt ohn argumentem "my t ivme, nebo a se bude ivit sm". Dost m to omezuje v mm studiu na S, take moje otzka je, mohou mi rodie zasahovat do osobnch vc a ivota? Dkuji
Ven pane, z Vaeho dotazu neplyne, zda jste ji zletil i ne. Pokud jde o to, e Vm Vai rodie chod na Vae profily na socilnch stch, pak na to prvo nemaj. Proto Vm doporuuji, abyste se vdy pokad nvtv odhlsil. Pokud jde o platebn katu, pak v ppad, e jste ji zletil, pak Vai rodie nemaj na takov chovn prvo. Doporuuji Vm vak, abyste zvil to, kdo Vm dv penze, kter na t kart mte.
31.3.2016 - dobry den,velice Vam dekuji za Vasi odpoved na dotaz ze dne 14.3.2016.Vlastne veta,ze jsem dedila po mem otci jako jedina dedicka,ktereho jsem neznala neni dulezita.Chtela jsem jen vedet,kdo je zodpovedny za chybne ded. usneseni a jestli musim zaplatit dluh,ktery je v usneseni sice vycisleny,ale jako zaplaceny uvedeny.Notarka,ktera ded.usneseni vydala je jiz v duchodu.Predem velice dekuji v ucte O.P.
Ven pan, jestlie je v notskm zpise dluh uveden jako zaplacen, pak ho nemuste ji platit
25.3.2016 - Dobry den mam dotaz platim alimenty a ted sem se dozvedel ze muj syn uz rok chodi do prace aniz by mi dal vedet budu zadat o zruseni alimrntu mam je dany exekucne mohu zadat spetne vraceni alimentu kdyz uz rok chodi do prace. moc dekuji za odpoved preji hezky den
Ven pane, nemete od svho syna poadovat vrcen ji vyplacenho vivnho, ale mete podat soudu nvrh na zruen vyivovac povinnosti.
25.3.2016 - Dobr den, prosm o radu. V prosinci jsme s manelem pjili mmu bratrovi celkem 29000 K, nejdve 15000,- a za dva tdny jet 14000,-. Smlouvu nemm, protoe jsme mu vili. Penze jsem poslala vdy pevodem z mho tu, ovem na et jeho ptelkyn, protoe mi tvrdil, e on dn et nem. Do poznmky v pevodu jsem vak vdy napsala, e se jedn o pjku pro nho. Ona o penzch vdla. Jako dkaz, e chtl pjit, poskytl mi slo tu mm mailov nebo sms zprvy. Takt mi v mailu vdy potvrdil, e u penze m, e si je vybral. Penze chtl dajn hlavn na pesthovn. Pr zmnil od prosince i zamstnavatele. Slbil, e zane dluh splcet po Novm roce. Te vak nebere telefony, na sms nebo maily neodpovd. Bydl asi 300 km od ns. Problm je, e j neznm jeho pesnou adresu, minulou ani nynj. Znm jen jeho rodn slo. Mm podat alobu k soudu, kdy jeho adresu neznm? Mm vbec njakou anci penze dostat zpt?
Ven pan, informujte svho bratra, e pokud Vm nezane dluh splcet, e na nj podte alobu a vyzvte ho k zaplacen dluhu. V ppad, e se nebude nic dt, mete podat alobu. Doporuuji Vm, abyste se zkusila informovat u jeho znmch a ptelkyn na jeho aktuln adresu.
24.3.2016 - Dpbry den mam dotaz v roce 215 jsem sla do insolvence ale za ten rok jsem radne neplatila protoze jsem onemocnela a manzel me opustilnyni jsem predvolana na soud r jednani nechci aby me to zkoncilo nasla jsem si brigadu je mozne nejak napsat soudu nebo tp mam rict primo na tom soide me zpravkyni??dekuji jitkaizeni jednani...
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se spojila se svou insolvenn sprvkyn a informovala se u n, v jakm stdiu se vbec Vae zen nachz a poskytla j veker dokumenty, kter ke sv nemoci mte.
24.3.2016 - Dobr den v lete jsem si brala vr kter pravidelne splacim. V te dob kdy jsem si ho brala tak jsem byla zamstnna to ne ji u 3 msce pracuji v jin prci. Mam to hlsit? Nikdy me to nenapadlo. Dky za odpov.
Ven pan, zle na tom, co je uvedeno v vrov smlouv. Ale jestlie vr dn splcte a pouze jste zmnila zamstnn, mm za to, e nen teba nic hlsit. Avak doporuuji Vm se podvat do sv vrov smlouvy.
23.3.2016 - Dobr den den, mm dv dti st 5roku 3 roky ml jsem predplaceno , ale tak i tak mi to nebylo posouzeno, a byl jsem odsouzen na 2roky podmnky, a kdy to nezaplat tak na 10mesicu sedet. Dky tomu jsem piel o zamestnani, A tud jsem nezamstnan dky podmnnmu trestu na 2roky, a tudis nemm s eho platit. A hlavne matka mych deti mi brani mi je vidat a i sama mi rekla a napsala ze po me nic nechce. A jeji pritel nebyl tak drzi me kontaktovat a vyhrozovat....A opt je na m vydan trestn oznameni. Ztra dne 24.3.2016 jdu na policii v Praze Bohnice v 8:00... Prosm o ozvani a pomoc jsem bezradn dkuji ulc Martin
Ven pane, proti trestnmu rozsudku mete podat odvoln ve lht 8 dn od doruen. Jestlie je trestn rozsudek pravomocn, pak Vm nezbv nic jinho ne stku zaplatit. Jestlie jste piel o zamstnn, pak Vm doporuuji obrtit na soud s nvrhem na snen vivnho. Doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta, jeliko z Vaeho dotazu nen pesn jasn, v jakm stdiu se Vae kauza nachz, jak vysok je vivn a vechny ostatn okolnosti. Povinnost hradit vivn mte bez ohledu na to, zda dti vdte i nikoliv.
23.3.2016 - Dobr den, prosm Vs me mi soused zabavit auto kdy mu dlum penze? M ho zabavil a nechce mi ho vrtit dokud mu dluh neuhradili. J ale vz potebuji do prce. Co mohu dlat kdy se nechce domluvit ani na spltkch, e e pr mi nev e bych to splatila. Dkuji za odpov.
Ven pan, soused by Vm mohl zadret auto jenom v ppad, e by je ml u sebe prvem. Pokud se Vaeho auta zmocnil nsiln lst nebo neprvem, pak Vm auto zabavit neme. Doporuuji Vm tedy, abyste se tedy obrtila na soud a alovala na vydn auta.
21.3.2016 - Dobr den, Moc Vs dm o radu: Ptele sebrali na vazbu kvli maen ednho rozhodnut-lo o zkaz zen. Problm je ten,e kdy to zjistila jeho dcera( 25let) tak sem ji v dobrm myslu nechala pr dn v ptelov domu bydlet(jeliko nemla kam jt jej matka j vyhodila,jeliko nepispvala na spolenou domctnost -nem ani z eho jeliko nepracuje ) Jene nakonec ona vysthovala z domu m -vzala mi kle a doaduje se prva na dm.Ptel je zoufal -pe j a mi okamit d kle a odejde ...Prodv i nae vci ..Jeliko je jeho dcera je si vdoma toho ,e m na to nrok .Jak se meme s ptelem brnit?Dkuji moc za odpovd
Ven pan, proti jednn dcery Vaeho ptele se mete brnit tak, e se obrtte na soud a budete se doadovat toho, aby byla obnovena pedchoz situace, aby dcera Vaeho ptele neruila pokojn stav. Z Vaeho dotazu tak vyplv, e dcera Vaeho ptele nem k domu dn prvo, ani vlastnick ani njemn. Mete se tedy obrtit na advokta a poadovat vysthovn, pop. vyklidit dceru.
21.3.2016 - Dobr den,chci se zeptat.. Moji rodie se rozvedli a od t doby (soudn ureno) plat otec vivn moj matce - na m. Letos maturuji a jeliko je matka nezamstnan,ijeme jen z toho co dostane na socilce. Otec pracuje. Pak chci jt na vysokou kolu a pesthovat se,co nejdv jak to jen pjde. Jeliko jsem nikdy ani korunu z vivnho nevidla,rozhodla jsem se zadat soudn o to,aby vivn vyplcel otec pmo na mj et. Od doby co jsem si obas vydlala 1 000,- za msc z praxe,jsem si vtinu obleen a dal vci byla nucena kupovat sama,protoe m matka odmtala sponzorovat. Kvli tomuto jsem nikdy nebyla na dnm vlet a dal vci. Proto prosm o radu. Je mon,aby se vyplcen vivnho pevedlo z moj matky na m ? Ppadn jak o to podat soud ? Pedem dkuji za odpov
Ven pan, vivn nle tak jako tak Vm, a nikoliv Va matce. Proto pedpokldm, e jste ji zletil a mete podat soud a Vaeho otce, aby platil vivn na V et. Doporuuji Vm, abyste si zavolala k soudu, kde Vm porad.
21.3.2016 - Chtl bych se zeptat kamardka mi darovala ps4 a po njak dob co jsem se dozvdl jak kadho pin a jak si kadho kupuje zaala vyhroovat a a dela mi dusno na PS jsem si jako student koupil mnoho her kter mi po vraceni budou k niemu ze zatku jsem ps vbec nechtl a dalo by jse ct e mi ho vnutila m prvo ho po me tmto zpsobem chtt zpet ? Dekuji
Ven pane, jestlie Vm kamardka ps4 dala, nem prvo ho po Vs poadovat zpt, pouze pokud byste se dopustil hrubho nevdku. Vy vak uvdte, e jste ps4 vbec nechtl a e Vm ho vnutila. Tak nevidm pak dvod, pro byste j ho neml vracet.
16.3.2016 - dekuji a posledni dotaz,pokud jednatel a majitel firmy s.r.o.s vkladem 200tisic ma dluhy a musel by kvuli dluhum firmu zavrit,nebo by nekdo dal firmu do insolvenece bude nejak postizen i jednatel (majitel) jako fyzicka osoba?bude muset neco splacet?dekuji Benesova
Ven pan, i tato situace je mon, protoe podle zkona o obchodnch korporacch, osoba, kter poruila povinnost pe dnho hospode, vyd obchodn korporaci prospch, kter v souvislosti s takovm jednnm zskala. Nen-li vydn prospchu mon, nahrad ho povinn osoba obchodn korporaci i v penzch. Je tedy mon, e za uritch podmnek by jednatel a majitel spolenosti musel dluhy hradit.
16.3.2016 - Dobry den, prodavam nemovitost a jako prodejce musim zaplatit dan z nabyti nemovitosti 4%, lze tuto castku nejak ponizit? dale dulezity dotaz, kamaradka bude tento mesic jednatelka a majitelka s.r.o. a bude zaoven zadat o osobni bankrot za dluhy z minulosti, muze ji nekdo z veritelu vzit firmu,nebo zisk nebo podil,nebo se to firmy netyka? dekuji Benesova
Ven pan, pokud jde o prodej nemovitosti, mete si ve smlouv sjednat, e da zaplat kupujc. Co se te Va kamardky, je teba upozornit na to, e pokud je v insolvennm zen, pak nespluje podmnky, kter zkon stanov pro funkci jednatele. V insolvennm zen me bt postien i obchodn podl.
14.3.2016 - Dobr den, Jsem obvinny z vroveho podvodu z dvody e pi podn dosti o vr jsem podal nepravdiv informace. Bohuel ve bylo v dob velkho stresu ze stavby barku, kde mi hrozili aloby za faktury apod a ekal jsem na naven hypotky. Bohuel nic se nepodailo tak jsem uvalil na sebe oddluen a prodej majetku. Ve u mi bylo schvleno a ve hradim. Bohuel jeden z vitelu stejn podal oznmen a m te budou soudit za podvod. Nikoho jsem obrat nechtl ani jsem se neobohatil. Ve jsem i takhle ekl i policii. Nikdy jsem nebyl sthan. Vm e mi hroz a 5 let. Myslte e mm anci dostat podmnku kdy ve splcm pomoc insolvence? Moc dkuji Rybek
Ven pane, za situace, kdy je proti Vm zahjeno trestn sthn, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na advokta. Bez znalosti konkrtnch dokument, dkaz a spisu, Vm opravdu nemohu ct, jak vysok trest Vm hroz.
14.3.2016 - Dobry den obracim se na Vas s dotazem ohledne dedickeho usneseni. dedila jsem po mem otci jako jedinna dedicka,ktereho jsem neznala. muj otec po smrti sve zeny mel vyplatit synovi jeho manzelky (nebyl to jeho vlastni syn)zak.podil do 3let od nabyti pravni moci,coz nestihl z duvodu umrti(toho nevl. syna),tato osoba neplatila alimenty na sve 3syny a bylo rozhodnuto okr.soudem tyto alimenty zaplatit.tudiz bylo memu otci soudem ulozeno tyto alimenty zaplatit z titulu nevyplaceneho zak.podilu.V mem ded. usneseni stoji ze tyto castky byly zaplacene, ackoliv vim ze dve ze tri uhrazene nebyly.Co to pro mne znamena? Je to chybne ded.usneseni, proti kteremu se nikdo do ted neodvolal.
Ven pan, nevm, co mte na mysli vtou, e jste ddila po svm otci jako jedin ddika, kterho jste neznala. Pokud jde o to, e v ddickm usnesen stoj, e stky byly zaplaceny, pak bych na Vaem mst se situac nic nedlala.
12.3.2016 - Dobr den, chtla bych se informovat ohledn vratn kauce. Z bytu jsem se odsthovala z dvodu plsn ve vech pokojch, opakovan jsem informovala majitele o problmech a pesto to neeil. Mm dti kter trp alergi a tak kdy jsme mli monost, pesthovali jsme se. Majiteli jsem poslala doporuen dopis. Byt mm pedan a podepsan pedvac protokol. Ale kauci jsem nedostala. Na netu jsem etla pokud byt je zdravotn zvadn tak mohu od smlouvy okamit odstoupit. Pedem dkuji za odpov S pozdravem Pavlna
Ven pan, kauci mete samozejm poadovat zptky. Uvdte, e byt je pedan a je podepsan pedvac protokol. Z toho vyplv tedy, e byla ukonena i njemn smlouva. Vyzvte proto pronajmatele, aby Vm kauci vrtil. Pokud by ji pesto nevrtil, obrate se na advokta.
12.3.2016 - Dobr den ila jsem nkolik let v cizin kde jsem mela i vztah.po ukonen tohoto vztahu jsem se dozvdla e si toval ve co za m platil.kafe jidlo a jine.....a ted tvrd e mu dluzim 1000eu. Ja jsem momentln v r a thotn v 8 msci. Dnes mi poslal sms e je v praze a e me najde. Co mm v teto situaci dlat prosm??
Ven pan, jestlie se jedn jenom o Vmi uveden poloky a nikoliv o dn pjky, pak se nemuste nieho obvat. V bval ptel po Vs neme nic poadovat. Jestlie V bval ptel je otcem Vaeho dtte, pak bt Vmi bych zvila uvdt ho jako otce do rodnho listu. Je tak vysoce pravdpodobn, e za situace jakou popisujete by s tm tak jako tak nesouhlasil.
12.3.2016 - Dobr den. Chtl jsem se zeptat kdy mi je 18 let a stle jsem na stedn m prvo mne mj otec vysthovat ? Dky moc za odpov :-)
Ven pane, vzhledem k tomu, e stle studujete a tedy se pipravujete na povoln, pak Vm mus V otec nadle poskytovat vivn, co zahrnuje i bydlen ve Vaem ppad, jestlie bydlte s otcem a nemte kde jinde bydlet.
10.3.2016 - Dobr den, chci se zeptat zda je ze zkona povinnost zaplatit za dlun vivn i roky z dlun stky?
Ven pan, v ppad, e v alob budete specifikovat i rok z prodlen, je mon jej spolu za dlun vivn poadovat.
10.3.2016 - dobr den. chtla bych se optat ptel pracoval pro osobu jmnem Jaroslav Lun ml. ofd firmy hedera zma teplice. jednalo se o prci v lese. zmnn pn dal ptely smlouvu o vykonan prci. ze zatku ve bylo v podku a neplatil pesn co ml. pot mi na tohoto lovka piel anonim. e mm dlat co chce a bude ve v podku jak ne bude peklo. anonim jsem bohuel vyhodila protoe se mi zatm pn jevil jako docela slun osoba. den na to mi zaal pst na sociln sti, prvn den jako kamard, druh den zaaly nvrhy na mileneck vztah. jako osoba se temi dtmy. necel ti roky a dvojata rok. jsem si vzpomnla na anonim. jedin pjem rodiny byla bohuel m matesk inc 7tisc proto jsem se ze strachu uchlila k tomu e hru p. lun budu hrt jak on chce. zustalo jen u psan. v prci ve pro ptele fungovalo dobe. p. lun pot zaal bt vce orchl a tak jsem mu zdlila e konm, e mu milenku dlat nehodlm a jeho chovn je vce ne hnusn. v ten okamik se ve v prci pro mho ptele otoilo. dvn prce se slovy od p. lun jak m bt prce provedena, ve chvli kdy prce dle jeho poadavk byla hotov, zaal kat e je patn e to tak nekal atd. dokonce nm bylo tvrzeno e lesy r pro kter prce byla konna si to zkontrolovali osobn a udlili pokutu. nm nebyla vyplacena jedin koruna za tuto prci. dostaly jsme msn odklad na npravu. kterou jsme chtly udlat hned. v ten moment p. lun zaal dvat nouvou a novou prci a mu bylo stle nmy kno e nesthme. nov prce byla pot vyplacena jen z 50% star s opravamy vbec. nevyplacen prce inila cca 50tisc k kter jsme nedostaly. kontaktovaly jsme nadzen p. lun. kte nejprve mho ptele odplkovali se slovy e to vye ale nic se nedlo. pot jsem je kontakztovala j i s dkazi, oplzlost ze strany p. lun. zrove jsem kontaktovala i lesy r s dotazem zda opravdu byla udlena pokuta. ti oznmili e rozhodn nic nedaly. i tento dkaz jsem pedala firm. u je to msc a stle nic se nedje. pouze mi bylo zdleno jednatelem firmy e se nemm angaovat e to e a e jsem asi labyln pokud nerozumm. osobn setkn vbec nechtj, p. lun stle pracuje na sv pozici, s nmy nikdo nekomunike, penze nedaly. proto si km e asi jen ml a nee to. poptala jsem se u policie kter mi pouze zdlila e jsem t osob mla dt a byly by jsme spokojen vichni e toto eit nebudou. proto se obracm na vs zda je mon v tomto ppadu nco podniknout a penze je nm jsou dlueny a o n ns 25 let p.lun okradl a to s vsmchem a div ne vhrukami. dostat protoejsem svou prci odvedli. poppad zda se mm obrtit na media a praktiky zveejnit. moc dkuji.
Ven pan, jestlie V ptel uzavel dohodu o proveden prce a na zklad tto dohody mu nebylo dn hrazeno, me se obrtit na soud s alobou o zaplacen. V dotaz nen zcela jasn, nen zejm, jak konkrtn kroky byly podniknuty, a proto Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta a seznmila ho se vemi podklady, kter mte.
10.3.2016 - Dobr den,chtla jsem se zeptat na odvolani na rozvod.7.1.nas rozvedli a manel se odvolal .kal mi e tam stejn nepjde e pujde na nenocenskou zmrn to prodluuje.Mu to njak napadnout ? Nebo jak zavazne mus byt jeho onemocneni.Dkuji
Ven pan, v ppad, e bude mt V manel opravdu od lkae vystaven potvrzen o tom, e je nemocen, bude odvolac jednn odroeno, v ppad, e se z nj vas omluv. Proti tomu nemete nic namtat.
10.3.2016 - Dobry den, prosim o radu, jestli se jedna o zproneveru, pokud ano na jaky organ se obratit. Pred vice nez rokem jsem sverila castku 40.000korun truhlari, na vyrobu nabytku (skrin+komody). Slibeno mi bylo, ze hotove dilo bude v kvetnu 2015. Do dnesniho dne jsou jen stale vymluvy a lhani, ignoruje telefon, sms , email. V ruce mam pouze prevodku o prevzeti teto castky. Predem dekuji za odpoved, Alena.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste truhli sdlila, e pokud Vm nevrt okamit 40.000,-K, pak na nj podte alobu. Jestlie ani na toto nebude reagovat, pak Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta a podala alobu na zaplacen. A teprve tehdy bych zvaovala ppadn podn trestnho oznmen.
8.3.2016 - Dobry den, prosm jak nahlsit zamstnance cizince na socilku bez rodnho sla ? dkuji S pozdravem
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se svm dotazem obrtila na Okresn sprvu socilnho zabezpeen. Pokud cizinec nem rodn slo, m zajist jin identifikan slo, kter se k jeho osob vztahuje.
7.3.2016 - Dobr den, obracm se na Vs se dost a dotazem ohledn mho ppadu. Na ulici m zastavilo policejn auto s tm, zda bych mohl jet s nimi na stanici, kde m pan vyetovatelka sdlila podezen z tr. inu krdee s tm, e pr m kamerov zznam, kde je vidt, jak jsem odcizil prac prky v hodnot asi 500,-K. M zznam ale neukzala, vidl jsem jen jakousi fotku sv osoby, kde nen vbec viditeln, e bych cokoliv odcizil.. V minulosti jsem byl odsouzen za stejn trestn in a odsedl jsem si cel trest 6 msc ve vznici. Odmtl jsem vypovdat, takt jsem odmtl podepsat protokol s tm, e jsem nekradl. Mu bt pouze na zklad tohoto obvinn? a pot odsouzen? Dkuji pedem za odpov
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta, aby Vs v tto vci obhajoval. V ppad, e by jste se krdee byl dopustil, a e byste byl za krde v poslednch tech letech odsouzen, nebo potrestn, mohl byste bt na zklad tohoto obvinn. Je vak teba, abyste se seznmil se vemi dkazy, ktermi disponuje policie a to i s kamerovm zznamem, co je mon, e bude zahjeno trestn sthn a toto ukoneno a podna obaloba.
5.3.2016 - Dobr den, pronajmm dm, ale njemnk mi del dobu neplat. Platm da z pjmu pouze z toho, co mi njemnk zaplatil, nebo podle toho co je ve smlouv? Tedy v tto chvli neem , jak postupovat, abych ty penze z nho dostal, ale jak pjem budu mt z njemnho do daovho piznn. Dkuji za odpov
Ven pane, da z pjmu zaplatte pouze z toho, co vm njemnk skuten zaplatil, nikoli z toho, co je uvedeno ve smlouv.
4.3.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat. Umel mi kamard se Slovenska rda bych se snm rozlouila. Vystav mi pohrebnictvi papr e se konal poheb? Dkuji za odpov s pozdravem Juchelkova
Ven pan, skutenost, e se poheb konal, vyplv z parte. To, zda pohebn stav vystav potvrzen o tom, e se konal poheb, zle pouze na vli toho stavu a na Va domluv s nm.
4.3.2016 - Chcem SA opytat sestra bola adopzovana do inej rodiny ma dedit aj ona majrtok biologickej matky, KDE dedi od svojich terajsich rodicou vsetko? Dakujem ruikova mame ju uviest alebo ked je mimo tak nie.
Ven pan, jestlie Vae sestra byla adoptovan, pak nem nrok na ddictv od sv pvodn rodiny.
4.3.2016 - dobry den chtela bych se zeptat.pobiram davky hmotne nouze a jsem vedena na uradu prace,hrozi mi vyrazeni z uradu prace protoze sem pry odmitla praci ale ja mam nemocneho syna.vrozena nemoc od narozeni.nasla jsem si uklid na 2hodiny tydne od pondeli do ctvrtka.mam dohodu o provedeni prace.mohu i presto ze me vyradi z uradu prace prijit o davky-prispevek na bydleni -zivobiti a doplatek na bydleni jsem se synem sama nevim jak bych mela reagovat dal.dekuji za odpoved a pripadnou radu.zadame si o prispevek na peci a prukazku ZTP vse je v jednani.dekuji kalcikova
Ven pan, doporuuji Vm, abyste kontaktovala ad prce a informovala je o tom, e dte o pspvek na pi, a e peujete o svho syna, a e ekte a bude rozhodnuto o invalidit Vaeho syna. Podle zkona o pomoci v hmotn nouzi se za osobu v hmotn nouzi me povaovat i osoba, kter osobn peuje o osobu zvislou na pomoci jin fyzick osoby ve stupni dv, stedn tk zvislost, nebo ve stupni ti, tk zvislost, nebo ve stupni tyi, pln zvislost a to za pedpokladu, e v dosti o pspvek na pi pro osobu zvislou na pomoci jin fyzick osoby byla uvedena, nebo po piznn pspvku na pi pslunmu orgnu ohlena, jako osoba poskytujc pomoc.
3.3.2016 - prosm o radu. Jsme vitel v insolvenci. Insolvenn sprvce se dohadoval po dobu 4 let o etnictv s dlunkem. dlunk tvrdil, e etictv odevzdal sprvci a ten zase tvrdil, e mu dal nepodstatn papry a ne etnictv. Po 4 letech nm konen ekli a pijdeme do etictv nahldnout.Jsou tam vbry pro osobn potebu dlunka ve vi 1,4 mil. A nm neplatil. S etnictvm bylo patrn manipulovno. Je jen v listinn podob a ne elektronick. Nap.je tam dajn pjka naemu dlunkovi a to v dob kdy ml mt v kase pl milionu. Nsledujc msc si tuto pjku vybral pro osobn potebu. Mte radu jak postupovat? Je chyba ve sprvci meme po nm dat nhradu kody? dkuji
Ven pan, doporum Vm, abyste se obrtila na advokta a zvila podn trestnho oznmen na dlunka. Z Vaeho dotazu nevyplv, kdy mlo k pjce dojt a zda me bt tedy vina pitna insolvennmu sprvci.
3.3.2016 - Dobr den, manel je cizinec a chce zat podnikat v R. Veker majetek mme ve spolenm jmn. Obvm se ped ppadnmi dluhy (z dvodu neznalosti eskch zkon). Je mon se proti tomu njak zaopatit? Lze po 8 letech manelstv rozdlit SJM?
Ven pan, i po osmi letech manelstv je mon notskm zpisem zit spolen jmn manel.
2.3.2016 - Dobr den. Moc Vs prosm o radu. Chci odejt z dtmi od manzela, ale on bude na ulici nebude mt kam jt.Jen se ptam jestli, kdy jesm jeho manzelka jestli ze zakona ho budu muset vzt sebou. Chci se rozvst. Uz takhle dal t nemohu, on nepracuje pije a le. Ja uz to nezvladam takhle t. Slyela jsem, ze pokud on nema kam jit tak ze ze zakona ho musim vzit k sob. Aby nebyl bezdimovec. Budu moc rada, kdyz mi poradite drive nez odejdu abych si neudlala njak problem. Dekuji moc
Ven pan, ve svm dotazu pete, e budete odchzet od manela. V tom ppad je zjevn, e v byt, ve kterm bydlte, zstane manel a vy s sebou manela brt nemuste. V ppad, e byste Vy chtla z bytu vysthovat manela, tak to cel zle na tom, jak prvo k bytu mte ? zda se jedn o spolen njemn prvo. Pokud ano a vy se nedohodnete, bude o prvu k bydlen rozhodovat soud.
2.3.2016 - Dobr den, rda bych se dozvdla, jak je to s dluhem na poplatcch za odpad v ppad, e rodie jsou rozvedeni, matka m dti sven do pe, otec plat vivn. Matka nehrad poplatky za odpad v naem mst a je v insolvenci. Je mon, e msto zane vymhat uhrazen dluhu po otci dt? Moc dkuji za Vai odpov. S pozdravem Markta Zetkov
Ven pan, nen mon, aby msto zaalo vymhat uhrazen dluhu po otci dt, protoe jsou to osoby, kter maj v obci trval bydlit, kter jsou povinny hradit tyto poplatky. Poplatky mohou bt tak vymhny po nezletilch, kte budou zastoupeni svmi zkonnmi zstupci.
1.3.2016 - Dobr den, obracm se na Vs s dotazem ohledn zpronevry penz. V dob od jna do prosince 2015 zpronevil mj ptel 150 000 K firm, kde je jeho zamstnavatel dopravcem. Sm se majiteli firmy piznal a chtl se domluvit na postupu. Majitel autodopravy ekl, e dluh vyrovn a e mu penze bude strhvat z vplaty. Nyn tedy penze dlu svmu zamstnavateli. Ten ale nyn obrtil a chce penze ihned. Ptel byl loni v lt v exekuci (asi tden). dn bankovn ani nebankovn spolenost mu penze nepj. Zamstnavatel mu ekl, e mu d kontakt na lichve, nebo e na nj pod trestn oznmen. Nemme dn majetek, co by se dal prodat. J jsem studentka V (tud pjku nedostanu) a jeho rodie mu nepomou. Obracm se na Vs s prosbou o radu, jak mme co nejlpe postupovat. Pedem mockrt dkuji.
Ven sleno, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e abych Vm mohla nleit poradit, musela bych se nejprve s celou kauzou dkladn seznmit, zejmna zjistit, zda se skuten jedn o zpronevru. Pokud je vak pravdou, e se V ptel dopustil zpronevry, jak tvrdte, nen zajist v jeho zjmu, aby vc zaala provovat policie. Z tohoto dvodu Vm lze v zsad doporuit, aby se se svm zamstnavatelem pokusil jet jednou domluvit na spltkch, kdy nen schopen svj dluh uhradit najednou, ppadn si nael druhou prci. Vce Vm k vci nejsem schopna sdlit.
29.2.2016 - Musm nkde hlsit, ky jsem synm daroval vt mnostv penz. kter jsme jako rodie zskali z prodeje nemovitost? Dkuji za odpov.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e daov piznn nen zapoteb podvat, nebo od dan z pjm jsou osvobozeny bezplatn pjmy dt od jejich rodi.
29.2.2016 - Dobr den,obracm se na Vs ohledn m dcery.Bval partnerka mi brn ve styku s n.Jsme domluven na tom,e si j beru 1x za 14 dn na vkend.Z rozmaru mi pak holku ned s tm,e je nemocn,co jsem si zjioval u pediatra-kde ani nebyly,a nebo se j prost nechce a m jinou vmluvu,jenom aby dlala zle.Vivn platm dn a o dceru mm zjem.Dcera ke m jezdit chce a je u m rda.Je tedy njak cesta jak bvalou partnerku donutit,aby dodrovala dohodu a dtti umonila bt se svm otcem?Dkuji za odpov.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud o styku nebylo rozhodnuto soudem, pp. soud neschvlil dohodu o takovm styku, bude zapoteb, abyste se nejprve obrtil na soud dle msta bydlit Va dcery s nvrhem na upraven styku. Pokud ji takov rozhodnut existuje a Vy mte podezen, e Vae partnerka toto rozhodnut dobrovoln nepln, pak Vm doporuuji, abyste podal nvrh na vkon rozhodnut. Soud pak v rmci tohoto vkonu me matce ukldat pokuty a do ve 50.000,- K.
27.2.2016 - Dobr den, chci se zeptat, kdy jsem koupil nemovitost v drab jedn se o byt, kde ije jet bval vlastnk, kter se nechce dobrovoln odsthovat, jak mm prvo mu jt dovnit a podvat se aspo, jak to tam vypad, poppad vymnit zmky? A jak dlouho trv soudn souhlas s vysthovnm? dkuji
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud se bval vlastnk nechce z bytu vysthovat, ml byste jej k tomu psemn vyzvat a stanovit mu k tomu njak termn. Pokud ani pot k vysthovn nedojde, lze Vm v zsad doporuit podat na tohoto lovka alobu na vyklizen a souasn na nho podat trestn oznmen pro spchn trestnho inu neoprvnnho zsahu do prva k bytu dle 208 odst. 1 trestnho zkonku. Podn trestnho oznmen by mlo bvalho vlastnka pimt k urychlenmu vyklizen Vaeho bytu. Jinak dlku soudnho zen o vyklizen bytu nelze dost dobe odhadnout, ve bude zleet na procesn aktivit alovanho. Vstup do bytu v neptomnosti bvalho vlastnka ani vmnu zmk Vm nelze v zsad doporuit, nebo zde hroz riziko, e by Vs bval vlastnk mohl naknout z toho, e jste mu v byt nco rozbil anebo e se mu nco ztratilo, co by mohlo vystit a v podn trestnho oznmen na Vai osobu.
24.2.2016 - Dobr den. 7.1. Mi probhl soud ohledn vtrnictv, kter se odehrlo koncem prosince 2014, kde jsem byl jako ten, kter to zaal, ten konflikt a navc se to stalo v dob, kdy jsem byl na propustce z vznice, kde jsem vykonval trest. 7.1. 2016 jsem ml soud v Bruntle, kde jsem byl odsouzen k 16mscum odnt svobody se zkuebn dobou na t roky. 7.4.2015 jsem byl proputn na podmnku a od t doby vedu dn ivot. U ti msce pracuj ve spolenosti Plakor Czech jako montnk pednch a dnch nraznku a do prce chodm peliv i na pesasy. Od proputn jsem nebyl ani jednou postihnut policii R, prost vedu dn ivot. Chci se proto zeptat, jak mm ance u krajskho soudu a zdali je vt ance mt u sebe advokta u soudnho len. Kolik by stl? Dkuji za kladn vyzen m dost. S uctou: Tom Halenka
Ven pane, k Vaemu dotazu uvdm, e bez znalosti spisu Vm nejsem schopna sdlit, jak ance u odvolacho krajskho soudu mte. Kadopdn Vm lze doporuit obrtit se v tto vci na advokta, aby Vs v trestnm zen obhajoval a hjil Vae prva, tak abyste dostal co nejmen trest.
24.2.2016 - Dobr den, tm po 3 letech jsem nyn zjistila, e mi nebyl vyplcen pplatek za veden. O zptn proplacen jsem zamstnavatele- editele koly psemn podala( nemm ale doklad o pedn dosti), ten mi nakonec zaplatil pplatky pouze za aktuln posledn rok 2015, ale i kdy pr mm na ty dal pedel roky prvo, on mi to nezaplat, e to nem kde vzt.Tento editel je ve sv funkci pl roku, od t doby se mi mst, odvolal m z vedouc funkce na zklad banlnch nesmysl. Promlec lhta 3 roky uplyne za 3 tdny. Co mi radte? Mm ho znovu podat psemn o proplacen, podat dost o proven inspektort prce? Nerada bych la k soudu, ale je to dost penz. Dkuji za odpov.
Ven pan, doporuuji Vm obrtit se v tto zleitosti na advokta, kter Vm po zjitn vech relevantnch informac porad nejlep postup ve vci. Je vak zapoteb mt na pamti, e nejpozdji v posledn den promlec lhty je zapoteb doruit soudu (nikoli poslat) alobu na zaplacen dlun stky. Jinak se vystavujete riziku zamtnut aloby z dvodu promlen. Lze Vm tedy v zsad doporuit zaslat Vaemu zamstnavateli pedalobn vzvu (doporuenm dopisem) a pokud ve Vmi uveden lht nebude dlun stka uhrazena, podat k soudu alobu, a to ve tak, aby soudu byla doruena jet ped uplynutm promlec lhty. Jinak se samozejm mete obrtit i na oblastn inspektort prce. Tento vak me Vaemu zamstnavateli uloit toliko pokutu, nikoli povinnost Vm dlun pplatek za veden uhradit. To me pouze soud.
21.2.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat, jestli existuje promlec lhta v ppad psychickho trn dtte ze strany matky. Je mi 45 let a teprve v poslednm cca 1,5 roce se mi po mnoha letech terapie zaaly vracet vzpomnky, dky kterm jsem si uvdomila a pochopila, e jsem cel dtstv a dospvn byla ze strany sv matky clen a intenzivn psychicky trna. Cel ivot se potkm nap. s problmy ve vztazch - partnerskch, pracovnch i ptelskch, s nechopnost plnho profesnho uplatnn kvli nzk sebedve a se silnmi a paralyzujcmi stavy zkosti/strachu. A nakonec i zdravotnmi problmy, kter jsou nsledkem intezity mho strachu. Cel dospl ivot jsem si byla vdoma, e vztah s matkou je chladn, divn, ... ale nedokzala jsem ho kvli naprost absenci vzpomnek z dtstv "sprvn pojmenovat" (a za svj nedobr vztah k n jsem byla okolm povaovna za "patnou"). A nyn ... Je mon i nyn po letech na ni podat trestn oznmen? Je mon obansko-prvn aloba? Je mon njak doshnout toho, aby byla vymazna z mho rodnho listu? Dkuji.
Ven pan, v ppad jak popisujete, existuje promlec lhta v dob trvn 10 let a to od ukonen jednn. Proto by Vae trestn oznmen nebylo spn. Stejn jako by nebyla spn obanskoprvn aloba. Tak nen mon doshnout toho, aby Vae matka byla vymazna z Vaeho rodnho listu.
20.2.2016 - Dobr den rda bych se zeptala ,co mme dlat.Mj manel m z prvnho manelstv syna ,kter je plnolet.Vm,e mme poslat vivn jemu,ale znme jen adresu na radnici,kde m trval pobyt.Nevm jestli se u atd.Kde by jsme to mohli zjistit nebo co mme dlat.Dkuji
Ven pan, vivn poslejte potovn poukzkou na adresu trvalho bydlit Vaeho syna, v ppad, e nem zaloen bankovn et, jinak na tento bankovn et. Pokud mte pochybnosti o tom, zda dle syn studuje, pak se na nj obrate a vyzvte jej, aby Vm sdlil, zda pokrauje ve studiu, v ppad, e nebude reagovat, obrate se na soud se dost o zruen vyivovac povinnosti, vzhledem k tomu, e syn je plnolet a nepipravuje se na budouc povoln.
20.2.2016 - Dobry den.Mam takovou prosbu,chtla bych vdt jestli dcei muou vzit odkodne ,kdy je jeji rodina v hmotne nouzi a na kontaktnim mist.
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplvaj konkrtn skutenosti. Obecn vzato odkodn pat Va dcei a Vy byste jej nemla brt, protoe takov jednn by bylo neoprvnn. Podle ustanoven 900 obanskho zkonku, majetek dtte mohou rodie se souhlasem soudu pout k viv vlastn a sourozence dtte jen tehdy, jestlie by bez zavinn osob, kter maj vyivovac povinnost dtti, vznikl vrazn nepomr mezi pomry dtte a pomry povinnch osob. V tomto ppad byste se tedy musela obrtit na soud s dost o udlen souhlasu nakldn se jmnm Va dcery.
18.2.2016 - Dobr den, vlastnm se svm bratrem kad 1/2 domu. Bratr je z druhho manelstv. Chci mu svoji polovinu darovat. Jak bych ml postupovat, budu platit njakou da? Dkuji za odpov
Ven pane, v ppad, e svmu bratrovi darujete polovinu domu, pak budete osvobozeni jak od dan z pjmu, tak od dan z nabyt nemovitosti.
17.2.2016 - Dobr den. Mm dotaz. Podle rozhodnut note mm po smrti mho otce od jeho manelky dostat stku 48.755 k. Bohuel si nejsem pln jist v kterm roce bylo rozhodnut vydno. stka mla bt splacena do dvou let. otec zemel v roce 2002. vm e zen trvalo velice dlouho. ale nejsem si jist jak. bojm se jestli u to nen promlen. pokud ano, daloby se s tm jet nco dlat ?a je mon dat njak roky ? Pan kter mi dlu penze odmt komunikovat, nereaguje a schovv se. nerad bych se od n nechal znovu okrst. prosm o radu. Dkuji
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na note a nahldl do ddickho spisu, ze kterho zjistte, v jakm roce bylo rozhodnut vydno. Doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta a poradil se s nm s tm, e mu ukete pesn listiny.
17.2.2016 - Dobry den rada bych se zeptala kam se mame obratit o zruseni soudniho prikazu na strhavani alimentu z platu. Rozhodnuti soudu o zruseni alimentu mame tak jsme to posilali na soud ktery vydal soudni prikaz a ten uz dva mesice neodpovida ani na dopisy ani na emaily a ani na telefony. Co s tim mame delat. Dekuji Hnatkova
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, jestli se nejedn o dlun vivn. V tom ppad by exekuce i vkon rozhodnut dle pokraoval. Je teba, abyste se optovn obrtila na soud a podala o zastaven vkonu rozhodnut. Doporuuji Vm vak, abyste se obrtila na advokta, protoe z Vaeho dotazu nen zcela jasn stav Va nleitosti.
15.2.2016 - Dobr den, je proti mn vedena exekuce o kter bylo rozhodnuto na zklad rozhod doloky, j samozejm vm, e proti exekuci nic nenadlm, spe bych se chtla zeptat, zda-li pokud exekuci uhradm, mohu pot podat k soudu na jmenovanho, kvli ktermu exekuci mm stnost a dat vrcen stky zpt, nebo se domnvm, e exekuce byla nazena neprvem.
Ven pan, pokud mte za to, e exekuce je neoprvnn, mete podat nvrh na zastaven exekuce. Nicmn Vm doporuuji, abyste se s Vam problmem obrtila na advokta, protoe z Vaeho dotazu nen zejm, z jakho dvodu mte za to, e exekuce byla nazena neprvem.
13.2.2016 - Dobry den,mam dotaz tykajici se exekuce me dospele dcery-nebydli se mnou ,nema u mne nic..presto se ozyvaji mne ti kterym dluzi..a pomoci natlaku,vyhruzek ,se domahaji splaceni dluhu,a odvolavaji se na exekuce..chteji po mne splaceni dluhu dcery.Mohou po mne chtit splacet dluhy za dceru ? mam se bat exekuce?
Ven pan, nikdo po Vs neme chtt, abyste hradila dluhy Va dcery. Me se stt, e k Vm pijde exekutor, protoe bude mt za to, e vci patc Va dcei se nachz u Vs. V tomto ppad budete exekutorovi muset prokazovat, e vci pat pouze Vm. Vy sama se ale exekuce obvat nemuste.
12.2.2016 - Dobry den,v roce 2013jsem dostala od soudu trestni prikaz na 4mesice s odkladem na 16mesicu zkusebni dobu podtim mi pak napsali ze castku kterou jsem jsi od znameho pujcila(vyloudila)musim zaplatit s tim mi po pul roce prislo od soudniho exekutora exekuce na castku kterou mi soud ulozil zaplatit dnes ubehly dva roky a ja to nijak neresila do ted pujdu do vezeni?moc vam dekuji za odpoved.
Ven pan, do vzen nemuste, nicmn muste zaplatit stku uvedenou v trestnm pkazu.
12.2.2016 - Dobr den, chtla bych se rozvst jsem ale na matesk a budu jet 1,5. mME S MANELEM SPOLU 2 DTI 7 LET KLUK A 1,5 HOLIKU. Doma si u vbec nerozumme a po delm odpoutn jsem si ekla e to chci ukonit. Ale nevm jak se zachovat abych nepila o dtiky. ijeme v barku kter manel zddil za svobodna a my jsme pistavili a barek komplet s e zahradou dali do perfektnho stavu. Doklad mm na 300000k od buinky a chtla bych se optat na co mm jet nrok. Mme 2 octvie a j manelovi ekla e jednu bych chtla a on e m ned ani jednu e je radi prod bydlme na vesnici v krkonoch a auto bych ocenila.Jinak si myslm e barek m cenu 2miliony. Chtl by m dt 400 tisc a m se to zd troku mlo kdy jsme ztulnili zahradu zateplili bark nov plast okna stecha a terasa a tak.Me te m dt prosm troku rady dkuji Pospilov
Ven pan, v ppad, e se budete chtt rozvst, pak nejprve bude muset bt rozhodnuto o prav pomr nezletilch dt, tedy kdo je bude mt v pi a jak bude styk s dtmi. Za souasn judikatury bude bu rozhodnuto tak, e bude stdav pe, a zda bude mt otec velmi irok styk. Je tak mon, e dti budou sveny do pe otci. Pokud jde o majetek, pak ten me bt vypodvn a po rozvodu manelstv. Jeliko uvdte, e Vs manel zddil dm ped Va svatbou, pak tento dm je pouze jeho, nicmn Vy po nm mete poadovat vypodn investic, kter ze spolenho jmn manel jste provedli do nemovitosti. Pokud jde o dal majetek, pak je teba zohlednit skutenosti jako, kdy byly pozeny, jak jsou star atd. V tomto ppad Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta.
10.2.2016 - Dobry den. Je mozne si v dobe insolvence na OSVC v CR zalozit firmu v zahranici, ci podnikat v zahranici?
Ven pane, ven pan, doporuuji Vm, abyste se s tmto dotazem obrtil na svho insolvennho sprvce a informoval ho monosti tohoto podnikn. Musm Vs vak upozornit na to, e je velmi pravdpodobn, e v zahrani takov postup nebude mon, vzhledem k tomu, e bude poadovno splnn podmnky, e nebudete v insolvennm zen.
8.2.2016 - Dobry den, v listopadu mi prisel platebni rozkaz za neplacene pojistne. Jedna se o castku 7985 kc + 10520 kc nahrada nakladu rizeni. Domluvila jsem se s advokatni firmou na splatkovy kalendar. Nyni (v unoru) mi prisel rozsudek a usneseni, kde se zrusuje a rizeni zastavuje. Pise ae v nem, ze zalobce vzal zalobu zpet a nepozaduje naklady rizeni. Zde se jedna o castku 7985 kc + 5156 naklady rizeni. Co to pro me znamena? Ze jiz nemusim nic platit nebo ze castka je nizsi a tu zaplatit musim? Dekuji za odpoved.
Ven pan, z Vaeho dotazu mi nen jasn, jak pesn usnesen a jak pesn rozsudek Vm piel. Jestlie byla podna aloba o zaplacen a aloba byla vzata zpt s tm, e alobce nepoaduje nklady zen, pak je nemuste platit. Nicmn z Vaeho dotazu nevyplv, kolik rozhodnut a jakch v dan vci je. Proto Vm doporuuji, abyste se pro jistotu obrtila na advokta.
6.2.2016 - Muj prvn zstupce, kter mne zastupoval u soudu pochybyl nepodal zmn petitu upesnn odstrann zvad v bytu..Co vede Krajsk soud k zamtnut odkodnho a vyplacen nklad na znaleck posudky a prvn sluby. Mohu uplatnit za patn veden sporu na advoktovi a za jak dlouhou dobu . Dkuji Dolealov.
Ven pan, ve Vaem ppad, abych Vm mohla poradit, musela bych znt cel spis i to, v em je spatovno pochyben Vaeho advokta, proto Vm doporuuji, abyste se obrtila se spisem na advokta, kter by celou vci posoudil.
5.2.2016 - Dobr den chci se zeptat bydlme v Brandse nad Labem v podnjmu.Chci se zeptat njem mme vetn poplatku 18000k.Mm nrok na pspvek na bylen kdy mme takto vyi njem?Nebo do jak maximaln ve najemnho nm stat pispeje na bydlen.Moc dkuj za odpovd
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se v tto vci obrtil na ad prce. Pokud jde o pspvek na bydlen, tak ten se pot nejen v zvislosti na vi njmu, ale hlavn v zvislosti na vi pjm a potu len domcnosti.
5.2.2016 - Dobry den chtela bych se zeptat za jak dlouho po platebnim rozkazu mi dojde dopis o exekuci zatim me nic nedoslo dekuji za odpoved
Ven pan, jestlie jste nepodvala odpor a platebn rozkaz je tedy v prvn moci, mus alobce podat nvrh na proveden exekuce. dn konkrtn lhta v tomto ppad neexistuje.
4.2.2016 - Dobr den, pracuji jako OSV pro spolenost , kter pro pjila auto. Je tam tlatko, kterm si volm mezi soukromou a sluebn jzdou. Kolik budu platit amortizaci vozidla, jestli na to vbec maj prvo, za soukrom jzdy za rok 2015? Existuje njak sttem stanoven stka? Nap. 3,8 K za ujet km soukrom? Dkuji za odpov.
Ven pane, jestlie mte pjen auto, je jist ve smlouv, na zklad kter bylo auto pjeno uvedeno, za jakch podmnek a za jakou cenu mete auto pouvat.
3.2.2016 - Dobr den. Byl jsem se synem (6 let) na vyeten u doktora a po vyeten mi doktor napsal konenou zprvu. V hlavice tto zprvy ale bylo uvedeno jin jmno pacienta, jeho rodn slo a adresa. Co mohu nyn dlat, kdy mm obavu, e se lkask zprva mho syna s kompletnmi daji dostala do rukou nkoho jinho? Dkuji za odpov Ota Admek
Ota Admek Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na lkae, aby chybu napravil. Pravdpodobn se jedn pouze o nedopaten, kdy k lkask zprv bylo piazeno jmna jinho pacienta.
2.2.2016 - Dobr den, zamstnanec Aukro.cz se rozodl mne po dosti o odstrann neoprvnnch koment od kupujc ikanovat. Nejprve odmtl z dvodu, e nklady na pepravu neodpovdaj skutenosti - toto jsem doloila podacmi lstky. Pot poadoval vysvtlen mho duevnho stavu, pro prodvm svoje vci za 1k. opt vysvtleno. znovu odmtl smazat zsah do mch prv s argumentem, e nklady na potovn neodpovdaj cenku P, kter si studoval (ani by vzal na vdom hradu obalovho materilu, vhu pedmtu, rozmry, protoe potovn P nen jen odnst nezabalen pedmt na potu a starejte se). povauji toto jednn za ikanu a nevm, jak se j brnit. protoe jakmile vyvrtm jeden jeho argument, pijde s dalm nesmyslem. dkuji Vm
Anonym Ven pane, doporuuji Vm, abyste v tomto ppad V et u Aukro.cz zruil a prodval vci prostednictvm jin internetov strnky. Poppad se mete obrtit se svoj stnost na samotnou spolenost Aukro.cz
31.1.2016 - Je mono zaplatit zpsobenou kodu. Ped uzavenm spis a pedejt soudu. Jde o vrov podvod. Byl jsem na ulici a zaprodal jsem svj et nesprvnm lidem. I kartu. Protkalo tam penze z vrovch podvodu. Mj et dle slov kriminality byl zberny. V minulosti jsem ml ji potyky se zkonem krdee. Proto chci pedejt trestnmu sthn tm e zaplatil kodu. Je to rozumn?
Ven pane, v tomto ppad Vm doporuuji, abyste se obrtil se svm ppadem na advokta, protoe bez znalosti konkrtnch okolnost Vm nejsem schopna poradit.
30.1.2016 - Dobry den, mam 3 deti a ped otehotnenim jsem pracovala v supermarketu od rna do veera. Nyn se mam po 3 letech vrtit do prace, ale nemohu k vli dlouh pracovn dob. Myslim si , ze zkrcen pracovn doba, abych mohla deti vodit do skolky, koly a odpoledne vyzvednout, nen u tto firmy mon. Je to njakm zpus. zohledneno v Zkonku prace? Nevm, jak se zachovat? Mm j podat vpov nebo mi ji da firma, ihned? Nechci lo cit na UP s 3tis. K msn, chtla byt pracovat nebo se rekvalifikovat a dostat po dobu rekvalif. pimenou podporu a pak zmnit obor. Nejsm samozivitelka. Jak mam moznosti?? Vlastn ani nevm, zda dpracovat alespo 1 den. Promitne se to njak na me pripadne podpoe? Dekuji. Jana
Jana Ven pan, doporuuji Vm se obrtit na Vaeho zamstnavatele a informovat se o tom, jak mte monosti. Pokud jde o monost rekvalifikace, informujte se na Vaem adu prce, jak jsou v tomto oboru monosti. Kadopdn Vm nedoporuuji, abyste podvala vpov.
29.1.2016 - Dobr den, insolvenn sprvce mho manela m povinnost mi zaslat vivn do konce msce. Mm potvrzeno, e etn manelova zamstnavatele zaslala sprvci penze ji v polovin msce. Pokud insolvenn sprvce zale penze na mj et a nap. v polovin dalho msce, lze po nm vymhat roky za neoprvnn zadrovanou platbu? Protoe mi tyto penze chybly, musela jsem si vzt pjku, kter je zroen.
Ven pan, vymhn takovchto rok, kter jsou velmi v realit nzk by se Vm nevyplatilo, proto Vm jej nedoporuuji.
29.1.2016 - v pedelch dotazech tu , e lze provst pevod zvodu. Chci se zeptat jestli to je mon nejen v rodin, ale jestli je to mon i v ppad, e mm pronjem od Magistrtu a jestli pevod zvodu me bt bez jejich souhlasu. Chtla jsem prodat svoji firmu a mm na pronajatm pozemku Magistrtu stavbu - konstrukci pro reklamu ,ale ten m nechce povoli pevod , tedy prodej konstrukce. Pr kdy konm firmu mm konstrukci zbourat. Kdy pr prodm konstrukci, e novmu majiteli nesepe novou smlouvu o pronjmu. dkuji
Danue Moravcov Ven pan, k pevodu zvodu nepotebujete souhlas magistrtu. Na novho nabyvatele pejdou veker prva a zvazky, tedy i pronjem a nebude nutn sepisovat novou smlouvu.
29.1.2016 - dobr den, prosm o zodpovzen dotazu. Meme jako vitel poadovat aby ns vyslechl soud, nejsme spokojen s prac sprvce kterho jsme chtli odvolat, ale insolvence se bl ke konci a u to nestoj zato. Chtli bychom pedloit dkazy kter jsme nasbrali, ale soudkyn ekla, e to mme dt sprvci, ten s naimi dkazy co mme proti dlunkovi nic nedl asi je ani nete. Meme ppadn sami dt ppadn rozhodnut k Nejvymu soudu, nebo to mus udlat insolvenn sprvce. dkuji
Danue Moravcov Ven pan, jestlie mte za to, e insolvenn sprvce nepln dn sv povinnosti, me vitelsk orgn podat nvrh na zprotn insolvennho sprvce jeho funkce. Uvdte, e mte dkazy proti dlunkovi, avak, e se insolvenn zen chl ke konci. Z Vaeho dotazu nevyplv, v jakm stdiu se insolvenn zen nachz ani o jak konkrtn dkazy se jedn, proto Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta.
28.1.2016 - Soud stanovuje vysi vyzivneho na deti. Bude se do prijmu za lonsky rok zapocitavat i prijem za prodej domu svemu otci? Manzelovi zazracne klesly prijmy v momente kdy jsem podala zadost o vyzivne na deti a zbavuje se majetku.
Eva Ven pan, pi urovn ve vivnho se pihl k celkov majetkov situaci rodi, proto se bude brt v potaz pjem za prodej domu. Podle 913 odst. 2 pi hodnocen schopnosti, monosti a majetkovch pomr povinnho je teba tak zkoumat, zda se povinn nevzdal z dleitho dvodu vhodnjho zamstnn i vdlen innosti nebo majetkovho prospchu, poppad, zda podstupuje nepimen majetkov rizika. Pi soudnm jednn upozornte na toto ustanoven obanskho zkonku.
26.1.2016 - Dobr den resime pozstalost po mem otci kter zemel minuly rok v z byla jsem informovna od sourozenc (deti z prvnho manelstv otce )a jeliko bydlim v recku chteji moji plnou moc jen nevm jestli nebudu v nevhod ne kdybych tam byla osobne.Je mone ze se skutenou stku nedozvm jedna se njakou stku na bankovnm ucte a oni ji pr nev. Je mone ze muzou moji plnou moc zneut?
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta a plnou moc pro zastupovn v ddickm zen udlila advoktovi.
25.1.2016 - Dobry den manzel je v insolvenci uz rok cca 250tis.za dluhy vznikle ped manzelstvim.Babicka by mi chtla darovat barak.Tak bych potrebovala vedet zda by s tim nebyl problm abychom o nej neprisly dekuji za odpov a radu
Ven pan, pokud babika daruje dm pouze Vm, pak bude tento dm ve Vaem vlunm jmn a neme bt postien insolvenc na Vaeho manela.
25.1.2016 - Dobr den. Sepsal jsem zv a mm dotaz, zda dva svdci mohou bt manel ? Podotkm, e nejsou moji pbuzn. Dkuji.
Ven pane, svdci mohou bt manel, ale zv mete sepsat i beze svdk, a to v ppad, e celou zv napete vlastn rukou a vlastn rukou j podepete.
21.1.2016 - Dobr veer , chci se zeptat bydlim v pronajmu a kauci jsem skladala 10 000 k , je mon ja jsem se toti dostala do situace kdy nemam ted z ceho uhradit najem pouze tento mesic a nevim jak to oznamit majiteli tlaci na me ze platbu stale nema jestli bych mu mohla rict aby si ten najem ztrhl z te moji kauce a ze kauci bych pak doplatila kazdy mesic po 1000 k je to mozne? predem dekuji za odpoved
Ven pan, popis jak popisujete je mon, avak je teba, abyste se na nm dohodla s pronajmatelem.
21.1.2016 - Dobr den chtl bych se prosm zeptat jestli sm Policie R kontaktovat m druky matku ohledn mho nedoruenho dopisu od soudu?Dkuji za odpvd ramko
Ven pane, z Vaeho dotazu nevyplv, v jak vci byl dopis doruovn a z jakho konkrtn dvodu by mla Policie R kontaktovat matku Va druky. Nicmn Policie R me kontaktovat koho chce.
21.1.2016 - Dobr den, mm takov dotaz. V letonm roce ( jen ) odchzm do starobnho dchodu. Jsem OSV a rda bych pedala bezplatn firmu dcei. Je to vbec mon ????? Dkuji za odpov Ludmila HORSK
Ven pan, takov postup je mon. Jedn se o pevod zvodu podle ustanoven 2175 obanskho zkonku a nsledujcch.
20.1.2016 - kdy mi pachatel znamy ukradl kabelku se vsemi doklady a platebni kartou a ja to nahlsila na policii a ty to zacli vyetovat a pachatel dostal strach a vechny vci mi vratil da se to oznameni zrusit (stahnout)? dekuji za radu
Ven pan, trestn oznmen se zpt vzt ned.
20.1.2016 - dobr den chtl jsem se vas zeptat ohledne alimentu od 1 ledna jsem o marodil zapal plic a za mess jsem sel na operaci s pupecni kilou a to trvalo dva mesice pak sem nastoupil do prace a 22 kvetna jsem mnel autohavarii amarodil jsem az do 15 listopadu a stoho duvodu jsem nemohl platit alimenti .jsem samoivitel a mam placeni bitu 8000kc a pobiral jsem marodni kolem 11000kc a lizing 2600kc bejvala pitelkine na mne podala trestni oznameni ohledne alimentua zviseni alimentu chtel jsem se zeptat jestli muu nahlasit ze bejvala pitelkyne neni samozivelka a zije s prtelem v baraku .navrhnul jsem ji ze ji dluzne zaplatim az dostanu odkodne ze bi to proslo mimo soudn a ona ze si to musi rozmislet. alimenti platim 2000kc a co muzu tak ocekavat kdyz jsem bral marodni zhruba kolem 11500kc dekuji
Ven pane, mete se obrtit na soud a podat o snen ve vivnho, vzhledem k tomu, e se zmnily pomry na stran Va ptelkyn. Pokud jde o dlun vivn, tak s tm ji nelze nic zptn dlat.
19.1.2016 - Dobr den mm takov problem u nkolik mscu mi chod vplata na bankovn uet kamarda nikdy nebyl dn problm ale ted mi vyplatu odmitl dat a vubec semnu nekomunikuje a v praci kde ja pracuji on nepracuje prosm o radu jak mm postupovat ktomu aby mi vyplatil moji vyplatu dkuji za radu
Ven pane, informujte svho znmho tm, e Vm zadruje penze, e jedn v rozporu s prvem a sdlte mu, e pokud Vm penze nezaplat, budete nucen podat na nj alobu. Musm Vs vak upozornit na to, e je teba, abyste vzal v vahu, z jakho dvodu si nechvte poukazovat vplatu na et Vaeho znmho a zvil, zda je vhodn se obrtit na soud.
19.1.2016 - Dobr den,obracm se na Vs o radu. U soudu eme vi vivnho na moj nezletilou dceru. Soud po m poaduje doloen rodnho listu mho druhho dtte - syna,kterho mm s jinm partnerem.Jsem povinna tento rodn list zaloit do spisu?Samozejm nemm nic proti tomu, e soudci dm k nahldnut rodn list,ale nelb se mi, e by byl nkde uveden cel datum narozen, dokonce i rodn slo syna. Existuje njak ochrana osobnch daj u nezletilch? Dkuji, s pozdravem Cetkovsk
Ven pan, je teba si uvdomit, e soud si me rodn list vydat i od matrinho adu, take byste si nepedloenm rodnho listu pli nepomohla. Stejn tak m soud pstup i do registru obyvatel, kde jsou tyto daje rovn uvedeny. Z tohoto dvodu Vm doporuuji rodn list dtte soudu pedloit. Vzhledem k tomu, e soudn spis nen veejn pstupn, nemuste se v podstat obvat ze zneuit tchto citlivch daj.
18.1.2016 - Dobry den.s manzelkou jsme se dostaly do vazne tisne a nevime co delat mame dluhy.manzelka na materske a ja delam kuchare manzelka ma 7100tisic materskou a ja 27tisic v nemecku.mame jedno dite a jeste ja jednu dceru z prvniho manzelstvi.penize nepokrijou veritele.mam auto na splatky ktere potrebuji dojizdet do prace a jsem zavysli na nem.vcas a pravidelne splacim muzu prijit o nej v insolvenci.dekuji moc
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e by zleelo na zpsobu een Vaeho padku. Pokud byste doshl na oddluen, tj. byl schopen za pt let uhradit alespo 30% pohledvek vech nezajitnch vitel, piem pevn vtina Vaich dluh neplyne z podnikn, rozhodovali by vitel o zpsobu een oddluen. To lze eit bu plnnm spltkovho kalende (v tomto ppad by automobil postihnut nebyl) anebo zpenenm majetkov podstaty (v tomto ppad by k jeho prodeji dolo). Pi rozhodovn o zpsobu een oddluen se vychz z toho, co je pro vitele vhodnj, piem insolvenn soudy spe inklinuj ke spltkovmu kalendi. Pokud byste na oddluen nedoshl, rozhodl by insolvenn soud o Vaem padku a tam by rovn dolo k prodeji danho vozu.
18.1.2016 - Dobry den, Partnerova dcera,ktere je dnes 19 let dostava nesicne 10000 korun vyzivne.Toto nikdy nebylo stanovene soudem.Manzel ma mesicni prijem hodne vysoky nad 100000 kc.Mame jednoho 2 leteho syna a ted cekame dvojcata.Jeho dcera s nami bydlela az do 18 let,pak se odstehovala hned druhy den a zacala posilat sms a emaily ze nas pozabiji.Dostala pokutu 2000 u prestu.komise,ale dal v tom pokracuje.Mame sanci z soudu snizit vyzivne a nebo prerusit?
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e rodie maj ze zkona vyivovac povinnost ke zletilm dtem, pokud se tyto nejsou schopny sami ivit. Za pedpokladu, e partnerova dcera ji nestuduje, nic j nebrn v tom, aby si prostedky na svoji vivu obstarvala sama, a nen tedy v zsad dn dvod j vivn nadle hradit. To plat tm spe, e vivn nebylo ureno soudem. Za dan situace nen teba obracet se na soud, aby vivn zruil, nebo toto nebylo soudem ani stanoveno. Sta tedy pestat vivn vyplcet. Pokud by se v reakci na to zaala jeho dcera vivnho domhat, musela by se se svm nrokem nejprve obrtit na soud, aby o vivnm rozhodl, piem soud by vychzel z toho, co je uvedeno shora.
17.1.2016 - mam dalsi prosbu jedna se mi oto zda muzu podat nkde trestne opznameni ohledne bytu kde jsem byl v pronajmu majitel bytu opronajmuil ten byt prvne me mamce tu do 14 premistil do jineho bytu kde musela opet slozit kauci, u toho prvniho bytu ji kauci navratil do dnes a smlouvu nechal mamce platnou na tom prvnim byte v zapeti uelal mlouvu a vzal kauci a v prubehu toho mesice mio tam nastehoval cizi pani s ditetem a ji udelal taktez smlouvu a vtzal odni kauci ta pani tam bydlela tyden a odesla nebot sme se museli delit o byt 1plus jedna a v dalsim mesici mne z bytu vystehoval do bytu k mamce a nevratil mi kauci..navic jsem musel podnim na cerno pracovat a nevyplacel mi ani korunu dozadoval jsem se pracovni smlouvy ale jen me tahal za nos musel jsem pracopvat zadarmo a jeste platit byt .. jak mam postupovat chci to udat dekuji Dzurko
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud jste pro pronajmatele pracoval, ani by Vm za to zaplatil mzdu a nesepsal s Vmi ani pracovn smlouvu, mte monost obrtit se na inspektort prce, kter za takov jednn me Vaemu pronajmateli uloit pokutu. Navc by to mohlo Vaeho pronajmatele pimt k tomu, aby Vm mzdu dodaten zaplatil. Pokud jde o uzavrn njemnch smluv a nevracen kauc, nemohu Vm bez dalch informac sdlit, zda by se mohlo jednat o trestn in nap. podvodu i nikoli, nicmn se mete v kadm ppad obrtit na soud a po pronajmateli poadovat vrcen kauce, pp. jin majetkov nroky. Stejn tak se v zsad mete obrtit i na Policii R a toto jednn nahlsit jako podezen ze spchn trestnho inu.
17.1.2016 - dobry den prosim vas o radu jak a kde mam postuopovat s veci ohledne pani ktera se zdrzuje v byte nelegalne .. jedna se o byt ktery je pronjaty jednomu panovy a oplati a pobira socialni davky na ten byt a je tam hlaseny jen on a jeho pritelky ne tam zije ale nikdo otopm nevi a pobira taktez socialni davky ale na bydlisti ktere neni abni v ceske republice, chci tuto osobu udat jak mam postupovat prosim poradte dekuji DZURKO
Ven pane, v zsad Vm nic nebrn obrtit se na pslun ad, kter j dvky vyplc s tm, aby tuto zleitost proetil.
16.1.2016 - Ven pan advoktko, obracm se na Vs s prosbou o poruen stn dohody pi odkoupen pozemku. V ervnu 2015 jsme se stn j a mj partner domluvili na cen a vme pozemku s majitelem. Majitel, je jak nm tak okol dobe znm osoba/mstn lka/ tud jsme nemli dvod mu nedvovat. Pot jsme na vlastn nklady s nmi placenm geodetem obstarali rozdlen pozemku a poslze vyzen schvlen soused se souhlasem o vme. Pan majitel ml se sousedy velmi nehezk vztahy a jen dky nm se je podailo pemluvit k podpisu. Pot se obec rozhodla dlat kanalizaci. Majitel to zaal eit, pomhali jsme mu a zavzali se, e dme do kupn smlouvy, e tyto nklady po zskn pozemku uhradme. Ve se prothlo. Nyn v lednu 2016 jsem poslala notce kupn smlouvu k prav s pvodn domluvenou stkou. Kdy jsem vak pana majitele kontaktovala, zaal se ohrazovat, e je rok 2016 a ceny pozemk ly nahoru. V prosinci 2015 nic nekal a odsouhlasil mi, e mohu smlouvu odeslat. Nyn nm tvrd, e se mus s notkou domluvit o kolik cenu pozemku nav. Jsme z toho velmi rozhoeni. Pili jsme o mnoho asu cca 8 msc zaizovnm vc pro pana majitele, aby bylo ve v podku a on nm pak ekne toto. Vznikly nm nklady jak za geodeta, tak za telefon, tak za projet benzn a dovolen v prci. Meme se njak brnit. S navenm ceny nesouhlasme. Cena byla domluvena v roce 2015 ji v lt a za okolnosti, jen nastali nememe. Myslme si, e majitel si zahrv s nmi a s nam asem a vyuil ns k rozdlen pozemku a dalm formalitm. Pr e, kdy ted me pozemek prodat za vce, byl by hlupk. Jak mme dle pokraovat? Dkuji Skivnkov
Ven pan, doporuuji Vm obrtit se v tto zleitosti na advokta, kter Vm po seznmen se se vemi relevantnmi skutenostmi porad, jak ve vci nejlpe postupovat. Obecn vak plat, e strana odpovd druh stran za kodu, kter j vznikne neuzavenm smlouvy, pokud strana pes dvodn oekvn druh strany smlouvu neuzavela. Jinmi slovy, pokud by se Vm podailo prokzat, e jste se dohodli na vech podmnkch smlouvy, zejmna na kupn cen, a e jste tedy dvodn oekvali, e smlouva bude za tchto podmnek uzavena, pak byste mohli po vlastnkovi poadovat nhradu kody v rmci tzv. pedsmluvn odpovdnosti.
13.1.2016 - Dobr den, zjistila jsem, e mm exekuce a bojm se, e mi exekutor sebere auto, kter jsem nedvno koupila v autobazaru na sv jmno. Jsem matka samoivitelka, jsem rda, e sebe a syna zabezpem. Prosm porate, co mm dlat, jak mm monosti, nechci o auto pijt.
Ven pan, pokud jste v registru vozidel uvedena jako vlastnk vozidla, me soudn exekutor tento majetek dohledat a samozejm postihnout. Je vak teba si uvdomit, e soudn exekutor mus postupovat hospodrn, tj. neml by pistoupit k drab vozu, pokud by nklady na drabu byly vt ne dosaen vtek. To, zda exekutor postihne tento majetek, tedy bude hodn zviset na hodnot vozu. Jinak pokud by soudn exekutor vydal exekun pkaz, kterm by tento vz postihl, mete se proti nmu samozejm brnit nvrhem na sten zastaven exekuce.
13.1.2016 - dobr den,rda bych se zeptala,mme syna ve vazb,ji 17 let s nmi neije m svoj rodinu,ale na jmno manela pilo usnesen od soudu se synovou spisovou znakou pro
Eva vk. Ven pan, nejlpe bude, pokud si manel zsilku pevezme a z usnesen se dozvte, v jak vci a pro se na Vaeho manela soud obrac. V ppad, e i pot budete mt pochybnosti, doporuuji Vm kontaktovat pmo soud, kter Vm usnesen zaslal. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 13.1.2016
11.1.2016 - Dobr den,v prosinci jsem dostala naposledy penitouu pomoc v matestv s tm e mi dle od 11.2016 rodiovsk pzpvek,kter mi ovem budou vyplcet a od nora,take msc leden jsem bez finann pomoci,jako samoivitelka sem bezpjmu.Myslelaa jsem e tobude krsn navazovat na posledn mateskou.Jak to tedy je?dkuji za radu.
Ven pan, doporuuji Vm obrtit se v tto Va zleitosti pmo na pslun ad prce. V nvaznosti na Vae majetkov pomry byste mohla ad prce rovn zkusit podat o mimodnou penitou pomoc na msc leden.
10.1.2016 - dobr den ml bych otzku byl mi znien notebook od socilky ker sem obdrel pro studium a dohodl sem se s matkou syna co jej zniil, dohodl sem se tak s n e kdy stal 8500 (j dostal darem) to zaplatila socialka tak e mi d 4500 a j doplatm zbytek na koupi novho a pot nahlsm na socialce e jejich dar byl znien a koupil sem nov z poloviny mejch penz a poloviny penez obdren za znien tamtoho. Bohuel pan mi nedala nic a posl m nkam s tm e o tom mluvila s vce lidmi a j se chci zeptat mohu po n ty penze vyadovat kdy sme se tak domluvili?? dkuji za rychlou odpov
Ven pane, jestli notebook byl V a byl znien jinou osobou, mte prvo poadovat nhradu kody od osoby, kter jej zniila. Tuto stku muste poadovat pmo po t osob, nikoliv po nikom jinm, pestoe jste se s pan domluvil na tom, e to zaplat ona, nemete tyto penze poadovat po n, ale po jejm synovi. Jestlie ke kod dolo tak, e matka nad svm synem zanedbala nleit dohled, pak je povinna nahradit kodu spolu se svm synem.
9.1.2016 - Dobry vecer potrebovala bych poradit z minulosti mi zustala zatim nesplacena pujcka kterou jsem si vzala pod natlakem a vyhruzkama od byvaleho pritele potrebovala bych poradit jak ty penize co mi dluzi z nej dostanu a zda to nejak jde dekuji lenna
Ven pan, z Vaeho dotazu nen zejm, zda V ptel dlu Vm, i zda Vy dlute tet osob. Pokud dlu V ptel Vm, tak Vm doporuuji, abyste na nj podala alobu na zaplacen s tm, e u soudu vak budete muset prokzat, e jste mu tyto penze pjila, a to a u vpisem z tu, ze kterho bude pevod patrn nebo svdeckou vpovd svdka, kter byl ptomen pedn penz. Pokud jste si pjku vzala Vy a penze jste pot pedala bvalmu pteli, pak opt muste prokzat, e jste mu tyto penze pedala.
9.1.2016 - Dobr den, chtla bych se zeptat, jedna pan mi pjila 3000, poslala mi je potou v balku s njakmi vcmi na kon, kter jsem j zaplatila pedem. Nic mi nepilo. Pan mi ale nev, e mi balek nepiel. Pan si vzala prvnka a chce po mne ty 3000, kter mi nedorazili. Ty 3000 jsem j pod ntlakem zaplatila. A jet po mne chce 3000 za advokta. Mm j je zaplatit, nebo nemm? Me po m chtt penze za jejho prvnka? Plus mi dle vyhrouje exekuc, soudem a j nevm, m vm jet. Mockrt Vm dkuji za odpov Slmov Barbora
Ven pan, pokud by na Vs pan podvala alobu, pak by u soudu musela prokzat, e Vm penze poslala. V takovm ppad, pokud by to prokzal, by mla prvo na nhradu nklad zen, tedy na to, aby Vy jste j hradila nklady na prvnka. V tomto ppad nem prvo po Vs poadovat 3.000,-K za sluby advokta.
8.1.2016 - prosim pred rokem sem podala oddluzeni ten mi byl schvalenej udelai mi splatkovy kalendar ktery splacime s manzelem kazdy mesic .ale po 3 mesicich na nas podali trestni oznameni kvuli uverovymu podvodu byli sme u vyslechu a tam nam rekli ze nas bude cekat soud ale mi se vini necitime nic sme neudelali akorat ze sme nemeli na splaceni uveru jedna se tu ze sme neuvedli ze mame vice uveru chtela bych znat co nas ceka muzou nas obvinit nebo dostat i trest odneti svobody dekuji mondekova
Ven pan, podle 211 trestnho zkonku se vrovho podvodu dopust ten, kdo pi sjednvn vrov smlouvy nebo pi erpn vru uvede nepravdiv nebo hrub zkreslen daje nebo podstatn daje zaml. Takov osoba me bt potrestna odntm svobody a na 2 lta nebo zkazem innosti. Jestlie jste pi sjednvn vru mysln neuvedli, e mte vce vr, je mon, jste se dopustili trestnho inu vrovho podvodu. Nicmn neznm dkladn Vai situaci, a proto Vm nemohu lpe poradit. V ppad, e jste nebyli v minulosti trestni, pak je pravdpodobn, e by Vm byl uloen podmnn trest odnt svobody.
7.1.2016 - Ven doktorko, rda bych se zeptala, zda me Policie R pi vyhlen nouzovho stavu (nebo jinm krizovm stavu) nadit komukoli innost, kter by mohla ohrozit jeho ivot? Dkuji za odpov. S pozdravem Eva Juskov
Eva Jskov sksch. Ven pan, Policie R neme pi vyhlen nouzovho stavu komukoliv naizovat jakoukoliv innost, kter by mohla bt ivotohroujc.
6.1.2016 - Dobr den, nael jsem Vae strnky s tmto formulem. Mm takov dotaz. V ppad, kdy dn platm njem i sluby, nikdy jsem neml dn nedoplatek a kdy jsem se z bytu odsthoval, tak mi po roce a pl pila aloba pro zaplacen njmu, kter byl ovem zaplacen. Bohuel v t dob (odchod z 2013, aloba byla podna v dubnu 2015 a neml jsem zaplatit njemn od doby erven 2012 - take vce ne rok, co je nesmysl) nebyla sepsna dn podnjemn smlouva a placeno bylo v hotovosti bez potvrzen. Chpu, e dkazn bemeno je na alobci, kter ovem ve dokld pouze svm slovem. Pokud je to ve Vaich silch, tak bych byl rd za i nasmrovn, kterm zkonem a pedpisem se mm probrat. V Obanskm zkonku, starm ani novm, jsou pouze uvedeny sankce za neplacen njmu, ale sankce proti neoprvnnmu vyadovn ji zaplacenho njmu, tam jaksi chyb. Dkuji za odpov. S pozdravem Ji Voborn
Ji Voborn sksch. Ven pane, uvdte, e nebyla podepsna dn podnjemn smlouva. Mm za to, e mte na mysli njemn smlouvu. Jestlie nebyla dn njemn smlouva sepsna, mus alobce prokzat, e jste byt uval. Pokud alobce tvrd, e Vy jste njem dn neplatil, pak jste to Vy kdo mus prokzat, e njem byl hrazen a to napklad prostednictvm svdk, kte pi pedn platby byli ptomni. alobce tedy mus prokzat, e njemn vztah trval, a e jste byt uval a Vy naopak muste prokzat, e jste njem platil.
6.1.2016 - dobry den mam takovy dotaz-Za synem od pritelkyne prisla asi po dvou letech slena s dttem s tim ze je otcem.Par ni s nim byla a pak odesla.Dotycny ji kad mesic daval asi 1500kc az jsme se do toho vlozili my aby ji prestal platit kdy nem 100% jistotu ze je jeho.Tak se chci zeptat jestli je povinen platit a nebo cekat na urceni otcostvi a kdo plati tyto testy.Dekuji Musil Oldich
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e syn Va ptelkyn nen ze zkona povinen platit vivn na dt, nebo dosud nebylo soudem rozhodnuto o tom, e je jeho otcem (nebylo ureno jeho otcovstv) a ani nen jako otec zapsn v rodnm listu dtte (na zklad souhlasnho prohlen rodi dtte). To, e nen ureno jeho otcovstv k dtti, tedy m za nsledek nejen to, e na nho nemus hradit vivn, ale nem ani dn jin prva a povinnosti k tomuto dtti. Pokud by matka chtla po synovi Va ptelkyn vivn, musela by nejprve k soudu podat nvrh na uren otcovstv a a nsledn nvrh na sven dtte do pe a uren vivnho. V takovm ppad by soud zjioval, kdo je otcem dtte a velice pravdpodobn by nechal provst i testy DNA. Pokud by vak syn Va ptelkyn chtl mt jistotu, zda je biologickm otcem dtte i nikoli, ani by ekal na ppadn zahjen zen o uren otcovstv, musel by si nechat testy DNA udlat sm s tm, e by i on sm nesl jejich nklady.
3.1.2016 - Dobry den, mohla by moje maminka dostat meho syna do pece kdyz je v insolvenci ? Dekuji
Ven pan, skutenost, e je s Va maminkou vedeno insolvenn zen, nem na to, zda me bt soudem ustanovena jako porunk Vaeho nezl. dtte zsadn vliv. Rozhodujc bude, aby zpsobem svho ivota zaruovala, e je schopna tuto funkci zastvat. Vedle toho bude soud zjiovat, zda jmenovn tto osoby porunkem nen v rozporu se zjmy dtte. Pokud tedy chcete, aby se Vae maminka stala pro ppad, e by se Vm nco stalo, jeho porunkem, mla byste tuto vli projevit psemn a tuto listinu pedat nap. sv mamince. V tto souvislosti sdluji, e jestlie rodii nezl. dtte nebyl nikdo doporuen, vybr soud porunka z pbuznch nebo osob blzkch dtti nebo jeho rodin. Nen-li takov osoby, jmenuje soud porunkem jinou vhodnou osobu.
3.1.2016 - Dobr den. Jmenuji se Daniel Smitka a je mi 17 let. 18 let mi bude 23.11. 2016. Mm takov problm a poteboval bych pomoc prosm, nevm jak dl... Mm doma problmy s rodii a "dovolily" mi odejt z barku. Jene j chodm do koly, do druhho ronku a na praxi, bych ml njakch 2 000 K msn a vc nemm. Mm vyhldnutou garsonku, stoj se vim vudy 4 000. Jene kde mm jdlo a jin vci? Jsem spolehlivej, do koly chodim a mm ptelkyni, jene ta je stejn star jak j, take to mi je prd platn, oba nic nemme, i kdy mi ted nape e mm zustat doma a vyuit se, tak vm pedem prosim kam e se chci odstehovat a udlm to. Rd bych se chtl zeptat, jestli by mi to rodie mely platit, kdyz chodim do koly a neni mi 18 let. Ale jen kdyz budu chodit do koly, to je podmnkou a nebo mi nemaj dat nic? Nevm jestli by mi nco daly, jak je znm, tak mi eknou plav... Prv proto vm pu, jestli mi mus dt od zkona pnze a nebo ne? Dkuji za odpovd a dkuji za pozornost, nemm nikoho kdo by mi v tomhle pomohl.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e po dobu, po kterou nejste schopen se sm ivit, maj rodie vi Vm vyivovac povinnost. Tuto pln tm, e se o Vs staraj. Pokud se s nimi dohodnete, e spolenou domcnost opustte, pak byste se s nimi zrove ml dohodnout na tom, jak Vm budou vivn poskytovat. Pokud by Vm rodie nechtli finann vypomoci a vy tak nebyl schopen hradit njem garsonky a dal vdaje, pak Vm lze v zsad doporuit zstat u rodi, ne dostudujete a budete schopen se finann osamostatnit. Samozejm byste se tak mohl zkusit obrtit na soud s alobou na stanoven vivnho (v tomto zen by Vs zastupoval orgn sociln prvn ochrany dt), ale nedomnvm se, e byste byl s touto alobou spn, nebo je Vm 17 let, Vai rodie se o Vs dn staraj a je otzkou, nakolik zvan dvody pro oputn spolen domcnosti mte.
2.1.2016 - Dobr den, pan doktorko. V roce 1985 jsme koupili na vesnici star rod. domek. K tomuto domku patilo velk mnostv polnost o kterch ns informoval pvodn majitel Miroslav Siegl. Pi sepisovn kupn smlouvy u sttnho note Judr. Vyhlda v Uherskm Hraditi, nm soudruh doktor sdlil, e je bezvznamn provdt zpis o tchto pozemcch do kupn smlouvy, protoe jsou stejn sttn. V t dob jet vldla totalita a nelo nic dlat. Dnes po tolika letech si myslme e to byla jist forma ntlaku z moci edn. Existuje jet monost zskn tchto pozemk zpt? Dokumenty jsou uloeny na mstn poboce katastr.adu.
Ven pane, doporuuji Vm obrtit se v tto vci na advokta, kter Vm po prostudovn pedmtnch smluv a dalch listin porad, jak ve vci nejlpe postupovat a zda byste ml ppadn monost s Vam nrokem u soudu uspt.
2.1.2016 - Dobr den. Dne 21.12.2015 byk zadren a nsledn obvinn polici mj manel. Jeliko nemohu sice prokzat, propojen zdejho odd. policie se st. zstupkyn + soudcem, ale ve je znm. Bohuel to dlaj skryt a nelze jim jen tak prokzat korupci. Poslal soudce V.K. o.s. Nymburk mho manela do vazby. Podotkm, e doposud m o uvalen vazby nikdo z policie ani soudu neinformoval, pesto e si to manel pl. Je zde zjevn poruen zkona, dle Trestnho du .141/1961 oddl prvn 70, nae jsem ihned podala stnost na pr Nymburk pro poruen zkona, na GIBS. Doposud nic oficiln nevm, kde se manel nachz, pouze od jeho pr. zstupce, kdy mi poslal mailem protokol o vazebnm zasedn. Jsem v ID, nemm monost zatm zamstnn, pro moje tl. postien m nikdo zamstnat nechce. Mm vyivovac povinnost k nezletilmu. Bohuel bez patinch originlnch doklad o vazb mi nikdo nic nepid jako doplatek na bydlen atp. Dle u soudu o vazb, ktermu byl ptomen manelv prvnk dolo k zvanmu pochyben, take je podna stnost ke Kr. soudu. Prosm, co mohu oekvat, e by se mohlo zmnit. Chovn pr, kde ns neustle sleduje a pronsleduje u je nenosn. Podotkm, e manel nikomu neublil, jedn se jen o podezen na maj. tr. innost. Bohuel, tch podezen je vcero, proto ho dali do vazby okamit. Nemm jinou monost se nkde k tomu zeptat. Doufm, e moji situaci pochopte. Dkuji za Vai ppadnou odpov. Lda
Ven pan, doporuuji Vm eit tuto zleitost s obhjcem svho manela, kter je s Vam ppadem mnohem lpe obeznmen, ne-li j a me Vm tak spe poradit, jak ve vci nejlpe postupovat. Nevhejte se proto na nho obrtit, nebo jako obhjce Vaeho manela je povine hjit jeho prva a oprvnn zjmy.
1.1.2016 - Dobr den chtl bych se zeptat zda budu souzen za paovn drog ke ktermu nedolo. Respektive mel jsem nco pevst ale ne pevezl selo z toho. Pokud sam sebe udam ,budu souzen ?
Ven pane, ve Vaem ppad by se mohlo jednat o trestn in nedovolenho nakldn s omamnmi a psychotropnmi ltkami dle 283 trestnho zkonku. Je teba si uvdomit, e trestn je i pprava tohoto trestnho inu, tzn. e fakt, e k pevozu drog nedolo, jet nemus nutn znamenat, e nejste trestn odpovdn, nebo ve Vaem jednn by bylo mon spatovat alespo ppravu tohoto trestnho inu. Bez znalosti blich informac vak nejsem schopna Vm v tto vci konkrtn poradit. Pokud byste se tedy rozhodl ohlsit celou vc na PR, lze Vm v zsad doporuit obrtit se jet pedtm na advokta, kter Vm po seznmen se s tm, co se stalo/mlo stt, porad, jak ve vci nejlpe postupovat.
31.12.2015 - Dobr den, u pes rok chodm s ptelem, a chtli bychom si podit na leasing auto. Jene te z ptele vypadlo, e jeho otec pes njakho prvnka zadil, e si do 30 let neme vzt dnou pjku (pteli bude v z 25) a j si vzt pjku nemu, protoe jet studuju. Je njak monost jak by se to dalo zruit? Dkuji moc za odpov Aneta Veidenthalerov
Ven pan, bez znalosti blich informac nejsem schopna na V dotaz odpovdt. Potebovala bych vdt, jakm zpsobem mlo dajn dojt k omezen monosti Vaeho ptele vzt si pjku. Obecn toti plat, e kad svprvn lovk je zpsobil uzavt smlouvu o pjce, piem k omezen svprvnosti me dojt jen rozhodnutm soudu.
30.12.2015 - Dobr den chci se zeptat.Mam svenho syna do pee a jeho matka na nj neplat vivn.U podruh jsem na ni podal trestn sthan a stle neplat a navc mi vyhrouje e si zad o sveni naeho syna do pe.Ze kolky si syna nevyzvedla a volali nm at si syna pijdeme vyzvednout.M jet dv dti ve sv pi z minulho vztahu.Sna se syna proti m a m manelce potvat a pemlouv ho at s ni bydl.Dkuji za radu Eli
Ven pane, pokud jde o neplacen vivnho, mete v zsad podat jak trestn oznmen, co jste ji podle veho uinil, tak podat nvrh na proveden exekuce pro dlun vivn. Pokud jde o ppadnou zmnu pe o dt, opatrovnick soud by v prv ad zjioval zjem dtte a kdo se o dt star. Z Vaeho dotazu nevyplv nic, co by mlo vst ke zmn sven dtte do pe.
30.12.2015 - Dobr den,pan doktorko,mm takovto problm kter se thne u vc jak osm let,protoe mj dd nestail po sv smrti stanovit zvt na dm,kter jsme vlastnili,podl rozdloval not,uril rozdl mezi moji tetu,a m,tetika ji neije,peel tedy podl nemovitosti na jej dceru,a tady je prv ten problm,moje pbuzn m z barku vyhodila,podala o oven notskho podpisu,e se svho podlu vzdvm,avak podle odhadce byla cel nemovitost,tedy moje st odhadnuta na 140 000k.j jsem od sv pbuzn dostal pouze stku 20000k,minimln 100000k mi jet dlu a nehodl mi je dt,jedn se o podvod,a jak se proti nmu brnit? dkuji.
Ven pane, doporuuji Vm obrtit se v tto vci na advokta, kter Vm po prostudovn vech relevantnch listin porad nejlep zpsob obrany Vaich prv a pome s ppadnm sepisem aloby na zaplacen dlun stky.
29.12.2015 - Dobry den,jiz pet let ziji ve Velke Britanii,trvale bydliste mam v Ceske republice.Nedavno mi prisel platebni rozkaz na mou trvalou adresu v Cr. To, ze je to platebni rozkaz muj otec dovodil ze zkratky na postovnim oznameni.Vim, ze nikdo z rodiny neni opravnen tohle psani vyzvednout a take vim,ze bezi urcita,myslim 15denni lhuta.Ma otazka zni, co mohu delat?Mam soudu sdelit, ze ziji v zahranici, ze neni sance rozkaz vyzvednout, nebo mate nejake zkusenosti jak postupovat?Mockrat dekuji za odpoved.S pozdravem Anna
Ven pan, platebn rozkaz mus bt doruen do vlastnch rukou. Pokud k jeho doruen nedojde a adrest si jej nevyzvedne ani v nhradn lht, pak soud platebn rozkaz zru a pokrauje normln v zen. V tuto chvli tedy jet o nic hroznho nejde. Pokud si tedy platebn rozkaz nevyzvednete, lze oekvat, e Vm soud nsledn zale pedvoln k jednn. Pokud se ovem k nmu nedostavte, vystavujete se riziku, e by mohl bt soudem vydn rozsudek pro zmekn, kter je ji exekunm titulem, ppadn e bez Va ptomnosti probhne klasick soudn zen, na jeho konci vyd soud rozsudek. Z tohoto dvodu Vm tedy doporuuji, kontaktovat soud, kter platebn rozkaz vydal, a sdlit mu Vai adresu v zahrani, na kterou Vm me doruovat, anebo jet lpe nechat se v tto vci zastoupit tet osobou (nap. advoktem nebo Vam otcem), se kterou bude soud dle komunikovat a kter bude v soudnm zen hjit Vae prva.
19.12.2015 - Dobr den, chtl bych se zeptat, jestli bych mohl po koupi spolenosti s.r.o., kter vznikla ped 7 lety (v roce 2008) poadovat po majiteli, aby byl ve spolenosti ptomen alespo rezervn fond pro ppad, e kapitl ze spolenosti vyvede.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e za hospodaen spolenosti, jako i za tvorbu rezervnho fondu a jeho naplovn, je odpovdn jednatel spolenosti a nikoli jej spolenk. Tyto osoby je zapoteb dsledn odliovat. Prostedky tvoc rezervn fond by tak mla spolenost ppadn chtt po jednateli. Bez znalosti blich informac Vm vak nedoki sdlit, zda spolenosti innost jednatele vznikla njak koda i nikoli a zda je jednatel za tuto kodu ppadn odpovdn. V tto souvislosti Vm doporuuji obrtit se na advokta. Pokud jde o pedchozho spolenka, od nho jste podl nabyl, obvm se, e po nm nen nic takovho mon poadovat. Shora uveden neplat, pokud jste si ve smlouv o pevodu podlu sjednali nco jinho, nap. pokud bval spolenk prohlsil, e spolenost m rezervn fond v urit vi. V tto souvislosti Vm sdluji, e od 1.1.2014 nemus s.r.o. ze zkona rezervn fond zizovat.
18.12.2015 - Dkuji za vai vyerpvajci odpov. Nicmn, adresa slovensk spolenosti pdajn neplat. A j jsem zapsn jako jednatel slovensk spolenosti, a udlil jsem plnou moc za m zastoupen. Tud v obchodnm rejstku je uvedeno m jmeno s mou adresou jako jednatele. Tud netum jak se obrtit na spolenost kter mne vyuva k manipulaci. Tud dobrovoln mne z funkce neodvolaj.
Ven pane, z eskho obchodnho rejstku je patrn, e jednatelem pedmtn esk spolenosti je slovensk spolenost, kterou pi vkonu funkce jednatele zastupujete vy. Ze slovenskho obchodnho rejstku je pak seznateln, e slovensk spolenost m jedinho spolenka i jednatele a e sdl v Bratislav. Z toho vyplv, e ve skutenosti nejste jednatelem ani jedn z tchto spolenost, jen pi vkonu funkce jednatele esk spolenosti zastupujete slovenskou spolenost, kter je jednatelem, protoe dle eskho zkona mus prvnick osoba, je-li jednatelem jin spolenosti, zmocnit fyzickou osobu, kter ji bude zastupovat. Za tm elem Vm tedy musela bt slovenskou spolenost udlena pln moc, kterou byste ml nyn vypovdt. Bez ohledu na to, zda slovensk spolenost na uveden adrese sdl nebo ne, byste ml na jej adresu a na adresu jejho jednatele zaslat na dodejku pedmtnou vpov. K tomu viz moje pedchoz odpov. Vy jste sice udlil plnou moc k tomu, abyste byl pi vkonu funkce dle zastupovn, ale jeliko neznte osobu, kter jste plnou moc udlil, jen tko ji budete zaslat jej odvoln. Z tchto dvod Vm lze v zsad doporuit postup uveden v m pedchoz odpovdi. Pokud by slovensk spolenost na V dopis nereagovala anebo si jej nepevzala, opt Vs odkazuji na postup uveden v m pedchoz odpovdi, tj. obrtit se s nvrhem na esk rejstkov soud na v vmaz z obchodnho rejstku.
18.12.2015 - Dobr den, jet jednou. mockrt Vm dkuji za dvj odpov. dluna stka je na firmu Symblaze a tu zastupuje firma ze slovensk republiky u kter jsme jednatelem. Firma co vyaduje zaplatit danou stku zaslala dokumenty na adresu firmy, ale dopis se jim vrtil e na adrese firma u nesdl. Nemm adresu lovka ktermu jsem udlil plnou moc, a ani kopii pln moci. A adresa spolenosti je taky neznma. Jak tedy postupovat. Mm se obrtit na policii nebo jde to nk prvn cestou ? dkuji
Ven pane, pokud obchodn spolenost (eskou spolenost) zastupuje jin spolenost (v tomto ppad slovensk spolenost), mus tato slovensk spolenost zmocnit fyzickou osobu (tj. Vs) k tomu, abyste ji v orgnu esk spolenosti zastupoval, jinak by ji toti zastupoval jej statutrn orgn (tj. statutrn orgn slovensk spolenosti). Pro Vs to tedy znamen, e byste ml s okamitou innost vypovdt plnou moc, kterou Vs slovensk spolenost zmocnila k jejmu zastupovn ve statutrnm orgnu esk spolenosti a tuto vpov zaslat slovensk spolenosti a rovn tak jejmu jednateli. Ve slovenskm obchodnm rejstku je uvedeno jak jej sdlo, tak i bydlit jejho jedinho jednatele a spolenka v jedn osob. Spolu s tm byste ji ml vyzvat k tomu, aby nechala Vae jmno vymazat z obchodnho rejstku esk spolenosti. Tuto vpov zalete doporuen s dodejkou. Pokud by Vs slovensk spolenost nenechala z obchodnho rejstku esk spolenosti vymazat, mete sm podat nvrh na V vmaz. Pot, co plnou moc vypovte, Vm doporuuji oznmit minimln pslunmu finannmu adu v esk republice, e danou spolenost ji nezastupujete a a se obrac pmo na slovenskou spolenost. Pokud jde o policii, nedomnvm se, e by Vm v tto vci mohla njak pomoci, nebo ve Vmi popsan situaci nelze spatovat spchn dnho trestnho inu.
17.12.2015 - Dobr,chtla bych se zeptat ptel mi sed kvli bvale pobrala dchod od jeho matky a svedla to na nj ,protoe byl vicekrt trestan,tak ho odsoudily na 29 msc akoro na 3roky,mu se zeptat zda je njak ance dostat se na plku dom na 1,5 roku. Jestli budu vet co a jak dej te mi vet na email dkuj a nezlob te se ,e se ptm ,ale je to pro m moc dlet mme 2malink eti
Ven pan, k Vaemu dotazu sdluji, e V ptel me podat o podmnn proputn okresn soud, v jeho obvodu se trest odnt svobody vykonv, pokud vykonal alespo polovinu uloenho trestu (v ppad odsouzen za pein i dve, je k tomu ovem zapoteb souhlas editele vznice) a pokud svm chovnm a plnnm svch povinnost ve vkonu trestu prokzal polepen a me se od nho oekvat, e v budoucnu povede dn ivot nebo okresn soud pijme zruku za dovren jeho npravy.
17.12.2015 - Dobr den, V minulosti jsme byl hlupk a z vyhldkou vdlku jsme se stal jednatelem firmy dajn na krtk obdob. Pot mn pnov takka donutili podepsat plnou moc jednomu z nich aby mne mohl zastupovat ve vci jednatele. Od te doby jsem o nich neslyel..te cca po pul roce mi domu pila 2.upomnka na dlunou stku jin firm. firma udajn posilal dopis na sdlo firmy jene ta u neexistuje. Tud to podruh poslali mn jako jednatelovi. jedn se o stku cca 5500 i s danmi roky. Vm e pokud jsme podepsal tak astku musm zaplatit. Nicmn jak se odvolat s funkce jednatele ?? pokud m moji plnou moc na vykonavn thle vc ? je vbec njk monost ? at u pes soud, policii.. Nebo netum co mm dlat. Dkuji za odpov, jsem mlad student a rad bych vc vyeil.
Ven pane, z Vae dotazu tak pln nevyplv, zda spolenost, jejm jste jednatelem, jet existuje (je zapsna v obchodnm rejstku) i nikoli (byla vymazna). Pokud neexistuje, tak nejste jejm jednatelem a Vae funkce ji zanikla. V souvislosti s dluhem Vm sdluji, e bez blich informac se k nmu nemohu nleit vyjdit, nicmn pokud jste nkomu udlil plnou moc k zastupovn spolenosti, pak mohl zmocnnec jednat toliko za tuto spolenost a nemohl zavazovat Vs osobn. Z tohoto dvodu nen nutn, abyste dluh ve vi 5.500,- K hradil. Tento zvr je vak nutn brt s rezervou, nebo neznm ani obsah pln moci ani dokumenty, na nich se pohledvka zakld. Pokud vak spolenost stle existuje a vy jste v obchodnm rejstku zapsn jako jej jednatel, pak byste ml osob, kterou jste coby jednatel spolenosti zmocnil, napsat doporuen dopis, ve kterm tuto plnou moc odvolte. Doruenm odvoln pln moc zanikne. Ve vztahu k odstoupen z funkce jednatele uvdm, e pokud m tato jedinho spolenka, ml byste na adresu spolenosti a tohoto jedinho spolenka zaslat Vae odstoupen z funkce (nejlpe doporuen s dodejkou). V takovm ppad Vae funkce zanikne uplynutm 1 msce ode dne doruen odstoupen jedinmu spolenkovi. Pokud m Vae spolenost vce spolenk, bude zapoteb, abyste jako jednatel svolal valnou hromadu, kde jako bod programu bude Vae odstoupen z funkce. Na tto valn hromad pak oznmte, e z funkce odstupujete. Vae funkce zanikne uplynutm 1 msce. Pokud by pak V vmaz z obchodnho rejstku coby jednatele spolenosti nezadila sama spolenost ve lht 15 dn ode dne zniku Va funkce, mete tento nvrh podat sm, tj. podat nvrh na obchodn rejstk na zmnu zapsanch daj, jeho pedmtem bude V vmaz coby jednatele.
17.12.2015 - Dobry den ma dotaz ,obdrzel jsem elektronickou platbu od okr. soudu ,protoze nemam financni prostredky, nemohu tuto elektronickou platbu zaplatit proto chci proti elektronicke platbe napsat a poslat okr.soudu odpor .Nevim jestli musim zaroven s odporem ktery chci napsat zaslat i dokumentaci elektronickeho platebniho rozkazu nebo tato dokumentace my zustava . Zaroven Vas chci pozadat ,co se stane az okr.soud obdrzi muj odpor proti elektronickeho rozkazu polatby ,Dekuji moc za odpoved se srdecnym pozdravem s pranim vesele vanoce a stastny novy rok ......Tibor Gano
Ven pane, doporuuji Vm pest si pozorn pouen, kter elektronick platebn rozkaz ze zkona mus obsahovat a kde vechny potebn informace najdete. V tomto pouen by tak mlo bt uvedeno, e proti odporu mete ve lht 15 dn od jeho doruen podat odpor. To znamen, e sta v uveden lht pslunmu okresnmu soudu napsat, e proti danmu platebnmu rozkazu dvte odpor. dn listiny k tomu nen zapoteb pikldat. Ppadn Vm me bt v platebnm rozkazu uloena jet povinnost vyjdit se v urit lht k alob. V takovm ppad byste byl povinen v takto stanoven lht se ve vci jet vyjdit a uvst, pro s alobou nesouhlaste. Jinak by soud mohl alob vyhovt a vydat rozsudek pro uznn. K tomuto vyjden je ji zapoteb doloit listiny, jich se dovolvte. Jinak podnm odporu se elektronick platebn rozkaz ru, take Vs soud vyzve, abyste se k alob vyjdil (pokud to ji nen uvedeno v el. platebnm rozkazu ? viz ve) a a se ve vci vyjdte, nad soud jednn.
13.12.2015 - Mj ptel ze m udlal blho Kne mm firmu a 17.12 mm jt na prvn sociln zabezpeen ale j nemm dn podklady co po m chtj nemam toti nic a vbec nevm co tam povdat kdy niemu nerozumm a ptel si vypnul telefon a nekomunikuje. Jsem hrozn vystresovana, nemam penze na prvnka
Ven pan, bez znalosti blich podrobnost o Va spolenosti a pedmtu jednn na SSZ Vm nedoki poradit, jak se v dan situaci zachovat. Nicmn Vs musm upozornit, e jako jednatel i len pedstavenstva spolenosti mte celou adu povinnost a za jejich plnn nesete odpovdnost v. odpovdnosti trestnprvn, a proto pokud o innosti spolenosti nic nevte, lze Vm v zsad doporuit obrtit se na Vaeho ptele s tm, e ji na spolenosti nehodlte dle participovat a pokud Vm nevyjde vstc, odstoupit z funkce jednatele i lena pedstavenstva dan spolenosti a event. pevst svj podl i akcie na nkoho jinho. Bylo by nejlep, kdybyste se v tto vci obrtila na advokta. Pokud na nho nemte penze, nic Vm nebrn pout na to penze spolenosti, pokud k nim mte pstup.
10.12.2015 - Dobr den, chtla jsem se zeptat, kdy jsem vyzvedla dopis na pot 9.12. 2015 a v tom dopise je vzva k nstupu trestu ke dni 4.12. 2015, me mi soud zvit trest, protoe jsem nenastoupila v den vzvy? Kdo je za tuhle situaci zodpovdn, kdy peci k tomu abyste vyzvedla dopis na pot mte jasn stanovenou lhtu. Dkuji za odpove
Ven pan, s ohledem na Vmi uveden skutenosti se nedomnvm, e by ve Vaem jednn bylo mon spatovat naplnn skutkov podstaty trestnho inu maen vkonu ednho rozhodnut. Mohlo by to mt vliv snad jen na monost Vaeho pedasnho proputn. I v tomto ppad lze vak argumentovat tm, e Vm vzva k nstupu trestu nebyla doruena vas. V kadm ppad byste vak do vkonu trestu mla co nejdve nastoupit.
8.12.2015 - Dobr den , pes jeden jsem v insolvennm zen , probhl soudn jednn a pidlen dt do pe exmalelce + soudn jednn o rozvodu,kdejsme byli rozvedeni. Manelinv prvn zstupce m nyn vyzv,aby s nm sepsal dodohu o vypodn spolenho jmn manel, ve kterm se zavazuji, e vechny pohledvky pebrm a zavazuji se je platit. V m situaci si pochopiteln nemohu dovolit prvnho zstupce a i kdy mm celkem slun pjem, insol.sprvce zabavuje zkonou st a m zbva poue pedem stanoven minimum. Jak se mm nyn brnit ? Jak navrhujete postupovat ? Pedem dkuji za odpov
Ven pane, bez znalosti blich podrobnost Vm nejsem schopna ve vci nleit poradit. Dohodu o vypodn Vaeho spolenho jmn manel samozejm uzavrat nemuste. Je teba si vak uvdomit, e pokud nejpozdji do 3 let od rozvodu Vaeho manelstv nedojde k vypodn dohodou a ani nebude podn nvrh na jeho vypodn k soudu, pak dojde k tomu, e nemovit vci budete mt s Va manelkou ve spoluvlastnictv (kad podl o velikosti id. ½), movit vci budou ve vlastnictv toho, kdo je uv, a pohledvky a dluhy budou nleet Vm obma s tm, e Vae podly na nich budou opt stejn.
6.12.2015 - Dobry den prosim vas mam jeden dotaz vzal sem si rychlou pujcku kde date jenom obcanku a vase telefoni cislo ,,,tak mi dali poprvi 1000 korun tak sem to spalatil pak mi nabidli 5000 tisic ,,,,dal sem jim smlouvu ze delam ,,,tak sem prosel na tich 5000 tisic pak mi nabidnul este jednu pujcu co je online rikal pan a rek mi v kancelari ze mi budou volat tak napsal na papirek co mam rikat ze delam v asde ze videlavam tolik a tolik tak mi ji schvalili ,,,a dal mi dalsich 3000 tisice ,,,ale me vihodil za 14 dni sprace a nemel sem to jak zaplatit ,,,,psali mi na email ze to mam splatit a tak dale,,,ja jim odepisoval ze ted momentalne nemam ,,,ad mi poslou spaltkovej kalendar ,,,,a pak mi poslali dalsi spravu ze kdiz to nesapltim tak me daj k soudu ze to prevezme exetutor kdiz nezapltim 4800 do 8.12 a podaj name zalobu za uverovej podvod tak nevim co mam delat volal sem jim a rekmi ze je to nezajima ze to mam spatit dotoho datumu mohli by ste mi poradit prosim vas moc vam dekuji
Ven pane, vrovho podvodu byste se mohl dopustit tehdy, pokud byste pi sjednvn vrov smlouvy uvedl nepravdiv nebo hrub zkreslen daje nebo podstatn daje zamlel. Pokud jste vak uzavel smlouvu o pjce, pak jste se vrovho podvodu dopustit nemohl. Nemlo by pak jt ani o trestn in podvodu, nebo Vmi potenciln zpsoben koda nedosahuje ani stky 5.000,- K. Pokud jde o ppadn vymhn dan pohledvky ze strany vitele, je zapoteb si uvdomit, e pokud pohledvku neuhradte tak, jak bylo dohodnuto a vitel nepistoup ani na njak spltkov kalend, me se obrtit na soud s alobou na zaplacen dlun stky. V soudnm zen pak mte celou adu procesnch prv, ktermi se mete brnit proti tomu, e pohledvka vitele nen po prvu. A a pokud by soud tto jeho alob vyhovl, mohl by vitel vymhat svoji pohledvku exekun. Vzhledem k tomu, e s Vmi bude soud, pokud dojde k podn aloby, komunikovat psemn, je zapoteb, abyste si vyzvedval potu.
3.12.2015 - Dobr den,prosm Vs,beru dvky na bydlen,jsem v pronajatm bytu vOstrav-Zbehu u studia 67/29 kde je editelka pan Kaloov.Musel jsem j zaplatit vratnou kauci 7000K a nyn m ad prce ptamo dvkov ednice nechce vrtit z tto kauce jeden msnhol njem,kter in 5050k jsem starobn dchodce s dchodem 4807K , beru pzpvek na bydlen,napite m prosm zda mm prvo dat v rmci okamit pomociv hmotn nouzi ve uvedenou stkudat od adu.Kdybych si nepjil 7000k na kauci,tak by m editelka Kaloov,kter m na starosti byty pro seory kter jsou na shora uvedenn adrese Metalurga Boswel u studia 67/29 Ostrava-Zbeh,dkuji za ppadnou odpov Fikar Josef Ostrava 68 let
Ven pane, pokud jde o kauci, pak pedpokldm, e tato je upravena v njemn smlouv, kterou jste uzavel na byt. Pokud je v tto smlouv ujednna kauce ve vi 7.000,-K, pak nemte prvo dat jej vrcen. Tato kauce Vm bude vrcena pouze a bude ukonen njem. Pokud jde o pomoc v hmotn nouzi, pak toto nesouvis nikterak s Va kauc a nemete dat vrcen kauce v rmci dosti o pomoc v hmotn nouzi. Informujte se u Vaeho adu prce, zda byste ml nrok na tzv. pspvek na ivobyt, kdy tento nrok na pspvek vznik osob, pokud po odeten pimench nklad na bydlen nedosahuje pjem tto osoby stky ivobyt. Tato stka je stanovena pro kadou osobu individuln.
2.12.2015 - Dobry vecer,jiz pet mesicu nepobiram davky hmotne nouze.Presto ze vsechny podminky k priznani splnuji.Mam vazne nemocneho pritele invalida3st.,po mrtvici a infarktu.Ma v operovany kardiostimulator zaroven je diabetik.Mam i dve deti ve veku 8,16let.Zadala jsem o mimoradnou okamzitou pomoc jelikoz jsme bez jakychkoliv financnich prostredku.Pritel behem dvou mesicu prodelal dve srdecni prihody a to zduvodu ze nemohl uzivat leky na srdce.Jiz dvakrat byl v ohrozeni zivota.Chci dat stiznost na urednici UP Praha4 rada bych znala Vas nazor.Predem dekuji s pozdravem Junova
Ven pan, z Vaeho dotazu nen zjevn, zda V ptel bydl s Vmi a s Vaimi dtmi ve spolen domcnosti a tak nen jasn, z jakho dvodu Vm nebyly piznny dvky hmotn nouze a jak toto rozhodnut bylo odvodnno. Z tohoto dvodu se obvm, e Vm nemohu podrobnji poradit.
1.12.2015 - Dobr den, kamardovi hroz trest za zpronevru cca 1 500 000,- korun. Tento in nespchal a ted se soud. Chci se zeptat, jestli ho soud odsoud, co mu hroz ? Jde aby dostal domac vzen, kdy uhrad 250 000,- a bude pracovat, aby kodu i kdy j nespchal bude postupn hradit ? Chci dodat e jet nikdy nespchal dn trestn in.
Ven, Vaemu kamardovi za trestn in zpronevry stky ve vi 1,500.000,-K hroz trest odnt svobody na dva a osm let. V tomto ppad trest domcho vzen nelze uloit a to bez ohledu na skutenost, zda uhrad stku 250.000,-K, a bude pracovat. V ppad Vaeho kamarda by pichzelo v vahu podmnn odloen vkonu trestu odnt svobody. V kadm ppad vak doporuuji Vaemu kamardovi, aby se poradil se svm obhjcem. Jestlie jak uvdte, je V kamard obalovn z trestnho inu zpronevry stky ve vi 1,500.000,-K, pak dle trestnho du mus mt obhjce.
30.11.2015 - Dobry den, je nutne podepsat predepsany formular na plnou moc, nebo je mozne napsat vlastni plnou moc jen na cast bodu z predepsaneho formulare, Dekuji za odpoved Katerina Sklenarova
Ven pan, plnou moc mete napsat vlastn, nen teba j mt na pedepsanm formuli.
29.11.2015 - Dobr den, prosm o radu ptel dostal podmnku za ublen na zdrav, prvnka jsme dostali a ted nm piel dopis e by jsme tohoo prvnka co nm byl piazen mli zaplatit, tedy pokud neprokem e nemme dostatek prostedk. Nevme si rady jak to napsat a jesi jsou teba njak vpisy z tu nebo tak nco?? Dkuji za odpoved
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se spojili se soudem, kter Vm zaslal tuto vzvu s tm, e dan soud m jist k dispozici potebn formul, kter Vm poskytne. V ppad, e by takov formul k dispozici neml, pak zalete potvrzen od zamstnavatele o Vaich pjmech a informujte soud o tom, zda mte njak nemovitosti, vozidla a jak mte spory v bance. V tomto ppad tedy vpisem z tu.
27.11.2015 - Dobr den, pedem se omlouvm za tak obshl dotaz, ale chtla bych Vm popsat celou situaci. Chtla bych se prosm Vs zeptat a podat o radu. Ptel byl jednatelem firmy, ve kter dolo ke krcen dan. Figuroval jako bl k, o tom vak nevdl a krcen dan provdli zbvajc 3 obalovan. Na tuto spolenost bylo v r. 2011 vyhleno insolvenn zen, rozhodnut o padku dlunka a vyhlen konkurs na majetek dlunka. Nyn, jeliko jsme byli vyizovat vci na ad, jsme pili na to, e v registru ivnostenskho podnikatele je uvedeno: padek Ano, Insolvenn zen Ano, Pekky Ne, Aktivn podnikatel Ano. Na obchodnm rejstku je takt uvedeno, e je podnikatel aktivn. Toto zjitn ns dost zarazilo. Mstskm soudem v Praze byl ped rokem vynesen rozsudek. Jeden ze 4 obalovanch se odvolal a zbvajcm tem nabyl rozsudek prvn moci v prosinci r. 2014. Ptel (jednatel) dostal podmnku, zbvajc byli odsouzeni k trestu odnt svobody. Po nabyt prvn moci rozsudku nm bylo soudem eeno, e nvrh na vymazn a zruen firmy pod soud, jak bude cel vc uzavena a vem nabude rozsudek prvn moci. V insolvenn zen jsme jet dohledali, e je vc pravomocn skonena. Volala jsem nyn na Mstsk soud v Praze na ul. Splen, tam mi vak ekli, e s tm nemaj ji nic spolenho, a e vc u je vyzena. Pro ns vak vyzen nen, jeliko nm pilo z Prask sprvy socilnho zabezpeen, e bude provedena kontrola. Pitom vak od r. 2010, kdy zaala firmu vyetovat Policie R a soud v Praze, tak od tto doby nevykonv firma dnou innost. Na zklad doporuen Mstskho soudu na ul. Splen jsme se nyn obrtili na Mstsk soud v Praze na ul. Slezsk a zaslali jim dost na vymazn firmy. Chtla bych se zeptat, jakm zpsobem a zda postupujeme sprvn. Zda je mon, e budeme platiti dluhy firmy, kdy probhl soud a s firmou nemme nic spolenho. Pi rozsudku nm advokt kal, e dluhy firmy platit urit nebudeme, e to se nemusme bt. Navc se nm m za 3 tdny narodit miminko a po tomto zjitn jsem zaala pemlet, zda vbec ptele uvst do rodnho listu a nespadnou milionov dluhy, kter u firmy obalovan udlali na nae miminko. S ptelem zatm nejsme manel. Mu Vs moc poprosit o radu, zda jej mu s klidnm svdomm napsat do rodnho listu? Moc Vm dkuji za radu
Ven pan, proto, abych Vm mohla lpe poradit, bych potebovala lpe znt detaily Vaeho ppadu - o jakou spolenost konkrtn se jedn, o jakou formu spolenosti se jednalo, jakm zpsobem Mstsk soud v Praze rozhodl a jak jsou tak dokumenty zaloen v obchodnm rejstku. Vzhledem k tomu, e se jedn o komplexn problm, Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta. Pokud se jedn o dluhy spolenosti, tak to by prv zleelo na form spolenosti. Pokud jde o dluhy, ty nemohou automaticky pejt na dt dlunka, dt je me pouze zddit, avak i v tomto ppad je mon ddictv odmtnout.
24.11.2015 - Dobr den ,byl mi uloen trest zkazu zen motorovch vozidel na dobu 24 msc a pokuta 26000k..Pokutu jsem neuhradil ale zanesl jsem j do insolvennho zen.Soudce mi chce dt pracovn prospn prce za nedodren stanoven doby splcen,nen to moc trest na jednou?Dkuji
Ven pane, k Vaemu dotazu sdluji, e takov postup je mon.
24.11.2015 - Dobr den, chtla jsem se zeptat byla jsem odsouzena Okresnm soudem v Chomutov k souhrnnmu trestu odnt svobody v trvn estncti(16) msc. Do t doby se mi zapotv vykonan trest v dob od 21.6.2012-28.1.2013. Trest mm nastoupit 27.11.2015 do Litomic. Kdy mohu podat o podmnn proputen z vkonu trestu a ktermu soudu mm poslat svou dost? Dkuji
Ven pan, dost se podv k soudu, v jeho obvodu se trest vykonv, tj. ve Vaem ppad k Okresnmu soudu v Litomicch. O podmnn proputn lze podat po vykonn alespo ½ uloenho trestu. Pokud jste byla odsouzena za pein, pak mete podat o podmnn proputn i ped uplynutm tto doby, pokud svm vzornm chovn prokete, e dalho vkonu trestu nen teba.
23.11.2015 - Dobr den, vymahask agenture odem vyinkasovala nepimen obnos penz. Rozhodnutm soudu mi maj vrtit uritou stku. Veker termny na odvoln jsou ji prol. Jakm zpsobem mm prosm dle postupovat? Pjde mi dopis od pslunho soudu, e je rozsudek pravomocn? Dkuji
Ven pane, k vaemu dotazu vm sdluji, e soud Vm sm od sebe doloku prvn moci a vykonatelnosti na rozhodnut nevyzna. Je zapoteb o to podat. V podstat sta, pokud se s rozhodnutm, kter Vm soud zaslal, dostavte na podatelnu soudu a tam by Vm mly doloku prvn moci a vykonatelnosti vyznait. Nejprve si vak zavolejte na soud, aby Vm sdlili, zda je rozsudek v prvn moci. Mohlo se toti stt, e se alovan odvolal, ale soud Vm zatm nestihl odvoln poslat. Po vyznaen pedmtn doloky mete podat exekun nvrh ktermukoli soudnmu exekutorovi, ke ktermu muste piloit rozsudek soudu prv s takto vyznaenou dolokou (doporuuji Vm nechat si po vyznaen doloky udlat opis rozsudku a exekutorovi zaslat opis s tm, e originl si ponechte).
20.11.2015 - Dobr den, potebuji poradit ohledn zmny pjmen m dcery.Dcera m pjmen po m,pravideln se s n stkm a vivn platm dn.Bval partnerka podala o zmnu pjmen nezletil na jej,s m j nesouhlasm a papry se souhlasem jsem nepodepsal.Te mi pilo usnesen od soudu.Prosm o radu,jak v tto situaci pokraovat,pokud si zmnu nepeju. Dkuji za odpov Voenlek
Ven pane, vzhledem k tomu, e nevm, co bylo obsahem danho usnesen, mohu Vm jen st poradit, jak ve vci dle postupovat. Nicmn pokud se zmnou pjmen sv dcery nesouhlaste, ml byste se v tomto duchu soudu psemn vyjdit.
14.11.2015 - prosim manelka ma tri roky insolveci radne plati a imne strhavaji jako manelovi tudi za dva roky bide splaceno co soud uril ale co ten zbytek to uz prominou nebo se musi ak znovu adat dekuji za odpoved neubauer
Ven pane, ano, je teba podat nvrh insolvennmu soudu. Splnn spltkovho kalende (splnn oddluen) toti vezme insolvenn soud pouze na vdom a vyd o tom rozhodnut, kterm se insolvenn zen kon. Pokud vak chcete doshnout toho, abyste byli osvobozeni i od neuhrazench dluh, je zapoteb nsledn podat insolvennmu soudu samostatn nvrh na osvobozen od placen neuspokojench pohledvek. S tm by Vm vak ml poradit V insolvenn sprvce.
11.11.2015 - Dobr den , ped pti msci , jsem shnl telefon , na internetu jsem dan typ telefonu nalezl . Tak jsem si jej objednal , s prodejce jsem se domluvil . Penze jsem poslal ihned jak jsem mohl , telefon mi vak nedoel a stku dvou tisc , si pn nechal . Prvn psal , e jej u poslal , nic nedolo . Potom napsal e prost nyn nem 2000 k na vrcen , i se meme domluvit na spltkch . byl jsem ochoten na to pistoupit , ale pn vak neposlal nic z dlun stky a J tak , piel o sv tce vydlan penze . Mm na pna njakou adresu ale nejsem si jist i , je to adresa pmo na nj . Dle mm slo tu , plus stvrzenku z esk poty o pevodu dan stky , dle stvrzujc e-maily , kter potrvzuj m tvrzen . Prosm poradte mi jak postupovat , pi takovm to jednn . stka nad 5000 k je trestn in , ale pr stka 2 000 k je jen pestupek , ale jak postupovat prost kdy sv dva tisce chci zskat za kadou cenu . Prosm odepit mi na . Dkuji
Ven pane, doporuuji Vm zkusit se nejprve obrtit na eskou potu, jejm prostednictvm jste platbu poukzal, a tuto platbu reklamovat s odvodnnm, e jste uvedl chybn slo tu a potebujete zjistit majitele tohoto tu, abyste mohl proti nmu uplatnit sv prvo na vydn bezdvodnho obohacen. Podle zkona o bankch by Vm tato informace mla bt za elem podn aloby k soudu sdlena. Vedle toho se samozejm mete zkusit obrtit pmo na banku prodvajcho, a podat ji o tot ze stejnho dvodu. Ppadn je zde jet monost, e pokud byste na ten sam et vloil u banky prodvajcho v hotovosti njakou drobnou stku, mohly by bt v potvrzen o platb (vpise) uvedeny identifikan daje vlastnka tohoto tu. Na to je ovem zapoteb se v bance nejprve dotzat. Jinak, samozejm pokud se domnvte, e alespo jmno a pjmen, kter Vm prodvajc sdlil, jsou pravdiv, mete zkusit podat alobu k soudu na vrcen zaplacen stky, kdy pslunost soudu urte dle adresy bydlit, kterou Vm prodvajc sdlil. Ppadn mte jet monost podat k pslunmu sprvnmu adu nvrh na projednn pestupku proti majetku. V tto zleitosti Vm doporuuji obrtit se na advokta.
11.11.2015 - Dobr den mam dotaz : Mam dv auta na vr u leasingov spolenosti,ale zkonn pojistky jsou psan na bvalho ptele,kter m jednu exe.za druhou.Mam strach aby mi auta nezabavily.Jsem samoivitelka a potebuji jezdit.Ob auta mne iv.Dkuji za odpov . Denisa.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e nen rozhodujc, kdo hrad pojistn u Vaich vozidel, nbr to, kdo je jejich vlastnkem. Za situace kdy jste vlastnkem Vy, ppadn leasingov spolenost (zle na smluvnch podmnkch), nem nazen exekuce na majetek Vaeho bvalho ptele na vc dn vliv a exekutor Vm Vae vozidla postihnout neme.
11.11.2015 - Dobr den, prosm o prvn radu. V roce 2010 jsem si s ptelem pronajala byt v P-5, Koch. Pi podpisu smlouvy o njmu jsem sloila v hotovosti kauci za byt ve vi 14400 K a mm na to pjmov doklad podepsan od pan domc. V roce 2014 jsme podepsali Smlouvu o ukonen njmu, kde bylo stanoveno, e nm pan domc m vrtit kauci za byt do jednoho msce po vysthovn. Tento msc je to prv rok, co jsme mli mt kauci zpt a stle nic, pouze sliby a vmluvy, e neme zaplatit. Na zatku, kdy jsme ekali msc, pan domc ekla na rovinu pteli do telefonu, e na kauci a i kauci njemnk, co jsme j tam nali po ns, pouila na uhrazen svch jinch dluh. Podali jsme proto na n trestn oznmen pro zpronevru. Policie R mi ale dnes poslala rozhodnut, e se nejedn o zpronevru protoe pan domc chce dluh vrtit, ale neme protoe nem prci. e penze mly bt i podle zkona na separtnm tu a nemly bt pouity na nic jinho ne kody na njmu i byt, kter jsme nezpsobili a mme na to dkaz v podob pedvacch protokol a i jejho doznn, o tom se nic nehovo. Mete mi poradit, co se s tm d dlat? Podle m se jedn o jasnou zpronevru. Bojm se obanskoprvnho sporu, abych nakonec nepila jet o vc penz ne do te, ale piznvm, e je pro mne 14000 K obrovsk suma penz a nechci o n pijt. Dkuji mnohokrt za radu.
Ven pan, z Vaeho dotazu jsem vyrozumla, e policie vc odloila, nebo dle jejho nzoru nejde o podezen z trestnho inu. Proti tomuto usnesen je mon ve smyslu ustanoven 159a trestnho du podat stnost, kter m odkladn inek. Monost brnit se proti pedmtnmu rozhodnut policejnho orgnu, by pak mla vyplvat rovn z pouen uvedenho v na samm zvru tohoto ppisu. Vedle toho se rovn mete obrtit se svm nrokem na civiln soud. Za tm elem bych Vm vak doporuila obrtit se na advokta, kter Vs bude v zen ped soudem zastupovat. Jinak pokud u soudnho zen budete spn, bude protistran uloena povinnost uhradit Vm nklady danho zen.
10.11.2015 - Dobr den chci se zeptat na jednu vc mme se kolou lett do anglie na 5dn s tm e budeme ubytovn v rodinch a navtvovat mstn kolu. To ale nen problm, problm je e termn pobytu jsem se dozvdl nedvno a pak jsem zjistil e v tom termnu ji mm njak plny kter u plnuji del dobu. Tak pr dn na to jsem se rozhodl e bych svou uast chtl zruit, uitel m odvedl k zstupci editele a jednm pnem kter ml tenhle ten projekt na starost. A Ti mi ekli e to zruit nejde, e objednali nepepsateln letenky a e stornovn mho pobytu + letenky by vylo kolu asi na njakch 15 000k , kter jim pr nikdo nezaplat a e bych to musel zafinancovat j a jedin co by m mohlo omluvit je m smrt co jsem nepochopil peci nemou donutit nkoho napiklad kdo by ml antibiotika a 40 horeky aby odletl pry do ciziho prostedi . Jene j nepodepsal dn papr o tom e souhlasm s objednnm letenek na m jmno atd., jedin co jsem jim sdlil bylo slo obanskho prkazu a datum narozen.Dotace na tento projekt dostala kola od EU .Je mi 18let a chci se zeptat me takto kola rozhodnout za m a me po m kola poadovat takto vysokou stku? 18 mi bylo 18.10.2015 a datum objednn letenek je mi neznme. Dkuji za odpov
Ven pane, z Vaeho dotazu mm za to, e nklady na letenku byly sice uhrazeny kolou, nicmn z dotac, kter za tm elem kola obdrela. By neznm pesn podmnky danho dotanho programu, mm za to, e po Vs kola nklady za cenu letenky poadovat nemete. By by tedy po Vs kola tuto stku poadovat nemla, je na zven, zda Vm vae plny stoj za ppadn zhoren vztah s vedenm koly, ke ktermu by mohlo v dsledku toho, e se vletu do Anglie nezastnte, dojt.
10.11.2015 - Dobr den, chtla bych vdt, prosm, zda musm poskytnout mou nynj novou adresu sv znm, kter m chce uvst jako svdka u soudu. Nkolik let se nestkme, j iji dlouhodob v zahrani a mm dost velk problm pijet do republiky. Pedem moc dkuji za odpov. Likov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e svoji novou adresu sv znm sdlovat nemuste.
10.11.2015 - Dobr den. Ji pes 3 roky jsem v insolvennm zen a dn platm ve spojen s oddluenm. Chtl jsem se zeptat zda mohu pevzt obchodn podl v s.r.o. a tento splcet, pop. se dohodnout, e bych jej zaplatil cca do 3-5 let. Zajm m zda by se toto z hlediska zkona nepovaovalo za mj pjem. Moc dkuji za odpov.
Ven pane, sdluji Vm, e tuto vc byste ml v prv ad eit s Vam insolvennm sprvcem. Jinak plat, e majetek, kter dlunk zsk pot, co nastanou inky schvlen oddluen z t sti pjmu, kter nepodlh oddluen, nenle do majetkov podstaty. To tedy znamen, e pevzt obchodn podl ve spolenosti s ruenm omezenm mete, nicmn platu za tento podl mete splcet pouze z penz (z pjm), kter nepodlhaj oddluen, pp. a po skonen insolvennho zen. Vzhledem k tomu, e v rmci oddluen mte srky z pjmu, je otzka, zda Vm zbv dostatek prostedk pro splacen platy za pevod podlu na spolenosti. Dle je teba si uvdomit, e v tomto jednn by mohla bt spatovna nepoctivost Vaeho zmru na oddluen a z tohoto dvodu by insolvenn soud mohl Vae oddluen zruit a souasn rozhodnout o een Vaeho padku konkursem. I z tohoto dvodu Vm doporuuji obrtit se v tto zleitosti na Vaeho insolvennho sprvce.
10.11.2015 - Dobr den,chtela jsem se zeptat,ped dvma lety m propustili z vkonu trestu a pilo mi vytovn za pobyt ve vznici,kter jsem do dnenho dne neuhradila. Nyn mm nastoupit do vkonu trestu odpikat si zbytek trestu a proto by m zajmalo zda me vznice zabavit vechny moje penze,kter si sebou vezmu vhradn na osobn ely na dluh za minul vkon trestu.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e vechny Vae penze, kter si s sebou vezmete k nstupu do vkonu trestu, vznice zabavit neme. Z pslun vyhlky Ministerstva spravedlnosti toti vyplv, e nklady vkonu trestu se v prv ad hrad z odmny, pokud vze pracuje, a dle pokud vze tyto nklady neuhrad dobrovoln, pak mohou bt sraeny z lonho ppadn z penz, kter m vze uloeny na bankovnm tu vznice. Ve Vaem ppad by penze, kter si do vznice pinesete, byly uloeny prv na zvltn et vznice, ze kterch by Vm vznice mohla na hradu tchto nklad strhnout 40% z tchto penz.
5.11.2015 - dobry den ! chtel jsem se zeptat , nekolik let zpatky ucetni udelal chybu v ucetnictvi a kvuli tomu firma musela zaplatit 2.5 milionu krun fin.uradu !!! jak se takova vec se resi ? a jestli je moznost ziskat penize zpet ??? dekuju
Dobr den, bez znalosti konkrtnch listin, ze kterch m Vae koda vyplvat, se k Vaemu dotazu nedoki ble vyjdit. Doporuuji Vm proto obrtit se na advokta, kter po prostudovn relevantnch podklad vc posoud a porad Vm, jak dle postupovat. Jinak samozejm etn odpovd za kodu, kterou svm zavinnm zpsob.
4.11.2015 - Dobr den,chci pevst rodinn dm na syna ale mm podmnku aby vyplatil dal 3 sourozence. Syn si mus vzt Hypotku aby je mohl vyplatit.A mj problm spov v tom jestli mu bark darovat nebo prodat, aby si zrove mohl vzt hypotku.Dkuji frolkov
Dobr den, to zle na Vs, zda se rozhodnete svj dm synovi darovat i prodat. Ve druhm ppad mu pravdpodobn vak nezbydou penze, aby mohl vyplatit dal ti sourozence, kdy Vm zaplat kupn cenu za dm. Doporuuji Vm obrtit se na advokta.
2.11.2015 - Dobr veer, dnes jsem byla prvn den v nov prci a od rna mi bylo nevolno odpoledne jsem odela dom e se omlouvm ale e mi nen dobe, a cely den jsem potom nebyla schopna zvedat telefon. bhem dne mi pila sms od managerky cituji: " Moniko, kamerovy zaznam predavam policii. V pripade, ze vse vratite dnes do 21:00 stahnu trestni oznameni. Tak aby jste vedela, co jsem Vam chtela. " Managerka m neprvem obvinila z krdee, nic jsem neukradla dnou hotovost ani zbo. Mm svedomi ciste. Hlavne jsem podepsala hmotnou zodpovednost tak bych si nikdy nic takoveho nedovolila. Chtla bych se Vas zeptat co tim managerka muze sledovat...? Dekuji za odpoved s pozdravem Monika Krajkov
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e byste se mla v prv ad obrtit na manaerku a celou vc s n probrat. Stejn tak Vm doporuuji obrtit se na Vaeho obvodnho lkae, aby Vm vystavil potvrzen o pracovn neschopnosti, nebo jinak by V zamstnavatel mohl Va absenci v prci povaovat za neomluvenou, a pro tento dvod s Vmi V pracovn pomr ukonit. Co se te krdee, pokud jste nic nevzala, nemte se ani eho obvat, i kdy samozejm by bylo dobr vidt kamerov zznam.
2.11.2015 - Dobry den mam rodiny dom ale chcem aby po mne ho zdedil vnuk nie syn nakolko syn ma exekucne problemy ako by som to mala spravit nakolko vnucik ma len4 roky je to vubec mozne? diki moc za odpoved.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e byste musela Vaeho syna psemn vyddit. Dvodem vyddn pak pravdpodobn bude to, e V syn je natolik zadluen nebo si pon natolik marnotratn, e je tu obava, e se pro jeho potomky nezachov povinn dl. Pokud byste se vak rozhodla z tohoto dvodu Vaeho syna vyddit, musela byste souasn urit za ddice jeho syna, tj. Vaeho vnuka.
2.11.2015 - Ven pan doktorko, byl vydn smnen platebn rozkaz na dva dlunky, kte mi dlu celkem 300 000,- K. (potvrzen Rozsudkem) Ani jeden oficiln nepracuje (oba dlaj na erno). Mm vbec vznam podvat exekuci? Na spltkch nejsme schopni se domluvit. Pemlm, zda smnku neprodat soukrom spolenosti i za cenu, e dostanu minimum zpt. Co je v tomto ppad lep? Pedem dkuji za V nzor.
Dobr den, na V dotaz nejsem schopen odpovdt, jeliko neznm majetkov pomry ani jednoho z dlunk. Skutenost, e ani jeden z nich oficiln nepracuje, jet nemus nutn znamenat, e by ppadn exekuce nemohla bt spn, nebo tito dlunci mohou mt jin majetek, kter by bylo lze v exekuci ppadn postihnout. To, jak se tedy nakonec rozhodnete, zle jenom na Vs. Je vak zapoteb si uvdomit, e i kdybyste podala nvrh na proveden exekuce a soud povil provedenm exekuce soudnho exekutora, nem tato skutenost dn vliv na Vae prvo tuto pohledvku v budoucnu postoupit.
1.11.2015 - Dobr den,mm syna kter nem v rodnm list uvedenho otce...otec neexistuje.Rada bych vdla,co musm udlat,aby syn byl v rukou me nejlepsi kamardky,pokud se mi neco stane! Jak se v tomto ppade postupuje? Pedem dkuji za odpovd!
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e by bylo nejlep nejprve se na tom dohodnout s Va nejlep kamardkou. Jinak pro ppad Va smrti by soud Vaemu dtti jmenoval porunka. Pitom plat, e pokud to nen v rozporu se zjmem dtte, jmenuje soud za porunka osobu, kterou oznaili rodie. To tedy znamen, e pokud chcete, aby se po Va smrti stala porunka Vaeho nezletilho syna Vae nejlep kamardka, bude nejlep, pokud toto sv pn vyjdte psemn, napklad formou prohlen a nebo v zvti.
1.11.2015 - Co mohu dlat,kdy advoktn kancel opomenula podat alobu na nhradu finannho plnn pracovnho razu a ppad je jejich vinnou promlen ??
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud se ctte bt Vam prvnm zstupcem pokozena, mete samozejm podat na nho alobu na nhradu ppadn kody, kter Vm takto vznikla. Bez znalosti spisu se vak k tto vci nedoku ble vyjdit.
31.10.2015 - Dobr den.Chci e zeptat.Jsem v dchodu.Mm insolvenci.V noru budou vem duchodcum dv jednorzov pspvek 900kc.Me mi zabavit insolvence tento pspvek? Dkuji za odpov.Hana
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e ano, me.
29.10.2015 - Dobr den: Me mne PR obvinit z vrovho podvodu bez souhlasu veitele ? V dosti o vr jsem pravdiv neuvedl vi svch zvazk. Po 3 letech splcen jsem vstoupil do insolvence .Z dvodu ztrty zamstnn jsem se dostal do prodlen s platbami a vr byl po slze vymhn exekun. Nyn pracuji a splcm dn insolvennmu sprvci spltky. Na podvod u vru PR pila pi vyetovn pln jinho ppadu, kter jsem ale j neudlal. Jde o to, e si jeden star pn vymyslel, e mi ped asi 5 lety pjil penze, ale j toho lovka sotva znm , bydl ve vedlej vesnici. Nikdy jsem se snm nestkal ani jsme se spolu nebavili. Nevm z jakho dvodu oznail za dlunka zrovna mne. Mm pocit, e ten ddeek nen pln zdv a mohl si mne s nkm splst. Jak mm prosm Vs postupovat. Bhem pr dn mi m pijt dom obvinn, ale na zklad nepmch dkaz.
Dobr den, pro ppad, e budete obvinn a nebude se jednat o ppad nutn obhajoby, kdy by Vm byl advokt pidlen z moci edn, pak Vm doporuuji obrtit se na jakhokoli advokta, aby Vs v trestnm zen obhajoval. Bez znalosti trestnho spisu Vm jen na zklad informac uvedench ve Vaem dotazu nedoki poradit ten sprvn zpsob obhajoby. Nicmn trestn sthn pro vrov podvod lze zahjit i bez souhlasu pokozenho. Zvrem uvdm, e Vae ppadn obvinn z vrovho podvodu s ppadem pna z vedlej vesnice nijak nesouvis, a pro orgny inn v trestnm zen tak bude dleit zejmna to, zda jste uzavel vrovou smlouvu a zda jste ped jejm uzavenm sdlil viteli nepravdiv informace. Za situace, kdy jste vr po jeho naerpn 3 roky splcel a nyn jej splcte v rmci Vaeho oddluen, pak lze dvodn pochybovat o smysluplnosti trestnho zen. Z tohoto dvodu byste ppadn navrhnout zastaven trestnho sthn.
28.10.2015 - Hezk dobr den, mm k vm dotaz, jak vivn je reln zaplatit 18 letmu dtti, kter odelo z domova, kdy jsem na rodiovskm pspvku. Jsem na rodiovskm pspvku a jet mm vyivovac povinnost ke studujcmu 21 letmu dtti a z novho vztahu ke dvou letmu dtti, kter jsou se mnou ve spolen domcnosti. Jak vivn mi me bt vymen soudem ? Jak mm postupovat a vyjdit se k alob, kter mi pila, kde je poadovna stka 2700,-K a to i zptn. Tuto sku plat otec dtte z platu 18-20 000 K a bylo to uznno roku 2008. Dt po m poaduje stejnou stku z mho daleko niho pjmu. 18 let dt se rozhodlo v 18 letech odsthovat se svm ptelem do pronjmu, kter jim poskytuje jej otec. Maj stn dohodu. Kdy se dcera sthovala tvrdila mi, e budou otci platit za pronjem 6800,-K, kdy se mi toto nelbilo a nesouhlasila jsem, tak jsem byla od n pouena a odkzna na internet, a si projdu jin nabdky pronjm, e toto je vhodn. Otec zaal platit alimenty od 18 let k rukm dtte i na et. J jsem j platila v rmci svch monost, co jsem mohla z rodiovsk platit, dala jsem j bez strvzenky 3000,-K, kdy to vychzelo 500,- K msn. Mohla se ke m pijt najst /co i vyuila/, pout co mme v na rodin k pouit a k dispozici i jsem j poskytovala drky, vlet, pomoc ? odvoz na nkup, cukrrna, nov postel a podobn, na co rovn nemm od n podepsan pijet. Nyn mi pila aloba, ke kter se mm vyjdit psemn, doloit listiny a podobn. Za cel roky jsem nepoadovala zven aliment po jejich otci. V alob je uvedeno a je to smylen, e otec dcei plat nklady spojen na bydlen a jet plat alimenty. Dt je nyn ve druhm ronku uilit a to dky tomu, e jsem ji na studium drela a domlouvala ji, a si dodl alespo obor a i jsem dala kolu, aby nm vyla vstc, pimlouvala se za dceru. Zadila jsem j i jin obor, nebo pedchoz byl pro dceru nevyhovujc. Kdykoliv se s n snam na nem domluvit, je nepstupn a i vi m i pov vulgrn slova. Dokonce mi ekla, e te m d k soudu za to, e j dala jejho otce a tm myslela rozvod. S jejm otcem jsem se rozvedla dohodou, ale adu let v manelstv bylo na m pchno fyzick nsil, vhruky, vulgarn slova, psychick trn. Pichzelo i vyhroovn po rozvodu i slovn uren i v ptomnosti dt. Abych se z toho to vymanila, co na m bylo pchno v manelstv, tak jsem se rozvedla dohodou a vyhovla bv. manelovi, co poadoval z majetku, e mi zstane ze spolenho majetku, jen stecha nad hlavou, star vybaven bytu, ojet auto a dti. Bvalmu manelovi zstal daleko vt majetek, ne m. Do doby kdy by se o dti musel starat, tak by si je k sob i do bytu nevzal. Dokonce od roku 2008-do velikonoc 2010 nijak neprojevoval o dti zjem. Mete mi poradit, jak mm dle postupovat a co mm napsat za vyrozumn k soudu, na onu alobu. Dt v alob poaduje i zptn zaplacen po dobu 6 msc stku 2700,-K a dle i platbu 2700,-K kad msc. Po m soud chce, abych se vyjdila i pijala nebo vyvrtila, doloila listiny a podobn. Co je nutn v ve vyjden napsat i doloit ? Dkuji za odpov Peji pjemn a klidn den.
Dobr den, obecn plat, e ivotn rove dtte m bt zsadn shodn s ivotn rovn jeho rodi. To znamen, e pokud Vae zletil dcera studuje stedn kolu a nen tedy objektivn schopna se sama ivit, pak je Va povinnost jako rodie poskytovat j vivu, a to ve vi, kter odpovd Vaim vdlkovm i majetkovm pomrm. To tedy znamen, e soud v zen o zven vivnho bude zkoumat jak poteby Va zletil dcery, tak i Vae pjmov a majetkov pomry. Bude tedy zapoteb, abyste soudu doloila, jak mte msn pjmy (to, e pobrte pouze rodiovsk pspvek), a e mte vyivovac povinnosti jet ke dvma dtem, z eho jedno dt je zletil a jedno nezletil. Soud se pak patrn bude zabvat i tm, jak mte jin majetek, to znamen, zda mte njak nemovit i movit vci. Pokud tedy mte dm i byt, ve kterm spolu s Vaimi dtmi bydlte a mte ojet auto, piem nemte dn jin hodnotnj movit ani nemovit majetek, pak nepedpokldm, e by Vm soud vivn ve vi 2.700,-K uloil. Ve vyjden tedy uvete, e s v vivnho nesouhlaste, uvete dvody, pro kter s touto v nesouhlaste, uvete sv majetkov pomry a vdaje, kter kad msc hradte a e mte jet dv dal dti, kter vyivujete.
28.10.2015 - Dobry den, chtela bych se zeptat zda musi byt v navrhu na rozvod manzelstvi uvadeny deti I kdyz jsou dospele.? Dekuji za brzkou odpoved.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e nikoliv. Doporuuji Vm vak v nvrhu na rozvod uvst, e s manelem nemte dn nezletil dti.
27.10.2015 - Dobr den mm dotaz je evidovn na adu prce pan mi ale hrozila vyskrtnout. Proto bych se chtl zeptat mou m vyskrtnout z evidence ke dni 30.09? Jako e bych si musel uplynul msc stejnak zaplatit zdravotn pojitn? dkuji
Dobr den, vyazen uchaze o zamstnn z evidence adu prce se dje na zklad rozhodnut vydanho adem prce, piem vyazen se provede dnem, kdy nastala nkter ze skutenost pedvdanch zkonem o zamstnanosti. ad prce by tedy pedtm ve Vaem ppad ml nejprve vydat rozhodnut o vyazen.
27.10.2015 - Dobr den, v prci jsem byla obvinna z krdee penz za obalov materil. Lahve se u ns odetaj pes lstek z potae v lahvrn, kter je nsledn projet pokladnou a jsou vyplaceny penze. Zamstnavatel mi ukzal na paragonech, e vrcen penze nejsou blokovny pes lstek z lahvrny, ale pmo na pokladn. Ve se pr dajn dlo vdy za m smny a na moje pihlen do pokladny. Pitom jsem vdy penze vracela jen na lstek. Bohuel nemm k dispozici ani jeden lstek k tto transakci m bych mohla doloit jak to bylo. Podepsala jsem vpov dohodou a smnku k zaplacen stky za to co chyblo. Mm podepsanou hmotnou zodpovdnost. Mohu se proti tomuto brnit kdy nemm dn dkaz a on paragony transakc pes pota? Dkuji
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud smnku nezaplatte ve lht splatnosti, pak V bval zamstnavatel na Vs pravdpodobn vyd nvrh na vydn platebnho smnenho rozkazu. Vae obrana by pak musela spovat v tom, e jste dn schodek nezpsobila, a e V bval zamstnavatel za Vmi dnou pohledvku nem, piem byste za tm elem musela oznait relevantn dkazy. Doporuuji Vm vak obrtit se v tto vci na advokta, kter Vm po seznmen se s podklady porad nejvhodnj zpsob obrany.
27.10.2015 - Dobr den. Mm obrovsk problm s KP a jejich prvnm zstupcem. Zcela vdom pi exekunm zen proti m osob uvd li ohledn vlastnictv vozidla mou osobou a ani pes dukazy kter jsem zaslal soudu nen pochyb e se soud pikln na alujc stranu a m nmitky nebere ani v nejmenm v potaz.Existuje njak etick kodex,vyhlka i cokoli podobnho co takov jednn advokta usmrnuje i pmo zakazuje? Pan advoktku jsem upozornil na jej neetick chovn,le se mi dostalo pouze vsmchu,pr nejsem ten kdo j plat(doslova cituji jej slova). Dkuji za odpovd, Dvok
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e prvn zstupce KP je povinen hjit prva a zjmy svho mandanta, piem pokud je tmto zstupcem advokt, je pi tomto jednn povinen dodrovat zkon o advokaci a etick kodex advokta.
27.10.2015 - Ven pan doktorko, prodal jsem 100% vlastnick podl ve spol. s.r.o. Nsledn jsem se prostednictvm PR dozvdl, e tsn po prodeji (jet ped zmnou zpisu v OR) byl na tuto spol. vzat na vr automobil v cen pes 300 tis., kter pochopiteln nen splcen. Nov vlastnk odmtl vypovdat. Na pslunch smlouvch je velmi vrn napodoben mj podpis a nabyvatel ml k dispozici fotokopii mho op. Nyn jsem obvinn z vrovho podvodu. Jakm zpsobem se mm brnit, ppadn jak dokazovn bych ml navrhovat? Dkuji za odpov.
Dobr den, doporuuji Vm obrtit se v tto vci na advokta, kter by Vs v trestnm zen obhajoval. Bez znalosti spisu Vm jen st doki poradit nejlep zpsob obhajoby. S ohledem na skutenosti, kter jste ve svm dotazu uvedl, se vak na prvn pohled nabz obrana spovajc v tom, e budete tvrdit, e jste pedmtnou vrovou smlouvu za spolenost nepodepsal a za tm elem navrhnete vypracovn znaleckho posudku z oboru grafologie.
26.10.2015 - Dobr den, mm dotaz. Jsem cizinka s trvalm pobytem. Byla jsem zde odsouzen k trestu odneti svobody na 4 roky. Koupili jsme si s manzelem a detmi letenky na dovolenou, za dva dny mame letet a mne ted prisel nastup trestu. Mohu odletet v klidu na dovolenou z cech, nebo je mozne letet treba z polska nebo slovenska.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud Vm pilo vyrozumn o nstupu trestu, pak byste mla k vkonu trestu nastoupit. V opanm ppad se vystavujete tomu, e na Vs bude vydn pkaz k dodn do vkonu trestu, ppadn bude-li zjitno, e se zdrujete v cizin mezinrodn i evropsk zatkac rozkaz. Mohla byste sice podat nvrh na odklad vkonu trestu, tento by Vm vak mohl bt povolen pouze z dvodu Va hospitalizace ze zdravotnch dvod. Jinak do t doby, ne soud vyd pkaz i zatkac rozkaz, nemla byste mt s odletem z R problm.
26.10.2015 - Dobr den. Mm prosbu. Pila mi exekuce za pevnou linku kde jistina in cca 5500,- k a vetn nkladu s tm spojen mam zaplatit cca 15600,- . Me exekutorsk ad vzt do zstavy i nemovitost? V TV bylo e na nemovitost lze uvalit zstavu a od 30tis. Mete mi odpovdt. Dkuji Ivo Pafuga.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e soudn exekutor mon nech zapsat do katastru nemovitost poznmku o zahjen exekuce, nicmn neml by pistoupit k proveden exekuce prodejem Va nemovit vci jako takov, a to za situace, pokud mte jin majetek, kter by bylo mon v exekuci postihnout. Pokud tedy mte bankovn et anebo jste nkde zamstnn, pak soudn exekutor vyd exekun pkaz na srky ze mzdy i exekun pkaz, kterm postihne V bankovn et. Soud exekutor je toti povinen chovat se eln, hospodrn a chrnit prva jak oprvnnho, tak povinnho, co v praxi znamen, e pro pohledvku 15.600,-K by soudn exekutor neml hned pistupovat k prodeji Va nemovitosti, ale zkusit uspokojit pohledvku oprvnnho jinak.
23.10.2015 - dobry vecer,muzete mi poradit,dosel mi doplatek za plyn od RWE 14.600,zazadala jsem si o splatkovi kalendar,mela jsem schvalene na 6 splatek,ale byla jsem hospitalizovana v nemocnici,mela jsem do 19.10.se dostavit na zakaznicke centrum k podpisu ale to uz jsem nestihla,zrusi mi dohodu o splatkach,kdyz se tam dostavim az 27.10,jsou tam jen utery,ctvrtek.Muzete mi prosim poradit?Dekuji Antalkova
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bude nejlep, pokud se obrtte pmo na spolenosti RWE. Domnvm se vak, e pokud ji ve vysvtlte a sdlte j, e jste byla hospitalizovna, neml by bt s dodatenm sepsnm dohody o spltkch dn problm.
23.10.2015 - Ven pan doktorko, prosm o radu. Mm 4 dti, z toho jedno postien. Nejsem rozveden, ale mj manel, kter je cizinec a ije v zahrani, na n neplat vivn. Bohuel se nemu ani rozvst, protoe manel je nedostiiteln. ije se nm velmi patn. Pestoe mm 3 zamstnn, klid, roznen novin, finann to nezvld. Na socilce mi vak ekli, e pokud jsem vdan, nemm nrok na dn sociln dvky. Prosm je to pravda? Dkuji za odovd Hauerov
Dobr den, sdluji Vm, e pro posouzen nroku na piznn dvek sttn sociln podpory i dvek v hmotn nouzi nen rozhodujc, zda jste vdan i nikoli, nbr ve Vaich pjm, piem do tchto pjm se zapotvaj pjmy Vaeho manela, pokud s Vmi neije ve spolen domcnosti. Doporuuji Vm tedy znovu se obrtit na pslun ad prce.
22.10.2015 - Dobr veer, potebovala bych poradit, dnes jsem se, mon i vlivem mho zdravotnho stavu , mla jsem raz kolene, po oeten na chirurgii, doporuili mi klidov reim, jsem i pesto jela na doruenku od P. Jet musm sdlit okolnost, bydlm za Prahou, pobrm hmotnou nouzi (ve stravenkch 2 000 a ten zbytek v K in 1 400 a njak drobn ). Kdy ve poplaatm , jsem pomalu v mnusu. Nachzm se momentln ve stavu opravdov finann krize Na doruence bylo, e pijmou sanitrku, jmno firmy ale u ne jestli se jedn o smnn provoz ani jak oddlen, jen finann ohodnocen, kter m zlkalo a jeliko jsem kdysi pracovala na slech a prce se mi lbila , to jsem jet bydlela v Praze, dojdn bylo bez problm, myslela jsem si, e by mi mohli umonit pracovat na rann smny. Bohuel jsem zjistila, e ne a o vkendu bych se nemla jak dostat do zamstnn, Na doruenku mi napsali e jsem prci odmtla skrz dopravn obslunost. Momentln vbec nevm , co mm dlat, jsem bez prostedk , po psychick strnce se u vbec nectm, volala jsem i na krizov centrum a pozvavli si m ve tvrtek . Na obvodn psychiatrick oddlen jsem objednna na 12.11.
Dobr den, doporuuji Vm eit celou zleitost s adem prce s tm, e Vm lze jen tko klst k ti to, e jste odmtla nastoupit do prce u zamstnavatele, u kterho byste musela chodit do zamstnn i o vkendu, piem vlastn automobil nemte a veejnmi prostedky hromadn dopravy byste se do zamstnn o vkendu nedostala.
22.10.2015 - Dobr den, iji ve spolen domcnosti s ptelem, se kterm mm i dceru. S bvalou ptelkyn tvoil rodinu ped cca 2 a 3 lety a v t dob si podili nov auto. Mj partner ml et a zpstupnil ho i jeho partnerce, ale ta zaplatila za auto z jejho vlastnho tu, nikoliv spolenho celou stku za auto. Prodvajcm byl jeho bratr a tomu pily penze. Auto bylo psan na partnera, jeliko vedli spolenou domcnost, ona nakupovala z jeho tu a na svm si uetila na auto. To bylo pozeno tedy z jejho tu, ale partner je ve smlouv a je vlastnkem. Auto dn uvali, pak se rozeli a bval ptelkyni te po cca dvou letech chce po nm celou stku za auto. On ji nabdl, a si auto pepe na sebe a vrt mu jeho tablet, kter kupoval za 15tisc a m ho ona. Ona tuto nabdku nepijala a tvrd, e chce penze, e to bude eit pes prvnka a to tak, e ped dvma lety poslala omylem penze na jeho et, tud se bratr bezdvodn obohatil. Jak meme dokzat, e nemluv pravdu a co dlat v tomto ppad? Auto ztratilo na hodnot, i ho nabourala a penze nemme. Navc ona vdom zaslala penze za auto bratrovi a te chce tvrdit, e ne a vysoudit vechny penze. Dkuji za odpov.
Dobr den, ve Va vci je dleit zjistit, kdy pesn bval partnerka Vaeho ptele zaslala jeho bratrovi penze na nkup automobilu. Pokud k tomu dolo ped vce ne 2 lety, pak by bylo mon v ppadnm soudnm sporu namtat promlen tohoto jejho nroku na vrcen kupn ceny za auto, nebo promlec doba u bezdvodnho obohacen in 2 roky ode dne, kdy k nmu dolo. Pokud by tedy u jejho nroku skuten uplynula promlec doba a V partner vznesl u soudu nmitku promlen, pak by soud takovou alobu jeho bval partnerky zamtl. Pokud by se tedy jeho bval partnerka skuten obrtila na advokta, jak ve svm dotazu uvdte, tento by j tuto skutenost bezpochyby sdlil a lze proto pedpokldat, e by takov aloba ani nebyla podna. Doporuuji Vm tedy zdrovat a pro ppad, e by byla aloba skuten podna, obrtit se na advokta, kter po seznmen se s Vam ppadem zvol vhodnou strategii Va obrany proti tomuto nroku. Ppadn se mete pokusit s jeho bvalou partnerkou njak dohodnout.
21.10.2015 - Dobry den, mam otazku jestli mohu v klidu podnikat tzn. byt majitelem a jednatelem s.r.o.. Mam exekuce na fyzickou osobu (na rodne cislo). Muze exekutor zabavit majetek nove vznikle firmy ktere budu vlastnikem? Samozrejme odmenu si muzu odepisovat pro exekutory nezajimavou. Jde mi take o to at muzu normalne zit dokud nesplatim exekuce kdyz bude vse napsane jako majetek firmy. Dekuji a na shledanou
Petr vk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e soudn exekutor neme postihnout majetek spolenosti jako takov, nebo se jedn o jin subjekt. Soudn exekutor vak me postihnout V podl na tto spolenosti, budete-li jejm spolenkem, a tento podl prodat. Tm byste pestal bt spolenkem dan spolenosti. Druhm problmem je, e pokud je V majetek postien exekuc, nemete s tmto majetkem ani disponovat. Pokud byste tedy chtl do spolenosti vloit njak svj majetek, Vai vitel by takovto jednn mohli napadnout u soudu. eenm Va situace by proto mohlo bt, pokud byste byl pouze jednatelem spolenosti s tm, e majetek by do spolenosti vloil nkdo jin. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
21.10.2015 - Dobr den,chtla jsem se zeptat podala jsem na bvalho manela exekuci pro neplacen vivnho,ale bouhel nevm kde pracuje mm to do 15 dn zjistit,ale nevm kde.S bvalm manelem se nevdm a tak nevm kam mm jt. Dkuji
Petra Horkov vk Ven pan, je povinnost soudnho exekutora a nikoli povinnost Va hledat majetek povinnho, kter by bylo mon postihnout v rmci exekuce. Soudn exekutor m proto ze zkona monost dotzat se na eskou sprvu socilnho zabezpeen, kter mu tuto informaci sdl. Nsledn me soudn exekutor vydat exekun pkaz, kterm mzdu povinnho, paklie je zamstnn, postihne. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
20.10.2015 - Dobr den minul msc jsem ukonil prac.pomr z dvod obvineni z krdee 80000 nemaj dn dkazy. Nastoupil jsem do dalho zamstnn a piel email mmu novmu zamstnavateli od pedelho e jsem mu ukradl 70000 natst jsem mu ve vysvtlil a nevyhodil m. Mm email vytisknuty jde s tm nco udlat nedostal jsem vplatu. A ne jsem nastoupil vyhrooval mi mm ve nahrane v telefonu. Pedem dkuji za odpov
Michal vk Ven pane, pokud vm v bval zamstnavatel neuhradil mzdu, zalete mu psemnou pedalobn vzvu, ve kter jej vyzvete k jej hrad. Pokud vm ji bval zamstnavatel ani pot neuhrad, lze vm v zsad doporuit podat na nho alobu, pp. se obrate na pslun inspektort prce, kter by pro toto jednn mohl se zamstnavatelem zahjit sprvn zen a uloit mu pokutu. Zrove vm doporuuji obrtit se v tto vci na advokta. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
20.10.2015 - Dobr den, obracm se na vs s prosbou ohledn problmu, kter vm zde rozepi. Ped rokem jsem si zapjil celkovou sumu 25 000k od kolegyn z prce, sepsali jsme si mezi sebou smlouvu ,kterou jsme tak podepsali. Ve smlouv bylo uvedeno : msn spltky (pravideln, pevn) do 15 v msci. Ve smlouv nen uveden termn splatnosti dlun jistiny. Te kolegyn d a pe zprvy s dost o naven a uren termnu splatnosti. M otzka zn, m na to nrok? Dle mho bychom se mli dret sepsan smlouvy, kterou jsme oba podepsali. Pedem dkuji za odpov,
Pavel vk Ven pane, ve smlouv o pjce byla splatnost pjky stanovena prostednictvm spltkovho kalende, nebo jeho splnnm bude pjka vrcena (vychzm z toho, e ve smlouv o pjce je stanovena konkrtn ve spltek a ne jen, e je tam uvedeno, e se jedn o pevnou spltku, ppadn e jste se jinak dohodli na tom, kolik ta pevn spltka in). Za tto situace, pokud nechcete vi spltek mnit, pak dodatek ke smlouv o pjce s kolegyn neuzavrejte. Zkon Vm takovou povinnost neukld. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
19.10.2015 - Dobr den, jednou jsem ruil a doplatil jsem na to. Pila mi exekuce na plat a mj nadzen vyprav po podniku jak mm srky z platu (exekuci).Je to nepjemn jeliko m zastavuj kolegov a jin spolupracovnci, e jim mj nadzen vyprav o tom kde a jak mm srky. D se proti tomu njak brnit i zabrnit tomu aby se tak nadle dlo?? Dkuji za odpov a radu.
Jan vk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e V zamstnavatel by takovto informace ze zkona nikomu dalmu sdlovat neml, nebo tm zasahuje do Vaich osobnostnch prv. Pokud tak V nadzen pracovnk in, doporuuji Vm vyzvat jej k tomu, aby s tm okamit pestal, a pokud nedojde k nprav, obrtit se pmo na Vaeho zamstnavatele. V krajnm ppad mte samozejm prvo domhat se toho, aby s tm V zamstnavatel skonil, i soudn. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
19.10.2015 - Dobry den chci se zeptat jsem v podmince na 18 mesicu. Ted jsem udelala blbost. Praci jsem si vzala vyplaru o ktere majtelka vedela protoze jsem mela pred dovolenou tak mi rekla ad si vezmu koncem tydne penize ale chtela jsem i skoncit. Pote co jsem ji psala tak jsem skoncila. Ted podala na me tresni oznameni. Muzu jit do vezeni?
Eva vk Ven pan, jde o to, e podmnn odsouzen je v prbhu zkuebn doby povinen vst dn ivot. By zkon ble nestanov, co tento pojem pesn znamen, rozhodn lze uzavt, e nevede dn ivot ten, kdo ve zkuebn dob spch dal trestn in. Z tohoto pohledu by to tedy mohlo bt dvodem pro rozhodnut soudu o tom, e jste se neosvdila a trest budete muset vykonat. Ve vjimench ppadech pak me soud rozhodnout, e se i tak podmnn odsouzen, kter ve zkuebn dob spchal dal trestn in, ponech na svobod a zkuebn doba tak bude pokraovat dl. Bude tedy zleet na tom, zda v trestnm zen Policie R zjist, e se jednalo o trestn in i nikoli a jak ppadn bude cel vc vyzena. Z toho, jak jste celou vc popsala, vak zatm vbec nevyplv, e by se mlo z Va strany jednat o trestn in. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 22.10.2015
18.10.2015 - Dobry veer,chtl bych se zeptat.je mi 17let jsem na adu prce nikdo me nezamestna ponevac nejsem plnolety.sem pln bez finannch prostedk,zivi me rodie.chtel bych pracovat.vyridit si zivnostensky list a podnikat,ale chyb mi jet rok.chtel bych se zeptat jestli se da prikoupit rok do plnoletosti(tak jak se k).muzete mi poradit kde se mam o takovou vc zajmat a jestli jeho vbec pravda,abych vdl kde se muzu na nkoho smou zadosti obrtit.dekuji zamecnik
vk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e dle 37 obanskho zkonku lze piznat nezletilmu svprvnost, pokud to sm navrhne (tj. pod soudu pslunmu dle msta svho bydlit nvrh na piznn svprvnosti) a souasn dolo, e je schopen se sm ivit a obstarat si sv zleitosti. K tomu je zapoteb jet souhlasu rodi. Vzhledem k tomu, e jste bez finannch prostedk, obvm, e podmnka, e jste schopen se sm ivit, nen ve Vaem ppad splnna a V nvrh by nemusel bt spn. Svprvnost pak lze piznat jet tehdy, pokud by to bylo z vnch dvod ve Vaem zjmu. I v tomto ppad se vak obvm, e Vae touha pracovat nepedstavuje vn dvod ve smyslu danho ustanoven zkona. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
17.10.2015 - Dobr den, mme s manelem ped rozvodem.V dob manelstv jsme si podily pomoc hypotky a peklenovacho vru ze stavebnho spoen domek za 1 600 000,-, nyn po 4 letech (pes dlouhodob spory) chci s dtmi odejt do pronjmu, kde budeme mt trval bydlit. Zajmalo by mne, jak je to s majetkovm vypodnm po 3 letech od rozvodu, pokud se do t doby nedomluvme nap.na prodeji (manel dm prodat nechce), m z hypotenho zvazku nevyvou, ale dm bude uvat a platit dl jen manel...je po tto lht mon se soudn zvazku (a samozejm i nroku) konen zct nebo prost nezbv nic ne dalch x let doufat, e bude manel platit a m nenavtv v pronajatm byt exekutoi? Moc dkuji za odpov!
1616vv vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud se s manelem psemn nedohodnete na vypodn Vaeho spolenho jmn manel, mte jet monost obrtit se na soud, aby vypodn provedl (nap. pikne dm manelovi a ulo mu povinnost Vs vyplatit a splcet vr). Pokud k niemu ve uvedenmu nedojde ani ve lht 3 let od prvn moci rozvodu manelstv, pak ze zkona plat, e V domek budete mt v podlovm spoluvlastnictv, kdy podl kadho z Vs bude init id. ½. Pokud jde o vr, bez ohledu na to, zda se dohodnete na vypodn nebo o nm rozhodne soud, budete za nho ve vztahu k bance odpovdat tak, jako dosud. To znamen, e banka jej bude moci poadovat zaplatit po ktermkoli z Vs. Pokud byste se vak dohodli i soud rozhodl, e jej bude platit jen nap. manel, mohla byste pak po manelovi poadovat to, co jste byla povinna bance uhradit v dsledku toho, e on tuto povinnost neplnil. Samozejm je tak mon se s bankou dohodnout na zmn smlouvy v tom smyslu, e by dlunkem byl nadle pouze V manel. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
15.10.2015 - Dobr den, jsem lektorkou Indoor cyclingu ve fitcentru. Mme svou mstnost, kde se pevlkme a mme zde sv vci (normln poloen na zemi). V ter mi byl ze atny odcizen telefon a penenka. Mstnost byla zamknut a pstup tam mme jen my instruktorky. Na zmku byly povolen roubky, tud se tam asi nkdo vloupal ikdy dvee podnien nebyly. Mm nrok na odkodnn od fitka kdy na dvech maj napsan e za odloen vci neru? Dkuji.
Markta Lamlov vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e V zamstnavatel je povinen nahradit Vm kodu, kter Vm vznikla odcizenm penenky a mobilnho telefonu, nebo jste si tyto vci odloila na mst k tomu zamstnavatelem urenm. Skutenost, e je na dvech napsno nco jinho, nem na posouzen Va situace dn vliv. kodu je vak zapoteb zamstnavateli ohlsit (nejlpe psemn) nejpozdji do 15 dn od jejho vzniku. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
13.10.2015 - dobry den chtla jsem poprosit o radu.ped pr lety jsem si nechala paul njak studensky figuroval tam tenkrat nezletily syn.ani nic nepodepisoval.byl zpsoben dluh ale jet to neni v exekuci.te je synovi 19 me bt on jako dlunk nebo jen ja matka.moc dkuji za odpov afrnkov
Eva afrnkov vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e opertor bude velice pravdpodobn dluh na poskytnutch telekomunikanch slubch uplatovat prv vi Vaemu synovi, se kterm byla smlouva uzavena. Tento nrok pak bude opertor uplatovat ve sprvnm zen u eskho telekomunikanho adu. Nelze pln jednoznan pedjmat, jak by mohl T rozhodnout. By souasn rozhodovac praxe T je takov, e se dtem povinnost zaplatit opertorovi cenu za telekomunikan sluby ukld, existuj zde i rozhodnut stavnho soudu, kter nedvno v jinch vcech rozhodl, e za tyto dluhy odpovdaj rodie dtte. Bude tedy hodn zleet na obran Vaeho syna proti tomuto dluhu a na tom, jak T celou vc posoud. V kadm ppad Vm vak doporuuji dluh uhradit a vyhnout se tak jeho ppadnmu naven. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
13.10.2015 - Dobry den chtel jsem se zeptat jak mam sepsat zadost o dozadani pro soud kterej je v jinem meste nez co bydlim.Dekuji za radu a odpoved
Marek Kubk vk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e o dodn d v obanskm soudnm zen jen soud, a to za situace, kdy by pslun soud mohl urit kony provst jen s obtemi nebo se zvenmi, neelnmi nklady anebo kter v jeho obvodu provst nelze. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
13.10.2015 - Dobry den vzala sem si s pritelem pujcku 600 tis vse je psane na me a on ted odesel a nechce nic platit ja to sama nezvladnu da se stim necobdelat?Dekuji
rka vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e byste mohla po bvalm pteli poadovat to, o co se na V kor obohatil. Pokud jste si tedy vzala pjku 600.000,- K a tyto prostedky byly zcela i zsti pouity v jeho prospch (nap. si za n nco koupil), pak byste po nm mohla chtt, aby Vm tyto prostedky vrtil. Tento nrok je vak zapoteb u soudu uplatnit ve lht 2 let, pokud k obohacen Vaeho ptele dolo ped rokem 2014, a ve lht 3 let, pokud k obohacen Vaeho ptele dolo po 1.1.2014. Doporuuji Vm vak eit celou zleitost co mon nejdve, a to za pomoci advokta, kter celou Vai zleitost posoud a navrhne Vm nejlep zpsob een Va situace. Upozoruji Vs vak, e budete muset prokzat, e jste Vaemu pteli penze pedala, a to nap. svdecky. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
12.10.2015 - Dobr den, prosm o radu. Piel mi dopis o neuhrazenm povinnm ruen z minulho roku 2014, jene j il v domnn, e je ve uhrazen, pojiovna se brn tm, e zaslala dopis, ale nic nedolo. Je njak monost, aby mi byla st dluhu smazna, protoe jsem nebyl informovn? Mus teba tyto zprvy pojiovna oznmit doporuenm dopisem a ne obyejnou potou? Dkuji za odpov. Pavel Klma
Pavel Klma vk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bez znalosti uzaven pojistn smlouvy a obchodnch podmnek Vm na Vai otzku nedoki odpovdt. Doporuuji Vm tedy podvat se nejprve do tchto dokument. Podle zkona Vs vak pojiovna k uhrazen pojistnho vyzvat nemus. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
10.10.2015 - Dobry den mam na vas dotaz mam asi 2exekuce,ted cekam miminko..1)kdyz uvedu otce miminka do rodneho listu muze mu muj exekutor sahnout na penize nebo muze byt spojovan s dluhy,kdyz bude pouze uveden v rod.liste ditete?nezijeme spolu ani nejsme spolu vziti..moc dekuji za vasi odpoved je to pro me moc dulezite.dekuji moc.
Naa Adamcov vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e skutenost, zda uvedete otce dtte v jeho rodnm list i nikoli, nem dn vliv na exekun zen, kter je vedeno na V majetek. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
10.10.2015 - Dobr den vzen Pani JUDr. Safrnkov. Prosm Vs o radu, jak postupovat v prpade mho syna kter prodal svmu znmmu v CZ muj Monitor. Svolen odemne mel. Po vce nez 14 dnech, chce kupec Monitor vrtit. Jde o cstku 1000,00CZK Dekuji Vm predem i za strucnou radu a prej hezk den, Alois Koubsk Leipzig
Alois Koubsk vk Ven pane, pi odpovdi na V dotaz vychzm z toho, e v tto vci nebyla uzavena dn psemn kupn smlouva ani nebylo dohodnuto nic mimodnho krom ceny a pedmtu koup, nap. monost odstoupit od smlouvy i nco podobnho, a e monitor nebyl prodn v rmci Va podnikatelsk innosti. Za tohoto stavu by kupujc mohl poadovat vrcen monitoru a vydn kupn ceny, pokud by odstoupil od kupn smlouvy pro vady monitoru. Muselo by se vak jednat o vady, kter pedstavuj podstatn poruen kupn smlouvy, a musel by Vm existenci tchto vad vas oznmit. Pokud si tedy kupujc po urit dob uzaven kupn smlouvy rozmysl, nem to na existenci kupn smlouvy dn vliv a nejste tedy povinen mu vyjt kupujcmu vstc a monitor si od nho pevzt. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
9.10.2015 - Dobry den prosim jakou ma sanci dostat domaci vezeni kdyz nastoupil pred 14dnema do vykonu trestu na rok promenily mu podminku na vykon trestu.Ma cenu psat zadost na domaci vezeni?dekuju moc za odpoved Trnkova
tpnka Trnkov vk Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e trest odnt svobody lze pemnit v trest domcho vzen za tchto podmnek: - odsouzen vykon alespo polovinu uloenho trestu, - jedn se o odsouzen za pein, - odsouzen po prvn moci rozsudku, zejmna ve vkonu trestu svm chovnm a plnnm svch povinnost prokzal polepen a me se od nho oekvat, e v budoucnu povede dn ivot. Pi pemn trestu odnt svobody v trest domcho vzen se kad den nevykonanho zbytku trestu odnt svobody pot za jeden den trestu domcho vzen. Vzhledem k tomu, e odsouzen nevykonal jet ani polovinu uloenho trestu, nejsou, jak shora uvedeno, splnny podmnky pro pemnu odnt svobody v trest domcho vzen. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
7.10.2015 - Dobr den, mme takov problm. Bydlme v pronajatm byt, ve kterm jsme dn platili najm. Bydlme tam u rok a pl. Ted nam ale prisla vypovd z najmu a schodou okolnost nam i vyprsela lhuta, mame byt na dobu urcitou. Advokt majitelky byu vyhroujem e nm pijde vymnit zmky? M na to prvo bez soudnho rozhodnut? DEKUJI ZA ODPOVD
Klra vk Ven pan, je teba si uvdomit, e pokud Vm skonil njem uplynutm doby, na kterou byl sjednn, pp. v dsledku podan vpovdi, nemte ji k tomuto bytu dn uvac prva a mla byste byt vyklidit a pedat pronajmateli. Pokud tak neuinte, me po Vs za tuto dobu pronajmatel poadovat vydn bezdvodnho obohacen ve vi njmu obvyklho v mst a ase. Pokud jde o monost Vaeho vysthovn, ml by se pronajmatel nejprve obrtit na soud, kter o tto Va povinnosti rozhodne. A nsledn by pronajmatel mohl pistoupit k Vaemu nucenmu vysthovn. Bez tohoto soudnho rozhodnut by Vs pronajmatel vysthovat neml a neml by Vm ani vymnit zmky. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.10.2015
6.10.2015 - Jsem starobn dchodkyn a pracuji jako prodavaka v trafice na DPP.Okradl m zkaznk. Jsem povinna kodu majiteli uhradit kdy nemm podepsanou hmotnou odpovdnost ? Dkuji za odpov.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e za kodu zpsobenou Vaemu zamstnavateli byste byla odpovdn pouze tehdy, kdyby k tto kod dolo zavinnm poruenm Vaich povinnost pi plnn pracovnch kol i v pm souvislosti s tm. Poruen pracovn povinnosti, jako i vi kody by Vm pak musel zamstnavatel prokzat. Pokud tedy k okraden dolo, bez toho ani byste poruila jakoukoliv svoji pracovn povinnost, pak nejste Vaemu zamstnavateli povinn hradit jakoukoli ppadnou kodu. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
5.10.2015 - Dobr den, manel mi daroval domek-darovac smlouvou vce jak 10 let, jsem v katastru jedin majitel domu a zahrady. Manel m s prvnho manelstv syna. zletilho. Zajm m kdo po m bude ddit dm a spory z mho bankovnho konta a auto taky napsan na jen m? z naeho vztahu dn dti nejsou. Mm nete, sestru rodie. Manel m jet dva dospl sourozence. Jak by byla situace v ppad, e by s nmi obma spolen spadlo letadlo? Dkuji za odpovd.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud nepodte zv, pak vzhledem k tomu, e nemte dn dti, bude ddit V majetek V manel, Vai rodie a pak ti, kte s Vmi nejmn po dobu 1 roku ped Va smrt budou t ve spolen domcnosti a peovat s Vmi o spolenou domcnost. Pokud byste vak chtla s Vam majetkem naloit pro ppad smrti jinak, nic Vm samozejm nebrn sepsat zv. K Vaemu druhmu dotazu uvdm, e pokud, by s Vmi opravdu spadlo letadlo a oba jste zemeli souasn, pak po sob s Vam manelem vzjemn ddit nebudete. V tto souvislosti Vs jet musm upozornit na to, e se v ddickm zen bude rozhodovat pouze o Vaem majetku, to znamen, e jet pedtm bude zapoteb vypodat Vae spolen jmn manel. Pokud jste tedy nkter vci, kter jsou napsny jen na Vs, nabyla s Vam manelem za trvn manelstv a z prostedk spadajcch do spolenho jmn manel, pak i tyto vci tvo soust Vaeho spolenho jmn manel a bude zapoteb je jet ped potvrzenm ddictv nktermu z ddic vypodat. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
5.10.2015 - Dobr den,mm dotaz: Lze se vzdt ddictv po matce,kter m dluhy a to i na F a zdravotn pojiovn?A pokud ano,co m nezletil dt?To se peci vzdt ddictv neme.... Lze se i ddictv vzdt pedem?Dkuji za Vai odpov.
Dobr den, pro ppad, e s ohledem na dluhy nechcete ddit po sv matce, mte samozejm prvo ddictv odmtnout. Ddictv je zapoteb odmtnout do jednoho msce ode dne, kdy Vs not poven projednnm ddictv vyrozum o prvu ddictv odmtnout a o nsledcch takovho odmtnut. Ddictv vak nelze odmtnout ped smrt zstavitele. Pokud jde o Vae nezletil dti, tmto bude v ppad, e Vy sv ddictv odmtnete, ustanoven kolizn opatrovnk, kter paklie dospje k zvru, e ddictv je pedlueno, ddictv za nezl. dti rovn odmtne. Uin tak se souhlasem opatrovnickho soudu. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
1.10.2015 - Dobr den, vlastnm id. 1/6 rodinnho domu, kde mi vlastnk id. 1/2 tohoto RD k, e bez jeho souhlasu nesmm dt kle od domu sv dlouholet ptelkyni Dm m jeden vchod a 3 bytov jednotky). M pravdu? Jak to vyeit? Dky za odpov, Martina K.
Dobr den, z Vaeho dotazu jsem pochopil, e uvte jeden z byt v rodinnm dom a chcete dt kle od vchodu a bytu sv ptelkyni. Je sice pravdou, e pi rozhodovn o sprv spolen vci rozhoduj spolenci vtinou hlas, piem Vmi uveden vlastnk ideln poloviny m prv polovinu vech hlas a nelze jej tedy pehlasovat. Na druhou stranu tento spoluvlastnk neme sm pijmat rozhodnut tkajc se sprvy spolen vci. K tomu by bylo zapoteb, aby Vs, jakoto i dal spoluvlastnky rodinnho domu nejprve vyrozuml o poteb pijmout rozhodnut tkajc se sprvy spolen vci, kdy pedmtem takovho rozhodnut by bylo to, e rodinn dm nemohou uvat i osoby odlin od spoluvlastnk. Pokud k niemu takovmu nedolo (k oznmen o poteb pijmout takov rozhodnut a k pijet takovho rozhodnut), pak Vm v zsad nic nebrn pedat kle sv dlouholet ptelkyni. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
1.10.2015 - Dobr den, p. doktorko, chci se zeptat. Mj otec zemel v roce 1974 , bylo ddick zen . V roce kdy zemel otec podal u soudu st nad Labem alobu na svho bratra , kter podvodnm zpsobem ho pipravil o ddictv.J jsem dcera otce o kterm pi.Mm bratra , ale mi jsme vyddn nebyli . Strc , kter to zpsobil udlal to , e vydil z notem darovac smlouvu a navtvili babiku , aby podepsala , e cel majetek mu penechv . Babika mla silnou staeckou dmenci, v noci chodila na nkup a tak podobn. A strc toho vyuil a tohle udlal. Otec byl s toho pln vedle a proto podal alobu. Ale chudk to neunesl a zemel do msce. Majetek je v stkach milion . Strc tak zemel a ve z ddily m sestenice ,napsala jsem jim dopis , aby se nad vm zamyslely ,ale ani neodpovdly. Jak bych mla postupovat.
Dobr den, doporuuji Vm, abyste se v tto vci obrtila na advokta, kter Vm po prostudovn vech relevantnch materil doporu nejlep mon postup. Pokud vak V zesnul otec podal jet ped svoj smrt alobu, kterou rozporoval darovac smlouvu ve prospch Vaeho strce, pak by toto soudn zen mlo po vyzen ddickho zen po Vaem zesnulm otci dle pokraovat s tm, e by s Vmi mlo bt soudem jednno jako s alobci namsto Vaeho zesnulho otce. V tomto zen bude zapoteb prokzat, e Vae babika nebyla v dob sepsn darovac smlouvy zpsobil prvn jednat, a to s ohledem na svj psychick stav. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
24.9.2015 - Dobr den. Mm dotaz ohledn insolvence. Pokud jsem ped dvma roky ukonila insolvenci dnm plnnm spltkovho kalende, mohu si vzt men pjku, ani bych poruila njak zkon? Ppadn ani by poruila zkon spolenost, kter mi pj?. Dkuji za odpov Charlotta
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud insolvenn soud vzal na vdom splnn oddluen, m insolvenn zen skonilo, pak Vm insolvenn zkon nijak nebrn v tom, abyste si vzala pjku. Stejn tak skonen insolvennho zen nen dvodem pro to, aby Vm pedmtn spolenost nemohla pjku poskytnout. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
23.9.2015 - Dobr den, je to ji ti roky, co jsem pihlsila svoji pohledvku do ddickho zen . Asi po roce jsem se snaila note kontaktovat, aby mi sdlil jmna ddic, pop. zda ddicov ddictv pijali, psemn i telefonicky, dokonce i prostednictvm moj prvn zstupkyn. Vdy nm bylo slbeno, e nm bude odpovzeno, ale nikdy se tak nestalo. Ddick zen zatm nen ukonen, ale to zda jsou ddicov ustanoveni je peci otzka max- dvou msc, take nechpu dvod, pro mi not odmt tuto informaci sdlit. Pedpokldm vzhledem k dlouh dob ddickho zen, e ji mus bt o ddicch rozhodnuto. Tuto rodinu osobn znm , tedy i potencionln ddice, nepjde tedy urit o hledn nezvstnch ddic. Nevm ji jakm zpsobem se mohu dodat odpovdi u note. Vm, e ddick zen se me protahovat dalch nkolik let. Tato pohledvka je zemelm dlunkem i psemn uznna , ale nechci ekat ne se ukon ddick zen, vdy i ddicm z tto pohledvky budou zbyten narstat roky atd. Moc dkuji za radu- odpov, jak mm postupovat dl. Jiina H.
Ven pan, obrate se na note a na ddick soud, se dost o nahldnut do spisu. Uvdte, e mte prvn zstupkyni. Urgujte tedy prvn zstupkyni, zeptejte se j, jak je situace a trvejte na nahldnut do spisu.
22.9.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat, uitelka mho syna (4. tda) poaduje pi platbch za nap. pracovn seity, kino... jeho podpis. Je dt odpovdn?
Ven pan, podpis Vaeho syna nem dn prvn nsledek.
22.9.2015 - Moc prosm o radu - Pronajali jsme pln zazen byt pes realitku, njemnk dostal smlouvu, sloil jednomsn kauci, podepsal pevzet vybaven a bytu. Platil bez problmu 5 msc. ervenec ji nezaplatil a podal o hradu kauc, e ve postupn doplat. Stle odsouval data a sliboval termny a nakonec slbil, e zaplat ve najednou v pli z. Pestal komunikovat, na vzvy nereagoval,nezaplatil ji nic. Byt jsme nali nyn oputn, ji tam nebyl, kle zabouchnut uvnit. Bohuel zmizel i drah odvlhova, kter jsme koupili tden ped jeho nasthovnm a njak dal vci. Nsledn jsem nala na internetu jet jeho nabdky na prodej v annonci , kde ve nabzel, je tam jeho jmno, e-mail, telefon, fotky vc z bytu. Ve jsem si ofotila a mm k dispozici, mm jeho jmno, datum narozen. Bohuel pi dalm zjiovn jsem pila na to, e adresa bydlit,uveden ve smlouv je adresou adu mstsk sti a tak jsem nala na internetu, e m 23 exekuc. Kde pracuje nevm, protoe pr zmnil zamstnn a je nkde v baru na P3, nevm pesn kde. Mm njakou anci jak z nj vymoci dluh na njmu a slubch 20.000,- K + za ukraden spotebi 6.000,- poizovac ceny ? Dkuji moc za kadou radu, pokud njak existuje.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste s tmito dokumenty obrtila na policii a uinila trestn oznmen, protoe V njemnk se dopustil trestnho inu krdee. Tak Vm doporuuji, abyste podala nvrh na vydn platebnho rozkazu na dlunou stku a v ppad, e budete mt spch a tento nabyde prvn moci, nvrh na exekuci. Jestlie je V njemnk zamstnn, pak lze provdt exekuci na srky ze mzdy. Doporuuji, abyste jej psemn vyzvala k zaplacen dlun stky s tm, e budete jinak nuceni podniknout pslun prvn kroky a to vetn podn trestnho oznmen.
22.9.2015 - dobry den potrebovala by jsem, jestli by jste mi nemohli poradit ohledne listiny na sepsani zapjenho majetku v byte jinou osobou?dekuji Belecka
Ven pan, tuto listinu sepe nejlpe tak, e na n uvedete seznam majetku, kter je v byt, a kter m bt ve vlastnictv jin osoby. U tohoto majetku vete vekerou identifikaci, kterou znte. Upozoruji Vs vak na tu skutenost, e pokud by bylo teba, tato osoba je tvrd, e tento majetek je jej, bude muset prokzat, e j skuten pat.
22.9.2015 - Dobr den, mm na Vs dotaz ohledn vru od liky. Ptel m sestru, kter m dv nezletil dti s ptelem, se kterm ije jen tak na ps knku, svatba neprobhla. Byt ve kterm ij je napsan na ptele sestry, kter si chce vzt pjku 500.000 K od liky, ale za prv on si ji vzt na sebe neme protoe u splc auto a dv pjky a jemu by ji nedali, tak chtj, aby si ji vzala sestra mho ptele. Jene penze mus bt na rekonstrukci a oni potebuje penze v hotovosti, aby poplatili dluhy a nco jim zbylo, proto vykoumali s pan od liky, e by mj ptel ofotil svj rodn list a napsal na nj, e souhlas s rekonstrukc svho barku svoji sestrou a e pr nikde nebude nic podepisovat, nikde nebude figurovat jenom potebuj ten souhlas. Zd se nm to njak divn, ptel chce seste pomoct, ale ne za cenu, e by mu vzali bark nato aby se dopustil podvodu a el za to sedt !! Mohla byste nm prosm poradit jak mme postupovat? Dky moc za odpov ;-)
Ven pan, jednn, kter popisujete, by se dalo kvalifikovat jako vrov podvod podle trestnho zkonku. Proto Vm doporuuji, abyste rozhodn tmto zpsobem vr u Liky nebrala.
18.9.2015 - Dobr den, pan doktorko, rda bych se Vs dotzala na doporuen postup pi osvojen dtte manelem bez souhlasu bio.otce. Biologick otec 13 msc soustavn neplat vivn na nezletilho 10 letho syna, vce jak 3 roky o nj neprojevuje zjem. Podala jsem trestn oznmen na policii pro zanedbn vivy a zrove jsem podala exekuci k soukrommu exekutorovi. Dle Vaich zkuenost, je mon za tchto okolnost zadat soud o osvojen nezl. dtte manelem s tm,e tyto okolnosti jsou dostaujc k tomu, aby byl zahjen soud? Mm se obrtit na sociln oddlen nebo radji na Vai prvn kancel s vyzenm dosti. Dkuji Vm T.B.
Ven pan, podle obanskho zkonku nen teba souhlasu rodie k osvojen nem-li o dt zjevn zjem, neprojevuje-li soustavn o dt opravdov zjem. M se za to, e nezjem rodie o dt je zjevn, trv-li alespo ti msce od poslednho projevenho opravdovho zjmu. Pokud otec dtte syna nevd, nekontaktuje, nebyl s nm ti roky v dnm kontaktu, pak se d uzavt, e neprojevuje soustavn o dt opravdov zjem. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta a podala nvrh na osvojen nezletilho Vam manelem. Mte-li zjem o prvn zastoupen, objednejte se na tel. . 222 21 1661.
17.9.2015 - Dobr den, vlastnm 5/6 nemovitosti a abych si mohl vzt hypotku, musm dle spoitelny ruit celou nemovitost. Zbylou 1/6 ale vlastn osoba, kter je toho asu v insolvennm zen formou spltkovho kalende. Je mon v dob schvlen insolvence uvalit zstavn prvo na celou nemovitost, tedy i na tu 1/6? Dkuji Heroda
Ven pane, pedpokldm, e vlastnk jedn estiny m schvlen oddluen formou spltkovho kalende. V tomto ppad me nakldat s majetkem, avak jen v ppad, e podl ve vi jedn estiny u neslou k zajitn jin pohledvky. V ppad, e tady to omezen nen, je mon zstavn prvo uvalit na celou nemovitost.
17.9.2015 - Dobr den, mm na Vs dotaz ohledn vivnho. Otec poslal stku 2500. Vzhledem k tomu, e dcera od loskho roku nastoupila na Z jsem letos v lednu zadala o zven. Soud mi vyhovl a jeliko u dcery bylo prokzno i postien druhho stupn, vivn zvil na stku 3800 s doplacenm dluhu od z 2014. Otec vak posl nadle pouze 2500. Jak v takovm ppad mm postupovat? Dkuji Lincov
Ven pan, v ppad, e rozsudek nabyl prvn moci, obrate se na otce, vyzvte ho k tomu, aby platil vivn dn s tm, e v ppad, e ho nebude hradit, budete na nj nucena podat nvrh na exekuci. V ppad, e otec tomu nevyhov a nadle bude hradit nzk vivn, pak podejte k soudu nvrh na exekuci.
16.9.2015 - Zdravm.Pronajala jsem jsi v roce 2013 se svm ptelem RD ovem bez koupelny.Majitelka souhlasila s tm ,e si koupelnu meme vybudovat sami a to z ern kuchyn kter nepouv.Tak se i stalo.Trvalo to cel rok ne jsem se mohla podn osprchovat.Dnes je situace takov ,e chce RD prodat a mi na koupi domu nemme.Jsme u ob star a hypotku si brt nechceme.Mme pr let do dchodu.Co mme dlat kdy nm prci a koupelnu z vekerm vybavenm neproplat.Je v tom dost penz a ppojka kanalizace a vodovodu.Meme j vechno zruit a dt do pvodnho stavu jak jsme si to pronajali,nebo ne.Mme strach aby ns potom nealovala, e jsme j zniily majetek.Na vechno mme svdky ,e tam koupelna nebyla.Mme schovan i tenky za veker matrial co jsme nakoupili.Dkuji za odpov.Moukov Vra.
Ven pan, podle ustanoven 2263, pi skonen njmu odstran njemce v byt nebo v dom zmnu, kterou provedl, ledae pronajmatel na vrcen pedel stav ned. Z toho tedy vyplv, e mete koupelnu zruit a nemovitost navrtit do pvodnho stavu. Informujte o tom majitelku a navrhnte j znovu vypodn.
16.9.2015 - Dobr den, mm takovou otzku. Jsem odsouzena k trestu odnt svobody na 4 roky. Nstup trestu mm odloen do doby ne se synovi spln 1 rok. Nemm soudn ani polici pikzno, e nesmm opustit zemi. Chceme lett s manelem a se synem na dovolenou. Nebudu mt na letiti problm?
Ven pan, jestlie Vm nebyl nazen nstup vkonu trestu odnt svobody, pak mete odlett s rodinou na dovolenou do zahrani.
13.9.2015 - Dobry den,mam dotaz spoili jsme dcei stavebko u liky,ted jsme ho po 6 letech vypovedeli,soud ve schvalil a ted po pl roce chce doloit jakym zpsobem bylo naloeno s finan.prosteddky dcery.dlali jsme ji novy pokojek,tak bych chtela vdt co pesn chtji?listky za materal?vetinu jsme si delali svpomoc nebo jsou lstky bez dane,mohu tam pout i teba nbytek nebo jak mohou byt ty doklady star?pestavbu jsme financovali jet dv nez pilo spoen z liky dekuji velice Vankov18338
Ven pan, pedlote soudu veker doklady, kter mte. Mte-li ty za materil, pak pedlote i ty. Jestlie vak uvd, e jste pestavbu financovali pedtm ne jste vybrali stavebn spoen, pak muste soudu sdlit, k emu jste ve skutenosti penze pouili (napklad na hradu pjky na financovn pestavby).
13.9.2015 - Dobr den, Z okresnho soudu mi piel dopis "pedvoln k veejnmu zasedn Rozhodovn o vkonu podmnn odloenho trestu uloenho tr. pkazem OS Ostrava na nepodmnn trest". Nejsem si vdom toho e bych njak poruil podmnku a veejn prospn prce jsem vykonal. Prosm mete mi ct co me znamenat tento dopis? Mm se bt e m zavou? Pedem dkuji a jsem s pozdravem Jan Klement 601369300
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se v tomto ppad obrtil na advokta. Tak Vm doporuuji, abyste el nahldnout do spisu, kter je ve Va vci veden, abyste tak zjistil, z jakho dvodu m dojt ke zmn podmnn odloenho trestu na trest nepodmnn, protoe Vm opravdu hroz nstup do vzen.
13.9.2015 - Dobr den, ven pan doktorko, mm nkolik dotaz. S manelem ijeme 10let.Mme dv dti 5,9 let.Mli jsme krizi kter skonila u soudu ohledn dt a jejich pe.Tsn ped vstupem do soudn mstnosti mne jeho prvnk podal o to, zda by jsme se nedomluvili situaci zachrnit j souhlasila. Dostali jsme 3m zkuebn tzv. A te naco se chci zeptat. Rozepe byla takov, e si na m manel podil tnice.To aby mne sledoval. Nastavil limit na kart platebn kart. U telefonu zmnil heslo a tak se vlastn nemu nikam dostat. Pipadm si jak nesvprvn. Kdy jsem chtla nastoupit do prce pr nemu, protoe manel jezd do Rakouska uit a neme pevzt pi o dti.A si pr najdu teba na 4hodiny cokoliv a je to jedno. Nevm, ale nechci bt jeho otrokem. Jak se mu brnit? On vydlv j jsem doma. Zrove mnou manipuluje, Chtla bych si zaloit sv slo a svj et a zat chodit do prce. A konen t svobodn. Uvauji i o rozvodu. Tohle m ni. Dkuji za odpov.
Ven pan, nevidm jedin dvod, pro byste si nemohla sama zaloit et v bance a koupit si vlastn sim kartu. Jestlie dle Vaeho nzoru nen mon situaci zachrnit a manelstv zachovat, pak Vm opravdu doporuuji rozvod. Uvdte, e dti jsou ve vku pt a devt let. Pak je tedy bez pochyby, e dti chod do koly, resp. do kolky a mohou bt pot v druin. Nen tedy nezbytn nutn, abyste Vy zstala doma a pouze peovala o dti. V nstupu do prce Vm nic nebrn. I v ppad, e nebude mt chu se rozvdt, tak Vm nic nebrn v tom, abyste se odsthovala, otevela si et, koupila sim kartu a nala si prci.
12.9.2015 - zen bhem pepisu technickho prkazu Koupil jsem si ojet vozidlo a ekm na vyzen technickho prkazu.Mu s takovm vozidlem jezdit po dobu ne mi pedchoz majitel vozu pepe technick prkaz? Mm kupn smlouvu i zelenou kartu. Me nastat njak problm pi kontrole?
Ven pane, tm, e budete jezdit bez potebnch doklad, dopustte se spchn pestupku a me Vm bt uloena pokuta.
12.9.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat kam udat nebankovn spolenost ferratum v ppad, ze nejaky dlunk dal moje telefonn slo, vydval ho za sv (lovka vubec neznam) a ted mi porad chodi sms o tom ze mam zaplatit, uz si nevim rady. Cislo z databaze nechteji smazat.redem dekuji za odpoved.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na eskou obchodn inspekci.
10.9.2015 - Chtla bych se zeptat, jestli je smlouva podepsna nezletilm platn. Dcera (17) podepsala spltkov kalend a piznn dluh.
Ven pan, smlouva jakou Vy popisujete, podepsan Va nezletilou dcerou nen platn, potebuje k platnosti schvlen soudu.
9.9.2015 - Dobr den, chtl by jsem se zeptat na to zda je mi v prci na personlnm oddlen mou vytisknout kopii exekunho pkazu. Nutn ho potebuji a ten co jsem obdrel jsem asi omylem vyhodil pi sthovan. dkuji za odpovd. S Pozdravem Kostka David
Ven pane, doporuuji Vm, abyste s tmto dotazem obrtil na personln oddlen. To sice nem povinnost Vm pkaz vytisknout, ale jist Vm vyjdou vstc. V ppad, e by Vm exekun pkaz nevytiskli, pak se obrate na exekutora, kter Vm jeho kopii zale.
7.9.2015 - dobry den, O5/2015 bylo ustanoven vivn na dceru rok nar.2010, na 4500k, chtla jsem zven na 5000K.Mme hmotnou nouzi, UP, otec uvedl pjem 33600k, jeho ptelkyn spol.posuz.16000k, Ospod chtl zven, soud zamtl, otec uvedl e nic nevlastn jen star auto.Jinak se na nic nepodl, alimenty plat.Te chci dt dceru ve kolce do krouk, j na to nemm, otec nepispje, mimo alimenty a j zjistila,e vlastn byt, kter pronajm a jet mimo to podnik, co neuznal u soudu.Kdy mohu znovu dat, e otec lhal a pjmy jsou o dost vy.M jen nai dceru, jinak dn vy.povinosti, a jet nedodruje stanoven dny a ihned po soudu mi styk s dcerou zrusil, kdy j si nala v tomto termnu brigdu.Tohle dlal vdy a byl na OSPODu u nkolikrt napomenut.U nevm kde se obrtit.Otec si jezd an dovolen k moi,(v termnu kdy ml mt dceru 3 dny, podle rozsudku) dceru s sebou nevezme a jet se vysmv, e on penze m, tak si me jezdit...mm pr si taky naetit.Dkuji Ema M.
Ven pan, v ppad, e jste nyn zjistila, e otec vlastn byt a m pjem z pronjmu, a e podnik, a e jste schopna toto prokzat, pak mete podat nvrh na zven vivnho s tm, e se zmnily pomry. Nicmn muste bt schopna toto prokzat, protoe rozhodnut je z kvtna tohoto roku a poadavky nezletilho dtte se nezmnily.
6.9.2015 - Dobr den, zemela mi v ervnu sestra a v kvtnu jej manel.Nemli dti. Nen zvt ani u jednoho.Komu pipadne nemovitost kterou zddil manel m sestry po rodich.ili nepatila do SJM.Nejdve zemel manel sestry a za 3 tdny m sestra a mezitm neprobhlo ddick zen. Pedem dkuji.
Pokud neml manel Va sestry jin pbuzn, tak po nm nemovitost sddila Vae sestra. Nejprve probhne ddick zen po manelovi Va sestry a pot, po Va seste. Jestlie nebyla napsna dn zv, nem Vae sestra jinch ddic ne Vs, pak budete po Va seste ddit Vy.
3.9.2015 - dobr den, v dd zen mi bylo nabdnuto vyplacen 1 z pozemku celkoveho odhadu majetku . Po blim proten jsem zjistila, e jde o 10stavebnich parcel, 20 zhrad,nejake pole a 2lesy, zd se mi to neprimerene, je moznost odvolani? Jakou formou a ke komu. zen probhlo 21.8 dkuji knskcca 170 000 z
Ven pan, abych Vm mohla lpe poradit, musela bych znt ddick rozhodnut a ostatn dokumenty. Doporuuji Vm tedy, abyste se obrtila s tmito listinami na advokta. V tomto ddickm rozhodnut jist byla stanovena lhta k odvoln.
3.9.2015 - Dobr den, mm pbuznho, kter mi zasl dopisy z vzen. Nepeji si, aby se mnou jakmkoliv zpsobem komunikoval. Je mon zavolat na sprvu vznice, aby mu zakzali m kontaktovat, ppadn dopisy neodeslali? Moc dkuji za odpov.
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na potu s tm, e dopisy od tohoto odeslatele odmtte pebrat.
2.9.2015 - Dobry den, vzal jsem si pijcku 400 000 k, u ge money bank, dostal jsem se do fin. problemu, mam pujcky u vice spolecnosti, tak sem si podal navrh na insolvenci. Pani volala tatkovi ze mam zaplatit 493 tisic, tatka ji rekl ze sem si nic nevzal, ze to bude nejaka blbost, nebot sem to pred nim tajil. a ona mi ted vyhrozuje ze sem udelal podvod paragraf 209. a ze na me podava trestni oznmen. e sem z tch penz rekonstruoval od mamky dum, ale pritom sem to utratil za blbosti. Dekuji za odpov Jan
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta. Pokud pjka nebyla elov, tedy pokud jste neuvedl a netvrdil urit dvod, ke ktermu jste si penze vypjil, pak nen namst uvaovat o podvodu. Pedpokldm, e mte na mysli zstupkyni GE Money Bank, kter volala Vaemu otci. Doporuuji Vm, abyste se s n spojil a sdlil j, jak je situace. Nicmn Vm doporuuji, abyste spolu se smlouvou o pjce dostavil k advoktovi
31.8.2015 - dobr den bydlim v pronjmu kde je ti msn zkuebn doba bez trvalho bydlit po t pihlen ale pronajimatel chce pt tisc korun za pihlen jak mm reagovat dkuju
Ven pan, pronajmatel po Vs neme poadovat stku 5000,-K za to, e Vy si pihlste trval bydlit do tohoto bytu. Trval bydlit by tam bylo mon umstit na zklad njemn smlouvy. Nerozumm co myslte tm, e mte 3 msn zkuebn dobu, protoe takov ustanoven obansk zkonk nezn a nen mon, aby v njemn smlouv byla 3 msn zkuebn doba. Doporuuji Vm, abyste si nala jin njem.
31.8.2015 - Dobr den pan doktorko, chtla bych se Vs zeptat. Budu ukonovat studium na V (ukonuji z vlastnch dvod), ale za rok budu chtt zkouet opt pijmac zkouky. Mm stanovenou soudem vivovac povinnost od otce. Je mon, aby vivovac povinnost stle trvala, i pesto e mm smlouvu na dohodu o proveden prce?? Je mon se zapsat na ad prce s tm, e bych mla stle nrok na vivovac povinnost od otce a i pesto, e mm dohodu o proveden prce?? Moc Vm dkuji za odpov.
Ven pan, jestlie pt rok ji nebudete studovat, nebudete se tedy pipravovat na vkon povoln, zanik vyivovac povinnost vaeho otce, protoe jste ji schopna se sama ivit. Tato skutenost by byla dohodou o proveden prce a tm, e byste byla vedena na adu prce, pouze poslena.
28.8.2015 - Dobr den, prosm o radu v tto vci: znmmu zemela manelka a nyn po nm advokt chce, aby si SM vyhotovil soupis majetku. Nikde jsem nenala vzor, jak m tento soupis sprvn vypadat. Mete mi, prosm, pomoci? Moc dkuji.
Ven pan, doporuuji Vm, aby se V znm s tmto dotazem obrtil na note, pokud mu situaci advokt dostaten nevysvtlil. Soupisem majetku se rozum soupis movitch a nemovitch vc, kter manelka a V znm spolu s manelkou, vlastnili ke dni mrt manelky.
27.8.2015 - Dobr den chtela jsem se zeptat mam exekuci psanou na sebe ale chceme se s pritelem brat a tak se bojim aby to nemelo vliv i na jeho prijem mohla by ste mi v tom to ohledu nejak poradit. Dkuji velice Ludmila Kulleov
Ven pan, jeliko dluh vznikl ped uzavenm manelstv, pak bude exekuce vedena jen na v vlun majetek.
27.8.2015 - Ven pan JUDr. afrnkov, zejm jsem se stal obt podvodu, kdy pr lid kolem mne zadilo, e byly z mho telefonu, pravdpodobn kdy jsem spal, odeslny sms na slo te dvky. Jsem si jist, jeliko u msc si dvm pozor, abych ji po 20 hod nevolal ani neprozvnl. Ona mi nikdy nevol, jen prozvn, tedy musm volat jen j. Bydlm na ubytovn, kde je to jako galrka praskch raub. Tak mm hranin poruchu osobnosti. Myslm si, e si mne ta parta vyhldla, jeliko mm k tomu blzko a ted na mne hraj boudu. Vera mi dvka volala, e nem kde spt apod, co ji se stalo prkrt. Msto schzky, jsem vybral kde normln nechod, jeliko je to v jin sti Prahy, ale chodm tam j. Podle tel mnla bt sama a nemt kde spt, byla ovem ze svm synem a vyazovalo z nich pohoda a rodinny klid. Asi jsem byl focen. Do ei jsem s n nevstoupil a radji utekl. Byla to pipravovan akce. Znte njak ppady nepravho obvinn za uelem odkodnho za postraumatick stav? Se srdenm pozdravem Martin Pietraszek
Ven pane, uvdte, e jste se stal obt podvodu. V tom ppad Vm doporuuji, abyste se pestal s dvkou stkal, abyste j pestal kontaktovat. Nen mi jasn, eho by se ve Vaem ppad mlo tkat neprav obvinn. Uvdte, e mte hranin poruchu osobnosti, z toho dovozuji, e mte svho lkae, doporuuji Vm tedy, abyste se obrtil i na svho lkae.
27.8.2015 - Dobr den, je mon podat trestn oznmen na vinka dopravn nehody za poruen paragraf 151, 345 a proti ktermu bylo podmnn zastaveno trestn sthn? Pokud ano, tak v jak lht? Dkuji pedem za odpov. S pozdravem Hugo Rybn
Ven pane, abych Vm mohla lpe poradit, musela bych znt detaily tohoto ppadu a pesn okolnosti. Uvdte, e bylo podmnn zastaveno trestn sthn. Pokud se toto trestn sthn tkalo trestnch in podle 345, tedy kivho obvinn a trestnho inu podle 151, tedy neposkytnut pomoci idiem dopravnho prostedku, pak je zbyten podvat trestn oznmen ve svtle toho, e trestn zen ji ve vci probh.
27.8.2015 - Dobr den.dcera m dluhy za neplacen podnjmu (kde u nebydl),za pjky od znmch nebo od Providentu a dal.Chod na brigdy a exekutor j to sr ze mzdy.Od z bude bez prce..Tyto dluhy se vleou asi ti roky.J by jsem se chtla zeptat,jestli je njak doba do kdy se mus dluhy zaplatit a kdy ne,jestli je na dluhy njak promlec doba.Dkuji Vm za odpov.Alena
Ven pan, obecn promlec lhta je tlet. Vy vak uvdte, e dluhy Va dcery j po n vymh exekutor. V ppad, e je zde pravomocn soudn rozhodnut, co je pravdpodobn ppad i Va dcery, pak je promlec lhta 10 let. Avak promlec lhta pipad v vahu jenom tehdy a dluhy se proml jen tehdy, pokud nejsou uplatnny. Dluhy Va dcery byly vas uplatnny a jsou po n vymhny soudn. Proto v ppad Va dcery se neaplikuje promlec lhta a Vae dcera tyto dluhy mus dle splcet. V ppad, e by dluh mla pespli, je mon uvaovat o insolvennm zen o oddluen, tedy o tzv. osobnm bankrotu.
26.8.2015 - Dobr den, rd by sem se vs zeptal zda je mon zabrnit tomu aby si synov,kterm je 19 let a jsou bez pjmu aby si brali pjku?Jsou to studenti a mm s nimi tyto problmy a nevm zda je to mon. Pedem dkuji za odpovd Ryss
Ven pane, vzhledem k tomu, e Vai synov jsou zletil, nen mon, abyste jim brnil v tom, aby si brali pjku. Jedinou monost by bylo omezen jejich svprvnosti pokud jde o nakldn s penzi, avak to je een, kter je velmi extrmn.
24.8.2015 - Chci se zeptat mm novho ptele a starho ex ptele a chtla bych svho starho ptele z bytu odhlsit kterho mm v podnjmu a pihlsit novho co proto mm udlat ? Dle bych se chtla zeptat musm mu sehnat nov byt a byli jsme spolu 20 let a v z budeme mt 14 letho syna , kter je na m stran .?
Ven pan, z Vaeho dotazu nevyplv, zda jste byt mla v njmu i v podnjmu a ppadn, zda byl njem i podnjem, spolen. Vzhledem k tomu, e nejste manel, tak v ppad, e by njemn i podnjemn smlouva byla uzavena pouze na Vae jmno, nem V bval ptel dn prvo k bytu a mete mu zde tedy zruit trval bydlit. Nov byt mu shnt nemuste.
24.8.2015 - Dobr den prosm o radu. Mj bratr vlastn 1/6 domu po otci kter zemel v roce 1993. J bydlm v dom od dtstv. Bratr mn nechtl dl odprodat a nijak se s nm nedalo domluvit. Dl sam naschvly a klikuje. Je zkrachoval podnikatel a m dost dluh. U ml i majetek v exekuci. Dm jsme s manelem zrekonstruovali a dali do nho nemal penze. S bratrem se nedalo zkontaktovat, protoe se bu schovval ped viteli a pak ml zase majetek v exekuci. Kontaktovala jsem i exekutora a ten mi ekl e kdy pjde majetek do draby tak ho mu odkoupit. Draba se nekonala a popti letech byla exekuce vymazna. Snaila jsem se s pomoc advoktky domluvit dohodou o odkupu, ale jen klikoval, zdroval a a mu nabdnem cenu, e on penze nepotebuje. Vzhledem k tomu e v roce1993 byl jeho dl 48000 a nikdy nic neinvestoval tak jsem mu nabdla 100000. Vysml se a prej chce250000. kdybych na to kvla vymyslel by si nco jinho, zkrtka dl naschvly. Kdy podm nvrh o vypodn soudem, ur mi soud onch 250000? Prej m nrok na 1/6 ze souasn ceny i kdy za celch 23let nepispl na nic ani korunu a souasn cena nemovitosti je jen na zsluhou? Je njak spravedlnost nebo zkon nahrv jen darebkm a zlodjm.
Ven pan, v ppad, e byste dala nvrh na zruen a vypodn spoluvlastnictv, pak by byla cena domu urena znaleckm posudkem, kdy by byla urovna souasn cena domu. V ppad, e jste vak do domu investovali, dm jste rekonstruovali, pak by se pi zruen a vypodn spoluvlastnictv vypodvaly i tyto investice do nemovitosti. Podle ustanoven 1136 obanskho zkonku, spoluvlastnk, kter vynaloil na spolenou vc nklad v zjmu ostatnch spoluvlastnk bez jejich vyrozumn a souhlasu, me poadovat pomrnou st nhrady v rozsahu zhodnocen vci, jednalo-li se o nklad, kter byl spoluvlastnkm ku prospchu a nhradu nutnch nklad, jednalo-li se o nklad, kter bylo teba vynaloit na zchranu vci. Doporuuji Vm tedy, abyste se obrtila na bratra a poadovala po nm pomrnou st nhrady v rozsahu zhodnocen domu.
23.8.2015 - Dobr den.Chtla jsem se zeptat...synovi je 19 let a vera ho zmltil star rom.Syn se boj tuhle vc nahlsit na policii.Syn el na pohotovost dnes.Chci se zeptat,jestli mu j jako jeho matka dt trestn oznmeni na toho mue msto syna.Dkuji za odpovd. Zsihovicsov
Ven pan, trestn oznmen podat mete, avak za situace, kdy se syn boj vc nahlsit na policii, pak je pravdpodobn, e ani nebude chtt ve vci vypovdat a nebudou pro jakkoliv sthn dostaten dkazy.
22.8.2015 - Dobr den,potebovala by jsem poradit ohledn exekuci,jestli me etn zptn sret exekuci i za nkolik mscu,jsem toti na nemocensk od 19.6.2015 a mm pracovn raz kolene,byla jsem i na operaci.V 19.6.2015 msci mi vznikl nrok na nemocenskou asi deset dn od zamstnavatele.Do dnenho dne jsem neobdrela ani korunu,ale mj koordintor mi zdlil,e mm na agentue vyutovn do -1500 k,e mi etn odeetla zptn exekuce i kdy mi exekuci kad msc srela,a v beznu 2015 a do kvtna 2015 jsem byla v nvrhu insolvence,ale v kvtnu mi to bylo zamtnut,ale i tak mi vzala exekuci, e on sm tomu nerozum.Myslm si j osobn,e se mi etn pomstila za to,e jsem se domhala sv nemocensk,a trvala jsem na tom at neprodlen nhlasi mj raz na kooperativ a taky at neprodlen odevzd m lstky na penze a oznmi mou nemocenskou na OSSZ,co do 19.8.2015 t.j.dva msce po razu nebylo inno.Budu moc vdn za radu co mm dlat,jsem samoivitelk a platim 5000 tis.bydlen.Dkuji za odpovd
Ven pan, pokud jde o srky ze mzdy, ty se provdj i v ppad kdy probhalo insolvenn zen, pouze se v tu dobu nevyplcely exekutorovi, strhvny a zadrovny vak byly. etn je pouze nyn peposlala exekutorovi. Pokud jde o nemocenskou tak i z tto se provd srky a to dle stejnch pravidel dle jakch se provdj srky ze mzdy. Nevm co pesn mnte tm, e Vm etn odeetla exekuce zptn. Doporuuji Vm, abyste se obrtila pmo na etn, aby vm danou situaci vysvtlila.
21.8.2015 - Tmto Vs rovn informuji, e k Okresnmu soudu v Litomicch jsem podala zprvu o prbhu dohledu, s tm, e jste zvanm zpsobem poruila podmnky dohledu a navrhuji nazen veejnho zasedn a nazen podmnn odloenho trestu odnt svobody. (Mete mi prosm laicky napsat co to pro m znamen dkuji Adriana)
Ven pan, z textu, kter jste mi zaslala, dovozuji, e jste byla dve odsouzena k trestu odnt svobody, kter byl podmnn odloen a Vm byl zrove stanoven dohled. Byl Vm tak jist stanoven proban ednk, kter nad Vmi dohled vykonval. Ten doel k zvru, e jste podmnky dohledu poruila a nyn se bude konat zen u soudu, tedy veejn zasedn, kdy bude rozhodovno o tom, zda V trest odnt svobody bude dle podmnn odloen, nebo zda nastoupte do vkonu trestu odnt svobody, tedy do vzen.
20.8.2015 - Dobr veer chtela bych se zeptat: Mj ptel m velk dluhy kter do smrti bohuel nesplat mme spolu syna.Manel nejsme tak bych rda vdla zda jeho dluhy nebude muset platit po jeho smrti syn.Co udlat abychom se tomu dle vyhnuli.Dkuji. A jet jeden dotaz m kamardka m na sebe exekuce dala si mou adresu na doruovn sv poty.Mue ke mne dojid exekutor a nco mi zabavit? Nebydli u m ani u mne nic nem jen j ke m chod pota.Dkuji za vae odpovdi.
Ven pan, v ppad, e by V ptel sv dluhy do smrti nesplatil, pak by je opravdu zddil jeho syn. Tomu by se syn mohl vyhnout tak, e by po smrti otce odmtl ddictv. Monm eenm situace je tak ppadn insolvenn zen a oddluen. Pokud jde o to, e u Vs m Vae kamardka adresu na doruovn sv poty, opravdu je mon, e exekutor tmto dojde k zvru, e Vae kamardka bydl na adrese, kam j je doruovna pota a pijde k Vm, a Vy budete muset prokazovat, e veker vci, kter mte doma jsou Vae a nikoliv Va kamardky.
20.8.2015 - Dobr den, Muj manel ped pti letykdy byl v tk finann situaci podepsal nkomu papir-nevi jak a dostal za to 2000kc. Vera se dozvdl ze je jednatelem sto a jedinm spolecnikem sro.. Samozejm doel dopis z celn sprvy o nedoplatky 115000kc a na finannm ad bude stka asi jet vy. Nevte jak se mue brnit. Navc byl kontaktovn cca.ped dvemi msci policii, kter ma podezen ze prav toto sro je podvod. Mue mi i policie tedy njak pomoci? Nikde jinde nikdy u nic nepodepsal, notarsky nic neoveroval a v rmci teto firmy nikdy nejednalo. Dkuji za odpov.:-)
Ven pan, uvdte, e V manel nco podepsal a nev co. Doporuuji Vm, abyste se podvala na s.r.o. do obchodnho rejstku na adrese www.justice.cz, abyste se podvala do sbrky listin a zjistila co vlastn V manel podepsal. V kadm ppad Vm doporuuji, abyste se obrtily na prvnka.
20.8.2015 - Dobr den, chci se zeptat mm auto na leasing, kde m vznikl dluh asi ve vi 30.000,- ale spltky se snam dn plnit, nebyla ukonena smlouva ani z m strany a ani ze strany spolenosti. Stalo se, e jsem ztratil SPZ, kdy jsem zjistil ztrtu okamit jsem el na policii a nahlsil.Druh den jsem kontaktoval leas. spolenost nahlsil ztrtu a podal o vydn VTP, kde m bylo eeno, e tento doklad m nevydaj z dvodu dluhu, vz pouvm k podnikn. Tak trochu nevm co dlat na jedn stran chtj spltky a na druh m policie ekla, e pokud s autem bez jedn SPZ vyjedu hroz m velk pokuta a odebrn idiskho oprvnn, proto vs dm o radu, jak se zachovat. Spltky chci dn splcet, ale nemohu vyjet.dkuji za jakoukoli radu
Spltky splcet muste tak jako tak bez ohledu na to, zda s vozem jezdte i ne. Podejte leasingovou spolenost, aby zadala o vydn nov SPZ, protoe s autem bez SPZ opravdu nemete jezdit.
20.8.2015 - Dobr den. Mm dotaz ohledn jednn jedn firmy, prodvajc nbytek. V rmci vbrovho zen (dv kola) mi telefonicky bylo sdleno, e jsem byl vybrn na pozici zstupce vedoucho obchodnho domu. Hur. Protoe jsem poctivec, jet jsem zamstnavatele upozornil, e moje ena praje na zkrcen vazek u konkurence. Na to po m chtli, aby tam skonila. Nsledn so to cel pehodnotili a z tohoto dvodu mne na pozici nepijali. Je toto jednn v souladu s prvem? Vc je o to absurdnj, e manelka u tto spolenosti dve pracovala, ale po matesk dovolen se nedohodli na kratm vazku a proto kvli hldn byla nucena odejt jinam.
Ven pane, situaci by bylo mon charakterizovat jako diskriminan, nicmn velmi obtn budete toto jednn prokazovat a i v ppad, e ho prokete, pak nevm jak si pedstavujete situaci, kdybyste za tchto okolnost byl firmou zamstnn.
20.8.2015 - Dobr den, znm mi podepsal smnku ji v dob, kdy mu bylo povoleno oddluen (oddluen formou spltkovho kalende povoleno v 7/2013, smnka podepsna 11/2013). Splatnost smnky je v lednu 2019. Mohu v roce 2019 tuto smnku vymhat, nebo bude neplatn, jeliko po spnm skonen insolvence je zruen i ten dluh, kter byl podepsn po jejm schvlen? Dkuji Havlek
Ven pane, vzhledem k tomu, e smnka byla podepsna a pot co bylo povoleno oddluen formou spltkovho kalende, pak tato smnka je platn a Vy mete v roce 2019 tuto smnku vymhat. Pedpokldm, e dluh ze smnky nebyl dluh, kter byste pihlsil do insolvennho zen, a proto tedy se nejedn ani o dluh, kter by zanikl skonenm insolvence, a tak proto, e se jedn o dluh, kter vznikl a po schvlen oddluen.
17.8.2015 - Dobr den, otec v zvti vyddil star dceru vetn potomk. Udlala jsem proto tot a vyddila mlad dceru vetn potomk, aby byly po m smrti spravedliv rozdleny a nemly problmy se soudy. Bohuel, dcera m navdy odela, ale zv zstv v platnosti. Za sepsn u note jsem dala 2000,-K a byt jsem potom nechala u note pepsat na dceru. Nyn jsem ho musels opt nechat pepsat na sebe. Komu pipadne byt po m smrti? Jak mohu zv zruit? Z dchodu m moc penz nezbv, abych opt dala takovou stku u note. Existuje tak jin zpsob? Pedem moc dkuji za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e zv lze zruit jak jejm odvolnm, tak pozenm pozdj zvti. Vzhledem k tomu, e zv byla sepsna u note ve form notskho zpisu, lze tuto zv odvolat tak, e se dostavte k noti, kter ji sepsal, a budete poadovat jej vydn. Vydnm se zv povauje za odvolanou. Mm za to, e za vydn zvti se nic neplat, nicmn na toto Vm lpe odpov samotn not. Pokud jde o druhou monost zruen zvti, a sice pozen zvti nov, tato nemus bt sepsna ve form notskho zpisu, sta, pokud vlastn rukou sepete novou zv, tuto datujete a podepete. K Vaemu druhmu dotazu sdluji, e pokud jste Vai druhou (mlad) dceru vetn jejch potomk platn vyddila (vyddit vlastn dti lze jen ze zkonem stanovench dvod), piem Vae star dcera zemela a zv nestanov nic jinho, pak V byt budou ddit potomci Va star dcery a V ppadn manel. V tto souvislosti Vs vak upozoruji, e bez znalosti zvti, nedoki na Vai otzku zcela jednoznan odpovdt. Nic Vm vak nebrn sepsat novou zv, ppadn pevst V bytu jet za Vaeho ivota na jakoukoliv tet osobu s ppadnm zzenm vcnho bemene doit.
16.8.2015 - Dobr den.S ptelem se znme 2.5roku.Dva roky bydl v mm dom.Svj bt pronajm. Msn mi pispv 4000 K na ve. Co je pi dnench cench mlo. Problm v tom, e po pchodu z prce pov nadmrn pivo.10 i vce.Opije se a odchz v 7h spt. Vyaduje po m veker servis.Chci se s nm rozejt a vztah ukonit. Podala jsem ho o odsthovn nebo zde nem trval bydlit, pouze osobn vci. Odmt se odsthovat. Je mi 58 jemu 62 a j takovto ivot nechci,ur m, poniuje,sprost nadv.Jak mm doclit toho a donutit ho aby se odsthoval? Na m vzvy dl e nic nesly a chov se jako by mu ve v mm dom patilo a e j mu v mm dom pek.Dkuji za Va odpov. Jana
Ven pan, doporuuji Vm nechat vymnit zmky, zatmco V ptel nebude doma, ppadn zavolat Policii R, aby Vaeho ptele z domu vyvedla, nebo k Vaemu domu nem dn uvac prvo a naruuje Vai domovn svobodu. Pro ppad, e byste se rozhodla pro prvn monost, lze Vm v zsad doporuit, abyste si zajistila u pedvn vc ast njak tet osoby, kter by Vm ppadn mohla potvrdit, e osobn vci, kter budete Vaemu pteli pedvat, byly v podku a nedolo k jejich znien i pokozen.
14.8.2015 - Dobry den, Manzel dal plnou moc sestre na vyrizeni dedictvi po otci v roce 2004. Mam dotaz ohledne naseho spolecneho majetku mohla by sestra na nej uplatnovat narok pokud by manzel zemrel? Plna moc byla totiz vypracovana kamaradkou matky meho muze a neni nikterak specificka. notarka nikdy meho manzela o prubehu dedictvi neinformiovala Dominican se ze informovala sestru meho muze kdyz mela plnou moc ale ta ho take neinformovala a penize si nechala. Plna moc stale plati manzel by ji musel zrusit je to mu tak? Dekuji Zara
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud se pedmtn pln moc vztahuje pouze na zastupovn v zen o ddictv po otci Vaeho manela, pak sestra Vaeho manela nen oprvnn na zklad tto pln moci zastupovat Vaeho manela v jinm zen i za nho v jin vci prvn jednat. Vaemu manelovi vak nic nebrn, aby od pln moci udlen jeho seste odstoupil a odstoupen j oproti podpisu pedal anebo j odstoupen zaslal doporuenm dopisem. Pokud jde o V druh dotaz, uvdm, e sestra Vaeho manela by mohla po uplatovat nrok na majetek Vaeho manela, pouze pokud by j V manel v zvti njak majetek odkzal. Pokud by V manel zv nezanechal, budete ddit po Vaem manelovi Vy spolen s Vaimi dtmi v prvn ddick skupin, pokud dti nemte, pak byste ddila Vy jako jeho manelka spolu s jeho rodii a ppadnmi osobami, kter ili se zstavitelem nejmn po dobu jednoho roku ped jeho smrt ve spolen domcnosti.
13.8.2015 - Dobr den, prosm o radu. Manel m s EX ptelkyn syna, 9 let. Nyn matka udruje pomr s jednm advoktem. Od t doby nm zaalo peklo. Manelovi vyhrouje neustle exekuc, syn k nm pestal jezdit, odvodnn, e nechce. Co se tk naeho problmu: matka nm poslala u 2 vzvu k hrad dlunho vivnho na stku 9.000,-K. Po dkladnm prostudovn sloenek jsme shledali, e dlun stka od r. 2009 je 4.000,-K. Ta byla matce obratem zaplacena. Nyn nm pila dal vzva s vhrukou podn exekuce, poppad a manel dolo matce sloenky, e m ve zaplacen. Dle ns v tom m matka totln nepodek a jen zkou. Chci se zeptat, zda jsme povinni ji kopii veho od r.2009 poslat nebo zda kdy by podvala tu exekuci, zda ona mus doloit pesn msce a roky, kdy ji dlun stka nebyla zaplacena. Jsme si zcela jisti, e mme ve v podku. Matce jsme na zklad ji 2 vzvy napsali, e bylo ve zaplaceno a namsto vhruek, at nm upesn, o jak pesn msce a roky se jedn. Pokud by exekuci podala a mme ve zaplaceno, kdo plat exek. vdaje? Dkuji za odpov.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e V manel nen povinen sv bval ptelkyni dokladovat to, za jak msce vivn bylo i nebylo zaplaceno. Pokud by se jeho bval ptelkyn rozhodla podat nvrh na proveden exekuce na majetek Vaeho manela pro neplacen vivnho na jejich syna, musela by ve svm nvrhu uvst, za jak konkrtn obdob vivn nebylo placeno. Za pedpokladu, e by na zklad tohoto nvrhu exekun soud povil provedenm exekuce uritho exekutora, bylo by ji na Vaem manelovi, aby podal nvrh na zastaven exekuce, a to z dvodu, e vymhan pohledvka byla uhrazena. Uhrazen vivnho za dan msc by pak musel soudnmu exekutorovi prokzat napklad sloenkou i vpisem z tu. Pro ppad, e by V manel prokzal, e vivn, pro kter byla exekuce nazena, bylo ped zahjenm exekuce uhrazeno, pak by V manel nemusel nklady exekuce hradit.
13.8.2015 - Dobry den, chtla bych se Vas zeptat, Ptel mel pedmanelskou smlouvu kter se tykala pouze jeho podnikni ale v dob manelstv jim vznikly dluhy kter se netykali podnikni, v roce 2014, se s manelkou na jej zadost rozvedly ( rozvod byl dohodou ) ale nebylo dn majetkov vyrovnn. Po rozvodu pteli zstaly spolen dluhy kter se tykaj najmu a pjky kter se netykala podnikni. Ptel se zdravotnch dvodu se dostal do finann tsni a nezvld splcet dluhy+vivn. Chci se teda zeptat jestli mue nrokovat na to aby ex manelka se podlela na splaceni vzniklch dluhu a jak ptel m v tomto ppad postupovat. Dkuji za odpoved.
Ven pan, V ptel by ml podat k soudu nvrh na vypodn spolenho jmn manel. Tento nvrh je mon podat nejpozdji do 3 let od rozvodu manelstv. Pedmtem tohoto nvrhu pak bude vypodn, jak aktiv, tak i pasiv nleejc do spolenho jmn bvalch manel. V tto souvislosti Vm vak doporuuji, aby se V ptel obrtil na advokta, kter jej bude v soudnm zen zastupovat.
12.8.2015 - Dobry den mela bych dotaz,ma ke me prijit exekutor ale vse je pritele.. mam k tomu papiry nebot jsme to brali na splatky. Ma narok mi to exekutor sebrat kdyz se tim prokazi ze vse je psane na pritele dekuji
Ven pan, z Vaeho dotazu jsem vyrozumla, e exekuce je nazena na V majetek, nicmn movit vci v byt, ve kterm bydlte, jsou ve vlastnictv vhradn Vaeho ptele. Je teba si uvdomit, e vzhledem k tomu, e v byt Vaeho ptele bydlte, je exekutor oprvnn provst v tomto byt soupis movitch vc, nebo se me dvodn domnvat, e v tomto byt njak movit vci mte i mete mt. Pokud vak soudnmu exekutorovi prokete, e tyto vci jsou ve vlastnictv Vaeho ptele, a to napklad doklady o koupi atd., neml by soudn exekutor tyto vci vbec postihnout. Pokud by k tomu pesto dolo, nezbylo by Vaemu pteli nic jinho, ne podat k soudnmu exekutorovi nvrh na vykrtnut vci ze soupisu, a to do 30 dn ode dne, kdy se o soupisu vc dozvdl. Pokud by soudn exekutor nvrhu na vykrtnut vc ze soupisu nevyhovl, m V ptel dle monost podat alobu na vylouen vc.
12.8.2015 - Dobr den mm takov dotaz syn ma exekuci a na uvedenm bydliti co ma exekutor nebydl jak se mm zachovat kdy na pape co my vylepil na dvee je uvedeno ze vypac dvee a zabav vci i bez jeho ptomnosti.Fakt nevm jak se zachovat.Dkuji za odpov.
Ven pan, je teba si uvdomit, e soudn exekutor je oprvnn provst v byt soupis movitch vc, pokud se me dvodn domnvat, e v tomto byt njak movit vci V syn m i me mt. Za tm elem je soudn exekutor oprvnn zajistit si pstup do bytu, a to i za pouit nsil. Pokud vak soudnmu exekutorovi prokete, e vci, kter by chtl ppadn postihnout, nejsou ve vlastnictv Vaeho syna, a to napklad doklady o koupi, svdectvm atd., neml by soudn exekutor tyto vci vbec postihnout. Pokud by k tomu pesto dolo, nezbylo by Vm nic jinho, ne podat k soudnmu exekutorovi nvrh na vykrtnut vc ze soupisu, a to do 30 dn ode dne, kdy se o soupisu vc dozvte. Pokud by soudn exekutor nvrhu na vykrtnut vc ze soupisu pesto nevyhovl, mte dle monost podat alobu na vylouen vc k soudu.
8.8.2015 - dobry den, pani Safrankova, potreboval bych poradit: mam trvale bydliste v nemecku, jsem ale prihlasen k trv. pobytu i v cechach u tety kvuli poste, mam nemecke obcanstvi a statni prislusnost (po rodicich) a zaroven ceskou. Po 30-ti letech bez nehody jsem pred 3-mi mesici udelal pri jizde do cech z nepozornosti - unavy chybu a dostal se pri vjezdu na silnici pro motorova vozidla do protismeru, a jel v soku asi 500m, a vozidlo otocil. Nastesti nebyl prakticky zadny provoz az na jedno vozidlo, jehoz ridic zavolal na 158, jak jsem se posleze dozvedel od policie, ktera cirou nahodou jela okolo a zastavila s modrym svetlem vedle mne - v druhem pasu za delicimi svodidly. Sepsali hlaseni, ktere jsem odmitl podepsat, a nyni jsem dostal doporucene pozvanku k spravnimu rizeni, na obe adresy, ktere jsem vyzvedl....s jakymi nasledky musim pocitat, popr. jake mam sance a vyhlidky? Lze zde pouzit 125 s pokutou 5-10.000 a zakazem rizeni na 6-12 mesicu, i kdyz to nebyla dalnice ale silnice pro mot. vozidla? Pokud se k rizeni nedostavim (800 km celkem), a misto toho poslu omluvenku s pracovni neschopenkou, a nebudu odebirat postu, jaka je sance, ze pripad (prestupek) bude promlcen? Bude druha strana moci pouzit "fiktivni doruceni" ? a uvalit mi event. exekuci na dum v cechach (chatu) ? Muzu prijit o EU ridicak? Cesky RP nemam, kdysi jsem ho pri uteku do nemecka i s jinymi dokumenty ztratil. Rad bych si nasypal popel na hlavu a zaplatil co zasluhuji, ale ridicak me zivi a jeho ztrata az na rok je tvrda a nema za stejny prestupek v nemecku obdoby. Nevim , zda je silnicni pravo vasi parketou, nicmene vzbudily Vase rychle a kompetentni odpovedi na otazky zde v blogu ve mne nadeji, ze se snad k memu dotazu preci jen vyjadrite. Dekuji, s pozdravem J.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e ust. 125c odst. 1 psm. f) bodu 10 zkona . 361/2000 Sb., o silninm provozu, na tento V ppad dopad, nebo podle danho ustanoven se fyzick osoba dopust pestupku tm, e se v provozu na pozemnch komunikacch pi zen vozidla v provozu na dlnici nebo na silnici pro motorov vozidla ot, jede v protismru nebo couv, kde to nen dovoleno zkonem o silninm provozu. Jinmi slovy o pestupek podle danho ustanoven se jedn tehdy, jestlie jedete v protismru, a u na dlnici nebo na silnici pro motorov vozidla. Za tento pestupek lze uloit pokutu od 5.000,- K do 10.000,- K, a dle, jak sprvn uvdte, zkaz innosti od 6 msc do 1 roku. Od uloen sankce za tento pestupek nelze v rozhodnut o pestupku upustit. V tto souvislosti dle uvdm, e sprvn orgn je povinen o pestupku pravomocn rozhodnout ve lht do 1 roku ode dne, kdy ke spchn pestupku dolo. Pokud by to sprvn orgn v dan lht nestihl, pak odpovdnost za pestupek zanik a nelze za nho uloit jakoukoli sankci. Vzhledem k tomu, e, jak sm ve svm dotaze, uvdte, uplynula od pestupku lhta ji vce ne 3 msc, m sprvn orgn na to, aby o pestupku pravomocn rozhodl piblin 9 msc. Z tohoto dvodu Vm tedy lze v zsad doporuit, abyste zen o pestupku protahoval (omluvil se z nazenho jednn o pestupku z omluvitelnho dvodu ? nap. pro nemoc a tuto doloil), a pokud by k rozhodnut o pestupku dolo, abyste proti nmu podal odvoln. V ppad, e byste se odvolal, stane se rozhodnut o pestupku pravomocnm a doruenm rozhodnut odvolacho orgnu. Pokud jde o monost fikce doruen, pak tato by pipadala v vahu, pokud byste si psemnost od sprvnho orgnu nevyzvedl ani ve lht 10 dn od jejho uloen na pot. Pokud jde o monost vkonu rozhodnut takovhoto rozhodnut o uloen pokuty, je teba si uvdomit, e sprvn orgn m pi vymhn penit pokuty v podstat stejn monosti jako soudn exekutor. Penitou pokutu by navc bylo lze podle evropskch pedpis vymhat i v Nmecku. A konen, co se tk zkazu zen a ppadnho odnt idiskho prkazu, pak k tomu uvdm, e zkaz zen uloen eskm sprvnm orgnem neplat bez dalho v jin lensk zemi EU. Vztahuje se pouze na zem esk republiky, ledae by nmeck prvo urovalo jinak. Vzhledem k tomu, e nemm znalosti o nmeckm prvu, nedoki Vm na tuto otzku odpovdt. Nicmn pokud by Vm byla uloena sankce zkazu zen, znamen to pro Vs, e pozbvte oprvnn k zen motorovch vozidel na zem R a pokud by Vs hldka Policie R zastavila, pak by Vm mohla odebrat V nmeck idisk prkaz. Takovto jednn by pak navc mohlo naplovat skutkovou podstatu trestnho inu maen vkonu ednho rozhodnut.
5.8.2015 - Dobr den,podal jsem nvrh na insolvenci,ale jedna spolenost mi to chce pokazit "trestn oznmen z vrovho podvodu" ta pjka byla na stku 4200,-,splatil jsem jen 250,- snam se to njak vyeit... Je zde nadje na spch v trestnm zen pro vitele?....... Kdy jsem se alespo snail nco splatit i kdy touto malou sumou? Vc jsem opravdu neml... Nebo jak se brnit? Dkuji za odpov!
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e o vrov podvod by se jednalo tehdy, pokud byste pi sjednvn vrov smlouvy nebo pi erpn vru uvedl nepravdiv nebo hrub zkreslen daje nebo podstatn daje zamlel, ppadn pokud byste bez souhlasu vitele v nikoli malm rozsahu pouil prostedky zskan elovm vrem na jin ne uren el. Zda tyto podmnky byly splnny, nedoki z Vaeho emailu posoudit. Kadopdn vak uvdm, e fakt, e jste na vr zaplatil toliko 250,- K, nen pro posouzen toho, zda se jedn o trestn in vrovho podvodu rozhodujc. V tto souvislosti Vs upozoruji na to, e aby se mohlo jednat o vrov podvod, musel byste s vitelem uzavt vrovou smlouvu. Ve Vaem dotazu vak uvdte, e se jednalo o pjku na stku 4.200,- K. Pokud by tomu tak skuten bylo a uzavel jste smlouvu o pjce a nikoliv smlouvu o vru, pak by se o vrov podvod vbec nemohlo jednat. Stejn tak se neme jednat ani o trestn in podvodu, nebo stka, kter Vm byla poskytnuta, nedosahuje stky 5.000,- K, kter je minimln hranic pro tento trestn in.
4.8.2015 - Dobr den, chci se zeptat jestli mohu pjit penze znmmu, kter m byt 1/2 podl? Jak postupovat, dkuji
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e z Vaeho dotazu nevyplv dn zkonn dvod, kter by Vm brnil v tom pjit Vaemu znmmu penze. Pro ppad, e byste se rozhodl svmu znmmu penze nakonec pjit, doporuuji Vm uzavt s nm psemnou smlouvu o zpjce.
4.8.2015 - dobr den, v dob nezletilosti jsem jako jedin dcera zddila po svm otci st domu, kter se pozdji prodal a j byla vyplacena, neznm ani stku a nevidla jsem ani korunu, matka s mm nevlastnm otcem si vybavila byt apod.. d se to vymhat? mm nrok na sv penze? s matkou nemluvme ji skoro 5 let, vyhbme se sob, druh pozstal, po mm otci je jeho ena, kzerou ani neznm, dkuji pedem za odpovd
Kateina Likov skj Ven pan, Vae matka byla povinna spravovat Vae jmn, kter jste nabyla ddnm po svm otci, s p dnho hospode. Pokud tuto povinnost poruila, odpovd Vm za kodu, kterou Vm tm zpsobila. Pokud Vae finann prostedky spotebovala pro vlastn potebu, jedn se z jej strany o bezdvodn obohacen, jeho vydn se mete domhat soudn cestou. Je vak mon, e ji dolo k promlen tohoto Vaeho prva na vydn bezdvodnho obohacen. Pro posouzen promlec doby je dleit, zda bezdvodn obohacen vzniklo za innosti starho obanskho zkonku, tedy do 31.12.2013 vetn, v takovm ppad by promlec doba inila dva roky ode dne, kdy jste se o bezdvodnm obohacen dozvdla, maximln vak 3 roky ode dne, kdy k jeho vzniku dolo. Pokud vak bezdvodn obohacen vzniklo ji za innosti novho obanskho zkonku, to je v dob od 1.1.2014, proml se prvo na vydn bezdvodnho obohacen za ti roky ode dne, kdy jste se o nm dozvdla, nejpozdji za deset let ode dne, kdy k nmu dolo. V kadm ppad, kdyby v ppadnm soudnm zen Vae matka nmitku promlen nevznesla, soud by k promlen nepihlel a mohl by Vm tak V nrok piznat i pes jeho promlen. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 17.8.2015
30.7.2015 - Dobr den.Mm prosbu chtla bych se zeptat co se my me stt kdy nedodr rozhodnut o dditstv.Jedn se o to e otec umel v roce 2006.V roce 2010 jsme s bratrem byli u note.Usnesen bylo takov e do 10 let mm vyplatil bratra.Jedn se o stku 200 000.Rda bych ho vyplatila ale dostala jsem se do finannch problm a nevm jak to udlat abych ho mohla vyplatit.Proto Vm pi o radu.Mon je to chaoticky napsan,ale jinak to neumm psemn vyjdit.Dkuji
Novkov skj. Ven pan, v ppad, e byste Vaeho bratra ve lht uren pravomocnm usnesenm o ddictv nevyplatila, mohl by proti Vm V bratr zahjit exekun zen, kterm by se mohl domhat zaplacen stky uren tmto exekunm titulem. Doporuuji Vm, abyste se s Vam bratrem psemn dohodla, e mu stku splatte nap. v uritch msnch spltkch, nebo e Vm nap. prodluuje splatnost. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 17.8.2015
30.7.2015 - Dobr den, zemel mi otec kter vlastnil osobn vz dnes nm pilo rozhonut o ddictv a auto dostala moje mamka a ona by chtla abych si ho napsla u na sebe j.Prosm jak to mme udlat.Dkuji.
Tom Rejman skj. Ven pane, nejjednodum eenm zejm bude, kdy s Va matkou sepete darovac smlouvu, kterou Vm Vae matka pedmtn automobil daruje. Nsledn podte dost o zpis zmny vlastnka silninho vozidla do Centrlnho registru vozidel, ke kter pilote jednak rozhodnut o ddictv s vyznaenou dolokou prvn moci, jednak darovac smlouvu. dost podejte spolen s Va matkou. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 17.8.2015
30.7.2015 - Dobr den, mm dotaz. Pobrm rodiovsk pspvek a k tomu si pivydlvm. Jsem zamstnan na polovin vazek. Prvn vplatu jsem mla 7500, druhou po vyplacen pesas 9800. Te v srpnu bych se mla vrtit k zkladu 7500. M etn mi vera oznmila, e vzhledem k mm exekucm a tomu e pobrm rodiovsk pspvek 6112k a tomu e jsem teprve vera donesla pkazy k exekucm se me stt e mi nepole vplatu. Pr mus sest mj rodik i plat a z toho vypotat co poslat exekutorm. Podle mho nzoru m moje etn vypotat exekun srky jen z m vplaty. Rodik mi posl pracovn ad a vplatu dostvm od jin organizace (nemocnice). Mm manela a dv deti. Nemm dne pednostn pohledvky. levu na danch pobr manel. Mete mi prosm poradit? M etn dnes bude obeslat m exekutory s dotazem, zda jim m poslat mou vplatu. kala mi, e je m povinnost nahlsit nov zamstnn vem mm exekutorm, je to pravda? Dkuji za odpov Toukov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e zamstnavatel provd srky z tzv. ist mzdy, kter se vypote tak, e se od mzdy odete zloha na da z pjmu fyzickch osob sren z pjmu ze zvisl innosti a funknch poitk, dle pojistn na dchodov spoen, pojistn na sociln zabezpeen, pspvek na sttn politiku zamstnanosti a pojistn na veejn zdravotn pojitn. To znamen, e zamstnavatel nesm pi provdn srek z Va mzdy jakkoli zohledovat rodiovsk pspvek, kter pobrte. Takov postup zamstnavatele by byl v rozporu se zkonem. Pokud jde o V druh dotaz, pak je pravdou, e podle zkona jste povinna oznmit do jednoho tdne exekutorovi, kter nadil exekuci srkami ze mzdy, e jste pestala pracovat u dosavadnho zamstnavatele a dle ve lht 1 tdne oznmit tomu sammu exekutorovi, e jste nastoupila do prce u novho zamstnavatele. Stejn tak jste novmu zamstnavateli povinna oznmit, e Vm V pedchoz zamstnavatel provdl srky ze mzdy na zklad exekunho pkazu.
29.7.2015 - Dobry den.Chci se prosim zeptat,zda je urcena nejaka doba pro zmenu prijmeni ditete?Mam petimesicni dceru,chci nechat zmenit jeji prijmeni po otci na sve prijmeni.Dekuji za odpoved.
Ven pan, dn lhta pro zmnu pjmen nezletilho dtte dna nen, avak takovou zmnu nemete provst sama bez souhlasu otce nezletil. Souhlas otce dtte by nebyl teba pouze tehdy, pokud by byl zbaven rodiovsk odpovdnosti, ppadn by byl v rodiovsk odpovdnosti omezen i by mu tato byla pozastavena. Pokud se nejedn o nkter z uvedench ppad, kdy by souhlas otce nebyl teba, a otec souhlas se zmnou pjmen dtte odmtne dt, bylo by zmnu pjmen nezletil mon provst jedin tehdy, kdyby byl souhlas otce nahrazen rozhodnutm soudu. Nvrh na nahrazen souhlasu otce se zmnou pjmen nezletil byste musela podat k soudu, v jeho obvodu se nachz bydlit Vaeho dtte. Soud by vak zmnu pjmen povolil jen za situace, e by pro takovou zmnu byl zvan dvod a pokud by tato zmna byla v zjmu nezletilho dtte. V Praze dne 14.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
27.7.2015 - Dobr den, Pitel m exekuci na dlun a bn vivn.Dlun vivn od 1.2.2005 - 31.12.2006 a bn vivn od 1.1.2007. Dlun vivn ve form spltek doplatil, ben od roku 2009 plat v pln vi k rukm matky dtte.Mj dotaz zn, jakm zpsobem me exekuci ukonit, kdy dlune vivn m ji doplacen a bn hrad? Matka dtte podala druhou exekuci na dluh za obdob od roku 2008 do 2009, co se ptel hodl domluvit na spltkch. Dkuji za odpov Swanov
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e exekuci lze co do zpsobu provdn srek ze mzdy i jinch pjm zastavit jen tehdy, jestlie jsou srky provdny ji jen pro bn vivn a lze pedpokldat, e povinn vzhledem ke svmu chovn i pomru k prci bude vivn plnit dle dobrovoln. Vzhledem k tomu, e V ptel m jet dluh na vivnm za obdob od roku 2008 do roku 2009, nen shora uveden podmnka splnna a exekuci z tohoto dvodu zastavit nebude mon. Pot, co vak bude dlun vivn zcela uhrazeno, me V ptel podat nvrh na zastaven exekuce provdn srkami ze mzdy i jinch pjm.
27.7.2015 - Ja su slovenka mam deti a su napsane na tatu. Podla koho maju trvalej pobyt?
Dobr den, na V dotaz nejsem schopna odpovdt, nebo v nm neuvdte ani nrodnost Vaich dt ani nrodnost otce. Pokud jsou Vae dti obany esk republiky, pak je samozejm mete je pihlsit k trvalmu pobytu v R. Pokud nejsou obany R, mohou bt k trvalmu pobytu v R pihleny, pokud jeden z rodi spluje podmnky pro udlen trvalho pobytu v R. Doporuuji Vm obrtit se ppadn s Vam dotazem na Ministerstvo vnitra R.
26.7.2015 - Dobry den chtela bych se zeptat jestli se muzu dostat do vezeni pokud nesplacim dluh cloveku ktereho jsem okradla ale soudem sem byla potrestana podminkou ale nemam jak zplacet dluh cloveku uz i na me uvalil exekuci. Muzu jit na nesplaceni do penezi.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e nikoliv. Aby toti soud mohl rozhodnout o vkonu pvodn podmnn odloenho trestu odnt svobody, musel by dospt k zvru, e povinnost uloenou Vm odsuzujcm rozsudkem za trestn in krdee uhradit podle svch sil zpsobenou kodu neplnte zavinn. Z Vaeho e-mailu jsem vak pochopila, e svj dluh nehradte, nebo Vm to Vae majetkov ani vdlkov monosti neumouj a pedpokldm, e prci sehnat nemete.
26.7.2015 - Ven pan doktorko, prosm o radu. M vnuce bude 14 let a jej otec plat ji 12 let 2.000 k. Nikdy nechtl pispvat na tbory, krouky, kolu atd. a odmtl i zaslat zven vivn. Dcera tud podala alobu o zven vivnho. V den stn, ale zaslal neschopenku, co se od nj dalo ekat. Dcera se boj, e bude neschopnost prodluovat nebo vdy v dob stn bude opt nemocen. Prosm nevte, kolikrt me toto udlat? Lze podat dost, aby bylo vivn projednno v jeho neptomnosti? Opravdu Vm velmi dkuji za odpov Renata Tamchynov
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e soud zen odro, pokud je otec Va dcery nemocen, tuto skutenost soudu dolo nap. neschopenkou a souasn z tohoto dvodu pod o odroen jednn. Pokud o odroen jednn nepod, me soud jednat i v jeho neptomnosti, by by byl nemocen. Takto lze dat o odroen jednn i opakovan, vdy vak mus bt splnno to, e pro dost o odroen jednn jsou dleit dvody. Pokud by se toto mlo opakovat i by nemoc otce Va dcery mla trvat del dobu, navrhuji Vm obrtit se na soud, aby uinil dotaz na oetujcho lkae, zda nemoc brn otci Va dcery v asti na jednn anebo ne. not nekontaktoval.
25.7.2015 - Dobry den, rada bych Vas pozadala o radu, pred 4 lety zamrela maminka a otec ktery byl velmi zniceny nas pozadal jestli je nutne ted resit dedictvi, ze me a moji sestre stejne jednou dedictvi pripadne a tak jsme se na kratke schuzce se sestrou vzdaly dedictvi. Mame obe dospele deti, a nevim jestli mely pripadne dedit ony, nikdo to ale neresil nikdo je nekontaktoval. Otec nam do pul roku po matcine smrti predstavil svoji pritelkyni, ktera se ho snazi od nas oddelit, nastehovala se k nemu a on snad zapomel ze mel jinou zenu a o ni mluvi jako o nasi babicce.. Ona ho bere jen do svoji pocetne rodiny a rika mu jak oni jsou jeho rodina a postaraji se o neho. Je mozne se nejak pripadne branit aby neprepsal dum a byt ktery si poridil s nasi maminkou na pritelkyni a jeji rodinu? Da se pridapne otevrit reseni dedictvi, ze by meli dedit po nasi mamince vnoucata? Dekujeme za odpoved. S pozdravem Slezackova.
Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e je-li V otec svprvn, nelze mu nijak brnit v tom, aby jet za svho ivota pevedl svj majetek anebo jeho st na svoji souasnou ptelkyni i jej rodinu. K Vaemu druhmu dotazu uvdm, e pokud jste odmtla ddictv po Va matce, mly dle starho obanskho zkonku ddit namsto Vs Vae dti. Z Vaeho dotazu vak vyplv, e not neml Vae dti vbec kontaktovat. Podle starho obanskho zkonku je pak mon, aby se Vae dti domhaly vi Vaemu otci alobou vydn sti ddictv. Toto prvo se vak promluje ve lht 3 let ode dne prvn moci usnesen o potvrzen ddictv. S ohledem na to, e Vae matka zemela ped 4 lety, lze usuzovat, e tato lhta ji uplynula. Doporuuji Vm vak obrtit se v tto vci na advokta.
24.7.2015 - Dobr den pan doktorko, jsem spoludlunk insolvennho zen mho synovce, msn zaslm finann stku insolvennmu sprvci, prosm o radu- po mm mrt je m dcera tento dluh pevzt? Nerada bych j zatila tmto problmem o kterm ani nev.
Nae znaka:jl Ven pan, k Vaemu dotazu uvdm, e zle na prvnm titulu Vaeho zvazku, na zklad nho jste povinna zaslat insolvennmu sprvci pravidelnou stku. Pokud se skuten jedn o V dluh, peel by po Va smrti na Vae ddice. Pokud ddic neuplatn tzv. vhradu soupisu, hrad dluhy zstavitele v plnm rozsahu. V ppad, e vhradu soupisu ddic uplatn, hrad dluhy zstavitele do ve ceny nabytho ddictv. Ddic je vak tak oprvnn ddictv odmtnout, v takovm ppad by na nj dn dluhy zstavitele nepely. V Praze dne 10.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
23.7.2015 - Dobr den, V dob kdy jsem kupoval auto jsem jako cizinec neml pechodn pobyt no piptelkyne ani, tak jsem dal auto co jsem koupil napsat na n a is poistkou, ale celou dobu jsem ho platil ja! Z meho tu a veker nklady za! A ona ma chce o nj pipravit! Co mm dlat? Mm njak monosti?
Nae znaka:jl Ven pane, pokud tm, e jste automobil na ptelkyni ?nechal napsat? mnte, e Vae ptelkyn uzavela na jeho koupi kupn smlouvu, stala se platnm zpsobem vlastnkem vozidla. Pokud jste za Vai ptelkyni zaplatil kupn cenu vozidla a dle jste tak hradil pojistn, znamen to, e jste za Vai ptelkyni plnil to, co mla plnit ona sama a na stran Va ptelkyn tak mohlo dojt ke vzniku bezdvodnho obohacen. V takovm ppad byste se mohl domhat vydn bezdvodnho obohacen v podob zaplacen kupn ceny a stek pojistnho. Je vak mon, e se Vae prvo na vydn bezdvodnho obohacen ji promlelo. Pro posouzen promlec doby zle na tom, zda bezdvodn obohacen vzniklo za innosti starho obanskho zkonku, tedy do 31.12.2013 vetn, pak by promlec doba inila dva roky ode dne, kdy jste se o bezdvodnm obohacen dozvdl, maximln vak ti roky ode dne, kdy k jeho vzniku dolo. Pokud bezdvodn obohacen vzniklo ji za innosti novho obanskho zkonku, tj. v dob od 1.1.2014, proml se prvo na vydn bezdvodnho za ti roky ode dne, kdy jste se o nm dozvdl, nejpozdji za 10 let ode dne, kdy k nmu dolo. Ke vzniku bezdvodnho obohacen by vak nedolo, pokud by zde existoval prvn dvod poskytnut pennch prostedk Va ptelkyni. Kdybyste toti Va ptelkyni penze nap. pjil, pak by Vae ptelkyn nabyla pedmtn finann prostedky na zklad platnho prvnho titulu, o bezdvodn obohacen by se tedy nejednalo, a mohl byste se domhat toliko vrcen pjky. V Praze dne 10.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
23.7.2015 - Dobr den, Pjil jsem si stku bezron stku 235.000.-K, od kamarda,uzavel smlouvu a exekut.zpis,rovn jsem se zavzal, e pokud neuhradm nkterou ze spltek ve vi 3000.-K, dn, e zaplatm pokutu 500.000.-K a 250.-K za kad dal den prodlen.Protoe jsem neuhradil jednu zespltek vitel pohledvku zesplatnil, ji v roce 2012pohledvku jsem dosud nesplatil ale postupn splcm.Viteli jsem odmtl pistoupit k uznn dluhu.Vitel chce pohledvku alovat a uplatnit i smluvn pokutu.Myslm si e kdy dluh dle splcm e pokuta je nepimen.Me soud tuto pokutu zamtnout?
Nae znaka:jl Ven pane, pedn uvdm, e pokud jste nezaplatil pouze jednu spltku a nyn ji splcte svj dluh v souladu se smlouvou, pokuste se s vitelem dohodnout na tom, e budete pokraovat ve splcen podle dvjho ujednn, a e vitel netrv na uhrazen cel zbvajc dlun stky najednou dle zesplatnn. Pokud takov dohoda s vitelem nebude mon a vitel bude trvat na uhrazen cel dlun stky najednou vetn smluvn pokuty, zle na konkrtnm smluvnm ujednn o monosti zesplatnn a o podmnkch vzniku prva na zaplacen smluvn pokuty a tak na tom, zda byl sepsn exekutorsk zpis s dolokou vykonatelnosti i nikoliv. Jestlie jste s Vam kamardem toti u exekutora sepsali tzv. exekutorsk zpis s dolokou vykonatelnosti, mohl by V kamard pistoupit rovnou k podn exekunho nvrhu, pokud k tomu byly podle tohoto exekutorskho zpisu splnny podmnky, nebo takov exekutorsk zpis je exekunm titulem. Tyto exekutorsk zpisy bylo mon sepisovat pouze do 31.12.2012, nyn ji exekutoi toto oprvnn nemaj, ale exekutorsk zpisy s dolokou vykonatelnosti sepsan do uvedenho data jsou platnmi exekunmi tituly. Kdyby tedy vitel proti Vm podal exekun nvrh a bylo proti Vm zahjena exekuce, mohl byste podat nvrh na zastaven exekuce, ve kterm byste mohl namtat neplatnost ujednn exekutorskho zpisu o smluvn pokut pro jej nepimenost a rozpor s dobrmi mravy. Na tma nepimenosti smluvn pokuty existuje spoustu judikatury Nejvyho soudu, kterou mete argumentovat. Tato je dostupn na strnkch Nejvyho soudu www.nsoud.cz. Dle byste uvedl, e svj dluh dl splcte, proto povaujete podn exekunho nvrhu za pedasn (zde vak zle na konkrtnm ujednn o monosti zesplatnn, jeho oprvnnost nememe posoudit, kdy nemme k dispozici potebn dokumenty). Pokud vak exekutorsk zpis s dolokou vykonatelnosti sepsn nebyl, musel by proti Vm vitel nejprve podat alobu, nemohl by tedy rovnou podvat exekun nvrh, protoe by neml k dispozici exekun titul. V ppad soudnho sporu rozhodn nepimenost smluvn pokuty a jej rozpor s dobrmi mravy namtejte, posouzen pimenosti smluvn pokuty by vak zviselo na uven soudu. Pokud by soud dospl k zvru, e aloba je v sti, kterou se alobce domh zaplacen smluvn pokuty, nepimen, mohl by alobu v tto sti skuten zamtnout. V ppadnm vyjden k alob uvete tak, e svj dluh dl splcte, proto povaujete podn aloby za pedasn (zde by vak opt zleelo na konkrtnm ujednn o monosti zesplatnn). V Praze dne 10.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
23.7.2015 - Dobr den Prosm chci se zeptat 7mesicu mi nechodily do koly Z dvodu e jsem utekla z cz.do SK ped druhm Tam jsem ila na kor sv rodiny Utekla jsem zjistila jsem ze jsem z druhm opt thotn Vrtila jsem se As jsem zjistila e ekm dvojata A dali jsme se z druhm spet do kup Mm 6 dti 15;14;10; let 17mesicu.syn a 2mesicni dvojata A bojm se ze m odsoud za zanedbn povinn koln dochzky chci se zeptat jak mi mou dat trest jestly soud pihl ze Bi se jednalo o m 1stihani a nikdy jsem nebyla odsouzena ani trestna.a ze mam mal dti o kter se starm Prosm odpovzte mi
Nae znaka: jl Ven pan, k Vaemu dotazu uvdm, e za trestn in ohroovn vchovy dtte, kterho se dopust ten, kdo by i jen z nedbalosti ohroz rozumov, citov nebo mravn vvoj dtte tm, e mu umon vst zahliv ivot, tzn. ve Vaem ppad tm, e jste sv nezletil dti neposlala do koly, me bt potrestn trestem odnt svobody a na 2 roky. Skutenost, e jste doposud nebyla trestn sthna, by byla povaovna za polehujc okolnost. Pokud se nyn ji o Vae dti starte dnm zpsobem a tyto do koly poslte, navc se starte tak o dti kojeneckho vku, soud by k tomu tak pihlel a pravdpodobn by proto nepistoupil k uloen nepodmnnho trestu odnt svobody, take byste do vzen nela. Tyto okolnosti vak zvis zcela na uven soudu, jeho rozhodnut nelze pedjmat. V Praze dne 10.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
20.7.2015 - Dobr den. Ven pan doktorko je pravdou (dle tvrzen DPO), e nezaplacen pokuty v MHD za roky 2007 - 2012 se promluj a po deseti letech. Mm za to, e tyto zvazky s pepravy se promluj po jednom roce dle starho OZ. DPO vak tvrd e pi kontrole v MHD, kde jsem podepsala tzv. "Dohodu s cestujcm", je tato povaovna za uznn dluhu a promlec doba je v tomto ppad desetilet. Dkuji Vm za odpov a peji hezk den. Luk
Nae znaka: jl Ven pane, podle starho obanskho zkonku se skuten zvazky z pepravy promlovaly za jeden rok, avak pokud jste svj dluh platn uznal, je promlec doba opravdu desetilet. O platn uznn dluhu by se jednalo tehdy, jestlie bylo uinno psemn a bylo v nm vslovn uvedeno, e zaplatte svj dluh uren co do dvodu i ve. To znamen, e by v uznn musela bt uvedena jak pesn ve dluhu, tak dvod jeho vzniku, tedy ve Vaem ppad uznn povinnosti zaplatit dopravnmu podniku pokutu za jzdu v MHD bez platnho jzdnho dokladu. Je vak tak mon, e byl dopravnmu podniku jeho nrok piznn pravomocnm rozhodnutm soudu (nap. pravomocnm elektronickm platebnm rozkazem), v takovm ppad proti Vm me bt zahjena exekuce, lhta pro podn exekunho nvrhu in 10 let ode dne, kdy mlo bt podle pedmtnho rozhodnut plnno, po jejm marnm uplynut by se prvo promlelo. V Praze dne 10.8.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
15.7.2015 - Dobry den , muj vnuk zijici v Nemecku je pozvan k vyslechu v Ceske republice z duvodu objasneni precinu uveroveho podvodu. V Nemecku ma pojistnou smlouvu Rechtschutz- pravo na obhajce. Prosim o radu , zda muze byt vyslech(objasneni) prevedeno do jeho trvaleho pobytu s Nemecku. Jestli to mozne neni, zda muze byt jeho nemecky obhajce pritomen u vyslechu v Ceske republice a popripade v dalsim rizeni. Kdo hradi v tomto pripade tlumocnika? Nebo jestli je moznost prevest jeho Rechtschutz-pravo na obhajce, pro tento konkretni pripad na ceskeho obhajce. Dekuji.Bodeova Josefa
Josefa Bodeov Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud V vnuk trvale ije v Nmecku, ml by kontaktovat Policii R a s odkazem na tuto skutenost podat, aby svoji vpov mohl podat v Nmecku. Pokud by vslech probhal v esk republice, me se toho astnit jeho prvn zstupce. Na dotaz, zda je mon pevst jeho ?prvo na obhjce? dle pojistn smlouvy na eskho obhjce, Vm bez znalosti pojistn smlouvy a obchodnch podmnek nedoki odpovdt. V tto souvislosti Vm doporuuji obrtit se pmo na pojiovnu. Nklady na tlumonka pro nmeckho prvnka Vaeho vnuka by pravdpodobn nesl bu V vnuk anebo pojiovna. Nklady na tlumonka by nesla Policie R tehdy, pokud by V vnuk nerozuml esky. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
14.7.2015 - Dobr den, pan doktorko, bratr je v souasn dob ve vzen za neplacen vivnho, kde pracuje. Jeho bval partnerka si odmt zaloit et a trv na zasln vivnho sloenkou, z dvodu dlouhodob nemoci. Jene vznice na toto nem prostedky. Toto se thne pl roku. Soc. pracovnice mu tam stle nos sloenky, a si to bratr zad zven. Rda bych mu pomohla, ale moje finann situace mi to neumouje a tak vivn nen placeno i nadle. Nerozumm tomu? Je toto mono povaovat za maen jeho snahy vivn platit, jak by ml bratr postupovat?Dkuji za odpov
Jana Lnsk Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud bval partnerka Vaeho bratra nem bankovn et a nen mon se s n ani dohodnout na jeho zzen, nezbude Vaemu bratrovi ne se obrtit na veden vznice a dohodnout se s nimi na tom, e vivn bude hrazeno pomoc sloenek. Dle vyhlky Ministerstva spravedlnosti je toti vznice povinna z istho pjmu vzn provst srky na hradu vivnho nezaopatench dt ve vi 30 %. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
14.7.2015 - Dobr den, mj otec mi ze svho tu v bance zaslal trvalm pkazem penze na mj et. Platby chod i po jeho smrti, protoe je nikdo nemohl zruit. Z dvodu zaten dluhem nebude nikdo z rodinu pijmat ddictv, a to tedy pipadne sttu. Budu po skonen ddickho zen povinen vechny penze mn zaslan po smrti otce njakm zpsobem vracet? Nebo se prost pot, e "otec to tak chtl, tak se to poslalo a ty, ddici, se s tm vypodej"? Dkuji Havlek
Petr Havlek Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud jste se pro dluhy Vaeho otce rozhodl ddictv po nm odmtnout a na vzvu note povenho projednnm ddictv tak opravdu uinte, pak se na Vs ze zkona hled, jako byste se ddicem nestal a nemte ani nrok na cokoli z majetku, kter Vaemu otci ke dni jeho smrti nleel. Jinmi slovy, o penzch, kter Vm chod na et, byste ml neprodlen informovat note povenho projednnm ddictv a domluvit se s nm s ohledem na V zmr odmtnout ddictv, jak s tmito prostedky naloit. Dle obanskho zkonku toti plat, e k odmtnut ddictv se nepihl, dal-li ddic ji svm ponnm najevo, e chce ddictv pijmout. Pokud byste tedy penze pouil anebo je zatajil a nsledn se na to pilo, mohlo by se to povaovat za to, e ddictv chcete pijmout. V takovm ppad by na Vae odmtnut ddictv nebyl brn zetel. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
13.7.2015 - Dobr den pan Doktorko, v noru jsem se rozela s ptelem, se kterm m v srpnu probhnout soud. Jeliko jsem ukonovala njemn smlouvu, byla jsem nucena vysthovat i jeho vci protoe na smluven termn pevzet nedorazil. Nsledn jsem ho vyzvala k pevzet zprvou, na kterou mi dote po ji tdnu nebylo odpovzeno, pedtm tvrdil, e je v zahrani. Vci nemm kde uskladovat a on je odmt vyzvednout. Dle informac kriminln policie je nemohu vyhodit ani rozdat bez toho, ani by m mohl alovat za krde. Prosm tedy o radu, jak se legln cestou vc zbavit (jedn se o obleen, elektroniku i nbytek). Pedem dkuji za odpov
Sabina Dobr den, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e by bylo vhodn Vaeho bvalho ptele nejprve psemn vyzvat k tomu, aby si odvezl sv vci anebo zajistil jejich odvoz, a pokud tak ve Vmi stanoven lht nap. 14 dn neuin, e tyto jeho vci ulote na jeho et ve veejnm skladu nebo u jinho schovatele. Pokud by ani pot nebyly vci odvezeny, doporuuji Vm vyhledat na internetu njak veejn sklad nebo jinho schovatele a na et Vaeho bvalho ptele tam jeho vci uloit a o uloen vc nsledn Vaeho bvalho ptele psemn informovat. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
8.7.2015 - Dobr den,na toto jsem se ji ptala a dostala odpovd,1.7.2015 - dobr den, ptel koupil na hypotku zahradu s chatou, dohodli jsme se,e veker finance pjdeme na pl - j bych rda,ale abychom toto mli podloen njakou dohodou nebo smlouvou - mme kad z pedchozho vztahu po dvou dtech a nerada bych se doila toho,e m jeho dti budou osoovat a vyhazovat z neho kde se podlm nejen finann. Pesto bych rda, zda neexistuje njak smlouva nebo dohoda sepsan mezi mnou a ptelem bez toho ani bych byla uveden v katastru a musela platit da, jde mi ist jen o to,abychom mli mezi sebou ist stl a ppadn pedeli dohadm.dkuji
Ven pan, vlastnick i spoluvlastnick prvo k nemovitostem zapisovanm do katastru nemovitost vznik a vkladem takovho prva do katastru nemovitost. Bez tohoto vkladu na Vs vlastnick i spoluvlastnick prvo k chat se zahradou nepejde. Pokud Vm jde o placen dan z nemovitost, pak se samozejm mete se svm ptelem psemn dohodnout na tom, e Vm bude uhrazenou da z nemovitost refundovat. V Praze dne 14.7.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
8.7.2015 - Dobr den. Chtla by jsem se zeptat. Kdy se rozvdm - sporn rozvod. Opravdu se nedomluvme na niem. Je mon provst zmnu zpisu v katastru. Zmna majitele nemovitosti. Kdy nen vyeeno sjm ve kterm se RD nachz.
Ven pan Jchov, obecn plat, e v zleitostech tkajcch se spolenho jmn manel a jeho soust, kter nelze povaovat za bn (co pevod vlastnickho prva k rodinnmu domu nepochybn je), prvn jednaj oba manel spolen, nebo jedn jeden manel se souhlasem druhho. Pro ppad, kdy jeden z manel odmt dt k takovmu jednn souhlas, ani by pro to ml vn dvod a souasn je to v rozporu se zjmem obou manel, rodiny nebo rodinn domcnosti, me druh z manel navrhnout, aby souhlas manela nahradil soud. Pokud tyto podmnky nejsou ve Vaem ppad splnny a nezskte rozhodnut soudu nahrazujc souhlas Vaeho manela, pak se obvm, e nebudete moci bez jeho souhlasu pevst rodinn dm nachzejc se ve Vaem spolenm jmn manel, a to a do doby, kdy bude vypodno Vae spolen jmn manel ? rozhodnuto, komu rodinn dm pipadne. V Praze dne 14.7.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
3.7.2015 - Dobr den ,pani doktorko synovi u po 2 vzal exekutor idik za dlun vivn i kdy to m jako zamstnn na smlouvu.M jet dv vyivovac povinnosti k manelce a k dcei.Snail se s matkou jeho syna Ondrka dohodnout ,ale j nic nezajm u tak dost plat bn vivn.nato aby dluh doplatil cel.Pes rok mrodil a neml z eho hradit plnou vi bnho vivnho Chtla bych Vs poprosit jestli byste mi poradila kam se obrtit ,aby mu idik vrtil exekutor ,at me pracovat. Dkuji ernkov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud V syn potebuje nezbytn k vkonu svho povoln idisk oprvnn, me dle ust. 71a odst. 4 psm. a) exekunho du podat soudnho exekutora o zruen exekunho pkazu, kterm mu idisk oprvnn bylo pozastaveno. Ve svm nvrhu mus V syn tvrdit, e idisk oprvnn potebuje ke sv obiv a k tomu, aby mohl hradit vivn. Tyto skutenosti je pak nutn soudnmu exekutorovi prokzat, a u pipojenm listin i nvrhem na proveden jinch dkaz.
3.7.2015 - Dobr den pan doktorko, mam dva dotazy: 1) ped tymi se mnou zamstnavatel uzavel pracovn smlouvu na dobu uritou na polovin vazek. Po roce mi zmnil pracovn vazek na cel, ale u mi nedal podepsat zmnu pracovn smlouvy. Zajmalo by m, zda je to sprvn. 2) za cel tyi roky mi zamstnavatel nedal podepsat evidenn dchodov list. Pokud mu to eknu, pouze se mi vysmje. Zajm m, zda je to jeho povinnost tyto evidenn listy kad rok dvat podepisovat a pokud ano, jak ho mam donutit, aby tuto povinnost plnil.
Ven pan, ven pane, pokud jde o V prvn dotaz, pracovn smlouva, jako i vechny jej zmny, by ze zkona mly mt psemnou formu. Fakt, e Vm vak V zamstnavatel nedal k podpisu zmnu pracovn smlouvy, neme jt k Va ti. K Vaemu druhmu dotazu uvdm, e dle zkona o organizaci a provdn socilnho zabezpeen je zamstnavatel povinen vst pro kadho svho zamstnance evidenn list a tento mu v jednom vyhotoven po skonen pslunho obdob pedat. Pokud to V zamstnavatel nein, doporuuji Vm obrtit se na pslunou okresn sprvu socilnho zabezpeen.
1.7.2015 - dobr den, ptel koupil na hypotku zahradu s chatou, dohodli jsme se,e veker finance pjdeme na pl - j bych rda,ale abychom toto mli podloen njakou dohodou nebo smlouvou - mme kad z pedchozho vztahu po dvou dtech a nerada bych se doila toho,e m jeho dti budou osoovat a vyhazovat z neho kde se podlm nejen finann.dkuji Pavlna
Ven pan, jako een Va situace Vm lze v zsad doporuit, abyste s Vam ptelem uzavela darovac smlouvu, na jejm zklad by Vm V ptel daroval spoluvlastnick podl o velikosti ½ na pozemku a chat. Vlastnick prvo podle dan smlouvy je pak zapoteb jet zapsat do katastru nemovitost. Teprve pot se stanete spoluvlastnky chaty a zahrady. Vzhledem k tomu, e si V ptel podil chatu se zahradou s pomoc hypotky, je dleit prostudovat nejprve vrovou a zstavn smlouvu, nebo banka si v nich mohla vymnit pedchoz souhlas s jakmikoli dispozicemi se zahradou a chatou. Pokud by tomu tak bylo, je nezbytn obrtit se nejprve na banku.
29.6.2015 - Dobry den pani doktorko, mam velkou prosbu, pokud jsme nabyli vkladem do katastr byt koupi a presne za 2 roky .- na den, byt presel na noveho majitele, je osvobozena dan z prijmu? A jeste bych se chtela zeptat pokud mam nizke prijmy, beru prispevky na bydleni je mozne aby mi financ.urad dan prominul, pripadne pokutu a penale? mam 2 deti, sama, moc dekuji za odpoved, katka
Katka skch. Ven pan, z Vaeho dotazu bohuel nen jasn, na pesn se ptte. Uvdte, e byt peel na novho majitele, avak neuvdte jakm zpsobem, zda lo o darovn, zda lo o prodej, kdo je novm majitelem. Tento pevod nen osvobozen od dan z pjm a finann ad Vm zaplacen tto dan nepromine. Uvdte, e mte nzk pjmy a berete pspvky na bydlen, avak pokud jde o da z pjm, jedn se o pjem za prodej bytu. Jestlie jste byt prodali, jist jste ho prodali za finann stku, ze kter se d zaplatit da.
29.6.2015 - Peji pkn den, bylo by mon u Vs nechat sepsat Zen jmn manel? Pedem dkuji za jakoukoli odpov. Zdeka Krkov
skjana Ven pan, smlouvu o zen rozsahu spolenho jmn manel Vm sepsat meme. Tato smlouva vak vyaduje formu notskho zpisu, take budete muset navtvit rovn note. V ppad zjmu si domluvte schzku pes sekretarit na tel. . 222 21 16 61.
26.6.2015 - dobr den, prosm o radu. Jsem vitel v insolvennm zen. Marn se domhme etnictv naeho dlunka, protoe z etnictv jen z msnch DPH vidme nesrovnalosti. N dlunk jako zprostedkovatel dostal za nai prci zaplaceno, ale nm nezaplatil a tvrd, e penze nem, e mu tak jedna firma nezaplatila. Nememe z nj dostat etnictv, tvrd, e ho dal insolvennmu sprvci , ale ten tvrd, e nedostal od dlunka podstatn doklady, ze kterch by byl vidt tok penz. insolvenn sprvce nespsal protokol. Dlunk tvrdil i u soudu, e etnictv dal sprvci. Tak je to stle dokola. Podle etnictv bychom dokzali, e nebyl v druhotn platebn neschopnosti. Jak mme postupovat, existuje njak obrana? Pili jsme o penze a zruili firmu.
Valenta Ven pane, pedn uvdm, e pokud zruenm firmy mte na mysli vmaz obchodn spolenosti z obchodnho rejstku, znamen to, e tato spolenost ji neexistuje a neme bt tud astnkem insolvennho zen. V takovm ppad by nebylo mon, aby se takov obchodn spolenost v insolvennm zen domhala uspokojen sv pohledvky. Pedpokldm vak, e astnkem pedmtnho insolvennho zen jste a e mte do tohoto zen pihlenou svoji pohledvku. Pro uspokojen Va pohledvky v insolvennm zen nen rozhodujc, zda dlunk dostal jakoto zprostedkovatel za Vmi odvedenou prci zaplaceno. Pokud se jedn o konkurz, uspokojuj se pohledvky z vtku majetkov podstaty dlunka pomrn, nebo tento vtek vtinou na uspokojen vech pohledvek v pln vi nepostauje. Jestlie nejste s prac insolvennho sprvce spokojeni, mete na schzi vitel, kter nsleduje po pezkumnm jednn, pokud jet neprobhla, navrhnout jeho odvoln a ustanoven novho insolvennho sprvce. K pijet takovho rozhodnut je vak teba souhlasu nejmn poloviny vech vitel pihlench ke dni pedchzejcmu konn schze vitel, kte maj prvo hlasovat. Pozdji me insolvennho sprvce zprostit jeho funkce jedin insolvenn soud, avak pouze v ppad, e nepostupuje pi vkonu sv funkce s odbornou p, anebo zvan poruil nkterou dleitou povinnost uloenou mu zkonem nebo soudem. V danm ppad se vak bude jednat spe o nespoluprci ze strany insolvennho dlunka. Pokud insolvenn sprvce neme doshnout plnho zjitn majetkov podstaty pro neposkytnut poadovan souinnosti, oznm to insolvennmu soudu a navrhne mu pijet pslunho opaten. Toto opaten m donucovac charakter a m zajistit, aby majetkov podstata byla zcela zjitna. Jako vhodn krok se napklad jev pedveden povinn osoby, po jejm pedchozm pedvoln a zjitn potebnch skutenost insolvennm soudem v ppad, pokud tyto neme zjistit sm insolvenn sprvce. K vslechu dlunka ji vak zejm dolo, jak uvdte. V vahu tak pipad zajitn etnictv dlunka insolvennm soudem. Otzkou vak je, zda dlunk vbec etnictv dn vedl, pop. jestli jej uchoval. Dlunk, kter v insolvennm zen neposkytuje insolvennmu sprvci souinnost, by svm jednnm mohl naplnit skutkovou podstatu trestnho inu poruen povinnosti v insolvennm zen dle 225 trestnho zkonku. Mete tedy eventueln zvit monost podn trestnho oznmen na insolvennho dlunka, ppadn na leny jeho statutrnho orgnu, pokud se jedn o prvnickou osobu. Na uspokojen Va pohledvky to vak nebude mt dn vliv.
25.6.2015 - Dobr den mm dotaz mj ptel byl odsouzen na 3roky odnt svobody my sme ale odjeli do cizini a te ho policie nala a zavela chtla bych vdt jesl mu mou dt nco navc kdy ne pebral obsilku s nstupem trestu prosm dejte mi vdt dkuji moc nikola
Nikola Puzov skjana Ven pan, jestlie V ptel nenastoupil na vzvu soudu trest odnt svobody bez zvanho dvodu, mohl svm jednnm naplnit skutkovou podstatu trestnho inu maen vkonu ednho rozhodnut a vykzn podle 337 odst. 1 ps. f) trestnho zkonku, za kter me bt potrestn odntm svobody a na dva roky. Pokud tedy bude V ptel uznn vinnm z tohoto trestnho inu, me mu soud uloit trest odnt svobody a na dva roky.
24.6.2015 - Spolen s bratrem mame les a on m 1/4 z ha nabzela jsem mu 40procent z odhadu a on to odmtl a je to chce prodat nkomu cizmu. Co s tm a navc si tam chci udlat urit zmny, slyela jsem, e vtinov podlnk se nemus ptt neninovho podilnka a zmnu me provst, je to pravda. Dkuji Psotov
Psotov sksch. Ven pan, o bn sprv se rozhoduje vtinou hlas, o vznamn zleitosti tkajc se spolen vci se rozhoduje alespo 2/3 hlas. Jestlie tedy Vy mte ¾ a podl Vaeho bratra je pouze tvrtinov, pak mte tak jako tak vtinu. Je teba vak, abyste o zmnch a o poteb rozhodnout bratra vyrozumla. Pehlasovan spoluvlastnk, tedy V bratr, me soudu navrhnout, aby o tto zleitosti rozhodl. Jeliko dle novho obanskho zkonku ji nen mezi spoluvlastnky pedkupn prvo, tak V bratr me svj podl prodat komu chce. Je vak otzka kdo si takov podl bude chtt koupit, vzhledem k tomu, e se jedn o podl meninov. V ppad, e Vm tato situace nevyhovuje, a e se nemete s bratrem dohodnout, mete tak podat nvrh na zruen a vypodn spoluvlastnictv s tm, e budete navrhovat pikzn cel vci do Vaeho vlastnictv s tm, e bratrovi zaplatte kompenzaci. V tomto ppad by vak hrozilo, e by soud rozhodl o relnm rozdlen spolen vci, v ppad, e by V bratr nesouhlasil s tm, aby vc byla pikzna do Vaeho vlastnictv.
19.6.2015 - Dobr den, prosm o radu. Vera jsem zjistila, e jsem patn zadala trval pkaz, take jsem byla v prodlen 4 msce s njmem v bytovm drustvu. Okamit jsem nedoplatek zaplatila. Z drustva mi dn upozornn ani vpov z njmu nepila. Vzhledem k tomu, e v byt nebydlm, snam se ho prodat. Mu byt pevst na svou dceru a vyhnot se tak riziku vpovdi z njmu, kdy vm, e nen dn promlec lhta tohoto mho zanedbn?
Ven pan, vzhledem k tomu, e si tohoto pochyben drustvo nevimlo a Vy jste ji njem zaplatila, pak se nemuste nieho obvat. Drustevn podl na svoji dceru mete pevst.
18.6.2015 - Dobr den, shnm pro kamardku zastoupen v zen ve vcech pe soudu o nezletil a dostala jsem na Vai kancel doporuen. Kamardka je eka a otec dt Ital (nejsou sezdni). V prvnm stupni kamardka uspla s nvrhem na sven dt do sv pe, ale otec dt se proti rozhodnut odvolal. Nyn je vc ped nazenm odvolacho jednn u Krajskho soudu v st nad Labem, poboka v Liberci. Mohla by se kamardka na Vai kancel obrtit? (Jsem koncipientka AK v Jablonci nad Nisou, ale zabvme se rodinnm prvem jen okrajov, s mezinrodnm prvkem nemme zkuenost). Dkuji a jsem s pozdravem. L. Vanurov
Ven pan, Vae kamardka se na ns me samozejm obrtit a my j meme v tto vci zastoupit. Sdlte Va kamardce, e ns me kontaktovat na tel.: 222 211 661 a objednat se na konzultaci. V Praze dne 22.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
17.6.2015 - Ven pan doktorko, 20.08.2015 mme svatbu. Ptel m z pedchozho manelstv cca 20 exekuc. Potebuju sepsat smlouvu a poradit, aby veker exekuce ped datumem na svatby nemohli pejt na m. Abych mla ochrnno vybaven bytu, kter je m. Moc Vm pedem dkuji
Ven pan, obecn lze ci, e exekuci pro vymhn dluhu, kter vznikl ped uzavenm manelstvm jen jednomu z manel, lze vst pouze na majetek patc do spolenho jmn manel, nikoliv tedy na V vlun majetek. Za majetek patc do spolenho jmn povinnho a jeho manela se vak pro ely exekuce povauje tak majetek, kter netvo soust spolenho jmn manel jen proto, e byl nap. zen rozsah spolenho jmn manel smlouvou, pop. byl ujednn reim oddlench jmn, nebo e byl smlouvou vyhrazen vznik spolenho jmn ke dni zniku manelstv. Ani existence ppadn pedmanelsk smlouvy by Vs tedy neochrnila proto tomu, aby exekutor nemohl vst exekuci na majetek patc do Vaeho spolenho jmn manel, to znamen na majetek, kter spolen nabydete po uzaven manelstv. Jin je vak situace ohledn Vaeho vlunho majetku, kter jste nabyla jet ped uzavenm manelstv, ten exekutor postihnout neme. Stejn tak neme exekutor provdt srky z Va mzdy nebo jinch pjm, exekuci pikznm pohledvky z Vaeho tu u pennho stavu, exekuci pikznm Va jin penit pohledvky, ppadn exekuci postienm Vaich jinch majetkovch prv. Exekuci tmito uvedenmi zpsoby by proti Vm, jakoto manelce povinnho, bylo mon vst pouze tehdy, pokud by byla nazena k vydobyt dluhu, kter pat do spolenho jmn manel, tzn., e by se muselo jednat o dluh, kter by vznikl za trvn Vaeho manelstv. V ppad, e by exekutor pistoupil k exekuci prodejem movitch vc a zjistil by, e povinn bydl u Vs, mohl by provst prohldku ve Vaem byt, a to bez ohledu na to, zda jste nebo nejste manel. Exekutor vak me postihnout pouze vci, kter pat povinnmu, ppadn vci, kter byste si podili a po uzaven Vaeho manelstv a kter by spadaly do Vaeho spolenho jmn manel. Musela byste vak prokzat sv vlun vlastnick prvo k vcem nachzejcm se ve Vaem byt, nap. pomoc doklad o nkupu tchto vc, ze kterch by bylo patrn, e vci byly zakoupeny ped uzavenm Vaeho manelstv, ppadn svdectvm tetch osob o tomt. Pokud byste tyto doklady exekutorovi pi samotn prohldce bytu pedloila a pesto by byly doten vci sepsny, mla byste prvo ve lht 30 dn u exekutora podat nvrh na vykrtnut vc ze soupisu. Pokud by Vaemu nvrhu soudn exekutor nevyhovl, mla byste monost podat vyluovac alobu k soudu, a to ve lht 30 dn od doruen rozhodnut exekutora, kterm nevyhovl nvrhu na vykrtnut vci ze soupisu. Pokud se jedn o samotn sepsn pedmanelsk smlouvy, je z ve uvedenho zejm, e takov smlouva nezabrn tomu, aby mohla bt v budoucnu vedena exekuce proti majetku patcmu do Vaeho spolenho jmn manel. S ohledem na ve uveden Vm doporuuji uzaven takovho satku peliv zvit.
15.6.2015 - Ven pan JUDr. afrnkov, dovoluji si Vs podat touto cestou o odpov, zda je zhotovitel stavebnch prac (dla) povinen pedkldat objednateli (investorovi) etn doklady od nakupovanho materilu urenho k zabudovn do stavby. Investor tmto postupem hodl zejm doclit pravu ceny dokonenho dla. Ve smlouv o dlo takov ujednn nen zakotveno, mm za to, e cena materilu doloen prodejkou nebo jinm daovm dokladem, nen smrodatn pro uren celkov ceny za dlo. K cen materilu je nutno podle mho nzoru pist nklady na jeho pozen, reijn nklady k zajitn a nkupu tchto materil a jist tak i pimenou mru zisku. (Dlen se o prodejn slevu s objednatelem ji nen vbec pslun!) Domnvm se, e prvn pedpis o povinnosti pedkldat doklady investorovi nehovo. Hospodaen dodavatele je vc tohoto subjektu a nen-li smluvn uvedeno jinak, pak je etnictv dodavatele pro investora tabu. Mete mi prosm sdlit V prvn nzor. Dkuji za V as k odpovdi a jsem s ctou Ji Skcel
Ven pane, podle ustanoven 2625 obanskho zkonku v ppad, e je cena dla urena s odkazem na skuten rozsah prce a jej hodnotu nebo hodnotu pouitch vc a vi dalch nklad, vytuje zhotovitel na dost objednatele dosavadn postup prac, jako i dosud vynaloen nklady. Pokud tedy cena dla nen urena uvedenm zpsobem, pak z obanskho zkonku zhotoviteli povinnost pedkldat objednateli stavebnch prac etn doklady od nakupovanho materilu nevyplv. Povinnost etn doklady pedkldat by tak musela bt speciln zakotvena v pedmtn smlouv o dlo, pokud tam vak zakotvena nen (ani nen cena dla urena ve smyslu uvedenho 2625), je hospodaen dodavatele pouze jeho vc, jak uvdte.
12.6.2015 - Dobr den ven pan doktorko.Mm dotaz,kter se tk m sestry.Sestra by se chtla vdt,ale m syna,kter se jmenuje po jejm expteli.Chce ho pejmenovat svatbou na jejho souasnho ptele ale nev jestli tm ztrat veker alimenty,je nyn plat jej ex.Dkuju mockrt za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu tkajcmu se zmny pjmen dtte Va sestry, uvdm, e ke zmn pjmen nezletilho dtte je zapoteb souhlasu otce dtte, tj. bvalho ptele Va sestry. Tento souhlas otce dtte lze sice nahradit rozhodnutm soudu, avak zmnu pjmen dtte by soud povolil pouze, pokud by k tomu byl zvan dvod a bylo by to v zjmu nezl. dtte. V ppad, e by bval ptel Va sestry se zmnou pjmen dtte souhlasil, ppadn by tento souhlas byl nahrazen rozhodnutm soudu, rozhodn by tm nezanikla vyivovac povinnost bvalho ptele Va sestry vi jeho nezletilmu dtti. Ppadn zmna pjmen tedy s trvnm vyivovac povinnosti nijak nesouvis. Vyivovac povinnost rodi vi dtem trv a do doby dokud tyto dti nejsou schopny se ivit se samy.
10.6.2015 - Dobr den pan doktorko, rda bych se zeptala na situaci, kdy jsem po svm otci , kter il na Slovensku zddila nemovitost. Danou nemovitost ihned prodvm na Slovensku , ale j osobn iju v esk republice. Jsem osvobozena od dan z pjm na Slovensku jeliko ddm po otci, ovem slyela jsem , e pokud mi pijdou penze do eska, musm pjem danit v esku. Je tomu tak? Dkuji za radu 18753
Rychotov skl./sch. Ven pan, uvdte, e jste osvobozena od dan z pjm na Slovensku. Pedpokldm, e mte na mysli da z pjmu, kter zskte prodejem nemovitosti. Pokud vak mte na mysli ddickou da, pak od placen tto dan jste osvobozena i v R. Pokud jde o da z pjmu z prodeje nemovitosti, pak tento pjem je v R zdaovn, avak mezi R a Slovenskou republikou byla uzavena smlouva o zamezen dvojmu zdann. Podle lnku 13, zisky, kter probr rezident jednoho smluvnho sttu ze zcizen nemovitho majetku, kter je umstn ve druhm smluvnm stt, mohou bt zdanny v tomto druhm stt. Podle lnku 22, jestlie rezident jednoho smluvnho sttu pobr pjem, nebo vlastn majetek, kter me bt v souladu s ustanovenmi smlouvy, zdann ve druhm smluvnm stt, prvn zmnn stt povol snit da z pjm tohoto rezidenta o st rovnajc se dani z pjmu zaplacen v tomto druhm stt. Jestlie pjem pobran rezidentem jednoho smluvnho sttu je osvobozen od zdann v tomto stt, tento stt me pesto pi vpotu stky dan ze zbvajcch pjm, nebo majetku tohoto rezidenta, vzt v vahu tento osvobozen pjem, nebo majetek. V ppad tedy, e by prodej na Slovensku podlhal dani z pjmu, Vy jste tuto da zaplatila, nemusela byste ji ji platit podruh v R.
9.6.2015 - dobr den, jsme vitel v insol.zen.Dlunk pevedl majetek na otce a strce. Soud u nadil majetek vrtit. Prosm vysvtlete 1893, jestli kdy jde o osobu blzkou lze jt na exekuci jet na otce nebo strce. Dlunk m dluh mnohem vt ne vrcen majetek. Mete poradit?
Tomanov skl./sch. Ven pan, ve svm dotazu uvdte, e soud u nadil majetek vrtit. Z tohoto dovozuji, e se vitel dovolali relativn neinnosti prvnho jednn dlunka podle ustanoven 589 a nsl. Z tohoto dvodu se zde ji nebude aplikovat ustanoven 1893, protoe k pevzet majetku, poppad jeho sti nedolo, jeliko byl tento pevod neinn. Proto se nelze domhat plnn zvazku po otci nebo strci.
8.6.2015 - Vazena pani doktorko, chtela bych se zeptat, zda-li je mozne z duvodu meho dlouhodobeho pobytu v zahranici mimo EU zplnomocnit nyni, dokud pobyvam na uzemi CR, blizkou osobu k memu zastupovani pri dedickem rizeni u osoby jsouci v soucasne dobe jeste nazivu (podle vyjadreni lekaru je vsak velmi pravdepodobne, ze je bohuzel jiz v terminalnim stadiu nemoci a ja se nebudu moci dostavit k dedickemu rizeni- resp. jej prijmout ci odmitnout osobne). Zajimalo by mne jednak, bude-li platna plna moc pro meho zmocnence se jmenem budouciho zustavitele a jeho osobnich udaju, ovsem bez udaju o jeho odchodu a dale pak, jestli bude v moci notare me kontaktovat, pokud nemam na uzemi CR jiz trvaly pobyt a tedy platnou adresu. Dekuji za vyjadreni, Dockalova
Marie Dokalov Ven pan, k Vaemu dotazu uvdm, e nen pln bn udlovat plnou moc k zastupovn v ddickm zen po osob, kter jet nezemela. Zpravidla se pln moc udluje a po zahjen ddickho zen. Pokud byste v t dob byla v cizin, nic Vm nebrn plnou moc poslat zmocnnci potou. Nicmn udlen pln moci, i kdy osoba jet nezemela, mon je. Pokud jde o V druh dotaz, pot, co osoba pedlo noti Vmi udlenou plnou moc, bude not v ddickm zen dle jednat s touto osobou a nikoli s Vmi. To znamen, e i doruovat bude tto osob. To vak dan osob nebrn, aby noti sdlila adresu, na n Vs lze ppadn kontaktovat. V ppad, e by Vs not nemohl kontaktovat, proto e by neznal Vai adresu v R nebo mimo R, a ani by mu nebyla pedloena pln moc k tomu, aby Vs nkdo v ddickm zen zastupoval, pak by Vm not psemnosti doruoval tak, e by je nechal vyvsit na edn desce soudu. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
8.6.2015 - Dobr den, pracuji ve firm, kter se zabv nkupem a prodejem zbo, v roce 2011 piel zkaznk a chtl nakoupit zbo na fakturu, la jsem se zeptat svho nadzenho, jestli ano nebo ne, nadzen schvlil prodej na fakturu. Zkaznk do dnenho dne fakturu nezaplatil. Chtla bych se zeptat, jestli po mn me zamstnavatel chtt kodu uhradit - nemm podepsanou hmotnou odpovdnost. Dkuji za odpov
Hana Hromdkov Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e za kodu zpsobenou svmu zamstnavateli byste byla odpovdn pouze v ppad, e byste ji zpsobila poruenm svch povinnost uloench Vm zvlt zkonkem prce i pracovn smlouvu. Vzhledem k tomu, e V nadzen prodej na fakturu schvlil a Vy jste tedy jednala v souladu s jeho pokyny, nelze o poruen povinnosti z Va strany hovoit. Vychzm vak z toho, e dn intern pedpis zamstnavatele prodej zbo na fakturu nezakazuje. Nad rmce shora uvedenho je zapoteb si uvdomit, e pouhm nezaplacenm faktury za dodn zbo dn koda Vaemu zamstnavateli nevznikla. Ta by vznikla a v ppad, e by zaplacen faktury nebylo moci na kupujcm doshnout soudn cestou, potamo vkonem rozhodnut. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
8.6.2015 - Dobry den, prosim o odpoved, co delat, kdyz se zapomene majetek do ukonceneho dedickeho rizeni? Presneji jde o 1/2 podil SJM v druzstevnim byte. Nicmene od smrti jednoho z manzelu jiz uplynulo vice nez 3 roky. Dekuji Vam a zdravim. A. Novak
Ale Novk Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e na monost dodaten projednat ddictv nem Vmi uveden 3 let lhta dn vliv. To znamen, e i po uplynut 3 let od smrti zstavitele lze podat soud o dodaten projednn pozstalosti, ve kterm bude rozhodnuto o majetku zstavitele, o kterm v pedchozm zen rozhodnuto nebylo. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
5.6.2015 - Potrebovala bych poradit v loni mi zemrel otec a ted na neho prisla sloenka ze ma preplatek z najmu a slueb. Chtela bych jen vedet jestli ma pravo to vyzvednout moje mamka. Samozrejme dedictvi nen jet vyreseno. Tak s mamkou nevime co s tou sloenkou jestli ma pravo to vyzvednout nebo jestli to nepripada do dedictvi. jen sem se chtla zeptat dekuji
Lucie Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bude nejlep, pokud Vae mamka zanese sloenku noti, kter tuto pohledvku sm zinkasuje. Do doby ne bude ddick zen ukoneno, toti Vae mamka nen oprvnna nakldat s jednotlivmi vcmi patcmi do pozstalosti. Na pot by Va mamce penze ostatn ani nevydali. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
4.6.2015 - Dobr den, podal jsem k soudu nvrh na vydn EPR. Pestoe nvrh obsahoval vechny potebn nleitosti a soudn poplatek jsem dn a vas zaplatil, soud EPR nevydal a povauje mj nvrh za alobu a poaduje doplnn. Jak se mohu proti postupu soud brnit? Dkuji za odpov. J. B.
Ji Bakkal Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e na vydn elektronickho platebnho rozkazu nen prvn nrok. I kdy podte soudu nvrh na vydn elektronickho platebnho rozkazu, soud jej vydat nemus, zle na vaze soudu. V tto souvislosti Vm doporuuji vyhovt vzv soudu a Vai alobu, respektive nvrh na vydn elektronickho platebnho rozkazu, v intencch pokynu soudu ve stanoven lht doplnit. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
4.6.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat co se te alment jak bych mohla nejlpe napsat papr i tom e se jich vzdvm. Moc by mi pomohlo kdyby jste mi poradila. Pedem dkujji za odpov S pozdravem a krsn den Olga Matysov
Olga Matysov Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e z Vaeho dotazu nevyplv, zda jste osobou, j je vivn poskytovno, anebo matkou takovto osoby. V prvnm ppad Vm nic nebrn, pokud jste zletil, dohodnout se s osobou, kter Vm vivn poskytuje, e Vm ji vivn nebude dle hradit. Takovto dohoda me bt klidn i stn. V tto souvislosti Vs vak chci upozornit na to, e takovouto dohodou povinnost hradit vivn formln nezanik. O tom by musel rozhodnout a opatrovnick soud pslun podle msta Vaeho bydlit, a to na zklad Vaeho nvrhu, ppadn nvrhu osoby, kter Vm vivn poskytuje. Ve druhm ppad je teba si uvdomit, e vivn pat nezletilmu a nikoliv matce, kter bylo nezletil dt sveno do pe, a proto se jej matka dtte neme platn vzdt. Nic Vm vak opt nebrn dohodnout se s otcem dtte, e vivn fakticky hradit nebude. V tto souvislosti je vak zapoteb si uvdomit, e neplacen vivnho nen v zjmu dtte. Zvrem uvdm, e pi odpovdi na V dotaz jsem vychzela z toho, e o povinnosti platit vivn bylo rozhodnuto soudem. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 10.6.2015
2.6.2015 - Dobr den Rd bych se zeptal co se mue stt kdy jsme podepsal nkomu plnou moc a jak dlouho dan plna moc plat. Nechal jsem se zlakat a asi naletl mon jsme se stal tzv. Blm konm.. Mou na m pepsat dluhy osoby nebo dluhy firem. Bohuel nevm jak s toho ted ven. dkuji
Franek Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pln moc nezanik uplynutm asu, pokud v n nebylo vslovn uvedeno, e trv jen omezen dlouhou dobu. Pln moc zanik vykonnm prvnho jednn, na kter byla omezena (pokud se nejedn o generln plnou moc), ppadn pokud Vy jako zmocnitel plnou moc odvolte, nebo osoba, kter jste plnou moc udlil (zmocnnec) plnou moc vypov. Pokud tedy nechcete, aby Vs dan osoba nadle zastupovala, doporuuji Vm zaslat tto osob doporuen dopis s dodejkou, jeho pedmtem bude odvoln pln moci, pp. odvoln pln moci doruit tto osob osobn a nechat si od n pevzet odvoln pln moci potvrdit. Jinak obecn plat, e za zvazky, kter zmocnnec na zklad pln moci za zmocnitele sjedn, odpovd zmocnitel a nikoliv zmocnnec. Pokud by vak zmocnnec pekroil sv oprvnn Vs zastupovat a Vy jste s takovm pekroenm nesouhlasil, je nezbytn, abyste toto pekroen pln moci osob, se kterou zmocnnec jednal, bez zbytenho odkladu pot, co se o takovm jednn dozvte, oznmil. V opanm ppad se m za to, e jste pekroen schvlil. To by neplatilo pouze v ppad, pokud osoba, s n zmocnnec jednal, mla a mohla z okolnost bez pochybnost poznat, e zmocnnec pekroil oprvnn z pln moci. V Praze dne 8.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
2.6.2015 - Dobr den pan doktorko, mm na Vs dotaz. Ve firm nm nyn zemel zamstnanec, kter ml na sebe mnoho exekuc, pobral sten invalidn dchod. Jak se postupuje u tohoto? Mme dt vem exekutorm vdt? Dkuji moc za odpov. Hezk den Mirka ikov
ikov Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud V zamstnanec zemel, mla byste jako zamstnavatel provst srku i z posledn mzdy tohoto zamstnance. Krom toho byste mla informovat vechny soudn exekutory, kte Vm zaslali exekun pkaz na mzdu Vaeho zesnulho zamstnance, e tento zamstnanec zemel a nen mon srky ze mzdy nadle provdt. V Praze dne 5.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
29.5.2015 - Dobry den,jsem spolecnikem v s.ro.Pujcil jsem spolecnosti behem let 2400000.-kc.S.ro koupilo 1993 nemovitost a rekonstruovala.Nyni me chce s.ro me tuto prenechat a tim splatit dluh.Jelikoz nemovitost neni pripsana zakladnimu vkladu 200000.-ktery byl cely zaplacen a veden jako zakldni kapital.Musim v tomto pripade pozadat s.ro o snizeni meni a nebo je to ukon valne hromady. Za odpoved diky!
Pouzar Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e za Vmi uvedenho stavu nen zapoteb, abyste jakkoli sniovali zkladn kapitl Va spolenosti. Pokud jste pouze jednm ze spolenk dan spolenosti a nikoliv i jejm jednatelem, nen s ohledem na ustanoven 54 a 58 zkona o obchodnch korporacch zapoteb souhlasu valn hromady k takovmu pevodu nemovitosti z majetku Va spolenosti na Vs coby jejho spolenka. V opanm ppad, tj. pokud byste byl jak jednm z jejch spolenk, tak jednatelem dan spolenosti, byl by u Vs dn stet zjm. Z tohoto dvodu byste byl povinen oznmit svj zmr pevst nemovitost z dan spolenosti na Vs valn hromad spolenosti, kterou byste byl jako jednatel povinen svolat. Tato valn hromada m pak monost uzaven smlouvy o pevodu nemovitosti zakzat. To neplat, pokud jde o smlouvu uzavranou v rmci bnho obchodnho styku. To, zda se ve Vaem ppad jedn o smlouvu uzavranou v rmci bnho obchodnho styku, nelze z dvodu nedostatku potebnch informac, posoudit. V Praze dne 5.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
29.5.2015 - Dobr den, prosm o radu. Pracuji jako OSV, mm smlouvu o zprostedkovn. Mzda je mi vyplcena formou proviz, kter jsou pohybliv. Kad msc je mi vyplcena stka podle potu uzavench obchod. Stejn tak, dochz i ke stornm. "Zamstnavatel" mi strhl stku na exekuci 3/5, co je v podle zkona v podku. Jednalo se o ovem o stku z nov uzavench obchod. V danm msci mi souasn odeetl i provize za zruen obchody. Pro pklad uvdm: Nov uzaven obchody mi daly 20.000 K provize, storno za zruen obchod byl -8.000,-K. ist provize byla spotna na 12.000,- K. Jeliko se jednalo o exekuci pednostn, potaly se 3/5 na exekuci z stky 20.000,-K. Z eho vyplv, e na et mi nepily dn penze. Postupovala mzdov etn sprvn v souladu se zkonem? Existuje u OSV nezabaviteln stka? Jsem rozveden a iji sama. Dkuji za odpov. Peji hezk den.
Jankov Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bez znalosti smlouvy o zprostedkovn, kterou mte uzavenou s Vam partnerem, Vm nejsem schopna nleit odpovdt. Nicmn jsem toho nzoru, e Vm ml V partner potat srky z ist provize a nikoliv z celkov dosaen provize bez zohlednn storna zruench obchod. V kadm ppad Vm doporuuji sejt se s Vam partnerem a domluvit se s nm na zpsobu vpotu srek z provize. Pokud by V partner pesto trval na tom, e srky vypotv sprvn, navrhuji Vm obrtit se na soudnho exekutora a pokud by ani pesto nedolo k nprav, doporuuji Vm obrtit se na advokta. Pokud by toti V partner provdl srky nesprvn, mla byste vi nmu prvo na nhradu takto vznikl kody. V Praze dne 9.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
28.5.2015 - dobr den, prosm o radu. Mohu jako jeden z vitel koupit st faktur od mho dlunka , kter je v insolvenci? nebo pohledvky dlunka sm koupit jen nkdo mimo vitel. dkuji
Moravcov Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pohledvky dlunka, kter je v insolvenci, tvo soust jeho majetkov podstaty. To, kdo je oprvnn s majetkovou podstatou nakldat, zle na stdiu insolvennho zen a zpsobu een padku. V ppad, e byl na dlunka prohlen konkurz, m oprvnn nakldat s majetkovou podstatou insolvenn sprvce. Ten pohledvky dlunka za tetmi osobami zpen v zvislosti na tom, zda jsou tyto pohledvky splatn i nikoli. Pokud jsou splatn, insolvenn sprvce tyto pohledvky zpravidla vymh soudn cestou. Pokud jsou nesplatn, pipad v vahu zejmna jejich prodej ve veejn drab. Do veejn draby byste se pak mohla pihlsit i vy. Insolvenn zkon vak insolvennmu sprvci umouje, aby v obou ppadech pohledvky dlunka zpenil i mimo drabu, prodejem konkrtn osob. K tomu je vak zapoteb souhlasu insolvennho soudu a vitelskho vboru. Pokud tedy mte zjem o odkup njakch pohledvek dlunka, doporuuji Vm kontaktovat pmo insolvennho sprvce. V Praze dne 8.6.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
27.5.2015 - dobr den, prosm o radu. Je nutn abych jako OSV , kdy chci na sebe dt insolvenci musm pedloit soudu etnictv? Nebo se sta prokzat fakturami, e nejsem schopn je platit. dkuji
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e hodlte-li na sebe podat insolvenn nvrh, nejste povinna k nmu pipojovat cel sv etnictv. Dle ust. 104 zkona . 182/2006 Sb., insolvennho zkona, jste povinna pipojit k insolvennmu nvrhu: a) seznam svho majetku vetn svch pohledvek s uvedenm svch dlunk (dle jen "seznam majetku"), b) seznam svch zvazk s uvedenm svch vitel (dle jen "seznam zvazk"), c) seznam svch zamstnanc, a d) listiny, kter dokldaj V padek. Jedn se o listiny, kter dokazuj, e mte alespo 2 vitele, kte vi Vm maj pohledvky po splatnosti del ne 3 msce. Takovmi listinami budou prv nap. faktury spolu se smlouvami vztahujc se k zvazkm uvedenm v seznamu zvazk. Nleitosti, kter mus seznam majetku a seznam zvazk obsahovat, naleznete v ust. 104 odst. 2 a 3. Pro ppad, e hodlte eit svj padek oddluenm, muste s insolvennm nvrhem spojit i nvrh na povolen oddluen. Podmnky oddluen pak stanov insolvenn zkon v ust. 389 a nsl.
25.5.2015 - Dobr de, chcel by som sa infomorva, i rieite i aloby na majitelov bytovch jednotiek. Jedna sa o aloby za spoloenstvo vlastnkov, na majitela, popr. byvalho majitela bytovj jednotky za neuhraden platby za sluby a prspevky do FO. Popr ak za tieto kony s u Vs spojen poplatky a ak mte postup pri rieen. akujem S pozdravom Michal Zemk
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e se ve sv advoktn praxi tmito typy alob bn zabvm. Postup pi vymhn neuhrazench plateb za sluby a pspvk do fondu oprav se nijak vrazn neli od vymhn jinch penitch pohledvek. To znamen, e po seznmen se se vemi relevantnmi podklady, je vypracovna a dlunkovi zaslna pedalobn vzva k dobrovolnmu uhrazen dluhu. Pokud ve stanoven lht cca 10-ti dn dlunk svj dluh neuhrad, je podvna aloba k pslunmu soudu na zaplacen dlun stky. Soud nsledn vyd elektronick platebn rozkaz, kterm dlunkovi ulo dlunou stku spolu s rokem z prodlen a nklady zen uhradit nebo proti nmu ve lht 15-ti dn podat odpor. Dal kroky pak zle na procesn aktivit dlunka, a sice zda pod i nepod odpor proti platebnmu rozkazu.
21.5.2015 - prosim doplnuji ze dne17.5.2015 na zodpovzen dotaz od vs:aloba,kterou se alobce domhal uren,e darovaci smlouva na 17% nemovitosti--je neinn prvn kon---se zamta---to byl ten problm o kter lo a pesto e jsem byl spn 100% mi nklady nepiznaly--myslm si ,e bra-li v uvahu ten v asi 202,ale tady nelo o seazen pohledvek dkuji moc za nzor strndek
Ven pane, bez pedchozho seznmen se se soudnm rozhodnutm, na kter ve svm dotazu odkazujete, Vm nejsem schopna nleit odpovdt. Nicmn pokud nesouhlaste s tm, e Vm soud nepiznal nklady zen ve vci aloby o prohlen neinnosti kupn smlouvy, mete proti takovmu vroku soudnho rozhodnut podat odvoln, a to ve lht 15 dn od jeho doruen. O tomto prvu byste ml bt pouen v zvru soudnho rozhodnut. Pokud Vm tato lhta ji uplynula, obvm se, e se s tm ji ned nic dlat.
20.5.2015 - Dobry den,,Moji kamaradce byl pridelen byt od obce,kde by rada spolecne se svym pritelem ,vychovavala novorozeneho syna.Bohuzel jeji pritel ma exekucni prikazy a tudiz se brani tomu,aby ho prihlasila k trvalemu pobytu na stejne adrese. Kamaradka si mysli,ze pokud spolecne sepisi vsechny movite veci v byte, s tim,ze majitelem je ona,nemela by byt provedena exekuce v byte!? Je domnenka me kamaradky pravdiva?A pokud ne,jak mohu zabranit tomu ,aby byla provedena exekuce v byte mne pritelkyne,na jeji veci??? Predem dekuji za odpovedet Feherova
Ven pan Fehrov, k obma Vaim dotazm Vm sdluji, e soudn exekutor me pi exekuci prodejem movitch vc povinnho udlat prohldku bytu i jinch prostor, o kterch se domnv, e v nich m povinn sv vci. Soudn exekutor tedy nen omezen tm, zda m povinn v uritm byt hlen trval pobyt i nikoli, nbr tm, zda m podezen, e by povinn v byt mohl sv movit vci mt. To tedy znamen, e pokud ptel Va kamardky bude mt v jejm byt hlen trval pobyt a soudn exekutor pistoup k exekuci prodejem movitch vc, me provst prohldku v jejm byt. Stejn tak by ale soudn exekutor mohl postupovat, pokud by jinak zjistil, e tam ptel Va kamardky bydl a m tam sv vci. Pi prohldce bytu pak me soudn exekutor postihnout toliko vci, kter pat povinnmu (pteli Va kamardky) nebo se domnv, e mu pat. Pro Vai kamardku pak je nezbytn, aby prokzala sv vlastnick prvo k vcem v jejm byt nap. pomoc doklad o nkupu tchto vc, z nich vyplv, e tyto vci podila prv Vae kamardka, pp. prohlen tetch osob, e j tyto vci darovali, estn prohlen jejho ptele, e vybaven bytu mu nepat ani se na jeho pozen jakkoli nepodlel atd. Tyto doklady by pak mla Vae kamardka pedloit vykonavateli pi samotn prohldce bytu. Pokud by vci pesto byly vykonavatelem sepsny, m Vae kamardka prvo podat ve lht 30 dn u exekutora nvrh na vykrtnut vc ze soupisu. Pokud by soudn exekutor nvrhu Va kamardky nevyhovl, m jet monost podat vyluovac alobu k soudu, a to ve lht 30 dn. Podvm zprvu a jsem s pozdravem V Praze dne 22.5.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
20.5.2015 - Moje pritelkyne,dostala od obce byt,ve kterem chcem spolecne vychovavat naseho novorozeneho syna.Bohuzel,jsem dost zadluzeny,ale pritelkyne trva na tom,ze mne prihlasi k trvalemu pobytu. Myslim si,ze to neni dobry napad,jelikoz exekutor ma pravo zabavit vse,co je mozne prodat v aukci.Pritelkyne tvrdi,ze pokud spolu sepiseme papir o tom,ze ona je majitelkou vseho,co je v byte ,nemuze exekuce probehnout. Je pravda,co tvrdi pritelkyne?Postaci kdyz spolu sepiseme vsechny movite veci,jenz se v byte nachazi s tim,ze majitelkou je ona??A nechame overit podpisy?? Predem dekuji za Vasi odpoved Feherova Blanka
Ven pan Fehrov, k obma Vaim dotazm Vm sdluji, e soudn exekutor me pi exekuci prodejem movitch vc povinnho udlat prohldku bytu i jinch prostor, o kterch se domnv, e v nich m povinn sv vci. Soudn exekutor tedy nen omezen tm, zda m povinn v uritm byt hlen trval pobyt i nikoli, nbr tm, zda m podezen, e by povinn v byt mohl sv movit vci mt. To tedy znamen, e pokud ptel Va kamardky bude mt v jejm byt hlen trval pobyt a soudn exekutor pistoup k exekuci prodejem movitch vc, me provst prohldku v jejm byt. Stejn tak by ale soudn exekutor mohl postupovat, pokud by jinak zjistil, e tam ptel Va kamardky bydl a m tam sv vci. Pi prohldce bytu pak me soudn exekutor postihnout toliko vci, kter pat povinnmu (pteli Va kamardky) nebo se domnv, e mu pat. Pro Vai kamardku pak je nezbytn, aby prokzala sv vlastnick prvo k vcem v jejm byt nap. pomoc doklad o nkupu tchto vc, z nich vyplv, e tyto vci podila prv Vae kamardka, pp. prohlen tetch osob, e j tyto vci darovali, estn prohlen jejho ptele, e vybaven bytu mu nepat ani se na jeho pozen jakkoli nepodlel atd. Tyto doklady by pak mla Vae kamardka pedloit vykonavateli pi samotn prohldce bytu. Pokud by vci pesto byly vykonavatelem sepsny, m Vae kamardka prvo podat ve lht 30 dn u exekutora nvrh na vykrtnut vc ze soupisu. Pokud by soudn exekutor nvrhu Va kamardky nevyhovl, m jet monost podat vyluovac alobu k soudu, a to ve lht 30 dn. Podvm zprvu a jsem s pozdravem V Praze dne 22.5.2015 JUDr. Jaroslava afrnkov
17.5.2015 - dobr den,vahrl jsem soudn spor,ale nhrady mi nebyly piznny i kdy jsem je ml?v rozsudku bylo napsno:byl jsem spn a ml bych prvo na nhradu nkladu ve smyslu 7.ins.zkona ve spojen 142 ods.1.ob.soudniho du. avak v tomto pipad se pouije ustanoveni,e dn s adtnku nem prvo na mhrady proti insolvennimu sprvci/alobce/ mj nzor je::sprvce se me soudit zadarmo nic neplad,ale pokut bych prohrl j stahl by ze m ki,take vitz bere ve tady neplat,e spozdravem strndek a dkuji za v nzor pani doktorko dkuji moc za vyjaden
Ven pane, abych Vm mohla lpe poradit, musela bych vidt pedmtn rozsudek. Nicmn pedpokldm, e odkazujete na ust. 202 insolvennho zkona, kter stanov, e ve sporu o pravost vi nebo poad pihlench pohledvek nem dn z astnk prvo na nhradu nklad zen proti insolvennmu sprvci. V tomto ppad tedy skuten nemte prvo na nhradu nklad zen proti insolvennmu sprvci. V ppad vak, e by v tomto sporu vystupoval dlunk, pak byste mohl uplatnit tuto nhradu nklad zen proti dlunkovi, a ta se pokld za pihlenou podle insolvennho zkona.
13.5.2015 - Dobr den, dostal jsem se do nepjemn situace s bvalm pronajmatelem. V loskm roce jsem byl s rodinou v pronjmu a koncem roku jsem se rozhodl smlouvu vypovdt a koncem nora se vysthovat. Ve probhlo v podku a do te. Pronajmatel mi 2.5.2015 peposlal fakturu na nklady za vyuvn bytu, kde vznikl nedoplatek cca 9.000 K se slovy, e mi peposl fakturu a pros o hradu na svj et. Peliv jsem si prostudoval fakturu a se vzniklmi nklady jsem souhlasil. Faktura byla vystavena 30.4.2015 a je splatn do 31.7.2015. Dne 13.5.2015 mi vak pilo od pronajmatele oznmen, e jsem doposavad nezaplatil nedoplatek, a e ve pedv tmto dnem advoktovi, a e bude vymhat tento nedoplatek touto cestou, a e pokud nebude vyadovat nai komunikaci advokt, odmt se mnou cokoliv eit. Chtl jsem se zeptat zda je pronajmatel v prvu (v smlouv splatnost nedoplatk uvednou nemme), nebo sta, kdy nedoplatek uhradm, tak aby pronajmatel byl schopn vas uhradit tento zvazek do data splatnosti? Dkuji Vm za odpov
Daniel Mueller Ven pane, podle z.. 67/2013 Sb., kterm se upravuj nkter otzky souvisejc s poskytovnm plnn spojench s uvnm byt a nebytovch prostor v dom s byty, v ustanoven 7 odst. 3 finann vyrovnn provedou poskytoval a pjemce slueb v dohodnut lht, nejpozdji vak ve lht 4 msc ode dne doruen vytovn pjemci slueb. Jestlie Vm tedy vytovn bylo dorueno dne 2.5.2015, ty msn lhta b od tohoto dne. Proto tedy sta kdy nedoplatek uhradte tak, aby pronajmatel byl schopn vas uhradit tento zvazek do data splatnosti, jeliko datum splatnosti peposlan faktury kon dve ne uplyne ty msn lhta, kterou ze zkona mte.
12.5.2015 - Dobr den moje ptelkyn se prv dozvdla ze na ni je exekuce za pokuty MHD cca ped 8 lety kdy byla v pi svho otce a on to nezaplatil a te je to na ni,ani by se to nedozvdla kdyby nesla na ad a podala o vpis z registru dlunk kdy ji to napadlo jen tak z nieho nic jinak by se to ani nikdo nedozvdl,psali jsme doporuen dopis tm firmm u kterch je ten dluh a ty se neozvali abychom se domluvili na spltky take potebuju poradit co s tm jestli se toho d njak zbavit teba na toho kdo ji ml v pi v t dob nebo jak dkuji za odpov.
Luk vaek Ven pane, bohuel dluhy, kter vznikly Va ptelkyni pokutami v MHD, mus zaplatit pouze Vae ptelkyn, nikoliv ten kdo ji ml v pi. Doporuuji Vm, abyste se jet jednou pokusili obrtit telefonicky, e-mailem ppadn i osobn na Vae vitele a zkusili se s nimi domluvit.
9.5.2015 - Dobry den prosim Vas chtela bych se zeptat jestli my manzel mue vzit dcerku, Manzel je Ind a strasne se bojim, pokud snim nebudu chtit it tak my pry dceru veme sebou do svy zeme nevim co mam delat prosim o radu predem Dekuji.
Lucie Ven pan, pokud ijete v esk republice, pak Vm doporuuji, abyste podala nvrh k soudu na pravu pomr k nezletil dcei a dala sven dcery do pe. Zrove s tmto nvrhem mete k soudu podat nvrh na vydn pedbnho opaten, kter by Vm dceru svovalo do pedbn vchovy. V ppad, e by otec dceru pesto odvezl, jednalo by se o mezinrodn nos dtte. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na ad pro mezinrodnprvn ochranu dt.
8.5.2015 - Dobr den.Chci se zeptat.Vzala jsem si pjku na 10000.Prvn 2 splatky jsem zaplatila pak m umela babicka,byly nklady na poheb.Ped pl mscem me pila od nich exekuce.Zrove m volali z kriminlky za zpronevru tak od stejn spolenosti.Bratr za me exekuci zaplatil.Mete me poradit co mm dlat?Nechci do vzen.Dkuji za odpov
T Stradalov Ven pan, vzhledem k tomu, e neznm obsah smlouvy o pjce, ani listin souvisejcch s exekuc a nevm, o em jste s polici hovoila, nemohu Vm poradit a doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta.
6.5.2015 - Dobr den, chtl bych se zeptat na informaci, kdy mm smnku(pjil jsem, jsem vitel), datum splatnosti a za 6let, a kdybych se dostal do insolvennho zen, co se stane se smnkou? Insolvence smnku ru? nebo smnka na insolvenci se nevztahuje ?Pedem dkuji za odpovd
Ven pane, insolvence rozhodn smnku neru. Smnka by v rmci insolvennho zen byla zaazena na stranu Vaich pohledvek. Pot, co by nastala jej splatnost, by byla vi smnenmu dlunkovi uplatnna insolvennm sprvcem. Smnen suma by spadala do majetkov podstaty a slouila by k uspokojen vitel. Pokud by insolvenn sprvce nemohl pohledvku uplatnit z dvodu, e dosud nen splatn, mohl by pohledvku zpenit veejnou i soudn drabou nebo prodejem mimo drabu.
4.5.2015 - Dobr den, chtela bych se jen zeptat, pritelkyne meho "otce" mi vyhodila ek o hodnoe 700 kc. Muzu je nahlasit a jestli ano jak to mm udelat? Dekuji
Ven pan, pokud Vm ptelkyn Vaeho otce ek skuten vyhodila, mohla byste se po n domhat nhrady kody. V ppad soudnho zen by na Vs vak leelo dkazn bemeno o tom, e Vm koda skuten vznikla a v jak vi, a e jej vznik je v pinn souvislosti s protiprvnm jednnm ptelkyn Vaeho otce. S ohledem na vi kody se Vm vak podn aloby nevyplat. JUDr. Jaroslava afrnkov
2.5.2015 - dobry den chci se zeptat exekutor vydrayl nemovitost kuli castce 5,400 i kdyz byvly manzel je a byl zamestnan tak jsem mu volala kolik dluzi bylo mi zeceno ze tam ma dluch 16,000kc,tak sem mu je zaplatila a stejne prodal nemovitost vdrab ,a ste draby si vzal jeste 32,400kc ,postupoval spravne,dekuji,
Ven pan, pokud jste skuten exekutorovi uhradila celou dlunou stku jet pedtm, ne soudn exekutor pistoupil k proveden exekunho pkazu prodejem nemovitosti, poppad v prbhu postupu podle nj, nebyl exekutor oprvnn v provdn exekunho pkazu pokraovat a nemovitost v drab prodat. Uhrazenm pohledvky s psluenstvm, nklad exekuce a nklad oprvnnho soudnmu exekutorovi povinnm nebo jinou osobou za povinnho toti zanikaj inky vech vydanch exekunch pkaz, nebo pohledvka a jej psluenstv, nklady exekuce a nklady oprvnnho byly touto hradou vymoeny a exekuce tm byla provedena. Exekutor tedy nebyl oprvnn provst drabu nemovitosti, protoe exekun pkaz, kter zanikl nelze provst. S ohledem na protizkonn postup exekutora se po nm mete domhat nhrady kody. Povinnost k nhrad kody zpsoben nesprvnm ednm postupem exekutora m tak stt, a to bez ohledu na to, zda pokozen nrok uplatn vi exekutorovi i nikoli. Nhrady kody se tedy mete domhat tak vi sttu.
28.4.2015 - Dobr den, mj bval manel mi za ivota dluil penze za alimenty. V roce 2008 zemel a j jsem podala dnou pihlku do ddickho zen. Moje dti ddictv odmtly, ale jeho dal 3 dti ddictv pijaly vetn jeho dluh. Mm tedy nrok na to, aby mi vyplatily z ddictv dlun alimenty. Kontaktovala jsem jejich matku a ta mi slbila e penze zaplat, ale do dneka se nic nedje. Chci se zeptat kam se mm obrtit, jestli na exekun soud nebo jak jinak mm penze zskat. Taky mm strach, aby dluhy z ddictv nebyly promleny. Moc dkuji za odpov Ivana
Ven pan, usnesen vydan v ddickm zen nen exekunm titulem, protoe v nm je uveden pouze soupis aktiv a pasiv ddictv, a komu ddictv pipad. Nen v nm vak konkrtn osob uloena povinnost k zaplacen njak stky a uren lhta k plnn. Na exekutora byste se tedy mohla, jakoto zkonn zstupce Vaich dt, obrtit teprve pot, a budete mt k dispozici exekun titul, tedy vykonateln rozsudek soudu, kterm bude ddicm uloena povinnost zaplatit Vaim dtem dlun vivn. Pokud nemte k dispozici psemn uznn dluhu, kterm by se promlec doba prodlouila na 10 let ode dne uznn, promlelo se prvo domhat se dlunho vivnho soudn cestou po ddicch v obecn tlet promlec lht. Pokud vak dlunk nmitku promlen nevznese, soud mu i pes promlen povinnost k hrad dluhu ulo. Pro plnost uvdm, e se mete dlunho vivnho po ddicch domhat pouze v rozsahu zddnch dluh dle usnesen ddickho soudu.
28.4.2015 - Dobr den, dnes mi umel mj otec. Nemm penze na poheb, s rodinou nejsem vbec v kontaktu, mm malou dcerku a ptele. Chci se zeptat, jak dle postupovat: mj otec m njak penze na poheb, bylo mi eeno, e je poteba zadit poheb, ale j se do toho nechci moc vrtat, protoe mj otec m spoustu dluh, bojm se tedy, e v ppad, kdy v nemocnici pevezmu penze a zadm mu poheb, zddm veker jeho dluhy a to i v ppad, kdybych poheb vbec neeila, protoe jsem jeho jedin dcera. Jak je to prosm s jeho dluhy? bojm se, e bych mla p zbytek svho ivota platit za otce, kter se o m nestaral. Dkuji moc.
Ven pan Kondrkov, k Vaemu dotazu uvdm, e pouze na zklad toho, e pevezmete vci otce v nemocnici a vypravte mu poheb, nenabvte ddictv. Vzhledem k tomu, e V otec m znan dluhy, mete ddictv odmtnout. Toto odmtnut ddictv je ze zkona mon do jednoho msce ode dne kdy soud ddice vyrozuml o jeho prvu odmtnout ddictv a o nsledcch odmtnut. Marnm uplynutm uveden lhty k odmtnut ddictv, Vae prvo odmtnout ddictv zanik. Pokud tedy v uveden lht ddictv odmtnete, nemuste se obvat, e by na Vs pely dluhy Vaeho otce. V ppad, e byste se rozhodla ddictv neodmtnout, Vm doporuuji uinit tzv. vhradu soupisu. Pokud tuto vhradu ddic uplatn, hrad dluhy zstavitele pouze do ve ceny nabytho ddictv. V ppad, e by vak ddic uvedenou vhradu soupisu neuplatnil, hradil by dluhy zstavitele v plnm rozsahu. elem soupisu pozstalosti je zjistit pozstalostn jmn a urit istou hodnotu majetku v dob smrti zstavitele, tedy Vaeho otce. Zle tedy na Vs, zda se rozhodnete ddictv odmtnout. V ppad, e jej neodmtnete, Vm vak rozhodn doporuuji uplatnit uvedenou vhradu soupisu. JUDr. Jaroslava afrnkov
23.4.2015 - Dobry den,prosim vas ja mam otazku.Ked mojmu muzovi prislo usneseni ze vykona trest odnti svobody v trvani 3 roky,pred tym nez sa tak rozhodlo mal podmienku na 5 rokov a uhradit skodu poskodenemu.Skodu uhradil len polovicu tej sumy.Od toho incidentu nemal ziadne problemy,spraval a aj sprava sa slusne.Mal chodit na probacni.Na probacni chodil,ked nemal este pracu a nemali sme spolu dietatko.Ako som otehotnela tak musel zacat chodit do prace,a nemal cas na probacni,niekedy sa dostavil ale ked clovek pracuje 3 smeny tak to nieje lahke.Do prace chodi stale,je poriadny, a na probacni uz prestal chodit,probacia mu mala skoncit v roku 2018.mame uz dcerku ktorej bude zachvilu rok a on bude uz asi vo vezeni :( Bez neho asi neprezijeme ked odide nemame tu v cesku nikoho nakolko sme cudzinci.Tak chcem sa Vas opitat ak vyplati druhu polovicu poskodenemu a ospravedlnil sa mu a priznal si vinu,tak ci by mu nemohli ten vykon trestu stiahnut.alebo mu dat podmienku,alebo ak by bolo mozne domace vezenie.Ved by mali byt ludskejsi,ved neuvidi nas 3 roky.je to dlha doba.Znicia mladu rodinu tym vykonom..Dakujem Vam za odpoved
Ven pan, jestlie byl Vaemu manelovi uloen ve zkuebn dob dohled, bylo jeho povinnost spolupracovat s probanm ednkem zpsobem, kter proban ednk stanovil a plnit proban pln dohledu, zejmna se dostavovat k probanmu ednku ve lhtch, kter proban ednk stanovil. V manel se jist mohl s probanm ednkem domluvit na jinm termnu, pokud ml bt v termnu, kter mu uril ke kontrole proban ednk, v prci. Proti usnesen, kterm bylo rozhodnuto, e se naizuje vkon podmnn odloenho trestu, je ppustn stnost, kter m odkladn inek. Stnost je teba podat ve lht 3 dn ode dne doruen psemnho vyhotoven pedmtnho usnesen, pokud vak byl V manel nebo jeho obhjce ptomen na veejnm zasedn, kde dolo k vyhlen pedmtnho usnesen, poala lhta bet ji tmto vyhlenm. Za dan situace, kdy nebyly dodrovny povinnost uloen Vaemu manelovi ve zkuebn dob, bude muset V manel trest odnt svobody vykonat. Pro plnost uvdm, e trest domcho vzen je mon uloit maximln na dva roky, a to pouze pachateli peinu. Peinem jsou vechny nedbalostn trestn iny a dle ty mysln trestn iny, na kter trestn zkon stanov trest odnt svobody s horn hranic trestn sazby do 5 let. Vaemu manelovi byl vak uloen trest odnt svobody na 3 roky, trest domcho vzen tak zejm nen mon. Dle uvdm, e po vykonn alespo poloviny uloenho trestu odnt svobody, me odsouzen podat o podmnn proputn. O tomto nvrhu rozhodne soud na nvrh sttnho zstupce nebo editele vznice, v n se vykonv trest, nebo t na dost odsouzenho, pokud je k n pipojeno kladn stanovisko editele vznice. JUDr. Jaroslava afrnkov
23.4.2015 - Dobr den, mt dotaz tkajc se daovho piznn. Zatkem letonho roku mi piel dopis z f, e v roce 2011 jsem nepodala daov piznn. Zaala jsem ve zjiovat, nechala udlat daov piznn za rok 2011 a zaslala na f. Dnes mi pilo vyrozumn o roku z prodlen a vmr na pokutu. Bohuel pi tomhle vem jsem zjistila, e zamstnavatel u kterho jsem byla v roce 2012 zamstnna a ml za m podat daov piznn tak neuil a uvedl m v omyl. Dkaz o tom e daov piznn ml zamstnavatel podat mm, podepisovala jsem rov papr a v potvrzen o zdanitelnch pjmech za rok 2011 je zakrtnuto, e daov podn bylo dn podno. Myslte si, e je tu njak monost na odvoln na f? Pedem velice dkuji za v as a odpov. S pnm hezkho dne Lucie. S.
Ven pan, zamstnanec zpravidla povinnost podvat daov piznn nem, a to za pedpokladu, e m pjem ze zvisl innosti pouze od jednoho pltce dan (nebo postupn od vce pltc dan), e podepsal tzv. prohlen k dani, a e nem jin pjmy, kter by peshly stku 6.000,- K. Povinnost podat daov piznn zamstnanci naopak ze zkona vznik nap. tehdy, pokud m pjem z podnikn i njmu pesahujc uvedenou hranici 6.000,- K nebo pokud m pjem od vce zamstnavatel souasn. V kadm ppad zamstnavatel, u kterho jste pracovala v roce 2012, neml povinnost za Vs daov piznn za rok 2011 podat. Vmi uvdnm podpisem jste naopak potvrdila, e jste si daov piznn za rok 2011 podala sama. Proti rozhodnut sprvce dan je ppustn odvoln, kter je teba podat do 30 dn ode dne jeho doruen ke sprvci dan, kter napaden rozhodnut vydal. Za dan situace se vak domnvm, e by Vae odvoln pravdpodobn nebylo spn.
20.4.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat,nedvno jsem se podruh vdala.Vlastnm byt a mm ti dospl dti. Mj manel m dospl dti tyi.Manela jsem do svho bytu pihlsila k trvalmu pobytu. Chtla bych aby mj manel v ppad m smrti mohl v byt i nadle bydlet,a nemusel se bt,e o bydlen pijde,a zrove nechci,aby jeho dti mly prvo na ddictv. Pedem dkuji a odpov
Ven pan, pokud chcete, aby ml V manel v ppad Va smrti v byt prvo i nadle bydlet, zrove vak nechcete, aby byt zddil z dvodu, aby jej nsledn nemohli zddit jeho dti, doporuuji Vm podit zv. Zvt mete upravit, e V byt zdd Vae dti, zrove mete v zvti zdit tzv. sluebnost bytu ve prospch Vaeho manela. Na zklad tto sluebnosti bude V manel oprvnn uvat byt a do sv smrti, kterou tato sluebnost zanikne. Doporuuji Vm, abyste zv sepsala formou notskho zpisu, nebo not ohld, aby byly splnny vechny nleitosti.
18.4.2015 - Krsn den, chceme zbourat pku mezi kuchyn a obvkem v bytu v DV. Pro se Drustvo brn dt souhlas? Ohn se podepsnm Prohlen vlastnka, a e by zmna z 3+1 na 3+kk stla 100-200 tisc (je tomu tak, nebo se to vztahuje na celou budovu a vechny byty, kter se budou pevdt do OV?). Co meme podniknout, aby nm bylo vyhovno. Minimln chceme udlat novou elektriku v celm byt a bohuel v dan pce je elektrick proud veden, ale nm bude k niemu ... Co meme v danm ppad dlat? Dkuji za odpov Zdeka V.
Ven pan, Vmi uvdn stavebn prava by vyadovala zmnu prohlen vlastnka, kterm jsou vymezeny v dom bytov jednotky. Ke zmn tohoto prohlen zkon poaduje souhlas vtiny len drustva. Vzhledem k tomu, e souhlas ke zmn prohlen vlastnka udlen nebyl, udlejte rozvody elektiny takovm zpsobem, abyste pku nemuseli bourat.
15.4.2015 - Syn il s ptelkyn,nebyli sezdni.Maj spolu 9.letho syna.J umel otec .Ml velk dluhy,ale je vlastnkem nemovitosti.Ptelkyn se nyn vzdv ddictv ve prospch spolenho syna.Po otci chce,aby podepsal njak papry ohledn toho ddictv,kterho se ona vzdala.Jej otec udlal velk dluhy,kter ani ddictv nepokryje.Co z toho plyne a jak by ml postupovat.Dkuji.
Ven pane, pokud zstavitel opravdu zanechal takovho dluhy, kter pevyuj hodnotu ddictv, je teba uplatnit tzv. vhradu soupisu. V ppad, e je tato vhrada uinna, hrad ddic dluhy zstavitele pouze do ve ceny nabytho ddictv. Pokud by vak vhrada soupisu uplatnna nebyla, hradil by ddic dluhy zstavitele v plnm rozsahu. V vnuk bude kadopdn v ddickm zen zastoupen opatrovnkem, kterho soud jmenuje vdy za situace, kdy by mohlo dojt ke stetu zjm mezi rodiem a dttem, jako je tomu v tomto ppad. Pokud vak dluhy zstavitele skuten znanou mrou pevyuj hodnotu ddictv, bude nejspe opatrovnk postupovat tak, e ddictv odmtne. Odmtnut ddictv vyaduje vslovn prohlen vi soudu a je teba jej uinit do jednoho msce ode dne, kdy soud ddice vyrozum o jeho prvu odmtnout ddictv. Uplynutm tto lhty k odmtnut ddictv prvo odmtnout ddictv zanik.
15.4.2015 - Dobry den mela bych prosbu nevim co delat. Mam zalozeny ucet u KB kam mi chodi muj jediny prijem a to rodicovsky pspvek ve vysi 3800 jiny prijem nemam a jsem samoivitelka,nedavno jsem se dozvdla,ze mam exekuci...je mozne,aby mi vzali ten pspvek?? Dnes jsem koukala na svj ucet,kde jsem mela pspvek ale cekalo jen na mne,ze jsem v minusu 15500,- vbec nevim co ted delat...Muzete mi poradit kam se obrtit a kde to resit..Predem dekuji za Vasi odpoved
Ven pan, mete dat, aby Vm banka, u kter je veden pedmtn et, vyplatila dle 304b zkona . 99/1963 Sb., obansk soudn d tzv. nezabavitelnou stku ve vi dvojnsobku ivotnho minima, nebo ta nepodlh exekuci. ivotnho minimum jednotlivce pitom in stku ve vi 3.410 K. Avak banka je povinna Vm tuto stku vyplatit, pouze tehdy, pokud se na v pedmtnm tu nachz, a to pouze jednou v rmci jedn exekuce. Doporuuji Vm tedy, abyste si podala dost o zmnu vplaty Vaeho rodiovskho pspvku, a to na pslun poboce adu prce. Rodiovsk pspvek Vm k Va dosti ad bude vyplcet prostednictvm potovn poukzky. Pokud skuten pobrte pouze rodiovsk pspvek a nemte dn jin majetek, mete podat k pslunmu exekutorovi nvrh na zastaven exekuce, nebo v takovm ppad je mon, e vtek, kterho bude exekuc dosaeno, neposta ani ke kryt nklad exekuce. JUDr. Jaroslava afrnkov
14.4.2015 - Dobr veer, mm obrovsk problm, v RL mho dtte byl zapsn mj souasn manel, se kterm se rozvdm, souhlasnm prohlenm o otcovstv ve vku 14 msc vku dtte, ovem ten otcem nen. Nyn chceme uren otcovstv popt. Dtti jsou 3 roky. Do RL bych chtla nechat zapsat biologickho otce dtte, ale ten je momentln ve vazb v zahrani. Je mon veho doshnout? A kdo bude platit alimenty, kdy je otec zaven v zahrani? Dkuji mnohokrt za odpovd
Ven pan, jeliko uvdte, e bylo otcovstv ureno souhlasnm prohlenm rodi, je ze zkona mon popen otcovstv matkou nebo otcem do 6 msc ode dne kdy bylo otcovstv takto ureno. Poprn lhta Vm i Vaemu manelovi tedy ji uplynula. V ppad, kdy bylo otcovstv ureno souhlasnm prohlenm rodi a otec dtte takto uren neme bt jeho otcem, me zen o popen otcovstv zahjit i po uplynut lhty soud, ale pouze tehdy, pokud by to vyadoval zejm zjem dtte. Ve Vaem ppad vak rozhodn popen otcovstv v zjmu dtte nen. Pro plnost uvdm, e za osoby ve vkonu trestu alimenty nehrad stt ani jin subjekt.
13.4.2015 - Dobr den, chci se zeptat, zda mezi drobn opravy, kter by ml platit podnjemnk v byt, pat tak oprava lednice. V nazen vldy, kter toto specifikuje, jsem nala pouze spork, ale lednici ne. Take by m zajmalo, zda se to vztahuje i na lednici, samozejm za pedpokladu, e nklady nepeshnou ron povolenou stku na m2. Moc dkuji za odpov
Ven pan, nazen vldy . 258/1995 Sb., kter mte zejm na mysli, bylo zrueno novm obanskm zkonkem . 89/2012 Sb. Obdobn nazen vak dosud nebylo pijato. Proto lze dle vkladovho stanoviska Expertn skupiny Komise pro aplikaci nov civiln legislativy pi Ministerstvu spravedlnosti, v ppad, e nemte v njemn smlouv vslovn upraveno, co se rozum bnou drbou a drobnmi opravami, prv s ohledem na absenci podrobnho vymezen tchto pojm v novm obanskm zkonku, i nadle vychzet z dosavadn prvn praxe zaloenho uvedenm nazenm vldy. Podle tohoto nazen se za drobn opravy povauj, krom drobnch oprav v nazen vslovn vyjmenovanch, tak vechny dal opravy bytu a jeho vybaven a vmny soust jednotlivch pedmt tohoto vybaven, kter nepeshnou stku 500,-K. Pokud by vak nklad na opravu lednice tuto stku peshl, ji by se jej oprava za drobnou nepovaovala, protoe oprava lednice skuten nen uvedena ve vslovnm vtu drobnch oprav dle tohoto nazen. JUDr. Jaroslava afrnkov
8.4.2015 - Muzu dat jeste vymenit ridicsky prukaz vydanny v roce 2002. dekuji
Ven pane, idisk prkaz si samozejm vymnit mete. Do doby vydn novho dokladu vak nesmte dit, pokud byste toti s propadlm idiskm prkazem dil, hrozila by Vm pokuta. Za vydn novho idiskho prkazu budete muset zaplatit sprvn poplatek. JUDr. Jaroslava afrnkov
8.4.2015 - Dobr den,chtl bych se zeptat ,zda me advokt v zastoupen klienta,zahjit exekun mainerii,kdy pravideln msn splacm dluh ,ted u viteli za pronjem gare,kterou jsem opustil z dvodu mojich finananch,jednalo se o stku 10.000,- kterou pravideln msn splcm po 500,-/nyn zbv 4500,-/,ale jeliko vitel chtl ve,tak to prolo pes Soud v Kromi a astky byla navena o nhrady nklad o 8.805,- , nemu ,ale tuto stku uhradit jednorzov a to z dvodu ,kdy jsem na UP a ze zdarvotnch dvod mm problm prci najt,mm dv dti a manelka m 9.000,- msn poradte mi prosm jestli to mohu takto bez exekunch pkaz platit moc dkuji KOl
Ven pane, vitel nen povinen neumonit Vm splcet V dluh ve spltkch. Tuto povinnost by ml za dan situace pouze tehdy, pokud byste v rmci zen ped soudem uzaveli smr, ve kterm by bylo sjednno, e se zavazujete hradit svj dluh v pravidelnch msnch spltkch. Pokud byste svj dluh dn splcel, tak jak by bylo ureno v soudem schvlenm smru, nebyl by vitel oprvnn proti Vm zahjit exekuci. Pokud tedy proti Vm vitel zahjil exekuci, za situace, kdy exekunm titulem nen ve uveden smr, postupoval zcela po prvu.
4.4.2015 - dobr den,lze se domhad odhadu na st nemovitosti po vice jak dvou letech i pesto e byla podepsna dobrovoln dohoda mezi spoluvlstniky o zaplaceni vye penz/byla to za exekuce ,kter osoba mla--zaplatil jsem za 17% 170oook za dv exekuce a pibuzn stm souhlasila bez ntlaku atd najednou se ji to zda mlo--chtla by vice penz,,le v dob exekuci byla sta o hodn procet nii ne te dkdy jsem to zaplatil-ano nevim jak to pesn eit dkuji prosim moc za odpovd--cel ivot jsem dluhy neml a td na star kolena to na m mlad tak ikovn navlknou strndek
Ven pane, jeliko nevm, co pesn bylo obsahem Vmi uvdn dohody se spoluvlastnky, nemohu Vm jednoznan odpovdt. Obecn lze ci, e pokud se jednalo o psemnou dohodu o vypodn spoluvlastnictv a vypodac podl jste v souladu s touto dohodou spoluvlastnkm vyplatil, nemohou se nyn spoluvlastnci domhat jinho vypodn, protoe spoluvlastnictv ji bylo zrueno a vypodno.
4.4.2015 - Dobry vecer, muj pritel pracoval v Rakousku od fov si koupil auto,ma kupni smlouvu hotovost maji napsanou e dal hotov na ruku...auto je pepsan na m....Ptel tam skonil,rozeli se docela ve zlem....u v prosinci mesc byl asi klid...pak nam stale volali mi to ignorovali...dnes dorazili a chtj po nas penze, e nemame zaplacen auto.....vyhrouji policii jak prijede k nam a tak...Chtla bych vdt,kdy mame papiry v poadku a ve kolem...jestli jsme v pravu kdyby to slo nejak dale treba a k soudu....a kdyby tedy zavolali policii,tak co by nastalo...dkuji za radu....s pozdravem Monika
Ven pan, pokud je pmo v psemn kupn smlouv na zklad, kter dolo k prodeji pedmtnho automobilu potvrzeno, e kupn cena byla zaplacena v hotovosti pi podpisu smlouvy a automobil byl na Vaeho ptele dn peveden v registru vozidel, tak rozhodn nen nrok bval fov Vaeho ptele oprvnn. Oprvnnm vlastnkem automobilu se stal V ptel, kter jej samozejm mohl pevst na Vs.
2.4.2015 - Dobr den mm dotaz, v neoprvnn drab mi prodali bytovou jednotku. exekuce byla zastavena pro neoprvnnost. Nov majitel udlal tyto kroky, e v pedmtnem byt vymnil zmek a odmt m tam pustit i kdy tam mm trval pobyt. V souasn dob je u soudu podan urovac aloba. Mm prvo do doby ne bude pravomocn rozhodnuto o jeho vlastnkovi v tomto byt setrvat a uvat ho kdy mm zde i trval pobyt? Jak bych ml postupovat abych se do tohoto objektu dostal? Mm zde i osobn vci a nehled nato, e tento byt semnou uv osoba kter je zdravotn neschopn se o sebe postarat a kterou mm v pi.? V opanm ppad jsme oba na ulici. Dkuji za odpov
Ven pane, trval pobyt neznamen, e mte k njak nemovitosti prvo uvn. Takov uvac titul vyplv bu z vlastnictv, nebo zejmna z platn njemn smlouvy. Pokud dn titul v souasn ve V prospch nesvd, nemte tedy prvo nemovitost uvat. Rozhodn je Vm vak souasn vlastnk nemovitosti povinen vydat Vae vci, v opanm ppad, pokud by tak neuinil, jej mete o vydn tchto vc alovat. Pokud bude rozhodnuto v alob na uren vlastnictv ve V prospch a souasn vlastnk nemovitost nevyklid, budete jej moci alovat na vyklizen. JUDr. Jaroslava afrnkov
1.4.2015 - Dobr den Prosm o radu ohledn ddictv po mm zesnulm otci.Otec se oenil a nesepsal pedmanelskou smlouvu a ji ped vznikem manelstv, jako i po nm, je vhradnm vlastnkem bytu.Nyn po jeho smrti bude probhat ddick zen a rd bych vd,l zdali m moje nevlastn matka nrok na podl z tohoto bytu. Dkuji za odpov. T
Ven pane, pokud V otec nabyl byt ped uzavenm manelstv, nabyl jej do svho vlunho vlastnictv a tento byt nebude pedmtem vypodn spolenho jmn manel Vaeho otce a jeho manelky, kter zaniklo smrt Vaeho otce. Vae nevlastn matka je vak, jakoto manelka Vaeho zesnulho otce, jeho zkonnou ddikou. Pokud tedy V otec nesepsal zv, budete po Vaem otci ddit ze zkona rovnm dlem Vy a jeho manelka, ppadn spolen s dalmi dtmi Vaeho otce.
28.3.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat za syna. M platnou kupn smlouvu, ve kter bylo patn slovo a proto katastr nepevedl nemovitost na syna. Te je ve v podku, ale mezitm se na katastru na byt objevilo omezen ve vlastnictv, kter bylo zapsno ale a po datu kupn smlouvy. Chci se zeptat, zda mus katastr na nho nemovitost pepsat nebo mus syn dat inkasn spolenost u kter m pvodn majitel pohledvku o zruen tohoto omezen a zda pokud dolo dokumenty o koupi mus tato spolenost omezen vlastnictv na byt zruit. Mete mi njak poradit. Dkuji Hiklov
Ven pan, k pevodu nemovitosti dochz a vkladem do katastru nemovitost. Jeliko k tomuto vkladu nedolo, nebyla nemovitost na Vaeho syna pevedena. Doporuuji tedy Vaemu synovi, aby se obrtil na prodvajcho a poadoval vrcen kupn ceny. Inkasn spolenost omezen ruit nemus, protoe nemovitost stle vlastn pvodn majitel.
26.3.2015 - Dobr den, chci se zeptat zda je mon zaloit havarijn pojitn u auta, kter je v ddickm zen a ddick zen jet nebylo ukoneno. Pokud by dolo k pojistn udlosti, komu bude vyplceno pojistn plnn, kdy majitel auta je tedy zemel? Plat se stle POV ruen dokud nedojde k vyzen ddickho zen. Bude vyplaceno tomu, kdo sjednal havarijn pojitn na tomto aut, nebo to pjde do ddickho zen, nebo to nelze vbec? dkuji za odpov
Ven pan, mete uzavt pojistku i na auto, kter nen Vae, a kter je tedy v ddickm zen. V ppad, e by dolo k pojistnmu plnn, platilo by se toto plnn pojistnkovi, tedy tomu, kdo pojistku uzave. Pokud jde o placen povinnho ruen, tak toto jsou ddici povinni platit bez peruen.
20.3.2015 - Dobr den, nedavno jsem zjistil e m bval ptelkyn m dt. Jeliko ji dtti jsou 4 roky a naprosto pesn i vychz na m.Nyn nevm co dlat. B. Ptelkyn potvrdila e dt je m. Ale nechce abych se s dcerou vdal z duvodu e ji m vi vk a nepochopila by to. A nechce j motat hlavu. Mohl bych poprosit o radu co mm dlat? Jeliko vm ze neni ani hmotna na uziveni ditete a ani nema vlastni bydleni a ja chci pro sve dite to nejlepsi. Dekuji za radu Zp.
Ven pane, jestlie je dt Vae a Vy se s dttem chcete stkat, mete podat nvrh k soudu a sice k soudu k jeho obvodu je bydlit dtte
19.3.2015 - Dobr den,prosm o radu jak postupovat pi vrcen kauce.Po skonen njmu nm realitn kancel mla vrtit kauci.Jene u 14 dn pod poslouchme e u to polou ,nebo e to u poslali a podobn.Jak se brnit, po ppad kdy penze pjdou mohu se domhat njakho penle z prodlen,dkuji za odpov Malurek
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na realitn kancel a sdlil j, e v ppad, e Vm okamit kauci nevrt, pak budete nuceni podat alobu. Jeliko se jedn o penit dluh, pak mte nrok na rok z prodlen jdouc od splatnosti, a to ve vi 8,05% ron.
18.3.2015 - Dobr den. Dovoluji se na vs obrtit s obrnm dotazem. Jsem v insolvenci, rozhodnut je ze dne 25.2.2015. Bylo mi povoleno oddluen dvma zpsoby ? zajitn pohledvka (hypotka) formou prodeje majetku (rodinn dm, hodnota vy ne hypo) a nezajitn formou spltek z platu, nezajitnch dluh cca 750 tis, splatit bych mla cca 590 tis za pt let, tak zn usnesen. Bohuel, v pondl 15.3. mi nhle zemela maminka, byl to neekan ok. Je po n byt v hodnot cca 800 tis, njak hotovost cca 100 tis a dal vci v byt, eknme cca 150 tis korun (5 let star koen sedaka, 3 roky star linka na mru, spotebie, televizor z roku xy, pak njak hodn star nbytek a osobn vci). ivotn pojistku mla, obmylen osoby jsou natst mj ji dospl syn a nezletil dcera bratra, tedy vnouata. Take se ptm ? vm, e mm povinnost ddictv pijmout, e ho nesmm odmtnout podle 1486 OZ, protoe na zklad 412 Zkona o insolvenci to udlat nesmm bez souhlasu insolvennho sprvce. Mohu se ho ale vzdt ve prospch druhho ddice nsledn pot, co ho pijmu, podle 1487 OZ? A pokud je toto mon, mohu se ho vzdt ve prospch svho syna, kter je dospl nebo musm jenom ve prospch svho bratra jakoto druhho ddice? Je mon, aby pak daroval tu polovinu mmu synovi? Jde mi o to, e mm strach, e pokud ddictv dostane insolvenn sprvce k dispozici, bude ho chtt hned zpenit. Protoe nevm, e by si vzal doplatek do stky, kterou bych mla 5 let splcet, on to bude chtt vechno pout z toho ddictv rovnou a j pak budu teba 2 roky jet splcet zbytek a pak budu ist, ale bratr bude mt problm, protoe ideln plka bytu se prod a on nem na to, aby m vyplatil, byt by poteboval pro bydlen, te je v drahm podnjmu. Z poloviny si ale vlastn bydlen nepod. Je z toho njak cesta ven? Dkuji vm velice za odpov. Omlouvm se, e pouvm email kamardky, ale mj je pod kontrolou.
Ven pan, nemete se ddictv vzdt ve prospch druhho ddice, ani ho nesmte odmtnout bez souhlasu insolvennho sprvce. Podle insolvennho zkona nesmte ani uzavt dohodu o vypodn ddictv podle, kter byste mla obdret mn ne in V ddick podl. Mete vak uzavt dohodu o vypodn ddictv, ve kter nedostanete sice byt, ale dostane jin majetek, jeho hodnota bude odpovdat Vaemu podlu. Tak jako tak Vm doporuuji, abyste se obrtila na svho insolvennho sprvce a tuto zleitost s nm zkonzultovala.
14.3.2015 - me mi manel zruit pstup k tu v bance na kter mi zamstnavatel posl vplatu?Dkuji Zboilov
Ven pan, jestlie se jedn o V et a nikoliv o et vlun manela, pak Vm V manel neme pstup k tomuto tu zruit. Doporuuji Vm pokud mte pochybnosti, abyste si otevela et nov a zamstnavateli sdlila, aby Vm mzdu poslal na tento et.
13.3.2015 - Dobr den, mm dotaz jsem 18 let vdan za cizho sttnho pslunka. Ped vstupem do manelstv jsem mla stku 600000 plus byt po rodich a svj byt. Za penze jsme koupili parcelu a postavili dm, do kterho jsem vlozila penze z prodeje bytu po rodich a penze z prodeje bytu, kde jsme bydleli, zskanho ped manelstvm. Zajm m co mohu udlat, aby se zohlednilo to, co jsem vlastnila po rodich a ped manelstvm a tud manelovi dti z prvnho manelstv by ddily jen ze zbylho podlu. Sta sepsat zvt'? Pedem dkuji za rady..
Ven pan, pokud jde o stku 600.000,-K a byt po rodich, pak tento majetek je Vaem vlunm vlastnictv a to i penze z prodeje pedmtnho bytu. Pokud dojde k mrt Vaeho manela a k ddickmu zen, bude muset nejprve bt vypodno spolen jmn manel, pi kterm se ur, kter majetek je ve Vaem vlunm jmn, kter majetek byl ve spolenm jmn manel, a toto spolen jmn se vypod pedtm, ne bude vypodno ddictv. Proto bude zohlednno to, e se jednalo o V vlun majetek, kter jste vlastnila ped manelstvm a dti budou tak jako tak ddit jen z podlu, kter zbyde, a to spolen s Vmi.
12.3.2015 - dobry den pani doktorko chtela bych se zeptat jak to je kdyz my nuj syn zaplatil vyzivne na sveho syna jelikoz vedel ze nastupuje vykon trestu ato casku 12 tisic maril soudni rozhodnuti jelikoz v rosudku je vzdy do 15 dne rukam babicky dekuji za odpoved
Ven pan, pokud je v rozsudku uvedeno, e se vivn m plnit do 15. dne k rukm babiky a Vy jste tou babikou, pak Vm samozejm V syn na Vaeho vnuka vivn zaplatit mohl a to i dopedu. Rozhodn se nejedn o trestn in z Va strany a ani z jeho, jestlie plnil podle soudnho rozhodnut.
12.3.2015 - 41103 je tresne prijmout alimenty od syna krery nastoupil vykon trestu a vedel ze ma trest do predu na 10 mesicu preplatil me do ruky
Ven pan, pokud je v rozsudku uvedeno, e se vivn m plnit do 15. dne k rukm babiky a Vy jste tou babikou, pak Vm samozejm V syn na Vaeho vnuka vivn zaplatit mohl a to i dopedu. Rozhodn se nejedn o trestn in z Va strany a ani z jeho, jestlie plnil podle soudnho rozhodnut.
11.3.2015 - Mam ucet v Ceske sporitelne , co je potrebne pisemne zaslat na vypoved uctu z Kanady. S pozdravem Ludmila Borilova
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se pmo spojila s eskou spoitelnou, poppad se podvala na internetov strnky esk spoitelny, kter se nachzej na adrese www.csas.cz
11.3.2015 - Dobry den muj druh ma tyi exekuce na upc nevm kde tomu doli nco u mu vzali pan Smejkal exekutor .Ted mu strhava jeden exekutor Tunkl polovinu platu ale nepravem od roku 2006 mu strhl penize u dost ale dluna astka je poad stejna to nechapu .Jene se v obou pipad obratil na soud ale od pana s mejkala chce po mne poad penize a vyhrouje po telefonu on je samo ivitel ale nechapu pro by ml davat nkomu penize kdy mu to ani nevysvtli e to je za upc i kdy odevzdal setobox .Ale jeho to nezajima co ma dlat kde se obratit oba exekutoi chcou po mne poad vic penz
Ven pan, bohuel bez znalosti konkrtnch podklad Vm nemohu poradit. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na advokta. Vaemu druhovi doporuuji, aby zael za exekutorem a nahldl do spisu a prostudoval si podklady pokud je nem k dispozici.
11.3.2015 - Dobr den, jsem mstopedsedou bytovho drustva. Toto m tento problm. Bytov drustvo vlastn bytov dm, kde jednotliv lenov drustva vlastn lensk podl reprezentovan bytem v tomto bytovm dom. len drustva zemel 30.05.2014, b ddick komplikovan zen, pravdpodobn ddic je nezletil, tud tak b uren opatrovnka soudem. Byt ale nikdo neplat, poplatky s nm spojen. Dluh ji doshl 100 tisc, a kad msc narst. Drustvo sanuje ze svch zdroj, ty kon. Me drustvo byt teba prodat a pak se s ddicem, a se objev, vyrovnat ? Pomete mi, alespo radou ?? Dkuji Radim
Ven pane, drustvo byt prodat neme, a to z toho dvodu, e pedmtem ddictv je lensk podl v bytovm drustvu a s tmto podlem je vzno i prvo njmu bytu. Pokud jde o dluhy spojen s bytem, jsou to dluhy spadajc do ddictv, a proto Vm doporuuji, abyste se obrtili na note, jako soudnho komisae, a abyste sv pohledvky pihlsili do ddictv.
9.3.2015 - Dobr den,prosm poradte,jak postupovat? Kamardka zakoupila ojet vozidlo v Autobazaru v Nmecku,byla sobota a prodejce si ponechal doklady s tm,e po vkendu vozidlo odhls a doklady zale na adresu potou, toto je uvedeno i v kupn smlouv. Je to ji vce jak msc a stle nic i pes nkolikero tel. a psemnch urgenc a bohuel te ji ani nekomunikuj. Jak je ance doklady zskat? Uinily jsme zoufal pokus pomoc Emailu kontaktovat Nmeckou policii v mst,ale ani oni nereaguj. Dkuji za odpov.
Ven pane, doporuuji Vm, abyste jeli do Nmecka do autobazaru a poadovali po nich pedn doklad a potvrzen o tom, e auto bylo odhleno. V ppad, e budou odmtat toto splnit, doporuuji Vm, abyste li na policii na mst samm.
8.3.2015 - dobry den, mam na Vas dotaz,mam v brzk dob ddit polovinu majetku po rodich a jsem zaten exekucemi kter jsou ni ne majetek, chci ihned po nabyt splatit vechny vitele, mam predem kontaktovat exekutory? Bojm se, e kd tak ?dekuinm,majetek zabav a po zaplacen dluhu pak nezbyde nic.jak mam postupovat ?dekuji. michal
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na exekutory a domluvil se s nimi.
3.3.2015 - Dobry vecer predem se omloivam za moji gramatiku sem cizinec diky. Mam na vas dotaz mnel jsem iphone 6 kterej sem kupoval u operatora pak sem hl chtel vymenit za iphone 6 plus dal jsem inzerat. A ozval se chlap z peahy kterej prijel as kemne domu vymenil jsme si to snim on mi dal krabicy vsechno prislusenstvi i zarucni list. Po 3 mesici mne vola policie a zika ze mne predvolaji a ten telefon budu musit veatit. Ze prej ten pan co mi ho prodal bral to odnekoho jineho a jemu zepkatil. Tak sem volsl tomu chlapovy z prahy ze ho normalne platil ma svedka vsechno. Tak nwm jak mam postupovat aby mne policie nezabavila telefon s prisel bych o 23 tisic a i o telefon diky
Ven pane, jestlie Vm policie telefon nezabavila ani Vs neomezila v nakldn s nm, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na mue, se kterm jste si telefon vymnil a poadoval vrcen Vaeho pvodnho telefonu. V ppad, e by se prokzalo, e tvrzen policie je pravdiv, a e vc byla nabyta trestnm inem, pak jste nemohl stt prvoplatnm majitelem telefonu.
3.3.2015 - Dobry den chci se zeptat na uverovy podvod , pri brani uveru jsem zatajila skutecnosti o dalsi pujce , a zmanipulovala vypisy z banky ,aby tam tam nebyly videt s platky a negativni zustatky . To vse jsem provedla v dobe kdy jsem byla zavislou hrackou na hracich automatech ,nyni jsem v leceni a nastupuji do kliniky . Jaka doba vezeni mi prosim Vas hrozi jedna se o dluzne castky ve vysi 1 200 000 Kc
Ven pan, podle trestnho zkona Vm za trestn in vrovho podvodu podle 211 odst. 1, 2, 5 hroz odnt svobody na 2 roky a 8 let. Pi ukldn trestu soud pihl k polehujcm okolnostem, napklad k tomu, jestlie pachatel spchal trestn in poprv, v silnm rozruen i pod tlakem zvislosti nebo podzenosti, pod vlivem tivch osobnch nebo rodinnch pomr, trestnho inu upmn listoval a vedl ped spchnm trestnho inu dn ivot. Soud me tak podmnn odloit vkon trestu odnt svobody nepevyujcho 3 lta, jestlie vzhledem k osob a pomrm pachatele, zejmna s pihldnutm k jeho dosavadnmu ivotu a prosted, ve kterm ije a pracuje a k okolnostem ppadu, m dvodn za to, e k psoben na pachatele, aby vedl dn ivot nen jeho vkonu teba. Je proto mon, e by Vm byl, pokud se na Vs vztahuje shora uveden soud uloil trest spe ni. JUDr. Jaroslava afrnkov
3.3.2015 - Dobr den, asi ped rokem jsme se dohodli s ptelkyn, e si koupme nov auto. Vzhledem k nedostatku svch vlastnch prostedk se mi ptelkyn nabdla, e mi pispje na akontaci stkou necelch 100tis. Do t doby mi pispvala i na njem celou plkou. Po tom, co mi pispla na auto, tak jsme se dohodli, e mi na njem u pispvat nemus. Bohuel tento msc se semnou rozela dosti nefrovm jednnm a te po m tu stku za auto, kterou mi ped rokem poslala na et poaduje zpt. V ruce m pouze potvrzen z banky, e mi pevedla jistou stku jinak dn jin dokument neexistuje. Chci se zeptat, jak je ance e by vyhrla soudn spor pokud by k nmu dolo a zda-li m prvo na vrcen tto stky. Dkuji
Ven pane Slmo, informujte Va bvalou ptelkyni, e dluh zanikl zapotenm. Tuto skutenost mete prokzat tm, e od urit doby jste platil cel njem sm. Pedpokldm, e toto lze prokzat bu vpisy z bankovnch t, poppad potvrzenm pronajmatele. JUDr. Jaroslava afrnkov
28.2.2015 - Dobr den, prosm o informaci, zda-li je mon, nahldnout do pozstalosti po mm synovi, kter tragicky zahynul. Byl spolumajitelem nemovitosti z 1/3 a pslunho pozemku z 1/2. Ze zkona po synovi dd manelka a dv nezletil dti. Vichni bydlme spolen v dan nemovitosti. Zajm ns jak bylo ddictv rozdleno. Dkuji moc za odpov. S pozdravem Roubkov Eva
Ven pan Roubkov, podejte o nahldnut do ddickho spisu s tm, e mte prvn zjem na tomto nahldnut, jeliko jestlie v nemovitosti, kter byla pedmtem ddickho zen bydlte, mte prvn zjem na zjitn vsledku ddickho zen. JUDr. Jaroslava afrnkov
27.2.2015 - Dobr den, nebyla mi vyplacena vhra z vhernho automatu a nechtj mi ji vyplatit. Dostal jsem pouze stvrzenku. Co dlat. Dkuji Jelnek
Ven pane, obvm se, e nemete dlat vbec nic, protoe podle ust. 2874 obanskho zkonku, nebyla-li vhra dna, neme ji vyhrvajc strana vymhat. JUDr. Jaroslava afrnkov
26.2.2015 - Dobry den, umrela nam maminka a platila si zivotni pojisteni,jsou rozdelena procenta a me zajima, zda na toto plneni muze exekutor. dekuji
Ven pan ulcov, a bude ddictv rozdleno mezi ddice a vyplaceno ivotn pojitn, me bt tato stka a toto ddictv postieno v exekuci. JUDr. Jaroslava afrnkov
25.2.2015 - Dobr den,chci se zeptat,25 nora 2015 jsem se dozvdl,e mm exekuci,vbec jsem nedostal dn dopis ani od soudu(rozsudek a nazen exekuce).Dopis o exekuci byl vloen do schrnky kde bydl m bval manelka a j od roku 2012 zde nemm trval bydlit,ani se zde u 5 let nezdruji.Dotaz zn,mohu podat dost na zastaven exekuce??Protoe,v dopise je napsn,e mm exekuci na motorov vozidla kter jsou sice v evidenci vozidel psan na m jsou v polopevodu,ale nejsem vlastnk,dv auta jsem rozebral a prodal dly a jedno jsem kupoval nevlastnmu synovi,protoe auto chtl ale byl pracovn vyten,tak jsem mu jel auto koupit a samozdejm majitel chtl smlouvu se mnou,obratem jsem smlouvu sepsal ze synem,ale bohuel je v evidenci stle na m,protoe jsme nestihly jet pepis.Me toto vozidlo nechat exekutor odthnou synovi kdy je vlastnk on??Kupn smlouva je sepsan v listopadu 2014.Dkuji Roman Bernek
Ven pane, pokud jste vozidla pevedl na svho syna, pak doporuuji, aby V syn kontaktoval exekutora a doadoval se vyazen vci z exekuce, poppad podal tzv. vyluovac alobu, kdyby v tto alob uplatnil sv vlastnick prvo k pedmtnmu vozidlu. Pokud jde o zastaven exekuce, doporuuji Vm, abyste podal nvrh na zastaven exekuce s tm, e nebyla exekuce vbec zahjena, jeliko Vm nebyl exekun titul ani usnesen o zahjen exekuce, dorueno.
25.2.2015 - Dobry den ,chtela bych se zeptat kdyz ma pritel psane auto na nasi malou a pojistka je psana na mne muze exekutor auto zabavit mockrat dekuji za odpoved s pozdravem Jelinkova Marie
Ven pan Jelnkov, pokud mte opravdu platn auto napsno na nezletil dt, pak jej exekutor neme zabavit, jestlie bude nazena exekuce na majetek Vaeho ptele. JUDr. Jaroslava afrnkov
25.2.2015 - Dobr den, potebovala bych radu, od soudu mi piel platebn pkaz ohledn cetelmu kter jsem bohuel neplatila. Chtla jsem se zeptat, d se domluvit na njakch spltkch ? dost o spltkov kalend musm dt k soudu nebo jak ? Mm na to 15 dn abych to zaplatila . Dkuji moc
Ven pan Lnartov, jedinm opravnm prostedkem proti platebnmu rozkazu je odpor, kterm se platebn rozkaz ru a je dle pokraovno v zen u soudu. Bohuel nen mon, abyste se nyn domlouvala na spltkovm kalendi. Jestlie proti platebnmu rozkazu odpor nepodte, nabyde platebn rozkaz prvn moci a me bt na Vs nazena exekuce. Pot se mete ppadn s exekutorem, i s CETELEM dohodnout na spltkovm kalendi. JUDr. Jaroslava afrnkov
24.2.2015 - Dobr den, chtla bych Vs podat o radu. Minul tden se zasebevradil mj ptel, se kterm jsme ili ve spolen domcnosti 2 roky. Jeho rodina mi ve dv za vinu a chce po m veker vci, kter koupil ptel. ili jsme v njemnm bytu a po celou dobu jsem platila njem vetn vekerch poplatk a on z vt sti vybavil byt. Majetek jsme nikdy neeili, ve jsme kupovali pro ns. Ke vem vcem mm jin vztah, ne jeho rodina, kter jde v tuto chvli pouze o majetek. Ptel m jedno dt z pedchozho vztahu. Je mon, e by mi nkter domc spotebie zstali, kdy jsme nebyli manel? Dkuji
Ven pan, jeliko V ptel ml dt, pak jedinm ddicem po Vaem pteli je toto dt, kter dd veker majetek. Pokud jste nkter spotebie poizovali spolen, pak uplatnte v ddickm zen nmitku, e pedmtn vci byly v podlovm spoluvlastnictv, a e toto je nutno zruit a vypodat. JUDr.Jaroslava afrnkov
23.2.2015 - Dobr den, podala jsem trestn oznmen na bvalho ptele ohledn vyzivneho ( dluh uz celkem pres 200 000,- ). ..Dnes si me zavolali na policii a zjistila jsem, ze si do dokladu podvodne dopsal castku 36000kc.V roce 2011 mi predal do ruky 4000kc vyzivne a ja mu podepsala doklad o prijeti a dnes mi na policii ukazali ten doklad ( okopirovany ) a pod tim byla dopsana castka 36000kc.Samozrejme jsem to neodsouhlasila, ale chci se zeptat co bude dal, co muzu delat a jak ten podvod dokazat??, nechci, aby takto deti okradal a delal podvody na tom co jim patri a uz vubec ne, aby mu tento podvod prosel a ja byla za lharku...Moc dekuji za radu.
Ven pan, uvdte, e dluh na vivnm peshl stku 200.000,-K, c tomto ppad stka 36.000,-K nepokrv zcela dluh a V bval ptel na vivnm tak jako tak stle dlu. Doporuuji Vm, abyste trvala na svm stanovisku a navrhovala proveden znaleckho posudku, kterm by se prokzalo, e se jedn o falzifikt. JUDr. Jaroslava afrnkov
21.2.2015 - Dobr den, pan doktorko.Mm k Vm prosbu. Chtla bych se zeptat, zda po umrt mho nevlastnho otce m podpisov prvo pi vyberu duchodu m matky mj syn, maminky vnuk a nebo, zda alespon j. A jet prosm, zda pi zen ddictv ohledn dt z minuleho manelstv meho nevlastnho otce , mu bt ptomna s moji matkou v mistnosti u pan notky. Dkuji moc Hjkov Milena
Ven pan Hjkov, nevm, zda podpisovm prvem k vbru dchodu myslte plnou moc k pevzet dchodu, nebo podpisov prvo k tu, na kter je dchod zasln. Tak jako tak podpisov prvo nebo plnou moc pi vbru dchodu m ta osoba, kter toto podpisov prvo nebo pln moc byly udleny. Jinak m podpisov prvo k vbru dchodu Va matky pouze Vae matka, nikoliv Vy nebo V syn. Vae matka by Vm musela udlit plnou moc v tomto smyslu. Co se te ddickho zen, pokud nejste astnkem ddickho zen, pak nemete bt ptomna v kanceli s notky s Va matkou, jeliko jednn je neveejn. V ppad vak, e by Vae matka byla astnkem ddickho zen, mohla byste tam ppadn bt jako jej zstupce. JUDr. Jaroslava afrnkov
19.2.2015 - Dobr den Mm dotaz ohledn sporu je vedu s nejmenovanm finannm stavem. Jedn se v nm o dluh kter vznikl a j v tomto sporu vystupuji v roli spoludluka. U pjky kterou si dlunk sjednal byla ruitelem jeho manelka. J spolen jet s jednou osobou jsme pevzal roli spoludlunka. Jistina dlun stky byla ji v roce 2012 doplacena a vitel na osobn dost ruitelky (manelky ruitele) vyvzal tuto ruitelku z dalho plnn sporu, kter i nadle pokrauje (stle probh spor o vi rok a soudn vlohy). Ctm se jako spoludlunk pokozen a znevhodnn, kdy byl jeden z ruitel ze zvazku a celho sporu vyvzn. Jak se mohu brnit a mm ze zkona prvo na obranu proti tomuto znevhodnn ? Rd bych ppadn v ppad e se lze spn brnit, vyuil v tomto sporu Vaich slueb. Dkuji za odpov a jsem s pozdravem.
Ven pane, ruitelsk vztah je vztahem mezi ruitelem a vitelem, tj. danm finannm stavem. Ruitel je v jinm postaven ne spoludlunk, ruitel nastupuje s plnnm a ve chvli, kdy spoludlunk nepln svj zvazek. Vitel se tedy s ruitelem, bez ohledu na spoludlunky me dohodnout tak, e ruitel bude svho ruitelskho zvazku zbaven. JUDr. Jaroslava afrnkov
18.2.2015 - dobr den .mm dotaz.S ptelkyn jsem se pesthoval do nov zrekonstruovanho bytu,kde jet nejsou nainstalovan hodiny.proto mme El.proud nathl od souseda.Aby mi byli hodiny nainstalovny,majitel bytu po mne vyaduje 10000 k.Kdy to zaplatm,budu mt Svtlo a ve ostatn.Je mon,aby to po mne vyadoval?pokud ano,ml by mi ty penze vrtit pi odsthovn?dkuji mangolt
Ven pane Mangolte, Pokud to nen v njemn smlouv pmo vyloueno, m pronajmatel povinnost Vm pedat byt ve stavu zpsobilm uvn, co znamen, e m tak povinnost zavst do bytu elektrickou energii a nechat tam nainstalovat mk elektrick energie. Majitel bytu nem tedy prvo po Vs poadovat stku 10.000,-K. JUDr. Jaroslava afrnkov
17.2.2015 - Matka mi v roce 2013 darovala dm, s tm, e se dm prod. Dm opustila a bydl v byt. Dm je nabdnut k prodeji. V katastru jsem zapsna j jako jedin majitelka. Souasn jsem podepsala plnou moc jako zmocnitel, kter ji jako zmocnnce umouje nakldat s nemovitost, prodvat ji a vykonvat vechny kony msto m, prvn, finann. Bohuel jsem vak bhem dalho pl roku zjistila, e matka kupce odhn svm jednnm nebo podmnkami, kter kupce odrad. Chtla bych zruit plnou moc a prodat dm sama. V podstat de facto bez jejho vdom, aby mi eventuln prodej nekazila a nezkazila. Matka dokonce tvrd, e kdy bude chtt, dm se prost neprod, i kdy j jsem majitelkou.
Ven pan Novotn, plnou moc, kterou jste udlila Va matce, mete odvolat. Psemn informujte Va matku, e odvolte plnou moc, kterou jste j udlila. JUDr. Jaroslava afrnkov
16.2.2015 - dobry den chci se zeptat, mam exekuci na materske a dalsi cekaji v poradniku. nasla jsem si byt ale majetek v nem mam vypujceny, muzu nejak zabranit odebrani vypujcenych veci, popripadne jak? dekuji krkoskova
Ven pan, pokud je vechen majetek ve Vaem byt vypjen, pak budete potebovat doklad o tom, e tyto vci nejsou Vae. Dokladem me bt napklad potvrzen vlastnka vci, nebo smlouva o vpjce. JUDr. Jaroslava afrnkov
11.2.2015 - jezdm se sanitkou a dlm vce jak 220 hodin msn. bez jakchkoliv nhrad za non, vkendy, svtky,a pesasy. dn volno mezi non smnou, dl se dokud jsou pacienti. a to te piel majitel z inovac ,,jeden tden od pondl do pondl bude jeden ze idi jezdit kad den od4hod.rno do cca 19hod..tak e jednou za msc si vezme tden mho ivota..hrozm se chvle kdy nkdo nkoho opravdu navou zabije. jezdm u 37let u rznch firem ale co zavm tady.....dkuji
Ven pane, podejte svho zamstnavatele, a postupuje v souladu se zkonkem prce a pplatky Vm vyplc. Za non prci a prci v sobotu a nedli Vm podle zkonku prce nle dosaen mzda a pplatek nejmn ve vi 10% prmrnho vdlku, je vak mon sjednat jinou minimln vi a zpsob uren pplatku. Za dobu prce pesas Vm pslu mzda, na kterou Vm vzniklo za tuto dobu prvo, a pplatek nejmn ve vi 25 % prmrnho vdlku, pokud jste se zamstnavatelem msto pplatku nedohodli na poskytnut nhradnho volna v rozsahu prce konan pesas. Dosaen mzda a pplatek ani nhradn volno Vm vak nepslu, je-li mzda sjednna ji s pihldnutm k ppadn prci pesas. Mzdu s pihldnutm k ppadn prci pesas je mon takto sjednat, je-li souasn sjednn rozsah prce pesas, k n bylo pi sjednn mzdy pihldnuto, a to nejve v rozsahu 150 hodin prce pesas za kalendn rok. Rovn po zamstnavateli poadujte dodrovn zkonku prce ohledn dlky pracovn doby a doby odpoinku. Podle zkonku prce plat, e tdenn pracovn doba in 40 hodin tdn, prce pesas me init maximln 8 hodin tdn a nesm pekroit 150 hodin v kalendnm roce, poadovat prci nad tento rozsah me zamstnavatel pouze po dohod se zamstnancem. Dlka smny nesm peshnout 12 hodin. Nepetrit odpoinek mezi dvma smnami mus doshnout alespo 11 hodin, ppadn me bt zkrcen a na 8 hodin, pokud nsledujc odpoinek bude o toto zkrcen prodlouen. Zamstnavatel je povinen rozvrhovat zamstnancm pracovn dobu v souladu s uvedenmi ustanovenmi zkonku prce. Mete se tak obrtit na odbory, pokud ve Vaem zamstnn funguj.
10.2.2015 - Dobr den, ptel chce zat podnikat a zaloit s.r.o. kde by byl jednatelem i zamstnancem.Bohuel mu z bvalho manelstv v SJM zstaly dluhy. Vechny pjky si vzala bval ena bez jeho vdom a exekutoi zatm zastavily jen dm, kter u te 3 roky po rozvodu je ve spolupodlovm vlastnictv. Dm je neprodejn, protoe celkov stka dluh jeho ex pesahuje ji te hodnotu nemovitosti. A Mj dotaz zn: Pokud by firmu rozjel a ta mla njak majetek, vztahovaly by se exekuce i na tento majetek? Nebo bude exekutorm stait jen ta polovina domu, kterou ptel vlastn?Dkuji za odpov.
Ven pan, za situace, kdy nevme, o jak dluhy se jedn a proti komu byla podna aloba o zaplacen, respektive proti komu je vedeno exekun zen, nelze na V dotaz jednoznan odpovdt. Pokud byli o zaplacen alovni oba manel, tedy i V ptel, a rovn exekuce je vedena i proti nmu, je nepochybn, e by exekutor mohl postihnout jakkoliv jeho majetek, tedy i majetek, kter nabyde v budoucnu ze svho podnikn. JUDr. Jaroslava afrnkov
9.2.2015 - Dobr den jsem v koncch.bydlim v chatov 7oblasti z toho 4rodiny trvale.od lonska je tu bezdomovec.a ten me v sobotu navtvil s tm ze sem mu z chaty kdy byl opil ukradla 6000 K ekla sem mu ze ne ze jsem u nj nebyla ze nevm kdy a kde ma penze.at me jde nahlasit on ze jo ale stle nic.nejdv kal ze ho okradi ti pak dva lide a nakonec ja.dnes sem mela na elektromr u npis zlodjka.jsem vynervovana.i kvli dtti .a sousedka pr to do svd ze jsem ho okradla a ja ji dnes km nebyla si u toho Nevis jak to je ale ja mu nic nevzala a ona styd se zlodjko.co mm dlat ctm se fakt zle.5
Ven pan, vzhledem k tomu, e jste se dnho trestnho inu nedopustila, nemuste se obvat trestnho sthn. Naopak trestn sthn me hrozit dotynmu bezdomovci, a to pro trestn in kivho obvinn podle 345 trestnho zkonku, na kter trestn zkonk pamatuje trestem odnt svobody a na 2 roky. Pokud by Vae sousedka v trestnm zen nepravdiv vypovdala jako svdek, mohlo by se jednat o trestn in kiv vpovdi podle 346 odst. 2 trestnho zkonku. Vae sousedka by tak mohla bt potrestna odntm svobody na 6 msc a 3 roky.
8.2.2015 - Ven pan doktorko, teta mho mue odela r.1913 do USA, kde zemela jako bezdtn vdova. Prodala dm a odela do domova senioru kde zemela. Dopisovala si se svm bratrem (otcem mho mue) a do jeho smrti v r.1976. Od t doby jsme se dozvdli jen to, e prodala dm a ije v domov senior. Nevme ani kde zemela a a nyn jsme se na rznch seznamech USA dozvdli, e zemela v r. 1987. mrtn list nemme, nevme msto mrt, nyn by mla 125 let. Jak mla obanstv nevme, nebyla o tom nikdy e. Zjistili jsme e jsou na n psan v KN zemdlsk pozemky, adresa v USA neznm. Manel je jedin ijc synovec, ij vak vnuci ostatnch synovcu. Chtl by zadat o projednn ddictv a moje otzky jsou : - na koho se obrtit zda na Okresn soud nebo ambasdu USA - v ppad projednn v R zda by se projednvalo podle zk.40/1964 par. 475, nebo podle pozdjch zkon. Dkuji pedem za odpov
Ven pan, pravomoc eskch soud k projednn ddictv je dna, pokud byl zstavitel v dob sv smrti eskoslovenskm obanem, ppadn tehdy, pokud by se jednalo o nemovitou vc, kter se nachz na zem R. Vzhledem k tomu, e se nemovitosti tety Vaeho manela nachzej v R, je pravomoc eskch soud dna v kadm ppad. Soud bude aplikovat skuten obansk zkonk . 40/1964 Sb., protoe podle pechodnch ustanoven novho obanskho zkonku . 89/2012 Sb., se pouije prvo platn v den smrti zstavitele. Doporuuji Vm obrtit se na pslun zastupitelsk ad R v USA a jeho prostednictvm si zajistit mrtn list a rozhodnut o ddictv, kter pilote k nvrhu na dodaten projednn ddictv. Nvrh podejte k pslunmu soudu, kterm je soud, v jeho obvodu ml zstavitel naposledy bydlit. Nen-li takov msto znmo, je pslun soud, v jeho obvodu se nachz nemovit majetek zstavitele.
8.2.2015 - Dobr den pan doktorko, mm na Vs dotaz, tkajc se vrcen darovan nemovitosti. Ped necelmi temi lety mi rodie darovali dm, kter chtj dnes vrtit, resp. poslali mi dopis, kde odstupuj od darovac smlouvy. V dom bydlme spolen dva roky, s matkou, kter vytv vn konflikty se pouze pozdravm, s otcem se d normln mluvit, pokud je sm. J jsem po nasthovn zainvestovala do oprav domu, z eho matka udlala problm, proto jsem s opravami skonila, abych pedela dalm hdkm. Po celou dobu m z domu vyhazuje, nadv mi do zlodjek, e jsem j o dm pipravila. Dvod odstoupen od smlouvy uvdj - hrub poruovn dobrch mrav, co samozejm nen pravda, nen z m strany dn poruovn mrav, nato hrub. Vzhledem k tomu, e matka je velmi konfliktn a rda le ve svch 76 letech, pak u i zapomene, co si vlastn vymyslela, je pro mne tato situace tk. Mou mi dm odebrat na zklad livch informac? Svdkem o nepravdch me bt mj ptel, kter v dom tak ije a navc tady hodn stavebnch prac udlal, dnes mu tak na pozdrav neodpov. Jak mm prosm postupovat? Dopis piel vera, termn na pepsn nemovitosti mi dali do 30.4.2015, jinak se obracej na soud. Dkuji za odpov.
Ven pan, drce se me domhat vrcen daru pouze za situace, jestlie se obdarovan chov k nmu, nebo ke lenm jeho rodiny tak, e tm hrub poruuje dobr mravy. Za jednn hrub poruujc dobr mravy se povauje napklad fyzick napadn, hrub urky, neposkytnut pomoci. Rozhodujc tak nen subjektivn pocit drce, napklad ltost a pociovan nevdk, ale to, zda dan jednn obdarovanho skuten objektivn lze posoudit jako jednn hrub poruujc dobr mravy. Pokud tedy z Va strany k hrubmu poruen dobrch mrav pi chovn vi Va matce nedolo, nebyly splnny podmnky pro vrcen daru. Toto bude pedmtem dokazovn v rmci zen o alob podan Va matkou. Vae matka bude muset prokzat, e jste se dopustila jednn hrub poruujcho dobr mravy, jinak neme ve sporu uspt. Vy samozejm mete v rmci sv obrany navrhovat Vaeho ptele jako svdka, aby vypovdal o tom, e se ke svm rodim chovte slun. Pro plnost uvdm, e prvo drce na vrcen daru je majetkovm prvem a promluje se v obecn tlet lht. Pi ppadnm optovnm zvadnm chovn obdarovanho pon bh lhty opakovan, z procesn opatrnosti mete pesto namtat v rmci zen ped soudem promlen prva Va matky na vrcen daru. JUDr. Jaroslava afrnkov
5.2.2015 - Dobr den chci se zeptat,mm exekuci na dluh z podnikn,nikdy jsem jej nepodepsala,proti alob jsem podala odpor,stejn pila exekuce,2 roky s ni bojuj na zastaveni,ze je neoprvnn,ve na nic,je to skoro rok,co piel ex,pkaz na plat manela,podali jsme nvrh na sten zastaveni ex.a zastaveni ex.Soud exe.na plat manela zastavil,ale zamstnavatel strhv dal,dokonce mu dnes strhl veker minor.prmie za cely rok 20000,- tm dobr pouze 13000,- K,j nemm pjem ekm na vyzen dchodu. U nevm z eho mme platit njem lky a jdlo/pilo me ze mm jt k soudu k vslechu kvli teto exekuci,u nevm jak zit,v pondl konen sten zastavil na zklad stnosto na dost o odklad a zastaven exekuce,pilo,e pedv k soudu,ale soudkyn m ekla,e on mus zastavit,pro nemajetnost,ale to a budu v holobyt,nic u nechpu jak mm nkomu zaplatit skoro 600 tisc kdy mu nic nedlum,nic jsem nepodepsala,naopak m okradl ten udajn vitel,kter to po m chce,u si nevm rady
Ven pan, zalete zamstnavateli Vaeho manela usnesen o zastaven exekuce srkami ze mzdy Vaeho manela s vyznaenou dolokou prvn moci a sdlte mu psemn, aby s ohledem na toto pravomocn zastaven exekuce ji dal srky ze mzdy Vaeho manela neprovdl. Pro jistotu upozornte psemn na prvn moc usnesen o zastaven exekuce srkami ze mzdy Vaeho manela tak exekutora s tm, e k dalm srkm ji nen oprvnn. JUDr. Jaroslava afrnkov
4.2.2015 - Lze pihlsit pohledvky obce na pokutch do ddictv? Budou zahrnuty do pasiv ddictv a ppadn urenm ddicem uhrazeny? Vm, e tento dotaz pat spe noti, ale alespo to zkusm. Dkuji
Ven pan, pokud se jedn o pokuty za pestupek, pikln se judikatura k nzoru, e povinnost k hrad tchto pokud na ddice nepechz, nebo kad trestn sankce m ryze osobn charakter a je neodmysliteln spojena s osobou pachatele. JUDr. Jaroslava afrnkov
1.2.2015 - Dobr den, chtla bych Vs podat o radu a nevm, jestli se s tmto dotazem obracm sprvn. Proto se pedem omlouvm, jestli se mj dotaz nevztahuje na tyto strnky... Mj manel je cizinec, vzdlnm projektant, ale pro jazykovou bariru nemohl najt prci, pomhala jsem mu prci shnt. Tak jsem tedy nala prci na stavb. Pan, kter si inzert podal mi ekl, e manelovi d DPP. Tak jsme byli rdi, protoe nebylo snadn najt prci a manel se prce neboj, i kdy m vzdln. Prce byla pochopiteln venku a v zim. Manel ml nastoupit na zateplovn, jene ve bylo jinak. Dlal jinou prci, ale i tak byl ticho a pracoval. To, e si zniil civiln obleen, a e nedostal ani helmu, a e by se dost hodila vzhledem k tomu, e mchal lepidlo a run vytahoval lanem nahoru a stalo se, e mu kbl s lepidlem spadl dolu, protoe ml unaven ruce. Kdyby se nhodou nepodval nahoru, mohl bt i pkn malr... Ale to jsem odboila. Manel mi po dvou tdnech co pracoval u toho to pna volal, e jestli bych mu mohla zavolat, e mus konit, e je opravdu zima a nem tak siln boty a obleen pro tuto prci. J jsem samozejm ihned volala, ale nezvedl mi telefon. Tak jsem poslala SMS, aby to vdl, protoe mu to manel neuml ct. Ve bylo v podku, ale stle dn penze, a tak jsem po njakm ase poslala SMS s dotazem, kdy bude manel vyplacen, e mi ekl, e ho vyplat do konce tdne. To bylo kdy manel skonil. Jene se to protahovalo a stle nic. Potom jsem po nalhn dostala pro manela dva tisce se slovy, e do vnoc bude zbytek. Jene opt nic. Tak jsem kolem vnoc psala, e stle ekme na penze, a e bych byla rda, kdyby to bylo do konce vyeeno. Tak pr to pole a chtl slo tu. Jene poslal jen 3 tisce. Take to je dohromady 5 tisc za 11 dn prce, od rna do veera i vkendy a ekl, e manel u nic neuvid. No on mi to napsal, j si vechny SMS schovala. Chci se prosm zeptat, jestli mme njakou monost zskat od toho to lovka penze, kter manel vydlal? Nehled na to, e mu nedal ani tu smlouvu o proveden prce. Pr omylem smazal kopii pasu co jsem poslala, a tak to chtl poslat znovu a opt nic. Zamstnv lidi bez smlouvy a potom to takto dopad. Je mi manela lto, e se s tmto musel setkat. Omlouvm se za rozshlost dotazu, ale neumm vci vysvtlit stroze. Pedem velmi moc dkuji za odpov a peji hezk den. Angie Tambajang
Ven pan, vzhledem k tomu, e nemte k dispozici psemnou dohodu o proveden prce, bylo by ppadn vymhn nezaplacen mzdy soudn cestou znan obten. Jako dkaz byste samozejm mohli pout sms zprvy, kter Vm zamstnavatel zaslal, ppadn t vpovdi svdk. Dohoda o proveden prce mus bt ze zkona uzaven psemn, jestlie tak zamstnavatel neuinil, poruil tedy ji jen tmto jednnm zkon. Doporuuji Vm tedy zamstnavateli pohrozit, e na nj dte stnost Sttnmu adu inspekce prce. Je mon, e mzdu radji doplat ne, aby mu hrozila kontrola, kdy jak uvdte, zamstnv bn lidi bez smlouvy. V ppad podn aloby o zaplacen zbyl sti mzdy Vm, s ohledem na neexistenci psemn dohody o proveden prce, hroz neunesen dkaznho bemene a z toho plynouc nespch ve sporu. JUDr. Jaroslava afrnkov
28.1.2015 - Dobr den, vydraila jsem dn nemovitost, povinn si podali odvoln. Draba byla odvolacm soudem potvrzena. Mezitm povinn zahjili insolvenn zen. Usnesen o padku bylo vydno 26.11.2014. Exekutorka mi zapomnla jako astnkovi zen zaslat rozhodnut odvolacho soudu, pot mi ho zaslala a 1.12.2014, ostatn astnci zen rozhodnut dostaly ped 26.11.2014. Z tohoto dvodu draba nabyla prvn moci a po rozhodnut o padku povinnch a tud jsem o vydraenou nemovitost chybou exekutorky pila. Exekutorka se chybn domnvala, e nejsem astnkem zen odvolacho soudu. D se tato situace njak eit, abych nemovitost zskala nazpt? Dkuji
Ven pan, jednm z ink spojench se zahjenm insolvennho zen je tak, e exekuci, kter by postihovala majetek ve vlastnictv dlunka, kter nle do majetkov podstaty, lze nadit nebo zahjit, ale nelze ji provst. Nestala jste se proto dnm vydraitelem nemovitosti. S ohledem na chybu exekutorky byste se po n mohla domhat nhrady kody. Povinnost k nhrad kody zpsoben nesprvnm ednm postupem exekutora m tak stt, a to bez ohledu na to, zda pokozen nrok uplatn vi exekutorovi i nikoli. Nhrady kody se tedy mete domhat tak vi sttu.
25.1.2015 - Dobr den peji. Prosm o zodpovzen dotazu: Synova ptelkyn je nezletil (17,5 roku) a ije u syna, se svolenm rodi. Stle studuje, syn pracuje. Rodie se uvolili dvat synovi msn 1000 K na obivu nezletil ptelkyn, co je opravdu velice nzk stka. Jednou nakoupili vt nkup. Nezletil matka kupuje obuv, ppadn obas obleen. Vc nic. Jsou rodie nezletil povinni platit na ni njak "vivn"? Pokud ano, komu? J pmo? Me se nezletil njak brnit proti neadekvtn vi 1000 K na obivu?
Ven pan, k Vaemu dotazu uvdm, e rodie ptelkyn Vaeho syna maj vi sv dcei vyivovac povinnost a do t doby, dokud tato nebude schopn se ivit sama. To znamen, e rodie jsou povinni ptelkyni Vaeho syna platit vivn, nebo jet studuje, a to pmo k jejm rukm. Pitom plat zsada, e ivotn rove dtte m bt zsadn shodn s ivotn rovn rodi. Vivn ve vi 1.000,-K msn se tak s ohledem na vk ptelkyn Vaeho syna jev jako skuten nedostaten. Ptelkyn Vaeho syna me podat k pslunmu soudu, kterm je soud v mst jejho bydlit, nvrh na uren vivnho. V ppad, e nebudou rodie vivn v dn vi platit ani pot, co bude ureno pravomocnm rozsudkem soudu, me ptelkyn Vaeho syna placen vivnho vymhat prostednictvm exekuce.
23.1.2015 - Dobr den, prosm o informaci.Syn je edn odhlen z trvalho bydlit,ale protoe to nev,m stle OP s pvodn adresou,take nm sem chod jeho korespondence.Mme strach,aby sem ppadn tak nepiel exekutor.A co v takovm ppad mme dlat? Dkuji za odpov Alena
Ven pan, jestlie u Vs V syn nem trval bydlit, nen exekutor oprvnn vstupovat do Vaeho bytu. Korespondenci, kter Vm chod, doporuuji vrtit na potu s tm, e se adrest odsthoval a nem ji u Vs trval bydlit. JUDr. Jaroslava afrnkov
20.1.2015 - Mj odsouzen syn podal po uplynut 2/3 trestu o podmnen proputn.Mu jako jeho otec se kterm neije ve spolen domcnosti njakm zpsobem podpoit jeho dost,aby u soudu kter o jeho dosti bude rozhodovat,bylo k jeho dosti nahleno v jeho prospch? Dkuji Smkal Miroslav
Ven pane, mete podpoit dost Vaeho syna tm, e na soud, kter bude o jeho podmnnm proputn rozhodovat, zalete psemn vyjden, ve kterm uvedete, z jakch dvod lze usuzovat, e V syn po proputn z vkonu trestu povede dn ivot, jak pozitivn inky bude podmnn proputn mt na Vaeho syna a jeho rodinu, a jakm zpsobem budete moci pispt k jeho dnmu ivotu, napklad tm, e jej zpotku finann podpote ne si najde prci, e u Vs me po pechodnou dobu bydlet, atd. Rovn mete pi veejnm zasedn, kde se bude dost o podmnn proputn z trestu odnt svobody Vaeho syna projednvat v jeho prospch svdit.
19.1.2015 - Dobr den,mm podanou dost o byt v ekovicch-Brno 10 rokem,jsem tam z mma dvma dtmi a druhem,tet mme na cest.Pan z bytovho odboru mi ekla e byt nemusm ani dostat.Je tam bodov systm jsem tak na 60 mst.Bydlme po celou dobu v pronjmu,3 roky jsem byla v Azilovm Dom. Chci se zeptat pokud mm dost u pes 10 let mus m pidlit byt nebo ne? Dkuji vm za as a odpovd
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e obecn plat, e mstsk ad pslun mstsk sti pidluje byty podle uritch kritri. Podle toho, do jak mry splujete jednotliv kritria, jsou Vm pidlovny body, na jejich zklad se sestavuje poadnk pro pidlovn obecnch byt. To znamen, e pokud jin adatel o obecn byt zsk vce bod ne-li Vy, bude mu obecn byt pidlen dve. K tomu, na kolik splujete jednotliv kritria, jako i k Vaemu poad v poadnku pro pidlen obecnch byt, se pak nedoki vyjdit, nebo nemm k tomu veker potebn informace. K Vaemu dotazu vak sdluji, e pokud splujete kritria pro pidlen obecnho bytu, tento byt by Vm bt pidlen ml, nicmn a pot, co budou uspokojeny bytov nroky tch adatel, kte jsou v poadnku pro pidlen obecnch byt ped Vmi.
16.1.2015 - dobry den muj otec si kdysi davno koupil malou roubenku nenechal si ju zapsat do katastru po smrti otce si ju sesra nechala darovat a zapsat ja sem po asi 14 letech nasla tu kupni smlouvu a chci se zepat jestli to staci na to aby sem stoho mohla dedit ja i moji sourozenci ona kdys si to nechavala darovat tak ja se bila v reedukacnom domove a kdys sem se vratila tak uz to mnela vsechno napsane na sebe a mne vyhodila jak se muzu po tolika letech domoc spravedlnosti dekuju
Ven pan, z Vaeho dotazu jsem pochopila, e V otec jet ped svoj smrt daroval Va seste roubenou chatu, a e na zklad tto darovac smlouvy byla Vae sestra zapsan jako vlun vlastnk tto roubenky v katastru nemovitost. Pokud byste nyn s odstupem piblin 14 let chtla rozporovat platnost darovac smlouvy, musela byste u soudu prokzat, e V otec darovac smlouvu uzavel pod ntlakem, o kterm Vae sestra musela vdt, ppadn, e pedmtn darovac smlouva je z jinho dvodu absolutn neplatn. S ohledem na to, e katastrln ad zapsal na zklad darovac smlouvy vlastnick prvo Va sestry k rouben chat do katastru nemovitost, lze usuzovat, e tato darovac smlouva nebude obsahovat dn formln nedostatky. Stejn tak bude vzhledem k dlouhmu asovmu odstupu od smrti Vaeho otce velice tk prokzat, e by V otec, ppadn uzavel darovac smlouvu pod ntlakem Va sestry, a e Vae sestra o tomto ntlaku vdla. I v takovm ppad by vak pedmtn rouben chata byla pedmtem ddictv, take by Vm vnikl nrok pouze na spoluvlastnick podl na tto chat. V ppad, e mte pochybnosti o platnosti darovn chaty, doporuuji Vm obrtit se na advokta.
16.1.2015 - Dobr den, pedsedkyn svj v naem panelku funguje na sv pozici ji mnoho let, protoe to za n nikdo nechce pevzt. Letos oslovila m a j si nejsem jist zaco vechno bych pevzetm jej funkce dostala zodpovdnost. Mete mi, prosm, vyjmenovat a popsat povinnosti a mru zodpovdnosti za svj v ppad pijet pedsednictv? Dkuji za odpov. S pozdravem Eva
Ven pan, pokud se dotazuje na prva a povinnosti, kter by Vm vznikla, pokud byste se stala pedsedkyn spoleenstv vlastnk jednotek, doporuuji Vm pedevm nahldnout do stanov Vaeho spoleenstv. Souasn Vm doporuuji Vm podvat se do ustanoven 1189 a 1216 zkona . 89/2012 Sb., obansk zkonk. Z pedmtnch ustanoven obanskho zkonku vyplv, e pedseda spoleenstv vlastnk je statutrnm orgnem tohoto spoleenstv, kter d a organizuje bnou innost spoleenstv vlastnk a rozhoduje ve vcech spojench se sprvou domu a s pedmtem innosti spoleenstv vlastnk s vjimkou tch vc, kter jsou podle prvnch pedpis ve vlun psobnosti shromdn vlastnk anebo si je shromdn vlastnk k rozhodnut vyhradilo. Pedseda spoleenstv vlastnk je dle povinen vykonvat svoji funkci s nezbytnou loajalitou i s potebnmi znalostmi a pelivost, piem odpovd za kodu, kterou zpsobil poruenm prvn povinnosti pi vkonu sv funkce.
14.1.2015 - Dobr den, chtla bych se zeptat. Jsem v insolvennm zen, ale dom mi piel dopis od spolenosti, kde jsem si brala rychlou pjku, e jim mm zaplatit do 7 dn stku 4405,-, jinak mi hroz soud,odnt svobody,nebo podmnka, pr jsem jim podala nepravdiv informace, ohledn insolvence, kterou jsem pi bran pjky nemla, ale podala a po pijet pjky. A to z dvodu, e jsem pila o prci a spltky se mi nakupily. Volala jsem jim, e mm zahjenou insolvenci, jestli by byli ochotni se k dluhu pihlsit,a bylo mi eeno,e to pedaj kolegm,kte se tomu zabvaj, ale pr je i mon, e u m ani kontaktovat nebudou. Dotaz na zvr, kdy se k insolvenci nepihls, co mi hroz, kdy uveden dluh nezaplatm vas? Opravdu soud a odnt svobody? Dkuji za odpov Vtov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud spolenost, kter Vm na zklad smlouvy o pjce poskytla rychlou pjku, nepihls tuto svoji pohledvku do Vaeho insolvennho zen v zkonem stanoven lht, tj. ve lht nejpozdji do 2 msc ode dne prohlen padku, nebude tato jej pohledvka ve Vaem insolvennm zen uspokojovna. Pokud jde o eventuln spchn trestnho inu, zde by pipadal v vahu trestn in podvodu ve smyslu 209 trestnho zkonk. Tohoto trestnho inu byste se vak dopustila pouze tehdy, pokud byste pi zskvn rychl pjky na zklad smlouvy o pjce uvedla spolenost v omyl, ppadn vyuila jejho omylu, anebo pokud byste pi zskvn pjky zamlela podstatn skutenosti, v dsledku eho by spolenosti vznikla koda, alespo ve vi 5.000,- K. Z Vaeho dotazu vak vyplv, e stka, kterou jste si pjila, nedosahuje stky 5.000,- K, a proto ke spchn tohoto trestnho inu nedolo. Pokud by Vm vak byla pjka poskytnuta na zklad smlouvy o vru a nikoli o pjce, pipadal by zde v vahu trestn in vrovho podvodu za pedpokladu, e jste pi sjednvn i erpn vru uvedla nepravdiv daje anebo podstatn daje zamlela (nap. e s Vmi byl rozvzn pracovn pomr a nemte jin pjmy). Pi vrovm podvodu nen ve kody rozhodujc pro posouzen, zda k trestnmu inu dolo.
14.1.2015 - Dobr den, kupuji s ptelkyn byt na hypotku a ten vlastn nesvprvn osoba, kter m svho zplnomocnnho zstupce a banka po ns poaduje vyplnit jeden dokument. Vypisuje se tam LV a dle se vypisuj daje zstupce a jeho eny. Problm je v tom, e pan je se svou enou v rozvodovm zen a jeho ena nm ty papry nepodepe, e s prodejem souhlas. Nevme co dlat. Zatm ekme na vyjden od banky. Dkuji
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bude nejlep dohodnout se na dalm postupu pmo s Va bankou, nebo se jedn o jej intern dokument. Jedn se tedy o dokument, kter poaduje banka za elem vyplacen vru a nikoliv o dokument, kter by bylo zapoteb vystavit podle zkona. V tto souvislosti si Vs jen dovoluji upozornit na to, abyste si ovil, e osoba, kter za vlastnka nemovitosti, kter je nesvprvn, kupn smlouvu podepe, byla skuten oprvnna za tohoto vlastnka jednat. Kupn smlouvu je nsledn zapoteb pedloit opatrovnickmu soudu nesvprvnho ke schvlen. Bez toho by smlouva nebyla platn a inn.
13.1.2015 - Dobr den, potebuji se zeptat. Syn jde do insolvence , m na sebe napsan auto , kter se splc ji 4 roky , auto platm j mm na sebe napsanou pojistku , ale nemohu si dovolit , aby auto vzali , bylo by mon napsat estn prohlen , e auto dn doplatm , J babika Dkuji moc Lankaov
Ven pan, z Vaeho dotazu jsem pochopila, e vlastnkem pedmtnho vozidla je V syn, vi nmu bylo anebo v blzk budoucnosti m bt zahjeno insolvenn zen. Pokud by za tto situace V syn pevedl pedmtn vozidlo na Vai osobu, mohlo by po prohlen padku na majetek Vaeho syna dojt k tomu, e by insolvenn sprvce odporoval innost takovho pevodu vozidla na Vai osobu. Pokud by k tomu dolo, byly by pohledvky vitel pihlench do insolvennho zen vedenho s Vam synem uspokojovny i z vtku prodeje tohoto vozidla. To znamen, e bez ohledu na to, e byste byla vlastnkem tohoto vozidla, mohl by insolvenn sprvce toto vozidlo zpenit a z vtku z jeho zpenen uspokojit pohledvky pihlench vitel. V tto souvislosti Vm sdluji, e pokud splcte za Vaeho syna pjku, kterou si V syn vzal za elem nkupu pedmtnho vozidla, mte za Vam synem pohledvku ve vi takto zaplacench stek. Tuto pohledvku pak mete pihlsit do insolvennho zen vedenho s Vam synem. Vzhledem k tomu, e jste ve svm dotazu neuvedla vechny relevantn informace, nemohu Vm ble odpovdt. Doporuuji Vm vak obrtit se na advokta, kter Vm po dkladnm seznmen s Vam ppadem doporu nejvhodnj postup.
13.1.2015 - Dobr den, Ped nkolika lety jsem doplatil Cetelem kde jem ml 55.000,00 K vr. vyzadal jem si potvrzeni o zaplacen stky a poradili jak si jej mu vytisknout na strnkach Cetelem.cz v sekci klientsk zna. Doklad jsem si schoval. Po nkolika letech mne kontaktoval Okresn soud v Ostrav, kde mi psali o tom, ze mne aloval Cetelem R, prvn zstupce za spolenost Cetelem R byl a z Prahy. Probhlo prvn soudn stn, kde jsem ml prokzat ze nen vi mne veden dn dluh. Mne napadla jedna vc a to zajt na poboku Cetelem v Ostrav, kde jsem z jejich telefonu byl spojen na klientskou linku Cetelem R do Prahy a ml jsem si promluvit o tom zda je vi mn veden njak dluh i vr. Po telefonu mi tak sdlili, ze nemm vedeny dn vr. vr byl v minulosti zaplaven a nen proti mne vedeno dn exekun zen. Pesto musm Okresnmu soudu sdlit a prokzat ze nen proti mne veden dn dluh. Je to u nkolik let a te nevm, jak se brnit u soudu. Mete mi prosm v tomto poradit? S pozdravem Radim Hort Email: Tl.: 721001188
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud po Vs spolenost CETELEM R poaduje v zen u Okresnho soudu v Ostrav zaplacen vru ve vi 55.000,- K, kter jste v minulosti ji zaplatil, mlo by Okresnmu soudu v Ostrav stait, pokud mu dolote potvrzen o zaplacen tto stky. Toto potvrzen, jak ve svm dotazu uvdte, mte ostatn k dispozici. Ppadn Vm lze doporuit opatit si z Va banky vpis z tu, z nho jste vr spolenosti CETELEM R splcel. Dal monost je obrtit se dopisem pmo na spolenost CETELEM R s dost, aby Vm potvrdili, e pedmtn vr byl splacen a neeviduj vi Vm dnou pohledvku, ppadn kolik zbv doplatit. V tto souvislosti Vs upozoruji na to, e pokud byste u Okresnho soudu v Ostrav neprokzal, e jste spolenosti CETELEM R alovanou pohledvku uhradil, uloil by Vm Okresn soud v Ostrav povinnost uhradit spolenosti CETELEM R dlunou stku znovu. Z tohoto dvodu je zapoteb, abyste byl v soudnm zen aktivn a doloil soudu, e jste vr v plnm rozsahu uhradil, a to ve lht stanoven soudem.
13.1.2015 - Dobry den , ila jsem ve spolen domcnosti od roku 2011 se svm ptelem , kter je enat. Mme syna. Ptel podal o rozvod podepsali majetkov vypodan a uz se ekalo jen na soud. Bohuel se toho nedozil! Ja mam trvale bydlit na barku ktery je napsan na manelku. Zbyl mi po pteli dopis ze si peje at je dum muj. Je tam datum a podpis. Ma tento dopis nakou vhu ? Muze me vyhodit z tohoto domu? Dekuji moc
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud byl pedmtn dopis napsn vlastn rukou Vam zesn. ptelem, a tento dopis je datovn a podepsn, mohlo by se jednat o platnou zv. Z tohoto dvodu Vm doporuuji tento dopis bez zbytenho odkladu pedloit noti, kter bude poven zenm o ddictv po Vaem zesn. pteli. Z toho, e pete, e si V zesn. ptel pl, abyste dm nabyla Vy, usuzuji, e tento dm byl ve spolenm jmn manel jeho a jeho manelky. To znamen, e by v rmci ddickho zen mlo dojt k vypodn spolenho jmn manel Vaeho zesn. ptele a jeho manely a majetek, kter takto Vaemu zesn. pteli pipadne, bude pedmtem ddickho zen. Pokud by vak dm byl ve vlunm vlastnictv jeho manelky, dn nrok k tomuto domu by Vm ani Vaemu dtti nevznikl. V ddickm zen byste pak po Vaem zesn. pteli ppadn ddila Vy, jako zvtn ddic ? na zklad dopisu Vaeho zesn. ptele, dle V nezletil syn jako zkonn ddic, dle pak manelka Vaeho zesn. ptele a ppadn jejich spolen dti. Do doby ne bude v rmci ddickho zen rozhodnuto o tom, zda je dm ve spolenm jmn manel i nikoli a jak je podl Vaeho zesn. ptele na nm, nemla by Vs manelka Vaeho zesn. ptele z pedmtnho bytu, kter spolu se svm nezletilm synem obvte, vyhodit.
9.1.2015 - Dobr den,chtla jsem Vas poprosit o radu.Muj ptel ma 19 letho syna,kter nestuduje.Se synem se nestyka z dvodu patnch vztah.Jeho matka odjela do ciziny a jeho nechala v Praze.Chtla jsem se zeptat pokud neplat zdravotn pojitn a nebo by jsi vzal pjku je mj ptel povinnen ve za jeho syna uhradit nebo jak je postup.Moc dkuji Velebilova
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e V ptel nen povinen hradit dluhy za svho 19-ti letho syna, a u se jedn o nedoplatek na zdravotnm pojitn anebo o bnou pjku i vr. V ptel by mohl bt toliko povinen platit na svho syna vivn, pro ppad, e by o tom rozhodl soud.
5.1.2015 - Dobr den, dnes jsem zjistila, e dne 7.9.2014 zemel v Kanad mj strc. il tam osamot, byl v kontaktu jenom se mnou, od 1.8.se neozval tak jsem ptrala a zjistila,e probhla kremace. Nikdo mi to neoznmil a nev co dlat, nemm mrtn list a tak prosm o radu.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bude nejlep, pokud se obrtte pmo na Velvyslanectv Kanady v Praze anebo na Velvyslanectv R v Otav, kde Vm porad, jak v tto situaci dle postupovat.
5.1.2015 - Dobr den!ped temi roky jsem si koupila byt,poven vlastnk mi zaslal evidenci fondu oprav.probhlo shromdn,kter jsem nepodepsala,jeliko nebyl udn dn pln oprav,asi za msc probhla vmna ty plynomr v stce 120 000 K.pozvala jsem si reviznho technika,ten odhadnul prci i materil na 20 000 K,pan pedsedy si dal udlat ve svm ptipokojovm bytu plynofikaci z fondu oprav.dala jsem ho o kopii faktur a o zpis provedench prac,pan poven vlastnk mi sdlil,abych se obrtila na jeho fremnho prvnka,pan pedseda m firmu Brera.co jsem uinila,pan prvnk mi sdlil,e si jeho klient nepeje ,abych si podila kopie,sdlila jsem ,aby mi kopie faktur poslal,ale do dnenho dne,ni jsem nedostala, Panu povenmu vlastnkovi skonilo 16.12 .2O14 funkn obdob,schzi nesvolal,volba novho pedsedy ,prost jede dl,je zde velk problm,e ostatnm vlastnkm,je ve jedno jeliko vichni byty pronajmaj,pan pedseda ,ten m ti byty,j tu trpm jako jedin,jeliko sama nemu nic. mm prosbu,zadat Rejskov soud o opatrovnka a jak nleitosti bych mla uvst. Dkuji,OLGA
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e podle 1179 obanskho zkonku, mte jako vlastnk jednotky a len spoleenstv vlastnk jednotek prvo seznmit se s tm, jak osoba odpovdn za sprvu domu hospoda, a jak dm nebo pozemek spravuje. Pokud Vm SVJ toto prvo upr, doporuuji Vm obrtit se na SVJ psemn se svm nrokem, a pokud Va dosti nebude vyhovno, mte monost domhat se tohoto svho prva soudn cestou. Pokud jde o skonen funknho obdob pedsedy spoleenstv vlastnk jednotek, nedoki se k tomu ble vyjdit, nebo k tomu nemm vechny relevantn informace. Obecn vak plat, e pokud SVJ nem statutrn orgn, kter by ml potebn poet len k jeho rozhodovn, me len SVJ podat nvrh, aby chybjc leny statutrnho orgnu SVJ na dobu, ne budou nov lenov povoln shromdnm vlastnk, povolal soud. Jinak podle 165 obanskho zkonku plat, e soud jmenuje prvnick osoby opatrovnka, a to i bez nvrhu, kdykoliv se dozv, e statutrn orgn prvnick osoby nem dostaten poet len potebnch k rozhodovn. Z ve uvedenho vyplv, e se bu u rejstkovho soudu mete domhat toho, aby soud povolal novho pedsedu spoleenstv vlastnk jednotek anebo monost dt toliko podnt rejstkovmu soudu k tomu, aby soud jmenoval SVJ opatrovnka. V obou tchto ppadech budete muset tvrdit a doloit, e funkn obdob pedsedy SVJ zaniklo, piem SVJ nem jinou osobu, kter by za n jednala a rozhodovala.
4.1.2015 - Dobr den,dne 23.11.2014 jsem se dotazoval na hradu kody sousedm po poru chalupy,kte poaduj hradu vznikl kody na jejich chalup (okna,stecha),maj nrok poadovat revizn zprvy od komink,kte se starali o komn chalupy ? Problm je,e ve shoelo a nemaj rodie monost zajistit kopiji revizn zprvy.
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e vlastnk objektu, kter si revizn zprvy od komink objednal, me podat o vystaven kopie tchto reviznch zprv. Osoby, kter tyto revizn zprvy vystavily, by dosti mly vyhovt a kopie reviznch zprv vyhotovit. V ppad soudnho sporu si tyto revizn zprvy me vydat i soud.
30.12.2014 - Dobr den,chtl jsem se zeptat ml jsem soud a statn zstupce si ponechal lhtu na odvoln.Tak bych se chtl zeptat jak je lhta a jak vm d vdt jestli se odvol nebo ne.Pedem dky za odpovd
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e lhta sttnho zstupce pro podn odvoln proti rozsudku v trestn vci in 8 dn ode dne doruen tohoto rozsudku sttnmu zastupitelstv. Pokud chcete vdt, zda lhta pro podn odvoln sttnmu zstupci ji uplynula a zda se ppadn odvolal, doporuuji Vm zavolat si na podatelnu pslunho soudu, kde by Vm tyto informace mli poskytnout.
30.12.2014 - dobry den preji prosim vas snazne o radu ma matka ma dluhy asi kolem 80000 tisic nema vetsinou na kartech a nevim si dat rady . koupili sme s pritelem pozemek ze zacnem stavet domek pulka pozemku je na mne napsana ale tet se bojim ze kdyz se ji neco stane ze zemre ze mi muzou prisoudit jeji dluhy a nebo mi hodit zastavni pravo nebo exzekuci boji se toho ja sama nekde nemam dluhy nebo to neuznavam prosim vas co mam delat jaky mam udelat postup sice nema zadny majetek ale budou me volat na dedicke rizeni mam udelat dokument ktere ho zrikam jakehokoliv majetku za ziva a bude to platit pro vsechny urady a instituce prosim poradte mi prosim nerada byh prisla s pritele o nas majetek jenom proto ze ma matka je nezotpovedna prosim odepistemi prosim vas dekuji istokova tel 702962346
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud nechcete ddit po Va matce, a to z obavy z jejich vysokch dluh, mte prvo ddictv odmtnout. V takovm ppad se na Vs bude hledt, jako byste ddictv nikdy nenabyla, a to jak ve vztahu k majetku Va matky, tak ve vztahu k jejm dluhm. V tto souvislosti Vs upozoruji na to, e si z ddictv nesmte nic ponechat, ani se k nmu jakkoliv hlsit, v opanm ppad by odmtnut ddictv nemlo prvn inky. Ddictv pak lze odmtnout do jednoho msce ode dne, kdy Vs not, kter je poven projednnm ddictv vyrozum o Vaem prvu ddictv odmtnout a o nsledcch tohoto odmtnut. Krom odmtnut ddictv mte jet jednu monost, a sice ddictv pijmout s tm, e u note uinte vhradu soupisu a podte o svoln vitel. Pro tento ppad byste odpovdala za dluhy Va matky do ve hodnoty nabytho ddictv.
30.12.2014 - Dobr den mla bych na vs dotaz. potebovala jsem si nechat vytisknout vpis z rejstku trestu, tak jsem se na internetu zaregistrovala na centrln registr dlunk R. Ani bych si peetla platbu jednotlivch nabdek, potvrdila jsem nabdku na pt let zdarma. A te po m chtj 2000 rada bych to zruila ale nevm jak na infolinku jsem volala a pod automat. Dkuji za radu Holzknechtova
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e je zapoteb, abyste se po pihlen do centrlnho registru dlunk podvala na smlouvu, kterou jste uzavela. V tto smlouv mlo bt uvedeno, jakm zpsobem ji lze tak ukonit. Ze veobecnch podmnek pro nvtvnky a uivatele centrlnho registru dlunk se vak podv, e zkaznk je oprvnn ukonit smlouvu, na kteroukoliv slubu uvanou zkaznkem, a to psemnm oznmenm zaslanm prostednictvm typizovanho formule, kter si vygeneruje ve sv administraci, v sekci osobn daje. To tedy znamen, e pokud ve Vmi uzaven smlouv nebude uvedeno nco jinho, muste pro ukonen smlouvy vyplnit dotaznk (formul) uveden v sekci osobn daje a tento zaslat na adresu centrlnho registru dlunk. Souasn by bylo dobr centrln registr dlunk vyzvat k vrcen, respektive pomrnmu snen jednorzovho poplatku za slubu moje zvazky, nebo tento poplatek ve vi 2.000,- K je na 5-ti let uvn tto sluby, piem Vy jste tuto slubu uvala mnohem krat dobu. Zvrem uvdm, e rejstk trest a centrln registr dlunk spolu nemaj nic spolenho a e v podmnkch centrlnho registru dlunk se uvd, e sluba moje zvazky na dobu 5 let stoj 2.000,- K.
29.12.2014 - V roce 2001 jsem zddil do osobnho vlastnictv po sv zemel matce byt spolu s vekerm psluenstvm v panelovm dom. V roce 2013 jsem v uzamykateln sklepn kji, kter je soust bytu, nalezl pistoli z 2. svtov vlky (bez jakchkoliv doklad), kterou tam zcela jist ukryl mj otec (zemel v r.1989), jako pamtku po odsunutch nmeckch vojcch po skonen vlky v r.1945. (dn z rodi vak zbrojn prkaz neml.) Pistoli jsem ihned odevzdal na Policii R s tm, e jakoto vlastnk zbrojnho prkazu mm zjem o pevod zbran do mho vlastnictv. Policie uinila potebn kony (balistick expertza, zveejnn oznmen o nlezu na strnkch PR) a ? protoe v t dob nebylo obdob tzv. ?zbraov amnestie? ? doporuila mi, abych podal nvrh na zahjen dodatenho ddickho zen ke zbrani, protoe jinak by mi zbra vrtit nemohla. Co jsem uinil, avak mstn pslun Obvodn soud pro Prahu 6 mi nvrh zamtl s odvodnnm, e ? cituji: ?vzhledem k tomu, e moje matka ? nebyla vlastnkem uveden zbran, zbra nemohu zddit?. ili tmto rozhodnutm OS podle nzoru mho i PR v podstat prvn popel fyzickou existenci on zbran. Protoe se mi vak PR sna vyjt vstc a ? jak jsem zmnil, rozhodnut OS tak nechpe, PR mi doporuila, abych nvrh na dodaten ddick zen podal znovu s nadj, e se ppad dostane do rukou jinho prvnka, kter jej posoud jinak (odvolac lhtu proti rozhodnut OS jsem nestihnul, protoe PR mezitm vyvsila ono shora uveden oznmen o nlezu a musel jsem ekat na skonen ½-ron lhty). Problm jsem rovn konzultoval soukrom s mm znmm-prvnkem (kter ovem ddick prvo nezn) a ten zase navrhnul cestu podn tzv. aloby o uren vlastnickho prva? k pedmtn zbrani. Hodnota zbran je pitom velmi nzk ? jedn se o velmi bn typ a navc je pokozen, avak m pro m citovou hodnotu, protoe otec byl do tchto vc ?fanda?. Prosm tedy o radu, jak cesta by byla vhodnj, abych se mohl stt vlastnkem on zbran.
Ven pane, ve svm dotazu jste bohuel neuvedl vechny relevantn skutenosti, a proto se k nmu nemohu nleit a ve vech smrech vyjdit. Nicmn z toho, co ve svm dotazu uvdte, mm za to, e pokud Obvodn soud pro Prahu 6 zamtl V nvrh na dodaten projednn ddictv, kter jste navrhoval s ohledem na nalezen pistole z 2. svtov vlky, piem toto usnesen Obvodnho soudu pro Prahu 6 nabylo prvn moci, nebo jste se proti nmu v zkonem stanoven lht neodvolal, nebude ji mon dat znovu ze stejnho dvodu o dodaten projednn ddictv. Soud by toti velice pravdpodobn takovto zen zastavil pro pekku vci pravomocn rozhodnut. Pokud jde o monost podat alobu o uren vlastnickho prva k pistoli, s vhradou toho, e nemm k dispozici vechny relevantn informace, se domnvm, e nebudete u soudu schopen prokzat sv vlastnick prvo k pedmtn pistoli. V rmci ddickho zen tento majetek nebyl projednvn a navc Obvodn soud pro Prahu 6 V nvrh na optovn projednn ddictv zamtl s tm, e Vae matka nebyla dajn vlastnkem pedmtn zbran. V vahu by vak pipadalo, podat nvrh na dodaten projednn ddictv po Vaem otci, kdy byste tvrdil, e pistole byla ve vlastnictv Vaeho zesn. otce, avak nebyla v pvodnm zen jako majetek zesnulho projednna. Vzhledem k tomu, e se jedn o jin ddick zen, ne o zen veden ped Obvodnm soudem pro Prahu 6, nen zde dna pekka vci rozhodnut. Kadopdn Vm doporuuji obrtit se na advokta, kter Vm po prostudovn vech listin doporu nejvhodnj postup.
26.12.2014 - Dobry den pani doktorko,vlastnim s.r.o s 1 spolecnikem.V r.1996 jsme koupili nemovitost a 2006 jsme tuto rekonstruovali.V dobe dodnes jsem spolecnosti pujcil bezurokove 2300000 kc.Nyni jsme se dohodli,ze nemovitost bude prepsana na me a tim se vymazou vsechny dluhy.Touto akci nebude dotknuta vyse podilu ani zaplacenych 200000 vkladu.U soudu nemovitost take nebyla zapsana jako navyseni zakladniho kapitalu. Prosim o postupu v teto zalezitosti a diky za odpoved
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e bez toho ani bych znala vechny relevantn informace, nemohu Vm v tto vci poskytnout jednoznan nvod, jak dle postupovat. Naopak Vm doporuuji obrtit se na advokta, kter by po seznmen se se vemi skutenostmi, celou zleitost nleit posoudil a pomohl Vm s vypracovnm vech nezbytnch dokument. Obecn lze ci, e bude zapoteb, abyste o svm zmru nabt od spolenosti s ruenm omezenm nemovitost seznmil valnou hromadu tto spolenosti, protoe je u Vs jako jednatel dn stet zjm. Z tohoto dvodu bude zapoteb svolat valnou hromadu, jejm bodem jednn bude mimo jin projednn tohoto Vaeho zmru. Valn hromada by v optimlnm ppad mla schvlit podmnky, za kterch m bt nemovitost pevedena do Vaeho vlunho vlastnictv. Dle bude zapoteb sepsat a uzavt kupn smlouvu s ppadnm zpotem pohledvek, jej alespo jedno vyhotoven bude mt edn oven podpisy jak prodvajcho tak kupujcho. Toto jedno vyhotoven kupn smlouvy spolu s nvrhem na vklad vlastnickho prva ve V prospch je nsledn nutn zaslat pslunmu katastrlnmu adu. A zpisem Vaeho vlastnickho prva do katastru nemovitost se stanete vlastnkem nemovitosti.
25.12.2014 - Peji pkn den. Chtl jsem se zeptat, zda mm nrok na ddictv po vlastnm otci, kter nen zapsn v rodnm listu. Mma m mla za svobodna, pak se po roce vdala a nov otec si m nechal zapsat (zmnu). Mj vlastn otec i jeho manelka o m vd, e exestuji. Pedem dkuji za informaci. S pozdravem Petr K.
Ven pane, i kdy to z Vaeho dotazu nen patrn, mm za to, e vtou, e ?si Vs nov otec nechal zapsat (zmnu)?, mte na mysli, e jste byl novm manelem Va matky adoptovn. Pokud by tomu tak opravdu bylo, nebyl byste z pohledu prva synem Vaeho biologickho otce, a proto byste po nm nemohl ani ddit. To neplat, pokud by V biologick otec sepsal zv a cel, nebo st svho majetku Vm odkzal, ppadn Vm zdil odkaz nebo s Vmi uzavel ddickou smlouvu.
24.12.2014 - Dobr veer, manel si peje rozvod. Chtla jsem se zeptat, zda je posln njak formul soudem i do zamstnn k vyplnn?Nap. na vyjden vedoucho nebo zstv rozvodov zleitost jen mezi partnery? dkuji za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e soud rozhodujc o Vaem rozvodu dn formul Vaemu zamstnavateli zaslat nebude. V tto souvislosti je vak zapoteb dodat, e pokud mte se svm manelem nezletil dti, soud ped tm, ne Vs rozvede, mus rozhodnout o prvnch pomrech k tomuto nezletilmu dtte po dobu ped a po rozvodu a stanovit vi vivnho. Lze oekvat, e za elem stanoven ve vivnho, budete muset Vy i V souasn manel doloit vi svch pjm. K tomu vak bude postaovat potvrzen od Vaeho zamstnavatele o Vaich zdanitelnch pjmech nebo daov piznn za uplynul rok.
21.12.2014 - Dobr den, ped 5 lety zemel otec,dolo k ddickmu zen,soud uril dobu 10let k vyplacen ddictv ureno m mou matkou,bohuel do dnenho dne nebyla splacene jedin koruna z ddictv,as ubh a vm e matka na vyplacen cel stky po uplynut doby k vyplacen nebude mt dostatek financ,dle jistch informac vm e z hlediska prvnickho mm nrok na ddictv ihned, poradte mi jak ddictv vymoci, dohoda s matkou nen mon. dkuji Cimburek David Praha
Ven pane, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e abych Vm mohla relevantn odpovdt, musela bych se nejprve seznmit s ddickm spisem, zvlt pak s usnesenm soudu o ddictv. S ohledem na bh promlecch lht Vm vak doporuuji, abyste se co nejdve obrtil na advokta, kter Vm po seznmen se se spisem doporu nejlep postup. Usnesen ddickho soudu toti nen exekunm titulem a nelze na jeho zklad zahjit exekuci.
18.12.2014 - Dobry den, chtela jsem se zeptat. Mam pravnika ktery me zastupuje v dedickem rizeni, protoze nebydlim v ceske republice. Problem, ale je v tom, ze ho musim neustale uhanet aby me podal jake koliv informace a veci se tahnou neskutecne dlouho. Posilala jsem mu email 5.11. na ktery my jeste neodpovedel tak jsem mu koncem listopadu psala znovu aby mi dal vedet co a jak a do dnesniho dne nemam odpoved. A kdyz jsem mu volala do kancelare tak tam neni a pani sekretarka me vzdy ujisti , ze mu vzkaz vyridi ale opet pan pravnik nic! Muzete mi tedy poradit jak v tehle veci pokracovat ? Dekuji Lenka Bull
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e pokud s Vmi V prvn zstupce nekomunikuje, kvli emu nemte dostatek informac o vvoji ddickho zen, lze Vm v zsad doporuit obrtit se znovu psemn na Vaeho prvnho zstupce s vzvou k tomu, aby Vm ve stanoven lht podal psemnou zprvu. Pokud tak neuin, ponechvm na Vaem uven, zda si pro tuto vc nezvolit jinho prvnho zstupce.
10.12.2014 - Dobr den, nevm jak dl postupovat, dostala jsem vpov pro nadbytenost 52, zamstnavatel ji odeslal 22.11.2014 potou (to jsem netuila) do vlastnch rukou, a j jsem ji na pot pevzala 4.12.2014. Vpovdn lhta b, prosm, od 1.1.2015 ? Ve vpovdi je uvedeno od 1.12.2014, je tato vpov platn a nebo jak dl postupovat? Velmi dkuji za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e na to, abych posoudila platnost i neplatnost Va vpovdi pro nadbytenost, kterou Vm dal V zamstnavatel, nemm dostatek informac. Pokud by vak neplatnost tto vpovdi mla spovat toliko v tom, e je v n uvedeno, e vpovdn lhta pon od 1.12.2014, akoliv vpovdn lhta zaala bet od 1.1.2015, nejedn se podle mho nzoru o vadu, kter by mla za nsledek neplatnost vpovdi. Dvod, pro kter zamstnavatel uvedl ve vpovdi, e vpovdn lhta zan bet od 1.12.2014 je ten, e se s ohledem na skutenost, e Vm vpov odeslal dne 22.11.2014 se domnval, e Vm tato vpov bude doruena jet do konce listopadu 2014. V tomto ppad by vpovdn doba skuten bela od 1.12.2014. Vzhledem k tomu, e jste vak vpov pevzala a dne 4.12.2014, b vpovdn lhta od 1.1.2015. Pro ppad, e s touto vpovd nesouhlaste, mte monost namtat u soudu jej neplatnost, a to ve lht 2 msc ode dne, kdy ml pracovn pomr skonit. Ve Vaem ppad, in-li vpovdn doba 2 msce, by bylo zapoteb alobu podat do konce dubna 2015 vetn.
4.12.2014 - Dobr den, se spolubydlcm, kter bydlel v naem dom (nikdy nebyla uzavena dn podnjemn ani njemn smlouva) jsme uzaveli Dohodu o skonen podnjmu, k uritmu datu, kterou podepsal. Na konci dohody je vslovn napsno, e strany souhlas s jejim obsahem, e dohoda byla sepsna vn, urit a srozumiteln a na zklad jejich prav vle, na dkaz eho pipojuj sv podpisy. Spolubydlc se vak dosud nevysthoval. Jak mme zkonn monosti? meme ho vysthovat na ulici? Vbec nevme jak to eit, moc se nm nelb, e se nic nedje.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e Vm na nho nemohu nleit odpovdt, nebo jste v nm neuvedla vechny relevantn skutenosti. Z tohoto dvodu Vm doporuuji obrtit se s Vam problmem na advokta, kter by Vm po prostudovn vech podklad navrhl nejlep een Vaeho problmu. V ppad, e se V spolubydlc nechce z bytu vysthovat, doporuuji Vm jej jet jednou psemn vyzvat k tomu, aby pedmtn byt opustil a odsthoval si z nho ve stanoven lht vechny vci. Pokud tak V spolubydlc neuin, mte monost se u soudu domhat vyklizen bytu.
29.11.2014 - Dobr den,pan doktorko,mohu pevst sv osobn auto na dop.inspektortu na dt,na svho nezletilho vnuka ? Aby byl jeho vlastnkem?Dkuji za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e auto me vlastnit kdokoli, a to bez ohledu na vk. To znamen, e Vm nic nebrn tomu, abyste s Vam vnukem, kterho coby nezletilho budou zastupovat jeho zkonn zstupci, uzavela darovac smlouvu, na jejm zklad mu darujete sv auto. V tto souvislosti Vs vak musm upozornit na dv vci, a sice: 1) podle 898 obanskho zkonku je zapoteb, aby k darovn vozidla nezletilmu dal souhlas opatrovnick soud, tedy okresn soud pslun podle msta bydlit Vaeho nezletilho vnuka. Tento souhlas by nebyl poteba, pokud by se jednalo o vozidlo zanedbateln majetkov hodnoty, co nepedpokldm. K prvnmu jednn rodie, k nmu v rozporu se zkonem nebyl dn souhlas opatrovnickho soudu, se nepihl. To znamen, e pokud byste nepodali o souhlas opatrovnickho soudu nebo tento souhlas by nebyl vydn, k darovac smlouv by se nepihlelo a Vy byste tak zstala vlastnkem vozidla. 2) s ohledem na to, e V vnuk je nezletil a nen tedy oprvnn dit vozidlo, bude zapoteb, aby v evidenci vozidel byl jako provozovatel vozidla uveden nkdo star 18 let.
27.11.2014 - Hezk den, rda bych se zeptala, jak se e ppad, kdy jsou manel rozveden, ale nemaj vypodno SJM a bval manelce odsouhlasili insolvenci. Maj spolenou hypotku s dluhem cca 2.000.000 K a hypotku ani jeden nesplc. Bval manelka si polovinu hypotky dala do insolvence. Prosm, jak v tomto ppad postupovat? Manel dlu pouze polovinu, me byt prodat a doplatit svou polovinu dluhu? Dkuji Vm za odpov.
Ven pan, k Vaemu dotazu Vm sdluji, e jste ve svm dotazu neuvedla vechny relevantn skutenosti, a proto Vm na nho nemohu nleit odpovdt. Pedpokldm vak, e jste se v vrov smlouv zavzala spolu s Vam bvalm manelem zaplatit vr spolen a nerozdln. V takovm ppad by byla banka oprvnna obrtit se svm nrokem na vrcen vru, jak na Vs, tak na Vaeho bvalho manela, a to v pln vi. To, jakm zpsobem bylo i nebylo vypodno spolen jmn manel po zniku manelstv, nem vliv na prva a povinnosti tetch osob (banky). To znamen, e banka me uplatovat svoj pohledvku v cel sv vi jak po Vs, tak po Vaem bvalm manelovi. Pokud vak V manel bude chtt doplatit zbvajc st vru, ppadn polovinu tto zbvajc sti vru, me se samozejm domluvit s bankou na njak mimodn spltce. V rozsahu zbvajc sti vru vak bude V bval manel stle solidrnm dlunkem spolu s Vmi, a bude odpovdat za jeho uhrazen. Pokud jde o insolvenn zen, kter je s Vmi vedeno, pedpokldm, e banka cel nesplacen vr spolu s psluenstvm pihls jako pohledvku do insolvennho zen. V rmci tohoto insolvennho zen, pokud bude na V majetek prohlen konkurz, by insolvenn sprvce mohl zpenit Va nemovitost a z vtku zpenen nsledn uspokojit pohledvku banky. S ohledem na shora uveden lze Vaemu manelovi doporuit, aby do Vaeho insolvennho zen pihlsil svoj pohledvku, kter mu vznikne pro ppad, e by na hradu vru zaplatil bance vce ne jeho polovinu. K tomu, abych Vm mohla poskytnout konkrtnj radu, bych potebovala znt vce informac. Z tohoto dvodu Vm i Vaemu bvalmu manelovi doporuuji obrtit se v tto vci na advokta.
23.11.2014 - Dovr den,nedvno shoela ne vlastn vinou rodim chalupa,problm je, e sousedm rem popraskaly vakuov okna a lehce pokodil stechu. Poaduj nhradu ve vi cca 150 tis. K. Jak rodie, tak ani sousedi nejsou pojitni. (nae chalupa - novj st se rekonstruovala). Maj nrok na nhradu kody ? Rodim shoelo ve. etenm nebylo zjitno jejich zavinn. Dkuji za odpov. R.Vvra
Ven pane, jestlie pi eten nebylo zjitno zavinn Vaich rodi pi vypuknut poru, pak Vai rodie nemaj povinnost nahrazovat kodu svm sousedm.
20.11.2014 - Dobr den, byli jsme osloveni genealogem z R, e jsme potenc.ddici po pbuznm narozenm v R, zemelm v Americe. Tohoto gen. si najala kancel z Nemcka, kterou si najal ad v Americe. Po ns jsou nyn dny citliv dokumenty, pln moci a podepsn smluv o prvnm zastupovn, avak na dost o doloen skutenosti, e k mrt skuten dolo (datum mrt, bydlit...i kontakt na orgn, kter D spravuje) ob kancele reaguj mliv. Rdi bychom si nejprve ovili pravost situace, ale takto se to jev jako ntlak do nevhodnho odprodn ddictv. Je tento postup kancel adekvtn? Jak najt pslun ad v Americe? Nepomohla ani ambasda. Dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste dn pln moci ani dn smlouvy nepodepisovali, a abyste nikomu nepedvali dn dokumenty. Obrate na ambasdu Spojench stt americkch, aby Vm potvrdili, zda k mrt skuten dolo a zda bylo projednvno ddictv, ppadn kde a s jakm vsledkem.
19.11.2014 - Dobr den, chtla bych se zeptat. Rodie nyn pepsali na sestru oba sv domy i pozemky. Dozvdla jsem se to nhodou. Mm s rodii dobr vztah, navtvujeme se, slavme spolen narozeniny a podobn, proto m to velice pekvapilo a chtla bych se brnit. Je mon pro to udlat nco ji nyn jet za ivota rodi? Pokud ne, v ppad jejich smrti mm vbec na nco prvo? Dkuji za podpov
Ven pan, jeliko se jedn o majetek Vaich rodi, tak mohou Vai rodie nakldat se svm majetkem jak uznaj za vhodn. V ddickm zen by ppadn bylo mon dat zapoten daru na ddick podl, ale to pouze toho, co ddic od zstavitele bezplatn obdrel v poslednch tech letech ped smrt. Podl Va sestry by se snil o to, co dostala od zesnulho rodie. Pokud nebude sepsna zv, budete mt nrok na to, co bude soust ddictv.. Je teba Vs vak upozornit na to, e pokud rodie nesepsali zv, pak v ppad mrt jednoho z rodi, budete ddit Vy se sestrou a s druhm rodiem.
16.11.2014 - Dobr den, me se mi nco stt kdy nepodepu nov stanovy bytovho drustva spoleenstv vlastnk Dkuji
Ven pan, pokud odmtnete podepsat nov stanovy bytovho drustva, dn sankce Vm nehroz. Jestlie tyto stanovy budou mnit, oproti pvodnm stanovm, podmnky, za kterch vznikne lenovyi bytovho drustva prvo na uzaven smlouvy o njmu drustevnho bytu, nebo budou upravovat odlin od pedchozch stanov v podrobnj pravu prv a povinnost lena bytovho drustva spojench s prvem na uzaven smlouvy o njmu drustevnho bytu a prv a povinnost lena bytovho drustva spojench s uvnm drustevnho bytu, pak se pro takovou zmnu a pro pijet takovch stanov vyaduje souhlas vech len drustva. Jestlie byste takov souhlas neudlila, pak by se stanovy mnit nemohly.
13.11.2014 - Dobr den, z manela se stal alkoholik a chci se nechat rozvst. On to odmt. Jak zadat o rozvod? Dle platme hypotku, tedy kvli jeho pit u ji dobu platm sama..On pispv minimum. Bohuel dm mme na pl. Mm njakou anci, aby mi dm zstal, kdy ho platm? Pedem dkuji za rady
Ven pan, o rozvod se d tak, e dte nvrh na rozvod manelstv k pslunmu soudu. Pslunm soudem je soud v jeho obvodu nyn ijete s manelem. Jestlie mte s manelem nezletil dti, je mon manelstv rozvst a pot, co bude upravena vchova a viva nezl. dt. Pokud jde o placen hypotky, pak pedpokldm, e tuto hypotku jste si podila za trvn manelstv, a e ji platte ze svho pjmu, ze sv mzdy. V tomto ppad to bohuel znamen, e je placena hypotka ze spolenho jmn manel, jeliko mzda spad do spolenho jmn manel. Uvdte, e dm mte napl, pedpokldm, e dm je soust spolenho jmn manel, a e jste si ho podili za trvn manelstv. O tomto dom se bude rozhodovat v zen o vypodn spolenho jmn manel, kter me bt zahjeno a pot co bude manelstv rozvedeno. Pi vypodn spolenho jmn manel se bude pihlet k tomu, kter z manel se jak zaslouil o nabyt majetku do spolenho jmn. Kadopdn Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta, jeliko spory o vypodn spolenho jmn manel jsou komplikovan.
12.11.2014 - Dobr den pan doktorko, chci zeptat jestli je naplnn dvod, aby mj mu vyddil dceru z bvalho manelstv 23.let, studuje tak, e ji dvakrt studium peruila, jednou ji na gymnziu a pak na vysok kole, pr kvli nemoci,ale pitom se nikdy na stejnou kolu nevrtila. Nyn se dostala na VUT, co je dalch min. 5.let studia a ona je tedy stle v prvnm ronku. Chce po mm mui nemrn zvit vivn na 8000 K (mu m pjem idie 23.000 K a diety, kter ji nejvce zajmaj, protoe si s nimi pr pilepuje, ale on je v R jednou za 14.dn a diety opravdu potebuje ke sv obiv).Dcera se o otce nikdy nezajmala a nyn je ochotna komunikovat pouze prostednictvm svho prvnka a jeho sluby chce po mm mui jet uhradit.Sna se existenn zlikvidovat celou rodinu. Domnvm se, e se toto chovn nesluuje s dobrmi mravy. Mme spolu jet 13. letou dceru, ke kter m mu vyivovac povinnost a ije s nmi moje dcera z bv.partnerstv 23.let, nezaopaten, studuje na vysok kole, ale je ji ve 4.ronku. Myslte, e by mu mohl doshnout vyddn a zbavil by se tmto i povinnosti platit j jakkoliv vivn. Velmi dkuji za Vai odpov a jsem s pozdravem Dostlov Markta
Ven pan, dvody vyddn jsou stanoveny v obanskm zkonku v ustanoven 1646 a nsledujcch. Ze zkonnch dvod lze nepominutelnho ddice, co je i dcera Vaeho manela, vyddit mimo jin i tehdy, pokud o zstavitele neprojevuje opravdov zjem jak by projevovat ml. Jestlie dcera Vaeho manela o nj neprojevuje dn zjem, pipad v vahu, aby ji manel v zvti vyddil, avak nebude to mt dn vliv na jeho povinnost dcei platit vivn. V manel tuto povinnost m dokud jeho dcera studuje. Dcera Vaeho manela m nrok na vivn v takov vi, aby byly pokryty jej poteby a m nrok na stejnou ivotn rove jako jej rodie. Ppadn dobr mravy se v tomto ppad neaplikuj a na toto nemaj vliv, jeliko se toto chovn ned posoudit jako chovn, kter se nesluuje s dobrmi mravy, jeliko dcera Vaeho manela m prvo po svm otci vivn poadovat. Sdluji Vm, e V manel vyivovac povinnost k Va dcei z Vaeho bvalho manelstv nem. K t mte vyivovac povinnost pouze Vy. Doporuuji Vm, abyste se pokud jde o ppadn vivn, obrtila na advokta.
9.11.2014 - Dobr den, chtl jsem se zeptat na toto, jsem jeden z pti spoluvlastnk idel. sti nemovitosti a jeden spoluvlastnk pevedl svj podl letos v listopadu na druhho spoluvlastnka (bratranci) bez toho, aby to nabdl i ostatnm. Je mon se proti tomu njak brnit, pokud mm tak zjem o pevdnou idel. st nemovitosti?
Ven pane, podle ustanoven 3062 obanskho zkonku . 89/2012 se stle na zkonn pedkupn prvo, a to a do konce tohoto roku, aplikuje obansk zkonk . 40/1964 Sb. Tento stanov v ustanoven 140, e vlastnci maj pedkupn prvo, pevd-li se spoluvlastnick podl, ledae jde o pevod osob blzk. Za jinch okolnost by bylo mon se dovolat relativn neplatnosti pevodu spoluvlastnickho podlu, nebo poadovat na nabyvateli spoluvlastnickho podlu, aby mu spoluvlastnick podl nabdl ke koupi. Nicmn Vy uvdte, e spoluvlastnk pevedl svj podl letos na druhho spoluvlastnka, kter je zrove jeho bratrancem. Jeliko obansk zkonk definuje osobu blzkou mimo jin i jako osoby sob navzjem blzk, jestlie by jmu, kterou utrpla jedna z nich, druh dvodn pociovala jako jmu vlastn, je mon, e spoluvlastnk, kter podl pevedl bude tvrdit, e jeho bratranec je osobou blzkou a v takovm ppad se zde neaplikuje pedkupn prvo a nelze se tedy takovmu pevodu nijak brnit.
7.11.2014 - Dobry den chtel jsem se zeptat,mam dluhy a stal jsem se dedicem.Moje dluzna castka bude presahovat sumu dedictvi.Mohou byt postizeni moji dluhovou situaci i dalsi ucastnici - dedicove.Zemrel tata,nezanechal zavet a mama s bratrem se boji,ze jim diky mne , mohou sebrat dum.Jsem prakticky bez bez trvaleho bydliste.Dekuji za odpoved.
Ven pane, jeliko V otec nezanechal zv, tak mete v ddickm zen u note uzavt dohodu o vypodn ddictv, ve kter bude pesn ureno, kdo a co dd. Lze tedy dohodnout, e dm zdd Vae matka s Vam bratrem, kdeto Vy zskte jin pedmty z ddictv, nebo Vm bude vyplacena finann stka. Dal monost je vzdn se ddictv ve prospch jinho ddice, kdy se mete ped soudem resp. notem v zen o ddictv, vzdt ddictv ve prospch druhho ddice. Mete se tedy vekerho ddictv vzdt napklad ve prospch Va matky.
20.10.2014 - Dobr den, biologick otec mho manela emigroval v sedmdestch ltech do Kanady kde si zaloil novou rodinu - ti dti. Nyn jsme zjistili e otec /zapsan v rodnm list /, v listopadu 2012 umel. M manel nrok na ddictv? Poppad e ano, jak postupovat?Dkuji za odpov Iva
Ven pan, jestlie byl otec Vaeho manela zapsn v manelov rodnm list jako jeho otec, pak m Vs manel nrok na ddictv, avak doporuuji Vm, abyste se obrtili na kanadskho prvnka a zjistili, jak je ddick prvo upraveno v Kanad. Pokud by vak otec Vaeho manela ml njak nemovitosti na zem R, pak tyto nemovitosti by byly eeny v ddickm zen v R.
15.10.2014 - Doby den!Chtela bych se zeptat zda mam pravo na den placeneho ci neplaceno volna kdyz jsem pozvana k notarce na slovensku,kde mi zemrel dedecek..Dekuji
Ven pan, kvli nvtv notky mte prvo na pracovn volno bez nroku na nhradu mzdy.
14.10.2014 - Dobry den, Rad bych se zeptal. Ziji v zahranici. Moje rodice se rozvedli v roce 1991. Otec zemrel v roce 2003 a nezanechal zavet. Ja jsem dal sestre plnou moc v zastupovani dedictvi. Moje matka prodala byt ktery vlastnila s otcem. Nyni ho prodala a koupila si radovy domek na ktery pridala penize I Moje sestra. Me o nicem neinformovaly. Zrejme se domnivaly ze kdyz bydlim v zahranici nic nebudu chtit. Otec byl zubar po jeho smrti prevzala matka mozna I sestra jeho ordinaci a jak s ni nalozily me neinformovaly, dale matka ktera je take zubarka prevzala po otci zubni laborator kterou vlastnil pouze otec. Nyni ji matka prodala a ani sestra me neinformovaly co udelaly s penezi. Problem je v tom ze jsem dal sestre plnou moc. Prosim poradte mi. Dekuji s pozdravem Martin
Ven pane, pedpokldm, e ddick zen po Vaem otci je ji ukonen. Je proto teba, abyste se informoval co je obsahem ddickho rozhodnut a jak bylo vlastn ddictv vypodno. Pokud jde o plnou moc, tak tak zle jak pesn byla formulovna, nicmn pokud jste dal Va seste plnou moc k jednn v ddickm zen, ani byste ble specifikoval jakm zpsobem m jednat, pak ji situaci nelze nijak zmnit.
14.10.2014 - Dobr den. V loskm roce zemela moje teta a moje mamka se stala ddikou nemovitosti. Moje teta byla rozvedena a spolen jmn manel bylo dohodou (i soudn) rozdleno. Bohuel strc, tedy bval manel m tety, nechce uznat nroky m matky na ddictv a nedodnm potebnch materil ji druhm rokem znemouje zdrn ukonen ddickho zen. Dokonce i mamce slovn vyhrouje. S pan notkou nespolupracuje. Je mon njak jin cesta, jak se dohodnout s nkm, kdo odmt nejenom dohodu, ale i prvn nrok stanoven soudem? Je mono nkoho donutit, aby spolupracoval a nemail zen?
Ven pan, z Vaeho dotazu nen jasn, zda a z jakho dvodu je bval manel astnkem ddickho zen. Abych Vm mohla poradit, musela bych znt dohodu, kterou bylo vypodno spolen jmn manel Va tety a jejho manela, a tak doklady souvisejc s probhajcm ddickm zenm.
6.10.2014 - Dobr den, potebovala bych radu. Mj ptel bydlel v byt, kde dval jako vratnou kauci 30tis., jene je to bez smlouvy a jednoho dne se stalo, e pili exekutoi a ptel se musel bhem hodiny odsthovat, aby mu nic nevzali, protoe pronajmatel ml dluhy. Ptel se mu dovolal, ale dn domluva s nm nen... jak z toho ven, daj se njak z nho dostat ty penze - tch 30.tis.? Dkuji moc za odpov.
Ven pan, jestlie V ptel v byt bydlel bez jakkoliv smlouvy a nem dn doklad o tom, e zaplatil kauci 30.000,-K, pak je velmi obtn dat vrcen tchto penz. V ppad, e by tyto penze byly poskytnuty bankovnm pevodem, pak je dkazem o tom vpis z bankovnho tu, pokud byl pedn penz ptomen svdek, lze toto tak povaovat za dostaten dkaz. V ptel proto me v takovm ppad podat alobu na zaplacen.
29.9.2014 - Dobr den, chtla jsem se zeptat jak je to s nrokem na ddictv po prarodich. Babika zemela ped 4-mi lety, jako ddicov si ve rozdlil otec se svou sestrou a j s moj sestrou (vnouata) jsme nedostaly nic. Nikdo nm ale neekl, e by ns babika vyddila. Zajmalo by m, jestli mme nrok se neho doadovat a jak bychom mly postupovat. Pedem dkuji za odpov. N. Techlov
Ven pan, uvdte, e Vae babika zemela ped 4 lety. Ddick zen se d tedy obanskm zkonkem . 40/1964. Podle obanskho zkonku dd ze zkona v prvn ddick skupin zstavitelovy dti, manel anebo partner. Jestlie tedy Vae babika byla vdova, pak po n ddily jej dti, tj. V otec se svoj sestrou. Vy, jako jej vnouata byste mli na ddick podl nrok pouze v ppad, e by V otec neddil.
8.9.2014 - Dobr den, mm celkem zvan problm, kter m doslova svazuje a brn v tom, t normln ivot. Napadlo m proto napsat dotaz sem a zjistit, zda mm vbec njakou anci tento problm vyeit. Ve strunosti. Ped pr lety jsem souhlasil s tm, aby si na moje jmno vzala matka hypotku za elem stavby domu pro n a jej nynj rodinu. J by hyp.vr neposkytli, protoe u njak vr splcela. Tenkrt mne bohuel nenapadlo, e by mohla nastat situace, e matka nebude schopn platit spltky vas nebo e se zadlu jinmi vry, ktermi lep ty stvajc jet vc.... Chtl jsem si te koupit pozemek za cenu cca 500 000,-....banka mi ale ekla, e nemm nrok na dnou pjku, protoe platm (moje matka plat/neplat)sv stvajc dluhy pozd. dm o radu, jestli existuje njak monost, jak se z thle len situace dostat? Mj msn pjem je okolo 40 000,- istho, nemm dn pjky ani vry s vjimkou hypotky moj matky. V dom, na kter si matka brala hypotku nebydlm a ani tam nemm trval bydlit. Je mon hypotku pepsat na jej jmno? Mm vbec njak prva?Prosm o radu. Dkuji, Adam.
Ven pane, ppadn peveden hypotky je mon pouze se souhlasem banky. Proto vidm jedin vchodisko v tom, abyste za svoji matku hypotku platil a ppadn dluhy je vznikly, uhradil.
8.9.2014 - Dobr den mm dotaz ziji s pritelkyni v novem byte veskery majetek je jeji ja jiz nic krome oblecni nemam splacim exekuce pravidelne ze sveho platu,veskery majetek je jeji a chtelbych veded jak sepsat mezi nami papir o tom ze veskery majetek je jeji ne s kym se o tom poradit jak to udelat nechci aby kvuli me ji zabavily, i kdyz vse splacim z platu pravedielnimi srazkami ze mzdy.
Ven pane, jestlie veker majetek v byt pat Va ptelkyni, nen nutn, abyste sepisovali jakkoliv prohlen. Sta aby v ppad, kdy pijde exekutor, Vae ptelkyn prokzala, e majetek je jej, tzn. aby se prokzala tenkami a podobnmi doklady.
8.9.2014 - Dobr den prosm Vs mm dotaz ,kdy nkdo dd a je v insolvennm zen pijde o ddictv Dkuji
Ven pan, pete, e jste v insolvennm zen. Nespecifikujete vak jak zpsob een insolvence byl zvolen. Tak jako tak v ppad, e osoba je v insolvennm zen a napadne ddictv, pak nen mon se toho ddictv vzdt a me bt pouito k uhrazen dluh.
30.8.2014 - Rada bych se zeptala jestli mam narok na castku z deditstvi.Muj otec zemrel 1985.Ma matka prodala po otci dum v hodnote kolem 200.000 euro .V rodine jsme ja ,muj bratr a mama.mama mi rekla ze po otci nedostanu nic a ze me vydedila.Muj bratr dostal od mamy penize.Rada bych se zeptala jestli mam narok po tatovi nejakou castku z too prodaneho bytu zdetit.Podle pravniho zakona jsem cetla ze ano ale rada bych se jeste jednou nezli zacnu s pravnim rizenim zeptala.dekuji moc Korousova
Ven pan Korousov, jestlie V otec zemel v roce 1985, tak pedpokldm, e ddick zen probhlo tak v tto dob a bylo ukoneno. Pouilo se tedy prvo platn v t dob, tedy obansk zkonk . 40/1964 Sb., podle kterho se nrok oprvnnho ddice na vydn ddictv promloval ve tech letech. Pedpokldm, e pedmtn dm zddila Vae matka po Vaem otci v roce 1985. V souasn dob tedy nemte nrok na dnou stku z prodeje tto nemovitosti. Pokud jde o ppadn vyddn, to mohl provst pouze V otec v zvti nebo listinou o vyddn. Pokud jde o Vai matku, tak ta Vs me vyddit jen ve vztahu ke sv osob. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schztov V Praze dne 9.9.2014
28.8.2014 - Dobr den, jsem uitel, zamstnavatel vydal pkaz vst si evidenci kopi v tabulce, pestoe mme kad individuln et a evidenci o potech u kadho z ns u vede koprovac pstroj. Je mou povinnost dlat takto nadbyten kol? Me zamstnavatel jeho neplnn chpat jako poruen pracovn kzn? Dle zamstnavatel nadil vst si evidenci zdroj, z nich koprujeme kadou jednotlivou stranu. Pr se tak zamez poruen autorskch prv. Opt to chpu jako spe "buzeran" opaten, jeliko autorsk prva neporuuji, nikdo m kvli tomu nesth, a tud nechpu, pro bych to ml takto dokazovat. Ob opaten jsou dle mho nadbyten, demotivan a zdruj od hlavn pracovn innosti. Mohu bt postihovn za neplnn takovch pkaz? Dkuji
Ven pane, jestlie po Vs zamstnavatel poaduje, abyste si vedl evidenci kopi a evidenci zdroj, pak se obvm, e jste povinen to dlat, jeliko se jedn o povinnosti vyplvajc z pracovnho pomru. Pokud byste tyto povinnosti poruoval opakovan, mohlo by to bt opravdu vnmno jako poruen pracovn kzn. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
20.8.2014 - Dobr den.Chtl jsem se zeptat jakou formou m mama postupovat ,kdyby muselo dojt k vyeeni zvti na bark.Jedn se o to,e tento bark je psn pouze na ttu.Co by se stalo,kdyby tta zemel a vcn bemeno o dalm uvn ji neexistuje..Rodie maj jet 3.dti tak mm dotaz jakou formou by se toto ddilo.Rodie ijou spolu v jedn domcnosti,ale tta o njakm pepisu moc nechce slyet.Prosm o radu jakou formou se m mma zachovat,aby nepila o bark a na koho by bylo nejlep toto vcn bemeno napsat.Jet mm jeden dotaz na koho by se mla v tomto smru obrtit,pokud by se njak dohodly.Doufm,e jste m tto zprv porozumla.Za odpov Vm pedem dkuji. S pnm hezkho dne .
Ven pane, z Vaeho dotazu bohuel nevyplv, kdo m pedmtn dm ve vlastnictv. Jestlie dm byl pozen za trvn manelstv, pak je ve spolenm jmn manel a pat jak Vaemu otci, tak Va matce bez ohledu na to, kdo je v katastru nemovitost zapsn jako vlastnk. Jestlie vak dm V otec koupil ped uzavenm manelstv i ho zskal darem nebo ddictvm, pak je pouze ve vlastnictv Vaeho otce. V ppad mrt Vaeho otce by byl dm pedmtem ddickho zen a nejprve by dolo k vypodn spolenho jmn manel, pokud by byl pedmtem spolenho jmn manel, a to tak, e by pravdpodobn polovina pipadla do ddictv, a tato polovina by se nadle rozdlila mezi Vai matku a dti, druh polovina by pipadla v rmci vypodn spolenho jmn manel Va matce. Pokud je dm ve vlunm vlastnictv Vaeho otce, pipadl by cel do ddictv a jako takov byl cel zddn Va matkou a dtmi. Pokud hovote o vcnm bemeni, tak pedpokldm, e mte na mysli vcn bemeno, kter by umoovalo Va matce zbytek ivota strvit v tto nemovitosti. Je to vcn bemeno, kter me zdit vlastnk nemovitosti ve prospch urit osoby. Jestlie je vak nemovitost pedmtem spolenho jmn manel, nen mon takov vcn bemeno ve prospch matky zdit, jeliko je sama vlastnkem nemovitosti. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
17.8.2014 - Dobr den,chtla bych se zeptat ,za manelstv si bval mu bral uvr od KB,kter byl ruen smnkou/podnikatelsk uvr/nco zaplatil ale nyni to KB postoupila spolenosti.kter to chce uhradit celou sumu.Na smnce jsem podepsana jako per aval,je mon e tato stka bude vymhana odemne 8let po rozvodu??V roce 2004 byl vydan platebn smnen rozkaz,pak stku splcel.V rozdlen majetku po rozvodu,je uvedeno e vechny dluhy z manelstv mus uhradit,dky za radu Petra
Ven pan, ve zle na tom, kdy byla smnka splatn. Upozoruji Vs na to, e prva ze smnky se proml tehdy, jestlie nebyla uplatnna ve tech letech po splatnosti smnky. V ppad, e od splatnosti smnky uplynulo mn ne ti roky a Vy jste podepsna na smnce jako avalistka, tak bez ohledu na V rozvod, me bt tato stka vymhna i po Vs. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
14.8.2014 - dobry den rad bych se zeptal pokud sezenu byt prez realitni kancelar musim byt overena najemni smlouva notarem.nebo staci jen dve strany. de mi o to ze sem o byt prisel diky me manzelce ktera pod zaminkou a podvodem a vylakani na me a domahani se podepsattuto smlouvu vylakala penize.byt mel byt urcen pro mou potrebu a ja zaplatil ale smlouvu podepsala moje manzelka.uredni doklad o predani penez mam a ma manzelka se ted dohodla z majitelkou o to ze ji mam vydat klice od bytu a najemni smlouvu jinak budou resit vse prez policii.mam pravo zadat penize nazpet ja ziji i nadale an ubytovne a manzelka z detmi a matkou ktera ve smlouve neni uvedena a jinym muzem ktery take neni uveden v najemni smlouve zije v byte co mel byt urcen pro me a deti.o ktere i zadam manzelka popira ze ten muz sni zije a ze je tam poze na nasteve.mohu stimto neco udelat a zadat penize zpet jak po realitni kancelari tak po majitelce.dekuju za odpoved
Ven pane, pro platnost smlouvy sta jednoduch podepsn smlouvy, nen teba, aby smlouva byla ovena notem. Pokud jde o to, komu pat byt, tak v ppad, e jet nejste s manelkou rozvedeni, pak byl byt nabyt do spolenho jmn manel a jste tedy vlastnky oba dva, jeliko byt je pedmtem spolenho jmn manel. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
8.8.2014 - Co mam delat kdyz me druzka porad psychicky a citove tyra?Dela naschvali a porad vola policii a nema duvod mam ztoho trauma nevim jak dal a jeste k tomu si vymysli? Dekuji za radu.
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se svou drukou rozeel a odsthoval se od n. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
24.7.2014 - Ven sl./pan afov, mm dotaz, zda je v obansko-prvnm zen mon pout institut utajenho svdka, v mm ppad sta do doby/dne osobnho dostaven se k soudu. Svdek se dvodn obv ntlak apod. dkuji pkn, M.kadlec
Ven pane, obansk prvo nezn institut utajenho svdka a nelze ho tedy v obanskoprvnm zen pout. Podvm zprvu a jsem s pozdravem. Mgr. Petra Schtzov V Praze dne 9.9.2014
6.7.2014 - Dobr den, chtla jsem se zeptat,zda mohu bt vlastnkem a tud provozovatelem dvou osobnch automobil dkuji za odpov
Ven pan, vlastnkem a provozovatelem dvou osobnch automobil samozejm bt mete.
3.7.2014 - Jsem majitelkou a jednatelkou firmy Stediska vzdlvn s.r.o. od r. 2004. Ve spolenosti jsem 1 osoba zappsan v zakldajc listin spolenosti. Je nutn, abych nco mnila v zakldajc listin vzhledem ke zmnm v novm obanskm prvu ? K dnm zmnm ve firm u ns nedolo. Dkuji za odpov. Mgr. Zdeka Lysov , Stedisko vzdlvn s. r. o. I:26829592, Ostrava
Ven pan, pestoe k dnm zmnm ve Va spolenosti nedolo, je teba stanovy Va spolenosti, respektive zakladatelskou listinu i spoleenskou smlouvu, poddit novmu zkonu o obchodnch korporacch. Je proto teba svolat valnou hromadu a na n pijmout nov stanovy.
26.6.2014 - Dobry den chtela sem se zeptat pritel si kupoval auto ale k vuli dluhum napsal kupni smlouvu a ostatni papiry na matku s kterou ted nevychazi a ona mu auto odebrala je mozne se nejak branit?Dekuji za odpoved
Ven pan, dle zkona je majitelkou auta matka Vaeho ptele, a proto mla tak prvo mu auto odebrat. V ptel me potvrdit, e penze, kter zaplatil za auto sv matce pjil a me po n jejich vrcen poadovat, nicmn bez jakkoliv smlouvy to bude velmi obtn.
25.6.2014 - Dobr den. Prosm o radu: Po odsouzen za obecn ohroen pod vlivem nvykov ltky (zen pod vlivem alkoholu a nabourn vozu policie) byl synovi udlen trest 9 msc, podmnen odloen na zkuebn dobu 18 msc. Tato doba ubhla. Od soudu pilo rozhodnut, e se syn ve zkuebn dob osvdil. Aktuln vpis z rejstku m ist. Uveden zpis je zahlazen. Pedtm ani potom trestan nebyl. Jak je to ale s bezhonnost? Po jak dob po odsuzujcm rozsudku, ppadn po rozhodnut o tom, e se syn osvdil, v takovm ppad o nm lze hovoit z pohledu zkona jako bezhonnm? Je mon ve spoluprci s Va kancel podniknout njak prvn kroky k urychlen ppadn lhty? Pedem dkuji za rady. A
Ven pane, jestlie bylo vysloveno, e se V syn osvdil, pak se na nj hled jako by nebyl nikdy odsouzen, co znamen, e se na nj hled jako na bezhonnho, a to od okamiku, kdy soud rozhodl o tom, e se V syn osvdil.
24.6.2014 - Dobr den,pan JUDr.,syn m dluhy a je na nj podan exekuce. Konen sehnal prci a tam se dozvdl,o podn insolvence.Na sebe.Prosm,mete m poradit co je k tomu poteba,kde a kdo to podv a co to insolvence vlastn je?Pedem Vm dkuji za odpov.
Ven pan, pokud jde o insolvenci, tak to znamen, e dlunk m vce vitel, penit zvazky po dobu del 30 dn po lht splatnosti, a tyto zvazky nen schopen plnit. Jestlie V syn spluje tyto podmnky, pak me podat nvrh na povolen oddluen. V tomto nvrhu mus uvst, jak oznaen sv osoby, tak daje o svch oekvanch pjmech v nsledujcch 5 letech, dle daje o svch pjmech za posledn 3 roky a nvrh zpsobu oddluen nebo sdlen, e takov nvrh nevzn. Tento nvrh se podv na formuli, kter je k dispozici na internetovch strnkch www.justice.cz. K tomuto nvrhu V syn mus pipojit seznam majetku a zvazk, listiny dokldajc daje o jeho pjmech za posledn ti roky. V ppad, e je V syn enat, pak by musela nvrh podepsat jeho manelka, vslovn uvst, e s povolenm oddluen souhlas. Oddluen lze provst zpenenm majetkov podstaty nebo plnnm spltkovho kalende. Pokud bude provdno oddluen plnnm spltkovho kalende, pak je dlunk povinen po dobu 5 let msn splcet vitelm ze svch pjm stku, kter bude urena soudem. Jedn se o stku, kter odpovd rozsahu, v jakm mohou bt pi vkonu rozhodnut nebo exekuce uspokojovny pednostn pohledvky. Jestlie bude dlunk plnit vechny povinnosti podle zpsobu oddluen, bude tedy hradit dn spltky, soud rozhodne k jeho nvrhu o tom, e ho osvobod od placen pohledvek, kter dosud nebyly uspokojeny. Jeliko se jedn o pomrn sloitou zleitost, doporuuji Vm, aby se V syn obrtil na advokta.
11.6.2014 - Ven pan doktorko, velmi se omlouvm, ale dovolte mi, prosm, k mmu pedchozmu dotazu ze dne 27.5. pipojit toto krtk doplnn: V realit.kanceli jsem byla toti nsledn pouena, e njem bytu spolu s garovm i venkov.stnm oni posuzuj jako "hromadnou njem.smlouvu", na kterou aplikuj ustan.o njmu bytu (vetn tedy ukonen njmu u gar.a venk.stn) s odvodnnm, e jde o njem vci z tch t nejdleitj a njemce bytu by byl jinak pipraven o sv prva. (Doufm, e jsem tuto argumantaci zachytila sprvm) Budete, pan doktorko, tak laskava a mete se jet krtce vyjdit i k tto monosti a vbec k jej sprvnost? Znovu velmi dkuji Jackov
Ven pan Jackov, nic takovho jako hromadn njemn smlouva neexistuje. Zvltn ustanoven o njmu bytu se tk pouze bytu a nikoliv gare. Pokud jde tedy o prva njemce bytu, vztahuj se pouze k njmu bytu a ne gare. Doporuuji Vm, abyste informovala realitn kancel o tom, e jimi navrhovan njemn smlouva Vm nevyhovuje, a e si pejete, aby byla pepracovna. Ppadn Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta, kter Vm vhodnou njemn smlouvu piprav.
1.6.2014 - Dobr den chtl jsem se zeptat bydlme v r.d.a mame exekuci minul tden byl u ns zstupce exekutora na se psan vci kter Mme v domcnost pokud jsou v byt vci kter nepat ani mn a ni manelce je mozne estnm prohlen osoby kter vci pat ukzat tomuto exekutorovi a ml by tyto vci nese pst do exekuce Dkuji za odpov Brablec tel . 775205405
Ven pane Brableci, pokud se na soupisu nachzej vci, kter nle tet osob, je teba, aby tato osoba podala k exekutorovi, kter vc do soupisu pojal, nvrh na vykrtnut vci ze soupisu. Nvrh je teba podat do 30 dn ode dne, kdy se navrhovatel dozvdl o soupisu vci. Pokud bhem exekuce vylo najevo, e vc povinnmu tedy, Vm ani Va manelce nepat, ml by exekutor takovou vc ze soupisu vykrtnout. Osoba, kter je vlastnkem vci, vak mus sv vlastnick prvo prokzat, napklad kupn smlouvou, dokladem o zakoupen nebo njakm jinm dokladem. Pokud exekutor nvrhu na vykrtnut vci ze soupisu nevyhov, bude teba podat k exekunmu soudu alobu na vylouen vci, a to do 30 dn od doruen rozhodnut exekutora, kterm nevyhovl nvrhu na vykrtnut vci ze soupisu. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 9.6.2014
28.5.2014 - Dobr den mj syn je plnolet ije u matky v ervnu dodl kolu a od ervence nastupuje do zamstnn.Platm exekun dlun i stvajc vivn od roku 2010 a bude to jet na dlouho mohu to platit synovi nebo mus dlun vivn dostvat matka?Me mi syn odpustit to dlun vivn?Se synem jsem ve vbornm vztahu on s matkou moc n ve co poslm msn tak syn z toho skoro nic nem pak chod za mnou a m zbv jen ivotn minimum a zbytek jde na vivn tak se chtl zeptat dkujeme za odpovd
Ven pane, pokud se jedn o dlun vivn za dobu, kdy byl V syn nezletil, jste povinen jej nadle hradit k rukm matky. Zaplacen dlunho vivnho Vm syn tedy odpustit neme. Jestlie V syn nastupuje od 1. ervence do zamstnn, skon Vae vyivovac povinnost k poslednmu ervnu. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 9.6.2014
27.5.2014 - Ven pan doktorko, prosm o laskavou radu: Jsem vlastnic bytu v bytovm dom, vlastnic idel.podlu na nebytov jednotce, j je podzemn garov stn (jednotliv stn vyznaena pouze pruhy) a jet zvltnho venkovnho stn, ve se samost.listy vlastnictv. Byt i stn bych rda pronajala na dobu uritou z dvodu delho pobytu v zahrani. V njemn sml. pedloen realit.kancel jsou jako jeden pedmt njmu uvedeny vechny ve zmnn nemovitosti, co je pr obvykl, pak se v n vak hovo prakticky pouze o byt. Prosm proto o radu, kter se mi, bohuel ,nedostalo ani v advoktn kanceli: 1)Jestlie se ob stn d obec.ust.ob.zk. o njmu, jak sladit zejmna ukonen jejich njmu vpovd, event.i bez vpovdn lhty, s ukonenm njmu bytu stejnm zpsobem?(Nebo lze pout ust.2288 odst1 a 2291na cel pedmt njmu?) 2)Pokud jde o cenu njmu -rda bych ve smlouv uvedla zvl᚝ cenu njmu bytu s popl.za sluby a zvl᚝ cenu za garov a venkovn stn, (aby to bylo pro njemce srozumiteln a pedelo se pochybnostem) a nakonec cenu celkovou.Ani zde jsem se jednoznan odpovdi nikde nedokala, a tak se osmluji obrtit se na Vs. Vae strnky, pan doktorko, svd nejen o mimodn fundovanosti, ale i o pochopen a vstcnosti, moc dkuji. Jackov P.S.Omlouvm se,njak zpolm s kdy, mon,e jsem odeslala 2x
Ven pan Jackov, ust. 2235 a 2301 obanskho zkonku jsou zvltnmi ustanovenmi o njmu bytu, tzn., e na njem garovho stn se tato ustanoven nepouij. V ppad ukonen njmu garovch stn se tedy pouije 2229 obanskho zkonku, kde je uvedeno, e njem ujednan na dobu uritou me kad ze stran vypovdt jen v ppad, e ve smlouv byly zrove ujednny dvody vpovdi a vpovdn doba. Nic tedy nebrn tomu, aby dvody vpovdi a vpovdn doba byly ve smlouv ujednny shodn, jako je tomu v ppad vpovdi njmu bytu. K Vaemu druhmu dotazu ohledn njemnho uvdm, e Vm urit doporuuji ve smlouv rozepsat stku, kter pipad na njemn bytu, stku, kter pipad na poplatek za sluby, a dle njemn za garov a venkovn stn, aby, jak uvdte, byla ve njemnho jasn. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 9.6.2014
25.5.2014 - DOBR DEN,PO SEDMNACTI LETECH MANELSTV JSEM SE SYNEM ODELA DO PODNAJMU,MَU SI DLAT NJAK NROKY NA BYT,KTER JE MANELA?DKUJI ZA ODPOVD.MALEKOV
Ven pan Malekov, k zajitn odpovdi na V dotaz je teba nejprve posoudit, zda byt nle do spolenho jmn manel. Pokud tedy V manel byt nabyl jet pedtm, ne jste spolu uzaveli manelstv, byt do spolenho jmn nepat, v takovm ppad byste dn nroky na byt nemla. Pokud vak V manel byt nabyl za trvn vaeho manelstv a nenabyl jej darem, ddnm nebo za svj vlun majetek, byt by do spolenho jmn nleel, a v takovm ppad byste v rmci vypodn spolenho jmn manel, mla nrok v zsad na jednu polovinu hodnoty bytu. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 9.6.2014
18.5.2014 - Dobr den, chci kupovat byt v OV, je mon si nkde zajistit potvrzen, e byt nen v exekuci? Na katastru sice zjistm, e na nm nen zstavn prvo, ale existuje njak spolenost, kter mi vyd potvrzen, e na bytu nen exekun zen, Dkuji za odpov
Ven pan, k Vaemu dotazu uvdm nsledujc. Do katastru nemovitost se zapisuje daj o zzen exekutorskho zstavnho prva k nemovitostem stejn jako daj o zzen soudcovskho zstavnho prva k nemovitostem. Rovn se do katastru nemovitost zapisuje poznmka o tom, e byl vydn exekun pkaz k prodeji nemovitosti nebo usnesen o nazen vkonu rozhodnut prodejem nemovitosti. V ppad, e ohledn nemovitosti je vedeno u katastrlnho adu zen, vyznauje se tato skutenost v katastru nemovitost tzv. plombou, aby byla existence probhajcho zen z vpisu z katastru nemovitost patrn. Zruky prodvajcho, tkajc se toho, e byt nen pedmtem dnho exekunho zen ani vkonu rozhodnut Vm doporuuji upravit pmo ve smlouv, kdy je vhodn v ppad poruen tto povinnosti prodvajcm sjednat smluvn pokutu a monost odstoupen od smlouvy pro kupujcho. JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 9.6.2014
16.5.2014 - Dobr den, rda bych se touto cestou zeptala, kde zjistit, jak mmu pteli hroz a kde jet exekuce. Ptali jsme se na soudu, kde nm ekli, e je "ist",ve, o em vme, jsme zaplatili, nebo eme a te, po 4letech, kdy dn pracuje a sname se u normln t, ani bysme vdli odkud, m dal exekuci na plat. Chtla bych se zeptat, kde zjistit, kolik, za co a kde jet m dluhy? Centrlnmu registru dlunk nevme /nebo je to jedin zpsob, jak mt pehled o vem?/ Prosm porate. Dkuji za odpov a vm si Vaich slueb. S pozdravem PM.
Ven pan, nejjednodum zpsobem, jak zjistit zda je V ptel dlunk, je opravdu pomoc centrlnho registru dlunk. Dal monost je obvolat veker soudy v esk republice a zjistit, zda tam nen vedeno zen proti Vaemu pteli. Dal monost je tak vyuvat centrln evidence exekuc na adrese www.ceecr.cz, nicmn toto je zpoplatnno. Nejjednodu by bylo, kdyby si ptel proel veker doklady a zjistil, kde m jak dluhy. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
13.5.2014 - Dobry den Kupujeme byt a prodavajici vyzaduje Zastavni pravo s kterym banka nesouhlasi .jestli prodavajici odstoupi od smlouvy tak jestli nam vrati zalohu 100tis.Dekuju.
Ven pan, pokud jde o monost prodvajcho odstoupit a o to, zda bude vracet zlohu, pak toto bude upraveno ve smlouv, kterou jste s nm uzaveli. Abych Vm mohla poradit, musela bych tuto smlouvu vidt. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
9.5.2014 - Dobr den, minimln 6 let je na m napsan auto. Mj bval ptel smlouvu o pepsn zfaloval, tud jsem njakou dobu nevdla, e njak auto je na m napsan. A te nevm jak to eit. Povinn ruen bylo napsan na bvalho ptele, ale neplatil ho, budu to muset tedy zaplatit j? A co mm udlat aby to auto na m napsan nebylo. dnou smlouvu o pepsn auta jsem nepodepisovala. Dkuji za odpov
Ven pan, pokud V bval ptel smlouvu zfaloval a vy se obvte, e byste nyn musela platit povinn ruen auta, kter nepouvte, doporuuji Vm, abyste la na policii a podala trestn oznmen a zrove toto oznmila na centrln registr vozidel, ppadn pojiovnu se kterou je povinn ruen sjednno. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
8.5.2014 - Dobr den, dostali jsme s ptelem od msta byt, asem jsme ho odkoupili. Nejsme manel a vt stku uhradil ptel. Co bych mla dlat, kdybychom se rozeli, nebo co bude s plkou bytu, kdyby se pteli nco stalo. Jsme spolu 11 let.
Ven pan, pete, e jste byt odkoupili, ale z Vaeho dotazu nevyplv, jestli byt vlastn pouze jeden z Vs i zda mte byt ve spoluvlastnictv. Na tom tak zle, co by se dle dlo. Jestlie mte byt ve spoluvlastnictv, pak by podl Vaeho ptele zddili jeho ddicov; pokud je byt ve vlunm vlastnictv Vaeho ptele, tak by ddicm pipadl cel byt. Jestlie V ptel nem dti, pak by po nm ddili jeho rodie a Vy, a to stejnm dlem. Pokud byste se rozeli a byt byl psn pouze na Vaeho ptele, pak byste po nm mohla poadovat pouze stku, kterou jste investovala, avak to jen v ppad, e by neuplynuly od jejho poskytnut ti roky. Pokud byste mli byt ve spoluvlastnictv, zstalo by to tak nadle a kad z Vs by ml urit podl k bytu. Jestlie je byt ve Vaem vlunm vlastnictv, tak by se v ppad mrt Vaeho ptele, nebo pokud byste se rozeli nic nemnilo a byt by zstal Vm. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
7.5.2014 - Dobry den,kupujeme si byt mame vyizenou hypoteku ale prodavajici vyzaduje zizeni zastavniho prava s kterym banka nesouhlasi a jestli se nedomluvi banka a prodavajici tak kdyz odstoupi prodavajici od smlouvy tak jestli nam vrati Zalohu 100tis prodavajici.Byt se prodava pres realitku a realitka tvrdi ze jeji klijentem je prodavajici a tvrdi ze chyba je na nasi strane ze banka ne zajistuje Zizeni zastavniho prava.Dekuju
Ven pan, pokud jde o to, zda Vm bude vrcena zloha prodvajcm, pak zle na tom, co je uvedeno ve smlouv, na zklad kter jste prodvajcmu zlohu poskytli. Doporuuji Vm, abyste se pokusili s prodvajcm dohodnout na jin form zajitn.
25.4.2014 - Dobr den, vzal jsem pjku otci sv ptelkyn sepsali jsme mezi sebou papr kolik jsem mu vzal kolik bude splcet a ke ktermu dni u je to pl roku neplat ani nem zjem se domluvit (pjku jsem doplatil) pracuje a m jet dchod starobn co mm dlat dkuji
Ven pane Szebesto, k Vaemu dotazu sdluji, pokud Vm otec Va ptelkyn dlu a stka je ji splatn, mete podat k soudu alobu na zaplacen nebo nvrh na vydn platebnho rozkazu, pp. elektronickho platebnho rozkazu a k tomuto nvrhu piloit listinu, kterou jste s otcem Va ptelkyn sepsal a z n vyplv, e jste mu pjil urit finann obnos, kter Vm byl povinen k uritmu stanovenmu dni vrtit. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
23.4.2014 - Dobr den, ven pan doktorko, loni v lt jsme za ptomnosti note zaloili SVJ, schvlili stanovy (jeden len pi schvalovn stanov nebyl ptomen,take je vlastn neschvlil). byty jsou ji pevedeny do vlastnictv, nae bytov drustvo je v likvidaci. Te v souvislosti s novm Obanskm zkonkem plat v celm rozsahu stanovy SVJ, kter jsme (a na jednoho nept. lena) schvli v loskm roce? Dkuji Vm za odpov. V ct Jan
Ven pane Jane, k Vaemu dotazu sdluji, e stanovy schvlen ped 1. lednem 2014, zstvaj v platnosti vyjma tch jejich st, kter jsou v rozporu s donucujcmi ustanovenmi novho obanskho zkonku a tato pozbvaj z nvaznost dnem nabyt innosti novho obanskho zkonku, tj. k 1.1.201, ili k zvru, v jakm rozsahu jsou Vmi schvlen stanovy platn, je poteba je srovnat s pslunmi ustanovenmi novho obanskho zkonku. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
15.4.2014 - Dobr den, jsem studentka S a za msc maturuji. Je mi 19 let a od mch 18. narozenin si nechvm poslat alimenty na svj et. Otec ze zatku poslal penze pravideln jak ml, bohuel po pr mscch to zaal flkat. Ted jednou pole, pak nap. 3 msce nepole. J mm rozsudek od soudu e jakmile jednou nepole alimenty me mu hrozit exekuce, nebo vzen. Rda bych to tedy oznmila soudu, ale nevim zda - li se bude nco dt vzhledem k tomu, e oted se mnou nekomunikuje a neznm jeho zamstnn. Je tedy mon, e mu exekuce bude nazena i bez toho ani bych o nm cokoli vdla? Pedem dkuji za odpovd.
Ven Karolno, pokud Vm otec dlu na vivnm, pak mete postupovat bu cestou soudnho vkonu rozhodnut nebo prostednictvm exekunho zen. Pokud neznte majetkov pomry Vaeho otce, bude pro Vs sna podat exekun nvrh k libovolnmu soudnmu exekutorovi, jejich seznam je uveden na webovch strnkch Exekutorsk komory esk republiky. K exekunmu nvrhu pilote exekun titul, tedy rozsudek v nm se stanov vivn opaten dolokou prvn moci a vykonatelnosti. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
14.4.2014 - Dobr den, mm dotaz,jak mm postupovat,kdy mj zamstnavatel u kterho jsem stle zamstnan,nezaplatil elektinu vrestauraci ve kter pracuji a stalo se,e j odpojili.Tm j nemohu restauraci otevt a tak jsem tedy zstala bez prce.Nekomunikuje j nemm v ruce dn papry o rozvzn pracovnho pomru a tu nemohu jt na ad prce a ani zadat o jin pracovn msto.Dlu mi nkolik vplat.Tak e jsem momentln bez finannch prostedk ze strany zavinn zamstnavatelem. Prosm o radu. Dkuji .14.04.2014
Ven pan Petrikov, pokud Vm zamstnavatel mzdu nebo jej st do 15ti dn po uplynut obdob splatnosti nevyplatil, mete s nm okamit zruit pracovn pomr a v takovm ppad dojde ke skonen pracovnho pomru dnem doruen tohoto zruen zamstnavateli. Pokud Vm dle dlu i nevyplacenou mzdu za pedchzejc obdob, na kterou Vm vznikl podle pracovn smlouvy nrok, pak se mete obrtit na soud se alobou na zaplacen tchto svch penitch nrok. Skutenost, e restaurace byla zaven z dvodu odpojen elektrick energie, je pekkou v prci na stran zamstnavatele a v takovm ppad mte nrok na mzdu ve vi nejmn 80% prmrnho vdlku. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
14.4.2014 - Dobr den, mm dotaz,jak mm postupovat,kdy mj zamstnavatel u kterho jsem stle zamstnan,nezaplatil elektinu vrestauraci ve kter pracuji a stalo se,e j odpojili.Tm j nemohu restauraci otevt a tak jsem tedy zstala bez prce.Nekomunikuje j nemm v ruce dn papry o rozvzn pracovnho pomru a tu nemohu jt na ad prce a ani zadat o jin pracovn msto.Dlu mi nkolik vplat.Tak e jsem momentln bez finannch prostedk ze strany zavinn zamstnavatelem. Prosm o radu. Dkuji .17
Ven pan Petrikov, pokud Vm zamstnavatel mzdu nebo jej st do 15ti dn po uplynut obdob splatnosti nevyplatil, mete s nm okamit zruit pracovn pomr a v takovm ppad dojde ke skonen pracovnho pomru dnem doruen tohoto zruen zamstnavateli. Pokud Vm dle dlu i nevyplacenou mzdu za pedchzejc obdob, na kterou Vm vznikl podle pracovn smlouvy nrok, pak se mete obrtit na soud se alobou na zaplacen tchto svch penitch nrok. Skutenost, e restaurace byla zaven z dvodu odpojen elektrick energie, je pekkou v prci na stran zamstnavatele a v takovm ppad mte nrok na mzdu ve vi nejmn 80% prmrnho vdlku. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
10.4.2014 - Dobr den, zajmal by men v nzor na danou situaci. Ddeek mi daroval dm, v dom jsem nikdy nebydlela, ve platil on a o ve se staral, byl despotick, take sem o niem nemla dne informace. Po jeho smrti jsem zjistila, e si dopisoval s EZEm, protoe byl zjitn a balisticky prokzn ern odbr, ve pokuty je cca 300 000,-. Smluvu s ezem podepsal on, ale pe dvma lety m donutil podepsat na pot Sipo, take ez vyrukoval s tm, e sem o tom ,,vdla,, je njak monost se brnit, v tom ppad, e nemovitost je moje, ale o niem sem nevdla? Pedem dkuji za odpovd.
Ven pan echotovsk, k Vaemu dotazu sdluji, e pohledvka EZu vznik na zklad smlouvy o odbru elektrick energie, je dluhem Vaeho ddeka. Povinnost uhradit tento dluh by Vm vznikal pouze v ppad, e by EZ tuto svoj pohledvku pihlsil do jeho ddickho zen a vy byste se stala nabyvatelkou tohoto dluhu, resp. ddictv po Vaem ddekovi, kter by zahrnovalo jak aktiva, tak pasiva. Skutenost, e jste ped dvma lety podepsala na pot platebn pkaz k hrad elektrick energie ve vztahu ke spolenosti EZ, nem na pechod zvazk dn vliv. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
4.4.2014 - Dobr den, ped nkolika dny jsem byl po 9letech proputn na hodinu se zamstnn za neumyslnou chybu kdy jsem projel prvn den uzvry silnice nhradn autobusovou zastvku. Platm vivn na 2 dti a jsem na pracovnm uad momentln na to nemm penze.Je mi 53 let a jsem v beznadjn situaci. Poradte mi prosm jak postupovat. Dkuji za odpovd.
Ven pane Miroslave, k Vaemu dotazu sdluji, e zamstnavatel me pistoupit k okamitmu zruen pracovnho pomru pouze tehdy, pokud byl zamstnanec pravomocn odsouzen pro mysln trestn in, ppadn poruil-li zamstnanec povinnost vyplvajc z prvnch pedpis vztahujcm se k jm vykonvan prci, zvl᚝ hrubm zpsobem, co z Vaeho sdlen nevyplv. V takovm ppad je nutn se brnit prostednictvm aloby na neplatnost rozvzn pracovnho pomru okamitm zruenm a toto je nutn uplatnit u pslunho soudu, nejpozdji ve lht dvou msc ode dne, kdy V pracovn pomr fakticky skonil. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
1.4.2014 - Dobry den mam dotaz ohledne auta kdyz nejsem vlastnik ale pouze provozovatel zda kdyz budu mit exekuci mi ho muze exekutor zabavit dekuji za info
Ven pane Buo, k Vaemu dotazu sdluji, e pokud jste pouze provozovatelem a nikoli vlastnkem pedmtnho automobilu pak jej exekutor neme, resp. neml by jej zabavit. Pokud by se tak stalo pak by se musel oprvnn vlastnk brnit nvrhem na vykrtnut vci ze soupisu, ppadn alobou na vylouen vci. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
20.3.2014 - Dobry den vraciam sa po materskej do prace a mam exekuciee mozu mi dat vypoved dakuje
Ven pan Petro, k Vaemu dotazu sdluji, e exekun zen nen vpovdn dvod, kter by pedvdal zkonk prce, ili z tohoto dvodu Vm vpov dna bt neme. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
20.3.2014 - Dobry den byvam u priatela mam tu aj trvale bydlisko navstivil ma tu exekutor a chcel mi zobrat najake veci ma nato narok ked byt nieje moj dakujem
Ven pan Petro, ano, exekutor me zajistit V majetek kdykoli a to i v byt, kter nen ve Vaem vlastnictv. Pokud by takto zabavili vci, kter nejsou ve Vaem vlastnictv a nikdo jin k nim uplatuje nrok, nap. V ptel, pak je nutn podat nvrh na vykrtnut vci ze soupisu, pp. se brnit alobou na vylouen vci. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
20.3.2014 - Dobry den,mam exekuciu a chcela bi som sa vidat mozem sa ,alenechcela bi somaby moje dlhy nejako ohrozylo mojho partnera dakujem
Ven pan Petro, k Vaemu dotazu sdluji, pedmtem exekunho zen je postien Vaeho majetku, ppadn by mohl bt postihnut majetek ve spolenm jmn manel, kadopdn V partner s nm se pleitostn vdte, nen Vam exekunm zenm nikterak majetkov ohroen. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
19.3.2014 - Dobr veer chcem sa spta a pekne poprosi o radu i ked podm nvrh na sd o urenie vivneho na dieta bude mat za to partner zznam v registri trestou . dakujem za skor odpoved s pozdravom Eva
Ven pan Evo, k Vaemu dotazu sdluji, e do rejstku trest se zapisuj pouze osoby, kter byly uznny vinnmi pravomocnm rozhodnutm trestnho soudu, ili pokud budete podvat nvrh k soudu na stanoven vivnho na Vae dt, pak takov nvrh nem dn vliv na evidenci vedenou v rejstku trest. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
19.3.2014 - Dobr den,chtela bych se zeptat zda je trestny in neplnit vyivovaci povinnost na deti pokud neni soudem urena?
Ven pan Hano, k Vaemu dotazu sdluji, e zkonn vyivovac povinnost nen vzan na soudn rozsudek, nbr vyplv ze zkona, ili pokud zkonn vyivovac povinnost nen plnna, pak se jedn o trestn in postiiteln podle trestnho zkonku. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
6.3.2014 - Dobr veer, chtl bych se zeptat jak si mam vysvtlit toto souvti?? Zamstnanec prohlauje,e veker jeho pohledvky za zamstnavatelem a jakkoliv nroky vui zamstnavateli plynouc z jeho pracovnho pomru jsou ke dni podpisu tto dohody uspokojeny v pln vi, s vjimkou zvazku zamstnavatele zaplatit zamstnanci nhradu mzdy za nevyerpanou dovolenou a mzdu/nhradu mzdy, na kterou zamstnanci vznikne nrok za obdob do dne skonen pracovnho pomru. Pedem dkuji za odpovd. Nashledanou Jan Olt
Ven pane, z tohoto souvt vyplv, e Vm V zamstnavatel nic nedlu, nap. e Vm vyplatil vekerou mzdu a nem vi Vm tedy dn dluhy, krom ppadn nhrady mzdy za nevyerpanou dovolenou. Pokud jste ml dovolenou, kterou jste nevyerpal, pak Vm zamstnavatel za n vyplat nhradu mzdy. V Praze dne 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
28.2.2014 - Dobr den Ven p. doktorko ml bych na Vs dotaz. Necel rok jsem v insolvenci. A chtl bych doplatit dluh do 100%. M otzka je: kdy poslu sprvci zbytek dluhu. Co bude potom nsledovat. Budu pln oddlu nebo jak to pak probh? Za odpov Vm pedem velice dkuji. ermk
Ven pane ermku, k Vaemu dotazu sdluji, e pokud Vm bylo schvleno oddluen plnnm spltkovho kalende, tak samozejm me jednorzov zbytek Vaeho dluhu doplatit, nicmn v takov ppad mus bt vechny pohledvky nezajitnch vitel uhrazeny ze sta procent. Pokud se do Vaeho insolvennho zen pihlsil i vitel se zajitnou pohledvkou pak tato mus bt eena postupem podle insolvennho zkona, a to tak e pedmt zajitn bude zpenen a z vtku zpenen bude tento vitel uspokojen. Nsledujc prbh je pot takov, e jakmile dojde k zaplacen vekerch pihlench pohledvek, a u vitel zajitnch i nezajitnch, a to ze sta procent, pod insolvenn sprvce insolvennmu soudu zprvu o oddluen a insolvenn soud tuto zprvu pezkoum a neshled-li v n dn vady a dospl-li k nzoru, e veker pohledvky byly skuten tak jak byly pihleny ze sta procent uspokojeny, vetn odmny insolvennho sprvce a vzniklch nklad, vyd usnesen o vzet na vdom splnn oddluen. Pot je nezbytn nutn podat nvrh na osvobozen od placen zbvajcch dluh tak, abyste byl chrnn proti ppadnm dalm vitelm, kte ppadn sv pohledvky dn ve lht do Vaeho insolvennho zen nepihlsili. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.5.2014
28.2.2014 - Dobr den. prosm o informaci o cen podn pedbnho opaten ohledn styku s dtmi, kter v souasn dob nevdm z dvodu e mi je manelka odmt pjovat. dkuji Krej
Ven pane, pokud jde o cenu pedbnho opaten, tak se za pedbn opaten, za podn k soudu, neplat soudn poplatek, avak pedpokldm, e se ptte na cenu prvnho zastoupen. Tato cena je velmi individuln, podle advoktn kancele. My si tujeme 3.800,-K za hodinu + 800,-K reijn paul. V Praze 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
27.2.2014 - Dobry den, zdedili jsme pudu ktera je pronajimana zemedelskemu druzstvu. V Rozhodnuti o dedictvi jsou dve pohledavky, jedna za nevyplaceny najem pudy a druha za nevyplacenou sumu (nahrada za zivy a mrtvy inventar). Co se tyce pohledavky za nevyplaceny najem, druzstvo snizilo najemne o castku uvedenou v Rozhodnuti o dedictvi, v dopise pouze uvedli " dluzna castka je snizena o castku XX kc; tato castka je soucasti dedickeho rizeni". Maji na toto pravo? Dedicke rizeni je uzavreno, a domnivali jsme se, ze pohledavky uvedene v dedictvi jsou pohledavky ktere je druzstvo povinno vyplatit. Dekuji Vam.
Ven pan, ve svm dotazu pete, e v rozhodnut o ddictv jsou dv pohledvky, pedpokldm, e ta za vyplacen njem pdy je pohledvka za zemdlskm drustvem, a e tak druh pohledvka je za zemdlskm drustvem. Jestlie mte pohledvku zahrnutou v ddictv a ddickm rozhodnutm piznanou, pak Vm ji mus drustvo uhradit. Nen mon, aby drustvo jednostrann snilo njemn, kter m platit. Vyzvte proto drustvo k hrad, a jestlie Vm dluhy neuhrad, tak na nj podejte alobu. alobu na drustvo mete podat i v ppad, kdy Vm nebude platit njemn v dohodnut vi.. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
27.2.2014 - dobry den chci se zeptat kamarad potreboval pujcit tak sem mu pomohl s pujckou pres internet u vseho byl a souhlasil,kdyz penize prisly na dalsiho meho kamarada na jeho ucet tak sme je vybrali predaly je tomu prvnimu kamaradovi on odjel a najednou za mesic kdyz mel pujcku zaplatit prisel dopis s upominkou k nemu domu tak pred rodici dela ze vubec o nicem nevy!a sel na kriminalni policii mam tedka obavy ze budu trestany ja?muzete mi poradit co mam delat?mam jit take na policii a rict jim jak to doopravdy bylo?nebo mam vyckat az se ozve nekdo me?nemam stim vubec skusenoosti chtel sem jen pomoct a tedka budu mit potahacky s policii,chteli po nem i okopirovanou obcanku tu bych prece nikde nemohl vzit prosim tady je muj kontakt 607808984 na pocitac moc nechodim dekuji
Ven pane, z Vaeho dotazu nevyplv pesn, jak konkrtn jste Vaemu kamardovi s pjkou pes internet pomohl, ani jak jste se dozvdl, e V kamard el na policii, a zda je tedy tato informace pravdiv. Doporuuji Vm, abyste v souasn dob nic nepodnikal a vykal, zda se policie obrt na Vs. V Praze 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
26.2.2014 - Dobr den, lenstv v drustvu vlastnku dostal po dohod cel na rodiny po otci bratr, bohuel rodie zemeli a tyden po smrti maminky mi bratr vymenil zamky,e je to jeho byt.nevim jak se zachovat,nemam ani malikou pamtku na rodie a popravd se stydm.dkuji mb
Ven pane, z Vaeho dotazu vyplv, e Vaemu bratrovi pat pouze byt, nikoliv vci, kter jsou v tomto byt. Tyto by pravdpodobn mly bt pedmtem ddickho zen, avak abych Vm mohla lpe poradit, musela bych mt vce informac tkajcch se ddickho zen ? kdy probhalo, eho pesn se tkalo, zda je ji ukoneno atd. Pedpokldm tak, e musela probhat dv ddick zen ? jedno po Vaem otci a jedno po Va matce. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
24.2.2014 - Dobr den,mla bych k vm dotaz-mj druh m v pi moji dceru od roku 2009,minul tden mho druha navtvila sociln pracovnice,mm podezen,e mj druh se cgyst na m podat trestn oznmen za nezaplacen vivnho za rok 2013-nemla jsem vcemn prci,byla jsem spe na uadu prce,pro(nezamstnanost),snaila jsem si prkrt vypujit na spltku vivnho,splcm msn-1500k,ale z dvky hmotn nouze to byla na m vysok spltka,dceru vdm pravideln,mla bych zaplatit za rok 2013 18000k,ale zaplatila jsem jen 7000k,jk trest by m ekal prosm vs-nepomnn odsouzen nebo podmnn trest?za rok 2014 za leden a nor mm platby v podku.Prosm o odpovd,dkuji p.Pullmannov
Ven pan, v ppad, e by V druh na Vs podal trestn oznmen, pak by Vm hrozil pravdpodobn nepodmnn trest a to a do ve jednoho roku. Tomu se vak mete vyhnout a sice tak, e svou povinnost dodaten splnte dve, ne bude vyhlen rozsudek. Je vak tak mon, e V druh spe pod nvrh na exekuci na dlun vivn. Kadopdn, jestlie nemete splcet vivn v pvodn, soudem stanoven vi, doporuuji Vm, abyste k soudu podala nvrh na snen vivnho. V Praze 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
24.2.2014 - Dobr den, bydlm s dosplmi studujcmi dcerami v drustevnm byt, kter mm splacen z 95 %.Pro dlouhodob neplacen njmu jsem dostala soudn vpov. Mm nrok na njak "odkodn", kdy jsem splatila ji tm celou stku za byt?Byla jsem dlouhodob nemocn, mm st. inv. dchod, v souasnosti pracuji. Dkuji vm za odpov.
Ven pan, pokud jste byla lenkou drustva a z Vaeho dotazu usuzuji, e jste byla, pak mte nrok na vypodac podl, kter se uruje pomrem splacenho lenskho vkladu dosavadnho lena, nsobenho potem ukonench rok jeho lenstv k souhrnu splacench lenskch vklad vech len, nsobench ukonenmi roky jejich lenstv, a to v ppad, e Vae lenstv v drustvu zaniklo ped 1. lednem 2014. Pokud Vae lenstv v drustvu zaniklo po 1. lednu 2014, tak mte prvo na vypodac podl, kter je uren ve stanovch. Jestlie tam zpsob vpotu vypodacho podlu uren nen, pak tento vypodac podl, je ve vi splnnho lenskho vkladu. Pete jen, e Vm byla dna pro neplacen njmu soudn vpov, avak nen mi jasn, zda jste z drustva byla tak vylouena. Pokud byste byla vylouena, pak byste mla nrok na vypodac podl. V ppad, e jste stle lenkou drustva, pak je sporn, zda tato vpov Vm vbec mohla bt dna. K tomu bych vak potebovala vidt samotnou vpov a pop. dal listiny, kter k tto vci mte k dispozici. V Praze 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
18.2.2014 - Dobr den Ml bych dotaz.V lednu 2014 mi zemel otec ,kter se oenil zhruba ped 30 lety z jinou enou se kterou neml ,vlastn dti ale dti vyenil, j jsem v insolvenci ,zajmalo by mne jak mm postupovat v takov situaci s jeho rodinou jsem sice v kontaktu a tak mi ekli, e stejn nic nem .Ale i tak bych nic nechtl ale dky insolvenci ,kterou mam ji dva roky schvlenou a dn ve plat insolvennmu sprvci.Jak tedy postupovat abych se zbyten nedostal do problmu .Dekuji s pozdravem F.Michal
Ven pane Michale, pokud jsem to sprvn pochopila V dotaz smuje k otzce jakm zpsobem si zachovat v ddickm zen ve vztahu k pozstalosti Vaeho zemelho otce. S ohledem na skutenost, e Vm bylo schvleno oddluen i plnn spltkovho kalende, pak je nutn, nachz-li se ddictv po Vaem pozstalm otci njak aktiva, abyste tyto jako neopomenuteln ddic pijmul, nebo tyto se stanou mimodnm pjmem majetkov podstaty a jako takov budou rozvreny mezi Vae pihlen vitele v pslunm pomru. Pokud v ddickm zen nebude zjitn dn majetek, resp. pouze pasiva, pak je poteba toto ddictv, v souladu s pslunmi ustanovenmi obanskho zkonku, odmtnout, tak abyste se zbyten dle nezavazoval, nebo takov kon by byl v rozporu s insolvennm zkonem, kter ke dlunkovi, jemu bylo schvleno dlun plnn spltkovho kalende, aby nevytvel u dn dal zvazky v prbhu ptiletho obdob schvlenho oddluen. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
13.2.2014 - dobr den, prosm o radu. Mm postaven reklamn pouta na zklad stavebnho povolen z roku 1998 a nen asov omezen. Me m jet zptn stavebn ad vyzvat k dodn dlch doklad? Zptn po m chtj smlouvu majitele pozemku. Toto potvrzen vak ji jednou bylo soust vech potvrzen , kter byly podmnkou pro vydn povolen. Bohuel ho nemohu nalzt a za majitelem pozemku se m nechce, aby si to nerozmyslel a neekl, e dn nenape.
Ven pane, pokud reklamn pouta nem vt plochu ne 0,6m2 a je umstn mimo ochrann psmo pozemnch komunikac, pak se nepoaduje v souasnosti stavebn povolen. V ppad, e se to na tento pouta nevztahuje, pak Vm doporuuji, abyste stavebnmu adu sdlil, e veker doklady jste dodal a e mus bt ve spise, pp. se mete do tohoto spisu jt podvat, zda tam poadovan dokument, tedy smlouva s majitelem pozemku, je zaloen. V Praze 15.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
12.2.2014 - Dobry den,chtel jsem se zeptat ohledne sve dluzne castky,kterou jsem splacel vuci Komercni bance.Pravni agentura,ktera Komercni banku zastupuje a pres kterou jsem musel vse resit,mi za celou dobu tri let,po kterou jsem svuj dluh splacel,mi nikdy neposlala nejaky vypis zbyvaji castky i kdyz jsem o to mnohokrat zadal.Jen ze zacatku se mi stalo,kdyz jsem tam volal mi pani rekla vysi castky a kdyz jsem tam volal rok na to tak mi pan rekl o 30 tisic vyssi castku i kdyz jsem porad svuj dluh splacel.To mi oduvodnil tim,ze nevi z ceho mi castku vypocitala,ze se omlouva,ale ta panni uz tam nepracuje.Pred mesicem mi byl od nich dorucen dopis,ze muj dluh vuci Komercni bance je jiz splacen a dokonce jsem uz udelal preplatek,ktery mo bude navracen.Tak jsem tam opet zavolal a tam mi zase bylo zdeleno,ze panni se spletla,ze je nova a ma dluzna castka jeste cinni 50 tisic,ze kvuli tomu,ze se spletli mi odpusti 50 procent vyloh ,ktere jsem mel jeste zaplatit jim jako pravni agenture,ktera zastupuje Komercni banku.Nikdy jsem nemel nic v ruce pisemne podlozene,protoze jsem vzdy musel vse resit telefonicky.Rodina mi nakonec rekla,ze uz tam nemam nic posilat.Sestra okopirovala dopis a spolu s cislem uctu na,kterou maji zaslat preplatek jsme jim dopis odeslali.Prijde mi,ze jsem porad jen splacel a oni me jen obirali.Ale uz uplynuly tri mesice a vse je bez odezvy a mam strach co se treba bude dit.Muze mi dopis slouzit jako doklad,kdyby na me poslali exekuci?dopis podepsal i hlavni sef te pravni agentury i hlavni sef,ktery se tam stara o ucetnictvi,ja uz nemam chut tam posilat dalsi penize,je to jako bych platil neco co nema konce.Mockrat dekuji za odpoved
Ven pane Pete, k Vaemu dotazu sdluji, e za danch okolnost nen na mst pokraovat ve splcen dlun stky. Pokud Vmi vydan dopis, ve kterm Vm bylo sdleno, e dluh vi Komern bance je ji splacen a e na Vaem t je nad to evidovan peplatek, kter Vm bude vrcen, obsahuje ve smyslu ustanoven 1949 obanskho zkonku jmno vitele, pedmt plnn a msto a as kde a kdy byl dluh splnn, pak lze takov dopis povaovat za kvitanci, kter slou jako potvrzen o splnn dluhu. Vi dlun stky, ppadn skutenost, e V dluh byl v plnm rozsahu splnn byste ml bt rovn schopen zjistit nebo potvrdit porovnnm spltkovho kalende piloenho k pslun smlouv a vpisu z Vaeho tu. Dle se mete rovn obrtit se dost o sdlen stavu dluhu pmo na Vaeho vitele, tzn. psemnou dost adresovanou Komern bance formou doporuenho dopisu. Vitel je obecn povinen Vm sdlil aktuln vi Vaeho dluhu. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
9.2.2014 - Dobr den, dovoluji si Vs podat o radu. Jsem tm osm let rozveden, bval manel pro trval neplnn svch zvazk piel v exekuci o svou ideln polovinu domu. jednu polovinu jsem ji od zahjen stavby vlastnila j a z nazen draby, jsem jeho polovinu rozhodnutm o pklepu odkoupila. Cel nemovitost je ji spoustu let zpisem v Katastru nemovitost pouze v mm vlastnictv. Mstsk ad tak v roce 2006 zaevidovali oprvnn zmnu jeho trvalho bydlit z m adresy na M. Ovem m jet na moj adrese, kde ji nem leta ani bydlit, ale ani dn sdlo podnikn, zapsanou v OR spolenost s.r.o.. A jsem ped lety nejen j svm jmnem a doloenm zaslnm vech doklad, ale i n Mstsk ad /ivnostensk odbor/ psali Soudu v Praze /pmo na OR/ dost o vymazn spol. s.r.o. bvalho manela z m nemovitosti, odpovdli mi tehdy zporn. Prosm, je opravdu mon, aby v m nemovitosti mohl mt sdlo spol.? Urit se tento problm netk jen m. Prosm, poradte mi /nm/ co mohu a mm udlat pro to, aby na m adrese nebyla zapsna ciz s.r.o.?. Upesuji, s touto firmou jsem nemla nikdy nic spolenho. Pedem mnohokrt dkuji a peji Vm hezk dny.
Ven pan Novotn, podle ustanoven 14 zk. . 304/2013 Sb. o veejnch rejstcch prvnickch a fyzickch osob je navrhovatel pi nvrhu na zpis povinen doloit prvn dvod uvn prostor v nich je umstno sdlo osoby ji se zpis do obchodnho rejstku tk. Dle podle tho odst. 3 zapsan osoba mus mt prvn dvod uvn prostor uvedench v odst. 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsan ve veejnm rejstku jako jej sdlo. Ve spojen s 9 tho zkona se potom podv, e pokud obsah zpisu ve veejnm rejstku odporuje donucujcmu ustanoven zkona a nelze-li doshnout npravy jinak, rejstkov soud vyzve zapsanou osobu ke zjednn npravy, jde-li o prvnickou osobu a ta ve stanoven lht npravu nezjedn, me soud i bez nvrhu, je-li takov postup v zjmu ochrany tetch osob, rozhodnout o jejm zruen s likvidac. Proto ve Va vci navrhuji podat podnt k pslunmu rejstkovmu soudu se sdlenm, e na uveden adrese dan spolenost nesdl, resp. dan spolenost nem prvn dvod k uvn prostor na uveden adrese, tj. ve Va nemovitosti a proto je poteba zjednat npravu ve smyslu ustanoven 9 zk. o veejnch rejstcch. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
7.2.2014 - Dobr den,obracm se na Vs s dotazem ohledn m prce.. Nastupovala jsem k 1.10.2013 zkuebn doba byla sjednna na 3msce to ji probhlo. Smlouva je na dobu neuritou,nyn mi zamstnavatel nechce proplatit dovolenou,byla dopedu hlen a k tomu mi jet vyhrouje e pracovn smlouva se mnou u je zruen,tud tam tedy pracuji na erno. Pitom do prce normln chodm kad den,dal problm je ten e jsme dostvali vplatu na ruku,nikdo nm nedval vplatnice nic..i pes mnoh nae upomnky... dn ukonen smlouvy jsem nepodepisovala ani nikdo za celch 5msc o vpovdi neekl nic co by naznaovalo e by mla bt ukonena. Jak se mm zachovat?
Ven pan, pracovn pomr me bt podle pslunch ustanoven Zkonku prce rozvzn dohodou, vpovd, okamitm zruenm ve zkuebn dob. Z Vaeho dotazu se podv, e ani jedna z tchto situac ve Vaem ppad nenastala. V takovm ppad V pracovn pomr i nadle trv. Pokud Vm zamstnavatel odmtl zaplatit mzdu, na kterou Vm vznikl nrok v dob erpn dovolen, tak mte monost podat k pslunmu soudu alobu o zaplacen dlun mzdy. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
7.2.2014 - dobr den, kdy mm na pozemku sttu postavenou 20 let trafiku a budeme dlat smlouvu protoe u star po 5ti letech zanik, me m stt dlat novou smlouvu podle novho zkona o propachtovn a chtt po m podly z prodeje?
Ven pan Moravcov, pokud si pronajmte pozemek, na kterm stoj Vae trafika, z jejho provozu Vm vznik zisk, pak se podle novho obanskho zkonku jedn o pacht, jako speciln druh njemnho vztahu. Stt, kter s Vmi me uzavt pachtovn smlouvu v n se pachtovatel, ili stt, zavazuje penechat pachti, ili Vm, vc k doasnmu uvn a povn a pacht se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovn nebo poskytnout pomrnou st z vnosu vci. Jinmi slovy se jedn o njemn smlouvu na jejm zklad budete platit sttu sjednanou vi njemnho nebo pomrnou st z vnosu vci, ppadn oboj, a to v zvislosti na Va vzjemn dohod. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov V Praze dne 20.5.2014
5.2.2014 - Dobr de ....chcel by som sa Vs opta ako postupova v prpadoch Ked podnjomnk neplat u 3 mesiac njomn. Stle sa ohrdza na hlposti ako charakteru, e stratil kartu od bankomatu, pak, e mu poslali vplatu na in et a podobne. Proste vyahuje veci o nm je jasn, e klame ....Je v takom prpade dobr spsa nejak smenku o dlnej iastke ? alebo ako postupova akujem
Ven pane Luptku, k Vaemu dotazu sdluji, e mte-li vi njemci splatnou pohledvku z titulu dlunho njemnho za obdob t msc, pak se se svm nrokem mete obrtit na soud, a to v podob aloby na zaplacen, pp. nvrhem na vydn elektronickho platebnho rozkazu. Uznn dluhu m vznam z hlediska zlepen Va dkazn situace, piem uzn-li nkdo svj dluh co do dvodu i ve, prohlen uinn v psemn form, m se za to, e dluh v rozsahu uznn v dob uznn trval, co m dle vliv na prodlouen bhu promlec lhty, resp. prvo se promlen v takovm ppad za deset let ode dne, kdy k uznn dluhu dolo. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
4.2.2014 - Byla zpsobena koda na osobnm aut,jinou osobou.Auto momentln v opravn.kodu plat z povinnho ruen pojiovna do jak ve? V servisu bylo zapjeno nhradn vozidlo.Pojiovna nyn napsala,e akceptuje toto vozidlo do 7.2.2014,ale oprava bude trvat dle.Jak tuto situaci eit.
Ven pane Pokorn, k Vaemu dotazu sdluji, e kody z povinnho ruen hrad pojiovna v pln vi, pokud dle uplatujete nrok na nhradu pjovnho, pak jeho oprvnnost se posuzuje jeho elnost, tzn. Zda jste nhradn vozidlo skuten nezbytn poteboval a to po celou, Vmi poadovanou, dobu. Pokud pojiovna souhlasila, e uhrad pjovn do 7.2.2014, by oprava Vaeho pokozenho vozidla bude trvat dle, pak navrhuji, abyste se obrtil na pslunou pojiovnu s poadavkem na hradu nklad na pjovn do dne kdy bude oprava dokonena. V ppad, e pojiovna Vaemu poadavku nevyhov, pak se mete se svm nrokem k doplacen tto stky obrtit pmo na soud. S pozdravem JUDr. Jaroslava afrnkov
24.1.2014 - Dobr den,mm z pedchozho stavu nezletilho syna a dluh na Lice 250000k.Vlastnm ve Vodnanech byt(jsem jedin vlastnk bytu,zapsan v katastru nemovitost).Pesthovali jsme se k pteli do Borovan(on m 2 dti z pedchozho manelstv) a ted spolu ekme dt.Boj se semnou oenit,e zdd po m dluh na Lice.J dluh pravideln kad msc splcm.Boj se,kdy se vemem a dme si k nmu trval bydlit,e by mohla pijt exekuce a sebrat mu jeho dm.Tak jak to je?Kdy se vemem pebr zodpovdnost i on za mj dluh?nebo by pomohla jen pedmanelsk sdmlouva?Dkuji
Ven pan, dluh vznikl ped uzavenm manelstv, v ppad, e se vdte, tak se Vaeho manela tkat nebude. Nicmn pokud jde o exekuci, pak by se opravdu mohlo stt, e exekutor pijde do Vaeho spolenho bydlit a zabav vci, kter by mohly patit i partnerovi. Potom by bylo poteba dt alobu na vylouen tchto pedmt z exekuce. Pokud je dm pouze na Vaeho budoucho manela, je v jeho vlunm vlastnictv, pak se ho tako exekuce neme tkat.
22.1.2014 - dobry vecer prosim mam dotaz v rijnu roku 2013 jsem si vzala rychlo pujcku kterou jsem 5x platila pravidelne ted v prosinci me navstivil exekutor jeste z dluhu 2006 tak davam jemu splatky mam to soudne nyni pracuji na dpp mam2lete dite,a dnes jsem volala na helpfinancial ze muzu dat max 400 a pani mi vyhrozovala ze nechce ze pokud nedam 2tisice da me na exekuci.coz jsem ji rekla ze at pocka ze za mesic me to manzel vyplati a rvala po me ze ne a vypla me tel.u ostatnich pujcek to jde!nevite kam se obratit jestli napsat dopis primo do prahy na jejich odkaz.ve smlove pisou veskere zmeny hlasit,ze splatnost je do roku 2014v listopadu tak by nemeli do te doby vyhrozovat nemyslite?dekuji zajickova
Ven pan, Napite svmu viteli se dost o nov spltkov kalend. V ppad, e Vm nevyhov, tak se obvm, e na Vs me podat alobu na zaplacen. Pokud ve smlouv pou, e se maj hlsit zmny, mysl tm zmny jmna i bydlit, nikoliv ve spltek, kter je urena touto smlouvou. Pokud jde o splatnost do roku 2014, tak se nemohu ble vyjdit bez znalosti tto smlouvy, ale pravdpodobn se jedn o splatnost konen spltky a nikoliv dlch spltek.
21.1.2014 - Dobr Den, v roce 2003 jsem s partnerem koupila zahradn domek v zahrdksk kolonii. Zahr. domek je zapsn v KN a je zkolaudovan. Nachz se na pozemku jinho majitele. Vydali jsme si po koupi zasln nvrhu njemn smlouvy od majitele pozemku na nm se zahr. domek nachz. Ve smlouv bylo poadovno doplatit njemn starho data po pvodn majitelce zahr. domu. Se smlouvou jsme nesouhlasili a nepodepsali. Mezi nmi a majitelem pozemku a do nyn neexistuje dn smlouva. Pesto vak byla 1x provedena hrada za njem pozemku. Chatu chceme nyni prodat. Jak eit tuto situaci, abychom mohli zahr . domek prodat a abychom pak nemli njak popotahovn s vlastnkem pozemku? Dkuji Vov
Ven pan, pokud chcete chatu prodat, pak j muste nejprve nabdnout vlastnkovi pozemku, protoe ze zkona a to podle 3056 obanskho zkonku slo 89/2012, m vlastnk pozemku pedkupn prvo ke stavb na tomto pozemku.
19.1.2014 - Chtela bych pozvat meho bratra ke mne na jeden rok na navstevu do Kanady. Jak dlouho tu muze zustat, aby neprisel o duchod nebo jeho kraceni. Dekuji za odpoved, Lida
Ven pan, z Vaeho dotazu vyplv, e V bratr pobr dchod v esk republice. Tm, e odjede na jeden rok do Kanady, neztrc nrok na tento dchod, dchod mu bude dle vyplcen. V Praze 16.5.2014 JUDr. Jaroslava afrnkov
18.1.2014 - Dobr den, tento tden nm piel dopis od firmy Cetelem kde nm p, e dost na vyzen pjky na cca asi 40 000K probhla spn a e dkuj za uzaven smlouvy o poskytnut vru na jejich poboce. Dle tak, e stka byla ji zaslna prodejci. Cel smlouva je veden na m jmno a m daje. Je tu vak jeden problm o dnou pjku jsem nedal. Nkdo tedy zfaloval m daje. Co te s tm poradte? Mm zajt nejprve na policii? Dkuji za odpovd Kov
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na Cetelem a informoval je neprodlen o tom, e jste o dnou pjku nedal a poadoval po nich vysvtlen. V ppad, e se vc takto neurovn, pak se obrate na policii.
15.1.2014 - Dobr den ven pan doktorko, prosm o informaci,zda lze posuzovat podle rozsudku nejvyho soudu 31 Cdo 3986/2009 z 8.2.2012 ppad ped jeho zveejnnm? Jak se uplatuje rozsudek nejvyho soudu v naem prvu - jako prav nebo neprav retroaktivita? Dkuji mnohokrte za odpov. ilhav
Ven pan, Vaemu dotazu nerozumm. Pokud byl ppad posouzen podle rozsudku 31Cdo 3986/2009 z 8.2.2012, jet pedtm ne tento rozsudek byl zveejnn, pak se mi zd, e to pouze znamen, e soud doel ke stejnmu nzoru jako Nejvy soud.
21.12.2013 - dobry den...mela bych dotaz ...mame rodinne neschody rodina me dluzi penze ale bohuel na to nemam doklad vlasne mam ale ne na uplnou castku ...chtela bych se vas zeptat lze to nejak vymahat? ale jsou v insolvencnim rizeni . dekuji vam za odpov
Ven pan, pokud jsou vichni v insolvennm zen, pak jedinou monost je, abyste se pihlsila s Va pohledvkou do insolvennho zen.
19.12.2013 - Dobry den,chtel jsem se zeptat,platim dluh vuci Komercni bance,vse proslo uz soudem a ja porad jen platim a platim a nikdo mi nechce rict jaka je dluzna castka,pravnik ktery zastupuje Komercni banku ma jen vzdy nejake vymluvy,ale castku kterou dluzim mi nezdeli,platim kazdy mesic 8000kc a jak tam zavolam porad jen nejake vymluvy a nevim uz absolutne kde se obratit,aby mi rekli dluznou castku,jsem uz z toho zoufaly,prijde mi jako kdybych posilal kazdy mesic penize do vetru a muj dluh byl porad stejny.Dekuji za odpoved
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se znovu psemn obrtil na Komern banku a to pmo na n s dotazem, kolik jste zaplatil, kolik jet zaplatit mte, jak je tedy celkov ve dluhu. V ppad, e nebudete mt opt dnou reakci, doporuuji Vm, abyste se obrtil na advokta.
17.12.2013 - Dobr den: rada bych se zeptala na financ podporu moji 92 lt matky. Moje sestra se o ni star, nakupuje, va, koup ji, voz k doktorovi atd. Ped 3 msci si zlomila obratel a moje sestra se o ni musela start o vechny denn poteby. Maminka je stle pi smyslech ale uz je odkazana na podporu moji sestry. Sestra podala o podporu a dostv 800 KCS msn. Mj dotaz je zda nem nrok na vt podporu, protoze hodn mojich znmch starajici se o lena rodiny dostvaj vt podporu. Je to rozdleno okrajov nebo podle doktorskho posudku? Ocenila bych vysvtlen tohoto problmu Dkuji Bohuslava Plackova
Ven pan, ve pspvku na pi o osoby star 18 let se li na stupni zvislosti a to bu I. lehk zvislost, II. stedn tk zvislost, III. tk zvislost, IV. pln zvislost. Zkon uruje, e o lehkou zvislost stupe I. se jedn, jestlie z dvodu dlouhodob nepznivho zdravotnho stavu nen fyzick osoba schopna zvldat ti nebo tyi zkladn ivotn poteby. V tomto ppad je pspvek ve vi 800,-K. Pspvek se zvyuje na stku 4000,-K v ppad, e se jedn o stedn tkou zvislost, tedy jestlie z dvodu dlouhodob nepznivho zdravotnho stavu nen osoba schopna zvldat pt nebo est zkladnch ivotnch poteb. Pi posuzovn stupn zvislosti se hodnot schopnost zvldat tyto zkladn ivotn poteby: mobilita, orientace, komunikace, stravovn, oblkn a obouvn, tlesn hygiena, vkon fyziologick poteby, pe o zdrav, osobn aktivity, pe o domcnost. dost o pspvek se podv ke Krajsk poboce adu prce. Pslunost se uruje podle msta trvalho pobytu adatele o pspvek. Je to krajsk poboka adu prce, kter rozhoduje o pspvku a kter tak provd sociln eten, pi kterm zjiuje schopnost samostatnho ivota osoby v jejm pirozenm socilnm prosted. Krajsk poboka adu prce pot zale pslun Okresn sprv socilnho zabezpeen dost o posouzen stupn zvislosti osoby. Pi posuzovn stupn zvislosti osoby vychz OSSZ ze zdravotnho stavu osoby, doloenho nlezem vydanm poskytovatelem zdravotnch slueb, z vsledk socilnho eten a zjitn poteb osoby, poppad z vsledk funknch vyeten a z vsledk vlastnho vyeten posuzujcho lkae. Na zklad tohoto posudku Krajsk poboka adu prce vyd rozhodnut o tom, zda se pspvek na pi piznv i nikoliv. Proti tomuto rozhodnut se lze odvolat. Doporuuji Vm tedy, abyste se obrtili na Krajskou poboku adu prce a zadali o zven pspvku na pi s tm, e se situace zmnila, a e matka potebuje pspvek vy a to z toho dvodu, e se stupe jej zvislosti zmnil.
8.12.2013 - Dobr de. Chcela by som vedie i pri dediskom konan po mrt aj druhho rodia me niektor zo strn dediov zastupova advokt. akujem.
Ven pan, v ddickm zen me jakhokoliv z ddic zastupovat advokt.
4.12.2013 - Dobr den, mm dotaz. V polovin ervence, 16.7., dolo ke zmn spolumajitel domu, z pvodnch 4 zstaly dv spolumajitelky. Bval spolumajitel kdysi zaloil (bez souhlasu a oprvnn) et v bance jen na sebe, k domu, a chodily tam platby pro vechny 4 spolumajitele. Po zmn majitel byl sprvcovsk firm oznmen nov et, kam maj njemnci platit. Ovem sprvcovsk firm byl zruen pstup k tu v srpnu, a o tom majitel tu majitelky neinformoval, et dle zachoval, nepedal, neukonil, neuzavel resty. Take njemnci platili stle na et pvodn a penze novch majitelek byly zadrovny a dokonce s nimi bylo manipulovno, proplceny faktury, k emu mly oprvnn ji jen nov majitelky. Sprvcovsk firma skonila v jnu a z vybranch njm byla majitelkm poslna jen asi tetina, sama pedtm njemnky o novm tu neinformovala. Chceme podat alobu na vydn platebnho rozkazu k vydn cel stky, za vechny njmy, tedy za 4 msce. Dkuji Martina
Ven pan, jestlie mte zjem o prvn zastoupen, obrate na ns prosm na tel.. 222 2116 61, nebo adrese Lublask 24, Praha 2.
29.11.2013 - dobr den Ja bych se vs chtla poptat. na to jak se mm brnit tomu kdy jsem si nezalozil dnou smlouvu a pijde mi. njak nedoplatek ale na jin jmno ne je moje ale to jmno je podobn.adt adresa slo op.
Ven pan, v ppad, e Vm pila upomnka na zaplacen dluhu a nen na Vae jmno, pak Vm doporuuji, abyste se okamit obrtila na toho, kdo Vm takovou upomnku poslal a sdlila mu, e dolo k omylu.
25.11.2013 - Dobr den, rda bych se touto cestou zeptala na moji maminku. M penze na spocm tu a nechce /kdyby se s n cokoliv stalo/,aby je dostal jej manel,nebo se o tom dozvdl. Nem sepsanou zv,ani o tom neuvauje. Jak jsou mon een? Dkuji za V as a odpov. Petra M.
Ven pan, pokud jde o penze, kter m Vae maminka na spocm tu, pak tyto penze jsou ve spolenm jmn manel a v ppad jej smrti by muselo dojt nejprve k vypodn spolenho jmn manel, ne by mohlo dojt k vypodn ddictv. V ppad, e Vae maminka nechce, aby se ddicem stal jej manel, pak je jedinou monost sepsat zv, nebo se rozvst.
20.11.2013 - Dobr den pan advoktko, Od 25.12.2008 do 30.6.2009 jsem byl hospitalizovn s celkovm ochrnutm v nemocnici a v rehab.stavu.Za tu dobu vznikl mi dluh na vivnm 19000k.Ml jsem vymeno 2500k/msc.Pot jsme jet 3 msce ily spolu s matkou mho dtte na nj se vztahuje vivn.ili jsme se dohodly,e budu platit njem z ID a vivn platit nemusm.Od 22.9.2009 vivn sneno na 700k.Po rozchodu mi matka dtte vyslila dluh ve vi 16000k,Zhruba od poloviny roku 2011 jsem platil 700k alimenty+300k jako spltku dluhu.1.8.2012 mi soud zvil vivn na 2000k(oenil jsem se) a platm tedy 2000+100jako zpltku.Matka dtte vyslila zbitek dluhu k datu 1.11.2013 na 10500k,kter poaduje uhradit ve dvou zpltkch,jinak hroz exekuc.DOTAZ: Mm se bt,nebo 100k jako zpltka sta?Vce nemm,jsem pod jen v ID kter in 9998k.Dkuji za odpov a peji hezk den,David Holeek
Ven pane, obvm se, e dluh, kter Vm vznikl neplacenm vivnho opravdu muste zaplatit. Jinak na Vs me matka Vaeho dtte podat nvrh na exekuci.
15.11.2013 - Dobr den, rda bych se zeptala jak jsou v novm obanskm zkonku ustanoveny podmnky pro vyazen dtte z ddictv a jak se mus tyto dvody dokldat.Dkuji pedem za odpov. Peji hezk den. J.emenovsk
Podle novho obanskho zkonku, ustanoven 1646 lze ze zkonnch dvod nepominutelnho ddice, kam pat dti, vyddit v ppad, e ddic zstaviteli neposkytl potebnou pomoc v nouzi, nebo o zstavitele neprojevuje opravdov zjem. jak by projevovat ml, nebo byl odsouzen pro trestn in spchan za okolnosti svdcch o jeho zvrhl povaze, nebo vede trvale nezzen ivot. To, e chce zstavitel dt vyddit, pak to mus vslovn uvst v prohlen o vyddn. Dle me zstavitel vyddit i nepominutelnho ddice, kter je tak zadluen, nebo si pon tak marnotratn, e je tu obava, e se pro jeho potomky nezachov povinn dl. Avak uinit to me pouze tak, e tento jeho povinn dl zstav dtem tohoto nepominutelnho ddice i jejich potomkm.
30.10.2013 - Dobr den, po mrt matky probhlo ddick zen a sepsni ddick dohody, e sestra mj ddick podl do t msc vyplat. Vyplacen je zajitno zstavnm prvem na celou nemovitost. Obdrel jsem soudn usnesen datovan 17.09.2013, kde tam jsou tak ureny notsk a soudn poplatky. (jedn se o dv platby = notsk poplatky a soudn poplatky). Platebn lhta je tam urena do t dn po obdren. Dopis jsem v ptek 27.09.2013 v NSR obdrel. Jeliko iji a pracuji v nmecku, musel jsem si narychlo zaidit v echch bankovn et a pevdet tam penze. Soudn poplatek jsem proto mohl a 03.10.2013 odchzejcn z mho tu in CZ zaplatit. Ten vt notrsk poplatek jsem mohl a 11.10.2013 odchzejcn z mho tu zaplatit. Dve to nelo a podle kalende se jedn jenom o velice krtkodob prodlen. Not mi ted 21.10.2013 oznamuje, e se doposud do notrsk kancele nevrtila doruenka o pevzet. A zasl mi formula doruenky pro doruovn v notrsk kancelri ( 50g odst. 1 o.s.r.), abych pevzet potvrdil. Soudni usneseni z toho dvodu nen jet plnomocn. Otzka: Je to v podku kdy noti ten pjem dopisu 27.09.2013 zptn potvrdm? (bere se to tak pesn s tmi 3 dny?) (obvm se, e by mohl nsledovat njaky dal prvn problm kvli minimlnmu prodlen t paltby? Pro dal vvoj zen bych poteboval prvn zastupitelstv: Je ideln mon, e sestra domluvenou stku zaplat a tm by to bylo vyzen. Je ale tak mone, e smluvn dohodu nedodr, a bude nutn dle prvn zakroit. (udlat alobu?, odstoupit od smlouvy a poadovat realn podl a rozdlen?, nechat to exekun vydrait?) Dkuji za poradu Jiri Kepka Liebigstrasse 161 50823 Kln NSR Tel. 049-0172-5824830
Ven pane, jeliko jste dopis obdrel 27.9.2013, tak pedpokldm, e existuje doruenka s tmto datem. Proto informujte note, e jste dopis obdrel a potvrte mu, e jste ho obdrel k tomuto datu. Pokud jde o notsk poplatky, pak byly zaplaceny, proto dn dal postih nastat neme. Pokud jde o dal zen, pak Vs samozejm meme zastoupit, v ppad, e Vae sestra dohodu nedodr. V takovm ppad je takov ddick dohoda exekunm titulem a je mon podat nvrh na exekuci.
12.10.2013 - Dobr den, rda bych se zeptala, jestli moje dvanctilet dcera mus navtvovat po rozvodu svho otce, kdy se u nho nect dobe a jezdit tam spe nechce. Soudem mme nazenou stdavou pi a vm, e kdybych si zadala o sven do sv pe, byl by to problm z jeho strany. Dkuji Vm za odpov Pkn den Kolkov Ivana
Ven pan, Vy i Vae dcera muste respektovat rozhodnut soudu. Jestlie mte za to, e se změnily poměry, pak podejte nvrh na změnu vhovy k soudu.
18.9.2013 - Dobry den chci se zeptat pritelkyne ma insolvenci a prisla ji faktura cez 28304kc a muze jim platit maximalne 400kc +1000 zaloha.napiste co stim dekuji Milan.
Ven pane, Va přtelkyni doporučuji, aby se s tmto dotazem obrtila na insolvenčnho sprvce.
17.9.2013 - Dobr den, podvala jsem k soudu exekuci na otce dtte pro dlun vivn. Soudnm exekutorem mu byl sepsan automobil (kter mu byl ponechan na mst, i pesto, e jsem v nvrhu dala, aby zabaven vci nemohl pouvat). Krtce ped drabou automobil naboural (z auta zbyl v podstat vrak). dajn k nehod nebyla pivolna ani POR. Podala jsem stnost. Na to mi ze soudu bylo odepsno, e je ve v podku, exekutor nepochybil a na povinnho bylo podno trestn oznmen. Moje otzka zn, co to znamen pro m, mla bych bt informovna o vsledku POR, bude povinn muset dluh dopatit? Z prodeje auta jsem mla obdret pes 100tisc, z prodeje vraku auta jsem obdrela 1500K. Dkuji, Swanov
Ven pan, jestlie otec Va dcery neplat vivn, apk podejte trestn oznmen pro podezřen ze spchn trestnho činu zanedbn povinn vivy, pokud tak ji nebylo učiněno. Pokud jde o dluh, pak ten bude muset povinn zaplatit.
10.9.2013 - DOBRY DEN , JSEM NA HMOTNE NOUZY A UREDNICE ME VYZVALA USTNE ZE PO ME CHCE VYPIS Z MEHO OSOBNIHO KONTA .MUSIM JI HO PREDLOZIT A MA NA TO PRAVO. DEKUJI WOLFLOVA
Ven pan, pokud chcete dostvat podporu v hmotn nouzi, pak muste prokzat, e opravdu v hmotn nouzi jste. Z tohoto důvodu po Vs řednice poaduje vpis z Vaeho čtu.
28.8.2013 - je sepsan smlouva o pujce 200 000 K dlunk nechce vrtit pednze jak postup dkuji josef
Ven pane, v tomto přpadě by bylo pravděpodobně nejlep podat alobu na zaplacen. Kadopdně Vm doporučuji, abyste se obrtil na advokta.
25.8.2013 - Dobr den, stala jsem se vitelkou na zklad smlouvy o postoupen pohledvky, uzaven s pvodnm vitelem. nyn bych chtla pohledvku vymhat soudn. Mohu ji alovat u rozhodce na zklad rozhod doloky, kterou uzavel pvodn vitel s dlunkem, i kdy k postoupen rozhod smlouvy na m nedolo? Dkuji za odpov. Mlkov
Ven pan, jestlie je ve smlouvě rozhodč doloka, pak se muste obrtit na rozhodce. Doporučuji Vm, abyste v tto zleitosti konzultovala advokta.
14.8.2013 - Dobr den pan doktorko, prosm Vs o zodpovzen dotazu, zda me pijt exekutor do bytu k rodim mho bvalho manela, kde nem bval manel a ani j trval bydlit, nikdy jsem tam trval bydlit nemla. M tam pouze chod pota. Ptm se proto, e v souasn dob jsem thotn a mm neschopenku psanou na adresu bydlit rodi bvalho manela, protoe se o m mus nkdo po dobu neschopnosti starat. Pedem Vm dkuji za Vai odpov. S pozdravem, Ratajov Ludmila.
Ven pan, jestlie tam v současn době bydlte a mte tam sv věci, můe tam exekutor přijt bez ohledu na to, zda tam mte trval bydlitě, či ne.
12.8.2013 - Dobry den preji Prosim o laskavou odpoved.Manzel odebiral z mistniho obchodu veci na stavbu,vzdy s DPH pro soukromou potrebu.Vystavili vzdy objednavku,pak jsme to vyzvedli a zaplatily.Rok pote udajne zjisitili,ze nam omylem davali veci vice,coz je nesmysl a nemaji na to jedinny dukaz.V obchode maji manko.Manzel neni z teto zeme a muj dojem je,ze ho pro vykryti manka zneuzili.Musime jim to skutecne doplatit?Nic navic jsme neodebrali,sedi nam veskere uctenky..Dekuji a jsem s uctou.Konecna
Ven pan, jestlie objednvky souhlas s fakturou a s tm, co jste zaplatili, pak nemuste nic doplcet.
9.8.2013 - dobr den, prosm o radu. Budu podvat platebn rozkaz na 5 nezaplacench faktur. Musm podat jednotliv na kadou , nebo mohu poslat souhrnn platebn rozkaz, kdy se jedn o stejnho dlunka. dkuji
Ven pan, pokud jsou vechny nezaplacen faktury od jedinho dlunka, sta podat jedin nvrh na vydn platebnho rozkazu.
9.8.2013 - Dobr den, prosm Vs moc o pomoc ve vci : Pjila jsem si od kamarda stku 60 000,- pouze na stn dohodu, podle t jsem mu msn dvala 3000,- ... pozdji se vak m fin.situace velmi zhorila a j i kdy bych velice rda, ale nemohla jsem tolik msn platit. Jednoho dne jsme se seli a tzv."na koleni" mi dal podepsat smnku. Choval se vhrune a nepjemn a j beze svdk podepsala. Uvdomuji se e daj, teba OP jsem napsala chybn a mnila jsem psmo, protoe jsem se ctila k tomuto donucena nepjemnm jednnm. Nyn na konci msce je splatnost a je mi rozeno exekuc a rznmi vymahai. Mm vbec anci se nejak lidsky brnit. ???? moc dkuji za odpovd. M.Pilkov
Ven pan, jestlie daje, kter jsou napsan na smnce, jsou chybn a nejsou pravdiv, pak tato smnka je neplatn a nelze podle n vymhat penze.
8.8.2013 - Dobry den, da se po uzavreni snatku sepsat nejaka dohoda kde bude uvedeno, ze budouci vydelky nebo dluhy se nevztahuji na manzela nebo manzelku? Dekuji
Ven pan, po uzaven satku mete sepsat dohodu o zen spolenho jmn manel, nebo dohodu stanovc, e spolen jmn manel vznikne a ke dni zniku satku. V tto dohod se mete dohodnout, tak, e vdlky, poppad dluhy, budou ve vlunm jmn kadho z manel.
8.8.2013 - dobr den, prosm o radu. Jsme pihlen vitel u insolvennho soudu. Mme 14 nezaplacench faktur a na 7 z nich mme platebn rozkaz. Musme i ty ostatn dt k soudu na platebn rozkaz, nebo kdy b insolvenn soud to nen poteba. Insolvenn sprvce chce dt cel ppad se vemi viteli k soudu. Obvm se promlen lht jestli jsou 2 nebo 3 roky na platebn rozkaz. Nebo sta kdy to souhrnn dv insolvenn sprvce? dkuji
Ven pan, veker pohledvky, kter mte vi insolvennmu dlunkovi, pihlate do insolvennho zen. Klasick promlec lhta v obanskm prvu je tlet. Nerozumm tomu, co je mnno tm, e chce dt insolvenn sprvce cel ppad k soudu. Abych Vm dobe poradila, musela bych znt detaily celho Vaeho ppadu.
7.8.2013 - dobry den.zaplatil jsem za pitelkyni exekuci,ona ted tvrdi e to byl dar.co mohu delat?jedna se o 80.000.dekuji
Ven pane, vyzvte Vai ptelkyni, aby Vm vrtila stku, s tm, e se jednalo o pjku. Informujte Vai ptelkyni, e na ni mete podat alobu a domhat se zaplacen tto stky u soudu.
2.8.2013 - Ven pan doktorko, 13 let pracuji jako uitelka na Z. Nyn jsem dostala od zamstnavatele vpov pro nadbytenost, prosm cituji : "Bezprostedn pinou Va nadbytenosti je realizace organizan zmny, kter je zpsobena nastalm poklesem potu k koly, s tm souvisejcm snenm potu td a nslednm snenm potu vyuovacch hodin. S ohledem na pijat rozhodnut o organizan zmn ji nebude mon Vs dle zamstnvat pracemi dohodnutmi v pracovn smlouv a Vae pracovn msto bude od 1.9.2013 zrueno. Zkonn vpovdn doba in dva msce a zan bet od 1.7.2013. V souladu se zkonkem prce mte prvo na odstupn, a to ve vi trojnsobku prmrnho platu." V tto kole vyuuji na prvnm stupni sama spojen ronky 1. - 4. a k tomu jet 4 ky z 5 ronku. Podotkm, e kola je devtilet. kola se neru, ronky zstvaj ve kole dl. koln inspekce dala pkaz na zruen msta zstupkyn koly, kter m 2 roky do dchodu (u pouze Aj a Tv, pestoe anglitin na kole je a Tv u asistenti a ostatn pedagogov) a j jsem dostala vpov z nadbytenosti a na moje msto nastupuje zstupkyn editelky. Nyn dokonuji studia na V, pro kter m dala pan editelka doporuen a posudek, ve kterm pan editelka pe, cituji : " Pan uitelku znm osobn od doby jejho nstupu a proto mu jej prci uitelky zodpovdn posoudit. Potm s jejm dlouhodobm psobenm v na kole, nebo odvd kvalitn prci a vdy se na ni mu spolehnout." Toto ve podpoila i Krajsk inspekce, pesto jsem dostala vpov pro nadbytenost, kter kon 31.8.2013. Prosm, porate mi, jak se mohu brnit a jak je moje ance se vrtit na pvodn msto uitelky, (proto jsem tak studovala V), kter jsem zastvala poctiv a dnm zpsobem jsem se nikdy neproheila v oblasti zkonku prce. Nevm, jestli si me pan editelka takto manipulovat s uiteli, ruit jejich msta a nsledn dosazovat uitele podle toho, jak se j zlb. Dkuji Vm za V as i odpov. Pavla Z.
Ven pan, mete informovat zamstnavatele, e povaujete vpov, kterou Vm dal za neplatnou. Muste tak uinit psemn a bez zbytenho odkladu, s tm, e je teba uvst, e trvte na tom, aby Vs dle zamstnval. V tomto ppad bude V pracovn pomr nadle trvat. Ve lht 2 msc ode dne, kdy mlo dojt k rozvzn pracovnho pomru, mete neplatnost tohoto rozvzn, tedy tto vpovdi uplatnit u soudu. V tomto zen pak budete muset prokzat, e vpov byla neplatn, a e Vae msto nen rueno.
2.8.2013 - dobr den mam dotaz k ddictv matka je ti roky po smrti a do dnenho dne m nikdo neinformoval jestli probhlo ddick zen nebo ne jedin co jsem zjistil tak po matce dum kter vlastnila najednou vlastni bratr matka ped smrti dva roky bojovala s rakovinou a byla pod lky bratr ml podpisov prvo tak se domnvm e lo tak trochu o podvod dkuji za v nzor s pozdravem Loubek
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na pslun soud s dotazem, zda a ppadn kdy probhlo ddick zen, zda ji bylo skoneno a s jakm vsledkem. Jeliko jste oprvnnm ddicem, tedy mte prvo na vydn ddictv podle 485 obanskho zkonku. Toto prvo se promluje po uplynut t let od prvn moci rozhodnut, jm bylo ddick zen skoneno. I v ppad, e by Vae matka sepsala zv, ve kter by odkzala ve Vaemu bratrovi, pak Vy jste neopomenuteln ddic a mte prvo na zkonn podl.
1.8.2013 - Dobry den chtela jsem se zeptat na kamarada pujcil si na zastavu bytu pujku od jet money splacel pravidelne ted mu to nevyslo tak je ihned kontaktoval ze to do 8srpna zaplati splatnost byla k 20dni v mesici vcera mu prisel dopis zesplatneni uveru je hotovy tyden v prodleni ani upominka vubec nic ale rovnou zesplatneni muze to resit nak soudne??dekuji
Ven pan, doporuuji Vaemu kamardovi, aby se obrtil na advokta, jeliko neznm pslunou smlouvu, tak se k tomuto nemohu ble vyjdit. Jestlie je ve smlouv uvedeno, e ke zesplatnn vru me dojt v ppad, e nen zaplacena jedna spltka, pak nen nutn ani zaslat upomnky a opravdu vr v tomto ppad me bt zesplatnn. Nicmn zle na podmnkch konkrtn smlouvy.
1.8.2013 - vloni jsem si si vzala pujku u pfofit kredit 4999k vdy jsem adn splacela 892k msin ale vlednu se pechazelo na skarty tak jsem nezaplatila v terminu a potom pila sprcha dali mi pokutu ve vyi 50procent y celeho uvru co ini 10200k jsem duchodce a nevim si rady sice pujku mam splacenou ale stale mi volaji e dluim za penale co ini 10200k co mam dlat kvta drevenakova dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se spojila se spolenost, u kter jste si vzala pjku, a domluvila se s touto spolenost na spltkch dlun stky. Vzhledem k tomu, e nemm k dispozici smlouvu, a nevm, za jakch podmnek jste si pjku sjednala, Vm nemohu lpe poradit.
31.7.2013 - Dobr den, v byt, kter uvm a vlastnkem je m maminka dolo k vmn zmku u vchodovch dve u domu. SVJ m svj pdlov systm dle kterho mi chtj "dt" 1 nebo 2 vstupn ipy (v byt je hlena 1 osoba), j vak potebuji/poaduji 4. Porate mi prosm, jak se brnit tomuto omezen vlastnickho prva. Maj prvo takto poet kl/ip omezovat? Jak postup navrhujete, pp. jak by Vae prvn pomoc vypadala. dkuji
Ven pan, spoleenstv vlastnk jednotek by mlo na takovto postup prvo v ppad, e by byl odhlasovn na vboru vlastnk, nebo e by takto rozhodl poven vlastnk. Spoleenstv vlastnk jednotek vak me ip i kl dt Va mamince. Vy jeliko nejste vlastnk, nemte oproti Spoleenstv vlastnk jednotek dn prva. Je tedy teba, aby to byla Vae maminka, kter zad o tyto kle nebo ipy. Jestlie SVJ odmtne poskytnout vce ne dva kle nebo ipy, pak jim navrhnte, e si je nechte pidlat na vlastn nklady.
30.7.2013 - Dobry den chtel bych se vas zeptat kdyz neni ve smlouv sjednan vyplatni termin je smlouva platna ? nebo neni dekuji p.Gruka
Ven pane, to, e ve smlouv nen doba splatnosti uvedena, zpravidla neznamen, e je smlouva neplatn. Nicmn zle na tom, o jakou smlouvu se jedn. Z Vaeho dotazu nen patrno, o pesn jde.
27.7.2013 - Dobr den, pbuzn zemel nhle doma, byla nazena zdravotn a nakonec i soudn pitva. Je to ji msc a pl a stle nebyl dn souhlas s pohbem! Na policii i na pohebn slub kaj, e se taky div, e to tak dlouho trv. Mme anci s tm njak pohnout? Obrtit se na sttn zastupitelstv a poadovat vysvtlen? z policie ns nikdo neinformoval...
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na pslunho sttnho zstupce a podala ho o udlen souhlasu s pohbenm. Podvm zprvu a jsem s
25.7.2013 - dobry den,chtela jsem se zeptat nedavno jsem si zadala o insoloenci tak mi byla schvalena ted jen cekam az prijde dopis od soudu kde mi urci mesicni splatky atd... ale abxch se dostala k me otazce, spaltky bych mela platit 5let coz je dlouha doba tak bych chtela vedet jestl muzu behem tech 5 let uver na splatky nebo ne? dekuji bara
Ven pan, jakkoliv nakldn s majetkem budete muset mt schvleno insolvennm sprvcem. Rozhodn Vm nedoporuuji, abyste si brala vr na splcen spltek, protoe pedpokldm, e do insolvence jste se dostala z toho dvodu, e nejste schopna hradit sv zvazky. Obvm se tedy, e by tento postup nikam nevedl.
22.7.2013 - Dobry den,prosim o radu,manzelovi v kvetnu bylo soudne snizeno vyzivne na dva tisice,od lonskeho brezna,dluzne vyzivne tam zustalo 22000,-13.7.prislo k nemu na firmu usneseni od soudu,ze mu maji strhavat od pristiho mesice 3000,- a ze dluzne vyzivne dela 42000,-,nerozumim tomu,kdyz zajdu na soud bude se tam nekdo s manzelem bavit a vysvetli mu to nekdo?Dekuji za odpoved M.K.P.
Ven pan, jsem si jist, e u soudu Vaemu manelovi pedmtn usnesen nkdo vysvtl. Nicmn Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta a V ppad s nm konzultovali. Bez znalosti usnesen a dalch detail Vm bohuel nemohu lpe poradit.
21.7.2013 - Dobr den, rodie manela vlastn spolu s dcerou RD (kad 1/2). Dcera si vzala vr a rodie v dobr ve se stali ruiteli. Dcera zatm splc, ale vyhrouje, e pestane a budou to muset zaplatit oni. Dcera vlastn RD, kter je zcela bez zvazk. Je mon njak na tento dm zdit zstavn prvo, aby se jako ruitel pojistili, e dcera bude vr splcet? Dkuji za odpovd. Juikov
Ven pan, zstavn prvo je mon na RD zdit, avak je poteba souhlas zstavce tj. dcery. Bez jejho vdom to nen mon. I tak si banka nadle bude moci vybrat, zda se bude chtt uspokojit na ruitelch, i na ppadn zstav.
21.7.2013 - Dobr den. Mm dotaz zda mi me exekutor zabavit zbo v m prodejn kdy mj dluh je soukrom
Pokud jste OSV tak ano.
18.7.2013 - Dobr den,chtla bych vs poprosit o odpov na mj dotaz.Zrove se omlouvm z dvodu vysvtlen cel zleitosti ,za obshlost textu. Mj ptel pobral invalidn dchod,vzhledem k tomu e m snenou pracon schopnost ,se znanm pracovnm omezenm tak si sehnal k tomuto odpovdajc zamstnn.Jeho pjem vetn inval.dchodu,byl cca 15000,-V tto dob si jeho bval ji vdan manelka (z dvodu,e se mu navil pjem o invalid.dchod)zadala u okresnho soudu o zven vivnho.Soud rozhodl v pomrn krtk dob,uril zaplatit zptn 1 rok (od doby kdy zaal pobrat dvky z inval.dchodu)zven vivn,tm pdem vznikl dluh kter mus spolu s vivnm splcet.msn ml platit 2500 vivn + 500,- spltka dluhu,dohromady 3000,- K.Odvolal se ke kraj.soudu a ten stku snil na 2000,- vivn + 500,- spltka dluhu. Z tohoto pjmu 15000,- K (dle nazen soudu)platil tedy vivn na syna 2500,- K.Po ase mu byl invalidn dchod odebrn a jeho pjem se omezil pouze na mzdu kter je 8700,-pracovn omezen mu ale zstalo.Po njak dob vnji onemocnl se srdkem a byl na pracovn neschopence,ta inila 5200,- a z tohoto stle platil vivn 2500,-.Jeliko jeho finance nestaily ani na pokryt ivotnch poteb,nato aby z tohoto platil vivn,zaadal v tto pracovn neschopnosti u okresnho soudu o snen vivnho(i z dvodu odebrn inv.dchodu)-to bylo v listopadu loskho roku.Po pl ron pracovn neschopnosti (msn 5200,-K !),zaal opt pracovat-jeho pjem 8700,-.Do tto doby(ervenec 2013) tj. od listopadu loskho roku do ervence 2013 tj.7 msc, nerozhodl okresn soud o snen vivnho.Ptel dlu za njemn,m ode m pjeno spoustu penz aby vbec mohl dstojnji pet.Prosm o radu,zda me takto okresn soud postupovat a nechat takto otce, kter zada z vnho poklesu financ o snen vivnho,tak dlouho ekat na rozhodnut o snen?Ptele bval manelka ,kter m syna v pi,je vdan, financemi nestrdaj a m t sestru jako zapisovatelku u soudu.Ve se m jev jako zmanipulovan a podjat.M ptel monost se njak brnit?Vdyt kdyby neml nkoho kdo by mu pomohl(rodie ji nem), byl by odkzn zemt hlady nkde pod mostem.Nyn sice pracuje,jeho vdlek je 8700,- z toho mus uhradit poplatky za bydlen,stravu,jzdn do zamstnn a hlavn lky kter m uvat vzhledem k jeho onemocnn a mus stle platit vivn ve vi 2500,- Prosm porate jak se brnit aby bylo rozhodnuto co nejdve a zda mus soud vzhledem ve uvedenm skutenostem ,rozhodnout snit vivn od data zadan o snen?Moc vm dkuji za raduS pozdravem a pnm hezkho dne Jana M.
Pokud se pjem snil a soud neorzhodl, mus ptel hned zat platit ni vivn, jeliko i kdy dojde ke snen vivnho zptn, nic mu nebude vrceno, jeliko spotebovan vivn se nevrac.
15.7.2013 - Dobr den, chtla jsem se zeptat jestli je nutn mnit njemn smlouvu, kdy jsem se vdala a zmnila jmno. Pronajmm drustevn byt a pi uzaven njemn smlouvy jsem jet byla Hjkov. Dkuji za odpov Blanka Mlnkov
Njemn smlouvu nemuste mnit.
14.7.2013 - dobry den u soudu jsem dostal uhradit4000 ule mzdy souhlasim achtl sem to zaplatit ekal jsem na ek nebo konto kdeto mam uhradit nic nechodilo a najednou bez vizvani e bych ml uhradit dluh my bylo oznameno e mam exekuci na plat 24000 rad bych se poptal jdeto udlat takto bez vyzvani e mam platit a hned mi napait exekuci dkuji za odpovd a dovetek na rozsudek sem dostal amnestii ta se nato nevztahuje dkuji za odpovd
Je to mon, jeliko jste nedodrel lhtu stanovenou v rozsudku.
11.7.2013 - Dobr den rda bych se zeptala kolik musm zaplatit sttnmu notai kter pete zavt a jestli musme mt odhad nemovitosti. dkuji Hntkov
Odmna note zle na hodnot ddictv.
10.7.2013 - Dobr den, chtl jsem se zeptat ohledn reklamace tabletu. Tablet jsem reklamoval, od druhho dne po reklamaci, kdy zacina beet zakonna lhuta, ubhlo 30 dn, tento den byla sobota, a teprve v pondl byl reklamovan tablet odesln jakousi pepravn spolenost, s tm e v ter jsem ji zsilku odmtl pijmout a odstoupil od smlouvy. Dle mho nzoru se peprava do reklamace nezapotv a v pondl jsem ml nejpozdji reklamaci pevzt. Dkuji za odpov Lubo ERN
Od smlouvy nemte prvo odstoupit pro prodlen spojen s nedodrenm reklaman lhty.
6.7.2013 - Dobr den, prosm o radu. V prbhu loskho roku nm stavebn firma u RD stavla oprnou ze spolu se sousednm pozemkem. Na stavbu zdi byla pouvna el.energie a voda z naeho RD. firma si pot domluvila stavbu dalch oprnch zd, kter vak s mm pozemkem nejsou spojeny. Pi stavb pouvali svvoln mou el. energii a vodu z ppojky na dom. Pi stavb jim byla bezplatn zapjena mnou nov koupen mchaka, kterou vak firma zniila na stavb jin zdi a ji nevrtila. Ped mscem pilo vytovn energie a vody a rozdl nedoplatku oproti bn spoteb in tm 15tis.K. Jak postupovat pi vymhn penz za novou znienou mchaku pi PC 4tis a spotebovanou energii a vodu. Dkuji s pozdravem Jana Salajkov
Pokud firma nezaplat dobrovoln, obra te se se alobou k soudu.
5.7.2013 - Dobr den, prosm Vs tmto o radu jak postupovat v ppad, e mj bratr neoprvnn uv byt svch rodi, nen zapsn v njemn smlouv a ani tam nem trval pobyt, psychicky je tr a jejich dchody pouv pro soukrom ely. Nyn jsem zaplatila za rodie dluh na njmu jeliko jim Bytov drustvo hrozilo zruenm njemn smlouvy. Brn mi ve styku s nimi, jeliko je zadluil ( mamince sjednal L, udlal jejm jmnem podvod a maminka m dnes exekuci 600 000), a tak se chci zeptat pokud se mi poda rodie zastihnout v jeho neptomnosti a pimt je aby mi podepsali plnou moc abych je mohla zastupovat ve vech vcech je mon do tto pln moci dt i e za n mu podat alobu na bratra k soudu pro neoprvnn uvn bytu, rodim je 80 let ( neum se prvn brnit ) Dkuji
Jist je to mon. Rodie Vm mohou udlit jakoukoliv plnou moc.
3.7.2013 - Dobr den,mme takov problm. Mj manel se svm otcem vlast byt,byt byl rozdlen mezi manela a otce p na pl. Bohuel nm ted dla manelovo otec velk problmy a byt blokuje. Nememe se s nm domluvit,jestli do bytu pjde bydlet. Chtly jsme po nm aby ns z plky bytu tedy vyplatil a potom si s nm dlal,co uzn za vhodn. Bohuel se s nm ned domluvit a ve odmt. Je monost pokud se to mezi nmi nezlep vymhat vyplacen z bytu soudn cestou? U vbec nevme,co dlat. Dkuji
Mete podat alobu na zruen podlovho spoluvlastnictv.
3.7.2013 - Dobr den, zemel mi pbuzn, kter il pln sm v obecnm byt. Byt je nyn zapeetn polici a to ji skoro 14 dn po smrti njemce. Probhala tak soudn pitva, vsledky soudn pitvy jet nejsou kompletn a na nkter se bude ekat a 3 tdny ! Pokud je k dispozici souhlas sttnho zstupce s pohbenm, tak je pece mon ji do bytu s notem vstoupit ne? Jak se d urychlit ddick zen, nebo zda m policie prvo tak dlouho nechat byt zapeetn, je tam teba udlat podek a byt vyistit - b elektrick spotebie, jsou tam potraviny a krom toho tam tekla voda jak jsme se dozvdli od soused. Dkuji moc!
Souhlas se vstupem mus vydat policie a not.
1.7.2013 - Dobr den, Chtla bych se tmto informovat na postup .Pjila jsem 28 000K v roce 2010 Pohledvka se tk stky 28 000 K ,od fyzick osoby.K tomuto dluhu mm sepsanou smlouvu i smnku.Jak mohu postupovat,ppadn jak najt solidn vymahac spolenost. Pedem dkuji za odpov.
Nehledejte vymahae a obrae se na advokta, kter pod alobu k soudu.
1.7.2013 - Dobr den,po roce nm skonila njemn smlouva v byt a my u j nechtly prodlouit..Kauci kterou sme sloili u pedn bytu nm byla strena za posledn njemn..Pan po ns po pedn kl od bytu chtla 3000 zlohu dokud j nepjde vyutovn za ron energie...Stm e do konce msce se nm s vyutovnm ozve a bud nm zlohu vrt nebo jen st a nebo i vc podle toho jak bude vyutovn...a pesn to stoj i ve smlouv e maj msc od ukonen smlouvy na to aby nm pedloily vyttovn..Kle od bytu sme pedvaly 30.Dubna stm e do konce msce kvtna se nm ozvou...30.kvtna stle nic tak sem psala pan sms jak to vypad napsala ozveme se..od t doby mi nevzala ani jedin telefon na sms nereaguje a doma furt nikdo neotevr..mete mi poradit co stm ?
Na anonymn dotazy neodpovdme.
29.6.2013 - Dobr den, z auta, kter stlo zaparkovan a dn uzamen ped domem, mi byly odcizeny airbagy u idie a spolujezce. Po oprav v servisu mi byla pojiovnou Kooperativa odmtnuta hrada kody s odvodnnm, e nelo o krde, protoe pachatel se do auta vloupali, ani by poruili zmky u dve. Protokol Policie R uvd, e se jedn o krde vloupnm a jeliko se nepodailo pachatele vyptrat, vc odloila. Ve smlouv s pojiovnou mm jasn uvedeno jako jedno z pojistnch nebezpe vandalismus, co by se mlo, dle pojiovac poradkyn se kterou jsem smlouvu sepisoval, pesn tto situace tkat. Mete mi, prosm, poradit jak mm dle postupovat, aby mi byla koda uhrazena? Moc dkuji za odpov Martin Pin
Podejte alobu k soudu.
25.6.2013 - Dobr veer chci Vs poprosit o radu. iji u 6 let s ptelem, kter m velk dluhy , kter se sna jak to jde platit , ale je to velk stka kterou snad v budoucnu urad. Mme spolu let dt a m by zajmalo to kdyby se nedejboe mu nkdy nco stalo ,protoe za prac dojd stalo kdo pak bude dluhy platit za nho? Mm strach zda nemou dluhy pak padnout na nae dd. Pokud ano co proti temu dlat aby se teho mal v jeho plnoletosti nezhroutil kdy za nic neme a bude si zaizovat svj vlastn ivot. Dkuji za Vai odpov pedem.
podle stvajc pravy ddic odpovd za dluhy pouze do ve nabytho ddictv. Podle novho OZ bude ale odpovdat za Vechny, pokud bude ddit. Jedin reen je odmtnout ddictv.
17.6.2013 - Dobry den.Prosim Vas o radu- Od brezna 2012 neziji ve spolecne domacnosti se svym manzelem.Duvodem bylo stale biti,ponizovani a spolecne dluhy.Rok ziji sama se dvema detmy- 2roky a 8let. Chci se rozvest,ale muj exmanzel mi stale dela problemy : meho starsiho syna pouziva jako tzv. prostrednika k reseni svych problemu.Toto myslim,ze semnou nekomunikuje ustne a ani mobilem.Meho syna si vezme,kdyz je venku a pak mi ho posila s placem domu,ze chce jet k otci.Nezakazuji mu kontakt s obema detmy,ale exmaznel si bere jen stariho,o nejmensiho nejevy zadny zajem.Mam na Vas prosbu-poradte mi prosim,jak se muzu rozvest,kdyz mi na soc.urade rekli,ze nic se neda delat,pokud nedostanu soudne podany navrh o rozvodu.Jsem jak v zacarovanem kruhu-uz nevim jak rychle vyresit muj rozvod.Prosim poradte mi.Dekuji Jana Pf.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
11.6.2013 - Dobr den, znm dchodkyni, kter vedle pobrn dchodu pracuje na pracovn smlouvu a kter soud povolil oddluen spltkovm kalendem. Myslm, e soud vydal nezkonn usnesen, protoe pikazuje SSZ uplatnit nezabaviteln stky v plnm rozsahu a ke srce po odeten nezabaviteln stky pout dv tetiny v souladu s pravidly pro vkon rozhodnut, kdeto pltci mzdy pikazuje srazit celou istou mzdu, jak byla vypotena po odeten pojistnho a dan. Podle mho nzoru by se u pltce mzdy mlo postupovat tak, e sice neuplatn nezabavitelnou stku, ale mus ponechat t pan tetinu, tzn. 3033 K. Zajmalo by mne, podle jakch pedpis me takto soud postupovat. Dky!
Na V dotaz nemohu bez prostudovn listin odpovdt.
10.6.2013 - chtela jsem se zeptat jestli bych vas mohla poprosit o zaslani vzoru o navrhu navraceni rodicovskeho prava spet.dekuji za kladne vyrizeni
Vzory nejsou.
8.6.2013 - Dobr den, chtla jsem se zeptet, lze pepsat dm i s dluhem? V katastru nemovitost je finann ad zapsn.Dkuji za odpov.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
6.6.2013 - Dobr den, chtla jsem se zeptat co mi hroz kdy jsem pobrala podporu v nezamstnanosti a to na zklad pedloen pracovn smlouvy a evidennho listu dchodovho pojitn, take v tomto smru bylo ve v podku, ale fyzicky jsem danou prci ve skutenosti nevykonvala?Dkuji Eva
Hroz Vm, e Vs zavou pro podvod.
5.6.2013 - Dobr den.Mj manel podal na sebe insolveci u m dokonce insolvennho sprvce.Chtla jsem se zeptat jak to je s exekuc.Protoe mu ji pod strhvaj a to dokonce pila dal.Mus exekuci platit nadle ne bude mt soud?Dkuji Novkov
Mus platit dokud nebude pravomocn rozhodnuto o insolvenci.
4.6.2013 - Dobr den, rda bych se Vs zeptala: Mj manel je u 3 rokem v insolvenci.Po cel ti roky to bylo tk,ale zvldali jsme to. Loni piel manel o prci,firma ve ktr pracoval skonila a propustila 700 lid! Manel byl 4 msce bez prce, neustle slyel,mme plno,nebo e vybrali nkoho jinho( no adatel bylo najednou hodn) Nakonec nael manel prci v zahrani v Nmecku.Jeliko nm nic nezbvalo manel odeel pracovat do zahrani 1.6.2013 Rda bych vdla jak to bude te s oddluenm. Rdi bychom oddluen dotli do konce,nechceme dn problmy s IS ani soudy! Rda bych vdla, kolik by nleelo manelovi penz? J zstala s dtmi v R. ( Dti mm z prvnho vztahu) Manel by ml mt plat okolo 1040 euro. Nco mus poslat m jinak nemm jak zaplatit njem a nco mus zstat jemu na stravu a bydlen . Moc dkuji za odpov.
A manel posl stejn jako dv, ne ztratil prci.
2.6.2013 - Potebujete vr zat podnikat? Potebujete vr splatit sv ty? V souasn dob nabzme vzdlvac vr, podnikatelsk vr, vr na bydlen, pro zemdlsk vr, osobn pjky, auto vr, atd., Pokud potebujete pjku, vyjdete svj zjem, take meme poslat dal informace k vm. kontaktujte ns emailem
Na anonymn dotazy neodpovdme.
30.5.2013 - Dobr den, obracm se na Vs se dost o radu. Od nora 2012 pracuji v soukrom firm, nikdy jsem nemarodila. V noru 2013 mi byla prodlouena pracovn smlouva do ledna 2016. Od 3.4 jsem v pracovn neschopnosti. Minul tden jsem dostala emailem vyrozumn od svho nadzenho, e doporuuje majitelce firmy ukonen mho prac.pomru z dvod - moji nedslednosti, patn organizovanosti prce a nekvalitn kontroln prce. NEN TO PRAVDA. Vm, e na m msto u pijmul kamarda jednoho z mch koleg. Je mi 55let a jsem z toho dost zoufal. Je mi lto, e o m ka nepravdy. Vpov jsem zatm nedostala, ale u jsem musela pedat sluebn auto a sluebn telefon, kl od kancele a vstupn kartu.Jsem u zdrav a vybrm si starou a novou dovolenou.ekli mi, e pokud nechci mt problm, tak podepu vpov dohodou, nebo budu mt s nima problm.Nikdy jsem nedostala psemn ani stn upozornn, e nco dlm patn. Co mm dlat? Prosm porate. Nechci se za tto situace u vrtit, ale ani nechci podepsat dohodu. Dkuji vecov
Nevidm dvod, pro nechcete podepsat dohodu a nechat si vyplatit odstupn, pokud se nechcete vrtit do prce.
29.5.2013 - Dobr den, prosil bych odpov na otzku, e kdy vm a znm neplatie naeho SVJ - s napklad s 20 - 50 tiscovm dluhy na kompletnm njemnm a o tvhto konkrtnch dluncch mluvm s ostatnmi vlastnky naeho SVJ , zda poruuji a vystavuji se zkonu o nemonosti en tchto informac , kdy uvdm pouze jen a jen jejich jmna. Bylo mi ji vyhroovno, e prv pro toto budu mt problm se zkonem. ( Je zde ji 7. dlouhodobch neplati ). Vlastnme spolen panel.dm (46.vlastnk), kter proel ped 4.roky celkovou GO, a vichni vlastnci byt mme u banky spolenou pjku nkolik milin korun. Zde je prv dvod, pro se na neplatie snam poukazovat , nebo spolen penze do fondu oprav jsou pouvny mmj na dal a dal vylepovn spolenho bydlen . . . . . . Jde mi pouze o to, zda mohu veejn a konkrtn na tyto recidivn jevy veejn poukazovat a it mezi spolubydlcmi , kte nejsou o situaci informovni ani naim vedenm SVJ. Ono toti hroz, e na ns sko banka a o byty pjdeme pokud nebude na spltky. Moc dkuji za fundovanou odpov.
Vichni spoluvlastnci maj prvo vdt, kdo m dluhy na hrad nklad spojench s bytem. Nedopoutte se nieho nezkonnho.
29.5.2013 - Dobr den, s manelem sme rozvedni , manel si vzal moje prijmen, chcela bych aby si sebral spt svoje prijmeni co mm delat, dekuji za pomoc a radu. Sona
Na anonymn dotazy neodpovdme.
27.5.2013 - Dobry den, muze mne zamestnavatel vyslat na sluzebni cestu (3 tydny, Japonsko), kdyz mame dite 1,5 roku? Ani ja ani manzelka nejsme na rodicovske dovolene. Jsem clen symfonickeho orchestru, ale nepredpokladam, ze by to hralo nejakou roli. Dekuji za odpoved, Jakub Hron
Me.
21.5.2013 - Dobr den chtl bych se zeptat . Koupil sem holce k vnocm nov mobiln telefon + sim (ve v podku ). Zstal mi jen fakturan doklad o zaplacen hot.., (s mojm vlastnictvm ) . Pak jsme se rozeli a vzal sem si telefon nazptek . Ona to nahlsila a zablokovala tel.slo a mobil co nechpu jak ji to mohly dovolit , kdy vlastnk sem j ne ? od veho mm doklad .... Dkuji za odpov
Na anonymn dotazy neodpovdme.
20.5.2013 - Dobr den, soused vystavl ze na spolen hranici naich pozemk cca 8 let zptky ( bylo na to pslun povolen a souhlas obou stran - tehdy m matky ). Te za mnou piel e kus jeho pozemku je urit na m stran zdi a e to chce cel nechat pemit. Nesouhlasm s nm. Nen pravdou, e tou vstavbou zdi jsme vlastn potvrdili hranici obou pozemk? Dkuji, Jan Brussmann
To zle na okolnostech. Stavbou plotu se ale urit neuruj hranice.
18.5.2013 - Dobr den, jsem v hmotn nouzi, musm platit da z nemovitosti? Na netu jsem etla, e jsem osvobozena od dan z nemovitosti pokud jsem v hmotn nouzi, ale na F mn sdlili, e musm mt ZTP. Tak te nevm co je pravda. Existuje njak formul na osvobozen od dan z nemovitosti nebo musm sloenku zaplatit a pak kopii dt soc. pracovnici, kter mn da zapote do vdaj na bydlen? Moje soc. pracovnice mn takov vci neporad, ba naopak. Mete mn prosm poradit, jak postupovat? Dkuji moc za odpov
Na anonymn dotazy neodpovdme.
14.5.2013 - Dobr den, chtla bych se zeptat, zda je mon se vdt, pokud jsem v insolvennm zen a jak to bude mt nsledky pro mho budoucho manela?
urit se mete vdt a nebudeto mt vbec dn nsledek pro manela.
12.5.2013 - Dobry den, prosm potrebuji pomoct ,jestli by lo pepsat nemovitost na kter je exekuce. Mm zjemce kte by cel dluh uhradili formou spltek a chtel by jsem vdt jestli po podepsn smlouvy zajemcem by cel dluh spadal na nj.Dkuji
V dob exekuce nemete dm prodat bez souhlasu exekutora.
6.5.2013 - Dobr den, prosm o nsledujc. Ji pt msc mi na pevnou linku vol z mobilu skrytm slem neznm (dnes u znm) lovk, tm kad den a hlavn o vkendech v brzkch rannch hodinch. Frekvence voln je tak 40x - 50x denn. Po zvednut sluchtka chlap enskm hlasem vykikuje "Mra m bije, Mra m bije", "ukli si, m tam bordel" a jin pikantnosti nebo do sluchtka pout neidentifikovateln zvuky, ppadn je ticho a nahrv si moje reakce. V posledn dob zaal volat i syna do zamstnn a svm volnm enskm hlasem mu vykld smylen historky. Je to psychopat, skryt slo jsem si nechal rozkdovat a el jsem podat trestn oznmen na policii. Tam mi bylo eeno, e se nejedn o stalking, protoe mi nejde o ivot. Zjistili mi podle rozkdovanho sla jeho jmno i adresu. Jestli mi jde o ivot nemohu posoudit, protoe pokud si onen psychopat zjist daje o mn (zamstnn a pod.), daje o synovi, nevm kdy se me tato osoba vyskytnout v m blzkosti a co me udlat. Trv to ji pt msc a j nechpu, pro policie tvrd, e nejde o stalking, proto na nj nemohu podat trestn oznmen, protoe mi nejde o ivot, take mohu podat poze njak oznmen o pestupku. Doetl jsem se, e od 1.1.2012 je stalking v trestnm zkonku a v eskm prvnm du jako trestn in Nebezpen pronsledovn a dl jsou popsny veker zleitosti, kter pesn pasuj na mj problm. Take se na Vs obracm o radu, zda se v mm ppad jedn o stalking a jak se mm zachovat, kdy u to trv pt msc. Ten psychopatick lovk je pro nai rodinu ciz osoba. Jak se na nai rodinu dostal nevm, ale v kadm ppad u nm z toho doma zan "hrabat" Dkuji moc za pomoc.
Ven pane, podejte trestn oznmen psemn a zdraznte, e v souasn dob je vm vyhroovno i fyzickm napadenim. Jinak se tm policie nebude chtt zabvat.
5.5.2013 - dobry vecer pisi vam chci se zeptat byla u me exekuce a mam stitky poplepeny na nabytku budu dluznou castku platit 2 roky a 8 mesicu musim ty stitky mit stale nalepene nebo je mohu odlepit a nalepit na papir nebo mam maly dite a mam strach aby mi je neodlepil dekuji predem za odpoved s pozdravem maria ficnarova
Na anonymn dotazy neodpovdme.
5.5.2013 - Dobr den, prosm o radu. Mohu v insolvennm zen poadovat smluvn pokutu stanovenou uritm procentem za den, kdy ve smlouv o pjce, uzaven s dlunkem, je dohodnuto, e smluvn pokuta je splatn do 5ti dn od vytovn? Vytovn jsem ale neprovedla a u to nestihnu, protoelhta pro pihlen pohledvky brzy uplyne. Dkuji
Bez vytovn pohledvka nevznikne a proto ji nemete pihlsit.
2.5.2013 - dobry den jsem rozvedenej a bejvala zakazuje synovi aby si semnou psal a zakazujemu aby keme jezdil,kam mam jit a neco s tim udelat,diky za odpoved,.
Podejte si nvrh na pravu styku k soudu.
1.5.2013 - Sestra zemrela v nemocnici z viny lekaru je to prokazane ja momentalne nejsem v ceske rep a jsem adoptovana (prvni) dcera. Prinalezi mi take odskodne nebo se ja nekvalifiluju ? Dekuji
Na anonymn dotazy neodpovdme.
29.4.2013 - Dobry den, prosm potrebuji pomoct ,jestli by lo pepsat nemovitost na kter je exekuce. Mm zjemce kte by cel dluh uhradili formou spltek a chtel by jsem vdt jestli po podepsn smlouvy zajemcem by cel dluh spadal na nj.Dkuji
Na anonymn dotazy neodpovdme.
26.4.2013 - Dobr den, Ml bych dotaz, zda plat vpov smlouvy, resp. prvn akt podan bnm e-mailem bez jakhokoliv zabezpeen napklad elektronickm podpisem. Kdy v zpt nensleduje psemn listinn podoba? Osobn o tom velmi pochybuji, bzn email me bt zfalovn. Pedpokldm e ani SMS nelze v takovm ppad uznat. Pedpokldal bych, e z elektronickch komunikanch cest je platn jen zprva zaslan prostednictvm datov schrnky. Mete se, prosm, vyjdit k platnosti vpovdi smlouvy zaslan e-mailem? Dkuji
pokud je vpov z njmu zaslan elektronicky opaten zaruenm podpisem mla by bt platn, m-li i ostatn nleitosti.
24.4.2013 - dobr den, prosila bych radu ohledn pronjmu. Me bt cena pronjmu vy ne cena prodejn? Pronajmm mal pozemek a majitel po m chce vysokou cenu, protoe mm na jeho pozemku konstrukci. Me po m chtt jakkoliv vysok njem? dkuji
Majitel me chtt jakkoliv njem. Je na Vs , zda takovou njemn smlouvu uzavete.
23.4.2013 - Dobr den, d se v souasn dob jet vyeit odkodn za neoprvnn proveden plynofikace bez souhlasu vlastnka pozemku, stavba byla provedena v roce 2005? Dkuji
odkodn se eit ned , zvate otzku njmu.
20.4.2013 - dobr den,20 let marn usiluji o to , aby m VAK platil njakou st penz za to , e mm na mm pozemku zakopan trubky, kolem nich je ochrann psmo a nemohu kolem szet dn stromy a kee s koeny. Pslun m njak njem nebo ne. dkuji
Mte nrok na njem.
19.4.2013 - Dobr den, mm se vdvat a mj nastvajc m syna,bydlme v dom mch rodi, kte jsou rozveden ale oba vlastnci. Nechceme aby jeho syn ddil v budoucnu dm-mme bohuel velk problmy s bvalou a nerada bych jednou eila, e ji musm vyplatit,tedy syna. M to njak een ani bych se stala vlastnkem j sama do svatby? Rodie by chtli sepsat zv, kde budu ddit dm j a m sestra bez manel. Jde to? Dkuji za radu. Vendula K.
V manel a manel va sestry se nemohou ze zkona nikdy stt ddici po Vaich rodich
15.4.2013 - Dobr den, rd bych se dotzal. Jsem OSV a byl jsem se zaregistrovat na OSSZ a ekl jsem, e nechci platit msn zlohy, nebo nechci po sttu dchod, protoe s nm nepotm a prost ho nechci, tak nechci zbyten platit. Bylo mi eeno, e musm, jedin, kdy bych podnikn neml na hlavn nnost, ale na vedlej, ale musel bych bt jet zamstnn. Tak nevm jestli je mon doclit toho, abych nemusel platit zlohy ve vi 1890 K, kdy dchod nedostanu. Nebo kdy se doiji dchodu a nedostal bych ho, tak mm alovat stt? e jsem si dn platil, tak prost chci adekvtn dchod? Pjde mi to troku na hlavu postaven. S pozdravem Michal D.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
12.4.2013 - Dobr den,po mrt otce probhlo ddick zen,bylo vydno usnesen okresnho soudu,Katastrln ad provedl zpis vlastnickho prva.Te jsem zjistil,e u jedn parcely jsem byl zapsn jako nov vlastnk,ale jmno zemelho otce nebylo odstranno.Na Katastrlnm ad mi bylo sdleno,e si mm dojt za advoktem a ten m vydat nov usnesen.Oni pr nemohou zmnu provst.To by stlo asi 5 000.-K. Chci se zeptat,zda je postup Kat. adu sprvn.Dkuji za odpov.
Pokud nen chyba v ddickm rozhodnut mus katastrln ad chybu opravit a bezplatn. Pokud je chyba v rozodnut soudu o ddictv, muschybu odstranit. soud.
7.4.2013 - Dobr den ,prosm o radu ptelkyn mho syna je na Slovensku, kde pracuje a chce se pesthovat do ech. Co mus udlat ,aby brala podporu v nezamestnanosti ,ne si tu najde prci.V echch ji urit nedostane,kdy tu nepracovala.Me ji dostat na Slovensku ,nebo jak to funguje v tomto ppad.Dekuji Josef
Na anonymn dotazy neodpovdme.
6.4.2013 - Dobr den , pan afrnkov.V naem SVJ mme dva vlastnky bytu , kte maj od soudu povolen oddluen z roku 2012.Jedn se mi o peplatky za rok 2012 , musme jim je vyplatit ?Pokud ano , tak pmo jim , nebo insolvennmu sprvci? Dkuji za odpov.
Peplatky vyplate po dohod s insolvennm sprvcem
4.4.2013 - V. pan advoktko, budu strun moje matka se provdala za nevlastnho mho otce v r. 1994 od t doby ije s nm v rodinm domku, kter oba odkzali vetn spor mmu synovci,kter si vzal mhom otna pijmen,j nedostal vbec nic. Prosim napite jestli,bylo tak uinno prvem. s pozdravem m. belani.
Za ivota mohou vlastnci nakldat se svm majetkem zcela libovoln.za jejich ivota nemte nrok na nic. Pro ppad smrti me zstavitel naloit s majetkem podle svho uven s tm, e ze zkona je posledn vle relativn neplatn pokud pomj neopominuteln ddice.
3.4.2013 - Dobr den p.afrnkov.Tmto kratkm dopisem mm k Vm prosbu o radu.V kvtnu 2012 jsem ml raz,musel jsem podstupit v Praze Motole operaci ptee.Stle jsem v neschopnosti prce.V Praze mscem kvtna lkai rozhodnou zda bude dal operace.V dnen dob m pilo upozornn na podpr dobu len vb dlce 380.dn ke dni 2.6.2013.Tam jsem porozuml tomu,e se musm dostavit na okresn sprvu soc.zabezpeen podat o prodlouen.Dotazuji se hlavn na toto.Jsem pojitn u esk pojiovny kde mm plnn trvalch nsledk do 30000 k.Tak v tom mm zahrnuto denn plnni ve vi 100k na den a hospitalizaci na lku.Ovem pojitovna m tak poslala podobn dopis kde m ji denn plnn kon.Mm tak nrok pokud m bude prodlouena neschopenka na OSSZ s tmto potvrzenm do esk Pojitovn a ta m bude nadle denn plnn platit?nebo ji na to nemm nrok.Dkuji s pnm hezkho dne Karel. Koln dne 3.4.013
Na anonymn dotazy neodpovdme.
28.3.2013 - Dobr den chtl bych se zeptat jestli jde kdy rum a lo by to pepsat na nkoho jinho i kdy je bark v exekuci? A jestli by lo od ruen njak odstoupit? Dkuji za odpov s pozdravem Luk
Obvm se , e Vmi navrhovan postupy jsou nereln. Je teoreticky mon od smlouvy o ruen odstoupit, pokud je to ve smlouv ujednno, nebo, pokud je to men podle zkona. Se zmnou ruitele by musel souhlasit vitel, aby byla platn.
24.3.2013 - Ven p.afrankov.Velice Vm dkuji za odpov na n dotaz k problmu naeho syna.Syn ji m nstup do stavnho len.Pobr dchod a to to plny invalidn a zrove nm na nj pidvaji 800 k jako na osobu blzkou.Vlastn prkazZTP/P a j matka jsem opatrovnk.Musm nahlsit jeho nstup na ad prce?Co se bude dt s jeho dchodem,kdy m jet dlun zvazky doma a zrove za nho platme sluby a njem.Chpu,e musme njakou stku platit stavu.Za odpov pedem dkuji.
Mil tazatelko, V dotaz je anonymn a opakovan. Na takov dotazy ji neodpovdme.
22.3.2013 - Dobr den,mj dotaz je,jestli kdy mme dm ve SJM,jestli,obrazn eeno, teba pt tden,meme jt ,asi za notem??a tam sepsat,e se jeden vzdv svho podlu ve prospch toho druhho a ten bude jedinm majitelem tto nemovitosti.Nebo se mus k soudu a nebo to vbec nejde.A jak jsou poplatky. Pedem Vm dkuji za odpov a peji pkn den.
Vmi navrhovan postup nen mon. Ped notem mete sepsat dohodu o zmn rozsahu SJM a na zklad tto dohody i vypodat SJM. Na exekun zen to vak dopad nem.
20.3.2013 - Dobr den chtla bych se zeptat: chceme se s ptelem vzt,ale on m milionov dluhy a nechce aby se po svatbe vitel. vrhli na m.Jde sepsat nejaka predmanelsk smlouva s aby se jeho dluhy netykaly me a meho majetku? Pedem dkuji za odpov
Ano, pedmanelskou smlouvu mete sepsat formou notskho zpisu.
19.3.2013 - dobr den, prosm o radu. Mla jsem stn dohodu o pronjmu plochy na reklamu. adu let probhaly platby a nyn dolo k nedohod. Je mon dt stn okamitou vpov. Je to vpov z pronjmu, nebo odstoupen od smlouvy a jestlije v tom rozdl. Jestli-e lze dt vpov stn jestli plat njak vpovdn lhta. dkuji
Smlouva o njmu bymla bt vdy psemn. Nen-li psemn tko prokete jej existenci nato obsah.Proto nelze ani pemlet o vpovdnch lhtch.Bez bli znalosti vci Vm nelze poradit.
19.3.2013 - Dobr den,chtla jsem se zeptat,jestli je njak een situace,kdy j jsem si koupila podl nemovitosti v hotovosti a mj ptel na hypotku.J vlastnm 89/229.Uv vechno moje vybaven,sm nem nic,bije m,na domcnost pispvat nechce.Nechce m vyplatit a j si hypotku z finannch dvod pevzt nemu.Mm ve sv pi 14letou dceru,kter je nemocn diabetem a j jsem v stenm inv.dchodu.Nemovitost se ned uvat oddlen.Je njak monost donutit ho,aby m z nemovitosti vyplatil?Jinak se od nj nedostaneme.Dkuji moc za odpov.Makov Jana
Jedin zpsob , pokud se nedohodnete, je podat alobu k soudu.
18.3.2013 - Dobr den, ped dvma lety mi zemel tatnek. V ddictv jsem j a sestra zskala 1/3 chaty a 1/3 zahrady a maminka zbytek. Jeliko se nepodailo chatu prodat, chce mi maminka svj podl darovat, ale sestra odmt vyplacen. Chtla jsem se zeptat, zda se d njakm zpsobem sestra vylouit , s tm, e bude vyplacena. Dkuji za odpov Bartkov
Sestra se vylouit bez dalho ned vylouit. Muste podat alobu na zruen spoluvlastnictv.
18.3.2013 - Dobry den. Chtela bych poprosit o radu. Manzel zemrel pred 8 lety a do dneska zplacim jeho dluhy! Dneska mi byl zastaven duchod s tim ze prisla exekuce na jeho byt ktery uz mel pred svatbou. Jak je mozne se branit na exekuci 500 000 korun kdyz jsem v duchodu a manzel je uz 8 let po smrti? Nejedla se tu uz i o promlceci lhutu? Radila by jstye mi okamzite najmout pravnika? Prece mi nemuzou zaklepat po 8 letech na dvere ze musim platit pul milionu? Prosim o radu. Mnohokrat dekuji!
V kadm ppad vyhledejte advokta, protoe dluh by mohl bt promlen.
14.3.2013 - Dobr den. Ctl bych Vs podat o radu. Jsme ti brati a zddili jsme rovnm dlem domek po rodich. V domku nikdo nebydl. Jeden z bratr byl kvli domcmu nsil vykzn na uritou dobu z bytu a nasthoval se do domku. Bez naeho vdom tam podil nov kotel na stedn topen. Jsme povinni mu na tuto investici pispt ? Dkuji za odpov.
Ano jste, pokud se nejedn o nrok ji promlen.
12.3.2013 - Dobr den, manel je u ti roky v insolvennm zen, kde si poctiv sv dluhy plat. Splc tady i dluh ve vi 250000 k z S. Za 5 let bude z tehoto dluhu splacench 41 %, Dnes mi doel dopis z S, kde sesplatnili cel dluh z S a jeliko manel dluh splci spltkami v insolvenci, chtj po mn uhradit cel dluh naven o penle. Co mm dlat. Manel pak plat zbyten, kdy po mn chtj za ten ist dluh o hodn vy sumu. Kam jdou tito penze? Dkuji za odpov.
Bez znalosti smluv nelze kvalifikovan odpovdt.Pokud jste vak spoludlunic insolvence manala Vs nezbavuje povinnosti splcet dluh.
5.3.2013 - dobry den ja by som sa chcela spytat my sme manzelom pracovali ceskej republike 2007do2009 dobre sa nam darilo tak sme zobrali uver 200 000kc a hypoteku na slovensku a kupili sme si byt dva roki sme poriadne splacali nas uver cz ale potom prisla finacna kriza a prepustili nas a dostali sme sa na slovensko a uz od vtedy nesplacame cz je nam to strasne luto ale bohuzial nevieme co robit nemame robotu som na materskej dovolenke neviedme to riesit aj nasu hypoteku splacaju rodicia aby sme neboli detmi na ulici a pred rokom nam prislo europsky platobny rozkaz ze nas predala banka dakemu veritelovi romana akmajerovy tak sme mu napisali ze sme ohotny splacat ale malimi splatkami keby sa dalo a on napisal ze mozme splacat ale len na dva roki a splatki by boli velmi velke tak sme mu napisali ze bohuzial tolkimi nevieme splacat tak by sme chceli odsediet lebo inu moznost uz nemame prosim keby ste vedeli nam dat radu nevieme co mame robit sme zufala rodina uz tie roki co neplatime nemame zivot prosim poradte nam dakujem krasne za vas odpoved
Na anonymn dotazy neodpovdme.
5.3.2013 - Pan doktorko, je mi 21 let, studuji VE v Praze. Rodie se rozvedli v r.2000. Matka ije v USA a nekomunikuje se mnou. Vdala se tam a jej finann situace je vc ne vysok. Plat na mne vivn 1000,-K/ms. Chci si podat o zven vivnho. Mm ve pipraven, avak nevm, jak je obvykl postup soudu v ppad, kdyby si matka potu nevyzvedla, k soudu se nedostavila, k alob se nevyjdila a ve ignorovala? Me se stt, e takov aloba by byla zbyten, e soud by zen /nap.po roce/ zastavil? Dkuji.Edita
To se stt neme. zen bude ale trvat dlouho, s ohledem na doruovn do USA prostednictvm ministerstev a tamnch soud.
5.3.2013 - Dobry den, narodilo se mi s pritelem miminko a chcem zadat o rodicovsky prispevek. Jelikoz ja jsem studentka, mel by papir o prijimech dolozit pritel, abychom si mohli vybrat vysi rodicovske (jinak mne jako studentce by dali 3800kc mesicne, coz nam opravdu nestaci). Jenze pritel ma exekuce a proto se chci zeptat, zda v takovemhle pripade mohou zabavit castku z rodicovskeho prispevku. (materskou mohou, to vim, protoze to neni prispevek na dite, ale pro matku/otce, ale rodicovska??) Dekuji za odpoved
Na anonymn dotazy neodpovdme.
4.3.2013 - Dobr veer, dajn pr me praktick lka podat nvrh na zmnu zpsobilosti k prvnm konm? (nmi zjitn jedin zpsob, jak pimt otce alkoholika a gamblera k detoxikan lb). Podn nvrhu leny rodiny se jev jako nebezpen, otec alkoholik by mohl reagovat agresivn. Dkuji, Zaydlarov
dn lka , jako zdravotnick zazen nvrh nepod. Asi nebude zbvat nic jinho ne len rodiny.
4.3.2013 - Dobr den, prosm o objasnn nsledujc situace: HPP na 0,5 vazku + DP u jinho zamstnavatele na 0,5 vazku. Je mon, aby zamstnavatel, u kterho je HPP pefakturoval zamstnanci st njemnho za kancel atd? DP nen konkurenn, naopak souvis s HPP. Dkuji.
Ne to nen ani mon, ani vymahateln.
4.3.2013 - Dobry den, prosim Vas o objektivni nazor k teto situaci: Pred nekolika mesici nas jedna spolecnost oslovila s poptavkou na vyrobu tiskovin, e-mailingu a webovych stranek, ktere jsme zacali postupne pripravovat. Na puvodni obsah zadani tato spolecnost vytvorila budget ve vysi 100 000 CzK. Puvodni zadani se vsak nekolikrat zmenilo a tim se pochopitelne take navysila vyse castek za provedenou praci. Klienta jsme na tento fakt upozornili v e-mailu (celou korespondenci s klientem mame archivovanou). I kdyz klient na tuto informaci nereagoval, prijmul vykonanou praci, kterou od nas pozadoval bez jakekoliv negativni reakce ci reklamace. Take nemame zadnou negativni reakci na aktualizovane, zaslane rozpisy kalkulaci, ktere jsme klientovi zasilali. Aktualne klient nechce fakturu za vykonanou praci uhradit. Chci se tedy zeptat zda mame narok na svou odmenu kdyz: nebyla uzavrena smlouva, ale mame veserou pisemni komunikaci, dokazujici, ze: - zadani pro praci probehlo - puvodni zadani bylo nekolikrat ze strany klienta zmeneno - jsme klienta vzdy predem informovali o navyseni castek za vykonanou praci - klient nasi praci vzdy prevzal bez negativnich reakci na kvalitu prace ci navyseni rozpoctu, ktere jsme mu zasilali Osobne si myslim, ze pravo je na nasi strane, jak mame prosim dal postupovat? Dekuji za informaci, Natalie
Na anonymn dotazy neodpovdme.
3.3.2013 - Dobr den, rda bych se zeptala jak by se dala eit moje situace. Pracuji na jednom mst a chci pejt na jin. Potebovala bych pejt ale okamit, jeliko prce o kterou mm zjem m nstup ihned a po dvou msn vpovdi ji nebude aktuln. Stvajc zamstnavatel by m pustil na dohodu a za msc. Co by se mi mohlo stt, pokud bych do star prce ji nepila? Dkuji. E.N.
Budet mt neomluven absence, co m vliv na dovolenou, pracovn posudek a platnost Va nov pracovn smlouvy.
3.3.2013 - 3.3.2013,Dobr den,do roku 2006 jsem byl podnikatelem ,ale z dvodu velmi vn nemoci(totln selhn ledvin,dyalyza a nakonec transplantace ledviny)jsem musel okamit innost ukjonit,m jsem se dostal do velmi vnch finannch problm co zpsobilo i nsledn neplacen pohledvek a poslze i nkolik exekuc.V souasn dob,po transplantaci ledvin ji mohu pracovat a snam se pohledvky platit,ale nen mon uspokojit vechny tyto pohledvky,navc hroz prodej nemovitosti v kter ijeme. Co si nedovedu vbec pedstavit jeliko po transplantaci sice mohu t normlnm ivotem,ale peci jen s jistm omezenm.(sucho,teplo,hygyena atp.)syn je studujc,manelka toho asu je nbezamstnan jeliko neme najt prci.J pobrm plat cca 17000,-K.Z vplaty je mi strhvna jedna exekuce kolem 3000,-K , elektrick energie 2000,-K.voda 500,-K,plyn 400,-K, synovo studium: internt 2000,-K.,cesta do koly 800,-K.koln pomcky cca.300,-K. Moje cesta do zamstnn 3000,-K.A to mm platit jet jednu exekuci 7000,-K.msn. Nutno dodat e manelka nepracuje dle ne rok a j sice prci mm,ale ne na dobu neuritou,zamstnavatel mi ji jen prodluuje vdy na dobu uritou.Chci se zeptat mohu li zadat o oddluen-osobn bankrot.Velmi Vm dkuji za Vai vodpov:Josef EBEK,Polnka 39,Plze sever
Podat mete, ale muste potat s tm, e v rmci insolvence bude prodna Vae nemovitost.Bylo by lep, aby Vae manelka se vce snaila sehnat prci.
2.3.2013 - Dobr veer, moje sousedka je ve velmi svzeln situaci.Bydlela v rodinnm domku se svoj dcerou, dvmi dtmi a zetm.Vloni dcera zemela. Dti maj nrok na sirot dchod.Star plnolet dcera dostv svj sirot dchod, mlad nezletil syn dostv svj sirot dchod na et otce.Stejn tak dostv otec vdovsk dchod po manelce.Otec byl zamstnn, slun vydlval.Situace v rodin se zmnila. Z otce se stal alkoholk, navc propadl automatm, o dti nejev dn zjem.Jeho zamstnavatel si zkonit vimnul problmu alkoholismu, nabdl otci , e kdy se bude tento lit, bude s nm potat zpt v zamstnn. Dokonce s nm jel k lkace!! Tento lbu odmtl.Pije dl a navc m dluhy, kter se zanaj vrit. O dti, zvlt o chlapce, (dvka je na vysok kole),se pln a tedy i finann star babika. Sama m velmi nzk dchod, chlapec u dlu za zaplacen obd ve kole.Slyela jsem, e m 40 K na den!! Otec je velmi nezodpovdn, dti musely vdy opakovan prosit o aspo njak pspvek napklad na koln vlet. Babika sama je u dlouh lta vdovou, navc m cukrovmu a nyn j lka specialista doporuil operaci srdce. Tu musela odmtnout.V tto extrmn situaci to vbec nen mon!Otec je pr tak agresivn, jeho vlastn sestra to potvrdila.Po patn zkuenosti z minula, se odmtla jakkoliv angaovat.Otec, ktrer je dnes bez prce, samozejm ned souhlas k zasln aspo sirotho dchodu na chlapcv et.Dcera, velmi inteligentn dvka, napsala otci ped svoj zahranin studijn cestou dvoustnkov dopis.Samozejm bez jakkoli odezvy ze strany otce.Babika chce dat o sven do pe, ale chlapci bude u v kvtnu 18 let. Navc otec rodiny vlastn 1/4 domku, ve kter rodina bydl. S pibvajcmi dluhy, zaven oblky se vrily ve schrnce, jedin dcera se odvila je otevt, se rodina strachuje, e pijde i o stechu nad hlavou nebo aspo jej st. Dlm si velkou starost o celou rodinu.Babika vetn dt u byli na socilnm odboru, ale co potebuj jsou njak finance te hned. Chlapci obdy jako sousedka zaplatm,ale moje pomoc nen jejich eenm.Dti ztratily matku, babika svoji dceru, te mus bojovat se svm nezodpovdnm otcem a zetm.Vme, e to nejde,ale nen pece jen njak monost otce dostat na len? Babika jde znovu na sociln odbor,te u prosit. Dkuji za reakci na mj dlouh dopis. Zaydlarov
Obvm se , e si to rodina mus vyeit sama. Sirot dchod od kvtna mus chodit pmo chlapci.Donuti nkoho k lb je prakticky nemon.
1.3.2013 - Dobr den chci se zeptat co ve musim podstoupit aby otec nebyl napsany do rodneho listu!Kam mam zajit a co ve musim vyidit mocrt dkuji Markta
Na anonymn dotazy neodpovdme.
1.3.2013 - Dobr den pan doktorko, chtla jsem se zaptat, zda jde dlat nco s tm, kdy jeden lovk v obci kod vce lidem. Neustle posl nesmysln stnosti na policii, rzn ady atd. (fot vechny, pehuj, nahrvaj) V dopisech si vyml! Policice potom mus pijet, ve proetit, to stejn ady(stavebnn, ivnostensk, ivotn prosted...), my potom neustle musme jezdit nco vysvtlovat, co je ztrta asu. Pro sousedy (dl to cel rodina), kter stnosti neustle poslaj je to u jejich hobby, jsou bez prce a tak se tm vyloen bav. Zajmalo by ns, na koho se obrtit, vme e hlavn na obec, ale ta u m se sousedem taky problmy, hlavn teda starosta. Potebujeme vdt, zda se d nco dlat hlavn s tou l, kter se bohuel ned prokzat....snad jen njakou tnic :). Mockrt dkuji za odpov.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
27.2.2013 - Dobr den,nedvno jsem podal alob na obchodnho partnera (ivnostnk) za pohledvky v. sankce, zavolal mi a kal e kdy neberu zpt alobu, odprodv veker majetky a nic od nho zskat nebudu. Jestli je to mon? Navc kal e ve smlouv v doloce, kde se ur zpsob uren rozhodce, mm napsan e rozhodce vybr alobce, a to bu stl rozhod soud ... NEBO rozhodce z seznamu na www.xyz.cz. Pr je to neplatn? Dkuji Vm za odpov a peji pjemn zbytek dne. Luk Dan
Na anonymn dotazy neodpovdme.
26.2.2013 - Dobry vecer.Vazena Pani Dr. Safrankova.Mela bych na vas,velkou prozbu,mam dceru je zadluzena zhruba asi na 400000.vlastni byt 2+1 v osobnim vlastnictvi,ktery soucasne dobe pronajima.,bydli u sveho znameho.ma velke finacni problemy,stale ji na vsechno schazeji penize. v soucasne dobe,ma se svym znamym problemy,pravdepodobne ji chce vystehovat.neznam presnou pravdu jake je,ani se ji od sve dcery nedozvim.hodne prede mnou taji.napadlo me,pokud ji jeji znamy vyhodi s jeho bytu,a nebude mit kam jit,ze bych se slitovala,a vzala ji k sobe.byt treba na nejakou,prechodnou dobu - prechodne bydliste.mam ale obavy,ze pokud radne neplati u ruznych peneznich ustavu,kde mela sjednane pujcky,a bude bydlet u me v byte,jestli se to nemuzu dotknout meho bytu a veskereho majetku co vlastnim.rekla mi,ze svuj byt,chce i nadale pronajimat,ze ma s toho o neco vic penez.nez kdyby tam bydlela.zatim zamestnani ma,ale nevim,jestli nema na svuj plat narizenou exekuci. mam strach,ze kdybych ji vzala do bytu,byt na prechodne bydliste,jestli se dluhy me dcery nedotknou meho bytu,veskereho majetku.jsem s toho cela, spatna.nevim co mam delat.moc vas prosim,jestli to bude mozne ve vasich silach,odepsat mi,na muj dotaz.hodne by jste mi timto pomohl. jsem neustalem napeti,co se od ni zase dozvim.moc dekuji za pochopeni.a preji hodne zdravi. Odepiste prosim na emailovou adresu.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
25.2.2013 - Dobry den. Chtela jsem se zeptat jestli existuje nejaky predepsany dokument nebo tiskopis na zruseni otcostvi. Muj byvaly pritel nema zajem o nasi dceru a domluvili sme se, ze by se vzdal otcostvi. Je mi jasne, ze potom budeme muset oba dva k soudu pro schvaleni, ale chtela jsem to mit uz v ruce, aby to bylo pro nas oba jednodusi. Predem dekuju za zodpovezeni meho dotazu. Benesova
dn formul neexistuje. Nelze se vak ani vzdt otcovstv. Otovstv lze pouze pop ve lhtch stanovench zkonem.
24.2.2013 - 1. Manel pred manelstvom zakpil priate(teraz u manel) lensk prva k drustevnmu bytu. Tmto sa stal njomnkom drustva a ja podnjomnkom drustva. Po uzatvoren manelstva mne vznikol s drustvom vzah njomnka. Keby sme sa ale rozvdzali tak by manelovi zostal byt a ja by som nemala nrok na ni preto potrebujem prvnou cestou sa takejto veci vyhn ako na to? Je mon toto rieenie ? 2. lensk prva manel prevedie bezodplatne na svoju matku. Pri takomto darovan jej z tohto vzahu nevyplva plati iadne poplatky ako je dar z darovania. Po tomto prevode po uritom ase zasa ona nm lensk prva daruje spa ale tento krt na oboch ns, a takto vlastne budeme vlastnkmi lenskch prv obaja. Z takhoto darovania nm tie nevyplyn iadne povinnosti plati da z darovania. 3. Dostala som toto doporuenie o mi nezd a nevyhovuje mi : ,,U lenskch prv v bytovm drustvu nen mon darovat 1/2, jeliko lensk podl je v zsad nedliteln, tud zde bude skuten jedinou monost vyhledat note a vloit lensk podl do spolenho jmn manel notskm zpisem a nsledn na jeho zklad podat nvrh na vklad do katastru nemovitost. Da zde nebude nutn platit, ale je teba potat s hradou za note a za vklad do katastru. Toto rieenie je nerelne, nemienim plati za prvnika ke si to moem napsa sama t.j.. zmluvu o darovan lenskho podielu ? prevod lenskho podielu bezodplatne. Maj nehorzne ceny za nieo o si moem napsa aj sama. Vklad do katastra nemovitosti nie je mon manel vlastn len lensk prva nem byt v osobnom vlastnictv take toto nem prvny zklad. Z lenskch prv sa neplat ani dan z nemovitosti ktor m zasa zklad v tom e by mal byt zapsani v katastri . Prosm o info i moje rieenie odstavec 2 je relny na rieenie? PS. Som zvedav i nvrh mojho rieenie je sprvny pretudovala som vetky mon dostupn informcie a vylo mi toto rieenie najlacnejie a najidelnejie len si to musm ete odsuhlasit s advoktom ako to povedat o vie rieit problmy, lebo som bola u u jednej advoktky a t ma pouovala e to o chcem nem rieenie a e nech ju nepresveujem e ona m 40 rokov praxe, skor si myslm e nemala pru ako to rieit o je pre mna neprijateln, preto dufam e u Vs pochodm lepie a mte viac skusenosti :-). Dakujem za odpoved. email.
V nvrh by se mohl zdt na prvn pohled sprvn, pokud by matka Vaeho manela pevedla drustevn podl platn. Podlov spoluvlastnictv toti mon nen.
22.2.2013 - dobr den rda bych se zeptala jestli je v podku kdy advokt vymh dluh a chce odmnu 90% z vymhan stky a ppadn jak se proti tomu brnit . Dkuji za brzkou odpov .
Na anonymn dotazy neodpovdme.
20.2.2013 - Dobr den, minul rok (jen 2011) jsme si nechali vyvlokovat komn, dohodli jsme se s firmou stn na nerezov vloce, firma odvedla prci jet nm poslali kominka, kter nm vystavil na komn vyhovujc revizi. Ped 14 dny nm piel na kontrolu jin komink a ekl nm, e v komn nen nerez, e je tam hlinkov stoen roura, e ns firma podvedla a e nm to mus vymnit za certifikovanou nerezovou vloku. Zavolal firm a pohrozil jim OIkou, firma souhlasila, e ve pedl. Slbili nm, e objednaj materil a uvedou ve do vyhovujcho stavu. Jene te nm neberou telefony a nereaguj na hlavov zprvy. Pot je v tom, e nememe najt doklad o zaplacen, meme nco dlat nebo jsme prv pili o 12tis. korun.
Hledjte doklad o zaplacen, nechte si udlat posudek od kominka a podejte alobu.
19.2.2013 - Dobr den, jsem u rok v insolvennm zen a velmi by m zajmalo, jestli mohu uzavt satek a co by to obnelo pro mho budoucho manela. Dkuji Ondrkov
Satek uzavt mete. Pro vaeho manela to bude znamenat, e mus potat s tm e by si ml zit SJM a e V pnos do spolenho rozpotu bude mal.
19.2.2013 - Dobr den, byla nazena likvidace ddictv po mm otci. Dluil mi vivn cca 50 000. Pihlsila jsem se jako vitel v prosinci 2012 (jako ddic jsem jeho ddictv odmtla). Jak dlouho bude trvat ne mi bude vyplaceno toto dlun vivn? A jakm zpsobem se tyto pohledvky vitelm vyplc? Dkuji, zdrav M.N.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
19.2.2013 - Dobr den, s ptelem jsme se zasnoubili, ale chyst se podat nvrh na insolvenci. Chci se zeptat, jestli je mon njak oetit, abych po svatb nepila o svj majetek a st sv vplaty. Mm informace akort o tom, e kdy je jeden z manel v insolvenci, insolvenn sprvce m prvo strhvat st penz i z vplaty druhho manela. Plat tato situace pouze v ppad vyhlen insolvence v prbhu manelstv nebo je tomu tak i v naem ppad, kdy by bylo manelstv uzaveno a po vyhlen insolvence? Dkuji Vm za odpov.
Ano, pedmanelskou smlouvou.
19.2.2013 - Dobr den.Chtla bych podat o radu.Dne 8.1.2013 probhl konen soud ohledn uren otcovstv m dcery,kde soud stanovil vi aliment.Do dnes jsem od soudu neobdrela rozhodnut.Vm,e soudn zstupce m na zpracovn a zasln rozhodnut 30 dn.Dnes u je 19.2.2013 a stle jen ekm.Vzhledem k celmu procesu k chybm,kterm se pan soudkyn dopustila se obvm o zmrn zdrovn cel tto zleitosti.Prosm Vs tedy tmto o radu,jak je doba,kterou m soudn zstupce na vyzen a zasln soudnho rozhodnut a pokud byla tato doba poruena,jak mm dle postupovat. Pedem velice dkuji za odpov.Herdov
Soudce je povinnen doruit rozsudek do 30 dn od jeho vyhlen.pokud lhta nen dodrena obrate se se stnost na pedsedu soudu.
19.2.2013 - DOBRY DEN RADA BYCH DOSTALA ODPOVED NA OTAZKU.CIZINEC S TRVALYM POBYTEM V CR JE ODSOUZENEJ BEZPODMINENE ZA KRADEZ ALE ODVOLAL SE PROTI SOUDNIMU ROZHODNUTI ZATIM SE DALSI SOUD NEKONAL VE VECI A RAD BY VEDEL JESTLI BEHEM TE DOBY MUZE VYCESTOVAT DO SVE ZEMI.JEHO PSYCHICKY STAV NENI DOBRY NEKOLIK KRAT HOSPITALIZOVANY NA PSYCHIATRII.ZA VAS NAZOR DEKUJU
Ani pokud cizinec odcestuje za zem nevyhne se odsouzen a ppadnmu vkonu trest. Odjezdem do ciziny dojde pouze k prtahm v zen.
16.2.2013 - Dobry den,chtela bych se zeptat ohledne neplneneni vyzivovaci povinnosti na meho nezletileho syna.Muj byvaly druh neplni vyzivovaci povinnost.je bez zamestnani,uvadi bez domova,ale bydli u sve nove pritelkyne.Na uradu prace neni veden,byl vyrazen.Tvrdi.ze nema penize a ze je ani davat nechce,ze ma novy zivot.Od ostatnich vime,ze si prividelava ne zrovna legalnim zpusobem.Podala jsem uz trestni oznameni na policii,ale stale se nic nedeje.Myslim si,ze kazde dite ma oba rodice a ty rodice by se mely o nej radne starat .Co to pro me znamena a jake budou dalsi kroky?????Nerada bych se smirilas tim,ze ty penizenikdy muj syn neuvidi.dekuji
Radila bych Vm podat nvrh na zahjen exekuce u soudnho exekutora. V trestn prvn rovin, kdy jste ji podala trestn oznmen, by mla policie uveden podnt ve lht dvou msc dn proetit. V ppad e se tak nestalo, podejte podnt nadzenmu policejnmu orgnu nebo sttnmu zastupitelstv k proeten postupu policie.
15.2.2013 - 1) Me se stt, e spolenk mus prodat svj dm, aby ml na hradu dluh spolenosti? 2) Jak je rozdl mezi zaloenm a vznikem obchodn spolenosti? 3) Jak srovnat obchodn spolenosti podle zkladnch znak? 4) m se li drustvo od obchodn spolenosti? Dkuji, Mikeov :)
1. Ano, stt se to me. 2. Zaloenm spolenosti se rozum prvn kon, jm zakladatel spoleenskou smlouvou zakld spolenost. Vznik spolenosti oznauje den, ke ktermu byla spolenost zapsna do obchodnho rejstku. 3. Spolenosti meme rozdlovat podle rznch parametr, jak zkladn znaky mte na mysli? 4. Drustvo je spoleenstv neuzavenho potu osob zaloenm nejenom za elem podnikn, ale i k zajiovn hospodskch, socilnch anebo jinch poteb svch len. Zkon zn tak bytov drustvo, jeho elem je zajitn bytovch poteb svch len.
15.2.2013 - Dobr den,ven pan doktorko, nyn jsem v 7 bytovm dom jen j vlastnkem bytu, ostatn byty zatm pat drustvu. Co te jsem j ve vztahu k drustvu? lenem drustva ji asi nejsem, jak mm dle prva a povinnosti? Co ast na schzch drustva?Na kterch strnkch se mohu dozvdt ve potebn? Dkuji moc za odpov.
Dle mho nzoru jste stle lenem drustva. lenstv v drustvu zanik (1) psemnou dohodou, (2) vystoupenm, (3) vylouenm, (4) prohlenm konkursu na majetek lena, (5) zamtnutm insolvennho nvrhu pro nedostatek majetku lena, (6) doruenm vyrozumn o nespn opakovan drab v zen o vkonu rozhodnut nebo v exekuci nebo, nejsou-li lensk prva a povinnosti pevoditeln, (6) pravomocnm nazenm vkonu rozhodnut postienm lenskch prv a povinnost, nebo (7) prvn moc exekunho pkazu k postien lenskch prv a povinnost po uplynut lhty uveden ve vzv ke splnn vymhan povinnosti. Jin zpsob zniku lenstv v drustvu zkon nezn. Pokud tedy Vae ast v drustvu nezanikla nkterm z ve uvedench zpsob, jste stle lenem drustva. Ohledn Vaeho prva astnit se jednn drustva a hlasovacho prva, obecn plat, e ho m kad len drustva. Nicmn je poteba prostudovat si stanovy drustva, zdali takov postup nevyluuj.
14.2.2013 - Dobr den, chtla bych Vs poprosit o radu s nsledujcm problmem. Pjila jsem v beznu 2010 dnes ji bvalmu pteli penze a k dnenmu dni mi stle nezaplatil cca 30.000,- K. Bohuel na dlunou stku nemm dnou smlouvu ani jin doklad, e jsem mu penze pjila, nicmn on s dlunou stkou k dnenmu dni souhlas a je si vdom, e mi penze dlu. Nicmn po m poaduje penze za njemn v dob, kdy jsme spolu jet ili, ale vzhledem k tomu, e v byt nebyl kad den, a to z dvodu, e si podil nemovitost nkolik destek km od tohoto bytu, kter ml v njmu a jezdil tam vtinu dn, tak po m poaduje penze, kdy jsem v byt bydlela a on byt drel pr kvli m, i kdy tam byl minimln. Poaduje po m penze za njemn za 15 msc (st roku 2011 a st roku 2012) a z tto stky odeetl dlunou stku, kterou mi k dnenmu dni dlu. Mj dotaz zn, jakm zpsobem bych mla postupovat a jestli on m nrok po m njemn poadovat. Njemn smlouva na byt byla napsan na nj, nikoliv na moje jmno. Pedem Vm dkuji za odpov. Michaela J.
Ohledn pjky bych Vm doporuovala uvedenou vc ihned zaalovat, aby nedolo k jejmu promlen, jeliko podnm aloby se promlec doba peruuje. Promlec doba v tto vci je tlet a je odvisl na tom, na kdy jste si domluvili splatnost pedmtn pjky. Promlec doba zaala plynout od chvle, kdy jste mohla dlunka vyzvat k zaplacen (tedy ode dne splatnosti pjky). V ppad, e jste si datum splatnosti mezi sebou nedohodli, od chvle, kdy jste mohla dlunka (Vaeho ptele) vyzvat k zaplacen, zpravidla den nsledujc po uzaven smlouvy o pjce. Co se tk smlouvy o njmu bytu, ta mus bt psemn, jinak je neplatn. V ppad e jste nebyla stranou takov smlouvy, nevznikl Vm zvazek k hrad njemnho. Ovem pokud jste v byt bydlela bez prvnho dvodu, je mon, e Vm vznikl zvazek vi Vaemu pteli z titulu bezdvodnho obohacen. Va pohledvku z titulu smlouvy o pjce a jeho ppadnou pohledvku z titulu bezdvodnho obohacen lze vzjemn zapost.
12.2.2013 - Dobr den,tatnek mi zemel 14.7.2012 ale umrtn list(dky neschopnm lkam)nm byl vydn a 28.12.2012.Celou dobu po smrti do vydn umrtnho listu si banky a pojitovny z jeho tu strhvali platby.Tyto penze chci zskat zpt.Nen pece mon si nechat platit mrtvm lovkem!!!Notka neporadila........dkuji za odpovd
V obecn rovin zvazkov prvn vztah smrt fyzick osoby sm od sebe nezanik, nbr pechz na prvn nstupce.
11.2.2013 - Dobr den,prosm o radu,manelka ped 23 lety zemela - invalidn dchod ji bylo piznno a o msc pot zemela v mlad 26 rok) Po jej smrti jsem se nezabval zda mu uplatnit vdovsk dchod i nikoli a pokud ano, tak jestli i zptn ? Prosm,pedem dkuji s pozdravem IMRO
Nemete uplatnit nrok na vdovsk dchod. Vdova/vdovec m nrok na vdovsk dchod po zemelm manelovi, kter byl poivatelem starobnho nebo invalidnho dchodu, nebo plnil ke dni smrti podmnku potebn doby pojitn pro nrok na invalidn dchod nebo podmnky nroku na starobn dchod anebo zemel nsledkem pracovnho razu (nemoci z povoln). Vdovsk dchod nle vdov/vdovci pouze po dobu jednoho roku od smrti manela. Po uplynut tto doby m vdova/vdovec nrok na vdovsk dchod, jestlie peuje o nezaopaten dt, peuje o dt, kter je zvisl na pi jin osoby, peuje o svho rodie nebo rodie zemelho manela, kter s n ije v domcnosti a je zvisl na pi jin osoby, je v invalidn ve III. stupni, anebo doshl vku alespo o 4 roky niho, ne in dchodov vk pro mue stejnho data narozen nebo dchodovho vku, je-li dchodov vk ni. Nrok na vdovsk dchod vznikne znovu, jestlie se spln nkter z uvedench podmnek do 2 let po zniku dvjho nroku na vdovsk dchod. Jeliko Vae manelka zemela ji ped 23 lety, nrok na vdovsk dchod Vm nepslu.
11.2.2013 - Dobry den mam dotaz o hledne Opatrovnictvi Ma dcerka je uz 2 roky v opatrovnictvi u me mamky.Rada bych svoji dcerku chtela na zpet ale nevim jak co mam proto udelat.Dekuji
Zle na dvodu, pro kter byla Vae dcerka dna do opatrovnictv Va matky. Pokud byste chtla svou dceru zpt do sv pe, podejte nvrh k soudu. K sepisu ve zmnnho nvrhu a k zastupovn v zen bych doporuovala vyut prvnch slueb advokta.
11.2.2013 - Dobr den, chtla bych se prosm zeptat, kdy je znm v insolvennm zen a toto zen u skonilo a ona mla na komunlnm odpadu dluh za nezletil dt bude tato stka za dt odepsna nebo nikoliv? Dkuji moc
Vaemu dotazu nerozumm, nevm, jak me Vae znm mt na komunlnm odpadu dluh za nezletil dt. Zejm se bude jednat o dluh nezletilho dtte na poplatcch spojench s odvozem komunlnho odpadu. Pokud je v insolvennm zen Vae znm, nikoliv jej nezletil dt, tento zvazek pedmtem insolvennho zen nebude. Je nutno ovem upozornit, e pltcem poplatku za komunln odpad je vlastnk nemovitosti. Pokud tedy nezletil dt nen vlastnkem nemovitosti, poplatkov povinnost ho nesth.
11.2.2013 - Dobr den. Nezletil dcera zddila byt i s vrem. Ve vru pevyuje vi nabytho majetku. Banka mi jako zstupci zstupci nezletil zaslala dopis, kde chce bu vi nabytho majetku zaplatit jednorzov a nebo doplatit stky po splatnosti a dle pokraovat v vru, kter na byt je cca. o 300tis. vce ne je nabyt majetek. Napsala jsem bance, e uznvm dluh jen do ve nabytho majetku a e chci dluh uhradit, ale dky tomu, e jsem samoivitelka jsem jim navrhla spltkov kalend. na stku 890tis., budu splcet 4500tis./msn. Chci se Vs zeptat jestli je mon, aby banka pistoupila na mj nvrh spltek. Nebo mi poradit lep postup jak platit jen to co dcera sddila?
Nemohu posoudit, zdali banka pistoup na V nvrh spltek. To muste eit s bankou. K otzce pechodu dluhu ddictv plat, e ddic odpovd jen do ve ceny nabytho ddictv za zstavitelovy dluhy, kter na nj pely zstavitelovou smrt. Pokud tedy zvazky v ddictv pevaovaly majetek (byt), pely na Vs zvazky pouze ve vi ceny pedmtnho majetku (bytu).
11.2.2013 - Dobry den,manzel na me nema vyzivovaci povinnost,u soudu pri zadani o snizeni vyzivneho??
Manel maj vzjemnou vyivovac povinnost jeden k druhmu.
11.2.2013 - dobry den mam na vas dotaz moje maminka zdedila dum a pred prodejem mi podepsala ze me vyplati z poloviny prodejni ceny a to mi notarsky overila jelikoz penize z prodeje nedostala tak me nevyplatila od uzavreni kupni smlouvy a prodeje uplynul jiz rok a maminka stale vyplacena nebyla u prodeje take nebyla protoze k prodeji podepsala plnou moc sestre ktera to za ni mela vyridit a na policii ani k pravnikovi maminka jit nechce a penize po sestre take nevymaha muzu vymahat penize od maminky na zaklade toho ze mi slibila ze me vyplati a mam to od ni napsane a notarsky overene dekuji lucie
Ano, teoreticky tento nrok po Va matce vymhat mete. Nicmn zvate, zdali takov postup nen v rozporu s dobrmi mravy. Dle nen jasn, co myslte pod termnem ?od nj napsan a notsky oven?. Mm za to, e jedn o notsk zpis se svolenm k vykonatelnosti, pop. rozhodnut soudu o ddictv. Tyto jsou exekunmi tituly, proto mete na jejich zklad pohledvku za Va matkou vymhat.
10.2.2013 - Dobr den, jen bych se Vs chtla zeptat, v roce 2005 jsme pevzali blokan zlohu od zjemce. usnesen proti nm bylo v roce 2011 a rozsudek dne 13.1.2013.byl vydn, kde musme blokan zlohu vrtit jinak bude nazen vkon rozhodnut. jsme v insolvenci od 12.6. 2012. neml ji dve alobce uplatnit svou pohledvku do pihlky? dkuji a oekvm Vae stanovisko co nejdve.
Ano, vitel by ml svou vymahatelnou pohledvku uplatnit v insolvennm zen pihlkou. Se zahjenm insolvennho zen se mj. spojuje ten inek, e vkon rozhodnut i exekuci, kter by postihoval majetek ve vlastnictv dlunka (pop. jin majetek v majetkov podstat), lze nadit nebo zahjit, nelze jej vak provst.
10.2.2013 - Dobr den, jen bych se Vs chtla zeptat, v roce 2005 jsme pevzali blokan zlohu od zjemce. usnesen proti nm bylo v roce 2011 a rozsudek dne 13.1.2013.byl vydn, kde musme blokan zlohu vrtit jinak bude nazen vkon rozhodnut. jsme v insolvenci od 12.6. 2012. neml ji dve alobce uplatnit svou pohledvku do pihlky? dkuji a oekvm Vae stanovisko co nejdve.
Ano, vitel by ml svou vymahatelnou pohledvku uplatnit v insolvennm zen pihlkou. Se zahjenm insolvennho zen se mj. spojuje ten inek, e vkon rozhodnut i exekuci, kter by postihoval majetek ve vlastnictv dlunka (pop. jin majetek v majetkov podstat), lze nadit nebo zahjit, nelze jej vak provst.
10.2.2013 - Dobr den, Mj syn ije se svoj ptelkyn,kter nyn zaala pouvat jeho a tedy i nae spolen pjmen,pestoe se jet nevzali.Nic nm o tom neekla,vad nm to.D se s tm nco dlat?Uznvme,e po satku je to normln,ale uvat n pjmen bez oznmen,jen tak je na n vkus dost divn.Dkuji. Hrsk
Ne, nemete tet osob zakazovat, aby pouvala urit pjmen. Na Vae pjmen Vm toti nevznikl jakkoliv prvn nrok, kterm byste toto pjmen mohla uvat pouze Vy nebo osoba, kterou urte. Vae pjmen ?nevlastnte?, mohou ho uvat i dal osoby nezvisle na Vai vli.
8.2.2013 - Dobr veer,prosm vs o radu,asi ped pl rokem jsem la dt do banky o mal vr,byl mi zamtnut ve tech bankch i pesto,e nikde nic nedlum,zaala jsem s pomoc finannho poradce ptrat,pro mi nikde nepjci! A v jedn bance mi sdlili,e mm nkde oteven et a na nm stku 1.930k,co mi pilo divn,kdy mm et jen jeden a ten je v podku,po dalm ptrn jsme doli k bance ge money,kde opravdu tento problm byl,ve jsem ihned zaplatila i kdy jsem vbec nemla tuen,kde se to tam vzalo! Tento et u ge money byl zruen v roce 2004,po cel roky m nikdo neinformoval,nikdo z ge money u mi nen schopny prokzat,pro to tam bylo! Bylo mi sdleno,e pro n to nen vymhteln stka a klienty na to neupozornuji,ale do brki jako neplatie m dali! Tud nemm 4roky nrok na dnou pjku,dluh podle banky je promleny a jsem vlastn hloup,e jsem ho zaplatila! Dle mi bylo eeno,kdybych na to nepila,tento dluh by u nich a tm pdem i v registru leel cel mj ivot bez jakhokoliv narstn! S touto bankou u nechci mt nic spolenho,tud ani reklamaci podvat nechci a podm stnost pmo ombudsmanovi r! Co si o tom myslte? Dkuji moc za odpov Blanaova
V ppad, e jste uveden et zruila ji v roce 2004, pohledvka banky byla promlena a uvedenou stku jste hradit nemusela. V souasn situaci se s tm bohuel ned nic dalho dlat.
8.2.2013 - Dobr den chtla jsem se zeptat jestli jsem povinna informovat svho bvalho manela o tom e mu kon povinnost platit vivn na m dospvajc syny , nebo si to m zjiovat sm nejev zjem u nkolik let o nic nesna se s nimi ani spojit zda studuj nebo co vlastn dlaj nerada bych nco zanedbala aby pak syny nehonil po soudech nebo tak nco . mnoho krt dkuji za odpov Marie Dukov Most
Vyivovac povinnosti rodi k dtem trv to t doby, dokud nejsou schopny sami se ivit. Povinnost oznmit Vaemu bvalmu manelovi, e jeho vyivovac povinnosti ji zanikla, nemte Vy, ale Vai synov. Vaim synm bych doporuovala, aby uvedenou skutenost otci oznmili, nejlpe psemn.
7.2.2013 - Dobr den,prosm chtla jsem se zeptat na slouen exekuc.Mm jich vce,jestli mi je slou sami nebo si musm zadat a kde.Dkuji Tauferov Jana
V exekunch zench zahjench do konce roku 2012 zle na exekutorovi, pop. na exekunm soudu, zdali exekuce slou do jedn i nikoli. Od roku 2013 je povinnost sluovn exekuc pmo zakotvena v zkon. Pokud mte vce exekuc, u kterch bylo zen zapoato ped 1.1.2013, mete pslunmu exekutorovi podat nvrh na slouen exekunch zen dle 112 o.s.. ve vazb na 52 odst. 1 e..
6.2.2013 - Dobry den,chtela bych se zeptat,jestli nahodou nevite jake podminky jsou pri nezrusitelnem osvojeni,jedna se mi o placeni alimentu ze strany bio otce??Dekuji za odpoved Marketa K.P.
Nezruiteln osvojit dt mohou pouze manel, nebo jeden z manel, kter ije s nkterm z rodi dtte v manelstv, nebo pozstal manel po rodii nebo osvojiteli dtte. Vjimen me nezruiteln osvojit i osaml osoba, jestlie jsou jinak pedpoklady, e toto osvojen bude plnit svoje spoleensk posln. Osvojenm vznik mezi osvojitelem a osvojencem takov pomr, jak je mezi rodii a dtmi, a mezi osvojencem a pbuznmi osvojitele pomr pbuzensk. Osvojenm zanikaj vzjemn prva a povinnosti mezi osvojencem a pvodn rodinou. Pokud jde o povinnost placen vivnho ze strany biologickho otce, ta osvojenm zanik.
5.2.2013 - Dobr den, mm na Vs velkou prosbu.Bratr m nkolik pjek,ketr neplat.Bydl ve spolen domcnosti s matkou,kter nedv ani korunu,naopak matka za nj u nkolk spltek zaplatila.Je te v dchodu a u nem z eho mu pjky platit.Mete mi prosm poradit kam se obrtit,ohledn toho,aby na matku nepili exekutoi?Moc dkuji,MS
Exekutor me postihovat pouze majetek dlunka, nikoliv tetch osob. Pokud Vae matka nen dlunkem v rmci exekunho zen, dn jej majetek j exekutor zabavovat neme. Za podmnky e V bratr jako dlunk bydl ve spolen domcnosti s matkou, je pro exekutora velice obtn urit, kter z vc ve spolen domcnosti jsou ve vlastnictv Va matky a kter ve vlastnictv Vaeho bratra. Pokud by dolo k soupisu movitch vc Va matky ve spolen domcnosti, doporuil bych Va matce, aby podala nvrh na vykrtnut vc ze soupisu dle 68 exekunho du.
5.2.2013 - dobry den.muj manzel se rozvedl a jeho byvala zena ted prisla s tim ze si jeste jako manzele braly spolu pujcku a ted to ma exekuce.maji to zacit zplacet na pul ale jeho byvala zena ho chce jit udat za to a poslat ho do vezeni.tak se chci zeptat jestly muzou manzela za to zavrit kdyz bude zplacet radne tui svoji pulku.dekuji k.
Ne, nemohou. Dle l. 8 odst. 2 vty druh Listiny zkladnch prv a svobod nikdo nesm bt zbaven svobody pouze pro neschopnost dostt smluvnmu zvazku.
4.2.2013 - Dobry den, chci se zeptat jestli zda by bylo mon poslat mi vzor nvrhu na Zplnoletnn . z dvodu zaloen rodiny a d"vodu satku. Dkuji Svoboda
Vzory neposkytujeme, nicmn pokud budete potebovat v uveden vci prvn pomoc, velice rdi Vs zastoupme.
4.2.2013 - Dobr den, chtla bych se zeptat manel ml dluhy v exekuci ped uzavenm manelstv.Dal dluhy tak z doby ped uzavenm manelstv ale exekuce byla ji vydan za manelstv.Spadaj tyto dluhy i na m? Kdy nechm u note sepsat dokument Zen spolenho jmn manel ,lo by ho napsat na mj plat kvli ppadn jeho exekuci? Manel nevydlv. dkuji za odpoved Renata
Manelovy dluhy Vs nepostihuj. Pokud zvazek Vaeho manela vznikl ped uzavenm manelstv, exekutor neme postihnout majetek, kter nyn mte s manelem ve spolenm jmn manel. V tom ppad me postihovat pouze manelv vlun majetek. Co se te smluvnho zen SJM, k takovto smlouv by se v exekuci nepihlelo.
3.2.2013 - Dobr den,dal jsem vpov,protoe ji pl roku se u ns ve firm v,e nae oddlen bude konit a minul msc tento konec piel.Dostal jsem nabdku pracovat v podobnm odvtv,proto jsem dal vpov sm,jeliko mj souasn zamstnavatel by mi nabdl jist jinou prci a to jsem nechtl.Jenome mou vpovd mi zaaly problmy.Akoli se ji del dobu vdlo,e nae oddlen se zru,naeho fa to pesto nemile zaskoilo a dl mi naschvly.Pr jsem to vdl dv ne on,pomlouv mne,e jsem tomuto konci napomohl apod. Neproplatil mi cestovn nklady,kter kad msc dostvm,pr jsem ve vpovdi a tud na to ji nemm nrok a dle mi zablokoval pstup na pota,ale jet dva msce musm dlat faktury a jin vci souvisejc s mou prac.Pr se je mm udlat pod dozorem nkoho,kdo ve firm zstv.M na toto prvo? Poslal jsem ho do nkam,ale nevm,zda vbec mohu.Nerad bych,aby mi sebral jet nco z vplaty.Poradte? Dkuji.
Na cestovn nhrady samozejm mte nrok vdy, je lhostejno, zdali jste ve vpovdn dob i nikoliv. Pokud Vm zamstnavatel neumouje vykonvat prci dle pracovn smlouvy, jedn se o pekku v prci na stran zamstnavatele. Za tuto dobu pekek Vm zpravidla pslu nhrada mzdy nebo platu ve vi prmrnho vdlku.
3.2.2013 - Dobry den, bydlim v azylovem dome, kde se plati 3000 mesicne. V rijnu jsem byl vyrazen z evidence UP, mam vubec narok na nejakou davku?
Doporuuji Vm zajt na pslun odbor socilnch vc obecnho nebo krajskho adu a vyhledat pomoc a radu tam. Sociln sluby a pspvek na pi Vm mohou bt poskytnuty pi splnn podmnek stanovench v zk. . 108/2006 Sb., o socilnch slubch. Dle Vm mohou bt poskytnuty dvky sttn sociln podpory, ty jsou upraveny v zk. . 117/1995 Sb., o sttn sociln podpoe. Ohledn tchto dvek se obrate na mstn pslunou okresn sprvu socilnho zabezpeen. Ve Vaem ppad by zejm bylo mon tak vyut systm pomoci v hmotn nouzi. Tu upravuje zk. . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn nouzi. Dvkami, ktermi se e pomoc v hmotn nouzi, jsou pspvek na bydlen, doplatek na bydlen a mimodn okamit pomoc. O dvkch pomoci v hmotn nouzi rozhoduj a vyplcej je pslun krajsk poboky adu prce esk republiky.
3.2.2013 - Dobr den, prosm o odbornou radu ped mscem jsem pjila svmu ..kamardovy..40 000 K.Byli jsme domluveni ,e mi penze vrt do konce ledna...ted bohuel nekomunikuje mm anci dostat sv penze zpt, i kdy nemm dn podklad v ruce ?( bohuel nemme sepsan dn formul o pjce) Spousta lid mi radilo at pistoupm na radiklnj een a to vyhroovn...jin lid mi,ale zase ekli,e by na m mohl podat trestn oznmen....e by se to mohlo brt jako stalking.Poradte mi prosm ?Dkuji moc
Ohledn pjen stky ve vi 40 000 K se mete obrtit na soud se alobou o zaplacen. Potejte ovem s tm, e sv tvrzen ohledn vzniku a ve pjky budete muset njakm zpsobem prokzat. Osobn bych nedoporuovala njakm zpsobem vyhroovat, nebo by jednalo o trestn in s pro Vs nepznivmi trestnprvnmi konsekvencemi. Vzhledem k tomu, e uzaven smlouvy o pjce nebo neplnn smluvnho zvazku nem samo o sob trestn prvn rozmr, nemyslm si, e by podvn trestnho oznmen pro Vs mlo jakkoliv pozitivn dsledek. Smlouva o pjce a trestn in nebezpenho pronsledovn, tzv. stalking, nem vi sob navzjem vbec dnou souvislost.
1.2.2013 - Dobry den,pracuji u dvou zamestnavatelu- na hlavni prac.pomer a druha prace je na DPC-platim z ni dane+zdravotni a socialni pojisteni.Na konci roku mi mzdova ucetni z druheho prac.pomeru oznamila ze platim zbytecne vysoke zdravotni pojisteni a na zaklade potvrzeni z hlavniho prac.pomeru mi skutecne strhava na dane pojisteni mene.Je mozne aby mi zdravotni pojistovna neopravnene vybrany rozdil pojistneho vratila ? Jedna se za toto obdobi zhruba o castku 4 tisice.Za odpoved dekuji-hezky den.Zuzana Hrusova
V ppad soubhu pracovnch pomr je nutn vybrat si jeden hlavn. U tohoto hlavnho se vypot pojistn nejmn v tzv. minimln vi. Minimln ve pojistnho je potna z minimlnho vymovacho zkladu, piem minimlnm vymovacm zkladem je minimln mzda (v roce 2013 pro stanovenou tdenn pracovn dobu 40 hodin in 8 000 K za msc). V dalch pracovnch pomrech u dle nemuste platit pojistn v minimln vi, ale ve vi skuten, tedy vypotan i z stky ni, ne je minimln mzda (ni ne 8 000 K). Takto pak dojde k tto ?slev?. Nrok na vrcen pojistnho samozejm mte, muste ho uplatnit (nebo V zamstnavatel) vi pojiovn na psl. formuli. Promlec doba je v tchto ppadech 10let.
31.1.2013 - Dobr den pan doktorko, prosm o radu. Jsem zamstnanec mstskho adu, odboru pestupk idi, el jsem na nemocenskou pro pote se zdy. Po t, co jsem m nadzen dodal lkaskou neschopenku jsem zjistil, e v odpolednch hodinch tho dne vstoupila do m kancele, kde sdlm jen j, nikdo jin se mnou tuto kancel neuv. A z tto kancele odnesla vechny spisy a spisov materil ke vem pestupkm, kter mm pidleny jako oprvnn edn osoba. Chci vdt, zda je tento postup standartn, nebo se domnvm, e po nvratu z nemocensk na m bude argumentovno tm, e nkter spisy nejsou vedeny v souladu se sprvnm dem a domnvm se, e zde je snaha ze strany nadzenho nalzt jakkoliv pochyben za elem zpochybnn m prce. Obvm se, e v ppad skutenosti, e se ze spisov dokumentace "ztrat" nkter dokumenty dleit pro rozhodnut v tto vci a mi toto bude nsledn kladenou za vinu, e nebudu vdt, jak se mm v tto vci proti takovmu postupu nadzenho brnit. M nadzen prvou vstoupit do kancele a vynst cokoliv uzn za vhodn? Dkuji za odpov.
Obecn plat, e zamstnavatel, poppad osoba jm poven, m prvo vstoupit kamkoliv do prostor zamstnavatele, tedy i ppadn do Va kancele. Pracovn postup vetn nakldn s listinami se d podle pracovnho, organizanho a kancelskho du konkrtnho zamstnavatele, se kterm byste se ml jako zamstnanec seznmit.
31.1.2013 - Dobr den, mm dotaz ohledn nemovitosti. S bvalm partnerem jsme zaali stavt dm, na kter jsme si brali hypotku. Bval partner je napsn na katastru nemovitost jako vlastnk. Dm se postavil na pozemku bvalho partnera. V souasn dob mezi mnou a bvalm partnerem komunikace nefunguje, protoe se nedokeme dohodnout na majetkovm vyrovnn. Ptel odmt mj podl na dom. Mme spolen hypotku, kterou tedy plat vhradn mj bval partner. Odmtm ji platit, kdy mi nechce piznat podl na nemovitosti. Bval partner na m nechal podat platebn rozkaz, kter mi byl doruen od soudu. Tento pkaz samozejm nezaplatm, protoe jsem do domu pispvala svoj prac a domnvm se, e i bez placen njakho podlu mm na st nemovitosti nrok, za vloenou fyzickou nmahu. Mj prvnk je stejnho nzoru. Pesto bych chtla znt V nzor, jak mte pohled na celou vc. Pokud podm odvoln na tento platebn rozkaz, tak pedpokldm, e soud vyhls jednn, kde se bude cel vc prozkoumvat. Jak vidte moje ance na to, e m ptel vyplat? Doslechla jsem se, e soud me nad soudnho znalce, kter odhadne cenu nemovitosti a ptel mi bude muset polovinu hodnoty domu vyplatit a jet za m zaplatit soudn vlohy (to k i mj advokt). Ale tak mi ekla kamardka, e odhad nemovitosti se bude odvjet i od toho, e dm stoj na pozemku, na kterm nemm dn podl, take ve vsledku bych dostala msto poloviny skuten hodnoty domu, jen pr drobnch tisc a jet by mi soud na jednn mohl nadit zaplatit pl hypotky. Je to tak? Pijde mi nesmysl platit polovinu hypotky, kdy dm ve vsledku nebude mj a vyplacen podl by byl x krt ni ne zaplacen polovina hypotky. Prosm o V nzor z praxe. Dkuji.
Velice bych Vm doporuovala podat proti platebnmu rozkazu odpor, zskte tm monost soudnho projednn vci pi stnm jednn. Co se tk samho obsahu sporu, v uveden vci le vedle sebe dv roviny. Obsahem prvn je vlastnictv Vaeho bvalho partnera k nemovitosti, obsahem druh je V zvazek spolen s Vam bvalm partnerem k hrad hypotenho vru, kter jste uzaveli s bankou. V ppad, e vlastnkem nemovitosti je pouze V bval partner, Vm uzaven smlouvy o hypotenm vru s bankou dn vlastnick prvo k nemovitosti automaticky nezakld. Na druhou stranu jste se zavzala spolen s druhem platit bance hypotn vr. V takovm ppad si doku pedstavit situaci, kdy soud rozhodne tak, e je Vm bval druh povinen vydat bezdvodn obohacen, kter zskal tm, e jste za nj platila st hypotenho vru. Bude se ovem jednat pouze o st jistiny, jeliko nrok na smluvn rok a dal psluenstv je vztah mezi Vmi (spolen s bvalm partnerem) a bankou, nikoliv mezi Vmi a bv. partnerem navzjem. Va chybou bylo uzaven hypotenho vru s bankou spolen s Vam bvalm partnerem za situace, kdy jste na nemovitosti nemla jakkoliv majetkov prvo.
31.1.2013 - Dobry den! Ma SVJ povinnost vyplatit preplatek z vyuctovani sluzeb za rok 2011 i v pripade, ze vlastnik jednotky ma v roce 2012 (kde jeste samozrejme neprobehlo konecne vyuctovani) nekolik mesicnich zaloh nezaplacenych? Nebo muze SVJ preplatek z predchoziho roku pouzit k uhrade dluzenych zaloh? Predem dekuji za odpoved, V.
Obecn plat, e uveden pohledvky lze vzjemn zapost. Nicmn je nutn nastudovat stanovy SVJ, zdali uveden postup nezakazuj.
30.1.2013 - Ven Pani Judr Safrankov. Dobr den.N21.letsyn se svm vytrnictvm se dostal a k soudu,kter rozhodl o jeho stavn lb.Vce Vm popu.Asi ve 3.letech mu jeho l=kaka ambulantn pethla pirozen,odpoledne dostal 40 stupnu horeky.Piem pi teplotch mu asi2 krt zapadl jazyk a tm skonil asi na 10.dn v nemocnici.Dal roky ve kolce byl pomaly a nemotorn ale spokojen.Dle navtvoval 10.let specialn kolu a Syn m prkaz Ztp/P a od 18.let m pln invalidn dchod.Jeliko nezn pln hodnotu penz je 3.rokem omezen v prvnch konech.To znamene me disponovat maxim.do500ks hotovost.Bylo to i z dvodu,kdy chtl uzavt paualy a provolat tiscov stky.Prv proto jsem se stala jeho opatrovnkem.V loni nastal zlom v jeho sexualnm ivot.Duben kvten obejmul ze zadu 15 a 14let dvky u pechodu ve dne kde chod mnoho lid.Jedn se o to,e se k n pitisknul ze zadu bez osahvan intimnch partii.tato dvka to ohlsila domaPiem tato udlost byla nahlena na policii a tak to bxlo vyetovan.Podstoupil u dr.Trojana v Praze prohldku zda m njakou chylku. PPo tomto vyeten bylo zjitno,e v dob spachn trestnho inu trpl duevn poruchou a to mentln retardac lehkho a stednho stupn.Tak i jeho schopnosti na rozhodovn jsou omezeny posoudit veker situace.Nen zcela schopen ovldat sv pudov reakce.Dle nm bylo eeno e trp pouze tm,e se mu lb atraktivita mladych dveka nkdy m potebu se k nkomu piblit.16.1.2013 jsme mli tento soud a Michal asi tden ped soudem tento in opakoval blzko svho bydlit.Slena ho znala ze koly.Tud byl vzat na 4.dny do pedbnho zadren do cely v Praze.Take soud rozhodl pro stavn lbu.Pot jsme se vzdaly i odvoln.Mme k vm dotaz. 1.Kdy bude muset nastoupit lbu27 tr. zkona tok zmenen ptomnosti Po jak dob len meme zadat o proputn.V pprotokolu se pe,e spchal pokraujc pein vytrnictv podle47odst.1.tr.zkona se od potrestn upout.Zroven podle99odst.1tr.zkonku se mu ukld ochran len psichiatrick stavn formou.Snaila jsem se Vs informovat,a zroven dkuji za odpovd zda nm poradte co syna za tento in vb len ek a zroven na jakou dobu by to asi vypadalo ji z vach zkuenosti .Dkujeme za vai odpovd a jsem s pozdravem Domotor. 30.1 2013
Vaemu synovi bylo soudem uloeno ochrann len jako forma ochrannho opaten. Samotn vkon ochrannho len nad soud, piem Vaemu synovi me poskytnout pimenou lhtu k obstarn jeho zleitost. stavn ochrann len me bt zmnno dodaten na len ambulantn. O tto zmn rozhoduje opt soud. Ochrann len potrv, dokud to vyaduje jeho el, nejdle vak 2 roky. Nebude-li v tto dob lba ukonena, rozhodne soud ped skonenm tto doby o jejm prodlouen, a to i opakovan, vdy vak nejdle o dal 2 lta, jinak rozhodn o proputn z ochrannho len. Nvrh na proputn z ochrannho len se podv soudu a to v dob, jakmile bylo dosaeno elu ochrannho len.
30.1.2013 - Ven pan doktorko, v rozsudku o vivnm je uvedeno, e vivn m bt hrazeno vdy do 15. dne v msci na et mho zletilho syna. Insolvenn sprvce vivn posl stle a na konci msce, nkdy i na zatku dalho msce. Syn sprvci volal a bylo mu sdleno, e maj nastaveno posln ke konci msce. Je proti tomu mon obrana? Dkuji za odpov Star
Insolvenn sprvce je povinen vivn hradit vdy k datu splatnosti nikoliv pozdji. Pokud tuto svou povinnost nepln, je mon obrtit se na soud, aby zjednal npravu.
30.1.2013 - dobri de chcem sa opitat ci sa stahuje amnestia ked som mal 3 roky podmieku
Pro ely amnestie je dleit vmr samotnho trestu odnt svobody, nikoliv dlka jeho podmnnho odkladu. Je tak velice pravdpodobn, pokud Vm byl trest odnt svobody podmnn odloen na zkuebn dobu 3 let, e samotn trest odnt svobody byl uloen pod hranici 2 let a amnestie se tak na Vs vztahuje (l. IV odst. 1 psm b) Amnestie).
28.1.2013 - dobry den,potrebuji poradit,,jak mam postupovat pri dedictvi,nevim jestli vubec zustala nejaka zavet po smrti rodicu,,,na koho se mam obratit, mam informace,ze vlastnili rodinny dum na Slovensku,prosim poradte, dekuji
Obrate se na soud, v jeho obvodu ili Vai rodie v dob sv smrti, aby Vm sdlili, kter not je v tomto zen poven vedenm ddickho zen. Pedmtnho note po t kontaktujte ohledn informac k dalmu postupu.
28.1.2013 - Dobr den,rda bych Vs poprosila o radu.Bylm v panelovm dom byt mm v osobnm vlastnictv.Bydlm tam se svm synem u 5 let a 3 roky u ns bydl ptel.Jsem povinn nahlsit na sprv dom i mho ptele,kter si stav domek a za 2 roky se bude sthovat do svho? Vte neustle m na to upozoruje sprvce.Nemme toti moc dobr vztahy ,protoe jse mi ve spolen kolrn odcizili 2 kola zamen zmkem pes nepokozen dvee.jist m chpe ,kdy pijdu domu tak bych chtla mt klid,snam se vychzet v dobrm.Dkuji za odpov a peji hezk den Hanzalov
Povinnost hlsit osoby ijc s Vmi ve spolen domcnosti bude ppadn obsaena ve stanovch spoleenstv vlastnk jednotek. Proto bych Vm doporuil si uveden stanovy prostudovat. Samotn sprvcovsk spolenost, kter bytov dm na zklad smlouvy se spoleenstvm vlastnk jednotek spravuje, Vs bez dalho neme nutit k tomu, abyste j cokoliv hlsila. Povinnosti vlastnk bytovch jednotek vychzej pouze ze zkona, stanov spoleenstv vlastnk jednotek, ppadn z rozhodnut SVJ.
27.1.2013 - Dobr den pan doktorko, mm dotaz - meninov spoluvlastnk nemovitosti vlastn prakticky neprodejnou st podlu (nebo prodejnou za cenu hluboko pod cenou odpovdajc idelnmu podlu z trn ceny nemovitosti). Nemovitost neuv a po dohod ani nepispv na jej drbu. Vtinov vlastnk nechce od nho odkoupit spoluvlastnick podl. Nemovitost nelze vertikln rozdlit ani ji nelze rozdlit na bytov jednotky. Existuje zpsob, jak se "zbavit" meninovho spoluvlastnickho podlu za "rozumnou" cenu? Dkuji za Vi odpov. Navrtil
Zruit spoluvlastnictv jde bu dohodou, nebo nedojde-li k dohod rozhodnutm soudu. Soud pihldne k velikosti podl a k elnmu vyuit nemovitosti. Pi tom postupuje podle nsledujcho kle: (1.) Nemovitost rozdl. (2.) Nen-li rozdlen vci dobe mon, pike ji soud za pimenou nhradu jednomu nebo vce spoluvlastnkm. (3.) V ppad, e nechce vc dn ze spoluvlastnk, nad soud jej prodej a vtek z prodeje rozdl podle podl. V ppad vypracovn alobnho nvrhu na zruen a vypodn spoluvlastnictv bych Vm doporuil vyut slueb advokta.
26.1.2013 - Dobr den pan doktorko mm na vs dotaz, u jsem jednou psala,ale nepodepsala jsem se celm jmnem.Dotaz se tk darovan nemovitosti.V dubnu 2011jsem darovala vnuce svj barek v dobr ve,e se o m postar je mi 75let.V barku mm vcn bemeno.Od darovn se vnuka otoila o 180 stupn.nechod do prce na barku nic nedl pitom opravy jsou nutn a viditeln,Pivedla si pochybnho chlapa. mam s n jen problmy a vydaje na nic nepispje Nakonec jsem zjistila e mi ukradla spory 90tiscI z dchodu se mi ztrc penze Ki na m ,nadv m sprost ur,vyhrouje nedovol zatopit, umt Bojm se j. Ve vyvrcholilo o vnocch,kdy za mnou nepustila na tdry veer dceru s vnukama,kter chtly se mnou strvit veer.dopadla jsem tak e ony odely a j sedla sama mimo ani ke stolu m nepustila.Co mm dlat jak se branit To je jen pr zlych vc kter uvadm. Myslte e j mm psemn vyzvat o jejm dobrovolnm vrcen nemovitosti.Nebo e to dm k soudu s tm e bude platit soudn vylohy? a s tm jak je zl a jakou neuctou semnou zachz budou svdit dcery se zetm? Pani doktorko prosm vs mm relnou anci nemovitost zskat zpt? Jsem star a nevm co si pot Dkuji za odpovd a s pozdravem Pavla Bigasov
V ppad darovac smlouvy plat zkonn pravidlo, e se drce, v tomto ppad Vy, me domhat vrcen daru, jestlie se obdarovan, v tomto ppad Vae vnuka, chov k nmu nebo k lenm jeho rodiny tak, e tm hrub poruuje dobr mravy. Jsem pesvdena o tom, e skutkov okolnosti, kter jste uvedla, napluj dikci hrubho poruen dobrch mrav. Je tedy poteba, abyste Va vnuku vyzvala ke vrcen daru. Vzvu uite psemn a odelete ji doporuen potou s dodejkou, abyste mla potvrzen, e Vae vnuka uvedenou vzvu obdrela. Pokud Vm Vae vnuka nemovitost dobrovoln nevyd, nezbude Vm, ne se se svm nrokem obrtit na soud. V takovm ppad bych doporuila se nechat zastoupit v zen advoktem.
25.1.2013 - Dobr den chtla bych se zeptat pila mi od policie R vzva k podn vysvtlen podle paragrafu 158 odst.7 trestnho du ...A hned pod tm je napsan k podn vysvtlen podle paragrafu 158 odst.6 trestnho du k zanedbn povinn vivy ..Byl(byla) by jste moc hodn () kdyby jste mi mohla vysvtlit co to znamen,nebo tomu vbec nerozumm...Dkuj za brzkou odpov Gurboviov Jana
158 odst. 7 trestnho du obsahuje oprvnn policejnho orgnu vyzvat osobu, aby se dostavila k podn vysvtlen ve stanoven dob na uren msto (zpravidla na sluebnu Policie R). Pokud tto vzv Policie R bez dostaten omluvy nevyhovte, mete bt pedvedena. Odstavec 6 uvedenho paragrafu obsahuje ustanoven o tom, e o obsahu vysvtlen se sepe edn zznam. Pro Vs to znamen, e jste povinna uveden vzv vyhovt a v uveden as se na sluebnu Policie R dostavit.
25.1.2013 - Dobr den,chtla bych se zeptat,zda v pedbnm opaten je mon krom vivnho,zohlednit dluhy aby manel pispval ,kdy se odsthoval?Dkuji za odpov
Prosm o lep konkretizaci otzky. Nemm toti jasno, jak zohlednn kterch mte na mysli.
25.1.2013 - sestra s manelem darovala jedn dcei s tn dohodou,e tam budou na doit,ped svdky a to ped druhou dcerou dvoje a jejm manelem. Po roce dcera svj dar prevedla jako dar na svho ptele a ten v dnen dob sestru s manelem vyzval a se odsthuj do 30 dn Chtli bychom odstoupit od darovac smlouvy a vrtit to ve zpt.Dcera nedodrela tn podmnky a pekroila dobr mravy. Potebuji poradit kam mm odeslat dost o vrcen daru? Dkuji za odpov Mayerov Hrdek nad Nisou
Z Vaeho dotazu nen pln jasn, zdali pedmtem daru byla vc movit nebo nemovit. Jeliko se ale zmiujete o sthovn, mm za to, e se jedn o vc nemovitou, tzn. o dm nebo pozemek. Pokud Vae sestra s manelem darovala nemovitost, takov darovac smlouva mus bt psemn, jinak je neplatn pro nedostatek formy. Pokud Vae sestra s manelem darovala nemovitost jedn dcei formou psemn smlouvy, nicmn s stn dohodou o doit, je takov stn dohoda neplatn pro nedostatek formy, tj. e nebyla uinna psemn. Samozejm ale plat, e se drce me domhat vrcen daru, jestlie se obdarovan chov k nmu nebo lenm jeho rodiny tak, e tm hrub poruuje dobr mravy. Nvrh na vrcen daru mus bt adresovn prv obdarovanmu, tedy dcei. Pokud mu nevyhov, nezbv Vm nic jinho, ne se obrtit na soud. V tomto ppad bych doporuovala se nechat prvn zastoupit advoktem.
24.1.2013 - Dobr den, jsem spolumajitel nemovitosti s vnosem. Druh spolumajitel se rozhodl svj podl prodat a sepsal smlouvu s realitn kancel. Realitn kancel na webu zveejnila vnos nemovitosti a to bez mho souhlasu. Jedn se o dvrn a citliv data. Je mon prvn obrana a v jak skutkov vci? Dky za info.
Zveejnn vnosu nemovitosti spoluvlastnkem je obecn mon i bez Vaeho souhlasu. Je to spoluvlastnk, kter se svm podlem nakld a me o nm pi snaze o jeho prodej zveejovat daje, kter uk jeho bonitu, resp. zv anci spnho prodeje. Pokud by ale nemovitost, resp. V spoluvlastnick podl, byl soust podniku (tedy vci hromadn slouc k podnikn), me bt daj o vnosu z nemovitosti soust obchodnho tajemstv podnikatele. V takovm ppad by zveejnn vnosu z nemovitosti mohlo bt poruenm obchodnho tajemstv. Obchodn tajemstv tvo veker skutenosti obchodn, vrobn i technick povahy souvisejc s podnikem, kter maj skutenou nebo alespo potenciln materiln i nemateriln hodnotu, nejsou v pslunch obchodnch kruzch bn dostupn, maj bt podle vle podnikatele utajeny a podnikatel odpovdajcm zpsobem jejich utajen zajiuje.
24.1.2013 - Dobry den,chtela bych se jen zeptat prisel k nam do bytu exekutor,a vyhrozoval mi moji malou dcrekou.ze kdyz nezaplatim tak se znova objevy u dveri i se socialkou,a ze vzhledem na me dluhy,a ze mame v domacnosti kocky mi seberou malou.A ze pujcka kterou jsem si tenkrat vzala v bance GE money bak.normalne na pracovni smlouvu ze je uverovy podvod a ze me zavrou do vezeni,je tohle prosim vas normalni?ze takhle vyhrozuje? a jak se mam branit? dekuji za odpoved Iveta
Postup vykonavatele soudnho exekutora jist v souladu s prvnmi pedpisy nebyl. Je dokonce mon, e vykonavatel soudnho exekutora tmto svm postupem mohl naplnit skutkovou podstatu trestnho inu vydrn. Doporuovala bych se obrtit se stnost na konkrtnho soudnho exekutora a na Exekutorskou komoru esk republiky, pop. s trestnm oznmenm na Policii R. Nicmn mjte na pamti, e uveden postup vykonavatele soudnho exekutora budete muset njakm zpsobem prokzat.
23.1.2013 - Bydlm v dom,kde si pdu odkoupil jeden z len ped 4 roky,zhotovil si mezonetov byt,jsme drustvo njemnk,jedin on,aby mohl ruit bytem kvli hypotce, je vlastnkem bytu. Pda o rozloze 70m2 je obvna ji 3 roky, stle si oddaluje kolaudaci a neplat tud za zskan nov prostory njem. Lze do nekonena kolaudaci oddalovat? A mus jako jedin vlastnk v dom z pdy platit za tyto prostory? V rmci rekonstrukce opravil stechu, kdo bude platit ppadn zvady na stee, on nebo my ze spolench penz?
Ped vydnm kolaudanho souhlasu nelze byt uvat k bydlen. Stavebn ad vak me na dost stavebnka vydat asov omezen povolen k pedasnmu uvn stavby ped jejm plnm dokonenm, pokud to nem podstatn vliv na uivatelnost stavby, neohroz to bezpenost a zdrav osob nebo zvat nebo ivotn prosted. Pokud je osoba vlastnkem bytov jednotky, kde ostatn bytov jednotky jsou ve vlastnictv drustva, kter je pronajm svm lenm, na vlastnka jednotky se njemn vztahy se neuij. Tud nen povinen platit njemn. Tm nen dotena povinnost platit nklady spojen s uvnm a drbou spolench st domu. Co se te stechy, ta je nepochybn spolenou st domu a tud jej drbu a opravu hrad spoluvlastnci (v tomto ppad vlastnk jednotky a bytov drustvo) spolen a nerozdln.
20.1.2013 - 20,1,2013 Ven pan doktorko,mm na vas dotaz,kter se tk o vrcen darovan nemovitosti.V dubnu 2011jsem dala vnuce svj barek v dobr ve,e se om bude starat a poslou mi.Je mi 75 a pl.V barku mm vcn bemeno.Od darovn nemovitisti se vnuka otoila o 180stupn.Nechod do prce,na barku neudlala ani malinkou opravu,mm s njen problmy,vdaje,hdme se na nic nepispv.Nakonec jsemzjistila,e m ukradla spory 90 tisc. Ki na m vyhrouje docela se bojm.Do barku pivedla hroznho kluka.Ve vyvrcholilo o vnocch,kdy za mnou nepustila dceru a m dv vnuky,kter chtly se starou bbou,aby nebyla sama strvit td.veer.Vyhnala je.Co mm dlatpan doktorko myslte,e mm vnuku psemn vyzvat,aby mi mj barek vrtila zpt dobrovoln a kdy nebude souhlasit,tak e to dme s dcerama k soudu stm e bude platit soudn vlohy a ve s tm spojen.A s jejm chovnm k nm vem,e budou svdit m dcery.Myslte pan doktorko,e mm relnou anci obstt a nemovitost zskat zpt,Ty jej darebnosti co jsem zde uvedla je jen zlomek. Dkuji za odpovd a pomoc. V nadji Bigasov
V ppad darovac smlouvy plat zkonn pravidlo, e se drce, v tomto ppad Vy, me domhat vrcen daru, jestlie se obdarovan, v tomto ppad Vae vnuka, chov k nmu nebo k lenm jeho rodiny tak, e tm hrub poruuje dobr mravy. Jsem pesvdena o tom, e skutkov okolnosti, kter jste uvedla, napluj dikci hrubho poruen dobrch mrav. Je tedy poteba, abyste Va vnuku vyzvala ke vrcen daru. Vzvu uite psemn a odelete ji doporuen potou s dodejkou, abyste mla potvrzen, e Vae vnuka uvedenou vzvu obdrela. Pokud Vm Vae vnuka nemovitost dobrovoln nevyd, nezbude Vm, ne se se svm nrokem obrtit na soud. V takovm ppad bych doporuila se nechat zastoupit v zen advoktem.
20.1.2013 - Dobr den chci se zeptat rodice platili insolvenci kad jinou stku.Otec zemel tak jak to bude dle s placenm.Matka se vzdala ddictv.Dkuji za odpov.p Such
Budu pedpokldat, e Vaim rodim bylo povoleno oddluen a zpsob oddluen je dle spltkovho kalende, kdy v majetkov podstat nen dn majetek, kter by byl pedmtem zajitn. V tom ppad bude Vae matka dle platit dle plnu oddluen. Smrt Vaeho otce se insolvenn zen peruuje a bude pokraovno s prvnmi nstupci, ddici. Pokud ovem V otec nezanechal dn majetek, bude zen zastaveno.
20.1.2013 - DOBR DEN,PAN DOKTORKO. PROSM O RADU.PO BVALM DRUHOVI MI ZBYLY DLUHY,KTER PLATIT SAMA NEMOHU.JSEM NA SOCILNCH DVKCH A CHOD MI POHLEDVKY,P͊U...VOLM...E MOMENTLN PLATIT NEMOHU.NECHCI SE VYHBAT SVM POVINNOSTEM,ALE NIKDE NECHTJ POCHOPIT MOU SITUACI.NALA JSEM SI TE PTELE,KTER PODNIK A NECHCI ABY ML PROBLMY S MMI DLUHY,J JSEM SE K NMU NASTHOVALA,ALE CHTLA BYCH VDT,ZDA LZE OETIT JEHO DM A PODNIKN,ANI BY SE BL,E PJDE EXEKUTOR?NERADA BYCH HO DOSTALA DO PROBLM.DKUJI ZA ODPOV.KOLDINSK.HRADEC KRLOV.
Podnikn ani dluh Vaeho ptele nem s Vaimi dluhy cokoliv spolenho. Exekutor tak neme kvli Vaim dluhm postihovat ani podnik ani nemovitosti Vaeho ptele. Nicmn bych si dovolila pipomenout zsadu, e smlouvy maj bt dodrovny a zvazky plnny.
20.1.2013 - Dobr den.Pan doktorko, moje kamardka m splcet soudn dluh, bohuel nem z eho.Je dlouhodob bez prce na socialnch dvkch. Bydl u svho ptele/ale trval pobyt tam nem/Je mon, aby exekutor el po majetku jejho ptele, kter s tm nem nic spolenho?dkuji za odpovd .Markov
Soudn exekutor me pi provdn exekuce prodeje movitch vc postihovat pouze majetek dlunka, nikoliv tetch osob. Je ale na tchto tetch osobch, pokud bydl ve spolen domcnosti s dlunkem, aby v ppad sepisu tchto movitch vc prokzali, e uveden vci jsou v jejich vlastnictv, nikoliv ve vlastnictv dlunka.
17.1.2013 - Dobr den, chtla bych se jen zeptat: jsem ji 2 roky rozveden, ale bval manel mi stle neuhradil finann vyrovnn. Nen velk, ale i tak co vm, je po krk v dluzch a exekucch. Peru se s tm, e na jednu stranu nechci bt zl, ale na druhou vm, e na dn vyrovnn mm nrok. Vm o 3-let lht, po kterou je mon dt k soudu moji zleitost, ale otzka zn velmi prost - jak mm ance, e se svho domu, kdy bych v t ad dluh, kter on m, byla a na njakm "x"-tm mst v ad, ne by se na toto vyrovnn vbec dostalo? Nechci to vzdt, ale ono mi asi nic jinho nezbyde. Tahle pohledvka urit nepat mezi njak pednostn. Hezk den a dkuji za odpov.
Ve Vaem ppad podejte alobu na vypodn zaniklho spolenho jmn manel k soudu. Pi zen bych Vm doporuovala nechat se zastoupit advoktem.
17.1.2013 - dobr den, prosm o radu. Mm sepsanou smlouvu o pronjmu sti pozemku. Je vak uvedeno jen parceln slo a ne pronajat m2. V textu se k, e byla pronajat st pozemku .... Je tato smlouva platn. dkuji
U smluv obecn plat, e pedmt smlouvy mus bt dn konkretizovn. K tomu, abych mohla V dotaz ohledn platnosti smlouvy zodpovdt, musela bych nejprve smlouvu prostudovat.
16.1.2013 - Hezk den, prosm o zodpovzen dotazu. Pokud udlm svmu otci plnou moc k vyizovn ddictv po matce, me na zklad tto pln moci ct, e se zkme ddictv v jeho prospch nebo mus bt pesn v pln moci toto formulovno? Dkuji Eva
Ne, v tomto ppad mus pln moc pesn obsahovat oprvnn zstupce ddice k odmtnut ddictv. Jedn se o plnou moc speciln.
15.1.2013 - Dobr den, jak je mon vystoupit z sro, kdy jeden ze spolenk spchal podvod, ostatn dva spolenci o niem nevdli. Ten, co spchal podvod nen k nalezen. dkuji
Z Vaeho dotazu nen jasn, zdali jste spolenkem nebo jednatelem pedmtn spolenosti s ruenm omezenm. Pokud jste jednatelem, mete se jednostrannm konem funkce jednatele vzdt. Pokud jste spolenkem, znik Va asti ve spolenosti me bt proveden nkolika zpsoby: (1) Zruenm asti spolenka soudem, v ppad, e po spolenku nelze spravedliv poadovat, aby ve spolenosti setrval. Muste podat nvrh na zruen asti spolenka ve spolenosti k pslunmu soudu. (2) Spolenka me tak na nvrh spolenosti soud vylouit. (3) ast spolenka ve spolenosti me skonit tak dohodou vech spolenk. (4) Svj obchodn podl me spolenk tak zcizit, tzn. prodat nebo darovat tet osob. Pi zen o zruen asti spolenka soudem bych Vm doporuovala nechat se zastoupit advoktem.
15.1.2013 - Dobr den,potebovala bych od Vs poradit.iji s ptelem v rod.domku,jako druh a druka,spolen mme jedno dt.Ptel si vzal hypotku na dm,jet ped tm,ne se seznmil se mnou.J se k nmu nasthovala,platm inkaso a s hypotky,dn pjem nemm,beru zatm jen mateskou a chodm na brigdy.Ptel je veden v evidenci adu prce.Jde mi jen o to,e m stran dluhy a j nechci zstat na ulici,kdy nhodou pijde exekutor,je mon dm darovat nebo njak pepsat s tm,e je na dm hypotka?Vte,j platm veker opravy a rekonstrukce co se te domu a nechtla bych o nho pijt.Dkuji moc za info...Peji hezk zbytek dne Pavla Sehnalov
Ano, nemovitost je mon pevst. Nicmn pouze za pedpokladu, e proti Vaemu druhovi nen vedena exekuce, resp. pokud mu jet nebyl doruen exekun pkaz postihujc nemovitost nebo usnesen o nazen exekuce. Tyto rozhodnut toti maj ten inek, e od okamiku jejich doruen povinnmu mu zakazuj dispozice s jeho majetkem (tzv. inhibitorium). Pokud V druh zatm v exekuci nen, pevod technicky mon je, nicmn takov pevod je pevodem odporovatelnm. Co se te zstavnho prva bankovnho stavu na pedmtnm domu, to nem ze zkona na pevoditelnost tto nemovitosti vliv. Je ale mon, e se V druh smlouvou, kterou zizoval zstavn prvo na nemovitosti, zavzal nemovitost bez svolen banky dle nezcizovat. Je proto nutn prostudovat si smlouvu. Do vyjasnn tto otzky bych Vm radila dn dal finann prostedky na nemovitost nevynakldat.
14.1.2013 - Dobry den dnes jsem si la na uet pro matesky pispevek a tam se ukazalo e me to strhli a jete jsem tam dluna neco pes 900k,jeliko to je uet jako kontokorent,ale vechno jsem tam mela vpoadku ani mi neposlali adnou upominku ani nic jineho.Tak se chci zeptat jestli me muou vzit cely matesky pispevek,kdy nemam jiny pijem a nemam z ceho it?a na koho bych se mohla obratit?dekuji Oujezdsk
Pokud mte kontokoretn et a byl na nm debet (to znamen, e jeho stav byl minusov) je mon, e v ppad, pokud Vm na nj byly poslny njak finann prostedky a to i prostedky z rodiovskho pspvku, banka pedmtn finann prostedky zapoetla na hrad dluhu kontokorentnho tu.
13.1.2013 - Dobry den,mam prosbu,manzel byl na nemocenske,dostane nejakych osm tisic z toho zaplati ctyri tisice alimenty,zustane mu ctyrka plus muj rodicak ve vysi 3800,- plus alimenty 2500,- plus jeste jedny alimenty 300,-prijem budeme mit 10600,-jsme dva dospeli a tri deti,zivotni minimum je 11990,- a to nikoho nezajima,ze nebudeme mit zivotni minimum,na prispevek na byt nemame narok,nemame v byte kde bydlime trvale bydliste, na pridavky narok taky nemame,presahly jsme o 50,-,dekuji za odpoved,Markta K.P.
Ve Vaem dotaze nen obsaena dn otzka, proto na n nemohu odpovdt.
12.1.2013 - Dobr den pan doktorko, ped pr dny jsem prohrl soud, kde lo o to, e rodie na mne ped rokem pepsali byt (respektive dohodou pevedli lensk prva v byt. drustvu.), ale mli dluhy..a vitel to u soudu napadl, e je dohoda neplatn a lo o mysl krtit vitele. U soudu jsem se hjil tm, e jsem o dluzch nevdl a tud jsem neml dvod pedpokldat (poznat) mysl rodi pokodit vitele a e pro pevod jsme mli zcela jin dvody (aby se byt po smrti rodi nedostal do rukou mho bratra, kter je okrdal, a taky proto, e jsem ped pr lety zaplatil dluh na njemnm, kvli ktermu hrozilo vysthovn a tud tu bylo jaksi morln prvo abych ten byt byl mj).. Rd bych se Vs proto zeptal, jestli m cenu podvat odvoln...soudkyn odvodnila rozhodnut tm, e jsem nepedloil dn dkazy pro m tvrzen. Jene jak dkaz o tom, e jsem o dluhu a myslu (pokud takov vbec byl) nevdl? Ml jsem za to, e se to opravdu dlalo kvli tm jinm dvodm. Dkaz toho, e jsem nco nevdl peci neexistuje..ani neumm st mylenky rodi abych poznal jejich mysly.A ani oni peci nemou nijak dokzat jak byli jejich mysly..e to nedlali s myslem pokodit vitele.. Pemlel jsem, e bych k odvolacmu soudu jako svdky pozval rodie, aby potvrdili, e jsem nemohl vdt o dluzch a jejich myslu pevodem pokodit vitele.a e ty jin dvody - i kdy pravdiv a opodstatnn, byli jen zstrkou..a nebo, aby estn prohlsili, e pokodit vitele nebylo jejich myslem......ale to by peci bylo opt jen jejich tvrzen bez dkaz. Je tedy zbyten podvat odvoln, kdy dn dkazy pro m tvrzen a ani o tom, e to rodie nezamleli nemu doloit, protoe takov dkazy dost dobe ani existovat nemou, a detektor li soudy neuznvaj? Pedem dkuji za odpov.
Pi odprm zen plat, e se vitel me domhat, aby soud uril, e dlunkovi prvn kony, pokud zkracuj uspokojen jeho vymahateln pohledvky, jsou vi nmu prvn neinn. Odporovat je mon vem prvnm konm, kterm byli vitel dlunka zkrceni a k nim dolo v poslednch tech letech mezi dlunkem a osobami jemu blzkmi. Pi pevodech mezi dlunkem a osobami mu blzkmi se automaticky presumuje, e jde o kon odporovateln, ledae by osob blzk mysl dlunka zkrtit vitele nebyl znm a ani ho pi nleit pelivosti nemohla poznat. Jste to tedy Vy, kdo je povinen v zen prokzat, e jste mysl Vaich rodi neznal a ani nemohl poznat. V ppadnm zen nejsem pesvdena o tom, e dkaz vslechem Vaich rodi by byl pro soud dostaten hodnovrn. Ke kvalifikovan odpovdi zdali podvat odvoln i nikoliv bych ale potebovala znt obsah soudnho spisu.
10.1.2013 - Dobr den chtla bych se zeptat jak dlouho trva pedbn zadren. A pro nm policie neekla dvod zadren. Mlo jt jen o svdeckou vpovd. dkuji
Zadren jako institut zajitn osob v trestnm zen me trvat nejvce 48 hodin, po uplynut tto lhty mus bt zadren odevzdn soudu, jinak mus bt proputn na svobodu. Soud je po t povinen rozhodnout do 24 hodin o vazb. Termn pedbn zadren trestn d nezn, institut zadren je mon dlit na institut zadren obvinnho policejnm orgnem a institut zadren osoby podezel. Pro ely zajitn obvinnho lze tak vydat pkaz k jeho zaten. Soudce soudu, kter pkaz k zaten vydal, mus obvinnho neprodlen vyslechnout a rozhodnout o jeho vazb a toto rozhodnut obvinnmu oznmit do 24 hodin. Pokud mu toto rozhodnut do 24 hodin oznmeno nen, mus bt obvinn proputn na svobodu.
10.1.2013 - Dobr den, existuje monost sepsat zv bez vtch poplatk. Mm 1 dceru, ale majetek bych chtla odkzat vnuce,je to mon? Jestli ano,tak za jakch podmnek. Dkuji
Zv mete napsat bu vlastn rukou (holografn zvt) nebo ji zdit v jin psemn form za asti svdk (allografn) nebo ve form notskho zpisu. Formu notskho zpisu bych doporuovala, jeliko not Vai zv zaeviduje v Centrln evidenci zvt. Nebude tak hrozit nebezpe, e by zv nebyla pouita po Va smrti v ddickm zen. Zvt mus obsahovat klauzuli, e ve odkazujete vnuce a Va dcei nieho. Co se te vztahu Va dcery a vnuky, pokud je Vae dcera ji zletil, ddila by z ddictv alespo tolik, kolik in jedna polovina jejho ddickho podlu ze zkona. Zbytek ddictv pak mete odkzat vnuce.
9.1.2013 - Dobr den chtla jsem se zeptat ijus ptelem a ten m exekuci a m ns nativit exekutor dostala jsem vnon drek kavovar mou mi ho vzt kdy dolom e mi to sestra platila s tu?? a co mi vlastn mou vzt mm 2dt jedno ma3 a druh6 ledniku mi nechaj
Pokud je exekuce pouze na Vaeho ptele a nikoli na Vs, exekutor by Vm pi soupisu movitch vc Vaeho ptele ve spolen domcnosti V kvovar zabavovat neml. Nicmn pi soupisu movitch vc byste ho mla upozornit na skutenost, e kvovar je V, a e Vm byl darovn Vai sestrou. Pokud by pesto dolo k soupisu tohoto kvovaru, lze podat nvrh na vykrtnut ze soupisu dle 68 exekunho du. Co se te Vaeho dotazu ohledn ledniky, ta dle mho bez dalho nepat mezi vci vylouen z exekuce. Vet vc vylouench z exekuce je uveden v 322 o.s..
9.1.2013 - Som zo slovenska, pracovala som v eskej republike na dohodu o vykonan prce. K 31.12.2012 mi skonila pracovn zmluva, kde sa mm hlsi ako nezamestnan, ke naalej chcem zosta s manelom na zem eskej republiky.
Nrok na podporu v nezamstnanosti m uchaze o zamstnn, kter zskal v poslednch dvou letech ped zaazenm do evidence uchaze o zamstnn zamstnnm nebo jinou vdlenou innosti dobu dchodovho pojitn podle zvltnho prvnho pedpisu v dlce alespo 12 msc, tzn. e jste musela pracovat alespo po dobu 12 msc a platit dchodov pojitn. Podat o podporu v nezamstnanosti mete u krajsk poboky adu prce mstn pslun podle Vaeho bydlit.
9.1.2013 - Dobr den, mm dotaz ohledn pedsednictvi v Spoleenstv vlastnk bytovch jednotek obytnho domu. Chystm se odstoupit z funkce povenho vlastnka a je velmi pravdpodobn, e tuto funkci nebude chtt nikdo vykonvat. Jak postupovat v ppad, e na schzi nebude nov pedseda zvolen (ppadn bude zvolen, ale odmtne tuto funkci vykonvat)? Dm zejm neme zstat bez pedsednictva. Dkuji za Vai odpov
Pokud nejsou zvoleny orgny spoleenstv vlastnk jednotek, pln funkci tchto orgn spoleenstv ten vlastnk, jeho spoluvlastnick podl na spolench stech domu in nejmn jednu polovinu, jinak vlastnci jednotek, kte se stali leny spoleenstv dnem jeho vzniku.
9.1.2013 - Dobr den prosm Vs mam ucet v nemecku jinak jsem ech exekutor z Brna poslal moj exekuci do banky tato banka nemecka ma agenturu v Praze ,tak to poslal pes agenturu a oni ji preposlali do nemecka .. cesky psan exekucn prikaz! je to mozn??? dkuji za odpoved.
Exekutor vykonv exekun innost pouze na zem esk republiky. Neme tak postihnout pohledvku, kterou m dlunk u zahranin banky v zahrani. Pokud je V et u nmeck banky, kter nepsob na zem esk republiky, nen mon, aby soudn exekutor pohledvku na zahraninm tu postihoval. Na druhou stranu nen jasn, co myslte termnem ?agentura?, nicmn pokud banka psob v esk republice (poskytuje bankovn sluby), exekutor postihovat pohledvku samozejm me.
7.1.2013 - Dobr den,prosm o radu.Bratr si odpykv nepodmnn trest,m 4 nezletil dti,kterm by ml poslat 6 tisc vivnho msn,vzhledem k tomu,e pi dosavadnm pjmu ve vzenm neme tuto stku platit,chtla by jsem nechat sepsat prvnka dost o snen.Mohu to udlat za bratra,protoe on nyn nem tu monost.V ppad,e ano,mohu se obrtit na Vs a jak by byla cca. cena?Dkuji Scherbaumov
Ano, samozejm za bratra jednat mete za pedpokladu, e Vm v tto vci vystav plnou moc. Ta mus obsahovat vymezen vci, ve kter budete bratra zastupovat. Pokud byste se chtla nechat zastoupit v tomto zen dal osobou, nap. advoktem, mus pln moc obsahovat Vae oprvnn dle udlit plnou moc jin osob, tzv. substituce. Obrtit se na ns samozejm mete, velice rdi Vm v tto vci poradme. Standartn hodinov cena je 3 800 K plus DPH. Zavolejte a domluvte si schzku.
7.1.2013 - Dobry den, moj cesky priatel ma dom a plati hypoteku ktoru platil este predtym nez sme sa zoznamili, teraz zijeme spolu a ja som vrazila uz vela penazi do prerabania, teraz hladam radu, ako to mam osetrit, priatelovi som povedala o svojich obavach a kvoli kludu na dusi je ochotny so mnou postupit nejake riesenie, preto sa chcem opytat , je mozne ze by ma dopisal ako spolumajitela do katastru ked dom este splaca hypotekou? a ak je to mozne, nemoze sa potom stat, ze by ma mohol z tade aj bez mojho vedoomia odstranit bez naroku na nic? pretoze som pocula ze by sa to prave mohlo otocit na nieco take ze sa to berie ako dar, a na dar je zakon ze sa to da odvolat-zrusit. a je aj mozne ze v tom zapise v katastre by som bola akospoluvlastnik s mensim podielom? aby to bolo uz teda spravodlive nie len voci mne ale aj voci nemu a mal klud ze to myslim uprimne a v pripade nezhod by som si nerobila narok na polku baraku, ale len na nejaku mensiu cast,.alebo by bolo lepsie riesenie spisat nejaky paper o tom ze vrazam velke polozky do domu aby mi to v pripade rozchodu nejak vyplatil? Pretoze vsetko co som doteraz vrazila do domu nemam nijak poistene ani nemam nato doklad, je to len dohoda medzi nami dvomi,a preto chcem aby to bolo na nejakom papieri a potrebovala by som poradit co najvyhodnejsie riesenie, Dakujem krasne za odpoved Fabryova
Nejlep by bylo, aby Vm ptel st domu prodal a kupn cena by se zapoetla s Vaimi pohledvkami- penzi, kter jste zaplatila.
6.1.2013 - Je m 65 let a poebuji doklad e mohu dit motorov vozidlo ,na jakou dobu toto potvrzen m lka mue vystavit.
To je dotaz pro lkae a ne pro advokta.
6.1.2013 - 6.1.2013 - Dobr den pan doktorko, prosm o informaci, zda je mon podat soud o pedbn opaten na rozdl penn stky pi exekun drab nemovitosti - t a vi dluhu povinnho oprvnnmu - nm . Pedbn opaten jsem ihned po alob podala na jeho nemovit majetek,kter zaal - chtl pevst na manelku a na kter je nyn vydn exekun pkaz k prodeji nemovitosti. Soudn zen nen jet u konce.Dkuji ilhav
Mil pan ilhav. Vaemu dotazu vbec nerozumm, jeliko je zcela zmaten.
5.1.2013 - Dobry den.chtela bych se zeptat kde e mohu obratit abych nohla zazadat o predcastne deditstvi moji matjy? Ona ted zdedila po jejim manzelli milion z pozemku, lesu a baraku... Existuje neco takove abych mohla zazadat o predcastne deditstvi moji matky kdyz najednou prisla k rolika penezum. Ja s ni nejsem uz 5 let v kontaktu protoze jsem ji financne tolik pomahala a kdyz jsem byla v nouzi- nepomohla. Mockrat dekuji za ospoved. Vubec nevim kam se obratit nebo o co pozadat. Martina (24)
Dd se po smrti.Dve nemete cokoliv dat.
5.1.2013 - Dobr den mm dotaz.Osvden o prva zpusobu k uzaven manelstv mi vystav matrika dle msta bydlit.Musm jt na matriku v mst bydlit,nebo mu jt do svho okresu msta bydlit,aby mi to tam udlali.Jsem rozveden a chtla bych se znovu vdt,ale za cizince.Dkuji za odpovd.M
Okresn ady byly zrueny.
4.1.2013 - Dobr den,chtl bych se zeptat na toto: iji s manelkou v jejm byt na sdliti ji pt let jsem invalida III.stupn- ZTP/P. a mj dchod in 7800.- Za byt se plat s elektinou a plynem cca 1500.- mohl bych zadat o pspvek na bydlen v ppad,e pan pijde o prci ?Dkuji Vm za ppadnou odpovd'.
Jist.
4.1.2013 - Dobry den,prosim Vas,muj ex sedi za pokus o moji vrazdu,dostal deset a pul natvrdo,co je vyhlasena ta amnestie,desim se jestli se nevztahuje i na neho,kde se dopidim toho,jestli ma narok na propusteni nebo ne,dekuji za pomoc Marketa
Amnestie se na nho nevztahuje.
4.1.2013 - Dobr veer,prosm o radu ovdovla jsem v srpnu2011 pobrala jsem rok vdovsk dchod,budu mt nrok na nsledn dchod letos mi bude v ervnu 56let manelovi bylo 54let.Nebo si budu moci zadat v 58 letech.Mm nemocnou maminku,starm se o ni. Mm dv dti. dkuji za odpovd.N.
Pokud Vae dti studuj mte nrok na vdovsk dchod. Pokud nestuduj dchod Vm nebude vyplcen a obnov se.
3.1.2013 - dobry den moje maminka udelila minuly rok plnou moc k prodeji domu me a o tyden dele tu samou plnou moc svoji sestre a ta dum prodala a mamince jako majiteli nepredala penize nechala si je spachala tim trestny cin jak ma maminka postupovat aby ji dala penize z prodeje ona dum prodala na zaklade plne moci a penize v podstate ukradla mohla dat maminka dve plne moci neni to protipravni dekuji lucie
Pozdj pln moc ru pedchzejc. Maminka mus udlat trestn oznmen na policii a podat alobu na zaplacen proti seste.
30.12.2012 - dobry den moje mamka udelila plnou moc k prodeji domu me a o tyden dyl tu sou plnou moc udelila sestre protoze ji chtela ta dum prodala a mamce jako majiteli nedala penize nechala si je ktera plna moc byla platna moje nebo jeji kolik jich mamka mohla dat a co ma maminka delat aby ji dala penize ktere ji odcizila
Na anonymn dotazy neodpovdme.Lituji.
28.12.2012 - Dobr den,v roce 2010 byla na mou osobu vyhlena insolvence,nsledn byl prodn byt v osobnm vlastnictv,mne a m manelky.Informace ze strany insolvennho zprvce nebyly tm dn. Po t co mi optovn zaaly chodit exekuce,kter byly zahrnuty do insolvence,dal jsem sprvce o vysvtlen a bylo mi pouze zdleno,e insovence byla zruena a tm pdem se pro mn nic nevyeilo pouze jsem piel o byt.Nyn jsem v invalidnm dchodu a manelka o mn peuje.Starme se o 4 dti a ijeme jen ze ivotnho minima.Nemm z eho splcet,nechpu pro byla insovence schvlena a pak zruena,mn nepomohla,tak k emu to je.Omlouvm se,ale nevm jak dotaz lpe napsat.Je tento postup normln,nebo ne. Dkuji za odpov. M.Komr
Bez znalosti insolvennho spisu Vm nemohu odpovdt.
28.12.2012 - Lze jet vyplatit nemovitost z exekuce,kdy u je vydna dlaebn vyhlka? Draba zatm neprobhla. Dkuji J.
Ano lze.
28.12.2012 - Dobr den,mj otec zaplatil dm pro svho syna,mho nevlastnho bratra.V t dob ml 16 let a byl mu stanoven opatrovnk,kter za nho jednal.Otec figuroval jen jako pltce nemovistosti a ta pipadla mmu bratrovi.Nyn se k mmu otci chov v rozporu s dobrmi mravy a otec by chtl nemovitost do svho vlastnictv,jde to njakm zpsobem? Dkuji za odpov.
Nejde.
25.12.2012 - 28.10.2012 - dobr den pan Doktorko, chtla jsem se zeptat jak to je kdy mam nevlastn sestru (matku mme stejnou) ale otce mme kad jinho.Ale mam pocit, e mj otec si moji sestru osvojil (dal j svoje pijmen), sestra se ale vdala a s otcem se nestk (jen j - vlastn dcera) bude mt ona prvo na ddictv?Dkuji moc za odpov s ptelskm pozdravem Kristna
Na anonymn dotazy neodpovdme.Lituji.
23.12.2012 - Dobr den prosm vs mla bych na vs 2otzky iju s ptelem a ten plat dluhy jeho plat msin inn 16000isteho a nechavaj mu 6000mou mu tolik strhvat ???? Dkuj a ted ta druh otzka mm nastoupit do prce a jsem jet na MD tak mm dluhy a vm e exekutoi mi zanou strhvat budu nadle pobirat MD i plat kolik mi mou vzt ???? Moc krt dkuj Blhov
Je nemon,aby v rmci exekuce Vaemu pteli zbvalo pouze 6oo,-K.To zle na tom, zda mte dluhy i na pednostnch pohledvkch. Pokud ne je to cca 1/3.
21.12.2012 - dobr den, chci vs poprosit o informaci. Jako vitelsk vbor jsme podali konkurznho sprvce o nahldnut do etnictv dlunka. Insolvnn sprvce vak tvrd, e z dlunka neme etnictv dostat. Jak dal kroky mohu uinit. povaujeme tedy dal zen za zbyten, mme podezen , e nkter faktury od vitele jsou falen, ale nememe to zjistit z etnictv jestli jsou tam vloen. Neznme tedy ani jejich text k oven. dkuji
Z Vaeho dotazu nen jasn, zdali myslte zen dle insolvennho zkona i dle zkona o konkurzu a vyrovnn. Budu pedpokldat, e mte na mysli zen dle insolvennho zkona, jeliko zkon o konkurzu a vyrovnn pozbyl innosti ji ke konci roku 2007. Jako vitelsk vbor mte mj. prvo nahlet do dlunkova etnictv. Pokud Vm toto dlunk nechce umonit, podejte insolvennho sprvce, aby dlunka vyzval k pedloen etnictv. Dlunk je povinen poskytnout insolvennmu sprvci pi zjiovn majetkov podstaty (tj. i pi zjiovn etnictv) vestrannou souinnost. Splnn povinnosti souinnosti pak vyaduje insolvenn soud. Dlunk tak mus umonit insolvennmu sprvci pstup na vechna msta, kde m umstn majetek nleejc do majetkov podstaty (byt, kancele, sklady, skn atd.), piem pi dobrovolnm nesplnn me opt tuto povinnost nadit insolvenn soud.
20.12.2012 - Dobry den, prosim Vas o radu ve veci BSM a podnikani jednoho z manzelu ve spolecnych nemovitostech.Za manzelstvi jsme zakoupili 2 nemovitosti na nase rod.cisla, do BSM .Na vypise z katastru jsme uvedeni oba.Byv.manzel v nich podnikal nebo je pronajimal.Po rozvodu usiluje o obe nemovitosti,protoze pry patri do jeho podniku a ten nelze delit.Muzu o nemovitosti prijit jenom proto,ze v nich manzel podnikal ?Mam sanci,ze u soudu jednu z nemovitosti dostanu?Obe jsou ocenene ve stejne vysi.Jakou roli hraje muj souhlas s vlozenim jedne nemovitosti do podnikani? Predem Vam velmi dekuji.Marie
Ne, nemete bt vlastnickho prva k nemovitostem zbavena. Okolnost, e jste souhlasila s pouitm nemovitost k podnikn, nem na Vae vlastnick prvo v tto vci vliv, jeliko Vm svd spoluvlastnick prvo k nemovitostem z titulu SJM (dve BSM). Lze oekvat, e v ppadnm zen o vypodn SJM Vm soud jednu z nemovitost (pokud jsou ob dv shodn hodnoty) pisoud, proto bych Vm radila se v uveden vci obrtit s alobou k soudu. Pi zen se pak nechte zastoupit advoktem.
19.12.2012 - Dobry den.Mela bych dotaz.Muj pritel byl odsouzen za neplneni vyzivovaci povinnosti na dceru na deset mesicu nepodminene.Dostal dve sance zaplatit dluh ve vysi 17 tis. ,ale sehnali jsme jen sest ktere jsme poslali.Po minulem vykonu trestu v trvani 2,5 roku nemohl az dosud najit praci.Od navratu zil sporadany rodinny zivot.Muj nejmladsi syn je na pritele silne fixovan.Pritel mel tezce nemocnou matku po celkove transplantaci plic,ktere v listopadu podlehla.Tudiz pritel jezdil za matkou do nemocnice a nevyzvedaval si postu.Ve ctvrtek 13.11 byl zadrzen a odvezen do veznice.Nedavno sehnal dlouhodobou brigadu a mel v umyslu vyzivne uhradit v plne vysi a po vyreseni dedictvi chtel vyzivne predplatit.Mam nejakou sanci,aby se nam vratil domu?Jsem samozivitelka se tremi detmi,ve starem dome.Nejsem schopna dum udrzovat a delat prace pro chlapa,jako je drevo apod.Maly syn bez nej vubec nefunguje a stale place.Jsou mu tri roky a myslim,ze odlouceni pro nej neni dobre uz jen kvuli jeho psichice. Moc dekuji za odpoved.Francova
V ppad e byl V ptel ji pravomocn odsouzen pro neplnn vyivovac povinnosti k vkonu odnt svobody, kter ji zaal bt vykonvn, nelze ji uplatnit ustanoven o inn ltosti. Lze ovem podat o podmnn proputn z vkonu trestu odnt svobody po vkonu poloviny uloenho trestu dle 88 tr. zk. Pokud trest zaal bt vykonvn ji v prbhu roku 2012, vztahuje se na nj amnestie prezidenta esk republiky z ledna 2013 a trest mu byl odputn.
19.12.2012 - Dobr den jmenuji se Natalie Hunkova a chtla bych se vs zeptat jestly muu poadat o odluen ze svym vagrem jeliko on je pln invalidny duchodce a bere i pei o osobu blyzkou sam na sebe, ja beru pei o osobu blyzkou muete mi prosim poradit pedem moc dkuji HUNKOVA
Ano, o oddluen podat soud mete, ovem kad zvl᚝. Je ovem poteba splnit jednu ze zkladnch podmnek, toti e nesmte bt podnikatelem. Nvrh na povolen oddluen podejte spolen s insolvennm nvrhem krajskmu soudu mstn pslunmu podle Vaeho bydlit. Pokud nap. bydlte v Praze, bude mstn pslunm insolvennm soudem Mstsk soud v Praze, pokud bydlte ve Stedoeskm kraji, bude soudem mstn pslunm Krajsk soud v Praze. Znn insolvennho nvrhu a nvrhu na povolen oddluen bych doporuovala si nechat vypracovat advoktem.
18.12.2012 - Dobry den,prosim o radu ohledne trvaleho bydliste expritele me matky.Pristehoval se k ni pred deseti lety,z toho polovinu nepracoval a matka ho zivila.Posledni 2 roky uz spolu nemaji zadny vztah,on si nasekal dluhy a bojime se exekuce.Ma tam oficialne TP,ale byt je me matky.Nabidli jsme mu,pokud se odstehuje,ze si penize vypujcime a dluhy za nej zaplatime.Na to se jen pousmal a rekl,ze pokud nechcem prijit o byt tak dluhy musime zaplatit,ale jeho odtamtud nikdo nedostane,protoze tam ma TP a nemame na to pravo.Ted je vlastne pan domu on,bydli tam a ma matka bydli u me sestry,protoze s nim byt nemuze.Sli jsme na obecni urad,odhlasit ho nemuzou,to by slo jen v pripade,kdyby nekdo dosvedcil,ze uz tam nebydli.Treba sousedi.Jenze on tam bydli,takze to nejde.Byli jsme u pravnika a jedine reseni je zalovat ho,ale to muze trvat vecnost.Hlavne to jsou dalsi vydaje,ktere si nemuzem dovolit,protoze uz na ty dluhy,bysme si museli pujcit.Je to par dni,co sem nasel mou matku nehybnou doma na zemi,odvezl sem ji na pohotovost a tam mi rekli,ze to byl nevovy kolaps.Cetl jsem si zakon par.12 c.133/2000 a primo takovyhle pripad neni popsan.Jsme z toho dost zoufaly,fizicky ho odtamtud nemuzeme dostat,z toho bych mohl mit jeste problem.Pravnik rikal,ze kdyz tam ma trvale bydliste tak takovouto cestou urcite ne.Prosim timhle o radu a predem mockrat dekuji
Skutenost, e exptel Va matky m v byt Va matky hlen trval pobyt, je relevantn pouze pro ely evidence jeho trvalho pobytu dle zkona o evidenci obyvatel. Expteli Va matky tak z pihlen trvalho pobytu nevyplvaj dn jin dal prva a to ani k pedmtnmu bytu a ani k osob Va matky jako vlastnku nemovitosti. Exptel Va matky tak zejm uv pedmtn byt bez prvnho dvodu. V takovm ppad ho zaalujte na vyklizen pedmtn nemovitosti u soudu. Doporuovala bych Vm se v uvedenm zen nechat zastoupit kvalifikovanm advoktem.
16.12.2012 - Dobr den, nevm na koho se obrtit s dotazem,prosm o radu,jestli to bude ve vaich silch. Nastoupila jsem do prce 1.10.2009.Pracovn smlouvu mi uzavel zamstnavatel na dobu uritou do 30.6.2010.Po skonen doby urit mi vystavil zamstnavatel novou smlouvu na dobu neuritou od 1.7.2010,ale opt se zkuebn dobou t msc.Me zamstnavatel,kdy prodluuje smlouvu dt opt zkuebn dobu nebo ne.Moc dkuji za odpov. Druh dotaz na Vs mm ten,12.3.2011 se mi narodila dcera,na nemocenskou jsem la v roce 2010 zhruba srpen z na rizikov,zamstnavatel mi po celou dobu trvn pracovn smlouvy od toho datumu 1.10.2009 a dosud odepisoval z psky dovolenou,ani bych si j vybrala a vdla o tom,mu se njak brnit?Mm nrok te na njak jej proplacen nebo a ukonm po rodiovsk dovolen pracovn pomr? pokud mi na toto odpovte,budu Vm moc vdn s pozdravem Dvokov Lenka
Pokud dolo k novaci pracovn smlouvy, zkuebn doba me bt sjednna pouze jednou a to na max. dobu 3 msc (v ppad vedoucch zamstnanc na max. dobu 6 msc). Za nepetrit trvn pracovnhop omru se povauje i skonen dosavadnho a bezprostedn navazujc vznik novho pracovnho pomru zamstnance k tmu zamstnavateli. Pokud jde o druh dotaz, co se tk matesk a rodiovsk dovolen, pp. i doasn pracovn neschopnosti (rizikov thotnstv), jedn se o pekky v prci, kter se pro ely dovolen povauj za vkon prce a dovolen za n nle. Zamstnavatel je povinen urit dobu erpn tto dovolen po skonen tchto pekek v prci. Pokud Vm tedy zamstnavatel dovolenou neoprvnn oderpval, doporuovala bych se obrttit s alobou k soudu. V zen se pak necht zastoupit advoktem.
16.12.2012 - Dobr den, prosila bych o radu. Byla jsem v evidenci adu prce od listopadu 2011 bez nroku na podporu. 10 ervence 2012 jsem se mla dostavit na pijmac pohovor bez monosti volby k technickm slubm, kam jsem se nedostavila. 16.11 mi piel dopis z pracovnho adu , e jedmnaj o mm vylouenm se kterm jsem i piotala. 12.12 jsem si vyzvedla na pot dopis z pracovnho adu kde stlo e m vyluuj a e jsem byla v evidenci od listopadu 2011 - 9. ervence 2012. Mohu se njak brnit? Nemlo by rozhodnut pijt maximln do konce srpna? Pece nemohou vyhodit lovka z evidenci zptn nebo snad ano? Jde mi o 5 msc neplacen a naskoen dluhu ani bych o tom vdla. Dle mi bylo eeno , e stka je zaplacen, ale dluh bude po m vymhat stt, mohu se tedy vv nejhprm ppad po novm roce zas pihlsit na ad prce ? Dkuji za pomoc Martina Trukov
Uchazee o zamstnn krajsk poboka adu prce z evidence uchaze o zamstnn rozhodnutm vyad, jestlie bez vnho dvodu ma souinnost s krajskou pobokou adu prce. Za maen zkon mj. pokld neprojednn doporuenho zamstnn ve lht stanoven krajskou pobokou adu prce. Vyazen z evidence uchaze o zamstnn se provede dnem, kdy nastalo maen souinnosti s krajskou pobokou adu prce. Okolnost, e rozhodnut o vyazen bylo vydno a pot, co jste maila souinnost, je proto z pohledu vyazen z evidence nerozhodn. Oni Vs nevyhodili zptn, jen samotn rozhodnut vydali pozdji. Do evidence uchaze o zamstnn se mete ve Vaem ppad optovn pihlsit na zklad psemn dosti a po uplynut doby 6 msc ode dne Vaeho vyazen, tedy od 10.7.2012.
14.12.2012 - Dobr den, Po zemelm synovci m vznikl nrok na ddictv ve 4.skupin.K ddickmu zen jsem nebyl notem pizvn.Okresn soud m dodaten uril za oprvnnho ddice.Dal ddici vydaly mj dl na zklad mimosoudn dohody v penzch.Mm zaplatit Finannmu adu da z takto zskan stky? Pedem dkuji za Vai odpov
Ano, jako ddic jste povinen zaplatit ddickou da.
13.12.2012 - dobry den chtel bych se vas zeptat jsem vlastnikem vozu ktery jsem prodaval v bazaru v pardubicich jelikoz nebylo mozne tam automobil prodat rozhodl sem se automobil vzit zpet automobil mi vratili ale s original tp ale behem te doby udelali duplikat tp a ja ted automobil prodal s puvodnim tp a oni to novemu majiteli nechteji prihlasit ponevadz ma tp ktere bylo udajne ztracene pan chce vratit penize a me vratit vuz co mam delat dekuji za odpoved
Obecn plat, e zcizitel (tedy Vy) odpovd za vady vci, a to i za vady prvn. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni vc uvat dohodnutm zpsobem nebo dn, je nabyvatel (kupujc) oprvnn domhat se zruen smlouvy. Jinak se me nabyvatel domhat bu pimen slevy z ceny nebo opravy nebo doplnn toho, co chyb. Zle tak na tom, co bylo obsahem kupn smlouvy. Zdali nap. obsahovala klauzuli, e vc byla zcizena s vylouenou odpovdnost zcizitele za vady, tzv. ?jak stoj a le?. Co se te Vaeho podezen, e pracovnci nebo jin osoba v autobazaru zadali o duplikt Vaeho VTP, radm Vm, abyste se v tto zleitosti obrtil na Policii R, kter je schopn uvedenou vc proetit.
13.12.2012 - Dobrej vecir mam dotas ja mnel podminku za alimenti a skoncilka mi dnes platil jsem je ale mam tam dluh 12000kc chci jse zeptat co mne ceka a jestli je muzu splacet kdys mam syna v peci ja uz pul roku dekuji simecek
Ano, dlun vivn samozejm splcejte. V trestnprvn rovin pro spchn trestnho inu zanedbn povinn vivy zle na okolnosti, zdali V dluh ve vi 12.000,- K je za obdob del ne 4 msce. Ve Vaem ppad zle na okolnosti, jakou vi vyivovac povinnosti Vm uril soud. Skutkovou podstatu zanedbn povinn vivy dle 196 tr. zk. napln ten, kdo nepln, by i z nedbalosti, svou zkonnou povinnost vyivovat nebo zaopatovat jinho po dobu del ne 4 msce. Nrok na vivu nle Vaemu potomkovi nikoliv Va bval manelce. V ppad, e mte svho potomka fakticky v pi, vivu mu poskytujete.
13.12.2012 - Dobr den, manel u byl cca 2 u vslechu ohledn podn TO vrovho podvodu pro 28000K. Jen proto, e pr jsme tam neudali vechny nae zvazky, ale OZ se na to neptal. Mme schvlenou insolvenci. Firma, kter podala TO se pihlsila a dostane cca 85-100% zpt. Jak me bt trest? Jedna pracovnice od policie mi ekla, e to nejsp uzavou a policista zase ekl, e me mt podmnku. Dkuji
Trestn in vrovho podvodu spch ten, kdo pi sjednvn vrov smlouvy nebo pi erpn vru uvede nepravdiv nebo hrub zkreslen daje nebo podstatn daje zaml. Pokud V manel uvedenou hypotzu naplnil, spchal tm trestn in vrovho podvodu. V souvislosti s pijetm novho trestnho zkonku se ji na trestn in nepohl z hlediska jeho materiln strnky, tud skuten ji myslnm neudnm vech relevantnch okolnost pi sjednvn vru i bez vzniku jakkoliv kody mete naplnit skutkovou podstavu trestnho inu vrovho podvodu dle 211 tr. zk.
12.12.2012 - Ven pan doktorko,jsem pronajmatelem bytu,njemn sml. jsem uzavel z opatrnosti zatm jen dobu jednoho roku a lhta vypr 31.1.2013..U na potku njemce stn projevil zjem na jejm pp.prodluovn, co jsem, pi oboustrann spokojenosti, nevylouil. Nyn chce njemce svou bytovou situaci eit koup bytu v jinm mst, a do t doby navrhuje psem.dodatkem k njemn sml.prodlouit njem na dobu neuritou se vzjemnou tmsn vpovdni lhtou bez udn dvod. Rd bych vdl, a) zda tak mohu uinit b) pp.zda lze takto vzjemnou tmsn vpovd (event.i krat ?) ukonit njemn pomr bez udn dvod i v rmci pp.prodlouen njmu opt na dobu jednoho roku. Ptm se proto, e jsem se doetl,e pronajmatel me vpovdt njem pouze z dvod stanovench v oban.zkonku. Pedem dkuji za laskavou odpov, peji krsn vnon svtky a v novm roce jen spokojenost a radost. ing Jacko
Radila bych Vm smlouvu prodlouit opt na pouze dobu uritou. Pronajmatel toti me vypovdt njem bytu pouze z dvod uvedench v zkon, a to konkr. v 711 a 711a zk. . 40/1964 Sb., obansk zkonk. Tmito dvody jsou kup. hrub poruovn dobrch mrav v dom njemcem, nebo v ppad, e njemce hrub poruuje sv povinnosti vyplvajc z njmu bytu, zejmna tm, e nezaplatil njemn a hradu za plnn poskytovan s uvnm bytu ve vi odpovdajc trojnsobku msnho njemnho a hrady za plnn poskytovan s uvnm bytu. Ustanoven ppadn smlouvy, ve kterm by byla uvedena Vae monost jako pronajmatele podat vpov bez udn dvodu, by tak bylo neplatn pro rozpor se zkonem. Zatmco tedy njemce by mohl njem vypovdt bez udn dvodu, Vy byste mohl dt njemci vpov pouze z dvod uvedench v zkon.
12.12.2012 - Dobr den. Dne 1.11.2012 jsem dostal vpovd dohodou na kterou jsem pistoupil, ale nedostal sem do ted vyplatu za msc jen. Nevm co dlat. Na adu prce m ekli, e mu podat alobu (insolvenci), ale na to mus bt 3 lidi m bylo eeno, ale taky sem nkde et a slyel, e m .p. mzdu vyplat a pak si to bude .p. vymhat od mho bvalho zamstnavatele, ale na .p. m tuhle monost nikdo nesdlil. Mohla by jste m prosm poradit co dlat? Dkuji
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
12.12.2012 - Dobr den,byla jsem u advoktky kvli rozvodu,ve jsme napsali j jsem ji zaplatila a ekali jsme a dojde rozhodnut od soudu.Manelovi u rozsudek doel e jsme rozvedeni a mn to dolo k advoktce.Ona mi to poslala potou.Chtla jsem jt si to dt potvrdit,e to nabylo prvni moci a advoktka byla zamnou e to mm jen kopii a e mi ms udlat originl,e ji to dolo od soudu elektronickou potou.A chce po mn 5.000.J mm ale potvrzen e sem ji u zaplatila na zatku 5.000 a to je a do uplnho ukonen.Tak vs prosm jestli ji to mm zaplatit.Dkuji za brzkou odpovd.
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
12.12.2012 - Dobr den pan doktorko, prosm o informaci, zda je mon podat soud o pedbn opaten na dchod alovanho, kterho jsem alovala o njemn. Pedbn opaten jsem ihned po alob podala na jeho nemovit majetek,kter zaal - chtl pevst na manelku a kter je nyn na zklad exekunho pkazu prodvn. Soudn zen nen jet u konce.Dkuji ilhav
Vn pan, Obansk soudn d takov pedbn opaten neumouje, nicmn mete podat nvrh na exekuci srkami ze mzdy nebo jinho pjmu.
11.12.2012 - dobry den, chtela jsem se optat zdali je mozne oddluzeni po umrti.dekuji Lenzingova
Nen.
11.12.2012 - Ven pan doktorko, moc dkuji za odpov na mj dotaz. Velmi jste mne potila.
10.12.2012 - dobr den.chtla bych se zeptat jestly mi zanikne nrok na sirodi a vdovsk duchod pokud se vdm.je mi 32 let a jsem vdova mm ti dti.pobrm po manelovi vdovsk duchod a na dti syrod
Ven pan, sirot dchod nepat Vm, ale Vaim dtem. Vae dti ho budou tedy nadle dostvat. Pokud jde o vdovsk dchod, tak tm, e se vdte, Vm na nj zanikne nrok.
10.12.2012 - prosila bych o radu, dala jsem na exekuci dlunka , ale exekutoi nic nevymohli - propasli, e dlunice zaala podnikat, ze prodala svoje perky atd. Chci od nich odejt. Jak je to se zkonem od novho roku. Mohu pejt k jinmu exekutorovi ani bych to zas dvala k soudu? Nevte jestli se zmny budou tkat i dvjch ppad jako je mj. Me exekutor jt podle novho zkona na exekuci? dkuji
Ven pan, podle ustanoven 44b exekunho du, me oprvnn podat exekun soud o zmnu exekutora. Exekun soud jej po vyjden exekutora poven zprost a to v ppad jsou-li proto dvody zvltnho zetele hodn. V takovm ppad pov exekun soud provedenm exekuce exekutora, kterho navrhne oprvnn a exekutor zprotn poven mu vc postoup s tm, e inky pvodnho nvrhu oprvnnho na proveden exekuce zstvaj zachovny. Dvody zvltnho zetele hodnmi se rozum nap. hospodrnost zen, mal vkonnost exekutora, kter za dobu od zahjen zen neprovede bez toho, e by mu v tom brnil objektivn pekky, dn kon ve vci.
8.12.2012 - Dobr den pan doktorko, jsem v insolvenci a u soudu mi bylo eeno pan soudkyn,e vzhledem k tomu e zajitn pohledvka na mm dom je ni ne hodnota nemovitosti bude rozdl po prodeji ve vi cca 300 000,-k vyplacen m,abych si mohla zadit nov bydlen... na ostatn nezajitn pohledvky mm povoleno oddluen spltkovm kalendem. Bohuel ani ins.sprvce ani j nemohu nikde dohledat tuto informaci v psemn podob.Mete mi prosm poradit? Dkuji s pozdravem Chroustovsk
Ven pan, pokud jde o zpsob oddluen, je teba, abyste se podvala co se stanov v rozhodnut o povolen oddluen. Pokud jde o zpenen nemovitosti, kterou pouvte jako dlunk k bydlen, pslu Vm stejn bytov nhrada jako pi vpovdi njmu bytu dan njemci pro hrub poruen povinnost vyplvajcch z njmu bytu. Pokud v povolen o oddluen bylo ureno, e nezajitn pohledvky budou placeny spltkovm kalendem a pouze tato bude zaplacena zpenenm Va nemovitosti, pak se opravdu rozdl, kter zbyde po zaplacen pohledvky i vyplat Vm. Nemohu Vm lpe poradit, kdy nevm co pesn Vm bylo u soudu sdleno. Je otzkou, zda nemte na mysli ustanoven 398 odst. 2, kter stanov, e pi zpsobu oddluen zpenm majetkov podstaty do majetkov podstaty nenle majetek, kter dlunk nabyl v prbhu insolvennho zen pot, co nastaly inky schvlen oddluen. Co by byl ten rozdl mezi cenou nemovitost a v pohledvky.
7.12.2012 - Dobr den, jako mlad hlupk jsem se ped 3 roky siln opil a dostal jsem se tehda do potyky s jednm klukem ktermu jsem zlomil lcn kost a elist a byli jsme u soudu, pokozenmu jsem zaplatil ulou mzdu, jeho pojitovna mu zaplatila operaci atd, take do te jsem splcel po malch stkch uritou stku a asi ped mscem mi piel platebn pkaz kde se pokozen domha dalho odkodnn v pepotu 22000 za lky, za cestu do nemocnice,operaci atd... tak te vbec nechpu za co jsem platil pojiovn a za co jemu? Pedem dkuji za Vai odpov.
Ven pane, k tomu, abych Vm mohla poradit, bych potebovala vidt rozhodnut soudu. Pokud jde o platebn rozkaz, kter Vm piel, pak doporuuji, abyste proti tomuto rozkazu podal odpor a obrtil se na advokta.
7.12.2012 - Dobr den,chtla bych podat o radu.V ervnu tohoto roku si m matka vzala hypotku na dm ve kterm jsou 2 bytov jednotky, na kterou by ale sama nestaila. Od potku znla dohoda tak,e pokud budeme s manelem tuto hypotku splcet,zdd dm nae dti.To ovem nesplnila a pislbila,e nm nape polovinu domu s gar a st zahrady s tm e druhou polovinu nech mm mladm sourozencm (oba bez pjmu)Nyn ovem chce abych se vysthovala i s rodinou neumonuje nm uvn zahrady,gare ani dvoru.Podlela jsem se i na platbch spojench s hypotkou( jej zen spolenho jmen manel jsem platila, vklad na hypotn konto 3500k, aby byla uvolnna hypotka.. ve mohu prokzat) M nrok ns vysthovat bez nhrady naich investic do jejho domu a nhradnho bydlen, prestoe hypotku prokazateln platme my s manelem?Dkuji Blahov
Ven pan, jestlie je dm ve vlastnictv Va matky a Vy k nmu nemte dn prva, ani prvo njmu, ani k jedn z bytovch jednotek, me po Vs chtt, abyste se vysthovaly. Nicmn pokud jde o investice do hypotky, pak mte nrok poadovat po Va matce tyto penze zptky.
7.12.2012 - Dobr den, ptel ukonil pracovn pomr vpovd. K ke konci jna uplynula vpovdn lhta. Do dnes vak jet nedostal st vplaty za msc jen. Je mon po bvalm zamstnavateli dat za toto prodlen njak odstupn? Dkuji za odpov.
Ven pan, po zamstnavateli mete pouze poadovat vplatu spolu s roky z prodlen. Na dn odstupn V ptel nrok nem.
7.12.2012 - Dobr den,mm dotaz.Manelka ode mne a syna odela.Syn na svoji dost mi byl sven v 15 letech do pe.ena mi do rozhodnut nic neplatila a ani se nestarala o vivu dtte.Poprv zaplatila a po rozhodnut soudu po 9 msch.mm nrok na doplatek vivnho plus jin nhrady,kter mi vznikly,nebo ena nepispvala nijak na syna a on hraje hokej co je enorm finann nron a mohu ji njak vyslit zptn nklady na vchovu syna a jeho zjmy???A jet prosm jeden dotaz- v otzce SJM se eil problm l.prv k drustevnmu bytu.Rodie mi byt darovali - na zklad darovac smlouvy - ale soud rozhodl tak e akoliv bylo prokzno i soudem e na chod domcnosti se podlela vlun moje rodina,pesto soud mi uril uhradit 30% z bytu en.Pitom byt byl darovn m a bezplatn.odvolac soud potvrdil rozsudek 1 stupn o vi vyrovnn.jsem zoufal,nebo nemm dn finance abych j zaplatil.mm njakou anci prosm?dkuji moc za radu Roman Will
Ven pane, prvo na vivn se nepromluje a lze je piznat jen ode dne zahjen soudnho zen a to nejdle za dobu t let nazpt od zahjen soudnho zen. Z Vaeho dotazu jsem pochopila, e vivn bylo stanoveno rozhodnutm soudu. V tomto rozhodnut by tedy mla bt stanovena jak ve vivnho, tak zpsob jeho placen a ppadn dluh na vivnm. Pokud jde o V druh dotaz, tak bych musela znt dal podrobnosti a vidt rozhodnut soudu, abych se k tomu mohla jakkoliv vyjdit.
6.12.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat - pokud mm ji oznaen majetek exekutorem, ktermu splcm dluh msn, zda mi me jin exekutor oznaen majetek zabavit.
Ven pane, jin exekutor Vm ji tento majetek zabavit neme. Mohou se dal dlunci pouze do exekuce pipojit.
6.12.2012 - Ven pan doktorko, peji dobr den a prosm o radu. Bez pedchozch jednn a upozornn jsem dostal dopis, ve kterm jsem dn Sprvou eleznin dopravn cesty, sttn organizace, abych uzavel 1)Smlouvu o prvu provst stavbu a o prvu zdit vcn bemeno na pozemku (ve vci Rekonstrukce koleje . 2 Brno-Malomice-Brno-Krlovo Pole), dle 2) Smlouvu o vstupu na pozemek a o umstn stavby (tent dvod). Smlouvy jsou ve dvojm vyhotoven piloeny. J vbec nemm zjem nco takovho uzavrat a cokoliv na svm pozemku nechat nco dlat. Na dohled od dotenho msta mm rekrean chatu a bojm se pohybu osob v jej blzkosti. Druh mho pozemku je zahrada, dle je v KN uvedeno: men chrnn zem, rozshl chrnn zem, zemdlsk pdn fond. Ven pan doktorko, prosm o sdlen, zda jsem povinen tyto Smlouvy podepsat. Peji pokojn advent a pedem dkuji za odpov.
Ven pane, nikdo Vs neme donutit, abyste uzavel smlouvu, kterou uzavt nechcete. Nicmn Vm doporuuji, abyste se s tm obrtil na prvnho zstupce.
5.12.2012 - Dobr den muj kamard m tento problem jeliko nem internet ptm se za nho.Domek ve kterm zatm bydl zddila jeho sestra jako ddictv od prarodi v roce 1980.Teda tam bydl od narozen v domn e v domku doije investoval do neobvatelnch prostor do dnench dn do vstavby koupelny , kanalizace , podlah atd.V byt bydl i jeho druka kter m ovem od roku 2008 podnjemn smlouvu na dobu neuritou avak pronajmatelka dala kamrdovi do rukou njak papr ohledn vyklizen bytu od njakho advokta kde nebyl podpis ani raztko s tm e do msce mus opustit byt adresovn kamardovi a e pr njemkyni nic poslat nemus jeliko ij spolu tak se to vztahuje i na jeho druku i pesto e ona dnou vpovd z bytu nedostala ani dnou vzvu tak by ns zajmalo jak to teda je? Protoe kamard nem rd problmi nael bydlen jeliko nestihl ve odvst rozhodl se za tden pokraovat bohuel jim majitelka zamezila pstup nakonec teda povolila a zjistilo se e do bytu probourali dru skrz zed a vymnili vloku ve dve nyn m byt vyklidit do 4 dn toto dostal jako sms zprvu.Policie akort sepsala protokol obou stran zatm se nic nedje, ale dostal ultimtum do 4 dn ve vyklidit.Teda co s tou investic do bytovch prostor atd mimochodem m od ni zkaz cokoliv si odnst jako vanu, kotel na tuh paliva atd. Dkuji za odpovd prosm na zasln na muj email co vlastn m dlat. Dkuji
Ven pane, jestlie dm pat seste Vaeho kamarda a Vs kamard tam bydl bez jakkoliv njemn smlouvy i jinho prva, pak je opravdu povinen dm vyklidit, jakmile je o to podn. Pokud jde o jeho druku, pak pokud ona m uzavenou podnjemn smlouvu, mus dojt nejprve k ukonen podnjmu a je teba, aby takov ukonen bylo adresovno pmo j, jako njemkyni. Nen pravdou, e j nemus bt nic poslno, protoe ije s Vam kamardem. Jeliko V kamard do bytu, do domu investoval, pak m prvo poadovat nhradu tchto investic po majitelce.
5.12.2012 - Dobr den nevm kam se ortit a proto vm pi a ti se prosm .Synovi bylo 18 let studuje tento rok a pak jet pt .U asi 4 roky mi bval mu ,dlu na vivnm 60 tisc ,dala jsem to na soukromou exekuci ale bval odeel ze zamstnn a el na prack ted tvrd synovi, e si ale vydlv 29 tisc ale stle neplat, kam se obrtit s touto situac,j sama jsem ted od ledna bez zamstnn tak vs prosm o radu, u soudu u to bylo ale jak se zdt tito lid um v takovch vcech chodit, mm dal dv dti, tak tch penz v rodin na zbyt nen .dkuji vm za vyzen Leidemannov Martina
Ven pan, doporuuji Vm, abyste kontaktovala svho bvalho manela a sdlila mu, e v ppad, e nedoplat dluh na vivnm, a e nebude platit vivn na Vaeho syna, podte trestn oznmen pro podezen ze spchn trestnho inu zanedbn povinn vivy. V ppad, e V manel nebude dle platit, pak Vm doporuuji, abyste toto trestn oznmen podala. Vzhledem k tomu, e V syn je ji zletil, je teba, aby veker kroky inil on.
5.12.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat jak je mon e mn pi pobrn invalidnho dchodu v stce 4500 korun co je jedin pjem exekutor sr 500 korun kdy nezabaviteln stka je nco kolem 5300 korun jak si to me dovolit? Dkuji
Ven pan, zkladn stka, kter nesm bt podle 278 obanskho soudnho du sraena povinnmu z msn mzdy, kam se pot i invalidn dchod, je rovna hrnu dvou tetin soutu stky ivotnho minima jednotlivce a stky normativnch nklad na bydlen pro jednu osobu na osobu povinnho. Nelze tedy stanovit pesn zkladn nezabavitelnou stku vem stejn. Otzka, na kterou se zbytek ist mzdy sraz bez omezen, in souet stky ivotnho minima jednotlivce a stky normativnch nklad na bydlen pro jednu osobu.
5.12.2012 - Dobr den pan afrnkov.Mj bval manel je v insolvennm zen a jeho insolvenn sprvce mi neposl cel vivn,pr mus nejprve vydit pohledvky bank a pak co zbyde,tak posl m,ale mm soudn dan,e to m zamstnavatel strhvat z platu.Co mu proto udlat,abych dostvala cel vivn.Dkuji astn.
Ven pan, pohledvka na vivnm ze zkona je pohledvkou postavenou na rove pohledvkm za majetkovou podstatou a jako takov se uspokojuje v pln vi kdykoliv po rozhodnut o padku. Jestlie nen dostatek majetku v podstat, je mon, e bude tato pohledvka uspokojena v pomrn vi jestlie je vce pohledvek za majetkovou podstatou, pop. takovch, kter jsou postaveny na rove pohledvkm za majetkovou podstatou. Obrate se proto na soud, aby pezkoumal rozhodnut insolvennho sprvce.
4.12.2012 - Jsem rozveden na mate.dovolen s dttem do 3 let . Pobrm Rodiovsk pspvek 7600,- k . Bohuel jsem v Insolvennm zen . Insolvenn sprvce si na sebe pevd ji 1 rok z mho Rodi.pspvku 198,- k . Nyn v listopadu 2012 si pevedl z mho R.P. stku pn celou , tedy 7600,- k ! Jsem tedy bez prostedk ! Otzka : - m Insolvenn sprvce na toto prvo ? Dkuji za odpov .
Ven pan, insolvenn sprvce urit nem nrok na to, aby Vm ztrhl celou stku rodiovskho pspvku, tedy stku 7.600,-K, ale pouze pomrnou. Doporuuji Vm proto, abyste se obrtila na insolvenn soud.
4.12.2012 - pijde moje ptelkyn po svatb o vivn na sv 2 dti
Ven pane, pokud jde o vivn, tak to pat dtem. Vae ptelkyn o n tedy nepijde.
3.12.2012 - Dobr den, soud nm zaslal elektronick platebn rozkaz. Podme v uveden lht 15 dn odpor. Pot musme do 30 dn vci doloit. Meme si podit prvn zastoupen a po podn odporu a sdlit to dodaten psemn soudu? Mme k tomu vn dvod-prvnka s na dverou doasn mimo R. Dkuji Krm
Ven pane, prvn zastoupit se mete nechat kdykoliv v prbhu zen, tedy i pot, co podte odpor.
3.12.2012 - Dobry veer, mm takov dotaz objednala jsem si zbo pes internet a nevyzvedla jsem ho, byla jsem neekane 14. dni mimo domov a nemela jsem k dispozizi internet abych se omluvila o nepevzet zsilky.. Kdy jsem se vratila domu a projidela email, mela jsem v pote zpravu od prodavajiciho,e za nevyzvednute zbo pohledvku za potovne prodali firme ktera to ze mne bude vymahat a m dele budu mlet tim to budu mit dra, email jsem si peetla hned druhy den co mi ho prodavajici poslal. ihned jsem mu napsala.e se omlouvam,e jsem opravdu mela problemy a byla jsem mimo domov a nemela jsem pstup na internet a to potovne.e uhradim.. prodavajici neraguje .. jak se muu branit prodavajici me ani nijak nekontaktoval.e poaduje zaplacan potovneho nic takoveho a rovnou mi napsal.e pohledavku za potovne prodal firme, kter vymha dluhy.. Jsou to dva dny co jsem obdrela tento email ihned jsem reagovala a prodavajici nekomunikuje. je tohle vbec mone, e me nekontaktoval,e chce zaplatit potovne a rovnou mi napie,e ze me bude pohledavku za potovne vymahat nejaka firma a kdy mu druhy den odpovidam s tim, e to chci reit a s tim co je to za firmu abych je vyrozumnela, e dluh za potovne zaplatim ihned neraguje co mm udelat proto aby mi kvly potovnemu v hodnote par desitek korun nepiel dluh v radu tisicu piem j jsem to chtela nejak reit.. dkuji mnohokrat za odpoved
Ven pan, V ppad, e zbo bylo vrceno dodavateli, pak pokud jde o potovn, je teba, abyste se podvala, jak byly obchodn podmnky dodavatele, na to, jak jste se dohodla na nkladech na dodn a zpsobu platby a dle na podmnky pro zruen smlouvy a odstoupen od smlouvy.
3.12.2012 - Dobr den, bylo nm povoleno oddluen plnnm spltkovho kalende. Manel je majitelem auta - Fabie. Meme toto auto vymnit v bazaru za naftov auto nebo ne? Dkuji
Ven pan, o vekerm nakldn s Vaim majetkem muste informovat insolvennho sprvce. Proto Vm doporuuji, abyste s tmto dotazem obrtila na nj.
30.11.2012 - Dobr den, mm na Vs nsleduj dotaz. Spolu s manelkou jsme podali Ins. nvrh spojen s nvrhem na povolen oddluen, soud zjistil padek dlunk a povolil oddluen. Nadil pezkumn jednn. Je mon aby ins. sprvce ji v tto fzi strhval celou vplatu, tedy ped stanovenm spltkovho kalende?Jsem toti pracujc starobn dchodce, m tedy 2 pjmy,ze starobnho dchodu mi srazila st exekuce (asi se to vyplat ins.sprvci), a od zamstnavatele jsem dostal jen vplatn psku, tam je tak srky exekuce (mlo to bt , ale nic mi nevyplatil. Take ve vsledku jsem s manelkou tm bez prostedk. Dkuji za odpove
Ven pane, jestlie bylo schvleno oddluen a zpsob oddluen, je mon, aby insolvenn sprvce strhval stku, kter je stanovena v rozhodnut o oddluen. Jestlie s rozhodnutm o schvlen o oddluen nesouhlaste, mete proti nmu podat odvoln.
30.11.2012 - Dobr den,pozval jsem si stavebn firmu a sepsal s n smlouvu o vykonn stavebnch prac - zateplen a vmna novch plastovch oken a dve, vydldn dvorku zmkovou dlabou a jin podobn prce.Hned na vod ode mne firma poadovala 111 000 .- K, jakjo zlohu na materil.Platbu jsem jim pevedl bezhotovostnm pevodem:Stavebn firma nakoupila na zatek uritou st materilu a zapoala vytvet sv dlo, piem mnostv vykonan prce neodpovdalo vbec spotebovanmu asu.Potom se najednou tlenn skupina pracovnk ztratila a u asi osm tden se neukzala pesto,e stavba mla bt dokonena do 31.8.2012.Napadlo m zajt do prodejny plastovch oken,zda tam byla sloena zloha na vyhotoven oken - samozejm dostal jsem oekvanou odpov - NE.Krom toho jsem jim na mzdch vyplatil asi 45 000 .- K.Nemnm stavebnky hledat po R.Podailo se mi spojit se s vedoucm stavebn ety, a domluvili jsme se tak, e potebn penze na vrobu oken do 30.listopadu 2012 slo v prodejn oken.Samozejm,e jsem pouze naletl, firma se ani neozvala,nikdo ani nezatelefonoval,pesto, e na sloen penz mli asi necel msc.Nechci hned podvat trestn oznmen, zejmna,kdy majitel firmy a jejich vedouc je synem mho dlouholetho spoluka.Jak mm postupovat - mm mu jet napsat doporuen dopis, abych ml dkaz,e jsem mu umonil dostatenm asem vyrovnat zproneven prostedky, protoe se domnvm e nedoshnu pozitivnho vsledku?A jak postupovat dle?Za ppadnou odpov pedem dkuje J.H.
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil jet jednou na firmu a vyzval ji k tomu, aby Vm zaplatila dlun penze s tm, e v ppad, e tak neuin, podte alobu. Pokud zaplaceno nebude, podejte k pslunmu soudu alobu na zaplacen.
28.11.2012 - Dobr den potebuji s zeptat co obsahuje paragraf 158 odst.7 dkuji
Dobr den, je nezbytn, abyste upesnila jak zkon mte na mysli.
27.11.2012 - Dobr den.Je mi 15 let. Potebuji jednu sloku,kter je v editeln.Mm v plnu ji vzt,kdy tam nkdo nebude. Ale,me m nkdo vidt a jak udlat takovou akci? Dkuji za dotaz.
Ven sleno, je vysoce pravdpodobn, e Vs nkdo uvid. V dnm ppad Vm nedoporuuji nco takovho provdt, protoe je to zajist v rozporu se kolnm dem a hrozilo by Vm pokud ne napomenut editele, tak vylouen ze koly.
27.11.2012 - Dobry den, dekuji za odpoved. Mam jeste jednu doplnujici otazku. Jde zrusit smlouva podepsana proti me vuli mym zastupcem na zaklade plne moci, tim ze pisemne zrusim zplnomocneni sveho zastupce nasledujici den po podepsani smouvy a pisemne seznamim s timto svym rozhodnutim jak zplnomocnence, tak stranu se kterou byla smlouva podepsana? Dekuji, M. Kaspar
Ven pan, jestlie se jedn o takovou plnou moc, kter umouje podepsn pedmtn smlouvy, pak ji nelze smlouvu zruit tm, e byste zruila zplnomocnn po podepsn smlouvy.
27.11.2012 - Dobr den, chtli bychom se s ptelem vzt, ale v exekuci (dluhy jsou z doby, ne jsme se poznali). Neme situaci momentln nijak eit, nespluje podmnky osobnho bankrotu. Nezn ani vechny sv vitele, del dobu pracoval v zahrani a nemohl si vyzvedvat potu. Mme strach, aby mi po svatb nebyla strhvna mzda v moj prci a zablokovn bankovn et. D se tomu njak pedejt? Dkuji erchovsk
Ven pan, pot co uzavete manelstv, vznikne spolen jmn manel a exekutor by mohl postihnout i toto spolen jmn manel. Hrozb, e bude postieno i spolen jmn manel se nelze vyhnout uzavenm pedmanelsk smlouvy.
26.11.2012 - Dobr den. Chtla bych se zeptat, zda je mon po zahjen ins. zen, kdy jet nepadlo rozhodnut o povolen oddluen, aby tet osoba pistoupila k zvazku ohledn zajitnho vitele a mohly bt pes tuto osobu spltky hrazeny? Zvazek vi tomuto viteli nen po splatnosti a bylo nm jm oznmeno, e pokud budeme i nadle zvazek dn splcet, tak nepistoup k prodeji nemovitosti. Podmnkou je, e od insolvennho sprvce musme obdret souhlas s dalm splcenm. Bohuel, pestoe od zahjen insolvennho zen ubhl u msc, tak jet insolvennho sprvce pidlenho nemme a termn dal spltky se bl. Nejradji bych spltku poslala, ale bylo by to nejsp zvhodnn vitele a ten by ji potom musel vrtit insolvennmu sprvci. Byla by jste tak laskav a poradila nm? Neradi bychom pili o byt, ale z druh strany se bojme udlat njak kon, kter by nm ohrozil povolen oddluen. Pedem mnohokrt dkuji za odpov. Prochzkov
Spltku poslat mete, ale to neznamen jet, e dojde k povolen oddluen formou spltek.
25.11.2012 - Dobry den, Chtela bych vas poprosit o radu ohledne plne moci. Ziji trvale v cizine a plnou moc jsem poridila pro sveho otce pred sesti lety, kdyby bylo neco potreba v me nepritomnosti zaridit. Asi pred rokem jsem zcala v Cechach na dalku opravovat starsi domek. Otec pro me sehnal stavebni firmu ale bohuzel se jim zminil o existenci plne moci. Majitel firmy zneuzil dane situace, dobrotivosti a naivity meho 73 leteho otce a uplne me z celeho procesu vynechal prestoze jsem ho jeste pred zahajenim praci pisemne upozornila na to, ze jakakoliv jednani o cenach nebo pripadnych upravach a zmenach musim odsouhlasit ja a nikdo jiny neni v teto zalezitosti opravneny me zastupovat. Pred tydnem mi majitel stavebni firmy poslal vyuctovani ve kterem se jeho puvodni polozkovy rozpocet rozrostl neumernym zpusobem. Vysvetlil to tim, ze mu muj otec vsechny viceprace odkyval na zaklade plne moci. Mimochodem pan stavitel nam nikdy neoznamill o kolik tyto viceprace navysi jeho puvodni cenu a muj otec mu nidky nedal zadne pisemne svoleni, pouze kyvnuti. Mohla byste mi prosim napsat, jaka jsou za dane situace moje prava? Dekuji. Pekny den preje, Marta Kaspar
Yle na tom, jak je obsah psemn smlouvy, kterou jste uzavela. Smlouvu lze zruit i zmnit opt jenom psemn. Pokud jste ve smlouv uvedena vy jako objednatel a jako jedin lovk oprvnn jednat mla byste lehce staviteli vysvtlit na stran je prvo.
24.11.2012 - dobr den, prosm mete m zodpovdt tento dotaz? Me si dodavatel vody tovat pronjem potrub? Mohu naopak po nm chtt abych dodavateli tovala j pronjem, protoe vede trubky pro ostatn lidi pes mj pozemek? dkuji
Pokud nebylo zzeno vcn bemeno pro dodavatele vody, mete po nm poadovat nhradu za omezen , kter je zpsobeno vedenm vodovodnho adu.
24.11.2012 - Dobr den p. doktorko, potebuji radu, jsme s mou manelkou dva msce oddni a jej bval ptel s kterm m dv dti stle posl alimenty na jej pvodn pjmen. I kdy o tom dvno v, tak to dl naschvl. Co mme udlat pro to, aby zaal poslat alimenty na to sprvn pjmen, aby jsme s tm nemli opltaky u poty, protoe je posl pes sloenku. Dkuji a s pozdravem, Kopeck.
Ven pane, Vae manelka mus psemn oznmit otci svch dt zmnu pjmen a nejlpe i slo tu, kam m vivn poslat. Jin zpsob neexistuje.
23.11.2012 - dobry den mam na vas prozbu chtela jsem se zeptat muj tchan prisel o praci a tchyne je na pracovnim urade ale nepobira zadne davky.dostal odstupne na tri mesice ale o to nejde chtela jsem se zetpat zda ma narok na nejakou penezitou pomoc i tchyne dekuji
Na anonymn dotazy neodpovdme.
23.11.2012 - Dobr den. Mm dotaz ohledn vypodn ddictv. M nezletil dcera zddila byt, kter byl odhadnut na 870tis. t.j. cel nabyt majetek. Na tento byt je zstava od KB a.s. na 1300000,-K a do ddickho zen se pihlsila banka s stkou 1078000,-K. Banka se me domhat stky, se kterou se pihlsila do ddickho zen nebo do ve zstavy a nebo jen do ve nabyteho majetku, co je 870tis. ? Dkuji za odpov.
Banka se me pihlsit s celm dluhem, ale Vae dcera odpovd pouze do ve nabytho ddictv.
22.11.2012 - Dobr den. Mj problm je asi takov. Jsem v osobn insolvenci. A platm jet vivn na jedno dt 2500,- K. K 30.9. 2012 jsem piel o prci z piny zamstnavatele - ukonen vroby. S tohoto dvodu jsme jako zamstnanci mli nrok a i jsme dostali k posledn vpat, kter byla vyplacena i trojmsn odstupn. V mm ppad mi byla vyplacena samozejm njak jen podlov stka, kterou uril insolvenn sprvce. Hned od 1.10. 2012 jsem si nael nov zamstnn a jsem zatm v tomto pracovnm pomru dosud. Dnes jsem byl za insolvennm sprvcem a ten mi zdlil, e jim musm vrtit s t ji minul msc vyplacen stky cca 9600,- K. A protoe bych tu stku ml vrtit najednou a oni vd, e ji nemm, tak se rozhodli, e ji mu vrtit formou vivnho, kter platm na dt. Tady aspo u m ten mechanizmus placen vivnho funguje tak, e j zaplatm vivn z t stky, kterou mm urenou zkonem na msc a po doloen tto platby mi insolvenn sprvce pepole tyhle alimenty zpt na mj et. No a tedy te mi oznmil, e j sice musm alimenty zaplatit a potvrzen o tto platb doloit, ale on mi penze na et nevrt a nech si je za elem splacen t stky 9600,- kterou mm vracet, kter mi byla u poslna na et v msci jen omylem. Aj se chci zeptat na to, zda je to mon. M bude tch 2500,- K samozejm chybt, zvl᚝ kdy se mi zvedli cestovn vdaje kvli dojdn do novho zamstnn ( cestovn nklady na jeden pracovn den jsou 90,-K a pedchoz zamstnn jsem ml v mst bydlyt), ty u nachzm v mm rozpotu velice tko. M jde o to, zda za tu m omylem insolvennm zprvcem vyplacenou stku nesu odpovdnoszt j (kdy ji musm te vracet) anebo on. Vdy on udlal chybu a patn to spotal kolik mi m poslat , vdy on peposl penze, on uruje kolik mi nle a n j. J jsem nevdl kolik mi pat a taky jsem u ty poslan penze samozejm utratil. A te chce a je vracm j a pro? J chybu neudlal a jsem v insolvenci. A te mi to bude chybt a hodn a mon dokonce budu muset u stvajc prci asi ukonit a najt nco jinho pokud, to nepjde jinak. Ale pjde to tko. Bydlm ve Valaskm Mezi a je tady velk nezamstnanost. A nen z eho moc vybrat.Jsem taky oban se ZPS a jsem rd, e jsem vbec njak zamstnn nael. Prosm, pora te mi, zda tu odpovdnost za m poslan penzky navc, nesu j a musm je vracet (je jedno jakou formou, zda najednou nebo po stkch, ob monosti jsou pro m takka likvidan existenn a i pracovn, j nebudu mt na cestovn), nebo sprvce, kter je poslal. On by ml pece znt zkony a hldat tyto penze, to je jeho prce. Na to tam je. J taky nesu odpovdnost za mnou udlan chyby, jak v osobnm, tak i pracovnm ivot. Dkuji moc za radu a pomoc a peji pkn den.
Ven pane, je pravdou, e sprvce udlalchybu.Snate se proto domluvit s nm na vtm mnostv spltek. V kadm ppad budete muset penze vrtit, jeliko je to v souasn dob sprvce, kdo rozhoduje o Vaem finannm hospodaen.Ostatn jenom Va visou jste v insolvenci.
22.11.2012 - Dobr den, chtl jsem se zeptat,piel mi platebn rozkaz,kde se shoduje m jmno a datum narozen,ale bydlit nikoli,udajn njak stka z r. 1994 320k,nyn mi exekutor zablokoval uet,na popud firmy STAY ACTIVE INC.Nikdy jsem tuto adresu neudval a ani tam neil a vubec nevm za co to je.Dkuji za odpovd
Podejte okamit odpor a dojdte do soudnho spisu a podejte odvoln proti exekuci a uvete, e Vm platebnrozkaz nikdy nebyl doruen.
21.11.2012 - Dobry den jedna se o to ma dcera s kterou namam od 2mesicu jejiho veku zadny kontakt dovrsi v lednu 19 let tak se chci zeptat jestli mohu prestat platit a nebo co mam delat kdyz nemam kontakt a ni s dcerou a ani s byvalou u manzelkou takze nevim zda studuje nebo uz rac uje
21.11.2012 - Dobr den,mj druh m brnil ped svoji sestrou kter m a mho syna napadla,tm ji zpsobil zlomeninu nosu a ona podala trestn sthn za ublen.Tm ,e m brnil v krajn nouzi jinak by m zabila.Chtla bych se zeptat, jestli ho mou njak potrestat,teba e by ji musel platit za to ublen ikdy m brnil.Dkuji
Na anonymn dotazy neodpovdme.
20.11.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat od manela jsem odela letos v ervnu .V lednu kdy jsme spolu jet bydleli si vzal pujku /110 000k/ aby j dostal musel zastavit dm t spolenosti kter mu dala pujku.Jak jsem se dozvdla manel pujku neplat j jsem se zatm dky rodi postavila na nohy./jet ale bohuel nejsme rozveden/Nyn mi manel vyhrouje tou zmnnou pujkou e na m pole exekutory a podomn.Tedy moje otzka je pokud si vzal pujku a ru domem mm se bt,e o majetek pijdu i j nebo si vezmou pouze ten zastaven dm.dkuji za odpov Jana
Na anonymn dotazy neodpovdme.
20.11.2012 - Dobr den, prosm Vs o radu. Chodm do prce a te jsem momentln nemocn, byla jsem na operaci s rukou a nemocn budu zejm dle, kon mi i smlouva v prci. Chtla jsem se zeptat jak to je s insolvenc v dob nemoci, kolik se strhv a co to obn atd. Pedem dkuji za Vai odpov.
Tyto otzky polote insolvennmu sprvci.Lituji. Spltky muste splcet logicky i v dob pracovn neschopnosti.
18.11.2012 - prosm vs,odsthovala jsem se z bytu a mla jsem zaplacen popelnice u M Javornk do konce roku 2012,ale 10,a 11.msc u jsem zaplatila v jinm mst,mm nrok na peplatek jsou to 3osoby je to celkem 168k mme m M vystavit doklad o pevzet a vrtit tuto stku dkuji Holomkov
Na anonymn dotazy neodpovdme.
18.11.2012 - Dobr den. Manel je pes rok v insolvenci vivn strhv ins.sprvce a bv.manelka chce nyn zvednout vivn z 2500 na 4000.Mme obavy aby to dalo na insolvenci ted je plnn na 31%.Soud chce i m pjmy a j mm v pi dceru /16/z pedch.manelstv na kterou nic nepobrm ani vivn.M pjmy jsou cca 15 000 a manela 16000 ale zbv mu tak 9 000 po stren od sprvce.Bude soud vbec piklnt k tomu,e jsme nyn manel a manel je ve spol.domcnosti se mnou a mou dcerou?Mme vypsat i nklady na bydlen kter jsou 9250.Bv.manelka to t psala nklady apod.na 17 letou dceru. Pedem dkuji.Adriana.
Soud pi rozhodovn o zven vivnho bude pihlet i k Vaemu pjmu. Nklady na bydlen sepite, stejn tak a manel sepe i svoje dal nklady.
16.11.2012 - Dobry den, nebyla mi vyplacena vyhra na vyhernim automatu. Dostal jsem pouze listecek s podpisem a nevyplacenou castkou. Momentalne mi vyhru nechteji vyplatit. Chtel bych poprosit o radu co bych mel delat. Jak podat zalobu. Dekuji Petr Mares
Na anonymn dotazy neodpovdme.
15.11.2012 - Dobr den,prosm Vs o radu mj bratr m platit na svou 6letou dcerku vivn,nikdy spolu nebyli se svou bvalou ptelkyn oddan.nkolik rok(pesn kolik nevm)spolu neij,protoe jeho bval si nala novho ptele.Tet u jsou s tm novm ptelem manel a maj spolu dal dt.Bratrovo dcerka k tat tomu druhmu nebiologickmu otci a svho otce biolog.ani nezn.Bratr se s malou me stkat teda jen za ptomnosti jej matky nebo njak pan.Bratr u del dobu nem ani sm podn kde bydlet a je i njakou dobu bez prce.Prosm Vs jde s tm nco dlat?pedem dkuji za radu s pozdravem Worzfeldov.
Nejde. Kad otec je povinen platit vivn na sv dt bez ohledu na to, zda se s nm stk i nikoliv.Nic na tom nemn ani to, e matka je provdan.
14.11.2012 - Dobr den, mm ji njak zastaven exekuce pro nemajetnost. Po lednu 2013, kdy vzejde v platnost novela zkona o exekucch, je mon tyto zastaven exekuce znova vymhat po manelce? Uvalit exekuci na plat manelky? Dky
Promlec lhta na vyphn pohledvky je 10 let a lhta neb po dobu exekuce. Je tedy mon zastaven exekuce vymhat po novele.
13.11.2012 - Dobr den , v minulm msci se stal novm majitelem jist pan s Teplicka. Po nkolika nsobn nvtv mne tento pn ubezpeoval e ns nikoho nevyene s bytu atd.atd. Prost sliboval hor doly. Ped tdnem mne tento pn navtvil a pokouel se mi pedat a urychlen k podpisu novou njemn smlouvu kde jsem se pi jej proten zdil nebo z pvodnho njmu kter inil spol. elekt. 1 764 K. na 4 820K. !!! Nevm co ho k tomu vede ale myslm si e je to svvoln obohacovn na kor sociln slabch oban . Mm i pesnj nzev pro tento zpsob obohacovn se . Tento byt je 3. kategorie , kde je jen kohoutek na chodbyce a umyvadlo rovn. Je vybaven na tuh paliva, m2=35,45, Prosm tedy tmto o V radu jak mm postupovat kdy jsem tuto smlouvu nepodepsal a stn mu navrhnul o snen njemnho aspo o1. tisc K msn Nyn potebuji od Vs poradit jak tento mj nvrh dt do psemn formy nebo se bojm e nco zapomenu neb nebude splovat urit body kter jsou pro toto psemn oznmen nutn. A nebo to sta jen tak lidov a srozumiteln bez prvn pravy, neb s pouitm vatk a paragraf s OZ. ? Dkuji moc pedem za Va pomoc a radu. Dkuji.
Nejlpe bez gramatickch chyb a vdy se podepsat celm jmnem
13.11.2012 - Dobr den.Chtl jsem se informovat na vi ivotnho minima kter bych ml dostvat. Jsem enat,2 dti.1. 6 let,2. 4 roky. Manelka podala nvrh na vivn 2000,- k na jedno dt a bude podvat tak dost o rozvod. Jsem zamstnan,prmrn msn ist pjem 23000,- k. Jsem v insolvenci.Sprvci chod 8-9 tis. podle vdlku.Kad msc nm nyn zstv 13.145,- k.Manelka je nezamstnan. Kolik by mi zstvalo nyn?Sprvci by jsem odvdl ni stku o ty alimenty? Celkov dluh je 305000,- k.Splaceno mm 90000,- k.Insolvence b 8 msc. Dkuji za odpov. S pozdravem Kenika
Pokud bude piznno vivne na dti insolvenn soud znovu rozhodne o vi spltek. Nemyslm vak, e by stvajc spltky vrazn ponil, jeliko vyivovac povinnost jste ml i v dob pvodnho rozhodnut.
10.11.2012 - Pan doktorko, na mj dotaz ze 4.11.2012,pete, e se dluh sice proml po 10ti letech ale i tak,jej mohu vymoci i s roky.Promite,ale tomu vbec nerozumm.Mohla by jste m to prosm, trochu vysvtlit?Dkuji za ochotu.
Chtla jsm Vm vysvtlit, e na vymhn pohledvky mte dost asu. Po dob u veden exekuce se lhta stav a proto jsem byla pesvdena , e penze vymete.
8.11.2012 - majitelka umela a vnouata by mli mit tvrt domu.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
7.11.2012 - Dobr veer pan doktorko, obracm se na Vs s dotazem,tkajcm se ppadnho zahjen insolvennho zen na zamstnavatele,z dvodu nevyplcen mzdy. Mj syn byl v dnm pracovnm pomru.Bohuel zamstnavatel ( oban R) vyplatil mzdu pouze 1.msc a dal 3 msce pouze sliboval.Protoe se jednalo o monte v zahrani,stka nen zanedbateln.Vpov z na strany ( dle 56 odst. 1, psm.b) ) podepsal.Zjistili jsme,e veker majetek m v exekunm zen.Zvaujeme,spolen s dalmi takto postienmi zamstnanci podat nvrh na zahjen insolvenho zen.Pedpokldm,e stku kterou uhrdme za tento sprvn kon meme nrokovat.Mj dotaz je: pokud takto zahjme insolvenn zen,mme pednostn prvo na uspokojen na pohledvky? Dkuji za V as a odpov. S pozdravem Stakov
Na anonymn dotazy neodpovdme.
7.11.2012 - dobr den, prosm jstli m mete poradit. Jak se plat mstn poplatky? Kdysi jsme platili poplatky z na reklamn tabule a zkonem to bylo zrueno a platili jsme jen za zabranou plochu. Te zase po ns Magistrt chce i za tu plochu z reklamy a jestli je oboustrann pak za ob strany. Kde bych to nala v jakm zkon. dkuji
Mistn poplatky stanov obce. Podvejte se na internetu do nazen obce.
7.11.2012 - Dobr den pan advoktko, moc si vm toho,co dlte,e se obyejn lovk m v dnen dob jet kam obrtit:-)dkujeme. Psala jsem Vm v z, nakonec jsme dluhy zaplatili a snad u nic nikde nemme. Jen jsem se jet chtla zeptat, jak a kde zjistit, zda-li ptel jet nkde dlu. Sp pro kontrolu, abychom mohli u zat normln t. Jeden tip od znmho - zajt na Finann ad,je na tom nco pravdy? S pozdravem a pnm hezkho dne, Petra M.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
6.11.2012 - Dobr den. Mm ptele v insolvenci. Chtli by jsme svatbu. Chtla jsem se zeptat, zda pro m plynou njak zvazky k jeho insolvenci po svatb. Pklad: Jeho neschopnost splcet (piel by o prci, nemoc i smrt). Mohou pak teba spltky poadovat na mn? V ppad e ano, lze toto oetit v pedmanelsk smlouv? A jet jsem se chtla zeptat, kdy si nech zapsat trvalou adresu v mm byt, co to pro m znamen. Dkuji za odpov. S pozdravem Kateina.
Pokud bude mt v manel trval bydlit v byt vznikne mu prvo spolenho njmu k vaemu bytu.Pedmanelskou smlouvu si uzanete, budete tak chrnna nejenom ped insolvenc.
6.11.2012 - Dobr den,chtla jsem se zeptat,jestli m matka prvo dat o alimenty na 2 roky dopedu.Otec dtte se o synovi dozvdl a 4 msce po narozen dopisem od prvnka a matka d 96 000,- jednorzov vyplacen aliment.Me j u soudu nco takovho projt? Dkuji.
Vivn se uruje jak za minul obdob, pokud nebylo stanoveno, nebo pokud se zvyuje. Obdob do minulosti bv vdy asov ohranieno. Do budoucna se stanov vivn vdy s msn splatnost a v na jeden msc, tedy nikdy se do budoucna nesumarizuje.
6.11.2012 - Dobry den, chtela bych se zeptat zda-li je mozne znovu otevrit dedictvi, ktere se ukoncilo v srpnu 2012 po 3,5 let. Zemrela nam mama, byly jsme 2 dedicky. Ja z Prahy a sestra ze Slovenska. Dedictvi nabylo plne moci a ja prebiram clensky podil na byte, sestra se ma vyplatit polovinou trzni ceny do pul roku. Soucasne prebirame dluh mamy na teple + vode. Ne na najmech nebo na clenskem podile. Ja vyplatila sestru celou jeji castkou do 2 tydnu. Ona ovsem doposud nezaplatila svuj dluh na druzstvo jak bylo urcene u notare. Druzstvo mi nyni sdelilo dokud bude byt zadluzen tak mi ho neprevedou do osobniho vlastnictvi. Vsechny byty jsou jiz prevedeny,zde se cekalo az bude ded rizeni ukonceno a zaplatil se dluh aby se byt prevedl. Bylo mi sdeleno na druzstvu,ze ja mohu byt vyplacena kupni cenou tj 113 000 a byt se proda 3 osobe. Ja tudiz mohu ztratit byt + cely podil co jsem ji jiz vyplatila. Druzstvo se mnou vubec nekomunikuje ohledne prevodu bytu. Mohu otevrit znovu dedictvi
Lituji, ale anonimn dotazy nezodpovdme.
5.11.2012 - Dobr veer pan afrnkov.dkuji za vai odpovd kter m potila ale abych se pznala moc jsem nepochopila to jak jste psala aby advokt provil smlouvy a podal na mho bv.partnera alobu.I kdy jsem podepsan jako ruitel na vrov smlouv Cetelem a na vysava jako spoludritelka pronajat vci kterou nemm i takto muu za advoktem?On m tmto vydr.Nevm jestli m mete jete odpovedt ale pokud ano tak budu velice rda.Dkuji a omlouvm se.e vs jet obtuji va rady si moc vm.Marie
Za advoktem mete kdykoliv.
5.11.2012 - DOBRY VEER,CHTLA,BYCH SE ZEPTAT,JAK MOHU DOSTAT POMALU PO 3 LETECH ZPT NAROK NA 3 STUPEN MEHO MANELA KTER JE PO DVOU MOZKOVKCH JE TO S NM HORI ZAPOMN ZAVRAT ZHASNAT,ALE LEKAE MOC NEMUS,PROTOE ZA VE SE MUS PLATIT.A MANZEL NEMLUV,ALE JEN VE ZVUKY/A JA TO NESNAM/.MUSM HO KOUPAT STIHAT NECHTY O NOHY STARAT MLUVIT ZA NEJ VYRIZOVAT,HOLIT. NEKDY I KRMIT,JAK MA DOBRY DEN,TAK SE NAJI SAM. VARIT UKLIZET,A TY JEHO NALADY ZURIVOSTI SNASET,ZE NEMA CO CHCE NEKDY ME I NAPADNE.PROSIM PORADTE MI,VIM NENI TO JEDNODUCHE,ALE JSEM NA KONCI SIL.BUDE MI PADESAT,A,UZ 7 LET SE O NEJ STARAM.DEKUJI ZA ODPOVED PANI DAGMARA Z OSTRAVY.
Lituji, ale anonimn dotazy nezodpovdme.
5.11.2012 - Dobr den. S kamardy bydlme v njmu. Njemn poslme z bnho tu /nkdy j, nkdy spolubydlc/. Vera mi volal pronajmatel a oznmil mi, e zasl upozornn, e jsme nezaplatili njemn za msce XY /NE posob jdoucch/ a e se ponle vyplhalo na vysokou hodnotu. Oznmil mi, e mu ve vpisech chybj. My jsme vker pladby njmu ve svch vpisech dohledali. Pronajmatel nen ochotn domluvit se na emkoli, jen pod opakuje e je to n problm. Vysthovn nevyaduje, naopak se dotazuje zdy budeme mt zjem o prodlouen smlouvy. Jet zajdeme do banky a budeme se doadovat prokzn proveden platby-(jestli je to v bance mon). Prosm o radu jak toto rozlousknout Dkuji
Lituji, ale anonimn dotazy nezodpovdme.
4.11.2012 - Pan doktorko,do tetice,peji hezk den a poslm svj dotaz.Pronajali jsme byt,njemnk neplatil,tak jsme smlouvu ukonili,soud rozhodl v n prospch,ale njemnk zmizel.Trval pobyt m na ad,potu si nevyzvedv a majetek dn nem.Jak to bude dl kdy ani nev o rozsudku?Je njak promlec lhta,na takovto dluh nebo,kdy si rozsudek nevyzvedl a tedy o nm prakticky ani nev?Nebo teba nkdy po 5ti,10ti,letech mu zane chodit teba mzda na et,zanou nm ,chodit spltky strhvan exekutorem,kter ji nyn tento et zablokoval?A jet jedna otzka.Mme vbec njakou anci penze z pronjmu od takovho lovka jet nkdy dostat?Dkuji Vm za odpov.
Dluh se proml za deset let.Bude to asi trvat dlouho, ale nakonec penze i s roky vymete.
3.11.2012 - dobr den, mm dotaz: vlastnm os. automobil psan na m, ale vozm v nm svou nemocnou matku, kter patn chod. Vlastnm oznaen " invalida", kter je psan na matku na vech adech. Stt pispv msn jistou stkou na benzn tohoto automobilu. Exekutor mi toto auto zabavil, bez ohledu na invalidn oznaen. Mm njakou anci na obranu? Dkuji za odpov
Ne , jedin zaplatit.Automobil je ve vaem vlastnictv a pspvky nejsou na auto, ale na benzin.
2.11.2012 - Dobr den, jako spoleenstv vlastnku bytovho domu jsme mli nrok na dotace od msta na opravy spolench st domu. Tyto dotace jsme chtli vyut na opravu komn. Vzhledem k vysok cen prc, jsme se rozhodli, e zamstnme odbornou firmu a zrove bude pomhat obyvatel domu. N dm spravuje firma zabvajic se sprvou nemovitost. (Bytservis). Ten nm potvrdil mailem, e erpn dotac se vztahuje jak na prce svpomoc, tak na prce obornou firmou. Ped zahjenm prac bylo nutn uzavt smlouvy - dohodu o proveden prce pro obyvatele domu a smlouvu o dlo pro emeslnka. Oba tyto nvrhy smluv jsem opt odeslala Bytservisu s dotazem, zda jsou ok a lze na n tmto zpsobem erpat dotace. Opt mi bylo odpovzeno, e ano. Te po nkolika mscch mi bylo Bytservisem (po kontrole etnictv poskytovatelem dotace) sdleno, e dotace na dohodu o proveden prce erpat nelze. Jak tedy dle postupovat? Prce byly odvedeny a dohoda o proveden prce proplacena s tm, e mi tvrdili, e penze jdou z t dotace. Ve fondu oprav ani tolik penz nemme. Je chyba na stran Bytservisu? A co s tm? Dkuji za radu Poven vlastnk bytovho domu
V prv ad se obrate na poskytovatele dotace. Pokud Vm sdl, e za prce zaplacen soukromnkovi nelze dotaci proplatit pokuste se vymhat kodu na sprvci a pedevm vymnte sprvce.
2.11.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat, manel je ve vkonu trestu, ne nastoupil, pilo mu pedvolan k soudnmu stn. Zapoml si pedvoln vzt sebou na Pankrc. od t doby co nastoupil, k vychovatelm, e m 2.11.2012 ve 13.00 soud, ale nikoho to nezajm. Bojm se toho, e tam ztra dorazm, budu tam sama, oni to ne odro a manel se nebude moc ani brnit. Proto se chci zeptat, co mm udlat pro to, aby to odroili? Pedem dkuji za odpov. S pozdravem Lmov
Sdlte soudci, e manel je ve vkonu trestu a soudce jednn mus odroit.
1.11.2012 - dobry den chtla jsem se zeptat muj pitel zjistil po 4letech e ma dite a musi ve zpetne zaplatit soud ekl e musi cele 4roky ale mi etli e se platej jen 3 pak je to promleny. a taky jestli kdyby se soudil o stidavou pei jestli by ml anci jeho dcera ije v socialnich podminkach u nas ma ve dekuji za info
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
31.10.2012 - Dobr veer pan afrnkov prosm o va radu.S bvalm ptelem jsme se rozeli ve zlm.musela jsem ho nechat vvst policii z domu protoe m a moji dceru s jeji ptelem fyziky napadal.Od t doby je to ji 4msce m pronsledoval sms a dopisy ji to e policie,ale on m v tch sms pe cituji(ZA TO.E JSI M VYHODILA Z TVHO DOMU NECHM T ZAPLATIT DLUHY NEZAPOMEN.E JSI RUITELEM A DRITELKOU PRONAJAT VCI OD LEASINGOV SPOLENOSTI(VYSAVA RENBOW)Jsem opravdu ruitelkou na jeho vru i podepsan u tohoto vysavae.V t dob u jsem prodvala dm a on nelenil a napsal viteli.e on nem monost splcet je nemajetn a bez zamstnn a j.e jsem majetn ruitelka abch to zaplatila.Jet m napsal.e je to jeho prce e to zaidil on abych to platila.Pry budu vechno platit a do dchodu a kdy ne postar se m o exekuce.Pe m(TAK KURVA MAKEJ NEBO TI BUDOU EXEKUN STRHVAT.j BUDU TVOJI NON MROU PO ZBYTEK TVHO NICOTNHO IVOTA A DOUFM.E UKON͊ SVJ IVOT.E M ZN)Ji jsem za nho zaplatila 25.000 vr Cetelem zbv tum 90:000k.Vysava odvezl bez mho vedom 4msce pedtm ne oputil mj dm.Ted jsem se doslechla.e ho dal nkam do zastavrny.dluh na nm 20.000 zbv jet dalch 20:000do splacen.Je zdrav pedtm idi kamionu,ted u 2roky nedl flk se a radi si vydil soc.dvky abych to ve zsplatila j.e se tomu nevyhnu on nem co stratit ale j budu tratit hodn,ek e spchm sebevbevradu.To je moje pomsta pe.vechny jeho vhrn sms mm uloeny v telefonu a dopisy schovan.Mete m prosm poradit co dlat kdy takto klame vitele,kam se obrtit jestli na pravnka.NEBEZPEN PRONSLEDOVN U E POLICIE JELKO VYHROUJE ZABTM A LIKVIDACI M I MM DTEM.Dkuji moc za vai odpovd.Marie
Najdte si advokta, aby provil smlouvy a proti vaemu partnerovi podal alobu.
31.10.2012 - Ven pan doktorko, syn mho manela z prvnho manelstv si njakm zpsobem nahlsil donku poty na nai adresu a bez naeho vdom. Potu, kterou pinesla doruovatelka jsme nepijali z dvodu jinho R ne m manel. Maj vak stejn jmno i pjmen a jinou adresu. Jak bylo nae pekvapen, kdy na ns za pr dn zvonila PR a chtla synovi dokument pedat. Pili tyikrt, ne pochopili, e syn u ns nebydl. Ostuda u soused, kterch se na ns ptali, byla nepjemn. Me si toto syn dovolit, bez naeho vdom? Dkuji za odpovd' Gita
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
31.10.2012 - Dobry den, Zamestnavatel chce po mne aby sem jezdil vzv vozikem na kteri nemam papiry,papiry mam ale jine skupiny no chyby mi ta kteru by sem mnel mit, vedeni nedo nazrizeny rika ze to nevadi ze pojisteni v pripade padu to nahradi...je to pravda?Ja uz fak nevim co delat dekuji Hudak
Pokud nemte oprvnn k zen uritho vozidla je logick, e ho nesmte dit.
30.10.2012 - Dobr den, zdvoile se ptm jak mm postupovat jestli KS v Ostrav pochybil, podal jsem a vas odvoln ke KS v Ostrav dne 19. 7. 2012 a zamtav odpov mi dola potou doporuen dne 30. 10.2012, sepsan usnesen na KS v Ostrav bylo dne 27. 10. 2012 co se mi nezd, nebo pekrauje termn 3, msc. Navc odpov na m odvoln od KS v Ostrav sepsan 27. 10. 2012 , je napsan chaoticky: 1) jmno dtte je zamnno za jin, 2) opakuje m argumenty a odpovd na n, co je v podku, ale tak tam zaminuje obsah a odvoln jinch astnk zen OS v Olomouci v Pedbnm Opaten kterm byla 5, msn dceruka odebrna m, primrnmu zkonnmu zstupci. Odebrna byla na nvrh OSPOD Olomouc e dceruku pohlavn zneuvm, ale lka pi pijet v Kojeneckm stavu toto nepotvrdil dne 4.7. 2012 navc dne 15. 10. 2012 PR ZAHJEN O TRESTNM STHN ODLOILA, ale OS v Olomouci prodlouila pedbn opaten i pot nevm pro? asi nem dl cenu podat odvoln, protoe na m jedno podn aby mi dceru vrtili mi soudkyn OS odpovdla e se mus udlat odborn koumn na mou vchovnou zpsobilost, byt to nikdo nenavrhl, soudkyn nev zejm co vlastn je jej role v tomto zen, jestli soudce a nebo navrhovatel, navc neurila ani odbornka kter toto m provit, a tak v celm zen dl mysln prtahy. a pedseda OS v Olomouci jen m ur v odpovdi na m stnosti a oteven ve svch odpovd le, v tvrzen e spis si dal pedloit a provil ho osobn na zklad m stnosti. J pot jsem zjistil ve spisu nesrovnalosti s jeho tvrzenm livm. Jsem bezradn ped tou sms soudn pravomoc, navc jsem neslyc osoba.
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme
30.10.2012 - Dobr den, prosm vs ,jak typ zmlouvy mam pou, kdy chci aby bejvali manel ktery nabral dluhy bez meho vedomi podesal tuhle zmlouvu, na ktere sme se ustne dohodli e si sam splati sve dluhy beze moji vekere ujmy na mem majetku. Dekuji hezky den. Jovsajova
Muste navtvit note a ten Vm me takovou smlouvu sepsat.
29.10.2012 - dobr den. Mm dotaz. Byli mi zveny alimenty na 6000 k msn + 48 zptn zaplat mi bval manel. Tud u nemm po tuto dobu nrok na sociln pspvky? musm tuto zkutenost nahlsit na uad, nebo ad o tomhle bude informovn pomoc soudu beze mne. Dkuji za odpov.
ad muste informovat sama. Zda mte nrok na dal dvky si muste zjisti na edu. Vivn ale slou pouze pro dt.
29.10.2012 - Dobr den. Mm ptele v insolvenci. Chtli by jsme svatbu. Chtla jsem se zeptat, zda pro m plynou njak zvazky k jeho insolvenci po svatb. Pklad: Jeho neschopnost splcet (piel by o prci, nemoc i smrt). Mohou pak teba spltky poadovat na mn? V ppad e ano, lze toto oetit v pedmanelsk smlouv? A jet jsem se chtla zeptat, kdy si nech zapsat trvalou adresu v mm byt, co to pro m znamen. Dkuji za odpov. S pozdravem Kateina.
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
29.10.2012 - zdravim muze prijit exekutor k rodicum kdyz mam u nich trvale bydliste a bydlim o patro vyse ve stejnem vchode a nic u nich nemam vlastniho ?dekuji J.K
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
28.10.2012 - dobr den pan Doktorko, chtla jsem se zeptat jak to je kdy mam nevlastn sestru (matku mme stejnou) ale otce mame kad jineho.Ale mam pocit, e mj otec si moji sestru osvojil (dal j svoje pijmen), sestra se ale vdala a s otcem se nestk (jen j - vlastn dcera) bude mt ona prvo na ddictvi?Dkuji moc za odpov s ptelskm pozdravem Kristna
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
28.10.2012 - Dobr den, dcera pjde na vysokou kolu, Bude to dost finann nron. O vechno jsem pi rozvodu pila (jeho podvodama). Dcera si chce nechat zvit vivn, ale jej otec, kter o n nem zjem, pe sv pijmy na svho otce /jeho pijmy jsou msn 150 tis./ Nechv si men pjem ne mm j 13 tis., je njak cesta? Vyhrooval zabitm, jak nco budem po nm chtt.
Podejte alobu a dejte, aby soud jeho podnikn provil.
26.10.2012 - Dobr den,mm velk problm.Banka mi vypovdla smlouvu a chce po m zaplacen 150000 a chce to do tdne.Bohuel ale snam se shnt,ale za tak krtkou dobu tolik penz neseenu.Jak dlouho asi trv,ne m d banka k exekuci?Nechci to nechat dojt tak daleko,ale bojm se,aby teba nebylo pozd.Myslte e to jde tak rychle a do msce nebude soudn zen?Moc dkuji za odpovd!
Banka Vs mus nejprve alovat, pokud jste nepodepsal notsk zpis s pmou vykonatelnost. Soudn en zajist do msce neprobhne.
26.10.2012 - Ven pan doktorko. prosm Vs o odpov na dotaz,zda v prbhu m insolvence,tedy v prbhu 5 let splcen muhu nabt nov majetek teba automobil,piem na tento by se ji insolvence nevztahovala,i byl jinak insolvenc doten? Dkuji za Va odpov. J. d
Pokud budete pravideln splcet mete nabvat nov majetek a nikdo Vm ho nezpen, pokud nebude povoleno odluen realizac majetku..
26.10.2012 - Dobr den, podali jsme na sebe insolvenci s manelem v lt. CCa po dvou msch byla schvlena. Nyn ekme na pezkumn jednn. Na manela bylo dno TO od jedn nebankovn spolenosti, e tam uhradil jen jednu spltku. U vslechu u byl. Ale nyn piel dopis od hospodsk kriminlky. Vzva k podn vysvtlen podle 158 odst 7 trestnho du - podvodn jednn. Toto se tk pohledvky od spolenosti Kredia, kde nm pes internet pjili 1000K (pjka ped vplatou). Bylo to cca ped rokem. U nevme co jsme tam vyplnovali. Bojm se, aby neel sedt? Kdy u je to druh? Co kdy pijde dal. Mysleli jsme, e se insolvenc hodn vc vye. JSme schopni podobu 5let zaplatit 100% svch pohledvek. Dkuji
Lituji, ale na anonymn dotazy neodpovdme.
25.10.2012 - Dobry den pani doktorko, Obracim se na Vas se zadosti o radu.Mam 8leteho syna z predchoziho nemanzelskeho vztahu.Biologicky otec o syna neprojevuje zadny zajem, neplati vyzivne, se synem neni v zadnem kontaktu.V roce 2010 me byl syn na zaklade rozhodnuti soudu sveren do pece a nasledne take probehla uprava styku biologickeho otce se synem.I pres toto rozhodnuti-narizeni otec tuto skutecnost v zadnem pripade neakceptuje.Syna od roku 2010 osobne navstivil pouze 3x v me pritomnosti, jelikoz vzhledem k jeho zdravonimu stavu ,,paranoidni schyzofrenie,,zpusobena zavislosti na pervitinu a jinych, neni jiny kontakt mozny.Od cervna 2011 jiz zadny styk neprobehl ani osobni ani telefonicky.Vyzivne neplati o syna zajem nema nezavola mu ani v den narozenin,vanoc ci svatku.V cervnu 2012 jsem na nej podala trestni oznameni pro neplneni vyzivovaci povinnosti, soud mu ulozil 2letou podminku s tim, ze pokud neuhradi dluznou castku, ktera do cervna 2012 cini cca 30 000,- bude nasledovat odneti svobody na 4mesice. V roce 2010 jsem se provdala.S manzelem nosime spolecne prijmeni oproti prijmeni syna, ktery se jmenuje po svem biologickem otci.Syn je velice citlive povahy s manzelem maji hezky vztah, syn jej sam zacal oslovovat ,,tati,, a velice ho trapi, ze se nejmenuje stejne jako jeho maminka a tatinek.Ve skole se k memu prekvapeni zacal take podepisovat ,,nasim,,prijmenim.Castokrat kvuli teto zalezitosti take place, chtel by se jmenovat stejne jako my, jenze jeho biologicky otec nam souhlas se zmenou prijmeni radikalne odmitl dat.Domnivam se, ze souhlas odmita pouze z principu, jelikoz zadna citova vazba jej k synovi nepouta. A proto, Vas zadam o radu, jak postupovat dale pokud: 1) Mam syna svereneho ve sve peci 2) biologicky otec se ze synem vubec nestyka, nevola mu ani v pripade ze ma syn narozeniny,svatek nebo o vanocich. 3) byla mu na zaklade rozhodnuti soudu udelena podminka pro neplaceni vyzivneho a neplneni si svych povinnosti vuci synovi. Dekuji mnohokrat za odpoved a preji hezky den s pozdravem Eva Formankova
Vhledejte advokta a obrae se s alobou k soudu.
23.10.2012 - Hlidam pravidelni uklid,domu,kancelari.Mam skusenosti.Uklizam 15 let.Sem ukrainka,s prehodnum pobutem na uzemi CR.DIKI.
Pijte se pedstavit.
23.10.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat,jestli musm bt ve spoleenstv vlastnku,kdy v dom vlastnm,jen nebytov prostory,co je jakoby sklep,a jestli musm platit stejn poplatky jako lid co tam ij trvale.Vypotali my toti zlohy stejn jako maj obyvatel domu,pipad my divn platit zlohy kdy se v dom pohybuji cca:1 krt tdn. Pedem dkuji za odpov Iva
I jako vlastnk nebytovch prostor muste platit do fondu oprav i dal zlohy. Otzkou je jak sluby a kolik vyuvte.. Porate se s advoktem.
23.10.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, v naem SVJ bydl v byt rodina - manel a 1 dt. Majitelkou bytu je jen manelka (byt zskala jako svobodn).Me bt lenem vboru SVJ jej manel (nen vlastnk bytu)? Dkuji pedem za Vai odpov.
Neme.
23.10.2012 - dobr den, chtl bych poprosit o radu pro svho kolegu. Je veden na pracovnm ad. Nedostavil se ve stanoven termn na kontrolu a dodal opodn doklad, e byl s dttem u lkae. M prvo Pracovn ad kontrolovat u lkae kartu dtte? dkuji
Pracovn ed m prvo kontrolovat a ovovat, kde prce neschopn je.
22.10.2012 - Dobr den,omlouvm se za minul dotaz,e jsem zapomla vyplnit jmno nebo mail,tak pu znova.Pronajali jsme byt,njemnk neplatil tak jsme smlouvu ukonili(pes prvnka),soud rozhodl v n prospch,ale njemnk zmizel,trval pobyt m na ad,potu si nevyzvedv a majetek dn nem.Jak to bude dl,kdy ani nev o rozsudku?Je njak promlec lhta na takovto dluh nebo kdy si rozsudek nevyzvedl a tedy o nm ani nev? Nebo teba nkdy,po pti,deseti, letech,mu zane chodit mzda na et,zanou nm chodit spltky strhvan exekutorem,kter ji nyn tento et zablokoval? A 2.otzka, mme vbec njakou anci penze z pronjmu od takovho lovka nkdy dostat? Pedem dkuji za odpov.
Zapomnla jste se bohuel zase podepsat celm jmnem.
22.10.2012 - Dobr den, obracm se na Vs s dotazem ohledn nemovitosti. Jsem spolumajitelkou nemovitosti, jsem meninovm vlastnkem, vlastnm 5/12, nemovitost nen rozdlena, a v nemovitosti ij podnjemnci (je to rodina vtinovho vlastnka, smlouvu maj sepsanou, nikoli semnou, smlouva na m jen pela). Svoj st jsem nabdla vtinovmu vlastnkovi, ale ten nem na vyplacen. Zajmalo by m, zda mu j jako jako meninov vlastnk svoj st prodat nebo pronajmout bez souhlasu vtinovho vlastnka? Dkuji za odpov, hezk den Cetkovsk
Pronajmout nemovitost platn bez souhlasu spoluvlastnka nemete, prodat ji mete.
21.10.2012 - Dobr den, v ppad, e doje k alob na vypodn SJM, plat nklady ten kdo pod alobu? Pi odhadech nemovitost odhadce navtv nemovitost? Dkuji.
Kad z bvalch manel plat polovinu. Znalci nemovitosti prohl.
19.10.2012 - Dobr den, mj exptel mi pestal platit vivn na dceru, v lepm ppad mi pole jen st. Mete mi, prosm, poradit, jak se brnit, jak nejlpe postupovat? Dkuji
Podejte nvr na exekuci.
17.10.2012 - Dobr den, chtla bych Vs podat o radu. Ped njakm asem jsem se dostala do finannch problm a byl vydn exekun pkaz na prodej nemovitosti. Dluila jsem stku cca 270 tis. K. stku mm uhradit do konce jna, ale protoe o przdninch mi napsal ekekutor, e mi pijdou ocenit nemovitost, tak jsem za pomoc rodiny uhradila stku 267 tis. K, a zbyl mi tedy dluh 3000 K. Nyn mi piel dopis, e mm stku okamit uhradit, jinak mi pijdou nemovitost ocenit a prodaj ji. Chtla bych Vs podat o radu, jestli je mon, aby mi kvli 3000 K prodali byt. Jde o to, e byt vlastnm s exmanelem z 1/2 a protoe nemme hotov majetkov vyrovnn, tak na byt nechvm exekuci z dvodu, aby nelo s bytem manipulovat. Pijde mi zvltn u to, e nebyl staen exekun pkaz k prodeji nemovitosti, kdy je stka jen 3000 K a cena bytu 800 tis. K. Je tedy mon, aby kvli tak mal stce mi exekutor prodal byt nebo jde jen o ntlak, abych zbylou stku uhradila? Dkuji za odpov.
Velmi pravdpodobn jde pouze o ntlak .Obrate se na soud se dost o zastaven exekuce, jeliko navrhovan zpsob je s ohledem na dluh zejm nevhodn.
16.10.2012 - Dobry den ,zajimalo by me, zda vase odpovedi jsou nejak zpoplatnene ci nikoliv,dekuji.
Ven pan, Nae odpovdi zpoplatnny nejsou.
16.10.2012 - Dobry den, obracim se na Vas s zadosti o radu,tykajici se uklidu spolecnych prostor v bytovem dome,kde jsou vsechny byty v osobnim vlastnictvi.byt jsem si koupila pred tremi lety,kdy na nasem patre nebyla zadna zvirata. Najednou se na nasem patre objevil u me sousedky pes. Uklid jsem vzdy radne delala,ale po roce me sousedka zacala napadat spolecne se svym psem a vytykala mi,ze jsem neuklidila. Nasla jsem si tedy pana z naseho domu,kteremu jsem za uklid platila 200Kc za jeden uklid. Bohuzel po roce to co delala ma sousedka me,zacala delat i panovi. Odmitl mi proto dal uklizet a pani domovnici jsem napsala,ze dana situace je pro mne neresitelnou. Urazky od pani sousedky,ktera ma psa a za mou zdi mi stale behem noci steka,se stupnovaly. Pote jsem byla z uklidu na rok vyrazena(odlepena z uklidove tabulky). Vcera jsem ovsem byla opet nalepena a urcena na uklid. Jsem tezky astmatik a alergik na zvirata. Mam autoimunni onemocneni a z tohoto duvodu nejsem schopna uklid spolecnych prostor vykonavat. Nikdo mi jiz take uklid nechce kvuli problemove sousedce delat a to ani za uplatu. Prosim Vas o radu,zda uklid spolecnych prostor ma pravni opodstatneni a zda me mohou nejak pokutovat,pokud uklid ze zdravotnich duvodu nemohu provadet. Mam prukaz ZTP. Dekuji Vam za radu.
Obrate se na spoleenstv vlastnk a dohodnte se s nimi na finan hrad za prce, kter nemete vykonvat.
15.10.2012 - Dobr den .Pan doktorko prosm o radu. Mj exmanel je v insolvennim zeni a dlu na moje dcery 67000 vyivneho do dubna /to zadal o bankrot / bhem zeni nedostvm ani korunu ,take se dluh jet nav ne mu to povol.CHtla jsem se zeptat, jestli tu dlunou stku budu dostvat ve spltkach a nebo jednorazov a od koho budu dostvat pravideln vivn kdy exmanel bude mt ivotn minimum a jet m 2 dal dti k tomu.Dkuji KUBEOV ANDREA
Vivn by Vm ml vyplcet insolvenn sprvce, jeliko se jedn o pohledvku za podstatou. Pokud bude ze zpenen majetku dostatek penz me Vm bt dlun stky vyplacena najednou.Vivn by Vm mlo bt placeno prbne. Obrate s e na sprvce.
15.10.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat, zda je mon, aby mi zamstnavatel snil pohyblivou sloku mzdy za to, e neprodm urit druh zbo za sumu, kterou si uril. Napklad prodvm barvy a za msc jich prodm za 5000 k, ale zamstnavatel mi uril, e pokud nebudu mt za n trbu 8000 k msn sn mi pohyblivou sloku mzdy o 1000 k. M na to prvo? Moc dkuji za odpov.
To zle na tom, jak mte formulovanou pohyblivou sloku mzdy v pracovn smlouv.
15.10.2012 - Ven pan JUDr.afrnkov,velice Vm dkuji za Vai odpov.
14.10.2012 - Dobr den, chtl jsem se zeptat, zda je mon zadat o vyjmen ponen spltky v insolvennm zen. Jednalo by se jen o dobu nap. 3-5 msc. Dkuji za odpov
To se jedin muste domluvit s insolvennm sprvcem a soudem.
13.10.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat.Moje dcera Sona nar.22.2.1990 studuje VS v st n.labem-bakalsk studium.Letos v ervnu mla u promovat-konit .Sdlila mi vak, e bhem studiia neudlala 2 zkouky u tudi podala VS o prodlouen studia na VS do konce letonho roku.Tey jet 4 msce pokrauje v bakalskm studiu. Mj problm: Dcera mi odela v 19 leteck ke svmu otci, tudi m nastalo placen aliment.S dcerou jsem v kontaktu, ale nevm ji tolik.Mezi nmi u nen tak dobr vztah.Take nevm, jak mm dle pokraovat.Dcera mi tvrd, e studiu m jen do Vnoc 2012 a pak kon.Dala mi vak papr o studiu na cel rok.Tvrd mi, e si nemm toho vmat, e mi donese v prosinci papr o ukonen.Mm vak obavy, jestli ji mm ve vit.Ted jsem nastoupila do novho zamstnn, jsem ve zkuebn dob a mj pjem je dost ni ne pedchzejc.Sdlila jsem, e ji nebudu moci dle platit alimenty a ted ji budu muset o 300k dvat mn.Alimenty platm 1800k.Mj msin plat je 12.000k a mm jet jin placen.Co mm dlat, kdy dcera mi tvd, e j to nevad-e j dm o 300k mn a jestli mohu vit, e od ledna 2013 ji nebudu muset platit alimenty.Nechci mt problmy, ale taky ji nemohu u platit stku 1800k na alimenty. Dkuji za pomoc Filounkova
Pokud dcera studuje, mte k n vyivovac povinnost. Pokud souhlas s ni stkou jist Vm to potvrd i psemn.
12.10.2012 - Dobr veer muj exmanel je v insolvencnim zeni a dlu na moje dcery 67000 vyivneho do dubna /to zadal o bankrot / bhem zeni nedostvm ani korunu ,take se dluh jet nav ne mu to povol.CHtla jsem se zeptat jestli tu dlunou stku budu dostvat ve spltkach a nebo jednorazov a od koho budu dostvat pravideln vivn kdy exmanel bude mt ivotn minimum a jet m 2 dal dti k tomu.Dkuji Andrea
Na anonymn dotazy neodpovdme.
12.10.2012 - Dobr den, jsme majiteli 2 byt vedle sebe, byty hodlme propojit dvenm otvorem v nosn zdi. Z dvodu, e nosn zdi jsou v prohlen vlastnka spolenou st domu potebujeme smlouvu se vemi majiteli bytovch jednotek v dom. jakmile budeme mt 100% souhlas (smlouvu) bude nm vydno stavebn povolen. Stat.posudek + projekt mme, ve je kladn + dal podklady k st.zen. 20% majitel podepsat nechce bez pdnho argumentu. jak mme dle postupovat? Obrtit se na advokte? jakou alobu, kam poslat? Jak vyeit mimosoudn s advoktem?
Spojte se s advoktem, kter Vm porad. 100% sohlas nen v uritch ppadech teba.
12.10.2012 - Dobr den, rum znmmu na pjku, ten te podal o insolvenci. Co lze oekvat od banky vi m osob?
alobu na zaplacen.
12.10.2012 - Dobry den mam otazku ziji jiz delsi dobu v Nemecku nyni jsem rozvedena v Cechach jsem si vzala pujcku pred cca 6-7 lety splacela jsem jen nekolik splatek pak uz ne...Ma otazka je ta muzu bez jakeho koliv strachu jet do ceke republiky a nechat si udelat novy pas???a novy OP? jsem nekde registrovana jako neplatic ci dluznik atd??? ziji tady vice jak 10 let ale nemecke obcanstvi stale nemam..dekuji predem za odpoved Andrea
Na anonymn dotazy neodpovdme.
12.10.2012 - Dobr den,prosm jak mm podat alobu na bvalho podnjemnka,kter nehradil vytovn slueb s njmem spojenm?Odsthoval se,ani by mi sdlil nov msto trvalho pobytu.Jedn se o cizince, kter se zdruje trvale v R.Dluh o kterm vdl (dostval kad rok podklady na jejich zklad se provdlo vytovn) prost nehradil s tm,e nem penze.Z tchto dvod jsem trvala na vysthovn,co udlal, ale dluh pes 200 tisc nezaplatil. Dkuji za odpov.
Podejte proti nmu alobu na posledn Vm znmou adresu.
11.10.2012 - Dobr veer p.doktorko. Chtla bych se Vs zeptat.Chtli bychom se pihlsit do insolvennho zen co kdy to soud neschvl co se dle bude dt s dluhama.Majetek dn nevlastnme jsme duchodci. Pokud by teba nestail pjem jak se sepisuje darovac smlouva a mus bt njak ovena? Tak jsem se doetla, e banky i zptn maj potat zkonn urok nikoliv sankn. Dkuji Vlkov
Na anonymn dotazy neodpovdme.
11.10.2012 - Dobr den, prosm o radu. Mm exekuci ve vi 175.000,-K Dostal jsem exekuci,protoe jsem ml firmu s kamionovou dopravou.Celkov dluh 4,255,000,-K jsem zaplatil prodejem domu a zbyl mi jet ve uveden dluh.Me mi exekutor zabavit lod, kter je evidovan v Rakousku a byt v Bratislav ? dkuji za odpov.
Me, pokud se s exekutorem nedohodnete na spltkch.
11.10.2012 - V z r. 2009 jsme se s manelem rozhodli darovat mmu synovi z 1.manelstv zahradn domek s tm, e tam mme prvo bezplatn uvn oba a do smrti, a e nm pokytne 300 000,-K na koupi drustevnho bytu. Za obdren penze jsme si v prosinci r. 2009 koupili drustevn byt. Manel m jednu dceru z prvnho manelstv. Krom vlastnictv drustevnho bytu mme s manelem auto, kter se spolu s bytem stane pro ni ddictvm ze zkona. Nen vyloueno,e se dcera v ppad ddictv bude uchzet i o podl z daru synovi. Prosm, jakm zpsobem nyn toto oetit, aby penze nm poskytnut obdarovanm na koupi bytu omezili nrok dcery na podl z daru.
Udlejte prohlen o tom, e synovi dlute 300.000.- K.
11.10.2012 - Dobr den,pronajali jsme byt ,njemnk neplatil,tak jsme smlouvu ukonili(pes prvnka),soud rozhodl v n prospch,ale njemnk zmizel,trval pobyt m na ad,potu si nevyzvedv a majetek zejm nem.Jak to bude dl?Je njak promlec lhta na takovto dluh nebo najednou,teba po 20ti letech zsk penze ,?? a nm zanou chodit spltky od exekutora,kter mu ji obstavil et?Dkuji za odpov a tuto poradnu.Hezk den.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
10.10.2012 - Dobry den prosm o radu jsem samoivitelka mm 12 let dceru a v soucasne dobe bez zam vedena na UP mam vyzivovaci povinost k dceri s kterou nejsem v kontaktu od 2 let viou byvaleho manzela byla sverena do vychovy jeho rodiu pred dvema roky ji ale byvali manzel dostal do vychovy jeji 15 let nyni pozaduje vyzivne 1300kc j pobiram pouze davky do zivotniho minima njem platim 9900k +500obedy nezbyva na tak vysoke vyzive prosim o radu odvolala jsem se proti rozsudku nemama finqane na tak vysoke vyzivne nezbyli by mi na jidlo a osaceni pro mou dceru navc od doby kdy byla m dcera sverena do pee prarodiu tak mi ebyli z jejich strany umozneny kontakt s dcerou nekolikrat jsem byla u soudu ze mi zabranuji ve styku s dcerou ale marne nebyl svedek prosim o Va radu co mam delat dkuji
Na anonymn dotazy neodpovdme.
10.10.2012 - Dobr den pan doktorko, obracm se na Vs s dotazem, kter se tk uvn bytu po rozvodu, kdy nen majetkov vypodn. Mme velk dm na morav a byt v Hradci Krlov. Dm uv manel a j se synem bydlm v byt. J na moravu nejezdm, ale manel byt ,,uv", protoe pracuje v Praze jako policista. Tzn obas pijede na noc, obas vyhrouje e pijede nap se svoj ptelkyn na vkend... pijel s n na tden (oba m stle napadali) ... prost zn sv prva a vyuv jich, j vm, e mu nemu brnit nap tm, e vymnm kl. On kl vymnn m (nahlsila jsem to policii). J mu nebrnm on mi brn... vpodstat m ikanuje. Bojm se bt doma, take kdy si potm smny a m pijet odchzm z bytu, ale jsem si dobe vdoma, e me pijet neohlen... to tak dl. Mu se njak brnit? Na moji opakovanou dost, aby mi oznamoval kdy pijede nereaguje. Je mon njakou cestou dospt alespo k tomu aby mi oznamoval svj pjezd? Prbh rozvodu, kter trval skoro dva roky, je dokladem toho, e se snail zastavit ho vemon i nemon (odvolal se nap. proti rozsudku i pesto, e se odvoln vzdal). Vn se bojm protoe mi u i vyhrooval zastelenm, vyhozenm z balkona (samozejm beze svdk = policistou je dvacet let) Syn nyn studuje v Praze, take jsem doma sama. Za odpov Vm dkuji a peji Vm pohodov dny
Podejte zalobu o vypodn SJM a vc bude vyeena. Tak mete podat alobu o pravu uvn vci.
10.10.2012 - Dobr den, mm dotaz ohledn njemn smlouvy. Jsem sttn zamstnanec a mm byt v podnjmu magistrtu, Znmen to tak, e magistrt pronajal nkter byty firm CENTRA a ta zajiuje podpis smlouvy. U toto se mn zd podkud divn. Nicmn kad 2 roky musme dat o prodlouen njemn smlouvy a smlouvu uzavrat podmnnou notskm zpisem. Zd se mn to cekem dost divn kdy jet k tomu mte sloenou kauci na byt cca 3 msn njmy vetn slueb. Prosm o radu, zda by se njak nelo vyhnout alespo podpis toho notskho zpisu. Velice dkuji za odpov. Svobodov
Vlastnk me stanovit podmnky njmu podle svho uven, pokud nejsou v rozporu se zkonem. Nevm, co obsahuje notsk zpis, take Vm nemohu poradit. Centra dl pouze sprvu nemovitosti, neme uzavrat smlouvy.
10.10.2012 - Dobr den jsem v insolvenci,a tak se chci zeptt jestli je mon othotnit ani by vm insolvenci nevzali,mj insolvenn zprvce k e to nen mon ale rok u platm chci platit i nadle a nevidm v tom problm vdyt mi je 27 let a peci nemohu ekat do 33 nato abych mohla mt dtko dkuji moc
Othotnt samozejm mete.
9.10.2012 - Dobr veer,jsme v insolvenci od bezna 2012, mme ji pidlenho insolv. sprvce, zatkem listopadu bude soud.Me nm banka zablokovat et? A me zamstnavatel strhvat exekuci, kter nem prvn moc? Dkuji.
Banka et zablokovat neme a exekutor neme nic strhvat.
8.10.2012 - Dobr den,chci Vs podat o radu,jak postupovat v ppad,e spolumajitel nemovitosti brn svm chovnm v prodeji moj ideln poloviny.Po rozvodu bval partner brnil majetkovmu vyrovnn naeho spolenho domu.Uplynuly vce ne ti roky.Nabdla jsem v pedkupnm povinosti partnerovi odkup,co nevyuil.Zadala jsem proto prodej moj ideln poloviny realitn kanceli.Nemovitost je fyzicky rozdlena na dv samostatn bytov jednotky,zbv doeit reln oddlen energi,s m pvodn prostednictvm svho advokta spolumajitel souhlasil,nyn kdy zstupce RK pivedl zjemce o koupi,bval patrner stropil scnu,e s porodejem nesouhlas,co pochopiteln zjemce o koupi odradilo.Jak mm postupovat dle.Pedkupn prvo nevyuil a nyn scnami brn v prodeji.Mu uplatnit njakou nhradu nklad ktr mi vznikly s RK a hlavn,jak mm dle postupovat?Za Vai odpov Vm pedem velmi dkuji.
V partner souhlasit s prodejem Va poloviny nemus.Pokud je nemovitost reln dliteln zkustezruen podlovho spoluvlastnictv relnm rozdlenm alobou u soudu.
8.10.2012 - Prosm o radu.Spolenost Pohotovost ze Slov.republiky po m ji nkolik let chce dluh,kter jsem si nevzal.Letos to pedali spol.Platit sa oplat.Kdy jsem podal o kopii smlouvy,tak jsem zjistil,e podpis nen muj,Na koho se muu obrtit,aby m pestali obtovat.Dkuji
Obrate se jedin na policii, aby celou zloitost provili, zda se nejedn o pokus podvodu.
8.10.2012 - Ven pan doktorko, prosm Vs o radu. iji 35let v manelstv, z toho 20 let nefunknm. Spolen jsme postavili dm, ale potom se manel vbec nepodlel na jeho splcen pjky, ani nkladech na inkasu, ba ani na vivnm ty dt, kter jsou dnes u dospl. Nepodlel se ani jinak na chodu domctnosti. Jak by se posuzoval spolen majetek? Ml by prvo na polovinu, nebo by mohlo dojt k zvhodnn s ohledem na neplnn povinnost, a co by se ppadn muselo doloit. /Dvodem jeho neplacen byl alkohol, dluhy a nsledn bran pjek pro jeho potebu, o kterch j vbec nevdla/. Dkuji za odpov.
Ven pani, vtinou se majetek dl na polovinu.Jedin pokud byste prokzala, e jste neili ve spolen domsmosti a ve jste zaplatila pouze vy, mohl by soud pi vypodn SJM Vm piznat vt podl.
8.10.2012 - Chtla bych se zeptat,moje matka s dalmi temi sourozenci zddila dm.Ten se te prodal,mm jako dcera matky nrok na njak penze z ddn,kdy nebyla sepsan zv? Dkuji
Nrok nemte na nic.Ddila Vae matka a ne vy.
7.10.2012 - dobr den jsem OSV a ped tdnem firma ,pro kterou dlm ,vyhlsila insolvenci,neproplatila mi 2 posledn faktury,etla sem ,e je mon dat o proplacen mezd u ad prce ,ale nebylo tam nic o ivnostncch jen o zamstnancch,chci se tedy zeptat mohu i j o toto zadat pop.je zpsob jak ty penze dostat?
Vy se mete se svji pohledvkou pihlsit pouze do insolvence.
7.10.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat, podvm nvrh na oddluen, mm syna a jsem sama, byt m v zstavnm prvu MSS, kde ovem pravideln platm, musm o tento byt v insolvenci pijt? Nebo skonm nkde na ulici i se synem a pak pijdu i o syna, nebo k tomu soud pihl, dkuji za odpovd Petra
Soud nebude pi een padku pihlet k dtti v tom smru, e by upednostnil prva dtte ped prvy vitel. Dost dobe se vm me stt, e byt bude zpenen.
7.10.2012 - Dobr den pan doktorko, bydlme v dom, kde sou vlastnc 7/12 mj tta, a 5/12 jeho sestra, kter chce za svj spoluvlastnick podl vyplatit od mho otce 1,5mil. Otec je v dlouhodob pracovn neschopnosti a nem dostatek finannch prostedk na jednorzov vyplacen. Zajmalo by m, zda otec s mou pomoc bychom mohli nabdnout jeho seste vyplacen ve form spltek. Nebo jak pstupovat, abychom o nemovitost nepili, kdy j s rodinou tady iju od narozen, a mm sepsanou njemn smlouvu (s otcem a jeho zesnulou matkou-moj babikou).Otec v nemovitosti neije, ale stle tu m trval bydlit. V ppad, e nelze spoluvlatnick podl splatit ve form spltek, me ttova sestra do sv stky nasthovat njemnky,nebo prodat bez otcova souhlasu? Nemovitost nen rozdlen. Dkuji, za odpov
Pokud otec nevyuije svho pedkupnho prva a vy se stetou nedohodnete, me teta svj podl na dom prodat.
7.10.2012 - Dobry den chtela bych se optat po manzelovi jsem s moji nezletilou dcerou s dedila RD mame to pul na pul.RD bych chtela prodat bude to mozne bez soudu?Dekuji za odpoved
Bez soudu to men nen.
6.10.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat, mam nkolik pokut z doby m nezletilosti, kter jsem neuhradila prili na n exekuce ale v 15 jsem porodila dceru v 18 jsem zaala dlat uebn obor a letos v ervnu jsem dostudovala je mi 21 let jet jsem podn nezaala t a z moj prvn prce v ivot mi jsou strhvny srky ze mzdy jsem finann na mizine du jako k a nemm skoro dn vdlk kvli exekucm. Mm njakou monost si teba dat na soudu o projednn mho ppadu s pihldnutm na okolnosti, aby se to dalo udlat jako nemorln stka co po m vymhj, kdy z kad pokuty odemne vymhaj 28 000 k a je jich 5 co je pes 115 000k. Pedem dkuji za odpov Holubov K.
Pokud jste vci nechala dojt tak daleko, obvm se , e jakkoliv zen v tto dob, tak pozd, nepichz v vahu.
6.10.2012 - Dobr den, v naem podniku maj brzy probhnout organizan zmny. Zajmalo by m, jestli m mou peloit na jinou, mn placenou pozici. Mm smlouvu na neurito a o nabzen nov msto nestojm. Dkuji
Pokud nestojte o nabzen nov msto je pravdpodobn, e s Vmi bude rozvzn pracovn pomr.
6.10.2012 - DOBRY DEN:CHTELA BYCH SE ZEPTAT.JSEM NA DOVOLENE V NEMECKU A UVAZUJI ZE BYCH TU ZUSTALA A BYDLELA TU I S DCEROU KTEROU MAM SVERENOU DO SVE PECE.BYVALI PRITEL(OTEC DITETE) PLATI ALIMENTY NEPRAVIDELNE TED MI NEZAPLATIL ZA 3 MESICE.VYHROZUJE MI ZE PUJDE K SOUDU CI K SOCIALCE ZE NESOUHLASI ABYCH V NEMECKU BYDLELA A DCERU NEVIDEL.JA MU STYK NEZAKAZUJI.CO TO PRO ME ZNAMENA KDYBY K SOUDU SEL.MUZU PRIJIT O DCERU?NEMA JI JAK ZABEZPECIT.NEBO TU NEBUDU MOCT BYDLET?DEKUJI ZA ODPOVED
je teba abyste podala soud o souhlas s pobytem dtte mimo zem R.
5.10.2012 - Dobr den, na zatku msce srpna jsme s manelem podali nvrh k soudu na zruen vyivovac povinnosti.Manelova dcera se nedostala na dnou V.Manelovi jsou alimenty po dohod strhvny ze mzdy a soud mu uril stku 3.000,- msn.V prci manelovi ekli,e potebuj rozhodnut od soudu,tud mu byly alimenty streny v z a obvm se,e budou streny i te v jnu.Kdy se byl manel informovat na soud,tak mu sdlili,e zkonn lhta pro vyzen dosti jet nevyprela.A j se ptm, jak dlouho takov lhta me trvat? Manelova dcera odjela do zahrani, vivn nm nevrt, i kdy na nj nrok ze zkona nem.
dn lhta nen. Doporuuji podat nvrh na zastaven vkonu rozhodnut nebo exekuce pro urychlen vci.
5.10.2012 - Chtel bych se zeptat kolikrat muzu zazadat o insolvencni rizeni ?
Vaemu dotazu nerozumm.
5.10.2012 - Dobr den, chtl bych se zeptat, dan firma je v insolvenci a j mm u n dlunou stku, jak to je s tm dluhem, mm ho uhradit?
Jist, dluhy se plat.
4.10.2012 - dobry den,prosim pomozte kam se mame z manzelem obratit ,dne 4.10.2012 jsme byly obecnim urade kde sedelo 8 lidi a projednavala se cerna pripojka elektriny sousedu a ten kdo jim to montoval ,pro nas uplne cizi clovek nam zacal nadavat pred vsemi pritomnymi do udavacu ,pomocniku hitlera atd kam se obratit kdybychom chteli podat zalobu .dekuji Stehlikova tel.728974907
Muste se ortit se alobou ke krajskmu soudu.
4.10.2012 - Pan doktorko, tonk mne ped 6 msci napadl a zpsobil mi rzn zrann. Lkaka zrann ohodnotila 175 body. tonk byl potrestn, j jsem byla odkzna na obansk soud. Jakou alobu mm podat, sta Nvrh na vydn platebnho rozkazu a doloit pravomocn trestn pkaz a bodov ohodnocen? Dle chci vdt, zda mu pro nemajetnost podat soud o pidlen advokta ex offo? /nevlastnm dn majetek, jsem nezamstnan/.Dkuji !
Muste podat alobu na nhradu kody. O ustanoven advokta mete jist jako nemajetn podat.
30.9.2012 - Dobr den, chtl bych nahlsit server, kter nelegln vyuv software vytvoen jinou spolenost a jet za to inkasuje penze. Bohuel nevm na koho se s tm mm obrtit. Prosm o radu, jak v tomto ppad sprvn postupovat. Pedem dkuji za odpov. M.K.
Orate se na policii.
29.9.2012 - Dobry den chci se zeptat muze soudni exekutor sahnout na socialni davky kdyz to je jen na zivobiti a muze sahnout exekutor na doplatek na bydleni? dekuji kriz
Na vtinu socilnch dvek do ve minima nelze vst exekuci.
29.9.2012 - Hezk den, chtla bych se zeptat, na koho se obrtit, ohledn hrady proviz za prodan zjezdy zkrachoval cestovn kancele, pedem moc dkuji za Vai odpov, Brandejsk.
Podejte pihlku do insolvennho zen.
28.9.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat, jestli musm uhradit dluh za pobyt v nemocnici za zemelho manela, kter on neuhradil. Pkn den Renata
Pokud budete ddit dluh uhradit budete muset.
27.9.2012 - Dobr veer, chci se Vs zeptat.. Vera 26.9.2012 jsem ukonila pracovn pomr se zamstnavatelem na dohodu.. Do kdy se musm nahlsit na ad prce? Kdy pjdu v pondl 1.10.2012 nebude njak problm? Ztra je sttn svtek.. etla jsem, e hlsit se musm do 3 dn, jde o dny kalendn nebo pracovn? Moc dkuji za odpov, Tesaov
Jde o dny kalendn, avak soboty , nedle a svtky se nepotaj, poku posledn den lhty na n pipadne.
27.9.2012 - dobr den,zaplatila sem njem ve vi 7000k,do butu sem se nenasthovala a poaduji vrcen penz. Jak trestn oznmen mm podat na pronajmatele bytu? Policie mi nepome poslaly m abych si zala na soud.Dkuji Urbankov
Pokud jste uzavela njemn smlouvu anjem trv, jste povinna njem platit.
27.9.2012 - Dobr den ven pan doktorko. Moje kolegyn mi dlu 300tis. K. Loni j byla povolena insolvence - spltkovnm. Teprve nyn jsem zjistil, e do svho majetku uvedla, e nic nem. Zjistil jsem, e tden ped podnm nvrhu na oddluen pepsala nkter svj majetek na svho ddeka, nco zatajila a ekla, e to pat jejmu manelovi a ten s tm nem nic spolenho, protoe podala nvrh ona, nikoliv on. Ona si tajn pivydlv, ale pe smlouvu vdy na svho manela. Fiktivn pepsala auto na svoji kamardku a pitom ho dodnes pouv. A kdy se ji na to zeptm, tak mi ekla, e to prodala kamardce a ta ji ho pjuje k osobnmu uvn. To auto mla na leasing a vzala si ped podnm nvrhu insolvence spotebitelsk vr, aby leasing zaplatila a rychle pepsala auto na kamardku. Bydl v podnjmu v Praze, co tak nikde neuvd a m napsanou trvalou adresu u rodi, kde m jen postel a stl se idl. Zbytek m v Praze, ale o tomto byt, kde m schovan dal majetek se nikde nezmiuje a podle veho o tom v mlokdo. D se proti tomuhle njak brnit? Domnvm se, e by se mohlo jednat o njak pestupek. Vdy se zmrn zbavila majetku a pot podala nvrh na oddluen. Mnohokrte Vm dkuji za ppadnou odpov. Zdrav Vojtch
Spojte se s insolvennm sprvcem a psemn mu veker podrobnosti sdlte. Kopii polete insolvennmu sodu.
27.9.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, na jednom portlu jsem se doetla, e v drustevnm dom nelze prodat pdu. To jsem si ped lety zejm nabhla, kdy mi bytov drustvo prodalo pdu 38 m2 nad mm bytem, a 55 m2 rovn stechy, taky nad mm bytem (Smlouva o pevodu dalho lenskho podlu, celkem 100.000 K), s tm, e o tu st bude zvtena stvajc bytov jednotka, jejm jsem uivatelem - jsem lenkou bytovho drustva. Stavebn zen na pebudovn pdy na dtsk pokoje, a rovn stechy na terasu zatm nezaalo, dvme dohromady finance. Bytov drustvo je nyn ped pevodem byt do vlastnictv. Co bude s "na" pdou a stechou dle? Uivatel sousednho bytu stejnm zpsobem koupil pdu a stavebnmi pravami ji pemnil na pokoj, kolaudace probhla. Take soused je v klidu, dvojnsobn zvten jeho bytu probhlo, a my jsme tedy dopadli patn? Co se s tm d dlat? Dkuji Vm, e se mm problmem zabvte.
Kupte pdu, pokud ji drustvo vylen jako samostatn prostor formou smlouvy o vstavb.
26.9.2012 - Dobr den, mj ptel m dceru 23 let, kter s nm neije a se kterou se minimln 15 let nestk. V lednu ukonila studium, zskala titul Bc na prvnick fakult a byla na registrovna na P. Protoe nesehnala prci j poadovanou, zejmna v zahrani), rozhodla se vyut odvoln a od z chce pokraovat v magisterskm studiu. Nyn zaslala svmu otci sms, e si na soudu pod znovu o vivn a mnohem vy ne doposud platil. V minulch letech ho vbec nekontaktovala, neinformovala o studiu ona ani jej matka a otci se ozvala a tehdy, kdy zadal po skonen jejho studia o zruen vyivovac povinnosti. Bude muset ptel na dceru opt platit a me si ona zadat zptn o zven, jestlie u bylo jednou zrueno? Dkuji
Ptel bude muset s vysokou pravdpodobnost platit , ale urit jedin od podn nvrhu. Zptn zven nen mon.
25.9.2012 - Dobr den,dcei bude v listopadu 18 let.Ji 1 a pl roku s n ije u matky partner,kter je zletil a obas vdlen inn.Dcera bude jet 2 roky studovat na odborn kole,je mou povinnost po zplnoletnn dcery nadle platit alimenty,kdy ije ve spolen domcnosti matky s partnerem?Dkuji za V as a odpov. P..
Pokud bude dcera studovat a nebude vdan, m nrok na vivn.
25.9.2012 - Dobr den, chci se pesthovat s dcerou a ptelem do vtho bytu. Chtla bych se poradit ohledn prodeje bytu,kter pat nezletil dcei. Byt zskala v ddckm zen po zemelm otci. Penze z prodeje dcena bytu bych chtla pout k sten hrad novho bytu. Dkuji za odpovd.
K prodeji i investovn do novho ytu potebujete souhlas opatrovnickho soudu.ez takovho souhlasu by byla smlouva neplatn.
25.9.2012 - Dobr den, dnes piel mmu manelovi PR na sku 50.000 K s pisl. Jedn se o nezaplacn penle z jeho podnikatelsk innosti. S alobcem mme dlouholet spory, tak nm dlu penze. Cca ped rokem nm byl pedn dopis (dostala ho sestra do ruky od vymaha) vymahask firmy, e pevzali pohledvky alobce a mme jednat ji s nimi. Podle datumu byla adost o vydn PR podna v 02/2011 a pohledvka na stejnou stku prodna 04/2011. Chci se tedy zeptat zda sta podat pouze odpor proti PR a uvest tam dvody + jako dkaz dt kopii dopisu, nebo si mme spe najmout prvnka. A je ance vyhrn soudu, kdy alobce ji na pohledvku nem nrok? Chpu to dobe, e kdy pohledvku prodal, tak ji m ji zaplacenou a ml alobu sthnout? Moc dkuji za odpov. S pozdravem Lenka Helmov
Obstarejte si advokta. Nyn ale urit podejte okamit odpor.
25.9.2012 - idii kamionu se stal pracovn raz v cizin. V dob nemoci pichz o cestovn. Bude moci o toto cestovn podat jako ul vdlek? Kvli tomu mnoho idi jezd na kamionech, e se jim zvedne o cestovn vplata. Jak postupovat.
Podjte alobu, pokud nebude dobrovoln splnno. Na diety nrok nen.
25.9.2012 - Dobr den, mla bych dotaz ohledn spolenho vlastnictv RD.. Ptelv otec vlastn dm v horm stavu a my si ho chceme opravit a pot v nm t.. Zatm veker nklady na opravy a na spolen majetek platme napl.. Pro jistotu bych rda mla njakou smlouvu, kdyby se vztah rozpadl, e sem do domu dala tak njak penze.. Mete mi prosm poradit co by mla smlouva obsahovat? Dkuji za odpov
Panze investujete do ciz nemovitosti. Nrok se Vm promluje ve dvou letech. Tchn by Vm musel jedin podepsat uznvac prohlen.
25.9.2012 - Dobr den, byla mi uvalen exekuce na uet 25000,-.S exekutorem jsme se domluvili na spltkch a jsem na matesk,take si ted penizky nechvm poslat sloenkou.Ale chci se zeptat...muu si zruit uet,kdy je na nj exekuce?mla jsem tam na nm penze na vc a zjistila jsem e se z toho nestrhvaj poplatky za veden...jak to mm tedy udlat..dostvm se tm opt do mnusu a nechci mt zase dluhy...za chvilku bych mla dostat s-kartu, take bych byla rda kdyby uet el zruit...ale nevm jestli to vubec jde:(a pro si banka nevezme ty poplatky z penz co tam zustaly?
Je-li na tu exekuce nemete jej zruit.
24.9.2012 - Dobr den,prosm Vs,platm vivn,dostal jsem se finannch poty,podal jsem o snen vivnho.Soud to zamtl a bval manelka podala o zven.Dlunou stku uhradm spltkami,ale soudkyn ekla bval manelce,aby si podala nvrch na exekuci na majetek.Bydlm v pronajatm byt a ve co v nm je,je majitele.Me toto bval maelka udlat?Dkuji,za kladnou odpov.
Ano, me.
24.9.2012 - Dobr den, chci se zeptat, byla jsem spolenkem a zrove jednatelkou ve firm s.r.o., kter se dostala do insolvence. Zajm m, kdy jsem mla ve firm smlouvu na HPP a nedostala jsem vyplacen mzdy v. odstupnho jestli na n mm od P nrok a potom jestli mu po ukonen insolvence podnikat jako fyzick osoba. A pokud plat et njak dal omezen pro mj budouc ivot.Dkuji za info
Nrok na dlunoz mzdu uplatnit mete.
22.9.2012 - Dobr den,prosm o radu.Dcera dostala elektronick platebn pkaz,proti ktermu nebude dvat odpor a dluh chce uhradit,i kdy s nm souhlas jen zsti,ale v ppad mon prohry se obv vysokch soudnch poplatku,jeliko i dlun stka je pro ni vysok.in 22500k s psluenstvm a zde prv nev,kolik psluenstv dl.V rozhodnut se pe,e je to 2,5 promile za kad den,nejmn vak 25 k za kad,i zapoat msc.Nevme si rady,mohla byste nm napsat,kolik vlastn bude platit a zda se elektronick pkaz plat u soudu,kter ho vydal?Mockrt Vm pedem dkuji,
Dlunou stku si muste vypotat podle dlky trvn dluhu. Na to vm sta kalkulaka. Dluh se hrad pmo viteli.
22.9.2012 - DOBRY DEN. CHTELA BYCH SE VAS ZEPTAT JSEM V INSOLVENCI A BERU JEN ZIVOTNI MINIMUM MUZOU MI HO VZIT EXEKUCNE.DEKUJI VAM TEKOVA
Po dobu insolvence nelze pokraovat v exekuci.
21.9.2012 - Prosm o radu co se te trvalho pobytu. Prodala jsem byt a s dcerou jsem si nala na rok podnjem. Stavm dm a bude postaven a pt rok jen/2013. Majitel nesouhlas s trvalm pobytem. Jen pechodn a kontaktn adresa. Mj ptel m vlastn byt. Tak jsem si chtla napsat trval pobyt k nmu. Podle vpisu z katastru jsem ale zjistila, e na byt je pohledvka ve vi 1.500.000,-CZK. Pokud budu mt v byt trval pobyt, ale nebudu tam bydlet, Mohla bych se dostat do problm......???? Dkuji za odpov..
trval pobyt Vm problmy dlat nebude.
21.9.2012 - Dobry den, muj pritel dluzil O2 castku, kterou jsme v polovine srpna zaplatili. Je pravdou,ze v lednu tohoto roku postoupilo o2 pohledavku firme,kterou jsme nenasli ani na netu.Kontaktovali jsme O2,ti nam napsali,ze ALECTUM CZ je postupnikem pohledavky a castku mu zaslou. Vcera nam prisel email,ze Alectum CZ dluzime jeste pres 9tis. a ze predali nasi pohledavku adv.kancelari,ktera po nas bude jeste neco chtit, snazime se platit a zaplatit vse,ale myslime si,ze od data zaplaceni by uz nemely rust uroky:-( jestli ano,pripada nam to jako lichva. Zajimalo by nas,co ted mame delat,vse najednou zaplatit?Podotykame,ze v ruce nemame zadny list ohledne postoupeni,nebo predani adv.kancelari, nebot si nebyli schopni ani zjistit,ze pritel uz pres dva roky pracuje a kde,a plati sve dluhy. Tento je bohuzel/bohudik posledni.Prosim poradte co dal. S pozdravem a dkuji,e tyto strnky vbec existuj!Petra M.
roky po zaplacen logicky nerostou, prote nemaj z eho.pokud mte dluhy o kterch vte, zaplatte je po pedkoen smlouvy o postoupen pohledvky.
20.9.2012 - Dobry den, byvaly pritel me fyzicky napadl, diky tomu jsem skocila na neschopence, nasledne prisla o praci, mam maly dite a jsem bez financnich prostredku , chtela bych se zeptat, mam narok na nejake odskodneni od byvaleho pritele?
Nemte, leda by lo o ublen na zdrav.
20.9.2012 - Dobry den nevim si rady syn dostal ustavni vychovu do 18 let muzu prosim odhlasit z trvaleho pobytu mam strach ze nas zadluzi a ted nam i vyhrozuje vyvrazdenim cele rodiny dekuji
Nezletilmu dtti nemete zruit trval pobyt.
20.9.2012 - Dobr den, mla bych na Vs dotaz. Otec pteli zaloil spoc et u AXA, s tm e si ho me po 2 letech vybrat. Te kdy jsme ho chtli po 2 letech vybrat, otec nm ekl e et banka zruila a penze si nechala, protoe 4 msce ped uplynutm lhty 2 let, pestal et platit platit. V bance nm jen ekli e et byl zruena a dn penze na nm nejsou. Chtla bych se jen zeptat zda je to mon, aby si banka nechala celou naspoenou stku, kvli nezaplacen 4 msc. Pijde mi sp e otec et sm zruil a vybral. A svd to na banku. Pedem moc dkuji za radu a odpov.
Bez znalosti smlouvy nelze odpovdt.
20.9.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat jet na jednu radu. Bydlm v podnjmu na smlouvu mm spolubydlc. Kad obvame jeden pokoj a spolen mme jen socialn zazen a kuchy. M zazen cel pokoj a j mm jen zkladn vybaven. Mohou exekutoi jt do jejho pokoje a zabavit jej majetek? J do jejho pokoje nechodm a ona do mho taky ne a zmky na dvech pokoj nejsou dkuji za odpov s pozdravem nikola sehnalov
Mohou.
20.9.2012 - Dobr den ven pan doktorko, existuje njak trestnho nebo jinho zkona, kter by stanovil procentn sazbu, kterou by uhradil majitel firmy za sociln a zdravotn pojitn, aby odvrtil svoje ppan trestn sthn pro neplacen tohoto pojitn? Jeho zvazky vi socilnm a zdravotnm institucm se pohybuj v estimstnch slech. Dkuji Vm pedem za radu a jsem s pozdravem L. Plockov
dn % nen stanoveno. Mus bt zaplaceno ve.
19.9.2012 - Dobr den,pan doktorko potebovala by jsem vdt nco o zvti.Kdy sepeme s manelem, kad svou zv,j,svoji polovinu ve prospch manela a manel tak svoji polovinu ,naeho spolenho majetku,v prospch mj,tedy si navzjem odkeme n majetek,tak ten z ns,kter tu zstane sm,m prvo na celou tu druhou polovinu majetku? A nae dv dti by ddily teprve a po smrti toho druhho,kad jednu polovinu? Jde to tak nebo je to vechno pln jinak.Dkuji Vm za vysvtlen a ppadnou radu.Dkuji.
Pokud Vae dti nebudou zv dorovoln respektovat, pak takovou zvt vslednoho efektu nedoshnete.Takov znn zvti je v rozporu se zkonem.
19.9.2012 - Dobr den. Chtla bych poradit jak napsat alobu ohledn dlun stky. Ttova bvala ptelkyn dlu mamince penze a nereaguje na sms ani telefon a dopisy. Otec je po smrti a ta pan vybrala penze druh den po smrti z jeho tu stku a podle notky m maminka na to prvo. Nevme si rady jak dl. Prosm porate. Dkuji. ulcov Regina "dcera".
Podat alobu by Vm ml advokt, protoe je teba ji dn sepsat, odvodnit a navrhnout dkazy.
18.9.2012 - Dobr den,prevadela jsem si duchod na ucet.Je pradvou to,ze mi bude duchod zastaven po dobu trech mesicu nez se ten prevod vyridi? Dekuju za zodpovezeni dotazu..
To je dotaz pro eskou sprvu socilnho zabezpeen.Neumm Vm odpovdt, jeliko tyto ppady advokti nee.
18.9.2012 - Dobr den,jsem doma,starm se o postienho dosplho syna a nemm dn pjem.Jen jsem si zadila klid panelovho domu ve kterm bydlm klid.Za tuto prci,sepsan pracovn dohoda,pobrm 1090K.Za tak malou mzdu jsem osvobozena od dan. Chtla bych se zeptat,do jak ve ronho pjmu je mon si vydlat,aby osvobozen od dan bylo mon zachovat? Pedem vm dkuji za odpov Zuzana
Na anonymn dotazy neodpovdme.
18.9.2012 - Dobr den, zemela mi maminka. Jsem jedin potomek kterho mla. Jak se postupuje pi ddn nebyla-li sepsna zv? Jsem j jedin ddic nebo se ddictv vztahuje i na bratra matky? Rda bych se tak zeptala, na vyklizen bytu ve kterm bydlela. Zda se toho astn i not nebo jak to funguje. Rda bych toti byt vyklidila, jeliko maminka m cel byt zastavn krabicema s neznm obsahem. Dkuji za odpov
Na anonymn dotazy neodpovdme
17.9.2012 - Dobr den,chtla bych se zeptat,jestli existuje njak formul,nebo dost ke zruen vivnho k plnoletmu synovi,kter se nepipravuje studiem na budouc povoln a je registrovan na adu prce. Dkuji Pospilov
Formule neexistuj, muste podat alobu k soudu.
17.9.2012 - Dkuji Vm, ven pan doktorko, za odpov z 12.9.2012.
Nen za.
16.9.2012 - Dobr den, bval manel podal v ervenci 2012 dost o insolvenci. Rozveden jsme od roku ervna 2007, kdy jsem dohodou o majetkovm vypodn zskala byt a zrove zvazek k vru 600tis.K, kter jsme si v dob manelstv pjili od mch rodi. Dal pjky, kter bval manel uzavel v dob manelstv bez mho vdom vzal dohodou o majetkovm vypodn na sebe. V souasn dob probh insolvenn zen a sprvce m upozornil, e v ppad zjitovn majetku dlunka me jt a 5 let zpt a ptrat, zda-li nedolo k elovho pevodu majetku (bytu) mm bv. manelem. Me dojt k soudnmu zabaven bytu pro uspokojen vitel bv. manela, pestoe je po rozvodu pepsn na m dohodou o vypodn majetku? Na bytu je zstava vi mm rodim kvli dosud nesplacen pjce, kterou jsem po rozvodu pevzala na sebe. Pedem dkuji za odpov. S pozdravem Halasova
Sprvce by mohl v byt zaadit do soupisu konkurzn podstaty, vy byste musela podat alobu na vylouen. Domnvm se, e byste byla spn
16.9.2012 - dobr den podala jsem si reklamaci,protoe mi chybn a odhadem zaslali nejdve fakturu mimodnou na stku 6887k a druh pila druh tden na stku pes 11000k. odpovdli mi,e zatovali peplatek pes 12000k a doplatek tak pes 12000k a rozdl byl abych zaoplatila 99k. ron vytovn napsali, obdob od 12.6.2012 do 31.7.2012 jako opraven doklad z ron vm vytovn za toto obdob a chtj po m jet doplatit pes 11000k. nesouhlasm s tmto opravnm jejm dokladem co mm dlat. dkuji
Na anonymn dotazy neodpovdme
15.9.2012 - Dobr den, chtla jsem se zeptat bval pitelkyn mho me si nechala zvyit alimenty - co chpeme, Manel ml raz a neml na to poslat alimenty tud vznikl dluh. Nen mi moc jasn pro nen v rosudku napsan n spolen syn kter je rozen v beznu a soud byl v ervnu. Meme stm nco dlat. A bval stle vyhrouje a pitom sama ije s pitelem a nem to nikde nahlaen. Dkuji za odpoved Vvrov
Mete podat odvoln. Syn nen v rozsudku asi proto, e ho v manel neuvedl.
15.9.2012 - Dobr den, pan doktorko, potebovala bych informaci ohledn m insolvence. v roce 2011 mi bylo povoleni oddluen, ve plnm podle spltkovho kalende. Zatm jsem zamstnan na pln vazek, mm vak zadno o invalidn dchod a ekm na vyjden OSSZ. Musm v ppad pidlen invalidnho dchodu, tuto skutenost hlsit na Krajsk soud ? Dal vc, kter m zajm je, e vzhledem k tomu, e mj pjem nen tak vysok, abych splnila podmnku ze zkona o zaplacen alespo 30% z celkovho dluhu, mm darovac smlouvu s maminkou, e po dobu oddluen mi bude pispvat 3.000,-K msn. Mamince vak znan klesl pjem a nevm zda mi bude do budoucna moct tuto stku pispvat. Je mon se z darovac smlouvy vyvzat ? Dkuji za odpov Petra
Darovac smlouvu mete zruit dohodou.
15.9.2012 - Dobr den.Jsem ji druhm rokem v insolvenci,iji s ptelem.Chtli bychom si podit miminko.bylo mi to doporueno i ze zdrav.dvod.Chtla bych se zeptat jak by to bylo s placenm insolvence.Doetla jsem se,e na dt se odet njakch 1400K.Insolvenci si zatm platm sama,jeliko moje vplata na to dosahuje.Ale zajm m,jak by to pak bylo,kdy bych byla na matesk ti roky a pobrala bych njakch 6000K.A taky bych se chtla zeptat jek by to bylo kdybych mla rizikov thotenstv,jeliko mm fyzicky namhavou prci.Pokud samozejm nebudu mt problmy,do prce chci chodit.Dkuji za odpovd.Libue.
Neplnila byste podmnky insolvence a soud by neosvdil vae oddluen
14.9.2012 - Manelka si vzala bez mho vdom pjku, kterou poskytla 3 osob a souasn j ru za pjku 200.000,-K. V souasn dob tet osoba podala o oddluen. Manelce hroz hrada zesplatnnho zbytku dvouset tiscov pjky, k tomu m dv vrov smlouvy asi 40.000,-K. Bylo ji doporueno, aby samostatn podala o oddluen. Jej plat zaruuje asi 93% splacen dle insolvenn kalkulaky. Je njak ohroen dm a jeho vybaven, kter jsem zskal ddictvm po matce? Dkuji.Frantiek
Vae ddictv ohroeno nen.
13.9.2012 - Dobr den, mm takov dotaz, jsem od minulho roku v insolvenci a mm nabdky pracovat v bance. Je insolvence pekkou, aby m nevzali? Ptm se proto, e m u 2 zamstnavatel v nebankovnm sektoru odmtli z dvodu insolvence, ale jeden prvnkmi kl, e nechpe pro m k vli tomu nevzali. Dkuji za odpov Kobr Tom
to je vdy na zven zamstnavatele. O zkonnou pekku se vak nejedn.
13.9.2012 - Dobr den pani doktorko,chtla jsem se informovat jestli m uvrov spolenost Cetelm prvo na Ns podat trestn oznmen e nesplcme uvr.Dostali jsme se s manelem do finannch problmu a nemme finance na spltky a budem dat o insolvenci ale finann poradkyn Nm ekla e 60 dn nemme dn spltky platit po t pak Nm zane vyizovt papry na tu insolvenci.Ale Cetelem tvrd e do 30 dn zad exekuci a to trestn oznmen,bohuel nedlume jen jim mme toho vce ale ostatn to pochopili ale Cetelem n a vyhrouj e Nm pekaz schvlen insolvence mysl si e jim neplatme schvln a nenechaj si vysvtlit e tomu tak nen.Tento msc to bude u sice 3 nezaplacen spltka ale u ostatnch to je jen msc. Tak nevme na co maj prvo.Dkuji za odpovd Daniela
Vitel m prvo vymhat svoji pohledvku vemi prostedky, kter jsou v souladu se zkonem.trestn oznmen za uritch okolnost jm je tak.
13.9.2012 - Dobr den, m exekutor prvo vyhroovat trestnm sthnm PR pro maen soudnho rozhodnut ? Mm dle zk. 99/1963 par. 277 stanoveny srky ze mzdy na 3 pedchoz exekuce, tento exekutor je 4. v poad, a " nebude ekat a se dostane na adu " , a nut mn abych platil mimo rmec tchto srek. Neporuuje zk. 99/1963 par. 278 ? J ani nemohu cokoliv splcet mimo srky, nebo bych pokozoval ti pedchoz vitele, a to u by bylo trestn. Dkuji pedem za odpov. Nepor.
Je nepochybn, e mete splcet dluhy i mimo nazen srky. Uspokojovat vitele muste podle poad.
13.9.2012 - dobry den chcela by som sa opytat mam problem:moj priatel teda jeho byvala priatelka s ktorou zil si zobrala pozicku v roku2007.bez jeho vedomia zfalsovala podpis a teraz ma na krku exekutora a pori tom o tom nevedel podal trestne oznamenie musi platit exekutora?dakujem za odpoved
V ptel nem exekutora na krku jen tak. Ped nazenm exekuce mumuselo bt dorueno rozhodnut, kde mu byla uloena povinnost zaplatit.Pokud to nechal bt, musdnes platit exekutora.
12.9.2012 - Pujila jsem si na smnku 10 000K.Jsem ve starobnm dchodu.Mla jsem tk raz a nemohla nadle splcet nemohu chodit.Exekutor mi uvalil na mj ma dchod z nezaplacen stky 7 000K exekuci na 235 000K, kter mi je strhvna z dchodu.Nedoiju se ani abych dluh splatila.Jak je mon e si exekutor tak navil exekuci?Co mohu dlat,dostvm pouze ivotn minimum, nemm dost penz na lky a pod. Co mohu dlat?
Z dluhu7000,- K nemohl vzniknout dluh 235000,-, to je nesmysl.
12.9.2012 - 12.9.2012Dobry den doktorko,chtela bych vas poprosit o ujasneni.Tento rok jsem se vdala a pozadala jsem o insolvenci /dluhy jsem nadelala pred svadbou/.Muj manzel pred 3lety zdedil rodinny dum,ma to nejaky vliv na mou insolvenci,dekuji za zodpovezeni dotazu.Dana
Nem
12.9.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, dkuji za odpov na mj dotaz z 9,9.2012. Jen bych chtl upesnn, zda tetika byla osoba blzk svm netem. Nynj majitelka nemovitost nezddila, ale tetika na ni ve pevedla jet za svho ivota, tedy tetika pevedla za svho ivota na nete i pozemek, jeho jsem podlovm vlastnkem, ani by ho ped tm nabdla mn. Jak to tedy je s pedkupnm prvem? Jet jednou dkuji.
Pokud se jednalo o darovac smlouvu pedkupn prvo se neuplatuje.
12.9.2012 - Dobr den,mohu byt v OV vlastnictv pronajmout na kancele.Koho musm podat o souhlas,msto i spleenstvi vlastnk.Co nesmm opomenout abych pedela problmm.A co naopak mohu obejt. Dkuji
K pronjmu bytu ve vlastnictv nepotebujete souhlas.Ke zmn uvn bytu potebujete souhlas vech vlastnk.
12.9.2012 - dobr den prosm chtl bych se zeptat jestli mou bt zabaveny MOJE VCI v exekuci kter je na moji znmou.zdruje se u m v byt protoe nem kde bydlet.bydlit m na ob.ad.m zde jen obleen a osobn vci,m bydlit je uvdno jako jej kontaktn pro potu.na vechny m vci mm papry,prodejky.mm i soupis vc podepsan temi svdky e jsou moje,ovem bez note. dkuji a hezk den
pokud by exekutor njak vci i pes vae doklady , zabavil, musel byste podat alobu o vylouen vc z exekuce.
11.9.2012 - Dobr den,bval manel neplat vivn,kdy mu bylo zaslno usnesen soudu o vi...jak mm dle postupovat? Mohu na soud zaslat nvrh na nazen exekuce nebo nvrh na nazen vkonu rozhodnut. Dkuji Iva
Jist, nyn muste rozsudek Vykonat a proto podejte k soudu nvth na vkon rozhodnut.
10.9.2012 - Dobr den pan doktorko,chtla bych vs poprosit o ujasnn osobnho bankrotu.Mmu mui byl povolen bankrot oddluenm,dal o nj jen on.Jeho dluhy vznikly,kdy byl jet svobodn.Te jsme manel,mu zbyde nezabaviteln minimum,ale chtla jsem se zeptat,jestli me sprvce sahnout i na moje pjmy,kter nyn spadaj do SJM.Podotkm,e dluhy mu vznikly za svobodna a nemm s nimi nic spolenho a oddluen mu bylo povoleno po uzaven satku.J mm pjem mateskou a obas si pivydlvm na brigdch,abysme se mli dobe a neivoili jsme.Dkuji pedem za zodpovzen dotazu.Kateina
Na V pjem sprvce nem nrok.
10.9.2012 - prosm o radu, jak se stanovuje njem od sttu? Napsali m , e m stanovuj cenu obvyklou, ale m dali vy njem ne sousedovi a mme naprosto stejn podmnky. dn znalec to neuroval, jen ednk. Me tedy na 1m2 mt kad cenu rozdlnou. Soused pronajm pozemek hned vedle m o nkolik metr a m o polovinu ni njem. dkuji
Vlastnk m prvo si urit cenu njmu dle vlastnho rozhodnut. je na Vs, zda takovou njemn smlouvu uzavete.
9.9.2012 - Dobry den,jsem matka samozivitelka a pred casem mi umrel otec mam za pohreb zaplatit 9 tisic korun.Chci poradit jestli muzu zadat na socialce o financni vypomoc.Byla jsem jeho jedina dcera a rodice byly rozvedeni a na zaplaceni celeho porbu nemam.dekuji za odpoved
Dotaz smujte na socilku a ne advokta.
9.9.2012 - Dobr den, ven pan doktorko. Jsem podlov vlastnk 1/3 pozemku-zastavn plocha a ndvo, nedvno jsme se dozvdl, e druh dv tetiny pozemku majitelky pevedly (pro forma vmnou za jin pozemek-ornou pdu) na svoji tetiku, tj. manelku zemelho bratra jejich otce. Bylo to bez mho souhlasu, sm bych ml o parcely zjem. Vm, e bez mho souhlasu lze pevst na osobu blzkou. Byla tetika osobou blzkou? Jestli ne, co mm nyn s tm dlat? Tetika zemela a ped svou smrt ve pevedla na jednu ze svch nete. Protoe j ke sv tetin nemm pstupovou cestu, nemohu na pozemek. Dkuji Vm, ven pan doktorko, za odpov.
Pokud tetika zemela a vlastnkem je ddic , nemete ji nis dlat.Na tzv. svoji tetinu mete jezdit pes zbvajc 2/3 ,jeliko spoluvlastnictv je ideln
8.9.2012 - Dobr den,koupila jsem byt v OV realitn kancel byt nabzela jako vhodn na podnikn,proto jsem ho koupila.Spoleenstv vlastnk mi byt neumon pevst na ne byt maj to ve stanovch.Pvodn majitel bytu stanovy odsouhlasil a podepsal s tm,e pokud bude prodvat byt ,novho majitele seznm jet ped podpisem smlouvy se stanovi domu.On tak neuinil.Chci odstoupit od smlouvy.Realitn kancel i majitel bytu m uvedli mysln v omyl.Jak mm postupovat.Dkuji
V dob,kdy jste byt kupovala jste vdla, e kupujete byt.Pokud mte ve smlouv uvedeno, e byt bude zmnn na nebytov prostor odstupte od smlouvy.
7.9.2012 - Dobr den,pan Doktorko,prosm Vs o radu. Bydlm s rodii v rodinnm dom kter u 12 let pat m a rodie v nm maj vcn bemeno s doivotnm uvn bytu a kompletnho bytovho zazen (bezplatn).Tatnek m dluhy a m exekuci na dchod(ili splc a komunikuje s opanou stranou) . A nyn dotaz pokud splc mou k rodim pijt exekutoi a zabavit jim majetek? A atk nevm kdy je mm jako vcn bememo a bydl v mm dom ,je vybaven bytu jejich a nebo m? A jet by m zajmalo jestli mi me vniknout exekutor do domu ani by byl kdoliv bydlc v dom ptomen?Ds m totie lnky o to e si exekutoi mohou odvrtat zmky a vnikout do domu, ikdy doma nikdo nen.Dkuji za odpov.
Pokud jste dm zakoupila i s nbytkem neme nbytek exekutor postihnout. Pokud i pes opakovan vzvy nebude umonn exekutorovi vstup do domu, me zmky odvrtat.
7.9.2012 - dobry den.mam dotaz.dostal jsem exekuci za nezaplacene popelnice.nezaplacena castka 3000kc,po exekuci 11.500kc.jde mi jen o to ze jsem netusil, ze kdyz platim sluzby tak popelnice jsou zvlast.ale vic mi vadi ze me mesto(turnov)nedalo ubec vedet ze tam nejakej dluch mam a ani se neobtezovalo a rovnou to dalo na exekuci.pritom stacilo poslat upominku kterou si mohlo napocitat a ja jsem to vcas vedel ze tam mam dluh a mohl jsem usetrit spoustu penez.co vim tak i lichvari to udelaj nez to daj exekuci.kazdopadne nejsem sam je tu dost mladych lidi co jdou od rodicu do jineho podnajmu a vse radne plati a netusi ze neplati par let popelnice jelikoz maj zato,ostatne jako ja.ze to plati ve sluzbach.muzete me prosim poradit co tet mohu delat,jestli zaplatit ppouze dluznou castku a odvolat se a kam.nebo nevim.mockrat vam dekuji a peny den.
Pokud jste nezaplatil popelnici,muselo vm bt dorueno rozhodnut, kterm vm tato povinnost byla uloena. Teprve po t byl podn nvrh na exekuci.Upomnka nen podmnkou k podn nvrh na exekuci. Odvolat se mete k odvolacmu soudu, ale nepedpokldm, e budete spn a vae nklady se jet zv.
6.9.2012 - Dobry den, dovoluji si Vas take pani doktorko poprosit o odpoved na muj - nas problem. Jsme vlastnici podilu v Bytovem druzstvu. Protoze ma syn zamesnani v Praze, pronajima byt v Moste. Situace s migrace obcanu v teto lokalite je jiste znama. Najemnici se stridaji - vzdy k druzstvu bez problemu - o nasich financnich problemech s timto bytem se nechci vyjadrovat, ale vudci druzstvu jsme vzdy bez problemu - zadne nedoplatky!!! Druzstvo ale od nas pozaduje, za kazde nove najemniky 6 000 Kc. Jednou jsme tento poplatek zaplatili, dale nam neni jasny jeho ucel - ani jak se s temito penezi naklada. Protoze jsme podali namitku, tato castka nam bez naseho vedomi byla strzena z rocniho vyuctovani. Nevim jestli je to zakonne bez naseho vedomi a domluvy nam ponizit preplatek o tuto castku. Dekuji za odpoved preji krasne podzimni dny Jana PLacha
Ven pane, postup drustva je neobvykl, ale k definitivnmu stanovisku by bylo poteba znt stanovy drustva.
5.9.2012 - 5.9.2012-Dobry den,dovoluji si Vs poprosit o radu.1.2.2012 jsem se vdala.Mj manel /ptel/zddil v roce 2010 rodinn dm po otci kter zemel.Minul msc jsem si podala insolvenci a manel m obavy,e pjde o rod.dm.Dkuji za odpov
Manelv majetek Vae insolvence neohroz.
5.9.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, rda bych se informovala, jestli se d vyivovac povinnost, urit na prarodie, vzhledem k tomu, e otec dtte nepispv! Dkuji moc za odpovd.
Samozejm, vivovac povinnost me bt rozsudkem uloena i vem prarodim.
5.9.2012 - Dobr den, chtla bych se zeptat, jak m postupovat mj ptel, kter vlastn dv firmy, ve firm (A) se pouvaj nkladn automobily, ale ptel by poteboval je pevst do firmy (B), ale s tm, e tyto peveden automobily budou stle pouvat zamstnanci z firmy (A). Je to mon??? Jak postupovat??? Dkuji mockrt za odpov.
Vyhledejte advokta, kter Vm pslun smlouvy sepe.
2.9.2012 - DOBR DEN. VEN PAN DOKTORKO PROSM VS O RADU, JSEM V EVIDENCI P A MANELKA PODALA O ROZVOD. MME 4 DTI, JAK A KOLIK MI VYPOTAJ ALIMENTY, KDY DOSTVM PODPORU V NOUZI 3410K. Z PODNIKN MI ZSTALO MNOHO DLUH, VECHEN MAJETEK SKONIL V KONKUSU A EXEKUCCH. DKUJI ZA RADU.
Ven pane, ve aliment je vdy individuln, je posuzovna podle konkrtnho ppadu a je vypotvna z pjm kadho jednotlivce. Pokud je proti Vm vedeno insolvenn zen, pak to bude pravdpodobn insolvenn sprvce, kdo bude vivn vyplcet.
2.9.2012 - Ven pan JUDr afrnkov, mnohkrt dkuji za odpov na mj dotaz ze dne 30.8.2012 ohledn stavby doasn a dovoluji si ho upesnit. Stavba je na mm pozemku a jedn se mi o ppadnou argumentaci proti stavebnmu adu. Dle jakho zkona, pedpisu, nebo z eho lze vychzet, abych mohla stavbu doasnou uvat do doby ne bude odstranna. Dkuji za odpov Kaprlovov Sylva
Ven pan, vyuvn stavby se d stavebnm zkonem. Pokud chcete uvat nadle stavbu u j uplynula k lhta k uvn, pak si zadejte o souhlas se zmnou uvn stavby.
2.9.2012 - Dobr den me mi bval ena sama dt pkaz na exekuci pro placen aliment,jednou jsem nezaplatil a u mi exekuc vyhrouje dkuji za odpovd s pozdravem Sikora
Ven pane, jestlie jste nezaplatil splatn vivn, tak proti Vm me podat Vae bval manelka nvrh na exekuci.
1.9.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, dovoluji si Vs, poprosit o informaci - radu. Fyzick podnikajc osoba prodala svoji ivnost smlouvou o prodeji podniku spolenosti s.r.o., kterou zaloila a je jejm 100% vlastnkem - podnik si prodala sama sob. Vztahuje se 196a odst. 3 Obch. Zk. i na fyzickou podnikajc osobu, jako na prodvajcho v nutnosti stanovit hodnotu prodvanho majetku na zklad posudku znalce jmenovanho soudem. Pravnick osoba (m zkladn kapitl 200.000,- K, 1/10 je ve vi 20.000,- K ) m nyn tvrd,e hodnota nabytho majetku byla pouze ve vi 15.000,- K (tato cena je uvedena v dodatku smlouvy o prodeji podniku) a proto nemuselo dojt k naplnn 196a odst. 3 Obch.Zk. J pedpokldm, e se jedn o osobu-y blzk a bylo nutno posudkem znalce jmenovanho soudem stanovit hodnotu majetku prodvanho fyzickou osobou. Pi elovm ponen hodnoty majetku prodvajc fyzick osoby by dolo k pokozen jejich vitel. Mnohokrte dkuji za odpov. e-mail
Znaleck posudek je nezbytn a zcela nepochybn dolo k zmrnmu pokozen vitel, kte maj prvo napadnout takovou smlouvu neplatnost.pokozen
1.9.2012 - uver je spoplatnn celej a ini pes 3 000 000,- . s vitelem jsem jednala a ten my zdlil , e je m pohledvka podan u exekutora . ted nevm jestli se mam spojit s exekutorem a snait si domluvit spltky a nebo co mm dlat nemu jen tak pt o stechu nad hlavou. Dkuji za odpovd
Pokud jste schopna splcet v pravidelnch vysokch spltkch mohla byste se s exekutorem domluvit. O stechu nad hlavou byste pila pouze proto, e jste si neplnila povinnosti a dluhy dn neplatila.
1.9.2012 - Dobr den, jsem v njmu v byt a soust vybaven je i myka, kter ji nen v zruce. Myka se nyn rozbila. Kdo bude hradit podle zkona opravu, ppadn koupi nov myky. Dkuji.
Vlastnk bytu je povinen hradit nklady opravy pouze, pokud se jedn o stku vy ne stanov smlouva nebo zkon. Pokud bude teba koupit novou myku nemte dn nstroj, abyste donutila vlastnka ke koupi nov myky. Mete ale poadovat slevu z njmu.
1.9.2012 - KOupila jsem byt do ov.s tm e si z sti bytu udlm kadenctv.Spoleenstv vlastnk mi vto brn.Jak se mohu brnit.Dkuji Mok r
Nijak.
31.8.2012 - Dobr den,v kvtnu zemel bval manel.V roce 2009 jsme jet spolen darovali dcei dma on jet ped smrt podal alobu na navrcen majetku zpt. Mm nyn strach e pozstal budou chtt dm zpz,i kdy na sebe z dvodu zadluen vyhlsili insolvenci. Mohou pijmout ddictv cs dluhem 2000000 ,- a vyhnout se zaplacen dluh dky insolvenci a pak vzt dcei polovinu domu?Dkuji za odpov
Smrt manela se zastavuje i insolvenn zen. Ddici odpovdaj za dluhy zstavitele do ve nabytho ddictv.Obnov se spor o vrcen daru.
31.8.2012 - Dobr den, mla by jsem dotaz mm nemovitost na kterou jsem mela uvr z duvodu straty zamstnani jsem nebyla schpna platit splatky nyn jsem se dozvedla e nemovitost by mla jit do draby jete neni stanoven termin nic je to erstve.Myslte , e by se dalo stm nco dlat poppad se domluvit na spltkch s exekutorem nemovitost je komern objekt nyn tam mm najemce tak s njmu by jsem hradila ty splatky .Poradte mi prosm . Dkuji
To zle na vi Vaeho dluhu a viteli, zda bude se spltkami souhlasit.
30.8.2012 - Ven pan doktorko, v jedn ze svch odpovd jste uvedla, e doasnou stavbu lze uvat i po uplynut doasnosti. Nyn bych potebovala vdt na zklad eho - jakho zkona, pedpisu, nebo z eho lze vyjt, abych mohla doasnou stavbu bez obav uvat, ne bude odstranna. Dkuji mnohokrt, Kaprlovov Sylva
Doasnou stavbu, pokud uplynula lhta nemete v dnm ppad bez obav uvat, jeliko muste potat, e se vlastnik potemku bude domhat vyklizen.
30.8.2012 - Dobry den, chci se zeptat jsem zamestnana na dobu neurcitu a momentalne jsem na materske dovolene a ted se chci zamestnat popri materske u zamestnavatele u ktereho mam jeste porad platnou zmlouvu . kdyz se ted u nej zamestnam neprijedu o starou zmlouvu? dekuju
Pokud uzavete novou smlouvu star nepochybn bude muste bt ukonena nebo zmnna.
30.8.2012 - Dobry den.Bval manel mi platil na dti vivn z platu jeliko je ml nazen exekun,jeliko si podal nvrh na insolvenci a ek na rozhodnut soudu tak vivn mi pestala utrna vyplcet a m mi je pr poslat na uet on sm-m mi vivn poslat on na uet do t doby ne mu soud povol oddluen?a jak to pak bude dl?bude m nkdo o njak zmn informovat?
Nikdo Vs nebude informovat muste se sama o vc zajmat u insolvennho soudu.
29.8.2012 - Dobr den chci njakou radu z bejvalm muem,jak se mm brnit,kdy si bejvalej na m bral pjku za auto 100 000k a pitom se zavzal,e ty pjky bude platit on a chce ted po m,protoe u s nm neiji a j z tch penz nemla vbec nic,ani dit auto neumm.Pece mus existovat njak ochrana nebo zkon proti manelkm.S pozdravem Jana
Pokud prokete, e jste s pjkou nesouhlasila a jedn se o kon mimo obvykl hospodaeni, byl by kon bvalho manela neplatn. Pokud byste se mla podlet na zaplacen pjky mte nrok i na polovinu hodnoty auta.
27.8.2012 - Ven pan doktorko,za trvn tletho vztahu z ptelem, ze kterho mme spolenou dceru,kdy jsme vedli po celou tu dobu spolenou domcnost a pjmy i vdaje ns obou byli vedeny na mm tu,kter jsem mla zaloen ji v minulosti byl za dobu trvn spolenho souit et peerpn vyuitm tzv.kontokorentu nebo ptel ml jeden as sv pjmy nestl.Spolenou domcnost ptel ukonil v ervnu 2011,kdy odeel k matce splcet jej dluhy.Soudn mme ji ve vyeeno,jen minul tden mi pilo z banky upozornn,e peerpn kontokorentu je splatn do 11/2012.Jsem t.na matesk dovolen a nemm finann prostedky na uhrazen cel stky.Snaila jsem se s ptelem domluvit a mi pid 1/2 t stky,ale on namt,e to je mj et a ne jeho.Vpisy z banky jednoznan dokazuj,e et byl peerpn za doby trvn vztahu(nebyly jsme manel).Velmi prosm o radu jestli mm njakou monost onu polovinu dluhu od bvalho ptele zskat.Pedem velmi dkuji za odpov a peji Vm hezk den.
Pokud byste prokzala, e et byl peerpn na vdaje Vaeho ptele a zrove prokzala, e jste mli dohodu o tom, Vm penze v urit lht vrt , mohla byste se domhat zaplacen.
27.8.2012 - Dobr den,chtla bych se zeptat,jak je to s bznm vivnm na dv dti.Mj bval manel je v insolvenci,ji mu byla schvlena a k 25.z mu z pjm strhnou prvn spltku.Kontaktovala jsem jeho insolvennho sprvce,kvli dlunmu vivnmu cca 39.000K a ten mi oznmil,e teba nkolik msc nedostanu vbec nic.Ani bn vivn,kter mi te bude vyplcet insolvenn sprvce.Pr nic nedostanu,dokud nebude zaplacena jeho odmna.Je tento postup sprvn? Me na dluhy bvalho manela pout bn vivn na dv dti ve vi 3.000K?
Tento postup je protizkonn, vivn na dti je pednostn pohledvka a sprvce Vm mus vivn zaslat.
27.8.2012 - Dobr den, mm na Vs dotaz ohledn svch zvazk. Dostali jsme se s manelem do situace, kdy jsou veker nae pjky sesplatnny a vymhny exekun. Oba jsme zamstnni, take exekuce mme na ty, na mzdu a tak na nemovitosti. Vlastnme rodinn dm a dva byty - bohuel ale na vech nemovitostech mme smluvn zstavn prvo - brali jsme si hypotku 2400 000, splcme cca5 let, splaceno cca 70000,-, posledn odhady byly 20000000 na dm,500000 na byt a 330 000,- na druh byt,hypotku mme na 80% ceny nemovitost. Mj dotaz zn, zda me exekutor trvat na prodeji nemovitost,pokud v nedobrovoln drab nebude vtek stait ani na pokryt dluhu u hypoten banky a tud na exekuci dn stka nezbyde a navc bude pokozena hypoten banka. Mte zkuenosti, jak se v takovm ppad postupuje? Dkuji za odpov s pozdravem Kuhnov
Exekuce bude nazena na veker mejetek, aby byly umoeny vechny dluhy.
27.8.2012 - Dobry den zemela mi maminka a nechala zavt na mou dceru ja a muj bratr jsme se zekli ve prospch zaveti ma sestra pepsala svou 1/8 na sveho syna ktery tam zaal vyvavat ze ho zajimaji vkladni kniky ktere maminka nemla a ze chce opsat hodiny atd nevricne jsem zirala a na nic jsem se nezmohla pote jsem zjistila ze ma sestra ma exekutora sestra chce podil ze 600 000 zasla jsem do realitky a dali mi kalkulaci bytu ktera se pohybuje do 400 000 takze ma narok na jine penize nez jsem si myslela chci se zeptat pokud nepristoupi na vyplaceni ze 400 tis co se bude dit a vstoupi do rizeni exekutor? je to vubec platne dle meho nazoru se jako dluznik nemohla zrict podilu v prospech sveho syna?
Exekutor na V podl pijt neme. Pod cenou svoji nemovitost neprodvejte, Vm nic nehroz
27.8.2012 - Dobry den chtelajsem vas poprosit o radu jsem na soc. davkach a rozvadim se muj manzel dal memu synovi jen prijmeni a biologickemu otci bylo zrusene vyzivne ponevadz s tim souhlasil ale ted po me socialka zada abych podala zpet vyzivne na syna jak mam postupovat dekuji za odpoved .A jeste jeden dotaz s manzelem mam dve dcery 13 a 10 let jsou mi sverene do pece jelikoz manzel bydli u sve matky a pracovne odjizdi na 10 dni pryc a pak prijede na 3dny domu chce manzel mi deti vzit ze se bude tech 10 dni starat o ne jeho matka . dekuji za vasi radu a odpoved holikova jana
Dt m prvo na vivn od otce a je proto teba, abyste podala nvrh na uren vivnho, nebo nvrh na vkon rozhodnut, pokud ji vivn bylo stanoveno.Manel neme bt spn , bute klidn.
26.8.2012 - Dobr den pani doktorko, cca ped 11msci jsem byla na laparoskopick operaci vajenku a splili mi tlust stevo a pustili m dom druhej den. Nikdo nevdl o pochyben, kter mi zpsobili. O 3 dni jsem mlem umela a byl my proveden vvod na 6 mscu. Chtla bych vdt, jak je max. doba podn aloby u soudu kvli zanedban operace. Jak mm na to as??pedem moc dkuji. S pozdravem Eva
alobu muste podat nejpozdji do 2 let od provedenho zkroku.
25.8.2012 - Ven pani doktorko,chtla bych se zeptat ..mla jsem v podstat soukrom dluh na podnikn/u znmho/podepsala jsem mu uznn dluhu. Podnikn nevylo z prodeje vc jsem mu polovinu splatila.Dluh dal na soud a exekuci.nyn m vyhrouje trestnm oznmenm za podvod.O dal dohod nechce slyet.mohu se njak domluvit s exekutorem dluh je nyn tam.Dkuji
Ven pan, zkuste se domluvit s exekutorem na spltkch.
25.8.2012 - Dobr den, u pes rok jsme i s manelem v osobnm bankrotu vechno se nam v poadku strahava z platu ale ted se nam naskytla monost pesthovat se do Anglie za prac, ale nevim jestli mu kdy jsem v os. ban.. Nevm jestli je to mon tak hradit z ciziny a taky aby si soud nemyslel e nechci sve dluhy platit a utikam do ciziny. Pedem dkuju za odpovd.
Ven pan, paklie u Vs probh dn oddluen, neznamen to, e byste nemohla pi plnn vech svch povinnost opustit zem esk republiky. Je teba to vak vas oznmit soudu a insolvennmu sprvci, kte budou zcela nepochybn po Vs poadovat potvrzen o tom, e mte zajitn pravideln pjem z vdlen innosti v Anglii. Pokud byste si podmnky neplnila, mlo by to negativn vliv na Vae oddluen, ke ktermu by nemuselo dojt.
24.8.2012 - dobry den.Mam ceru rok a pul.Matka my ji nechce pucovat ani kdyz ji volam tak to nezveda.co mam delad?Soud jeste nerozhodnul!dekuju za odpoved
Na anonymn dotazy neodpovdme.
24.8.2012 - Dobr den , jela jsem firemnm autem a za mnou jel syn v mm vlastnm aut-odltl kamen a rozbil eln sklo mho vlastnho auta-P mi nechce kodu uznat s tm ,e jsem si kodu zpsobila sama .Jak se mu brnit? Dkuji za odpov
Pojiovna m pravdu.Nemte nrok na pojistn plnn.
23.8.2012 - Dobr den, mm nakoupen a pouvm v byt m ptelkyn mj nbytek, Tv, lednici, myku, sedaku, lonici, ve ZAPLACENO a vedeno na m jmno - tenky, kupn smlouvy a slo bankovnho tu na m jmno. Zde trval bydlit nemm, bydlit v OP mm jet z dvjho manelstv a k ptelkyn se nemohu nasthovat protoe bydl v pronjmu na 5 let. Moje ptelkyn m z dvjho manelstv exekuci asi 50 000 K,- tvrdila, m e musela podepsat dluh na sv jmno, aby manel vbec souhlail s rozvodem, sedl ve vzen, nyn je venku,. Dneska piel vykonavatel soudnho exekutora a protoe ptelkyn nebyla doma, pedal m njak papr o exekuci . Dovnit bytu jt nechtl, jenom a ptelkyn kontaktuje s exekutorem. Me m vzt a odvzt do draby exekutor tyto moje vci ???? Dkuji za odpov - hONZA ( v listu od exekutora je , e me bez ptomnosti povinnho vnikniut s policii a zmenkem do bytu a ve co nalezne odvzti ????? tak jsem z toho v oku a nevm co dlat, prosm porate - dkuji jet jednou a budu ekat na odpoV
Ne, protoe jste schopen prokzat Vae vlastnictv.
23.8.2012 - Dobr den pan doktorko, v r.1990 nm byla (po slouen byt 2+1 a 1+0 v jeden byt 3+1) povolena a schvlena vmna provizorn devn pky za zdnou mezibytovou pku. Dohoda s OPBH byla sepsna tak, e demont provizorn a vstavbu nov pky provede adatel na vlastn nklady. Co se tak stalo. V Dohod je uvedena nsledujc kapitola:Dojde-li k ukonen uvn bytu uivatelem, kter provedl stavebn pravy na vlastn nklady, poskytne sprvce uivateli nhradu nklad a to ve vi ceny instalovanho zazen, uren ke dni zniku uvacho prva. Nyn po 22 letech jsme ukonili uvn bytu a dme po majiteli nhradu dle cenovho rozpotu k souasnmu datu. V ppad, e se nedohodneme, lze pku bez jakchkoliv nsledk odstranit? V sousednm byt nyn probh rekonstrukce, take v pce je zejm veden el.rozvod a potrub studen a tepl vody a obklady (je tam koupelna). Dkuji za vyjden.
Nrok na vypodn mte, ale pouze v cen nklad , kter jste prokazateln investoval v roce 1990 a v cen k tomuto roku. Bourat nic nemete.
23.8.2012 - Dobrden, chtla bych se zeptat na zen spolenho jmn manel.Pokud si dohodu sepeme s manelem sami a jen j nechme u note ovit,bude platn? Dkuji Renata
Ne nebude.
23.8.2012 - Dobr den, mohla bych se zeptat, v ppad, e firma inzeruje pozici a neuvede aspo kdekoliv v textu ze je msto zstup za MD zda je to sprvn? Nebo je to jen a jen dobr vle firmy. Nepjde mi to fr, kdy se dozvm, e msto na kter se hlsm je zstup za MD a teprve na pohovoru! Dkuji Shpak A
Mon, e tento postup nen fer, ale ani nen protiprvn.
23.8.2012 - Dobry den , Asi tak pred cca pul rokem,rokem mi,jeden znami(ale znami jen pres soc.sit) mi nabidl pomoc v hodnote 1000kc.Sesli jsme se u OD Tesco,tam mi predal hotovost a kazdy si sel po svem.Kdyz jsem pro nej ,,dluznou,, castku mela na zpet.bud nemel cas,nebo se mu to nehodilo. Takze do tedka jsem mu to nedala zpet. Vcera mi napsal ze soud prijal platebni rozkaz a ze se mam tesit a ze zaplatim o mnoho vic nez je 1000kc. Jsem samozivitelka,mam 2leteho syna,a rodicovsky prispevek tjn 4300,- i s pridavkem na dite. Bydlim u rodicu. Ceho se mam obavat,opravdu to soud mohl prijat a jak mohu postupovat dale? Zadna smlouva,dohoda nebo smenka nebyla podepsana.Tvrdi ze mu staci pouzit sms zpravy,chatovani na soc.sitich a kamerove zaznamy z OD Tesco. Dekuji za odpoved a radu.
stku mu zaplate, podejte odpor a vysvtlete dvody, pro jste mu penze vas nevrtila.
22.8.2012 - Dobr den,mj syn ji nebydl ve spolen domcnosti a nem u ns hlen trval pobyt,ale upomnky mu chod pod na na adresu,protoe si to nepehlsil.Mme se bt exekuce,nebo si mme vydat njak papr na naem obecnm ad,e u ns nem trval pobyt.Pedem dkuji
Trval pobyt synovi budete muset zruit, jinak Vs exekutor jist bude kontaktovat.
22.8.2012 - Dobr den pan doktorko, s manelem jsme v insolvenci a on si nael ptelkyni a odsthoval se k n. Mme spolu 17dceru a j dceru z prvnho manelstv, kter nyn ukonila studium na V a nem jet prci. J pobrm inval.dchod III.st.Manel m tla do rozvodu a j nevm co m po rozvodu ek. Sprvce mi napsal, e se tam zanese rozvod, e spltky se budou strhvat spolen, ale jeliko mm invalidn dchod, take to pjde z jeho tu. Jeliko ns nechal bez prostedk, zadala jsem o opatrovnictv a o vivn na dceru a na mne.Chtla bych se tedy zeptat, zdali mi to vivn zstane po dobu insolvence a jestli mi zstane cel dchod? Velmi pedem dkuji. Kopalov
Dchod Vm nezstane cel, ale pouze stka, kter nepodlh insolvenci. Vivn je dcery a proto do insolvence nespad. Rozvod Vm nedoporuuji.
22.8.2012 - Dobry den,chtela bych se Vas zeptat,podavam navrh na nezrusitelne osvojeni,muj manzel chce osvojit meho syna u ktereho je otec zbaveny prav,kdyz mi to soud dovoli,on si ho osvoji,jak to je s bio otcem v rodnem liste,prepisou mi ho automaticky nebo mam do zadosti uvest,ze bych si prala aby bio otec byl z rodneho listu vymazan a napsan tam muj manzel-osvojitel syna,moc dekuji za odpoved Markta
Po osvojen bude osvojitel automaticky zapsn do rodnho listu.
21.8.2012 - Dobr den, chtla jsem se vs zeptat. Kdyby manel nkomu ruil teba pi vru a j tom nevdla a pila by jakkoliv neschopnost placen dluhu ze stran dlunk a ruitel, stala bych se j jako manelka ruitele dlunkem. Dkuji za odpov A.Chudobov
Vy se sice dlunkem nestanete, ale vitel se me uspokojit i z majetku, kter mte s manelem v SJM.
20.8.2012 - Dobr den. Ptelkyn neplatila pojitn vozidla. Odsthovala se ke m a stle pojitn neplatila, ani bych o tom vdl. Trval bydlit m v mm byt a chce se odsthovat. Zatm dn upomnka nepila, ale pravdpodobn chod upomnky na jej bvalou adresu. Budu povinen jej dluh platit i j, kdy u m ila pez 5 let na m adrese? Dkuji.
Ne.
20.8.2012 - Dobr den ven pan doktorko, ped dvma lety zemel mj synovec,kter nebyl enat ,il osmle a nezanechal zv(prarodie z obou stran zemeli ji ped 20-ti lety).Zanechal po sob byt v hodnot cca 1 300 000,-K.Jeho matka,byla m nevlastn sestra z prvnho manelstv m biologick matky kter , zemela ped deseti lety.Zemel jeho matka,tj.m nevlastn sestra mla jet jednu vlastn sestru.K jednn o ddictv u note jsem nebyl pizvn.Ddictv po mm synovci obdrela m druh nevlastn sestra.Po roce jsem oslovil note a pot okresn soud ,kter mi sdlil ,e jsem tak ddic ,i kdy jsem "jen"nevlastn sourozenec matky zstavitele (tj.strc).Ddiku tj.druhou nevlastn sestru jsem vyzval k vydn ddictv ve vi 50% ceny zddnho bytu.M nroky uznv ,ale chce mi snit 50% podl z ceny bytu ,na kter mm nrok,o 250 000,-K ,za to ,e nsledn po proveden odhadu bytu dolo k devastaci bytu ze strany bvalho spolubydlcho zstavitele.Pi dotazu z m strany ,a pedlo "dkazy"(nahlen trestnho inu PR atd..),mi sdlila ,e si ve opravila sama ,a e na "zbytenosti " nemla as.Prosm o radu jak mm dle postupovat?V ppad podn aloby mm anci na "vhru" toho soudnho sporu? Kdo zaplat soudn nklady a nklady na prvn zastupovn? Dkuji pedem za Vai odpov Josef K. Ostrava 3
Na vhru mte samozejm nadji, pokud neuplynula 3 let lhta. Do t doby muste podat alobu k soudu. Nklady plat ten , kdo prohraje.
20.8.2012 - Dobr den, obracm se na vs o radu jak zamezit, aby si zcela ciz lovk pihlsil do mho trvalho bydlit a vlastnho domu pechodn pobyt, a j o tom vbec nevdla! Piel ke mn exekutor a zabavil m vci! Vdla jsem, e dn dluhy nemm, a a o nco dle, jsem zjistila, e exekuce je veden na zcela m neznmho lovka, kter byl pihlen v m nemovitosti, bez mho vdom ani bych j mu to povolila! Jak je vbec mon, e ady tmto podvodnkum napi pechodn pobyt do nemovitosti vlastnka bez jeho vdom! Absolutn nechpu, kde je obrana naeho sttu slunch lid ped lumpy!Ptm se, na co platm sttu dan, kdy nen schopen m ochrnit (ostatn vlastnky nemov) ped takovmi to absurditami.Dkuji za vai odpov.Kovov
Pihlsit kohokoliv do vaeho domu , bez Vaeho souhlasu nen mon. Podejte stnost na pslun odbor adu.
20.8.2012 - Dobr denmm problm s manelem kter je cizinec-turecko,nen to prav turek je kurd,vzali jsme se ped temi lety,nyn dostal trval pobyt,sbalil se a odeel,mma spolu dvouletou dceru,nechce pispvat,stle je hlen na adrese kde bydlme,vzal si m pouze proto aby se dostal k trvalmu pobytu-tud podvodem,co jsem pedtm netuila,vzal si auto kter j splcm a zamezil mi k nmu pstup,prosm o rady kam se mm obrtit,dkuji.
Podejte alobu na pravu pomr k nezl. dcei abyste mla stanoveno vivn.Pokud se tk automobilu pestate jej splcet a leasingov spolenosti nahlate odcizen.
19.8.2012 - Dobr den mm dotaz vlastnm domek ale nemohu se o nj momentln starat chtla bych aby se mi o nj starala bezplatn dcera s manelem ale maj dluhy a tak bych potebovala poradit jak mam sepsat smlouvu o uvn abych nepila o ve sv vybaven kdy tam budou msto m.nebudou zde mt ani trvalou adresu tu maj jinde o domek by se starali i smmi vcmi (myka,praka,notebook, lednice,skn atd....)vetn zvectva dkuji za odpov.
Sepite snlouvu o njmu, ve kter vyjmenujete vechny vci, kter jim pronajmte. Zvata ale pronajmout nemete. Dejte si zrove pozor, abyste dcei nepomhala s pokozovnm vitel.
19.8.2012 - Ven pan doktorko , mla bych na vs prosbu - dotaz , moje dcera mla uhradit stku 64 korun. Ped tm uhradila stu 900 k pot 100 k a potom j pilo jet uhradit stku 64 k na kterou zapomla. Nyn dostala exekuci na stku 25000 korun. Je to vbec mon? D se proti tomu njak brnit? Moc vm dkuji za vai odpovd. S upmnm pozdravem Eva Tmov
Vyhledejte advokta, podejte odvoln a brate se, pokud to co tvrdte je opravdu pravda. Nklady exekuce pro 64 K ale opravdu nepedsatvuj stku 25.OOO,- K.
18.8.2012 - zemrela mi v kvetnu babicka trvale bydlici v Dobrenicich a potrebuji vedet ktery notar spravuje jeji dedictvi dekuji
Zeptejte se u soudu.
17.8.2012 - DOBRY DEN.STALA SE MI TAKOVA VEC.JSEM V INSOLVENCNIM RIZENI,ZATIM NEMAM ROZHODNUTI O TOMTO RIZENI.NYNI JSEM SI SLA DO BANKY PRO PRVNI VYPLATU V NOVEM ZAMESTNANI A MUJ INSOLVENCNI SPRAVCE DAL DO BANKY ZAKAZ K VYPLACENI.VYPLATU MAM POUHYCH 4300 KC(ZATIM ZA ODPRACOVANY TYDEN),JSEM MATKA SAMOZIVITELKA S JEDNIM DITETEM,JINY PRIJEM NEMAM I PRES TOTO MI BANKA PENIZE NEMUZE VYPLATIT DOKUD NEDOSTANE PVOLENI OD MEHO SPRAVCE.PTAM SE TED MA NA TOHLE PRAVO?JA NEMAM ZAPLACENY NAJEM,NEMAM DAT DITETI ANI CO JIST,NEBYT MYCH RODICU TAK NEVIM CO BY BYLO.SPRAVCE JSEM KONTAKTOVALA ALE BEZ ZADNE ODEZVY.TRVA TO UZ TYDEN.PREDEM VAM DEKUJI ZA ODPOVED.UZ NEVIM NA KOHO SE MAM OBRATIT. V BANCE PRY SE S TAKOVYM PRIPADEM JESTE NESETKALI A MUJ ZAMESTNAVATEL TAKE NE,PRY CEKALI ZE MI DA PAN SPRAVCE SRAZKY DO UTARNY ZE MZDY ALE NESTALO SE TAK. DEKUJI ZA ODPVED
Pokud poadujete oddluen, znamen to, e budete 5 let dluhy splcet a z Va mzdy Vm zbyde nezbytn minimum. To , e jste samoivitelka na vci nic nemn.
17.8.2012 - Dobry den,obracim se na Vas s otazkou. Nedavno mi umrel tatinek, napsal na me zavet, kde se uvadi, ze dedicem jsem ja..zaroven v ni vydedil ostatni sve deti, ale zajima me, pokud by se pri sepisovani zaveti spletl u nektereho z nich v datumu narozeni, pokud by spletl dejme tomu o rok, mohlo by to znamenat problem? Dala by se v tomdle pripade zavet napadnout? Dekuji za odpoved.
Zv pi chyb napadena bt me. Obvm se , a zv Vaeho tatnka bube napadena nmitkou relativn neplatnosti.
17.8.2012 - Dobr den - zddila jsem byt 2+1 mete mi prosm sdlit jak vysokou dditskou dan zaplatm ? Dkuji moc
Pokud nevm, po kom jste ddila a jak je hodnota bytu ,nemohu vm vi dan sdlit.
16.8.2012 - Dobr den pan doktorko, mj 19-ti let syn, na kterho platm vivn, bohuel v kvtnu neudlal maturitu a opravn zkouky m 3. jna. Na P se zatm nepihlsil a ani neuvauje o dalm studiu. Stle si pr hled zamstnn. Posledn zven aliment mi bylo ureno soudn. Proto bych se rd zeptal, kdy mohu pestat platit alimenty a jestli o zruen vivnho musm podat soud. Dkuji za Vai odpov. Oldich Prochzka
O zruen vyivovac povinnosti radji podejte soud a vivn mete pestat platit dnem sloen maturity.
16.8.2012 - Dobr den.mm na Vs prosbu.mohla byste mi poradit co dlat kdy u mme schvlenou hypotku na dm.a najednou majitel nen schopn vydit kupn smlouvy pr je kolem toho moc bhn a e pr za ty penze co to prodv si ty smlouvy mme nechta udlat samy a zaplatit si je.jak si je meme samy nechta udlat jako kupujc kdy nejsme majitel toho domu.to pece nejde.nen to nhodou jenom jeho povinnost?v bance mu tu smlouvu kterou si sthl z internewtu poslali zpt.a jeliko on je ln nco platit aby si to udlal od note tak radji pr odstoup.bohuel nemme ani smlouvu o smlouv budouc prost nic.akord ns to u stlo penze.dkuji za odpov
Podejte prodvajcho od doklady k nemovitosti, kterou chcete koupit a smlouvu nechte sepsat. Jin zpsob jak nemovitost koupit asi v tomto ppad neexistuje.Zkon neuruje, e by smlouvy o prodeji nemovitosti musel obstarvat pouze prodvajc.
16.8.2012 - Dobr den, moje sestra m exekuci na plat. M zletilho syna, kter dospl tak do exekunho zen. Pokud by sestra zemela, mli by prvo dat exekutoi vyrovnn dluh po m v rmci ddickho zen?Nae matka i otec jsou ji po smrti.Jej syn, jeliko m tak exekuci tak nepedpokldm,e by u nho uspli.J dnou exekuci ani jin zvzky vi sttu nemm. Nebydlme spolen ani nemame spolen trval bydlit. Dkuji za odpov. Conrath
Nemuste se obvat z Vaeho majetku se exekuce neme uspokojovat.
16.8.2012 - Ven pan JUDr. afrnkov,mm zablokovan uet u Ctiti Bank i tak jsem spltky hradil kartov et jem ke dni 31.1.2011 pln uhradil,te mi zbv jen hrada penle a roky. Banka na moji osobu podala exekuci pes obvodn soud Praha 2 Legerova ve jsem doloil e vyrpan et /kartov byl ji uhrazen i kdy byl zabolkovan sloenky jako dkaz. Nov t.. 12.8.2012 mne opt tahaj na soud e jsem neuhradil rok a penle,ikdy stle platm,dle mho dosaenho platu,platby odchzej vdy 14 dne v msci. Banku jsem podal,aby mi dala k dispozici sloenky s novm tem kam mm poslat spltky dosud nergovala od roku 2011. Prosm o Vai pomoc i radu. Pedem Vm dkuji. v.r. Milan Tanco :
Bez znalosti konkrtnch okolnost Vm bohuel nemohu v tomto ppad poradit.
14.8.2012 - Dobr den, manelce zemela zatkem srpna matka. V dditskm zen ped deseti lety byl veker nemovit majetek rozdlen na tetiny. Matka, syn a dcera. Nyn , krtce po pohbu, jsme zjistili, e potkem msce ervna, prv v dob prudkho zhoren zdravotnho stavu matky, byla matina tetina na domku pevedena no syna. Zrove bylo ukoneno penzijn pipojitn matky, kter se mlo vypodat ve prospch vnouat. Cel stka byla pevedena na et syna. Dotaz: Lze tyto skutenosti napadnout v ddickm zen? Dkuji za odpov. Kalfet
V ddickm zen mete poadovat, aby ne ddick podl syna bylo zapotno to, co obdrel od zstavitele darem. Mate tak samostatnou alobou napadnout platnost darovn.
13.8.2012 - Dobr den pan doktorko, mla bych na Vs dotaz ohledn njmu bytu v budov, kter jsem vlunm vlastnkem. Mj dotaz zn, zda je nutn mt v tomto ppad prohlen vlastnka budovy. Byty nehodlm prodvat, ani sti budovy, kdy by bylo zapoteb byty vymezit na bytov jednotky a k tomu mt pedmtn prohlen. Pouze jsem pronajmatelem. Tuto povinnost jsem nenalezla ani zkon o vlastnictv byt. Pedem velice dkuji za odpov. S pozdravem J..
Ne v dnm ppad.
11.8.2012 - Hezk den, prosm mete mi poradit? Pracuji v Krnov a moje vedouc mi oznmila, e mm nastoupit pracovat o 25 km dl do Opavy. Ve smlouv mm napsan msto vkonu prce v Krnov. Tak mm ve smlouv ,e zamstnavatel me vyslat zamstnance, na zklad uzaven dohody, na pracovn cestu na dobu nezbytn poteby.Jsem povinn toto nazen od vedouc respektovat? dn dohoda mezi nmi neprobhla, jenom mi to oznmila. Dkuji za odpov Vlachov P.
Nazen vedouc nemuste bez dohody respektovat ale pokud nevyhovte me se Vm stt, e pijdete o msto.
11.8.2012 - Dobry den.Mam k Vam jednu prosbicku.Zakoupil jsem u jedne spolecnosti elektronicky program za 1719kc a kdyz mi poslali soubory na e-mail tak jsem zjistil ze to nefunguje.Tak bych se Vas chtel zeptat jestli mam nejakou sanci odstoupit od kupni smlouvy.Je to od e-schopinku prodej pres internet a jsou to soubory ktere se posilaji elektronickou postou.Mam nejakou sanci na odstoupeni od smlouvy?jedna se o firmu www,instaluj.cz.DIKY za odpoved.MILAN PAZJAK
Mte prvo odstoupit od smlouvy do 15 dn.
10.8.2012 - Dobry den,muj dotaz se tyk,jak i jakym zpusobem,lze odhlasit z trvaleho pobytu osobu kterto ji 10.let,a zdrva,nepispv dnym zpusobem na chod domu.Jedna se o syna majitelky,kter je navc svm synem verbln a co je nejhor,i fyzicki napadan a svym zpusobem vydrna,e pokud ned synkovi na "pivko",dostane do tve a podobnymi jimnymi vyhrukami. Maminka je ze syna natolik vystraen,e mu penize d,a sama pot nem na jdlo. Prosm Vs,pokud vte jak pomoci,ani by to u tak zadluenou pan nezrujnovalo,dejte mi vdt,j u udlm ve proto aby mamka byla osvobozena od tyrana.Dkuji,star ze syn Moravec Daniel
Odhlsit nikoho z trvalho pobytu z msta, kde bydl nemete.Odhlenm byste nic nevyeil. Muste pesvcit matku, aby zmnila svj postoj.
10.8.2012 - Dobry den mam problem mam nedoplatek el.19.214kc zadal jsem o zplatky ale nevihovely my mohu toto zaplatit po castech aniz bi mi hrozila nejaka sankce dekuji
Splcet dluh mete, ale hroz Vm dal placen rok z prodlen.
9.8.2012 - 9.8.2012 - Dobr den, 1) lze uhradit rezervan poplatek a pi podpisu njemn smlouvy o pronjmu bytu, kdy mme pipomnky k pedloenmu nvrhu njemn smlouvy? Mme obavu, e pokud bychom zaplatili rezer.poplatek ped podpisem njemn smlouvy a event. se nedohodli na podmnkch smlouvy, pak RK by nm odmtla vrtit rezervan poplatek. Je nae obava oprvnn? 2) realitn kancel v informan nabdce uvd stku ( jako provizi za zprostedkovn njmu bytu ) ve vi jednoho msnho njmu, ale v Dohod o sloen rezervanho poplatku uvd naven o 20%DPH. Je to v souladu s naimi pedpisy? 3) njem bude uzaven od 1.9.2012. Pi podpisu smlouvy chce majitel uhradit njem za z a 15.9. poaduje uhradit ji za jen. Je to sprvn? Dkuji za Vae vyjden.
astnci dohody si mohou dohodnout jakkoliv platebn podmnky. O kad smlouv je teba jednat. realitn kanceli dn rezervan poplatek neplate.Provizi mete zaplatit a pi podpisu smlouvy. I o jej vi mete jednat. DPH se k provizi pipotv, pokud jste na to byl pedem upozornn. Jinak se pedpokld odmna vetn DPH.
9.8.2012 - Dobr den pan doktorko, bydlme v RD,kde mme SJM se 17letou dceru,velk dti u maj svoje domcnosti.Mme zde trvale hlenho vagra,hlavn kvli pot,ije v cizin.A jeliko jsem rok po operaci rakoviny zajmalo by m,v ppad,e by ml exekuci,zda se ns to tak njak dotk.Dkuji Vm
Hlen trvalho pobytu by mlo za nsledek, e pokud by vexekuci nebyl dn postiiteln majetek, mohl by exekutor sepsat movit vci z Va domcnosti. Museli byste se proti tomu brnit alobou.
9.8.2012 - Dobr den,prosm,jak se d zadit,aby po na smrti dostalo cel n majetek jen jedno nae dt a druh, aby u nikdy na nic nrok nemlo,ani jeho ppadn dti? Vte,e pro takov dotaz mme s manelem,velmi pdn a smutn dvody. Dkuji za Vai odpov.
Nijak. Ledae byste dt vyddili z dvod danch v zkon.
9.8.2012 - D.DEN CHCI SE ZEPTAT SEM ZENATY MAM VELKE DLHY KTERE VZNIKLI V DOBE MANZELSTVA ESTE NEJSEM ROZVEDENY SOM V INSOLVENCNOM RIZENI OD EXEKUCI A BANK . CO MAM DELAT ? PRACUJI NA DOHODU BRIGADNE NEMAM PRIJEM A UZ NEVLADZEM PROSIM O RADU BUDEM TO MUSET ZAPLATIT SAM ? MANZELKA FIGURUJE JENOM V NEKTERYCH SMLOUVACH .. BUDEME SE TED ROZVADET CO MAM DELAT DAL NEVIM VUBEC...
Pracovat a splcet.
8.8.2012 - Dobry den .Nevim jestli muj pripad je vase parketa :-).Nevim na koho se mam obratit.Zjistil jsem ze u mojeho vozidla doslo k prodleve zaplaceni zakonneho pojisteni.Je tam par dnu, kdy vozidlo nebylo pojistene .Volal jsem na Ceskou kancelar pojistitelu a tam mi bylo receno ze musim pockat ,az na to prijdou a poslou mi dopis.Protoze odjizdim do zahranici na delsi dobu, chtel jsem je na toto upozornit, at se muj pripad zacne ihned resit .Bohuzel, nechteli semnou vubec komunikovat .Prosim vas jakym zpusobem docilim nejrychlejsiho postupu reseni tohoto problemu.Nenasel jsem zadnou emailovou adresu ,na kterou bych mohl tento problem Napsat .Nechci se dockat toho, ze az prijedu budu muset platit tisice.Predem moc Dekuji . S pozdravem Lukosz
Doplate dlunou stku.
8.8.2012 - Dobr den,pan Doktorko, Obracm se na vs s neobvyklm dotazem.Zddily jsme s bratem byt v osob. vlastn. po rodich.J vlastnm 3/4 a bratr 1/4 podlu bytu.V tomto byt ije bratr sm.Nedvno mi volal pedseda naeho SVJ e bratr neplat njem a navc je na nho podna exekuce u njakho bankovnho stavu.Mm dv otzky:Mohu mu njakm zpsobem zruit jeho podl na byt kdy neplat njem a druh otzka zn:Zda kdy dojde k exekuci majetku se tato exekuce bude vstahovat i na mj podl na byt. S dky za vai odpov
Mete podat alobu na zruen podlovho spoluvlastnictv. Exekuce neme postihnout V podl.
8.8.2012 - Dobr den, s manel jsme vlastnky 2/3 rodinnho a 1/3 vlastn mj synovec (kdysi bylo takto ureno darovnm mmi rodii). Synovec v dom nebydl a nijak nepispv k drb domu. Nyn chceme dm prodat, protoe s manelem jsme sami (dve v dom bydleli i moji rodie) a chceme dm men. Synovec souhlasil s prodejem, ale odmtl podepsat plnou moc, pr abychom ho nepodvedli. Byl tedy asten podpisu smlouvy s realitn kancel. K setkn se zjemcem o koupi se nedostavil, pr nem as. Manel po nm chce finann odkodnn za prce na drb za dobu, kdy mj otec ji nezvldal z dvodu nemoci dn prce (v darovac smlouv bylo uvedeno, e pokud se bude starat mj otec nevznik mmu synovci dn povinnost) a 1/3 stky za opravu sti domu. Bylo mi ale eeno, e nm nic ned a dostaneme dopis od prvnka a e mu dlume za cel ty roky za njem za uvn jeho 1/3 domu. U nevm jak dl, jsem nemocn a mm t v klidu a pohod. Prosm moc o radu!!!!! Jsem moc neastn a nevm jak dl. Dkuji mnohokrt. Novkov
V manel nem vi synovci nrok na hradu investic a prac za dobu, kdy byl vlastnkem V otec. Synovec me poadovaz po Vs vydn bezdvodnho obohacen pouze za posledn 2 roky. Radm Vm, abyste se dohodli.
7.8.2012 - Dobr den,sousedka si nechv zamovat pozemek.Ovem plot m udlan jinde ne je jej hranice pozemku.Geodeti mus pes mj pozemek aby mohli zamit jej hranice.Jsem povinen je pes svj pozemek pustit?Dkuji za odpovd
Nejste .
7.8.2012 - Dobr den,rda bych se zeptala,zda meme s manelem do insolvence,kdy on pracuje na dohodu o PP,kdy pracovn smlouvu bude mt a od ledna nsledujcho roku a j konm mateskou a mm msto od 3,9 zajitno na Pot. K tomu vlastnme dm,na kter vzne zstavn prvo banky a exekutorsk....take mme i hypotku. Pot se do dluh k incolvenci i ji zmiovan hypotka?Dkuji moc za odpov
Do insolvence mete, ale pijdete o dm.
6.8.2012 - Dobr den,chtl bych se zeptat jestli mi bude nadle sren stka na exekuci,kdy jsem podal k soudu nvrh na insolvenci.Dkuj za odpovd Hork Ji
Pokud se vitel z exekuce pihls do insolvence budete mu splcet.Exekun zen po dobu insolvence ale neb.
6.8.2012 - Dobr den, obracm se na Vs s prosbou o informaci zda se vivn zapotv do pjm pi plnn insolvennho plnn. Ve zprv o plnn oddluen tento pjem nen vbec zaevidovn. Je nutnost na toto poukzat? Abych se v budoucnosti vyhla ppdnm nesrovnalostem. Dkuji za pomoc a informaci.
Vivn na dti se do pjmu nezapotv.
5.8.2012 - Dobry den chtel jsem se zeptat v dedictvi jsem dostal 150000kc .Dale jsem dostal nemovitost byt v hodnote 1200000kc.Jenze me dluhy deleji kolem milionu .Nejake exekuce mi srazeji radu let v zamestnani.Problem je ze jsem vybral tech 150000kc a moji mamce zaplatil pujcky pres 90000kc .Takze jsem ty to penize neodevzdal exekutorum z dedictvi .PROTOZE JSEM SE DOMNIVAL ZE MAM NEMOVITOST ZA MILION KTERA TY DLUHY POKRYJE.CO SE TEDY STANE KDYZ DLUHY NEPOKRYJU Z NEMOVITOSTI A ONI ZJISTI ZE JSEM TE 150000KC VYBRAL A NECHAL SI JE.DEKUJI MNOHOKRAT
Dopustte se trestnho inu zkrcen veitele.
5.8.2012 - Dobry den chtel jsem se zeptat ukoncilo se dedictvi a ja dostal nemovitost v hodnote 1200000 kc.Jenze me dluhy jsou okolo milionu.Ted na katasru nemovitosti mam zastavni pravo od exekutora na 200000 kc.Nini jednam s firmou ktera by zaplatila dluh na katastru a zbytek penez mi vyplatila priklad 600000 kc.Jenze ten doplatek mi nepokryje veskere exekuce ktere mam a bojim se kdyz zaplatim dalsi exekuce a na ty dalsi se nedostane aby neslo o kraceni veritele a jak pak budu po potahOvan po soudech.jde mi o to kdyz to necham byt a neprodam to tak byt skonci v drazbe za 600000 az 400000 kc coz je tedy dost malo.Chci se tedy zeptat jake by bylo nejlepsi RESENI V DANE SITUACI .Nebo zda by mi stacilo aspon vyplatit jistiny v zamestnani a uroky pak splacet dat srazkami ze mzdy.Pokud vim kdyz se zaplati jistina tak se uroky zastavi dekuji mnohokrat.
Muste v prvn ad se dohodnout s exekutorem.
4.8.2012 - Ven pan doktorko, ila jsem s ptelem ve spolen domcnosti. Zemel mi v lednu t.r. Podal m sice o ruku ale pro m byla priorita jeho uzdraven. Marn. Peovala jsem o nho do poslednho vydechnut. 1 a 1/2 roku jsem peovala i o jeho maminku. Podal svho syna, aby se o m postaral. Dostala jsem od jeho syna zanedban vkendov domek. Slib byl stn, ale bylo mi garantovno e darovac smlouvu sepeme po ddickm zen. Ddick zen je u konce a syn nereaguje. Na nic. Co dlat? Po psychickm vyerpn jsem se odsthovala do tohoto domku, a vynaloila velkou finann stku na rekonstrukci. Jeho syn garantoval, e domek dostanu. Nemla jsem dvod mu nevit. Vztahy byly (snad jsou) vdy bez problm. Mohu mt na nco prvo nebo nrok pokud budu poadovat odkodnn za vynaloen sil a prostedky? Co dlat, jak se brnit? Spluji nkolik podmnek. Mu prokzat, e jste spolu ili vce jak dva roky bezprostedn ped okamikem smrti partnera, proku, e jste spolupeovala o spolenou domcnost, udrovnm podku v byt i zahrady, hradou poteb spolen domcnosti nebo jste poskytovala prostedky na tyto poteby a jeho rodin. Spolupodlela jsem se na chod firmy (i jeho nemalch vdlk) a tuto firmu vedla i po jeho smrti. Je spoustu svdk, kterm toto obdarovn oznamoval. Jsem opt tam, kde jsem byla v lednu. Nedm peci toho moc. Jenom prvo na klid a prvo mt domov, kter si myslm zasloum. Prosm o jakoukoliv radu nebo postup jak postupovat. Dkuji Vm. Jana Skalkov
Ven pan. Nrok nemte na nic. Pokud syn nespln dobrovoln svj zvazek nedomete se cestou soudn jeho splnn. Mte nrok aby Vm nahradil Vae investice do jeho nemovitosti. Nrok na zaplacen se promluje ve 2 letech.
4.8.2012 - Dobr den. Syn zadal o osobn bankrot, kter snad bude spn. Mj problm je ten, e v jednom z dluh figuruju jako spoludlunk. dajn musm cel dluh zaplatit j, nelze pr jej ani sten zaadit do bankrotu. Je tom tak? Dkuji Vasilov
Jste-li spoludlunk zvazek vi Vm trv a vy se mete pihlsit s pohledvkou do insolvennho zen Vaeho syna.
3.8.2012 - Dobr den, chtl bych se zeptat jestli me obecn ad pronajmout svj pozemek a k naemu plotu a k naemu domu bez naeho souhlasu a nov njemce nm chce znemonit pstup na brankou na na zahradu. Dkuji Mrtina
Vlastnk me pronajmout pozemek a k Vaemu plotu, bez Vaeho souhlasu. avak pstup k Vaim nemovitostem Vm mus bt zachovn.
1.8.2012 - Dobr den chtla jsem se zeptat ptel dl ruitele svmu otci ale potebovali by jsme hypotku na bydlen je njak ance e ji dostane? J jsem na MD dkuji za odpov
Na to se muste zeptat v bance a ne u advokta.
31.7.2012 - Peji hezk podveer, poteboval bych od Vs poradit. Jsem rozveden a mm 2 dospl dcery s ktermi se nestkm,ignoruji m. Po rozvodu jsem si koupil byt do osobnho vlastnictv.Momentln iju s ptelkyni kter m tak dosplou dceru, kter se nm vnuje. Bydlm u ptelkyn na rodinnm domku a byt je nevyuit. Proto jsem se rozhodl, e ho dm (vnuji, daruji) dcei od ptelkyn (beru ji jako nevlastn dceru). Mete mi poradit jak mm postupovat? Zda mus bt odhad bytu atd. Pedem dkuji za odpov. Krtk J.
Pokud budete byt darovat dcei Va ptelkyn potebujete odhad kvli zaplacen dan. Smlouvu Vm sepe advokt nebo not.
31.7.2012 - dobry den mam dotaz a moc prosim o odpoved.pred tremi lety jsem si brala uver 8000 kc matka mi tvrdi ze vse bylo vcas uhrazeno.prisel mi ale platebni prikaz k uhrade 107 000 k uhrade je mozne i kdyby matka pujcenou castku nedoplatila aby za tri roky narostly tak nehorazne uroky? platby exekutorovi v tom nejsou zahrnuty je to poze castka pujcena plus urok moc dekuji.dale mam v prikaze napsano ze jsem prevzala castku 100 000 a ja toto nikdy neprevzala jak se mam branit.nemam financni hotovost na pravniky.myslim ze se jedna o podvod.
Bez znalosti listin Vm nelze odpovdt. Nezbyde Vm nic jinho, ne se obrtit na advokta v mst Vaeho bydlit.
30.7.2012 - Dobry den mela bych jeden dotaz, chtela jsem se zeptat na ntresni novelu 2010, jestli vysla v platnost promlceci lhuta, za nenastoupeni vykonu trestu, slysela jsem ze kdyz nekdo nenastoupi trest a skryva se delsi dobu nez 5 let tak se mu to promlci. Dekuji za vas cas a vasi odpoved, s pozdravem. D.
Neproml.
30.7.2012 - Dobry den. Prosim chci vas poprosit o radu.Chci pozadat o insolvenci. Mam asi 300tisic nezaplacene dluhy. Stratil sem praci ktera vyhovovala ze muzu splacet. Ted delam za 13tis.mesicne a me splatky delaji skoro 13apul. Tak proto chci zadat o insolvenci. Ale jsem spolu vlastnik bytu spolu s matkou ktere jsem take delal rucitele pri 2 pujckach. Tak se chci zeptat. MUZEME PRIJIT O BYT KDYZ BUDEM ZADAT O INSOLVENCI NEBO Ne? Muzou nam ho vzit? Nebo to nehraje roli kdyz zadame o insolvenci a byt nechceme stratit. Diky moc za radu. S pozdravem kol.
O byt samozejm v rmci uspokojen zvazk vi vitelm mete pijt.
29.7.2012 - Dobr veer, prosm zda mi mete poradit.Mj otec zemel v. r. 2003 bydle v esk republice a zstaly po nm jen velk dluhy tud zen bylo pozastaveno.Letos mi piel dopis e se zen otevelo jeliko se nael na slovensku majetek a chtj vyjden jestli ho pjmm nebo odmtm a pokud odmtam tak mm uvst jmno svho dtt.Chci tedy vdt zda pokud pjmu majetek tak jestli budu muset zaplatit dluhy kter ml a pokud odmtnu majetek tak jestli to ve pjde na mou nezletilou dceru.Nechci to nechvat na ni ale taky nechci platit dluhy.
Ddic odpovd za dluhy pouze do ve nabytho ddictv. nemte se tedy eho bt.
28.7.2012 - Prosm chci darovat dcei pole jakou da zaplat? Dkuji.
dnou.
27.7.2012 - dobr den, prosm zda mete poradit. Pihlila jsem se k insolvenci a napsala prbh jak dolo k tomu , e m dlunk nezaplatil faktury. Vyplv z toho , e dlunk jednal v rozporu se zkonem. Otzka je jestli kdy to insolvenn soud zjist, jestli na nj d sm trestn oznmen, nebo to musm udlat sama. Mj dlunk byl jako zprostedkovatel a doslal za moji prci zaplaceno a penze si nechal /neboje sm snad pout na nco jinho?/. Nepodal na sebe insolvenn nvrh v dob, kdy jet ml majetek. Ten rzn prodal napi svmu strci a k insolvenci se pihlsil, e nic nem. Nevm tedy jestli je to trestn. dkuji za odpov
Insolvenn soud ani sprvce nejsou povinni podat trestn oznmen. V tomoto ppad to radji udlejte sama.
26.7.2012 - Dobr den. Ped dvma msci mi zemela maminka. Bydlela ve sttnm byt. Ddick zen bylo zastaveno, jeliko maminka nezanechala dn ddictv. Ne jsem byt pedala domovn sprv, musela jsem nechat odpojit hodiny na plyn a elektinu. Pan z RWE mi ekla, e pokud tam bude njak nedoplatek, tak si vydaj od note papry ohledn ddictv. Nyn mi piel nedoplatek jak na plyn tak na elektinu. Volala jsem tam a bylo mi eeno, e tyto nedoplatky musm uhradit, jinak pjdu do konkurzu. Njak se mi to nezd, proto Vs prosm o radu. Dkuji S pozdravem Monika Solansk
Dluhy za maminku jako ddika byste uhradit musela, pokud jste ddictv neodmtla a pokud by v ddictv nco bylo. Odpovdte vak pouze do ve nabytho ddictv. Do konkurzu v dnm ppad nepjdete a dluhy nehrate.
26.7.2012 - Dobr den pan doktorko, obracm se na Vs s dotazem tkajc se pjky penz. Svmu starmu pteli, ke ktermu se budu sthovat, pjuji - daruji penze na rekonstrukci rodinnho domu. Tuto stku jsme se rozhodli oetit "Smlouvou o pjce penz", ve kter jsme uvedli dvody, situace, za kterch by mi pjen penze musel vrtit. Jak to ale udlat v ppad jeho smrti? Stailo by uvst tento dvod do smlouvy nebo to mus bt i jinak oeteno. Ptel m ti dcery, kter ji ij samostatn, je teba nutn, e tato stka v ppad jeho mrt pak pechz na n, jako ddice a mus mi ji vrtit ony? Pedem dkuji za odpov.
jedin rozumn rada, kterou Vm mohu dt je, abyste penze nepjovala. A Vm ptel st nemovitosti prod a pak mete investovat. Jinak penze u dostanete zpt pouze velmi sloit a za pomoci advokta.
26.7.2012 - Dobr den,otec mch syn je v podmnce za mysln zanedbn povinn vivy,v tomto obdob jsem ji podala 2. trestn oznmen pro optovn neplnn tto povinnosti,vdy zaplat st dluhu tak,aby zbvajc st byla ni ne 4 spltky aliment a tak dluh nikdy nen splacen cel a dluh z vivnho o navenou stku / v roce 2011 mi bylo naveno vivn/ pr policie nevymh.Prosm o radu,je mon s tm nco vbec udlat? Trestn oznmen podvm od roku 2005. Hezk zbytek dne.
Podejte exekuci na majetek.
25.7.2012 - Dobr veer, mla bych dotaz vidla jsem poad o insolvenn zen a chtla jsem se zeptat oni tam mluvili, e kdy je lovk v tomhle zen tak by neml jezdit na dovolen nebo zjezdy. Ptm se kvli seste kter je v tomto zen a chce jed na dovolenou. Dkuji odpov Terezie Novotn
o tom mi nen nic znmo.
25.7.2012 - dobr den, prosm o radu. Mli jsme v letech 1993 zaloen s.r.o. Podailo se m kontaktovat vtinu lid, kte spolupracuj a maj zjem o vmaz. Jen jeden ze spolenk dl problmy, nedostavuje se na valn hromady, dokonce nabdl e nm spolenost za odstupn prod atd. sam schvlnosti. Z Krajskho soudu u hroz pokutou do ve 20 tis. Jak mohu proti tomu spolenkovi postupovat, kdy mme ve spoleensk smlouv, e vichni mme stejn prva a povinnosti a nelze bez souhlasu vech nic dlat. dkuji
Jedn se o patovou situaci volte radji postup,a spolenost odkoup.
25.7.2012 - Dobr den Mm schvlen bankrot a v souasn dob se rozvdm.manelka je stran na koni,e se j to netk a tak mi vyhrouje ze mi zad vyhazov z prce,abych ml problmy z placenm,e na ni neme pijt exekuce,ale jen na m.Tm m chce vydrat kvli alimentum na dti.Insol.zen pitom podepisovala semnou.Prosm o brzkou odpovd.Dkuji
Va otzce nerozumm, protoe jste ji zapomnl poloiz.
23.7.2012 - Dobry den,budu se vdavat a chtela bych se zeptat,chceme s pritelem mezi sebou sepsat,ze sve dluhy nabyl pred manzelstvim,slysela jsem,ze to jde sepsat pred notarem ale ten si pry bere 3500,-coz bohuzel nemame,poradite mi jestli to muze sepsat moje pravnicka a podpisy overit notarsky,jestli to staci,prosim pekne o radu,dekuji moc Marketa P.
Oprvnn m pouze not. Budete muset zaplatit. Ostatn i prvnice byste platila.
22.7.2012 - Dobr den, potebovala bych poradit v m situaci.V noru tohoto roku jsem nastopila do zamstnn na hpp.Smlouvu mm do prosince.Ji pi nstupu jsem informovala stn vedouc,e mme ji zaplacenou dovolenou -11 dn s pevnm termnem na srpen.Bohuel jsem to nedala firm psemn. Vedouc mi pesto ji ped mscem naplnovala smny v dob mho pobytu v cizin. I pes moje upozornn a optovnou dost o peplnovn smn,mi nechce vyhovt,ani to eit.Pracuji na smny,vdy dva dny 12 hodin a dva dny volno. Vedouc mi navrhla,aby jsem ped dovolenou dala vpov dohodou,jinak mi d apsenci.Na to jsem nepistoupila. Prosm o radu,jak mm postupovat.Dkuji pedem.Suchomelov
Termn dovolen uruje zamstnavatel. Budete to muset respektovat.
21.7.2012 - Dobr den z dditstv na jednom dom je ns 21 podlnk daj se jednotliv podly pevst bezplatn na jedoho podlnika.Dkuji zdvoile za odpovd s pozdravem Anna Koman
Ano dohodu mete mezi sebou v rmci zen o ddictv uzavt jakoukoliv.
21.7.2012 - Dobr den chtla bych se zeptat zda mu pronajnout tetin byt ktere dlm opatrovnika teta ije v domov a byt je ji del dobu voln
Se souhlasem soudu ano.
20.7.2012 - Dobr den, chci se dotknout mho minulho dotazu. Syn tedy skonil kolu s maturitou a studovat na vysokou nejde. A jak jste uvedla, nemusm tm platit alimenty a to bez soudnho rozhodnut a to hned po skonen koly. J mm vak dti dv a z eho mm vychzet pi zkrcen stky platby alimentu? Z poslednho soudnho rozhodnut, kde jsou stky na jednotliv dti uvedeny anebo mm alimenty zkrtit o 50 procent? Nebo je v tomto ppad nutno tuto vc rozhodnout soudn? Dkuji J. Kus
Na dotazy odpovdme pouze jdenou.
19.7.2012 - Dobr den, babiku jsem odvezla do zazen LDN, jej byt v pronjmu je tedy voln a nemohu platit jak ldn tak njem. Kdy byt odhlsm, kde bude mt trval bydlit? Dkuji za zprvu.
Nikde.
19.7.2012 - Dobr den,chtla jsem se zeptat jestli je mon aby exekutor piel zabavit majetek do pronajatho bytu? Trval pobyt mm na jin adrese a tam jsem i nahlen! Tady bydlm s ptelem v podnjmu take to je m pechodn bydlit..a piel mi dopis na tudle adresu kde jsem v podnjmu e mm exekuci na majetek! Tak se chci zeptat...Jestli m prvo exekutor pijt na adresu kde jsem jenom pechodn? A v njemn smlouv je psan ptel, ale j jsem tam taky psan e tu bydlm... Myslela jsem si e exekutor mue pijt jen na adresu kde jsem trvale pihlen?!Je to tak nebo ne?poppad co s tm mm dlat?Dkuji
Exekutor me pijt kamkoliv, kde se zdrujete.
18.7.2012 - Dobr veer, vera jsem obdrela dopruen dopis od esk kancele pojistitel s tm,e jsem od 16.3.2011 do 26.62012, celkem 103 dn ,dluna 5320K.Jen se o odpovdnosti z provozu vozidla.Ukonila jsem pojitn a pela k dtruh pojitovn. Ihned jsem volala ,pro a po roce a nco se dovdm , e dlum celkem dost pro m velkou stku. Prosm o dotaz , pro a po roce a pro ne hned po msci . A pro maj jen potovn pihrdku Dkuji Vm zdvoile za odpovd
Je Va vc, abyste se zajmala o Vae zvazky. dn vitel nebyl povinen Vs upozorovat na vae dluhy.
18.7.2012 - Dobr den Mm dotaz, m situace je sloitj Ptelkyni se kterou mm 2 dti zemel otec, ona m 2 sourozence kterm mus vyplatit kadmu stku 240.000 K. Tolika penz nem a banka ned hypotku z dvodu drustevnho vlastnictv, proto je budu vyplcet j z mch penz, jet bych doplnil, e oficiln s n neiji, trval pobyt mm u svch rodi, cca do 1 msce si k n nahlsm trval pobyt. M otzky tedy zn 1. Abych byl alespo njak pojitn pro ppad rozchodu Sta sepsat dohodu o vypodn ddictv, ve kter bude i zmnno e je vyplcm j z mch penz a e v ppad rozchodu mi bude stka vrcena? Podpisy by mli byti asi vsech 3 2. Mus se s tm k noti, nebo to sta sepsat jen mezi nmi? 3. Dal mj dotaz bude smovat jinam, cca 2 roky s n iji, platm cel njem a investuji do rekonstrukce bytu, kdy se nap. vezmeme, mm nrok na plku bytu pi ppadnm rozvodu? Kdy byt byl v jejm vlastnictv v dob, kdy jsme nebyli svoji? Pedem moc dekuji S pozdravem Vlach
Ven pane, v dohod o vypodn ddictv neme bt zmnno, e vyplcte Vy zmnnou stku. Pokud chcete mt vrcen tto stky njak pojitno, pak Vm doporuuji, abyste sepsal se svoj ptelkyn smlouvu o pjce. V tomto ppad bych Vm doporuovala, abyste se obrtil na advokta. Smlouvu nen nutn sepsat u note. Pokud jde o zmiovan byt, tak pokud by se stal vlastnictvm Va ptelkyn v dob, kdy jste jet nemli uzaven satek, pak by byl vlunm vlastnictvm Va eny a neml byste nrok na polovinu pi ppadnm rozvodu. Ml byste nicmn nrok na vrcen investic, kter jste vloil do bytu, pokud nejsou promleny.
17.7.2012 - dobr den, prosm o radu. Dlunk m dlu za 14 faktur celkem asi 350 tis. Dal jsem jen zatm 7 platebnch rozkaz, kter se postupn vyizuj u soudu. Dlunk je OSV a podal nvrh na insolvenci. Nevm co mm dlat jestli mm podat k soudu dalch 7 pohledvek na vydn platebnho rozkazu. nebo to je u soust insolvennho zen. Dlunk dle podnik kupuje si auto a ve co vydl pepisuje na svoji druku se kterou bydl a se kterou m 2 dti. konto m v nmecku, kamion prodal na oko svmu strci a insolvenn soud na to vbec nic. Na insolvenci to trv ji 4 msc a nic se nedje. Je nco polatn dt trestn oznmen: Byl to n zprostedkovatel a za prci , kterou jsme odpracovali dostal od firem zaplaceno a nm nedal nic.
Ven pane, pokud bylo proti Vaemu dlunkovi zahjeno insolvenn zen, mete sv pohledvky pihlsit do tohoto zen. Tak mete podat trestn oznmen pro podezen ze spchn trestnho inu pokozen vitele. V ustanoven 222 trestnho zkonku se stanov, kdo by by jen sten zma uspokojen svho vitele tm, e zni, pokod, zataj, zciz, uin neupotebitelnou nebo odstran by i jen st svho majetku, nebo postoup svou pohledvku, nebo pevezme dluh jinho, pedstr padek, nebo svj majetek jinak zdnliv zmenuje, nebo pedstr jeho znik a zpsob tm na cizm majetku kodu nikoliv malou, dopout se trestnho inu pokozen vitele. Mete se tak u soudu domhat toho, aby soud uril, e dlunkovy prvn kony, pokud zkracuj uspokojen va vymahateln pohledvky, jsou vi Vm prvn neinn. Odporovat mete vem prvnm konm, kter dlunk uinil v poslednch tech letech, v myslu zkrtit vitele.
16.7.2012 - Dobr den jsem v insolvennm zen a to zpsobem prodeje majetku .Mm dotaz mu jsi zadat o pspvek na dt a na bydlen ? insolvenn zen prodejem majetku je schvalen ale jet nen dokonen jet pod bydlme ve stavajcm byt.
Ven pane, o pspvek na dt si mete podat. Pokud jde o pspvek na bydlen, tak pokud bydlte stle ve stvajcm byt, kter byl ve Vaem vlastnictv, tak si mete zadat o pspvek na bydlen i v tomto ppad.
14.7.2012 - Dobr den,chtla bych Vs podat o radu.Loni jsem leela v nemocnici a zapomla jsem uhradit poplatek,kdy mi pila upomnka tak jsem poplatek zaplatila 8 dn po splatnosti.Myslela jsem,e je ve vyzen,ale te mi piel dopis od exekutora,e jsem nezaplatila 19.30 K a mm tedy dluh ve vi 28000K.Volala jsem do nemocnice,tam mi ekli,e tch 19.30K bylo za platbu po splatnosti.Na mj dotaz pro mi nedali vdt (takovou stku bych jim okamit uhradila) jsem se dozvdla,e tuto pohledvku prodali f.Zana Invest a ta mi bez dalch krok dala exekuci.Mohu se proti takov vi njak brnit?Pipad mi to jako lichva.Prosm porate mi dkuji Jikov
Ven pan, uvdte, e Vm piel dopis od exekutora, to tedy znamen, e byla nazena exekuce. Aby mohla bt nazena exekuce, mus zde bt njak rozhodnut soudu, rozsudek, kter Vs odsuzuje k zaplacen tto stky. Obrate se na exekutora, aby Vm poskytl dal informace tkajc se Vaeho dluhu. Abych Vm mohla lpe poradit, musela bych znt detaily Vaeho ppadu.
12.7.2012 - Dobr den . S ptelem jsme si vzali pujku od cetelem 260 000k cel 2 roky jsme ji platili dn, ale manel piel letos o zamstnn.Take nebylo na spltku spoleenost nm ji snit nechtla .Ted pobrme podporu v nezamstnanosti , spolenost ns u dala k vymhn take ekme kadym dnem exekutora ,chtla jsem se zeptat zda se snim jde domluvit na sptkch pedem dkuji
Ven pan, na spltkch dluhu, e se mete domluvit se spolenost Cetelem a nikoliv s exekutorem. V ppad, e vitel nebude chtt pistoupit na plnn ve spltkch, probhne exekuce zpsobem, kter zvol exekutor.
12.7.2012 - Dobry den mam dotaz jsem nyni na UP pobirala jsem od Unoradanku PVN nebot mi skocila materska a nyni mam posledni dvaku ve vysi 2640kc ale divala jsme se na synuv ucet a doslo mi jen 440kcv je mozen aby urad prace na exekuci dal 2200kc?Mma dv deti a jsme samozivitelka a nyni jen na davka to mam vyzitz 440kc s dvemi deti nikdo mi nedal nic vecer myslim zejeto normalni,dekuji za odpoved.
Ven pan, vzhledem k tomu, e neznm detail Vaeho ppadu, tak Vm nemohu lpe poradit. Pokud je proti Vm vedena exekuce, me se dotknout i podpory v nezamstnanosti, nicmn ne do takov ve jakou uvdte. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na ad prce a zeptala se, jak je dvod, e Vm byla poskytnuta takto nzk stka.
12.7.2012 - Dobry den pani doktorko,mohla bych jako majitelka zakazat vstup zetovi do domu v pripade ohrozeni a domaciho nasili vuci me dceri a vnoucat?Dcera ma u nas i s detmi trvale bydliste,ale zet ne.Muze mi obecni urad vystavit na zadost o zakazu vstupu potvrzeni?Predem moc dekuji za odpoved.
Ven pan, obecn ad Vm neme vystavit dn potvrzen o zkazu vstupu. V ppad, e by V ze opt ohrooval Vai dceru a vnouata, pak mete zavolat policii a nechat ho vykzat. Dle je mon navrhnout pedbn opaten podle obanskho soudnho du kter stanov, pokud je jednnm astnka proti ktermu nvrh smuje vnm zpsobem ohroen ivot, zdrav, svoboda, nebo lidsk dstojnost navrhovatele, pedseda sentu pedbnm opatenm ulo astnku proti ktermu nvrh smuje, zejmna, aby opustil spolen obydl, jako i jeho bezprostedn okol, nezdroval se ve spolenm obydl, nebo do nj nevstupoval, nevstupoval do bezprostednho okol spolenho obydl navrhovatele a nezdroval se tam. Toto opaten trv jeden msc. Je mon jej i prodlouit.
11.7.2012 - Dobr den. Mm dotaz ohledn ddickho zen. M nezletil dcera bude ddikou bytu, kter byl odhadnut na 870tis. t.j. cel nabyt majetek. Na tento byt je zstava od KB a.s. na 1300000,-K a do ddickho zen se pihlsila banka s stkou 1078000,-K. Me ode mne, jako zkonnm zstupci banka chtt zaplatit tu stku se kterou se pihlsila do ddickho zen? Dkuji za odpov.
Ven pan, pokud Vy nejste ddikou, pak po Vs banka neme chtt zaplatit stku, se kterou se pihlsila do ddickho zen. Pokud je Vae dcera jedinou ddikou, pak bude banka poadovat tento dluh po n. V ppad, e by bylo vce ddic, pak dolo k vypodn ddictv a ddici by platili dluh a zskali majetek podle svch podl.
11.7.2012 - dobry den,podnikam na zivnost fyzicke osoba od r.1994.nemel jsem zadny problem,posledny 4roky klesla trzba a nemol jsem splnit zavazky a zaplatit najmy a faktury a splacet .mam kolem 10veritelu adluh celkem pres 900000kc. a nema zadny majtek abych prodal a vyrovnat ten dluh.dekuju za vase odpoved. al-sabaei
Ven pane, v ppad, e mte zvazky, kter nemete plnit pak doporuuji, abyste si podal nvrh na insolvenn zen.
10.7.2012 - 7.7.2012 - Dobry den,mam dotaz ohledne povinnosti,kdyz si bere na vikend otec syna a ja ho mam v peci,musim mu balit veci-obleceni sebou nebo je povinny otec mu obleceni zajistit??Dekuji za odpoved Polkov Obleen dtti dvat muste. Dobry vecer,dostala jsem tuto odpved od Vas,tuto zalezitost jsem resila rok zpatky ze socialni pracovnici,ktera mi sdelila,ze to moje povinnost neni,ze on ho ma zabezpecit,muj dotaz jsem Vam polozila z toho duvodu,ze kamaradka momentalne resi stejny problem a ji bylo sdeleno,ze ho musi nabalit,tak pravda je kde???Dekuji za ochotu
Odpov na dotaz od pan Markty Polkov Ven pan, pokud mte syna svenho v pi Vy, pak byste mu obleen mla dvat tak Vy. Pokud jste Vy nebo Vae kamardka obleen dtti nedala, mohlo by to bt vnmno jako znak, e Vae pe nen dostaten a otec by mohl dat o zmnu vchovy.
10.7.2012 - Dobr den,chtla bych se zeptat jak je to s placenm vivnho respektive formou exekuce.Otec tvrd,e m nkolik exekuc a to i na plat,a na vivn u mu nezbv.Podala jsem na nj ji 3 trestn oznmen,z toho jedno bylo staeno a jedno vedlo a k jeho odsouzen s podmnkou na 1 rok,kter mu vypr letos v listopadu,ale dosud neuhradil z dlunho vivnho ani korunu a msn vivn neposl pravideln ani ve stanoven vi.Zajmalo by mn,kdy bych podala exekuci na jeho plat jestli by mu byl strhvn celkov dluh nebo jen posledn dlun stka.Dkuji za odpov Monika Baov
Ven pan, na otce svho dtte mete podat nvrh na exekuci v ppad, e mte vivn piznan pravomocnm rozsudkem soudu. Pohledvky vivnho jsou tzv. pednostnmi pohledvkami, co znamen, e se pro n z ist mzdy srej dv tetin. Pednostn pohledvky jsou uspokojeny nejprve z druh tetiny a teprve nesta-li tato tetina k jejich hrad, uspokojen se spolu s ostatnmi pohledvkami z prvn tetiny. Prva na jednotliv opakujc se plnn vivnho se promluj. Bylo-li vivn pro dti piznno pravomocnm rozhodnutm soudu, promluj se opakujc se plnn a po deseti letech. Mete tedy po Vaem manelovi poadovat dluh na vivnm.
10.7.2012 - Pi vyizovn kody na mm vozidle zpsoben nepozornost druhho idie, jsem musel autoservisu doplatit 3.100,00 K /likvidtor kody z esk pojiovny uplatuje amortizaci pokozenho vozidla/. esk pojiovna odmtla tuto stku vymhat na vinkovi nehody, e pr je to moje osobn vc, pestoe prohlauje v reklamch, e veker zleitosti ohledn nehody vyd. Jak mm dle postupovat pi vymhn mn zpsoben kody. Dkuji Jaroslav Pokorn
podejte alobu k soudu.
9.7.2012 - Dobr den, moje sestra je nesvprvn a ije v stavu. Opatrovnictv vykonv obecn ad, jeliko m to nedovoluje mj zdravotn stav. Mm j jako jej sestra njakou monost vdt, zda opatrovnk spravuje majetek m sestry dobe a poctiv? Potom bych se chtla jet zeptat, jak by to bylo s ppadnm ddictvm, pokud by m sestra zemela. Za odpov dkuji a peji krsn den. Kratochvlov.
Mil pan, pokud budete sestru alespo navtvovat, dozvte se jak je jej majetek spravovn.Ddictv po seste zsk oprvnn ddic.
8.7.2012 - dobry den.Chtl bych se jet optat .Moje odstupne ze achty 10nasobek platu spada do sjm beru to. Ovem mam dotaz na to zda sem pati i manelino odstupne,ktere mla dostat v roce 2009 kdy jsme byly manele ale nedostala nebot podnikatel pod kterym pracovala spadl do platebni neschopnosti a doel a do insolveniho zeni.Manelka spolen s jinima zamstnanci se pihlasili k izeni.V lednu 2012 nas rozvedly a v dubnu jsem se dozvdl e budou odkodnni.dotaz-je to u po rozvodu ale dluh vitelum vznikl jet za naeho manelstvi ,muu tyto penize adat do sjm, dkuji za odpovd
Co nebylo vyplaceno za trvn manelstv do SJM nespad.
8.7.2012 - DOBR DEN Babika zemela a dda je v len v psychiatrick lebn.Dda m byt a tak m dva syny.J jsem vnuka.Rda bych se zeptala,kdo bude byt ddit?pedpokldm,e pokud u ho nepepsal tak oba synov.Jak se to d zmnit?d se to zmnit zvt?a d se sepsat v nemocnici?a jak? Dky jednomu synovi toti u pili o dm,kter si postavily.Byl nkolikrt ve vkonu trestu a nyn v byt ani nebydl,ale udlal z nj doup kam pout sv kamardy popjet alkohol.Chod jenom po hospodch.O ddu se vbec nestar. Mu proti tomu njak zashnout?d se to udlat tak,aby byt ddil bud druh syn nebo vnouata? Dkuji za Vai odpovd
S ohledm na zdravotn stav ddeka nemete dlat nic.
7.7.2012 - Dobr den, jsme s manelem v insolvenci, vlastnme auto, kter jsme si kupovali a po podn insolvennho nvrhu, take tam nen zarhnuto. Meme jej prodat, ani bychom to nahlsili sprvci? Dkuji za odpov. Strouhankov
Ne.
7.7.2012 - Dobry den,mam dotaz ohledne povinnosti,kdyz si bere na vikend otec syna a ja ho mam v peci,musim mu balit veci-obleceni sebou nebo je povinny otec mu obleceni zajistit??Dekuji za odpoved Polkov
Obleen dtti dvat muste.
7.7.2012 - Dobr den,pan doktorko.Chtla bych se zeptat : Otec mch 3 dcer se kterm ji neiji jim dlu tm 70000K,byl za neplacen vivnho podmnn odzouzen.Nyn jsem konen doshla toho,e je mu vivn exekun strhvno z vplaty,ale jeliko stle marod ve vivnho sotva doshne vi bnho vivnho,nkdy je to i mn.Jeho dluh tm proto stle roste.Jeho matka se kterou bydl nyn prodala byt za 600tis.Prosila jsem ho jestli by mi dlun vivn mohl tedy uhradit,ale neuspla jsem.Paradoxn jeho 25ti let syn s prvnho manelstv od otcovi matky dostal byt a nyn i penize z prodeje druhho bytu,nae spolen dcery nic.Mohu njakm zpsobem doshnout toho,aby mi dluh na vivnm vyrovnal on nebo jeho matka?Musm nakoupit holkm nov do koly a te jedou na tbor,kter jsem jim zaplatila j ,otec se na niem nepodl.Vdy jim jen naslibuje co jim koup,ale nic se pak nedje.Moc dkuji za odpov Jikov
Od matky otce nemete cokoliv vymhat.
4.7.2012 - Dobr den, mj ptel je rozveden od 7.12.2011 a nyn podala jeho bval ena k soudu vyrovnn jejich spolenho majetku. Pi sthovn mu sebrala vpisy z jeho tu, dokumenty o ddictv po jeho rodich, smlouvy na stavebn spoen, penzijn pipojitn a ivotn pojistku. Ona mla tak stavebn spoen, ivotn pojistku a penzijn pipojitn. Nyn k soudu potebuje mj ptel podklady o tom, e ona mla to sam. Chci se zeptat, zda je mon si k soudu nechat pedvolat jejich spolenho finannho poradce, protoe jinak nem anci doloit, e i ona mla tyto ti ty tak? A zda m mj ptel nrok na vrcen svch smluv? Dkuji s pnm hezkho dne Alena
Ptel me nechat vyslechnout jak finannho poradce, tek podat soud, aby zjistil ty bval manelky.
3.7.2012 - Dobr den, syn spn dokonil stedn kolu s maturitou. Ze statutu studenta m pr dokonce przdnin hrazeno zdravotn pojitn. Studovat na vysokou nejde. Kdy na nj mu pestat platit alimenty? A mus to bt soudn rozhodnuto? Dkuji J. Kus
Pestat platit mete okamit.
2.7.2012 - dobr den,chtla bych se zeptat,zda kdy el manel do insolvence,jestli musme prodat dm.dkuji.
Samozejm, e dm bude prodn
2.7.2012 - Dobr den pan doktorko, chtla bych se Vs zeptat, kdo zaplat nklady advokta spojen s vymhnm pohledvky, pokud by se vc nedostala ped soud. Mohu tyto nklady pipost na vrub dlunka? Dkuji za odpov. Marie
Nklady zaplatte vy, pokud je dlunk nezaplat dobrovoln.
2.7.2012 - dobr den, Pvodn jsem o dcistv nechtla dat, ale te m k tomu nut okolnosti, ale nejsem si jist, zda mm jet mohu, je to vce jak 3 roky a netum, zda nrok nezanikl a mohu i te na nj uplatnit nrok.Dkuji
Po 3 letech se nelze domhat vydn ddictv.
2.7.2012 - Dobr den zajmalo by m jestli mm nrok na dm po manelov smrti.Dm vlastnil ped nam snatkem kupoval ho se svou prvn enou po rozvodu si navsil hypoteku a vyplatil j m s n syna kteremu je v souasne dob 20 nestkaj se a syn odmt otce i zdravit.Dkuji za odpovd
Po manelov smrti budete ddit rovnm dlem s jeho synem, pokud manel nesepe zv a nerozhodne jinak.
30.6.2012 - Dobr den.Ml bych jeden dotaz. Mm povoleno oddluen a neustle ns z inkasn spolenosti urguj o zaplacen cel pjky ,kterou mme z manelkou(j jsem ruitel) manelka do insolvence nejde ji nm zablokovaliy et a sebraly veker prostedky z nho,mohu ji v tto dob si poslat vplatu na et?..neseberou nm to ? mme spolen z manelkou..musm pedeslat e jsme tu pjku do ins. nedvali byla vdy splcena bez problm,ale pr j tam figuruji tak ji zesplatnily a chtj j celou doplatit cca 82000k. dkuji vclav
Na doplacen pjky m spolenost nrok. Mus mt vak judikovanou pohledvku, aby ji mohli vymhat
28.6.2012 - dobry den prosim vas mam nekolik otazek.Byla jsem vdana s manzelem a po par letech jsme se rozvedli a domluvily se o opatrovnictvi ze sym (5)zustane u otce a jeho rodicu.soud mi stanovil alimenty na 700 kc ktere jsem kazdy mesic platila.pak jsem odjela na 2 roky do angliee s novym pritelem a tam se mi narodil druhy syn,tak jsem se vratila domu aa vyridila jsi materskou kterou ted uz jen pobiram 3800kc.a po pul roce jsem odcestovala do usa sama i s diteme mym druhym synem(1) kde jsem vlastne do tedka uz to bude 3 roky ziji tady u znamych s pritelem a jsem vlastne celou dobu doma tady jsem nikdy nepracovala co muzu dolozit a muj byvaly manzel zazadal o zvzseni alimentu ale ja jsem nedostala zedny dopis ani obsilku ani mi nedal vedet emailem.tak mi mamka ktera zije v ostrave rekla ze mi na staou adresu prisel dopis ze soudu o zvyseni alimentu z 700 na 3000 a bylo tam popsane nekolik nepravdivych veci ktere si tam manzel navymislel.tak aby jsem to uzavrela muj prvni syn ted (14) ktery ted zije u rodicu byvaleho manzela a on si zije s jinou zenou a nekolika jeho detmi ve svojem byte.nevim jestli muzu poslat k soudu i po odvolaci lhute znovu zadost o uplne zastaveni nebo uplne snizeni alimentu protoze muj mesicni prijem je 3800 kc.vsechny papiru muzu dolozit i notarsky overene. dekuji moc za radu iveta samkova.
Po uplynut odvolac lhty odvoln podat nemete. Vivn na 14 letho syna ve vi 3000,- je i tak hanebn mlo, zejmna kdy se se synem ani nestkte.
27.6.2012 - Dobr den,po rozvodu soud pidlil byt bval manelce s tm,e je povinna mi sehnat jin byt. To se nestalo a j jsem se radji pesthoval do podnjmu.Byt asem prodala. Nov majitel ho po roce prodal znovu.V tu dobu jsem se ji soudn domhal svho prva na jin byt. U soudu to dopadlo tak,e mi nov majitel mus zpstupnit jeden pokoj.Toto v termnu udlal a stanovil njemn.S jeho v jsem nesouhlasil ,odmtl jsem podepsat njemn smlouvu,kle jsem nepevzal a poadoval jsem bu jin byt nebo odstupn. S tm nesouhlasil zase on. V souasn dob na m podal EPR a poaduje zaplatit zptn njem. Jakou m anci, pokud jsem nepodepsal njemn smlouvu,nepevzal kle a v byt nebyl? Dkuji za odpov.
Vzhledem k tomu, e vlastnk splnil povinnost muste vydat bezdvodn oboacen.
26.6.2012 - Dobry den, chtel bych se zeptat: v r. 2/2012 jsem podepsal smlouvu na stavbu s ES (Ekonomicke stavby) rodinnho domu. Pri podpisu smlouvy jsme si pujcili od jednatele firmy 170 000,- kc na kterou jsme zaroven podepsali smlouvu a smenku spolu se zastavnim pravem k pozemku (ktery je financovan ze stavebniho sporeni od CMSS)na kterem mel RD stat. Nyni chce vse "preuverovat" do jine VELKE hypotky. Muj dotaz zni- pokud je smlouva ( na onech 170 000,-kc)vazana ke spolecnosti ES a pujcka prisla od jednatele firmy ES ale jako od soukrome osoby- ktera je uvedena v zastavnim vypisu na LV (katastralniho uradu) jako na druhem miste po CMSS = Kdyz "refinancuji hypoteku k jinemu ustavu" je povinny (v nasem pripede) jednatel ES uvolnit zastavu na LV kdyz "nova" banka (napr. KB nebo HB atd...) posle penize samotne spolecnosti ES a ne jejimu jednateli, ktery prave figuruje na LV ??? Nebude pak "novy" veritel pak na "tretim" miste- respektive na druhem po onom jednateli ES jako soukrome osobe ??? Dekuji za odpoved
Nikdo nen povinen uvolnit zstavu pokud dluh trv.
26.6.2012 - 14.6.2012 - Dobr den, jsem ji pes rok v insolvenci ve spolenm oddluen manel.Dotaz zn: spad peplatek elektiny pod mimodn pjmy,kter je poteba ohlsit insolvennmu sprvci? Zlohy platme vlastn z toho minima,kter nm zbv,tedy myslm,e peplatek by se neml potat do mimodnho pjmu. Porate prosm. Pedem dkuji Paklnapa
Peplatek spad do pjm, pokud si jej dodavatel el. energ. neponech jako zlohu na dal obdob.
25.6.2012 - Dobr den, mm zjem o jednu nedobrovolnou drabu rodinnho domu. Vzhledem k tomu, e s drabou nemm zkuenosti, mm nkolik otzek: 1. Jak probh fyzick pedn nemovitosti? 2. Jak postupovat, kdy bval vlastnci neopust dobrovoln dm? Jak jsou konkrtn nklady na alobu na vyklizen a jak dlouho to trv? 3. Co se dje v ppad, e povinn pod odvoln proti vydraen? Znamenalo by to, e j jako vydraitel musm doplatit cenu, ale bval vlastnk nemus do rozhodnut soudu nemovitost opustit? 4. V ppad, e nemovitost je vydraena za ni stku, ne jsou dluhy povinnch, nezstane zbytek nesplacen stky zapsn na katastru i po pevodu nemovitosti? Dkuji Petra
Draebnk Vm ped listiny, zajist pevod v KN a pokud je nemovitost voln klasicky Vm ji ped. Pokud voln nen je to komplikovanj. Pokud pvodn vlastnk nemovitost nevyklid dobrovoln, muste alovat na vyklizen. Vydraenm zanikaj veker zstavy, kter na nemovitosti vznou.
25.6.2012 - Dobr den,pan doktorko,chtla bych se zeptat na to, jestli m exekutor povinnost mi pedat kopii soupisu zabavench vc,pokud jsem soupisu byla ptomna,a jestli v rmci jedn exekuce me zabavovat vci opakovan(myslm tm,e si podm jin, exekutor znovu pijede a zabav je).Dkuji Vm za odpovdi Iveta S.
Seznam Vm exekutor pedat mus a nov vci zabavovat me, tedy soupis me dlat opakovan.
25.6.2012 - Dobr den. Mme syna,kter m svoji rodinu a bydl ve svojm domku.My od peinky vychovvme jeho syna,z jeho prvnho manelstv,ktermu je u 20 let.Za celou dobu jsme nebrali dn vivn,to si nechval syn.Chtli bychom n domek nechat naemu vnukovi.Jestli to jde ,e by ns musel nechat ,zde dot a starat se o ns,protoe,syn m novou rodinu a knm se nehls.Pedem dkujem za odpov.
Dm mete vnukovi darovat a zrove v darovac smlouv si nechat zdit bemeno bezplatnho bydlen a pomoci.
25.6.2012 - Dobr den pan doktorko,mm na Vs dotaz.Prola jsem ped rokem insolvennm zenm,rok u platm.Mm pl roku ptele,kter by si mne chtl vzt.Ale j se bojm, aby to nae manelstv nemlo njak dopad na insolvenci a nebo aby i na nho . Nevm jak by to bylo kdy by jsme se vzali jak by to bylo dl.Prosm o radu.Dkuji Dagmar
Vzhledem k tomu, e dluhy jste mla ped uzavenm manelstv, nemlo by to jakkoliv ovlivnit pomry Vaeho manela.
24.6.2012 - Dobr den. Chtla bych se zeptat na jak podl z ddictv mm nrok. Mj otec dv majetek m seste a jejim vnouatm,a to dal 3 rodinn domy s poli a pozemky. Ted prodv pole za 20 000000 a rovn ji to d ,u to ekl.Mn nabz bezcennou louku ,o kterou bych se musela starat,a pitom m cennj pozemky ale ty mi nechce dt. Je njak zkon ,aby mi dal tak pozemky kter maj hodnotu. Dkuji Marie
dn takov zkon nen. V otec si me se svm majetkem nakldat jak chce.
24.6.2012 - Dobry den.chtela bych se zeptat u mne zemrel manzel po nem zustalo auto kam mam obratit se a naco se mam zeptat aby prepsala auto na sebe.Moc Vam dekuj.
O ddictv rozhodne soud z moci edn. Budete vas pedvolna do doby rozhodnut nemete nic dlat.
22.6.2012 - Dobry den,chtela bych se zeptat jak napsat spravne o snizeni alimentu na soud do senice na slovensku.a zaroven pozadat o splatkovy kalndar za 3roky co se alimenty neplatily.pritel ma totiz dite z minulosti a 3 roky neplatil,za to si odsedel nejakou dobu potom alimenty zacal patit 100euro mesicne,avsak dluh ne.nema zadne papiry od toho tak nevim jak to presne napsat.ma dalsi dite semnou,tudis je zivitel rodiny,ale nechci aby mel problemy,chci to nejak resit.dale bych se chtela zeptat jestli ma nejake pravo se s malym stykat i kdyz to nema soudem urcene.Moc Vam dekuji s pozdravem turzikova
Otec m vdy prvo se s dttem stkat. Na spltkch se mus dohodnout jedin s matkou dtte.Pokud chce sepsat nvrh na snen vivnho, mus vyhledat advokta.
22.6.2012 - Dobr den pan doktorko, pjila jsem znm 50 tisc K. Mm od n podepsan "Uznn dluhu", kde m ureny spltky kad msc 3 tisce K. Zaplatila mi pouze 2 spltky a te 3 msce nezved telefony, neodpovd na maily, prost nekomunikuje. Mohu dt na ni alobu k soudu? Dkuji pedem za odpov. Hezk den Veronika
Ano podejte alobu.
22.6.2012 - Dobry Den.Chtel jsem se zeptat jak postupovat,kdyz uz dva a pul roku jsem nedostal vyutovan za najemne a sluzby stim spojene.Kdyz se obratim na spravce nemovitosti tak se mi dostav jen odpovedi e piti tyden.Dekuji za odpoved.Zpozdravem a pranim pkneho dne Patirk
Sdlte, e pokud nedostanete vytovn, pestanete platit zlohy na sluby a dodrte to.
21.6.2012 - Hezk podveer, chtl jsem se Vs zeptat jak mm postupovat a na co m moje bval manelka nrok pi prodeji zahrady.Za manelstv jsme koupili zahradu na kter bylo jen pr starch strom. Po ase jsme se rozvedli . Po rozvodu jsem tam vykopal studnu, postavil chatku, sklenky, dal jsem nov oplocen, napojil elektriku. Na tom vem se moje bval manelka nepodlela vetn drby celch 22 let. Dkuji za odpov
Pokud mte zahradu v podlovm spoluvlastnictv, m nrok na polovinu kupn ceny.Pokud byste ml na stavby stavebn a kolaudan povolen, byly by pouze Vae a manelka by nemla nrok na polovinu kupn ceny za tyto nemovitosti.
21.6.2012 - Dobry den chtel bych se zeptat kdyz je ve smlouve napsano patne io,a nepodepsali to vsechni uastnici tak zda li je platna a ne bo ne??uz jsem se ptal na uradech a tam mi rekli ze ve smlouvach ma byt vse pravdive a citelne napsano a hlavne vsechno dobre napsano..tak bych potreboval poradit kam to poslat abych dostal potvrzeni a nebo papir ze ta smlouva nema platit..dekuji za odpoved.
Chyba v IU nezpsobuje neplatnost smlouvy.
21.6.2012 - dobr den,jsem v stenm invalidnm dchodu s dvojaty a ekm 3dt,dostala jsem se dky bejvalmu manelovi do velkch dluh platim s moj matkou jeho pjku na kterou mu moje matka ru bytem o kter nechce pijt,tm mi nezbv na dn placen mch dluh vyhrouj mi exekucema a jsem u z toho zoufal nemm ani majetek mm brigdy ale pujdu na mateskou dovolenou a nevim jak z toho banky jsemprosila o snen nebo oddlen spltek ale bez vznamn,mohu si zadat o osobn bankrot?pedem moc dkuji za odpovd Mrkvikov
Mil pan, zadat si mete, to ale Vae nezodpovdn hospodaen evidentn nenaprav.
20.6.2012 - Dobry den, chci se zeptat zda mate nejaky volny termin na konzultaci a jestli mi muzete pomoc odvolat se proti rozhodnuti o odebrani ridicskeho prukazu. Zda ma smysl se vubec odvolavat. Termin na odevzdani odvolani mam maximalne do stredy 27.6, protoze jsem si obsilku z rozhodnutim prebral na poste dne 15.6. predem dekuji za vasi odpoved Nutne potrebuji pomoc a nevim na koho se mam obratit. s pozdravem Martin Woratsch 774574710
Spojte se telefonicky s moj sekretkou a domluvte si schzku.
20.6.2012 - dobr den, prosil bych o radu. Mm pojitn dm. Chci pojistku ukonit z dvodu, e nemm penze. Pojiovna ji vak nechce ukonit protoe jsem pr zmekal vpovdn lhtu. Maj na to nrok ? dkuji
Bez znalosti pojistn smlouvy Vm nemohu poradit.
20.6.2012 - Dobr den,chtla bych poprosit o radi jak sepsat dost o zven aliment:dcera m 17 let a bval manel dosud na n plat pouze 1500kc a to je vzhledem k jejm potebm na kolu,jzdn atd mlo.dkuji za radu.
Najdte si advokta, kter nvrh sepe, nebo jdte k soudu, tam Vm tak mohou sepsat nvrh.
20.6.2012 - Dobr den, je ns 5 sourozenc, po mrt rodi zstal drustevn byt a ze zkona se m rozdil na 5 dl.. Sourozenci byt obvaj a jeliko jsou bez prostedk, nevm, jak z nich mm vymoci svj podl, Nelze se dohodnout. Pedem dkuji za odpov
Pokud se nelze dohodnout poadujte stanoven znaleckho posudku a vyplacen penz cestou soudn.
19.6.2012 - Dobr den ,chtl bych se zeptat na podvodn nvrh na vydn exekuce. Oprvnn podal nvrh na exekuci kde uvedl, e po vydn rozsudku jsem nezaplatil ani st dluhu i kdy jsem s oprvnnm sepsal psemnou dohodu, ve kter se zavazuje nepokraovnm v exekuci po zaplacen dohodnut stky. Po tomto zaplacen dolo k prvoplatnmu ukonen exekuce, nov nvrh podal po 5-ti letech a neuvedl skutenost o zaplacen a uzaven dohod. Veker dokumenty o zaplacen vlastnm, podal jsem odvoln a ve pedloil soudu, bohuel jsem soud prohrl, dkuji.
Muste podat nvrh na zastaven exekuce.
19.6.2012 - Dobry den jsem v insolvenci pristi tyden nastupuji na neschopenku mam nador doba leceni je 2 az 5 mesicu mam poslat kopii neschopenky soudu nebo insolvencnimu spravci a mam nahlasit socialnimu uradu ktery mi pak bude vyplacet neschopenku ze jsem v insolvenci nebo to oznami zamestnavatel . dekuji
Insolvennmu sprvci oznamte Vai nemoc sama.Ten by se ml postarat o dal.
17.6.2012 - Dobr den,chtl jsem se Vs zeptat me mi exekutor zabavit majetek kdyby byla vystavena exekuce na m rodie se ktermi iju? Majetkem myslm pota,auto atd. Ke vemu nm doklad o koupi ,smlouvy na n jmno. dkuji za odpov...
Neme.
17.6.2012 - MAM NAROK NA BYDLENI,KDYZ MUJ MANZEL PODEPSAL PUJCKY ,KTERE NEMUZE SPLACET.JE PO MOZKOVE MRTVICI NEMLUVI,ALE PUJCKY MU DALI,BEZ PROBLEMU.JSME V INSOLVENCI A OZVALI SE JEN 2 VERITELE. JA JAKO JEHO ZENA SE O NEJ STARAM KOUPU HO HOLIM ATD.JIST JSEM HO UCILA 6 LET. A UMI SE JEN PODEPSAT TO JE VSE. MUZETE MI POMOCI.PROTOZE JSME NA FINSKEM DOMKU 1PLU1 SAMI JSME SI HO ZATEPLILI DALI PLYN,A RUZNE UPRAVY,AT BYDLIME JAKO LIDI.TO BYL MANZEL JESTE ZDRAVY,KDYZ TO PROBEHLO,KROME PLYNU.TO,UZ JSEM ZARIZOVALA SAMA.JSME U RPG BYTY .DEKUJI ZA ODPOVED.
Vaemu dotazu vbec nerozumm.
16.6.2012 - Dobr den pan doktorko,prosm o pomoc,jedn se o kupn smlouvu o pevodu nemovitosti,zda-li je platn,jestlie uveden kupn cena neodpovd kupn cen skuten sjednan mezi astnky.Velmi dkuji za odpovd
Kupn cena je vdy uvedena ve smlouv.Pokud jste podepsal smlouvu, ve kter byla uvedena jin cena pravdpodobn jste udlal velkou chybu, kterou ji nebude mon napravit.
16.6.2012 - Dobr den chtel bych se zeptat zda kdyz mam exekuce ale ktere jsou stare 5 let.A ted probehlo dedictvi kde ziskam nemovitost a notarka to posle na vklad do katastru na me jako vlastnika noveho po otci zemrelem.Co se stane kdyz hned po vkladu pujdu na katasr a dam tam darovaci smlouvu na moji matku .A ona pak bude majitel nemovitosti .Vim ze exekutori si namatkove projizdeji katastr tak pak nevim jak by to mohli zjistit ze jsem to daroval matce.Jak to tedy zjisti na katasru ze jsem to daroval matce dekuji za odpoved.EXEKUCE MAM JIZ HODNE STARE .
Na st exekuc nem vliv jejich vymahatelnost z nov nabytho majetku. Pokud nemovitost pevedete na matku, mohou se vitel domhat odporovatelnosti nebo dokonce neplatnosti tohoto pevodu.
16.6.2012 - Dobr den,pani doktorko, chtla bych se zeptat, jak je to v ppad mrt mho manela,zda bych jako jeho druh manelka mla nrok na ddictv,kdy jsem se pivdala do domu,kter si postavil za sv prvn manelstv,.ena mu zemela, dti z ddictv po matce vyplatil.Nyn j do tto nemovitosti investuji nemal finann prostedky, ze svho bvalho manelstv,a proto bych chtla vdt, zda v ppad smrti manela budu spolu s jeho dtmi ddit. A druh dotaz je zda dti budou ddit po otci i z sti, ze kter je u jednou vyplatil, nebo jen u z t jeho.V katastru je cel nemovitost napsan na manela, j v niem nefiguruji,ani nechci. Jen mi jde o to jak by to bylo v ppad mrt. Mockrt dkuji za Vai odpovd s pozdravem Hana
Dti budou ddit i z sti vyplacen nemovitosti spolen s Vmi, kad rovnm dlem, pokud manel nepod zv. Nklady, kter vkldte do nemovitosti za trvn menelstv, ale mus bt vypodny v rmci vypodn SJM.
16.6.2012 - Pravomocnm rozhodnutm sprvnho orgnu m byt.drustvo uloenu povinnost obnovit pokojn stav, kterouto povinnost dobrovoln nesplnilo a soud k mmu nvrhu nadil exekuci a jejm provedenm povil soudnho exekutora. Povinn stle ztuje splnn povinnosti. Neobnovenm pokojnho stavu je znan omezen vkon mch njemnch prv k drustevnmu bytu. Co mohu proti drustvu jet podniknout? Podat trestn oznmen, nebo se soudn domhat nhrady imateriln kody zpsoben myslnm jednnm proti dobrm mravm? Lze to i proti prvnick osob? Obstrukce sice dl pedsedkyn byt.drustva, ale ne jako fyzick osoba, ale jedn jako za drustvo.
Bez konkretn znalosti podrobnost Vm nemohu odpovdt.
14.6.2012 - Dobr den, jsem ji pes rok v insolvenci ve spolenm oddluen manel.Dotaz zn: spad peplatek elektiny pod mimodn pjmy,kter je poteba ohlsit insolvennmu sprvci? Zlohy platme vlastn z toho minima,kter nm zbv,tedy myslm,e peplatek by se neml potat do mimodnho pjmu. Porate prosm. Pedem dkuji Paklnapa
Na anonymn dotazy neodpovdme.
14.6.2012 - Dobr den,plat i stn forma pi dohod o ukonen njmu nebytovch prostor? Dkuji za odpov.
Psemn smlouva mus bt tak psemn ukonena.
14.6.2012 - dobr den, prosm jestli m dte radu. Pronajmm si pozemek od sttu. Me stt dt na stejnm mst jin njem m a jin sousedovi. Nebo mus stt dt stejnou cenu. Vidm v tom libovli ednka , kter ze znmosti, nebo za dreek d ni njem tomu komu sm uzn za vhodn. dkuji
Vdy zle na vlastnkovi jak njem stanov. Je na Vs zda si za horch podmnek nemovitost pronajmete.
13.6.2012 - Dobr den Ven pan doktorko, chci se zeptat zda je mono, kdy jsme v oddluen a tk se to i zastaven nemovitosti bankou a tato nemovitost se tedy bude prodvat i drait v rmci oddluen, zda je monost zadat soud o njak pedbn opaten - jako vysthovn atd, abychom nemuseli v byt nadle platit fond oprav a zlohy na energie atd... samozejm s tm, e se z bytu odsthujeme a nikdo ho nebude uvat. Dkuji moc za odpov.
Nic takovho nen mon.Byt ale mete se souhlasem sprvce pronajmout, aby jste lpe umoila dluh.
13.6.2012 - Dobr den ,dm vs o radu.dluila jsem bance ktera dluh prodala vymahask spolenosti,dluh jsem cel uhradila i s nklady prvnho zastoupen soudnmi poplatky a uroky,po 14 dnechn od uhrazen mi piel exekun pkaz na dluh kter jsem uhradila dobrovoln bez zsahu exekutora ted po me chtej odmenu jak exekutor tak advokat za nkl.pravnho zastoupen v exekuci,maj na tuto odnenu jak exekutor tak advokt nrok,kdy jsem ve uhradila jete dve ne piel exekun pkaz?podn nvrh na exekuci byl podan dve toho jsem si vdoma ale nebyl jete vykonavateln.dkuji vm za odpovd Tna
Na anonymn dotazy neodpovdme.
12.6.2012 - Dobry den prosim chtela bych se zeptat jsme s manzelem v insolvenci manzel pobira pouze zivotni minimum 14000kc mame tri deti a me ted propustily z prace chtela bych vedet jestli by jsme mely narok na nakou podporu ze socialky jestli se do tech prijmu zapocitavaji i ty penize co mu strhavaji nebo jenom to co dobyra tech 14000kc dekuji za odpoved
Pokud jste pila o prci obrate se na ad prce , kde Vm porad.
11.6.2012 - Dobry den p.doktorko. Dnes manelovi volali z exekutorskho uadu Perov ohledn exekuce a sdlili mu e vc pedvaj soudu a e proti nmu bude vedeno trestn prvn zen. Chci se zeptat zda se exekuce e na trestnm useku.Dle se chci jet zeptat co se bude dt kdy manel dny majetek nem je hlen na obecnm uad, Od roku 1996 nemme ani spolen mn manelu. Bydlme v pronajatm byt kde nm nic nepat. Dkuji za odpovd Vlkov
Obvykle se vymhn dlh nee v trestnm zen.To e je manel hlen na obecnm ad neznamen, e neme mt exekuci na plat nebo dchod.
11.6.2012 - Dobr den, pokud dolo ke koupi nemovitosti, uhrazen kupn ceny a vkladu do katastru a po roce se zjistilo, e prodvajc ml dluhy, me exekutor zruit zptn inky kupn smlouvy a nemovitost zabavit i kdy ji oprvnn nabyl ji jin majitel? Jakm zkonem se toto d a m kupujc nrok na ododnn?
Exekutor neme nic zruit. Oprvnn me podat odpr alobu a uspokojit sv nroky z prodan nemovitosti. d se to obanskm zkonkem, obanskm soudnm dem.Nrok na regres mte.
10.6.2012 - Dobry den mam na vas dotaz..Stalo se to e bydlme v domacnosti s tchyn ktere prisel exekutor a zabavil vec ktera ji nepatr,rekl me ze mam podsat vylucovacalobu a pridat k tomu doklad o tom e ta vec je ma a ne jej..jene mam problem ja tu vec dostala s druhe ruky jedna se o star pocitac kde mam veskere dokumenty a fotky me dcery,jak mam postupovat aptam se jestli sta kupn smlouva od cloveka ktery me ten pocitac daroval ale oni chteji doklad jak mmam poistupovat???diky Blahova
Pokud vm nkdo pota daroval mus vm napsat darovac a ne kupn smlouvu. Smlouva by mla stait.
9.6.2012 - Dobr den,prosm o radu Mme s manelem byt v OV z dvodu patnho zdravotnho stavu jsme si ped 20lety vzali maminku k sob do dvougeneranho bytu. Mla tam svou mstnost +sociln zazen a kuchynku 1+KK kter vyuvala,k nm ale mla tak pln neomezen pstup.Ale zhruba ped 4 msci umela na LDNce a ted se ozvala sestra kter nikdy nejevila zjem o nemocnou maminku peovat.M nrok na ddictv.Kdy maminka nic nevlasnila jen osobn vci a star nbytek z 60let kter se rozpad.Sestra my tvrd e m nrok na ve ze spolen domcnosti.Jak na vyplacen podlu zcelho bytu kter je OV +zcelho naeho spolenho majetku kter s maminkou nem nic spolenho.Ve co jsme si koupily do bytu bylo z naich penz.Jet jsme maminku vlasn ivily z dchod kter brala by j moc na rozhazovn nezbylo.Jsem ochotna j dt vechni vci co zbyly po smrti maminky.ale urit se my nelb aby si dlala nrok na vci nabyt z mho manelstv kter s ddictvm podle m nemaj nic spolenho.Prosm o radu.Dkuji za odpovd
Sestra nem nrok na nic z va domcnosti.
8.6.2012 - Chci se zeptat co mohu udlat aby mi alimenty na dt platili prarodie.Manelka odela od rodiny ped 2 roky a nijak nepispvala na dti.Kdy jsem ted podal dost o rozvod a pi a alimenty o dti tak manelka zaala mt zjem o jedno z dt.Chtla ho do stdav pe.Soud vyhovl a dcera je ve stdav pi a syn je v m pi.Manelka odela ped 2 roky k pteli a maj spolu dvoulet dt.U soudu ekla e je na matesk a e neme platit vysok alimenty na syna.Soud rozhodl e na nj bude platit 1800k.a zptn alimenty m jen za 5 msc.Podala odvoln e chce na dceru kter je ve stdav pi 3500 a ona bude platit 500.Je njak monost se brnit tm e odela sama a nestarala se 2 roky o dti a aby alimenty platili jej rodie?nebo jak se mm brnit a doclit dnch aliment i zptnch.
Podejte odvoln a alobu na prarodie.
7.6.2012 - Dobr den,ml jsem stn o rozhodnut ve vci pe o nezl. dti a soudkyn poslala rozsudek,jene m manelka podala odvoln,e nesouhlas s rozsudkem.Podala to ke krajskmu soudu.Jak je monost se proti tomu odvolat a u jakho soudu?v odvoln pe plno l a napad soudkyni.Dkuji
K odvoln manelky se mete vyjdit a ne odvolat.
7.6.2012 - Dobry den,prosim vas mela bych na Vas dotaz.pritel je momentalne v inslovencnim rizeni ktere uz zanedlouho bude koncit,muj dotaz zni.dostaly bychom potom spolecne hypoteku na bydleni i kdyz byl v rizeni?Dekuji velice za odpoved
Jakmile bude definitivn ukoneno insolvenn zen, bude ji pouze zleet na bance, zda vm hypoteku poskytne.
7.6.2012 - Dobry den,Jsem cizinka,ale zamestnanec,a splacime poplatky....Jsem 5-6tdn.tehotna, a od zacatku mam nemocenskou.Zajima jak to byde dal,a na co mam narok kdy ted uz ne pracuji,,Na co mam narok poporody.A vubec co to znamena pro nas ...Dekuji.
Muste se spojit s odborem sociln pe, kde Vm vysvtl, na co mte nrok. Zle to tak na tom, jak poplatky jste platila a jak dlouho pobvte v republice.
6.6.2012 - Dobr den,prosm o radu ohlen exekuce kterou jsem dostal na et ,plat,atd. Dluh jsem udlal jako OSV,NIN JSEM ZAMSTNN A STRHVAJ MI S PLATU POMRNOU ST. ZAJM M JESTLI MَOU NA PLAT MANELKY Dkuji
Na plat manelky se exekuce nevztahuje.
5.6.2012 - Dobr den ven pan doktorko, v roce 2008 jsem podala alobu na prodejce dioptrickch brl (tet reklamace bhem zrun doby, brle nebyly vrceny do zkonnch 30ti dn a dosud od podn reklamace, nsledn OI zjistila i dal poruen zkona, firma obrdela ve sprvnm zen pokutu). Okresn soud rozhodl v roce 2009 v mj prospch, prodejce (spol. s r.o., zastupuje jedin jednatel) se odvolal, v roce 2011 tentokrt Krajsk soud opt rozhodl v mj prospch. V dob rozhodnut KS vak ji 14dn bel nvrh na insolvenci spolenosti podan bvalou zamstnankyn. Pihlsila jsem se jako vitel. Dnenm dnem byl nvrh na insolvenci zamtnut jako neprojednateln. Jak monosti mm nyn j, abych se po tyech letech domohla svho prva? Podnikav pan jednatel jet ped podnm bval zamstnankyn o uznn insolvence zaloil novou spolenost se stejnm pedmtem podnikn (on optika), na stejn adrese, s jinm nzvem. Pvodn spolenost je tedy aktivn "paprem", avak pedpokldm, e veker vybaven a majetek nyn vlastn nov spolenost. Mm jet njakou monost jak od podnikavce vymoci svj penn nrok uznan KS? Dkuji za odpov a peji krsn dny.
Ven pan, zkuste okamit podat nvrh na exekuci.
3.6.2012 - Dobr den,mj znm m na sebe a svou enu spolenou insolvenci.Splc j asi 1,5 roku a pomrn vt st strhvaj jemu z platu,en minimum.Jeho ena si nala nkoho jinho a odsthovala se a tak by se chtl nechat rozvst.Mluvil se sekretkou soudce,kter ho m na starosti a ta mu ekla,e soudce je psn a v takovch ppadech insolvenci zru,z eho m pochopiteln obavu.Myslim si,e kdyby si vzal zkuenho advokta,tak se mus najt njak een.Jak je pravdpodobnost,e by soudce insolvenci zruil?Prosm Vs o v nzor a pedem dkuji.
K Vaemu dotazu sdluji, e bez podrobn znalosti rozhodnut soudu o nazenm oddluen a bez znalosti dalch podrobnost Vm nemohu poradit. Domnvm se, e by bylo opravdu nejlep vyhledat advokta a celou vc s nm probrat.
2.6.2012 - Dobr den, mm velkou starost o svoji nemovitost, spoluvlastnk prokazuje m dl vt platebn neschopnost - platba za plyn, el., vodu, nezaplacen ron vytovac faktura za plyn, nezaplacen vivn, nesplacen pjka u potovn spoitelny, atd. Co to prosm pro mne jako spolumajitelku id.1/2 me v praxi znamenat? Je ohroen i mj majetek nebo je to ist jeho problm? Nevm zda nco dlat nebo nechat vcem voln prbh. Dkuji.
Najdte si advokta a podejte alobu na zruen spoluvlastnictv.
1.6.2012 - dobry den pani safrankova ja mam pujcku v komercny bance a nem a z ceho platit. bydlim na ubytovne a chtela by sem to pozastavit aby mi nesli uroky dalo by se to jsem stoho nestastna a nevim co mam delat sama prezivam jak se da mohla by ste mne poradit a napsat na imail prosim vas o to gekuji za pochopeni z pozdravom szitaiova
Budete muset vce pracovat a pt si nebrat pjky.roky Vm nikdo nepozastav.
1.6.2012 - Dobry den .byla jsem vdana3dny a zemrel mi manzel. mam narok na pozustalostni duchod.Dekuji.
Ano.
1.6.2012 - Dobr den, mm tedy rozumt odpovdi na pronjem sti nemovitosti spoluvlastnkem bez mho vdom a souhlasu, e vbec neml prvo je do domu vpustit a ubytovat, kdy se se mnou nedomluvil? e podkrov pronajal protiprvn - id.1/2 nemovitosti? e kdybych zavolala polici, tak by ty lidi vyvedla? Dkuji pedem za upesnn problmu.
Mte tomu rozumt tak jak je to napsno. Smlouva byla neplatn, to ale neznamen, e policie je oprvnna nebo povinna nkoho vyvdt.
1.6.2012 - Dobr den,chtla bych se zeptat manelovi zemel syn zstal po nm byt,babika zemelho pr nala njak papr e u ten byt od lonskho roku nebyl jeho e to m njaky ciz chlap ted nevme jestli je to vbec pravda protoe manel ten papr nevidel .Starosta obce dal manelovi svolen e me ten byt otevit .Syn tam bydlel do posud ne zemel.Pani notaka si ns zavol,nebo ji mme oznmit samy ohledn ddictvi?A pokud ten byt m jinho majitele mla by ns o tom informovat? Dkuji za odpovd Magda
Ven pan, obrate se na katastrln ad za elem zjitn, zda zstavitel byl jet vlastnkem pedmtnho bytu. Pokud se jedn o byt drustevn, obrate se na drustvo se stejnm dotazem.
31.5.2012 - Dobr den, jsem spoluvlastnkem rodinnho domu, kad id 1/2. Spolumajitel pronajal podkrov bez mho vdom a souhlasu, j se v dom nezdruju, pila jsem na to nhodou, kdy jsem pila do domu, kle byly zevnit v zmku a j musela zvonit, abych se dostala do svho domu - otevt mi piel pln ciz chlap! V podkrov byla rodina s malm dttem, nemla jsem to srdce je vyhodit, natst jsem si opsala slo OP. Ml na tento pronjem spolumajitel prvo bez mho souhlasu? Dal udlosti mly rychl spd - v dom se zaaly ztrcet vci, nap. kulma, fn, ehlika na vlasy, mixr, leha, obleen, fotoapart, po zmizen rdia s CD pehrvaem jsem zavolala policii. Pibyly k tomu vypen a pokozen nkolikery dvee - ale podnjemnci i spolumajitel pr o niem nevdli... Po nkolika vslech na kriminln policii se pn piznal, byl v podmnce, opustili dm a dle mch informac se s nm pan ihned rozvedla, protoe ji pr i bil. Dle informac od policie je nyn ve vzen, nic nem, j mm piznanou nhradu kody ve vi 6.500 K, pestoe oprava a vmna dve bude stt mnohem vce, to je jen stka za ukraden vci po jejich amortizaci. Jak mm vymhat penze po lovku ve vzen, kter m jen dluhy? Neme za vzniklou kodu tak spolumajitel, kter je do domu pustil? Dkuji za pomoc.
Ven pan,jestlie Vm byla piznna proti odsouzenmu nhrada kody, je zcela nepochybn, e za kodu neodpovd spolumajitel by s nimi uzavel neplatnou smlouvu, jeliko nemohl pedpokldat, e by pronajm zlodji.
31.5.2012 - dobry den jmenuji se andrea ma mam takovej problem a nevim si sdnim rady. byla bych vam rada kdy by ste me poradila co mam delat. ja jsem po operaci jicnu a zaludku a kazdej mesic chodim na delataci do hradce z doprovodem lebo mne pri vykonu uspej a musim mit doprovod. mam invalidny duchod a jsem poistena v seobecnej poistovni. chci se vas zeptatn kdyz masm oddelanyck 12. let v cechach a jsem slovenka zijici 17. let v cechach a jestli mam narok na ztp-p nebod kazdej mesic chodim po doktorech a financne me to vycerpava a jestli musim mit trvali pobyt na uzemi ceskej repubkiky pani safrankova mam dostatek dukazu k tomu ze vazne jsem nemocna va potrebuji ten prrukazna jestli mam narok na prispevek neakych davek prosim vas pomozte me nbebot ja jsem zufala va penize me nevichadzeji jen za prasky mesicne plastim 500 korun. dekuji za odpoved zn pozdravem szitaiova andrea
Ven pan, obrate se na odbor socilnch slueb, na kterm Vm nejlpe porad. Vae onemocnn zajist bylo zohlednno pi rozhodovn o invalidnm dchodu. O dvkch v nouzi rozhodne pslun orgn.
31.5.2012 - dobr den, prosila bych vs o radu. Mm zahradu pes kterou vede vodovodn trubka na chatu souseda. Nen tady dn vcn bemeno a na otzku kudy to vede soused nev. My chceme bagrem vytrhvat koeny od pokcench strom a nevm, kde na vodovod narazme. co se stane , kdy se bagrem pokod , musme ji peloit na nae nklady? Soused by si ji mohl vst ze silnice pes svj pozemek protoe m k vodovodnmu adu stejn pstup jako my. Jak by byla situace, kdy vodovod praskne v mrazech a je na naem pozemku. dkuji
Ven pan, nejlep bude pokud se Vm poda vodovodn trubku nepokodit. Pokud nechcete, aby vodovodn trubka vedla pes V pozemek, muste zjistit okolnosti za jakch bylo veden povoleno. Paklie bylo povoleno stavebn adem a Vy jste dali tenkrt souhlas s vedenm trubnho potrub, nezbv Vm ne bemeno trpt.
30.5.2012 - Dobr den, otec mho tetho dtte je nezamstnan, neplat vivn a dlu tak za energie ve spolenm dom, ve kterm zstal po rozchodu sm bydlet. Hroz mu exekuce, odstien el., plynu, vody, exekuce na vivn. Kdyby s tm souhlasil, bylo by prvn mon sepsat dohodu o tom, e jakoto spolumajitelka nemovitosti a matka jeho dtte - syn, 6 let - nepoaduji a do jeho 26 let vku dn vivn, doplatm veker dluhy na spolen nemovitosti, ve kter nebydlm a on za to odstoup svoji polovinu nemovitosti /kterou navc za 4 roky, co v n s dtmi nebydlm zdevastoval/ svmu vlastnmu synovi. J bych se zavzala, e nemovitost a do jeho 18 let nesmm prodat. Je tenhle postup prchodn? On jinak o tu svoji polovinu pijde, j budu mt jako spoluvlastnk pedkupn prvo, nevm kolik bych asi tak v procentech ceny musela zaplatit. Celkov cena nemovitosti je nyn 3mil K, vlastnictv pl na pl. Dkuji za odpov.
Zapotat jakoukoliv pohledvku na vivn nen mon. Vzdt se vivnho tak nen mon.
29.5.2012 - Dobr den potebovala bych njak vzor na zven aliment.Nebyli jsme manel jen jsme spolu kdysi ili jako druh a druka vivn mm stanoven u od narozen dcery...dcera m 11 let a mm ureno jen 1000 k.Pedem moc dkuji za odpov
Vzory neposkytujeme.
29.5.2012 - dobr den, prosm o radu. mm zaloen S.R.O. jet z potku roku 1993 dohromady se tymi lidmi. Potebuji vystoupit z tto jinak nefunkn spolenosti /nem ani konto v bance/. Bohuel m jeden z len neodpovd a nechce jednat. Mohou ho ostatn pehlasovat a mohu z tto spolenosti vystoupit. dkuji
Nemete nikoho pehlasovat, pokud nemte majoritn podl, mete pouze nkomu svj podl prodat.
28.5.2012 - Dobr den, splcm 2 exekun pkazy,pravideln kad msc od roku 2010.Nyn jsem zjistila,e posledn spltku obdrelo VZP v z 2011,od t doby si exekutor penze ponechv. Za tch pes pl roku to je na oba exekun pkazy 16000K celkem.Ale j jsem myslela, e alespon z 1000,-K pole na uplacen jistiny teba 500,-K.Ale ani korunu u pes pl roku? Vdy m pan exekutor vdom opt dostv do dalch problm,bez jakhokoliv upozornn,jeliko jsem jakoby dky nmu neposlala na uplacen jistiny vce jak pl roku nic a splcm 1000+1000 na kadou jistinu a tm pdem se mi to uke na rocch, kter se mi o pl roku nav . Takto to nikdy nesplatm Nic nemm,ji u ns pan exekutor byl a na toto tak asi dlouho nezapomene cel nae rodina. Dotaz je - prosm, je mon, e si celou stku nechv takovouto dobu exekutor?Jestli to me bt,vdy m vdom dostv do dalch problm. Prosm, pokud je tato vae sleba ve form odpovdi zdarma,tak poprosm o odpov, pokud je njakm zpsobem placena,tak se nezlobte, e jsem Vs obtovala a neodpovdejte.Nemm na zaplacen. Dkuji
Exekutor by ml sraen stky poukzat viteli. Pro vs je dleit, kdy zapltte exekutorovi a ne , kdy on to pouke. Zaplaceno je zaplacenm exkutorovi.
28.5.2012 - Dobr den. Mm dotaz ohledn ddictv. Jestlie se dne 4.5. (rok nen pro mn dleit - to je mi jasn) konalo ddick zen, kde bylo rozhodnuto, e mm nrok na ddictv a to do 3let od prvn moci usnesen, kterm bude toto zen skoneno. A na usnesen mm raztko. Toto rozhodnut je pravomocn dne: 8.7. Obvodn soud pro Prahu dne 4.8. Zajmalo by mn, zda mm ddictv dostat 4.5. nebo 8.7. nebo 4.8. Vm, e se jedn jen o rozdl nkolika tdn, ale velice by mn toto zajmalo. A dle by mn zajmalo, zda kdyby se nyn ( po letech) objevili po zemelm njak dluhy musm je zaplatit? Nebo ji vitel nem nrok? Dkuji moc za odpovdi.
8.7. Ddic odpovd viteli za dluhy do ve nabytho ddictv.
27.5.2012 - Prosm je platn kupn smlouva na nemovitost, kdy jsem se nyn dozvdl, e kupn cena kterou jsem zaplatil byla ni ne je uveden v kupn smlouv a mj zprostedkovatel a prodvajc na mne udlali podvod a o velkou stku z tto kupn ceny se rozdlili? Jak mm postupovat abych tuto zskal zptky? Dkuji Rudolf
V dotaz postrd logiku. Pokud jste zaplatil ni cenu za nemovitost udlal jste dobr obchod.
27.5.2012 - Dobry den, chtela bych se zeptat, zda mohu dat zadost o insolvenci, pokud jsem na materske, dekuji
dost podat mete, ale nebude ji pravdpodobn vyhovno, protoe nebudete mt prostedky na oddluen.
25.5.2012 - Dobr den, mla bych na Vs dotaz, zda se mu jet pihlsit s pohledvkou u spolenosti jako vitel, kter je cca rok u v insolvenci.Nebo je ji pozd?Dkuji Vm za zodpovzen dotazu.
To zle na tom, zda probhlo pezkumn jednn i nikoliv.
24.5.2012 - Dobr den, mm dotaz ohledn LV. Mla jsem na katastrlnm ad danou exekuci, kterou jsem ihned vyplatila, veker papry na vmaz z katastru jsem odnesla a na LV se mi objevilo, e tam probh njak zmna. Ale otzka zn. Pro a kdy mi zmiz z LV zznam o nazen o exekuci. Prosm o odpov. Pedem velice dkuji.
Na to se muste zeptat na katastru.
24.5.2012 - Dobr den, mm dotaz ohledn odstupnho. Jsem v insolvenci, po 15 letech jsem pila o prci, tmsn odstupn zamstnavatel zaslal konkursnmu sprvci. Domnvala jsem se, e nezabaviteln minimum mi bude ponechno, co se vak nestalo. Jsem evidovna na adu prce, podporu nepobrm ( a po uplynut 3 msc ). Zstala jsem bez finannch prostedk. Je takov postup sprvn ? Z eho mm t, dokud neseenu prci, nebo nedostanu podporu ? Dkuji za odpov
Odstupn nen mzda a proto se na n nevztahuj ustanoven o minimln mzd.
24.5.2012 - Dobr den chtel bych se zeptat v dedictvi jsem nabyl castku 150000kc.Otec mel penize ulozeny v bance .Chtel bych se zeptat jak to probiha po ukonceni dedictvi jestli dostanu nejake papiry od notarky a stim musim do banky aby mi to vyplatili .dekuji za odpoved
po projednn ddictv dostanete rozhodnut a na zklad toho si mete penze nechat vyplatit.
24.5.2012 - Dobr den, prosm o radu ohledn ddictv. Po smrti manela mi zstala v rmci SJM 2 auta, zaregistrovan na jeho jmno. Vm, e polovina z obou aut pat m, druh podlh ddickmu zen, kter se vak protahuje, protoe akoliv manel zemel v beznu, jeden ze syn nabude zletilosti v srpnu, ddick zen probhne tedy nejdv na zatku z (druh syn je zletil). Mohu s auty njakm zpsobem nakldat? Povinn ruen platit musm, ale ob auta souasn pouvat nebudu. Rda bych jedno z nich zapjila do uvn synovci, kter m zjem o jeho odkoupen po vyzen ddictv, ale nevm, jestli je to mon. Dkuji za odpov. Marcela S.
Se souhlasem vech ddic auto mete prodat.
23.5.2012 - Dobr den. Potebuji poradit. Mj ptel pracoval u stejnho zamstnavatele jako j. Ptel dlu firm penze. M by zajmalo jestli si mou dovolit penze poadovat po m. Za odpov pedem dkuji.
Firma nem prvo poadovat penze po Vs.
23.5.2012 - dobr den , chtla bych podat o radu. Mm byt privatizovan od Magistrtu. Je to 2+1 a velk balkon cca 25m2. rozmrov je jako 3+1. Je sprvn e platm fond oprav stejn jako 3+1. , nebo je rozdl mezi obytnou mstnost a balkonem. dkuji
Proto abych Vm mohla sprvn odpovdt, bych musela znt prohlen vlastnka, abych vidla, zda v prohlen vlastnka byl balkon prohlen jako spolen prostory, i jako st pipadajc vlun k Vaemu bytu. Jestlie by se jednalo o spolen sti domu, nemla byste platil do fondu oprav stejnou stku jako z vtho bytu. Paklie se jedn v prohlen vlastnka o vlunou st Vaeho bytu, pak muste platit podle metr tverench.
22.5.2012 - pri zakoupeni noveho vozu jsem musel zaplatit povinnou vybavu.jeto mozne
Zle na tom jakou jste uzavel kupn smlouvu a jakm zpsobem jste se dohodl s prodejcem automobilu. Jestlie prodejce automobilu Vm navil cenu o povinnou vbavu a Vy jste s tm souhlasil, dolo k dohod stran, a proto je to mon.
21.5.2012 - Dobry den,ja mam taky dotaz,ze dostal som na tramvaji 600kc pokutu to bolo v roku 2010,zabudol som to zaplatit a teraz mam ztoho exekuciu a mam zaplatit castku 28500kc,to mi pride az neuveritelna castka zo 600kc...To je normalne ze za necelych 2roky som dostal 28000kc pokutu?Teraz mam zablokovany ucet a chcem sa dohodnut na splatkovy kalendar,ked nic ine stym sa neda robyt tak tu castku zaplatim aspon na splatky...A ten dotaz ze ked sa dohodneme na splatky tak mi odblokuju hned ucet,alebo len vtedy ked budem mat zaplatenu celu castku?Ked to budem splacat napr.po 2000kc to bude trvat 14mesiacov...Diky za odpoved
stka 28.000 se jev bt naprosto nepimenou, a proto bych Vm doporuila, abyste podal proti rozhodnut o nazen exekuce odvoln a zrove se obrtil na njakho advokta, aby Vm poradil a pomohl.
21.5.2012 - Dobr den ,moc Vs prosm o radu:Konila jsem s podniknm a mla jsem vystavenou fakturu,tu jsem po dohod zaplatila po splatnosti.Firma m napsala,e to pod k soudu ,tak jsem ji po dohod/meilem/uhradila.Dnes vak doel platebn rozkaz plus nklady 13tis advokta.Na soud to firma podala v srpnu a v jnu jsem uhradila dluh a to jsem i s firmou normln komunikovala.Co mm nyn udlat,jak se brnit nkladm advokta?Dkuji za info moc
Proti platebnmu rozkazu podejte odpor a uvete v nm, e jste stku zaplatila a kdy. Obvm se, e nklady zen vak stejn budete muset zaplatit.
21.5.2012 - dobry den,mela bych prosbicku.Mam exekuce,a pred barakem nepojizdne stare auto,a nevim,co snim.Potrebovala bych ho odhlasit a dat do srotu,a nevim zda to mohu udelat,abych pak nmela problemy.Veskere doklady bych samozdrejme o likvidaci vozu mela.Dekuji moc za odpoved,hezky den
Pokud se tk otzky likvidace starho auta, mla byste se v kadm ppad domluvit s exekutorem, zda vi tomuto majetku povede exekuci i zda s jeho souhlasem mete auto zlikvidovat.
21.5.2012 - dobry den, mam 2 dotazy ohledne insolvence, pokud mi bude bankrot schvalen soudem a na ucet mi prijdou penize ne od zamestnavatele,ale jine instituce,mohu s nimi nakladat nebo budou zabaveny cpravcem? spravce muze sahat ppouze na penize z prijmu ci ovlada cely muj ucet? pokud figuruji jako jednatelka ve spol, vadi to soudu? zkoumaji to nejak? dekuji
O tom, jakm zpsobem bude nakldno s finannmi prostedky v dob, kdy bude povoleno vae oddluen i konkurz, rozhoduje soud a insolvenn sprvce.
21.5.2012 - Dobry den,byvaly je zavreny,je zbaveny prav k synovi,v lednu jeste prisly alimenty,od unora uz nechodi,da se s tim neco delat,nahlasit na policii ho asi nema cenu kdyz uz je zavreny,je nejake reseni,aby alimenty platil???Dekuji Vam za odpoved
Jestlie V bval partner nem ve vkonu trestu dn pjem, logicky neme platit vivn. V kadm ppad vak mete podat nvrh k soudu vi prarodim nezletilho, aby plnili vyivovac povinnost za otce.
20.5.2012 - Dobr den.Mm dotaz. Podal jsem si na sebe nvrh na oddluen. Zpracovvala mi ho jedna spolenost.Uvedl jsem vechny moje pohledvky,ale na nco jsem zapoml. Mme z manelkou vr na kterm jsem j jako ruitel.4.5 byl nvrh pijat soudem a vyvena vyhlka v rejstku. Jak bylo moje pekvapen, kdy jsem zjistil ,e mme zablokovan et prv kvli tomu vru..pedeslm,e byl vdy dn splcen v tto bance mm podn jen nvrdh dluhu na kreditn kartu. to bylo 11.5 a 14. 5. v den vplatynm m ani manelce nebylo umonno si plat vybrat . Na spolen et nm chod obma plat. Volal jsem okamit inkasn spolenost ,ale dostalo se mi vysvtlen,e na to maj prvo i kdy na tomto vru nen dluh z prodlen. mUS NM OTEVT ET..CO S TM M MANELKA SPOLENHO ,VDY DO INSOLVENCE JDU J A ONA NE A SPLC SE VDY VAS TENTO VR. a JET JEDNA MALIKOST . oNI PECI V DOB kdy probh ins. jednn nemohou nic brt? FDkuji za odpov
Pokud nebylo zatm rozhodnuto o insolvenci, nutno ct, e placen mzda Vae i Va manelky tvo spolen jmn manel. Bez znalosti dalch listin, se vak nemohu k vci vyjdit, zda maj prvo z tohoto tu i nemaj si cokoliv ztrhnout.
17.5.2012 - Dobr den v beznu jsem zakoupila na aukru sthac strojek na psi za 3500K .Pan m ujitovala e je strojek ve 100% stavu.Ale kdy piel byl rozbit.na aukru to em u od bezna pan neopovd na emaily a dnes mi aukro napsalo at to dm na polici.Mm njakou anci na policii nebo u soudu ty penze dostat z t pan zpt??? Pedem dkuji za rychlou odpovd
Samozejm, e mete podat trestn oznmen a mete podat i alobu. Domnvm se, e trestn oznmen vak nebude v dnm ppad spn a nklady s vymhnm stky 3.500,-K budou tak vysok, e se Vm nevyplat je ani soudn vymhat. Vemte si z toho pouze pouen, e na aukru nemte nic kupovat.
17.5.2012 - Ven pan doktorko.Spolenost, kde jsem byl majitelem je v insolvenci .V dob podn nemla Firma dnou finann hotovost, ale nedvno se prodal /vydrail /nemovit majetek.Pi o radu z toho dvodu, e jsem nepodal ped padkem daov piznn, protoe jsem neml na to, abych zaplatil daovho poradce, kter mi etnictv zpracuje.Po nalhn insolvennho sprvce jsem si sehnal etn Firmu, kter mi daov piznn zpracovala.Vzhledem k tomu, e nemm finann prostedky na to, abych zaplatil Firm kterou jsem podal o zpracovn da. piznn, podal jsem insol.sprvce, zda by on z vydraenho majetku nemohl da.piznn zaplatit.Bohuel se mi od nj dostala tato odpov: Bohuel, nklady za zpracovn daovho piznn za obdob ped rozhodnutm o padku z majetkov podstaty hradit nemohu. Jsem ve svzeln situaci, je na to prosm njak zkon?Jedn se o stku cca 6000-8000K.Dkuji za odpov.Radek
Nklady na zpracovn daovho piznn budete muset opravdu zaplatit Vy.
16.5.2012 - Vena pan doktorko,prosm Vs o radu.Mj syn si 8.2.2010 uzavel smlouvu s PP na stku 2000,-msn.Ale vzhledem k tomu,e nepracoval a tud nemohl platit, smlouvu do dvou msc vypovdl.Jene druha vc je ta,e tato pojiovna m dohodu s firmou LXR consulting,kter toto ve jist smnkou,kter byla synem podepsan a splatnost tto smnky byla 8.5.2010. 30.4.2012 mu byl doruen smnen platebn rozkaz,kter se ml do 3 dn zaplatit.tuj 48000,-smnen penz plus 6% rok a psluenstv,celkem ale nevme ani kolik to dohromady je.Jsme ochotni toto zaplatit,ale chceme originl tto smnky,kter je na soud v Brn jako dkaz a tak originl smlouvu s touto firmou.Po porad s advoktem nen jistota,e se nm tato smnka vrt zpet ani by nebyla dle jakmkoli zpsobem zneuita.Po nkolika telefontech s touto firmou,kter trv na platb pouze na et,nm toto nepipad vrohodn. Opravdu si nevme rady jak sprvn postupovat, aby jsme nenaletli jako n syn.Dkuji Vm za odpov.Eva.
Pokud Vs zastupuje advokt, zajist Vm v tto vci dobe porad. V kadm ppad mete jet k soudu v Brn, podvat se do spisu, zjistit jestli smnka je opravdu smnkou pravou a paklie se jedn o pravou smnku, urit nebude moci bt ji podruh vymhna.
16.5.2012 - Dobr den, ped pti lety jsem ml pohledvku ve vi 3.500,- u spol. O2, kter jej nyn pedala firm Prim Inova GmbH. Rd bych zjistil,v jak vi je nyn, a zda-li se d tato pohledvka uhradit. Nemohu nikde najt kontakt na tuto firmu, kter m sdlo v zahrani. Zjistil jsem jen kus informace, e ji zastupuj rzn advokti z R u pi soudnm jednn. Je njak ance zabrnit soudnmu jednn v mm ppad? Dkuji za rychlou odpov. S pozdravem. MK
Pohledvka u O2 ve vi 3.500,-K pokud nebyla piznna soudem, je promlen. Pokud by proti Vm byla nyn podna aloba, vzneste nmitku promlen.
15.5.2012 - Dobr den. Prosm o radu. Dne 2.3.2012 jsem u note podepsala ddick zen,kdy mi ml bratr v termnu do dvou msc,to je do 2.5.2012 poslat na et 103 000,- K.Tsn ped uplynutm lhty, m vyhledala vedouc mstn poboky -spoen Lika,kde ml bratr dostat penze na m vyplacen, e byly svtky atd. a abych posekala, e do 14 dn mi penze pijdou.Ztra uplyne tato lhta a zase nic. Co mm dlat dl a existuje vbec njak poplatak za spodn.Banky si ho teba tuj.Pedem dkuji za odpov.Hodboov
Pokud Vm bratr nevyplatil ve lht, ve kter ml finann prostedky, mete proti nmu podat alobu na zaplacen a poadovat rok z prodlen.
15.5.2012 - Pan A. a pan B . mli v myslu uzavt kupn smlouvu, jejm pedmtem byl obytn dm s pslunmi pozemky. Jako zlohu na kupn cenu poskytl kupujc B. prodvajcmu A. v ervnu 2011 stku 500 000 K, k uzaven kupn smlouvy vak nedolo , protoe v z tho roku prodvajc kupujcmu oznmil, e si prodej rozmyslel a e nemovitosti prodvat nebude. - mete mi prosm odepsat jak mme v tto dan problematice postupovat? Dkuji Urbkov
Podejte alobu na zaplacen stky 500.000,-K.
14.5.2012 - Dobr den, pan doktorko, chtla bych vdt,kdy jsem se rozvedla, znovu vdala,odsthovala a zmnila msto pobytu, zda musm /a do kdy/ uvst zmnu v katastru nemovitosti.Nemovitost je zatm v bezpodlovm vlastnictv manel..a tak to zstane i nadle nebudeme se s bvalm manelem o nemovitost soudit, zstane v podlovm spoluvlastnictv. Jde mi o to,e v katastru jsme stle jako manele,zda to tak me zstat i nadle,nebo tam mme uvst zmnu . dkuji H.Markov
Bylo by lep, kdybyste katastru nemovitost oznmila zmnu jmna, doloila j pslunmi doklady, aby bylo Vae vlastnictv nezpochybniteln. Zrove pedlote i rozvodov rozsudek, aby bylo vyznaeno podlov spoluvlastnictv.
14.5.2012 - Potrebovala bych poradit v 18 jsem si vzala pujcku od providentu CCA 5000 Kc kolik jsem mela kreplatit si uz presne nepamatuji ale asi 4000 Kc ovsem ve stejnem byte kde jsem bydlela jsem zila take s matkou a jejim pritelem kteri sitake braly pujcku od providentu bohuzel jsem nebyla schopna splacet dluznou castku ovsem zato mi nikdo nemuze a s nasledky jsem pocitala jde ale o to ze moje matka a jeji pritel uvedly ve smlouve jako kontaktni osobu moji babicku ktera bydlela pod nani nez jsme se ozdtehovaly kazdy zvlast ja uvedla jako kontaktni osobu ovsem uplne nekoho jineho jelikoz jednatelka providentu vedela ze jsme vsichni takto ve spojeni tak nyni bez meho souhlasu informuje a obtezije mym dluhem babicku s dedou nacoz reagujou velmi spatne a nepreji si byt neustale obtezovani s tim ze se ja mam ozvat providentu ja si take nepreji aby oni cokoliv o myych dluzich vedely navic jsem s pani jednatelkou providentu telefonne ve spojeni jenomze ona presto radsi kontaktuje mou rodinu pac vidi zediky tomu jak to silne rozrusuje meho dedu ktery mapo 8 infarktech a mrtvicich ja se vzdy ozvu potrebovala bych tedy poradit jestly je to nejak tresne uzakoneno a co tedy delat svuj dluh nejsem schopna splatit tedy bych nic nemohla namitat vuci zalobe ze strany providentu a tim naviseni mych dluhu ale ne obtezovat mou rodiny a informovat o me osobni situaci snad mi muzete poradit dekuji moc
Paklie byla Vae babika uvedena jako kontaktn osoba, kontaktuje ji provident oprvnn. Paklie pi Vmi uzavran smlouv o pjce nebyla uvedena jako kontaktn osoba, obrate se na jednatelku a sdlte j, e zneuv Vae osobn daje, co je trestn.
14.5.2012 - Dobr den kamarat snami bydli ve spolen domcnosti 20 let mame ho i kdy ne uadn jako za sveho otce nebo strka tet je v tekem zdravotnim stvu kdy je nutno o nj peovat cel den J mam vdovsk dchod nepijdu o nj kdy o kamrada p by peoval celch 24 h a bydli semnou v jedne domcnosti prosim o radu .a pedem dkuji za odpovd
O vdovsk dchod nepijdete.
14.5.2012 - Dobr den,ila jsem 3,5 roku trvale v dom mho ptele, trval bydlit jsem zde nemla.podal mne o to ,aby mohl brt pspvek na bydlen.Byla jsem s nm do jeho posledn chvle v Hospici.Neml dti,jen dva star bratry z nch ji jeden tak zemel.Mmu zemelmu ptelovi nikdy nepomohli ani kdyd jsem je prosila,aby svmu bratru domluvili, aby navtvil lkae - bezvsledn. Kdy se mi podailo ptele pemluvit k nvtv lkae bylo u pozd.Na doporuen jeho lkaky jsme jeli do nemocnice na vyeten bicha s tm e dostane lky a pojedeme dom.Dohuel diagnoza znla v poslednm stdiu.V nemocnici byl 4 dny,pot co ml bt peloen do LDN jsem si zajistila Hospic, abych mohla bt s nm-podle lkae nkolik dn a tdn) V Hospici mj pteldruh den zemel.Poheb jsem zajitovala i platila j.Neml dti a jeho brati mne jako ddiku neuznali,musela jsem podat alobu.Oslovila jsem prvnka,kter alobu sepisoval.Nedal mi j ped podnm k soudu pest.Obsahovala chyby, kter opravoval pi prvnm jednn.Zde pedloil jen dal m dkazy, k vpovdm protistrany neml jedin dotaz.Mm obyvy jak probhne dal jednn,mohu mu odebrat plnou moc i bhem jednn a brnit se sama?Poradte mi jak se zachovat?Dkuji Rouarov
Advoktovi mete vypovdt kdykoliv plnou moc a mete se zastupovat sama, nebo podat jinho advokta o pevzet zastoupen.
14.5.2012 - Dobr den, me podat nvrh na insolvenci fyzick osoby nebo oddluen invalidn dchodce? M pln ivnalidn dchod.Dluhy m vtinou ji v exekuci. Dkuji za odpoved Renata Zamazalov
Kad me podat nvrh na insolvenci, nebo oddluen, tedy i invalidn dchodce.
14.5.2012 - Dobr den, iji z ptelem a dvma dtmi.Mj ptel m exekuci na plat a bere ivotn minimum jak na sebe tak na m a dv nae dti.Bouel mi te taky hroz exekuce tak se chci zeptat jak to bude.Znamen to,e kdy u ptel na ns ivotn minimum bere tak j v ppad exekuc nedostanu na sebe a na dti nic?Dkuji
Paklie V ptel dostv na Vs a Vae dti ivotn minimum, nemete je dostvat Vy.
13.5.2012 - Dobr den. Jde vysthovat z barku, kde bydl m matka ji vc jak 50let, plat poplatky, kter m. Bark jde dvougeneran, vlastn jej bratr, kter m chce vysthovat. Chce jej spravovat pro sv syny. Chce mi z toho jen vyplatit z tohoto barku jen 15.000k. Dv sestry od matky ji takto v minulosti vyplatil... Mete mi v tho problematice poradit co nedve na mj e-mail: . Dkuji. Pavlna
Pokud bratr chce z nemovitosti vyklidit Vs a Vy v tto nemovitosti bydlte bez njemn smlouvy, za uritch okolnost je to mon.
13.5.2012 - prosm o radu, byla na m podn aloba na vyklizen pozemku, kde m stoj konstrukce na reklamu. Je rozdl mezi termnem vyklizen pozemku , nebo odstrann stavby.? Na konstrukci mm stavebn povolen. Nechci platit pemrtn njem a tak jsem zaplatil jen njem pvodn co uril znalec. Novou smlouvu jsem nepodepsal tak na m byla dna aloba na vyklizen nemovitosti. Nemla bt aloba na odstrann stavby? dkuji
Je samozejm rozdl mezi vyklizenm pozemku, nebo odstrannm stavby. Zle na tom, zda stavba byla postavena se souhlasem vlastnka pozemku i bez souhlasu. Jestlie byla stavba postavena bez souhlasu vlastnka pozemku, je teba alovat na odstrann stavby. Byla-li stavba postavena se souhlasem vlastnka, avak byla povolena jenom na urit obdob, lze alovat na vyklizen pozemku.
13.5.2012 - Dobr den, budeme kupovat nemovitost, kterou zskala RK ve veejn drab. Chtla bych vdt, jak jsou rizika, zda bval majitel me podat nvrh na zpochybnn draby a zda meme v budoucnu o majetek pijt. V KN i LV je zapsan zmiovan RK. Mme se obrtit na advokta? Sta zanst do smlouvy s RK, e by nm v tomto ppad vrtila kupn cenu + zhodnocen? Moc dkuji za V as. Eva.
Pokud chcete eliminovat veker rizika, je teba, abyste listiny, kter mte k dispozici nechala prostudovat advoktem a v kadm ppad pi uzavrn kupn smlouvy se obrtila na advokta, aby Vm s n pomohl.
12.5.2012 - DOBR DEN PAN DOKTORKO CHTL BYCH SE ZEPTAT PROBHA DDICTVI PO MM ZEMELM OTCI.JEDIN DDIC JSEM JA JEHO SYN .ALE OTEC MEL KAMARDA KTER MU POMHAL VE STI A KDY OTEC ZEMEL TAK MU VYIZOVAL POHEB.NOTAKA HO VOLALA K ZENI 2 KRT SE OMLUVIL A NEPIEL .STLE HLED NEJAK KLIKY JAK BY ML MT NROK NA DDICTVI. A STLE SE TO PRODLUUJE DO DNEKA NEDAL DNOU ZVT NEVM NACO NOTKA NEUSTALE EKA.M TEDY ON NA NCO NROK Z DDICTV.A DLE JSME ZJISTIL ZE KDYZ OTEC ZEMREL TAK PO JE HO SMRTI ON VYBRAL Z UCTU PRES BANKOMAT 30000 TISIC KORUN.MUZU NA NEJ PODAT TRESTN OZNMEN ZE TENTO VBR .MYSLM SI E PO SMRTI OTCE NEML NROK NCO VYBRAT Z UCTU .PREDEM MOC DKUJI PANI DOKTORKO.
Not by ml v kadm ppad rozhodnout o tom, kdo je ddicem, a proto urgujte notku, aby nadila jednn a ve vci rozhodla. Vzhledem k tomu, e jste jeho jedinm zkonnm ddicem, nen dvodu toto rozhodnut odkldat. Pokud ptel Vaeho otce zemelho, vybral po jeho smrti stku 30.000,-K, zcela nepochybn se dopustil trestnho inu zpronevry a mete podat trestn oznmen.
11.5.2012 - DOBRY DEN MAM DOTAZ MEL JSEM EXEKUCI KTERA U ZKONILA JE TO NEMAM 3 MSICE JSEM U BEZ DLUHU ALE CHTEL BYCH HYPOTEKU NEVIM JESTLI MY JI BANKA POSKYTNE DEKUJI ZA ODPOVED FIER
Ven pane, na V dotaz Vm odpov pouze banka, ne advokt.
11.5.2012 - Dobry den, -Jaky je nejdelsi termin pro podani odvolani proti nespravnemu dedictvi? -Je SJM zapsane v katastru zavazne, nebo mohlo byt zapsano chybne a nikdy nezmeneno? Dekuji.
Proti rozhodnut o ddictv mete podat odvoln do 15 dn ode dne doruen psemnho vyhotoven. Na V dotaz ohledn SJM nelze odpov. Dokud nen prokzn opak daje v katastru nemovitost, se povauj za sprvn.
11.5.2012 - Dobry den,prosim vas potrebovala bych od vas radu,muj pritel,,mame spolu 1 dite(2roky),z prvniho vztahu ma 11 letou dceru,vyzivne na tuto dceru mu bylo stanoveno na 3000k,radne platil,skoncil na uradu prace a marne shani praci,bere 2400k,ted nic neposlal,napsal soudu o snizeni vyzivneho + vyjadreni o tom ze je v evidenci UP 2400k,soud dal termin az za 3 mesice,ted to 3mesice neplatil,vzdyt by mu nic nezbylo na ziti,matce dcery to oznamil ze ted nema,za mesic bude soud a tak bych vas prosila o radu,nebude mit nejaky problem ze neplatil,i kdyz to soudu dvakrat napsal o snizeni ze penize nema?Pocita soud prosim vas vyzivne z aktualniho platu nebo z lonskeho vydelku?Dekuju predem za odpoved a jsem s pozdravem Vlkova
Paklie m V ptel dt z pedchozho vztahu a je v souasn dob bez zamstnn, zajist pobr podporu v nezamstnanosti, a proto i z tto podpory v nezamstnanosti by ml alespo njakm zpsobem plnit svoji vyivovac povinnost, alespo v nezbytn me. Nen dost dobe mon, aby vivn na dt vbec neplatil. Pi rozhodovn o snen vivnho se bude pihlet v kadm ppad k prmrnmu vdlk nejmn za posledn rok.
10.5.2012 - Dobr den, mm dotaz podal jsem alobu o zaplacen dlun mzdy a plo mi e musm doplnit identifikan slo alovanho. Vbec nevm co to je a kde to mm hledat moc dkuji za odpovd
Identifikan slo organizace je slo, kter je piazovno statistickm adem kadmu podnikateli, a u spolenosti nebo jinmu podnikateli. Jestlie jste uzavral smlouvu se svm zamstnavatelem, muselo tam bt tak uvedeno identifikan slo pod zkratkou I nebo IO. V kadm ppad se mete obrtit na obchodn rejstk, paklie jste byl zamstnn u obchodn spolenosti a nebo do evidence ivnostenskch ad, kde Vm sdl I.
10.5.2012 - Dobr den! V roce 1994 si moje matka pjila od sv kamardky 10000 k. Matka j stku splcela, avak v roce 1996 zemela.Mla s pan napsan potvrzrn o pjce. Mj otec j dluh po smrti matky nezaplatil, zemel v roce 2001. Dnes po 17 letech za mnou pan pila, e j ten dluh mm zaplatit j, jako dcera dlunka. Jsem povinna j penze zaplatit, ikdy jsem po matce nic nezddila a pan po jej smrti dluh u advokta nenrokovala? Jak se mu brnit proti tomuto placen? Pedem dkuji za odpov. S pozdravem Burianov
Dluh po Va matce je dvno promlen, nejste povinna v dnm ppad cokoliv zaplatit. Brate se nmitkou promlen.
10.5.2012 - Dobr den, ml bych dotaz. Jedn se mi o to, kdo zaplat nedoplatek na vytovn za byt, kdy njemnk v mm byt zemel. Piel nedoplatek za byt v mm osobnm vlastnictv, ve kterm ila moje babika. Veker sluby za uvn byly nahleny na n. Kdo je povinen tento dluh uhradit. Majitel bytu, nebo moje tety, kterch byla babika matkou? Babika v byt bydlela cel ivot, jen j ho odkoupil a babika v nm nadle bydlela. Dkuji za odpov Roman Kalich
Za dluhy zstavitele odpovdaj jeho ddicov. Polud Vae babika nco dluila za svho ivota, mus jej ddicov zapravit tyto dluhy.
9.5.2012 - Dobr den.V minulosti jsem ml pujku,kterou jsem splcel s problmama.Je tomu u 5 let pujka je zaplacen,ale stle jsem veden jako neplati.D se stm nco udlat,zaloil jsem si rodinu potebuji si vzt pujku,ale nikde v bance ji nedostanu.Dkuji za odpovd
Pokud jste registrovn jako dlunk, je teba, abyste se domluvil s bankou, aby vm ekla v jakm registru dlunk se nachzte a potom se obrtil na osobu, kter vede registr dlunk a podal jste o vmaz.
9.5.2012 - Dobr den, je prosm pokuta 1.000,- K od MP za dopravn pestupek z 22.5.2009 promlen , pop. pokud bude vymhna, jedn se o pednostn pohledvku ? Dkuji pedem za odpov. Nepor.
Pokud je pokuta piznna pravomocnm rozhodnutm v roce 2009, nen promlena. Nejedn se o pednostn pohledvku.
9.5.2012 - Dobr den, je uvalena exekuce,dotyn nem majetek,nic nesplc .Je na exekuci tak njak promlec lhta nebo exekuce trv pod,bez omezen, navdycky? Dkuji za odpov.
Pravomocn piznan pohledvky se obvykle promluj v desetilet promlec lht. Nazenm exekuce i vkonu rozhodnut se bh lhty stav.
9.5.2012 - dobry den mohu se zeptat jestli exekuor neporusil zakon pozval me do prahy na revizy komina jel jsem 50km a kdy jsem pijel tak vyndal prukaz e je exekuto r a adnou revizy nechce kady tyden chce penize vic a vic
V dnm ppad neplate nikomu jakkoliv finann prostedky pokud se nepesvdte o tom, e se jedn opravdu o exekutora, e je proti Vm vedeno dn exekun zen a to tak, e Vm exekutor pedlo rozhodnut soudu, kterm byla nazena exekuce, a kterm byl jmenovn exekutorem ve vci. Z opatrnosti se dojdte podvat i k soudu, zda opravdu takov rozhodnut existuje.
9.5.2012 - Dobr den , potebovala bych poradit ohledn zven alimentu , iju sama se synem 6 let v zai pujde do prvni tidy a ja bych chtla podat alobu o zven alimentu doted mi platil 1200k ja bych to chtla zvednout ale chtla jsem se zeptat nemohla by jste mi poradit kde nebo kdo by mi to mohl pomoct sepsat sama to nebudu umt sepsat tu alobu muu vs poprosit o radu kdo by mi mohl pomoc se sepsani moc dkuji lenka
N8vrh na zven vivnho Vm pome sepsat kad advokt a nebo se mete dostavit i na odbor pe o dti, kde by vm mli pomoci sepsat nvrh, ppadn i u soudu.
9.5.2012 - Dobr den, jsem 4 roky rozveden, k majetkovmu vyrovnn nedolo. J i bval manel stle obvme spolen drustevn byt a jsme oba rovnoprvnmi leny drustva (vzniklo v dob manelstv). Bval mu m dluhy, z nich jen st vznikla v dob manelstv. Navtvili ns exekutoi, dn dal movit majetek u zabavit nemohou. Zajm m, jestli je mon v tto fzi byt tzv. "prodat" (za platu pevst drustevn byt na dal osobu), i zda je mon aby se bval manel vyvzal - vzdal svho drustevnho podlu. Pedem dkuji Radka Prystaszov
V souasn dob mete uzavt dohodu o zruen prva spolenho njmu bytu a lenstv v bytovm drustvu s tm, e dalm njemcem a vlunm lenem drustva budete Vy. Je tak mon, aby tento byt byl peveden na tet osobu Vmi obma.
8.5.2012 - Dobr den, budeme se s manelkou rozvdt, aktuln je na matesk dovolen a zajmalo by mne, zda m nrok na peplatek na dani z mho pjmu. Dkuji
Ven pane, za trvn manelstv jsou vechny pjmy zskan ve spolenm jmn manel, tedy i peplatek na dani z pjmu.
8.5.2012 - Dobr den chtla sem se zeptat bval ptel mi dlu na alimentech pes 50tis. a j se chci dozvdt zda tento dluh lze njak prodat teba na smnku? dkuji
Dluh na vivnm prodat nemete, musite jej pouze soudn vymhat.
7.5.2012 - Dobr den, ml bych otzku ohledn koup ojetho vozu, u kterho je vlastnk fyzick osoba. Vz se kupoval \na firmu\ a podmnky koup jsou nsledujc. 1) Prodejce se zavazuje platit povinn ruen a havarijni pojitn po dobu dvou let 2) Vozidlo se osobou ktera jej koupi dle prodvat po dobu onch dvou let. 3) Po uplynut dvou let bude auto bezplatn pepsno na kupujici osobu. Vechny tyto body budou v kupn smlouv kter bude oven notem, a dle obdrm i plnou moc na velk TP. Chtl bych se tedy zeptat, jak by se ppadn eila exekuce uvalen na prodejce tohoto vozu v dob kdy bude plynout \dvou let\ doba mezi koup vozu a pepsnm vozidla na kupujc osobu. Dle bych se rd zeptal, zda z tto koup neplynou nejak da nleitosti i nemohou vzniknout njak problmy (krach spolenosti a nsledn odebrn vozu kupujcmu atp.) Snad jsem se vyjdil dost srozumiteln, pedem dkuji za V as a odpovd, S pozdravem, Martin K.
Takto formulovan smlouva je podle m nesmysl. Vlastnkem byste se stal a za dva roky a auto by mohlo spadat jak do konkurzu tak do exekuce.
5.5.2012 - Tato "pofidern" firma, ivc se skupovnm starch pohledvek a pak jejich nslednm vymhnm po cel R a mon i jinde na svt, si dokonce vyrukovala s "njakm dluhem" i na m, ale zavas jsem pes prvnka podala odpor a u soudu vyhrla. Te mi mus zaplatit soudn nklady ve vi 8 280,- K, ale nemaj se k tomu. Je mono tuto pohledvku pes exekutora vymoci kdy tato nemorln firma m aktivity v podob vymoench tzv. dluh? Tud finance k dispozici m, ale kdy m ona platit, to se k dluhu nezn!!!! Nejlep na tom vem je, e poadovan dluh byl o 1/3 men ne co jsem musela potom zaplatit prvnkovi!!!! Pkn ds a je vidt, kdo se na tom vem dobe "pakuje"!!! Pipad mi to nemorln a je mi z toho zle! Jinak pedem dkuji za odpov a peji mnoho spokojench klient.
Podat exekuci nebo nvrh na vkon rozhodnut mete.
5.5.2012 - Dobr den, ven pan doktorko, chtla bych Vs podat o radu. V byt, v nm iji byla provedena exekuce movitch vc proti povnnmu (mmu bratrovi), kter v byt ji del dobu neije, nezdruje se v nm. Nicmn, i pes m argumenty, e vechny nalezen vci pat do mho vlastnictv, tyto exekutor sepsal. Do 30-ti kalendnch dn jsem mu podala nvrh na vylouen vc z exekuce, k nmu jsem doloila listiny, kter prokazuj m vlastnick prvo. Bohuel, je to ji vce ne 15 dn a exekutor mi zatm neodpovdl, nekontaktoval m (a na to, e mi posl sms, e mm hradit dluh bratra ve spltkch). Nerozhodl tedy v zkonem stanoven 15- ti denn lht o vylouen vc ze soupisu. Proto Vs moc prosm, jakm zpsobem bych mla dle postupovat? S vcmi nemohu nakldat, nevm, na em jsem...mohu se obrtit na Exekutorskou komoru se stnost? Moc Vs prosm o radu, dkuji.
Podejte alobu o vylouen vc z exekuce k soudu a za bratra nic neplate.
3.5.2012 - Dobry den, chtela bych se zeptat. mela jsem manzela ktery necekane zemrel a mame spolu trileteho syna. Jeste predemnou mel prvni zenu a nejsou majetkopravne vyrovnani. Tak bych ctela vedet jestli ten dluh budu muset zaplatit ja. dekuji Turzikova.
Nevm o jak dluh se jedn a proto je tko Vm odpovdt.
3.5.2012 - Peji hezk den,chtli bychom s tatnkem vdt,jak postupovat,kdy chce tatnek jet za ivota penechat vt st ddictv m.V lednu t.r. nm umela maminka,s bratrem jsme se vzdali ddictv ve prospch otce.Mj otec vlastn rodinn dm.Cel ivot se starm j,bratr je enat 27 let a celou dobu ho rodie finann podporovali,nikdy jim to vak nevracel.Ani jim nikdy nepomohl.Kdy mamince zjistili rakovinu a dvali j jen pl roku ivota,tak ji navtvoval jen zdka,do nemocnice nechodil a zkrtka chodil hlavn jen kdy poteboval.Po smrti maminky je ve na m.Opt se starm jen j,pomhm tatnkovi jak psychicky tak i e mu vam,pomhm finann a stle ho navtvuji se svou rodinou nebo je u ns.Jde o to,e tatnek chce,e a ume,aby z domu,kter se bude muset pak prodat,abych mla nrok na vt st ceny z prodeje,kdyby se mlo spotat,kolik u bratr vytahal od rodi penz a kolik za nj zaplatili dluh,tak se blme k ste 1000000 K.Nechci,aby byl vyddn pln,ale na celou stku nrok nem,sp si ji nezaslou.Mete nm prosm poradit,jak postupovat.Dkuji Vakov
Sta sepsat posledn vli, ve kter tatnek odke ve jenom Vm a bratr zdd jenom polovinu svho zkonnho podlu. Jdte k noti a ten to s tatnkem sepe.
3.5.2012 - Dobr den,ven pan doktorko,prosme o radu.Prodali jsme nemovitost s pozemky.R.K,kter smlouvu sepsala,vak nerozepsala kolik za nemovitost a kolik za pozemky.Soud nmj nevyhovl a pikl je novmu majiteli,kter nm za pozemky nedal ani korunu.Mli jsme ji 2 advokty,ale bez vsledku,moc prosme o radu,Dkujeme a pejeme krrsn den
Z dotazu nen patrno o co se soudte, a proto Vm nemohu odpovdt a poradit.
2.5.2012 - Dobr den mm dotaz,jsem v insolvenci oddluen bylo povoleno splt.kalendem jsou tu tak ti co se nepihlsily tm myslm mla jsem dluh na njmu a tak tedy smlouvu o dluhu s M kterou jsem tedy pidala do nvrhu,bohu..se nepihlsily a ted mi pilo,e dlum za njem a daly mi termn na zaplacen..prosm v jak jsem situaci mohou se mnou vypovdt smlouvu o njmu nebo jsem tedy chrnn soudem a o toto se mli pihlsit?Dkuji za rychlou odpovd
Njem Vm vypovdt mohou, pohledvku vymhat nemohou.
2.5.2012 - Dobr den, vi m osob probh insolvenn zen ji dle ne rok. Se svou ptelkyn jsem se rozhodl, e uzaveme manelstv. Ptelkyn m vak strach o svj majetek a t o ve co koupme v dob manelstv. Existuje njak pedmanelsk smlouva, kter by stanovila, e ve co koup ptelkyn, resp. manelka je jen jej, tak aby ji "nepostihla" m insolvence? Dkuji Luk
Pedmanelsk smlouva existuje muste ji uzavt u note.
1.5.2012 - Dobr den, mm dotaz: Rum sv dobr kamardce v pjce a chceme pro klid naich rodin napsat mezi sebou njakou smlouvu i papr, e pokud by se cokoli stalo a ona nebude moc platit, tak je ochotn prodat chatu aby pro m nevznikl konflikt s bankou, e nebudu teba taky moct splcet. Chata nem pjezdovou cestu, proto nemohla ruit chatou. Tak jsem la ruit j. Moc dkuji za odpovzen na dotaz a peji hezk den.
Nechte si zdit smlouvou zstavn prvo.
1.5.2012 - Dobry den, mam takovy dotaz pozadal jsem o prechodny pobyt na zaklade registrovanyho partnerstvi podle cizineckeho zakonu slouceni rodiny.Jsem obcan treti zemi. Po mne MVCR zada doklad o zajisteni ubytovani ktery jsme jim dodali ale bohuzel barak v kterem bydlime je v exekucnym rizeni,jsme v podnajmu mame smlouvu od majitele baraku. Ale MVCR po nas zada doklad o tom ze exekuce pozastavena.Prosim o pomoc jestli nekde v zakone napsano ze musim dokladat takove citove zalezitosti ke kterym nemame pristup?a jestli muzu mit nahlasenou adresu na trvalym bydliste partnera a sdelovat domacnost na jine adrese? jestli nekde je zakon ze musime sdelovat adresu tam kde hlasim pobyt?prosim o pomoc a radu.Dekuji moc s pozdravem. Vitalii
Spolen domcnost mus bt na jedn adrese.
30.4.2012 - Dobr den, jsem rozvedena, mm dohodu o vypodn SJM. Stala jsem se jedinou majitelkou bytu, kter byl ve SJM. Rozsudek ji nabyl prvn moci. Zznam o zmn v katastru nemovitost mm uinit u note nebo mohu rovnou na Katastrln ad a co ve k tomu potebuji. Tak jak jsou poplatky. Dkuji a zdravm Jana Chvatkov
Nvrh na vklad muste podat sama a zaplatit poplatek 1.000,. K.
30.4.2012 - Dobr den, zddili jsme mal pozemek (louka) o kter nikdo z ns, jsme ti ddicov, nem zjem. Rda bych vdla jestli me kdokoli z ns t samostatn darovat nebo prodat svou st pozemku pnovi, kter na nm momentln hospoda.
Na anonymn dotazy neodpovdme.
30.4.2012 - Dobr den, jsem v insolvenci od prosince 2011 a chci se zeptat,jestli by to mlo njaky vliv na ptele. Chtli bychom se vzit . A jet se chci zeptat co byse stalo kdybych othotnla?
Ven pan, Vae insolvence na ptele nebude mt dn vliv, a to ani v ppad, e byste se vzali. V ppad, e othotnte a narod se Vm dt, pak se Vm zv ivotn nklady a toto se odraz i v insolvennm zen.
29.4.2012 - Dobr den,chtla bych se zeptat,u jednou jsem vypovdala a te mm jt po druh k vpovdi,stane se nco kdy vpov trochu zmnm?Dkuji
Ven pan, v ppad, e jste si vzpomnla, e se udlosti odehrvaly jinak ne jak jste je popsala, mete samozejm vpov zmnit. Musm Vs vak upozornit na to, e podle ustanoven 346 trestnho zkonku se trestnho inu kiv vpovdi dopust ten, kdo jako svdek ped soudem, mezinrodnm soudnm orgnem, notem, jako soudnm komisaem, sttnm zstupcem nebo ped policejnm orgnem, kter kon ppravn zen podle trestnho du, uvede nepravdu o okolnosti, kter m podstatn vznam pro rozhodnut nebo takovou okolnost zaml.
29.4.2012 - Dobry den, chtela bych se zeptat zda je v mem pripade mozne si podat zadost o odluzeni,nesplacim sve dluhu vsechny,pouze jednu pujcku a to jiz po dobu dvou let,nemam prehled o exekucich,jelikoz ziji v zahranici.Predem dekuji za odpoved. Mrazkova Pavlina
Ven pan, nvrh na povolen oddluen mete podat, podejte jej spolu s insolvennm nvrhem. Podle ustanoven 389 insolvennho zkona, me dlunk insolvennmu soudu navrhnout, aby jeho padek nebo hrozc padek eil oddluenm. Zkon definuje padek, jestlie dlunk je v padku jestlie m vce vitel a penit zvazky po dobu del 30 dn po lht splatnosti a tyto zvazky nen schopen plnit. To, e ijete v zahrani nic na vci nemn.
28.4.2012 - Dobr den, potebovala bych od Vs radu, jak mm nyn postupovat. 23.11.2010 jsem obdrela oznmen o zesplatnn vry, kter jsem mla u komern banky. dluh pevzala spolenost CP Inkaso, s.r.o. V oznmen bylo uvedeno, e mj zvazek ke dni 8.11.2010 inil vetn rok celkem 38.969,25 K. Po telefonickm hovoru s pracovnkem spolenosti jsem dluh uhradila ve tech spltkch a to 18.1.2011- 10.000 K, 8.2.2011 8.970 K, ped tet platbou jsem znovu kontaktovala pracovnka s dotazem, jak je celkov dlun stka, e ji chci uhradit jednorzov cel dluh. Bylo mi sdleno, e 20.000 K. Ty jsem uhradila dne 18.4.2011.Jeliko mi pracovnkem sdleno, e ji je cel moje pohledvka uhrazena, brala jsem vc za vyzenou. Dne 26.4.2012 jsem si na pot pevzala vzvu k vyjden a k uren rozhodce a k alob od spolenosti pro rozhod zen a.s. Ve kter m firma CP Inkaso aluje o zaplacen 2.576,47 K s psluenstvm. Zrove jsem dne 26.4. 2012 mla ve schrnce v obyejn oblce dopis CP Inkasa o vyslen pohledvky ve vi 2.809,79 K. O dnm dluhu jsem nevdla. Rok po m nikdo nic nechtl, spolenost m neinformovala, e bych jet nco dluila a najednou je cel vc u rozhodho soudu. Mm vbec njakou anci abych nemusela platit soudn vlohy? Protoe opravdu nevm, pro bych je mla platit. Svj dluh jsem uhradila v cel vi, jak bylo uvedeno v oznmen, ve kterm m vyzvali k hrad. Pro m firma cp inkaso nekontaktovala, e tam jet nco dlum. Mm podat odvoln nebo co mm dlat. Uhradila jsem 38.970 K, a kvli njakho dluhu o kterm ani nevm mm njakm rozhodcm platit soudn vlohy, kter urit nebudou mal a ve vzv m ani neinformovali o jej vi. Kde to proboha ijeme? Se spolenost jsem dnes hovoila, e kdy dluh okamit uhradm, jestli alobu sthnou. Bohuel nesthnou. Mete mi prosm poradit. Velice dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste ve vyjden k alob uvedla veker skutenosti, kter jste napsala, abyste piloila oznmen o zesplatnn vru a nsledn i vpisy z bank prokazujc, e jste stky uhradila. Dle si znovu peliv protte smlouvu o vru, zvlt v sti o rozhodm zen, za bylo nco takovho ujednno. Je teba, abyste se v kadm ppad dostavila k rozhodmu soudu.
27.4.2012 - Dobry de, mam dotaz chtela bych se zeptat ja jsem dluznik vuci elektrine jsme bez svetla mame maleho vnoucka tak jsme zapojily svetlo na cerno ted na nas msto prislo mam moc dluhu nevim jak to splatit elektriku splacim exekucne prosim vas muzete mi poradit dekuji moc za blizkou odpoved
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila na poskytovatele elektiny a pokusila si s nm dohodnout spltkov kalend.
26.4.2012 - Dobr den ,pujil jsem kamardovi 10.tisic ten celou vc popr nemam dn doklady ani svdka o pujce .pouze sms zpravy kter zasilal z tel.kdy vrti k .tel ji nepouiv. Zjistil jsem si ,e je vedena na nj exekuce.Jakou mm anci uspt u soudu ?
Ven pane, pokud z sms zprv jednoznan vyplv, e jste pjil tuto stku vaemu kamardovi a tak je z nich zcela jasn adrest a odeslatel, potom mohou bt pouity jako dkaz u soudu. Vy proto mete podat alobu na zaplacen.
26.4.2012 - Dobry den chtel bych se zeptat nevite jak se exekutor dozvi zda jsem nabil neco v dedictvi.Priklad po otci zemrelem zbylo 150000kc v bance budu je moct vybrat z banky po ukonceni dedickeho rizeni.Abych mohl zaplatit notarku a taky poplatky za tatuv byt dekuji moc.
Ven pane, je nepochybn, e se exekutor dozv, e jste nabyl nco v ddictv. Pokud byste tedy stku, kterou zddte pevedl na nkoho jinho, pak by se mohlo jednat o pokus o zkrcen vitele. Nicmn poplatky notce a za byt, zaplatit mete.
25.4.2012 - Dobry den,chtel bych se zeptat,zda-li mam narok na vraceni davek v hmotne nouze. 19.12.2011 jsem byl propusten z vykonu trestu,21.12.2011 jsem se zaevidoval na UP v M.l. Trvale bydleni nemam,bydlim u sve rodiny-stridave. Az tento mesic jsem byl zadat o davku v hmotne nouzi-zatim vyjadreni neprislo. Proto bych se chtel zeptat,zda-li narok na hmotnou nouzi mam,ci nemam a na zpetne vraceni od prosince doposud. Dekuji. S pozdravem Stransky
Ven pane, bez znalosti konkrtnch okolnost Vm nemohu poradit. Podle zkona o pomoci v hmotn nouzi za osobu v hmotn nouzi me orgn pomoci v hmotn nouzi povaovat t osobu, kter v danm ase s ohledem na neuspokojiv sociln zzem a nedostatek finannch prostedk neme spn eit svoji situaci a je ohroena socilnm vylouenm zejmna jestlie je proputna z vkonu trestu odnt svobody. Podle zkona vznik nrok na pspvek na ivobyt a doplatek na bydlen v den splnn podmnek stanovench tmto zkonem. Tato dvka nle osob ode dne, kdy splnila vechny podmnky nroku na dvku, nejdve vak od prvnho dne msce v nm bylo zahjeno zen o piznn dvky.
25.4.2012 - Dobr den,chtl bych vs poprosit o radu.Mm bratra,kter m podal,abych mu pjil penze na koupi bytu s tm,e m tento byt hned po koupi daruje, co tak udlal-mm smlouvu darovac se zzenm vcnho bemene a to v roce 2005. Te jsem ale zjistil, e m bratr dluhy a mm obavy, abych o svj byt nepiel, kdy byl prvnm majitelem on i kdy za m penze.Dkuji za odpov
Ven pane, v ppad, e k darovn bytu dolo ji v roce 2005, pak se nemuste obvat, e byste piel o svj byt. Ppadn nroky jsou ji promlen.
24.4.2012 - Dobr den prosm o radu, jsme s manelem 15 let z toho tme 3 roky manele. Mme dv dti 4a8let. Nyn, jeliko si manel nael milenku a vem to veejn oznmil, chce zit majetek - mme rodinn dum novostavbu na hypotku, j jsem bohuel v soucasn dob bez zamstnni. Chtla bych se zeptat, jestli mm vzt variantu, ze pijmu 700 tisc K za vyrovnan na dome a dum bude peveden na manela, kde ns pry s detmi nech dl t to chce ale podepsat pouze na 5 let nebo to mm VE nechat na soudu soudn cestou, kdy nad rozvedou a tozdeli majetek, manel mi vyhrouje, ze doke ze jsem do toho nic nedala, byla jsem na matesk dovolene, a ze vlastn nakonec o VE pijdu nebudu mt nic. Zajmalo by me jak soud ur kam mme scdetmi jt nevm i dlat, jestli pijmout jeho nabdku, bojm se abych potom nepila i o dti kdyz mu zstane dum a j budu mt pouze 700 tisc? Dkuji za odpovd Michaela Zikanova
Ven pan, z Vaeho dopisu mi nen jasn, na co se vztahuje ona ptilet lhta. Z Vaeho dotazu tak bohuel nevyplv, zda jste si dm podili a po uzaven manelstv, nebo jet ped nm, co by mlo vliv na to, zda je dm soust spolenho jmn manel nebo nen. Zkon nepipout asov omezen zen spolenho jmn manel. Toho, e byste pila o dti se bt vbec nemuste, jeliko je nepochybn, e se o dti starte a dti v tomto vku potebuj matku. Abych Vm mohla lpe poradit, potebovala bych znt bli okolnosti Vaeho ppadu. Doporuuji Vm, abyste se se svm dotazem obrtila na advokta.
24.4.2012 - dobr den, prosm o radu. Dlunk m dlu rok penze. M ekl , e nejdve musel zaplatit dluhy finannmu adu, e finann ad m pednost. Je pravda, e je to v zkon?
Ven pan, finann ad m pi placen dluhu pednost pouze v ppad, kdy je nazena exekuce pro vce pohledvek. Pokud Vm dlunk dle odmt platit, podejte na nj alobu pro zaplacen.
24.4.2012 - Dobr den,syn m od soudu ureno vivn na dt 500.-K(to kdy bydleli s ptelkyn spolu). Ped rokem piel o prci a ptelkyn ho vyhodila . Te, mli stn a pan soudkyn rozhodla vi vivnho na dt 2500.-K a zptn doplatit ten rok a to 26000 K hotov snad do 15-ti dn.Soudkyn ekla,e na P voln msta jsou, tak ji nezajm,e syn prci nem a njakm prmrem dola na stku 2500 K.Myslm si,e tch 26000 je patn,e by ml zaplatit 13x500,kter mu byly pvodn ureny a ne 2000,o kter si te ekla prvn zstupkyn synovy exptelkyn..A mohl by podat soud o spltkov kalend? A jet jedna vc.Co se stane,kdy dl nebude mt pjem nebo jen obasn,njakou brigdu a tak .... a podle toho bude ty alimenty platit ,teba jen 1000K nebo jak bude mt penze?Myslte,e dost o snen aliment by mohla bt reln?Prosm o radu a pedem dkuji.
Ven pan, jestlie s rozhodnutm soudu nesouhlaste, pak podejte odvoln. Pi uren vivnho pihl soud k odvodnnm potebm dtte, schopnostem, monostem a majetkovm pomrm a monostem povinnho. Ale tak je teba upozornit na to, e soud zkoum, zda se povinn nevzdal bez dleitho dvodu vhodnjho zamstnn i vdlen innosti, nebo jinho majetkovho prospchu a tak zkoum pro nepracuje a pihl i k tomu, e pracovn msta jsou voln.
23.4.2012 - DOBR DEN, MM DOTAZ OHLEDN EXEKUCE. MLA JSEM VRY POJITN, DLOUHODOB JSEM ONEMOCNLA A NYN MM STEN INV.DCHOD. BOHUEL MI POJIOVNA CARDIF ZAMTLA PLNN A NEMOHLA JSEM V݊I SPLTEK DODRET, S VITELI JSEM SE NEDOHODLA NA SN͎EN SPLTEK A NYN MM NKOLIK EXEKUC. JELIKO MI Z DCHODU NEMOHOU PROVST SRKY, TAK MM EXEKUCI NA MOVIT MAJETEK. NYN JSEM MLA VE SCHRNCE VZVU OD EXEKUTORA, E MM SPLCET 5000K, JINAK BUDE PROVEDENA EXEKUCE NA MOVIT MAJETEK, ALE V TAKOV V݊I NEMOHU SPLCET A JET JE TO V POAD DRUH EXEKUCE. 1.DOTAZ: MM NJAK ANCE NA SN͎EN SPLTEK? 2.DOTAZ: MَE EXEKUTOR DRUH A DAL EXEKUCE ZABAVIT MAJETEK, KDY JET NEBYLA PROVEDENA PRVN EXEKUCE?( NESMM JAKKOLI NKLADAT S MOVITM MAJETKEM) VELICE DKUJI ZA V AS A ODPOV.Marie
Ven pan, vzhledem k tomu, e mte nkolik exekuc a nejste je schopna splcet, tak Vm doporuuji, abyste podala nvrh na oddluen. Doporuuji Vm tak, abyste se obrtila na exekutora se dost o pravu spltkovho kalende. Pokud jde o dal exekuce, tak v ppad, e bude nazena exekuce na majetek na nj ji nazena je, pak se dal dlunk me k tto exekuci pipojit.
23.4.2012 - Dobr den, nemm dobr vztah ke svmu otci.Neiji s nm ji od pti let. Chtl bych se zeptat ,zda je mon se vzdt ddictv jet v dob,kdy otec ije? Dkuji mnohokrt S pozdravem Kubala
Ven pane, ddictv je mon odmtnout a po smrti zstavitele. Nen to mon uinit jet za jeho ivota.
23.4.2012 - Dobr den, mm dotaz mme schvlenou insolvenci, soud probhl letos v Lednu, nyn mme docela velk peplatek (vrcen dan za losk rok), fin. ad nev zda m penze zaslat i nikoli.Mme na tento peplatek nrok? Nebo nm ho me sprvce vzt?.Dkuji za radu.
Ven pan, peplatek m bt zasln insolvennmu sprvci, kter nadle rozhodne jak s nm naloit.
22.4.2012 - Pkn den, prosm mu si ve sttnm byt kde bydlm nkolik let a njemn smlouva je na mne zruit trval pobyt? Je povinn mt ve sttnm bytu pihlen trval pobyt? Mu tak o byt pijt kdy v tomto mst pracuji a plnm si vechny povinnosti spojen s tmto bytem.Chci si pihlsit trval pobyt k otci do jinho msta-okresu, do rodinnho domu, kde se tak zdruji. Dkui za odpov.Michael
Ven pane, nen nutn, abyste ml v byt pihlen trval pobyt. Jestlie mte trval pobyt nkde jinde, na njemn vztah vliv mt nebude.
21.4.2012 - dobr den , chtl bych se zeptat jakm stylem se bude rozhodovat v ppad rozvodu o insolvenci manel , pesnji eeno jak se rozdl dlun stka . Dkui za odpov .
Ven pane, vyhlenm insolvence dojde k zniku spolenho jmn manel a nsledn bude muset bt toto spolen jmn manel vypodno. Bude tak ureno, jak majetek, jak dluhy, pat ktermu z manel.
21.4.2012 - Dobr den,chci se zeptat jestli je njak ance u soudu a jak j doshnout aby matce mch dt vymily alimenty na 10 let dceru 1500,- a syna 16 let 3000,- kdy je jejich matka na matesk dovolen,ale ije v domcnosti s ptelem se kterm m 1,5 roku dt.Pivydlv si ve svm kadenictv.Dti a m opustila ped 3 roky a nijak se nepodlela na jejich vivnm a zjem o dti z jej strany taky nebyl.Chtl jsem takov vivn a matka dt chce pispvat jen 1000,- na ob dti msn.Soudkyni vbec nezajm e se o dti nestarala a neplatila ty roky na n a o zptnch alimentech nechtla ani slyet.Je vbec njak spravedlnost???Dkuji za odpov Michal
Ven pane, vivn na nezletil lze piznat a ti roky zptn. Jestlie se tedy jejich matka o dti nestarala a ani nikterak na jej vivu nepispvala, pak mte prvo poadovat po n vivn za uplynul ti roky. Ve vivnho bude urena nejen s ohledem na poteby dt, ale tak s ohledem na vdlek jejich matky. Bude tedy teba prokzat, kolik si pivydlv ve svm kadenictv.
21.4.2012 - Ven pan doktorko, prosm o radu, zda mus bt znalcem jmenovanm soudem dle 59 ObchZ ocenn majetek dle 196a odst.3 i v ppad smlouvy o prodeji podniku uzaven dle 476 a nsl. ObchZ, kdy prodvajcm je podnikajc fyzick osoba a kupujcm prvnick osoba s.r.o. a vdy je 100 % vlastnkem tent podnikatel. Pokud ano a nebylo- li tomu tak, zda je smlouva o prodeji podniku absolutn neplatn? Dkuji za odpov ilhav.
Znalec mus bt jmenovn soudem. Smlouva by mohla bt i neplatn bez ocenn znalcem.
20.4.2012 - Dobr den, chtl bych se zeptat, vzal jsem si hypotku na byt a byla 100 % ast banky. Byt stl 950 tisc K, uhradil jsem dle banky jen 6 tisc na jistin, take je alovno 944 tis + rokya poplatky, celkem asi 1,2 mil. K. Byt dle odhadu m cenu 600 tis, byl prodn v drab za 490 tis. Zajm m jestli banka bude po m vymhat ten rozdl i nikoli ? V t dob byla odhadn cena bytu 950 a nyn 600, j nemm dnch prv ovlivnit to, abych z drabou nesouhlasil. Dkuji za odpov. Libora Ivan
Ven pane, vzhledem k tomu, e jste si pjil od banky stku 950.000,-K, pak po Vs bude banka poadovat celou tuto stku vetn psluenstv, tedy bez stky, kterou jste ji uhradil a to bez ohledu na cenu bytu.
20.4.2012 - Dobr den,od 1.9.2011 do 5.2.2012 jsem pronajmala byt njemci. Njemn smlouva byla ukonena,kauci jsme jim vrtili. Nyn pilo vytovn za vodu, teplo a ost. sluby a dle mho vpotu mi bv. njemce dlu 4.200 k. nevm,kam se odsthovali, na trvalm pobytu nebydl. prosm o radu,jak mm postupovat, kdy nechci o tyto penze pijt? Je nutn se obrtit na soud nebo to lze eit jinak? Mockrt Vm dkuji za odpov.
Ven pan, pokud se nemete se svmi bvalmi njemnky nijak spojit a nevte kde bydl, tak se obvm, e jedinm eenm je obrtit se na soud se alobou na zaplacen.
18.4.2012 - dobry den,chtela bych se zeptat.mam nekolik exekuci,veci co mam v byte-tv,sedacka,pracka......nejsou mym majetkem,mam na ne sepsanou smlouvu o vypujcce a to na 3 roky.muze mi je exekutor zabavit a odvest?je potreba,aby byla smlouva notarsky overena?dekuji martina
Ven pan, smlouva nemus bt notsky ovena, jde jen o to, abyste prokzala, e zazen Va domcnosti nen Vam majetkem. V ppad, e by pesto byl majetek zabaven, musel by vlastnk podat alobu na vylouen vc z exekuce.
17.4.2012 - Dobry den,chtela bych Vas poprosit o pomoc,ma mi prijit rozsudek od soudu,nesouhlasim s vyjadrenim soudu a chci se urcite odvolat,co a kolikrat a kam mam podat???Dekuji za odpoved
Ven pan, pokud jde o rozsudek v obansko prvn vci, mte 15 dn kdy mete podat odvoln. Pokud by lo o rozsudek v trestn vci je tato lhta 8 denn. Odvoln se podv odvolacmu soudu, co je v ppad, kdy byl soud I.stupn soud okresn, krajsk soud, v ppad kdyby soud I.stupn byl krajsk, pak je odvolac soud vrchn. Odvoln podejte v tolika exemplch, kolik je dalch astnk plus jedno, kter zstane u soudu. Kadopdn Vm doporuuji, abyste se obrtila na advokta.
17.4.2012 - Dobr den.Chtla bych vs poprosit o radu.S bvalm ptelem mme syna.Pi rozchodu jsme sepsaly dohodu o prav pomr ale u se mi ho nepovedlo dothnout k noti.Na malho se u rok nepiel podvat a 7 msc neposlal ani korunu.Neozval se ani kvly zplnomocnn kvly novmu zkonu o zdravotnch slubch dtem.Mu na zklad tto dohody po nm vymhat dluh exekun a lze ho njak soudn vyzvat k podepsn pln moci kvly tomu novmu zkonu?DKUJI.akoviov
Ven pan, k innosti dohody o prav pomr k nezletilmu dtti je poteba, aby tuto dohodu schvlil soud. Pokud jde o to, e Vm V ptel neposkytuje vivn na Vaeho syna, pak se mete obrtit na soud se alobou o uren vivnho. Prvo na vivn se nepromluje a lze je piznat vivnho pro nezletil dti za dobu nejdle t let ode dne zahjen soudnho zen. Pokud jde o podepsn pln moci, pak se obrate na soud, aby rozhodl o tom, e souhlas, respektive podpisu Vaeho ptele nen teba.
16.4.2012 - DOBR DEN,PAN DOKTORKO!PROSM VS JSEM S MANELEM JI ROZVEDEN,NEMME HOTOV MAJETKOPRVN VYPODN A DLU MI NA ALIMENTECH 40:000K VYLA MU INSOLVENCE!NEPOTEBOVAL NHODOU K TOMUTO KROKU MJ SOUHLAS?MM STRACH ABY MI NEZNEUILI OSOBN DATA.DKUJI ZA INFORMACI.PEJI HEZK DEN.JANA.
Ven pan, jestlie jste ji s manelem rozvedena, Vae spolen jmn manel zaniklo, akoliv jet nen vypodno. K nvrhu na insolvenci bval manel V souhlas nepoteboval, bhem insolvennho zen bude vypodno spolen jmn manel. S dluhem na vivnm se mete pihlsit do insolvence.
12.4.2012 - Dobry den,mam dotaz manzel dostal dedcitvi po svem tatovi ktery umrel a byl jediny syn ale n si to nevyzvedl a vzali jsi to neprima rodina a manzel na to narok . JE TO UZ 5LET JAK DLOUHO TRVA PROMLCECI LHUTA , ma manzel na to jeste pravo to ziskat zpet dekuji za odpoved nikol hezky den
Ven pan, jestlie v rozhodnut, kterm bylo ddick zen skoneno, je uveden V manel jako ddic, potom m V manel prvo zskat ddictv a dn promlec lhta neb. V ppad vak, e by v tomto rozhodnut nebyl jako ddic uveden a zjistilo se a po projednn ddictv, e je oprvnnm ddicem, pak me doadovat vydn ddictv t roky od prvn moci rozhodnut, jm bylo ddick zen skoneno.
11.4.2012 - Dobr den,chtl jsem se zeptat,zddil jsem po matce podl 1/24 orn pdy,kter nen vykolkovan a nikdo vlastn nev jak kousek pdy mu pat.Ve smlouv kterou jsem podepisoval je napsno,e kdy se nemovitost bude prodvat,mus s prodejem souhlasit kad. Na tuto st mi byla uvaleza exekuce a piel mi pkaz na prodej nemovitosti.Me exekutor nemovitost prodat? Dkuji za odpov Zdenk
Ven pane, to, e jste zddil podl ve vi jedn tyiadvacetiny orn pdy znamen, e jste sdlil ideln st tto pdy a tedy nikoliv dn konkrtn kousek. Exekutor m prvo nemovitost, respektive V podl prodat.
11.4.2012 - DOBR DEN PROSIM O RADU .ZEMREL MI OTEC A JA JSEM JEDINY UCASTNIK DEDICKEHO RIZENI .OTEC MEL ALE ZNAMEHO KTERY MEL KLICE OD BYTU MEHO OTCE A VYRIZOVAL POHREB.NOTARKA HO VOLALA K RIZENI ON SE NEDOSTAVIL PORRVE SE OMLOUVAL A NA PODRUHE VUBEC NEREAGOVAL.TUDIZ MI PANI NOTARKA UDELALA PREDBEZNE OPATRENI K VYDANI KLICU Z NEMOCNICE ABYCH SE DOSTAL DO BYTU.KLICE JSME ZISKAL ALE ZJISTIL JSEM ZE TEN PAN VYMENIL ZAMEK A JA SE TAM NEDOSTANU PRITOM MI Z DELIL ZE JSOU TAM ZBRANE TAKE.NOTARKA MI REKLA AT OHODNOTIM BYT ALE JAK KDYZ SE NEDOSTANU DOVNITR MUZU JA NA ZAKLADE PREDBEZNEHO OPATRENI OD NOTARKY VYMENIT ZAMEK.A CO STIM KDYZ TAM BUDE MIT TRVALE BYDLISTE TEN PAN A NIC NEREAGUJE .DEKUJI MNOHOKRAT
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na soud s nvrhem na zajitn ddictv, aby soud zapeetil byt Vaeho otce. Pokud jsou v byt vymnn zmky a Vy nemte kl, pak me bt byt oteven za asti Policie R pro opaten plnho podkladu pro rozhodnut a pro zajitn ddictv, to ve podle ustanoven 175g obanskho soudnho du.
9.4.2012 - Dobr den na svou osobu jsem musela vyhlsit insolvenci-manel mi ji podepsal..Nyn manel se chce rozvst a vyhodil ns z domu.SJM je polovina domu mho a na insolvenci se dm nevztahuje,protoe si manel vzal na sebe hypotku a tud se to domu insolvence netk.Mm spltkov kalend.Jak nyn postupovat,kdy vm e i manel m pote se splcenm a dm je v zstav Hypoten banky.Mm nrok na vyplacen z domu a pokud manel nechce nebo nem m jak vyplatit,jak se vci e??Navc se mnou nekomunikuje!Dkuji za odpov
Ven pan, spolen jmn manel zaniklo okamikem vyhlenm insolvence. Mus bt v insolvennm zen vypodno. Jestlie je tedy polovina domu Vae, pak i tato polovina je soust majetkov podstaty, kter bude urena v insolvenci a spad tedy do insolvence. To co spad do spolenho jmn manel a to co je vlunm majetkem Vam i Vaeho manela, bude prv ureno soudem pi rozhodnut o vypodn spolenho jmn manel.
7.4.2012 - Dobr den, mm 48 pokut od dopravnho podniku.ponaje rokem 2008. V pondl jsem se dozvedel v zamestnn e dola exekuce na plat 27000 za je jednu pokutu. pohledavky odkoupilo asi 6 ruznych firem, 18 pokut m stle dopravn podnik. Mu udlat nco pro to, aby to u soudu dali do jednoho zen s jednemi naklady na soudn zen atd?-tm myslim soudy co jet nebrobhli.jzdn sem neplatil, protoe jsem ml asto sotva na jidlo(co m neomlouv). Mockrt vm dkuji za odpoved
Ven pane, pokud bylo u jednoho soudu zahjeno vce zen ve vci, kter se tkaj t astnk, co by byl V ppad, pak me soud tyto vci spojit ke spolenmu zen. V tomto ppad pokud tedy u dolo k zahjen zen, podejte nvrh na spojen vc ke spolenmu zen. V ppad, e nvrhy na zahjen zen jet nebyly podny, pak Vm doporuuji, abyste se obrtil na Dopravn podnik a pokusil se s nimi dohodnout na ppadnm spltkovm kalendi. Tak se mete obrtit na ty dal firmy, kter odkoupily Vae pohledvky.
6.4.2012 - Dobr den, prosim o Vai radu, rozela jsem se s ptelem,protoe m zmltil.Mme spolu syna a chtli by jme ho oba do vchovy, ale ozvali se svdci e ptel syna mltil,a te je obvinn z trn sven osoby a osoby ijc ve spolenm dom.J jsem taky vypovdala ale te jsme se domluvili,e o syna dat nebude a j bych chtla trestn oznmen sthnout ale nejde to a navc bych mohla bt obvinna j za kivou vpov,nemohla by jste mi poradit jak mm vypovdat abych neublila sob a jak bych trochu pomohla bvalmu pteli?Moc dkuji
Ven pan, vzhledem k tomu, e V bval ptel je zjevn nsilnk, a e zmltil Vs a choval se stejn i k Vaemu synovi, pak Vm nedoporuuji mnit vpov. Vzhledem k tomu, e jednnm Vaeho bvalho ptele byl pokozen V nezletil syn, nen pravdpodobn, e by mu byl sven syn do pe.
5.4.2012 - Dobry den, chci rodat byt na kterem je exekuce.... muzu takovej byt prodat? A novej majitel musi zaplatit exekucni dluh? Dekuji
Ven pane, jestlie byla nazena exekuce prodejem Vaeho bytu, pak by prvn kon tkajc se tohoto bytu byl neinn, prodat byste ho tedy nemohl.
5.4.2012 - dobr den, porate prosm. Byla jsem spn u soudu a mm rozsudek pro uznn. Pokud m vak mj dlunk vce dluh, me na sebe vyhlsit konkurz? a tm pdem se vyvlct z dluh. Dlunk je OSV dkuji
Ven pan, v ppad, e by V dlunk byl pedluen, me opravdu podat nvrh na vyhlen konkurzu. Pokud ho vak nepodal, pak Vy podejte nvrh na exekuci, jeliko mte vykonateln titul exekun. V ppad, e by V dlunk ji podal nvrh na prohlen insolvence, nvrh na vyhlen konkurzu, pak se mete jakoto jeho vitel do insolvennho zen se svoj pohledvkou pihlsit.
4.4.2012 - Dobr den, prosm o radu:muj syn dostal dum od me matky, k tomu vet stku penz od n a ode mne tak. nen enat, ale ted ji ije s drukou a maji dceru.On ije zatm s n v jejm byt, dm dostal kdy byl jet sm.V ppad e by se nco stalo s nm, kdo m nrok na ddictv. Pokud dcera, je mono ustavit njakho hldae na tento majetek? Je j ted 5 let. Jeho druka toti o niem jinem nemluv ne e by bylo ve jej. Dkuji
Ven pan, v ppad, e by V syn nesepsal zv a nevzal si svoji druku, pak by ddila veker majetek jeho dcera. V tom ppad by jej matka mohla s majetkem dcery nakldat pouze se souhlasem opatrovnickho soudu. Je tak mon v odvodnnch ppadech, kdyby majetkov zjmy dtte mohly bt ohroeny, ustanovit pro zvenou ochranu jeho jmn opatrovnka.
4.4.2012 - dobry den prosim mohla byste mi poradit ma dluhy ktere nevznikly z podnikani ale kdysi jsem vlastnil zivnostensky list mel jsem i pujcku na rozvoj podnikani kterou splacim ale do insolvence to nechci hlasit,prijde se na to?
Ven pane, vzhledem k tomu, e pjku stle splcte, je velmi pravdpodobn, e se na to v prbhu insolvenho zen pijde. Vitel budou vyzvni, aby pihlsili do insolvennho zen sv pohledvky. Proto Vm doporuuji, abyste nic nezatajoval.
2.4.2012 - Dobr den, Ml bych dotaz jsem v insolvenci u 1 rok zaplatm celch 100% do 4 let. Mm monost dostat nkde hypotku na nkup btu. Dkuji Pokorn
Ven pane, doporuuji Vm, abyste se obrtil na svho insolvennho sprvce, nicmn mm za to, e vzhledem k tomu, e jet nemte splaceny sv dluhy a jste v insolvenci, pak Vm dn banka hypotku neposkytne.
2.4.2012 - Dobr den pan doktorko, mm k Vm dotaz ohledn exekuce.Manel m exekuci na plat,kter se nyn zaala strhvat z platu.Bohuel minul tden mu pila dal exekuce na plat, bohuel daleko vy.Chtla bych se zeptat,jeslli se exekuce plat postupn,nejdve jedna a a se doplat,tak pjde na adu dal?A mj druh dotaz,me exekutor zmnit exekuci ze mzdy na majetek?Jeliko manel nevlastn nic a bydlme u mch rodi,byla bych velice nerada,abych je do toho zatahovala.Dkuji moc za odpov. Peji krsn den Kristna Dufkov
Ven pan, pokud jim jde o srky ze mzdy, tak ty lze provdt a do urit ve, nesm bt postieno zkonem stanoven minimum. Pi exekucch soubn postihujcch nrok povinnho na mzdu se uspokojuj pohledvky oprvnnch podle svho poad Exekutor opravdu me postihnout i majetek Vaeho manela a potom budou muset tedy Vai rodie prokazovat, e majetek pat jim a nikoliv Vaemu manelovi. V ppad, e by exekutor nezmnil zpsob exekuce, pak by byly dluhy uspokojovny postupn z platu Vaeho manela.
1.4.2012 - Dobry den, muzete mi prosim poradit?Chtela bych vedet jestli zodpovidam za dluhy ( smenky) ,ktere podepsal muj byvaly manzel jeste 2 roky pred rozvodem,bez meho vedomi,coz potvrdil i u soudniho rizeni vedenem o SJM.Smenky jsou na milionove castky,podepsane jim,jeho synem z 1.manzelstvi a veritelem.Jsou vubec platne?Soud je sice neuznal protoze jsou promlcene(nebyly uplatneny do 3 let od podani zadosti o rozdeleni SJM),ale kdyby byvaly manzel umrel a doslo by na dedicke rizeni,budou se brat vpotaz,kdyz se veritele prihlasi?SJM neni dosud vyreseno.Penize pouzil na stavbu domu pro jeho syna.Jsou platne smlouvy o budouci smlouve,uzavrene jenom jednim z vlastniku nemovitosti o tom,ze az bude nemovitost v jeho vylucnem vlastnictvi a ne v SJM,tak ji na nej prepise? Velmi Vam dekuji.Jana Bajkovska
Ven pan, pokud jsou nroky ze smnek ji promlen, nen mon je uplatnit a to ani v ddictv. Jeliko jde o smnky v takto vysok stce a Vy jste k nim nedala souhlas, pak jsou takovto zvazky relativn neplatn, protoe jejich rozsah pesahuje mru pimenou majetkovm pomrm manel a byly pevzaty bez souhlasu jednoho z manel. Pokud jde o platnost smlouvy o smlouv budouc uzaven jen jednm z vlastnk nemovitosti, pak takov smlouva je platn.
1.4.2012 - Dobry den, pani doktorko, prosim o radu.Jiz 13.rokem se soudim s byvalym manzelem o SJM.Mame 4 nemovitosti nabyte za manzelstvi,ktere maji podle soudnich odhadu pri rozdeleni na 2 a 2 stejnou hodnotu.Soudce vsak bezduvodne rozhodl o vetsi polovine pro byvaleho manzela,protoze podnikal.Po mem odvolani byl spor vracen soudci a bylo mu narizeno nove rozdeleni , a o bez dalsiho dokazovani,jenom vyjadreni byvaleho a moje.Na konci dubna mel byt vynesen novy rozsudek v muj prospech.Muj byvaly manzel vsak pred par dny nahle zemrel.Co se bude ted dit ?Bude pokracovat rizeni o SJM,dostanu pulku,tedy 2 nemovitosti a pak bude dedicke rizeni ?Pozastavi se soudni rizeni a zacne rizeni o dedictvi ?Ma dva syny z prvniho manzelstvi,kteri vsechny nemovitosti uzivaji a brani mi v uzivani.Tak to bylo i za manzelstvi.Ja musela jenom prihlizet,jak ty domy pronajima nebo v nich podnika bez meho souhlasu.Byv.manzel mi vyhrozoval smrti.Vim, ze mam pravo okamzite uzivat nemovitosti,ale jak to mam v praxi udelat ?Nasilim ?Jak bude delit nemovitosti notar a jak to dlouho trva ?Da se odvolat proti jeho rozhodnuti ? Moc Vam predem dekuji. Marta Zaludova
Ven pan, doporuuji Vm, abyste podala nvrh na peruen zen o vypodn SJM, aby bylo perueno zen do t doby, ne bude v ddickm zen uren okruh ddic a nsledn navrhnte, aby tyto ddici vstoupili na msto Vaeho bvalho manela v zen o vypodn spolenho jmn manel. Pokud jde o dobu trvn zen, lze to jen tko odhadnout, li se to ppad od ppadu.
31.3.2012 - Dobr den,pan JUDr.dcera nechv u sebe v dom zatm pespvat svho bratra,ten piel o prci a jeho ptelkyn ho vyhodila tzv. na dlabu a dala ho k soudu ,e neplat na dt,take mu hroz jet ke vemu exekuce. Jene on nem ,krom pr svrk ,absolutn nic.Mj dotaz je,jestli je njakm zpsobem,ppadnou synovou exekuc, ohroena i dcera.Syn tam nen nijak pihlen,jen je tam.Dcera ho iv a on j naopltku pomh kolem domu a na zahrad.Dkuji Vm za odpov .
Ven pan, pokud nem bratr Va dcery u n trval bydlit, tak nen pravdpodobn, e by nco Va dcei hrozilo. V ppad, e by pesto piel exekutor, tak bude muset prokazovat, kter vci pat j.
30.3.2012 - Dobry den mnel bych dotez mam pujcku a rucitele mne delaji rodice jelikoz jsem nemohl platit tak banka oslovyla rucitele ten pohledavku plati tak jak se ma ted jim doslo ze se to ma zaplatit najednou nebo hrozi exekuce .Otazka zni otec ja a bratr sme se dohodly ze majetek se prepise na meho bratra a mne bratr vyplati a takze se prepral rodiny dum pozemek a veskerej majetek co je na pozemku a v domne na meho bratra a rodice tam maji jen misto na doziti takze zadny majetek jim nepatri je to vse prepsane a notarsky podepsane a nabyte pravni moci ze majetek je bratra muze exekuce jim neco zabavyt?nebo nemaji zadny pravo na tu jistou adresu neco takoveho smnerovat dekuji za odpoved.
Ven pane, v ppad, e byste Vy nebo V ruitel pevedl majetek na dal osobu, byly by tyto prvn kony neinn vi Vaim vitelm. Ruitel, tedy Vai rodie mohou bt postieni exekuc. V ppad, e by nemli dn majetek, pak mou bt postieny exekuc jejich pjmy, nejenom movit i nemovit majetek.
29.3.2012 - V loskm roce zemel mj manel na infarkt,bylo mu 47 let,byl zamstnan.Protm zkony o nrocch na vdovsk dchod,u mi hlava nebere.Je mi 45 let,jsem nezamstnan,iji s 22 letou dcerou,kter momentln pracuje. Podala si pihlku na vysokou kolu.J zejm nemm nrok ani na ron vdovsk dchod?A dcera,pokud se na kolu dostane, me dat o sirot dchod?Jedn se o denn studium,ili bude rovn nezamstnan.Prosm o Vai odpov.Nerada bych,aby mj dotaz vyznl ve smyslu nco zskat finann na kor ztrty manela,jen chci dodret n spolen cl-zajistit dcei vzdln.Dkuji Vm. Peji hezk den.
Ven pan, jestlie V manel splnil ke dni smrti podmnku potebn doby pojitn pro nrok na invalidn dchod, kter in 5 rok, tak Vm nle po dobu jednoho roku od smrti manela vdovsk dchod. Jestlie Vae dcera zane studovat na vysok kole, pak Vm vznikne nrok na vdovsk dchod znovu a to v ppad, e zane studovat do 5 rok po zniku Vaeho nroku na vdovsk dchod. V okamiku, kdy Vae dcera zane studovat na vysok kole, vznikne j nrok na sirot dchod.
28.3.2012 - Dobry den chtel bych se zeptat kdyz z dedim vuz a mam exekuce a trvali pobyt na mestkem urade.To znamena ze exekutor nevi kde bydlim treba v jinem meste .Jak mi muze zabavit vozidlo musi ho on sam najit nekde nebo staci kdyz me zkontroluji policiste pri normalni kontrole vozidla a zabavi ho oni. A zamestnany nejsem nikde tudiz nevim kde by me dohledali exekutori.Dekuji mnohokrat.
Ven pane, to, e se stanete vlastnkem vozidla, zjist exekutor sm. Policist pi ppadn kontrole nemaj prvo Vm vozidlo zabavit, to m pouze exekutor. Mm za to, e exekutor zjist, e jste se stal majitelem vozidla z centrln evidence vozidel.
28.3.2012 - 28.3.2012-Dobr den,mm dotaz.Mm byt v osobnm vlastnictv v dom,kter spravuje bytov drustvo.To mi pedepisuje kad rok pevn zlohy spojen s uvnm bytu.Ve tto zlohy je podmnna potem osob ijcch v domcnosti.Do roku 2002 jsme byly 3 osoby.Moje dcera bydl po pronjmech a ji 10 let u m nebydl.M ale u m trval bydlit.Jsme tedy v byt 2 osoby.Pesto,e jsem to ji nkolikrt hlsila na drustvu,nechce to respektovat.Pr je smrodatn trval bydlit.Je to pravda? Dkuji za odpovd.
Ven pan, smrodatn je to, zda u Vs fakticky Vae dcera bydl, nikoliv to, e tam m trval bydlit.
28.3.2012 - Dobr den chtel bych se zeptat kdyz se u konci dedictvi a ja z dedim nemovitost priklad byt .Musim ja jit na katastr nemovitosti a udelat list vlastnictvi na moji osobu. Nebo to jiz dela notar pri dedickem rizeni a uvedeme na katastr.Dekuji mnohokrat.
Ven pane, zmna vlastnka v katastru nemovitost bude provedena soudem zznamem.
27.3.2012 - Dobr den, mm pronajat 2 mstnosti k podnikn a se souhlasem majitele e dle podnajmm. Dostal jsem nabdku, abych za platu v tomto mst umonil sdlo jin firmy. Majitel domu s tm souhlas, ale vid zde urit nebezpe. je mono formulovat smlouvu tak, abych v ppad neplacen mohl podat nvrah na obchodn rejstk, aby bylo vymazno sdlo tto jin firm y, abych ebyl ohroen nap. v ppad dluh tto jin firmy. Dky moc
Ven pane, ustanoven smlouvy, kter by Vs v ppad neplacen opravovalo k podn nvrhu k vmazu sdla firmy z obchodnho rejstku by bylo neplatn a k podn nvrhu na vmaz z obchodnho rejstku by Vs neopravovalo. Jestlie tedy mte obavy z monch dluh spolenosti, pak Vm doporuuji, abyste neumooval tto firm umstit sdlo ve stejnch prostorch, jako je mte Vy. V ppad, e by byla nazena exekuce, by mohl exekutor zabavit i V majetek.
27.3.2012 - Zaplatil jsem exekutorovi v jeho sdle plnou vi exekuce. Na zvr mn byl pedloen formul k podpisu, e se vzdvm monosti si stovat (podat nmitku) proti vi odmny exekutora. Kdy jsem to odmtnul podepsat (odmna se mi zdla opravdu nepimen - skoro 150%), bylo mi sdleno, e na katastru bude leet exekutorsk zpis, dokud to nepijedu podepsat. M na to exekutor nrok a jak se mohu ppadn brnit? Dkuji.
Ven pane, pokud nesouhlaste s v odmny exekutora, mete proti pkazu k hrad nklad exekuce podat nmitky u exekutora do osmi dn od doruen. V ppad, e exekutor v plnm rozsahu nmitkm nevyhov, postoup je bez zbytenho odkladu soudu, kter o nmitkch rozhodne do 15 dn.
26.3.2012 - Dobr den,prosm o Vai radu,mm obecn byt a ped 6.ti lety ,jsem si nasthovala ptele,na smlouv nen pouze v evidennm list ale je slovk m nahlen trval pobyt.Chtla bych nyn byt vymnit a on ,e s tm nebude souhlasit a chce finann odstupn,m vbec takov prvo?Mu ho sama odhlsit?Dkuji vm velice za odpov/nepracuje a na njemn ani nepispv/
Ven pan, pokud je njemn smlouva na Vae jmno, pak V ptel nem dn nrok na finann odstupn a ani se ho netk vmna bytu. Pokud jde o jeho odhlen, to mete tak provst bez jeho souhlasu.
26.3.2012 - Dory den,ja uz skutecne nevim,kam se mam obratit--10 let se neustale soudim o dedictvi ,jeden OS vydal pravomocne rozhodnuti v r.2OO3. kde jsme byli dva dedicove a protoze nedoslo k dohode,tak rozsudek byl oba kazdy jednou polovinou.Na druhem OS byl byl vydan platebni rozkaz v muj prospech a misto 1/2pozemku jen 1/4.Jeste v loni jsem podavala prosbu k predsedovi druheho soudu.Nejedna se o velkou castku-jedna se o princip-,muj manzel zacal jednani s advokatem,aby mu syn zaplatil dluznou castku-take z dedictvi syn nic nic nezaplatil,pote mi manzel zemrel a ja mela pocit,ze musim celou zalezitost dovezt do konce,,,,nejen nedovedlaale zadluzila jsem se,jsem v insolvencnim rizeni a take jsem ZTP/P-roztrousenou sklerozu a vic chorob,ktrere ji provazejicich,ted uz jsem plne upoutana na polohovaci posteli,nebo na voziku.Cely ten spor me znicil nejen financne,le hlavne psychicky.Nejvetsi problem byl v tom,ze jsem celych temer 10let nemohla do okresu,ktery je od nas 250km nemohla jet,zjistovat,atd.Ted,kdyz jsem sem se vpredlonskem roce prihlasila do ins.rizeni-tak jse se rozhodla k tomu,co mi vsichi cela leta radili--nech toho,nic nezmuzes,kradl kdyz byl maly,kradl i v dospelosti! tak jsem to nechala byt a nyni d velkym odstupem.v klidu-jsem nasla a precetla to prvni soudni rizhodnuti-tak jse nevedela co mam delat---jak je to mozne,ze dva soudy v jedne veci vydaji ruzna rozhodnuti? Ted jsem skutecne vse uverejnit a treba jak znela jedna z z rad-podat zalobu na stat---Je mi 68let a uz bych chtela jen opravdu tu spravedlnost.Muzete mi poradit-popripade i pomoci jsem s pozdravem Jaroslava Majerova Lachovice 18 382 73 Vyssi Brod tel.607 659758
Ven pan, bohuel bez znalosti vech doklad a konkrtnch okolnost Vm nemohu poradit. Doporuuji Vm vak, abyste se obrtila na advokta.
26.3.2012 - Dobr den chci se zeptat jak napsat dopis spolenosti cetelem o prominut dluhu, kter byl 20 000 K a nyn jsem u zaplatil pes 40 000 K a jet pod mi zbv doplatit 33 000 K. Vc u m v dren exekutor a vzhledem k m prcovn vytenosti v zahrani jsem se chtl zeptat jak dopis napsat a jakou anci asi mm. Dkuji Ondrek
Ven pane, vzhledem k tomu, e neznm podrobnosti Vaeho ppadu, tak Vm nemu poradit, jak byste ml pesn formulovat dopis adresovan spolenosti Cetelem. Nicmn v ppad, e by spolenost Cetelem Va dosti nevyhovla a dluh Vm neprominula, pak se obrate na exekutora a pokuste se s nm domluvit na spltkovm kalendi.
26.3.2012 - Dobr den. Mm dotaz ohledn ddictv. Pokud pijmu ddictv, jako zkonn zstupce za nezletilou dceru, kter dd po svm otci byt s hypotkou, a pot mi banka sdl, e nemm dostaten pjem na splcen hypotky, co se potom bude dt s bytem po bvalm manelovi? Me mi banka zabavit mj byt, kter vlastnm, nebo mi dt exekuci na plat? rda bych se zeptala pmo KB, ale bohuel mi nechtj poskytnou dn informace dokud nebude uzaveno ddick zen. Moc Vm pedem dkuji za odpov a peji hezk slunen den.
Ven pan, v ppad, e budete pijmat jako zkonn zstupce ddictv za nezletilou dceru, budete k tomu potebovat souhlas soudu. Pokud byste hypotku pevzala Vy, nemohla jste ji splcet, pak by byl prodn byt, kter zddila Vae dcera a vy byste doplatila rozdl. Doporuuji Vm, abyste se obrtila na note a zjistila, zda se banka pihlsila do ddickho zen a jak je dluh vysok. Pak byste mohla s bankou jednat eventueln o pevrovn.
26.3.2012 - DOBRY DEN, CHTL BYCH SE ZEPTAT ZDA JE PRAVDA E MA VYJIT V PLATNOS 1.4.TOHOTO ROKU NOVY TRESNI ZAKON
Ven pane, dn trestn zkon nem vejt v platnost 1.4.tohoto roku.
26.3.2012 - Dobry den, ale ja jsem se ptala na to jestly MA PRAVO MAJITEL UBYTOVNY ADAT O DOPLATEK NA BYDLEN S PENZ NA IVOBYT. Neomlouvan se za to co piu ale Vy Jste mi odpovdla a na druhou otazku. Dkuji Monika
Ven pan, z Vaeho dotazu nen jasn, jak by to ml majitel ubytovny dlat, aby dal o doplatek na bydlen pmo z penz na ivobyt. Myslte tm snad, e by se obrtil na ad prce?
23.3.2012 - dobry veer. Chtla bych se zeptat podala jsem na sebe insolveni.Krajsky soud tuto dost odmitl z duvodu patne napsaneho a nesrozumitelneho nvrhu. Muete mi poradit na koho se obratit se sepsanim nvrhu kolik to stoji. Moc dkuji
Ven pan, doporuuji Vm, abyste se obrtila s dost o sepis nvrhu na vyhlen insolvence na advokta. Pokud jde o cenu, tak to bude zleet na advoktovi.
22.3.2012 - Dobr den, mm dotaz. Manel dostal od svho otce pozemek jet ped uzavenm naeho manelstv, tud je majitelem pouze on. Te, ale chceme dokoupit jet st pozemku a tyto dva pozemky slouit tak aby jsme byli oba dva majitel. Jak podmnky pro tuto situaci plat. Slyeli jsme, e musme sepsat smlouvu, kter bude notsky oven. Je to pravda, nebo existuje i jin (levnj varianta), kde by ze m manel udlal spoluvlastnka. Moc dkuji za odpov.
Ven pan, jeliko je manel vlunm vlastnkem pozemk, pak ho na Vs me pevst cel nebo ideln polovinu psemnou darovac smlouvou.
22.3.2012 - Dobr den.Som matka 3 det ijca v Prahe...Poberm rodiovsk prspevok 3800 k no od roku 2012 mm nrok na 7600k.K tomu aby som to dostala potrebujem vybavi kadejak in rady ako pas dietata,potvrzen o pechodnm pobytu atd....tm pdom som im to tam ete neodovzadala a tm pdom mi posielaj stle 3800 k i ked mm nrok na 7600 k.A teraz otzka:Vrtia mi moje peniaze spetne?a Kdy?na rade mi pn radnk toti nic nevedel odpoveda,nechpu co tam vlastn dl ale na to som si u zvykla...A hlavne mi pn radnk poradil takto vec-na iados ktor musm vyplni(je to papr se lutm pruhem nahoe a vol sa Volba ve rodiovskho pspvku) mi radil aby som v bode C:kde vlastne volm v pspevku aby som vi dvky zakrtla od msce bezen a tak sa bojm aby som neprila o penze za nor a leden...Ten radnk mi tvrdil,e mi to ASI polou zpetne pak e se to dorovn no bol neprjemn tak proto si to overujem ...dky...
Ven pan, pokud Vm opravdu vznikl nrok na rodiovsk pspvek ve vi od zatku roku 2012, pak Vm bude vyplacen zptn i za msce leden a nor.
22.3.2012 - Dobr den. Mm dotaz, kter se tk m dcery z prvnho manelstv. Dcei je ji 19 let. Studovala uilit a dva msce ped zvrenmi zkoukami byla vylouena pro neomluven hodiny. Do koly nechodila, i kdy byla opakovan upozorovna, e pokud chodit nebude bude vylouena. Pot, co byla vylouena nastoupila na jinou kolu, ale opt do prvnho ronku. Do tto koly chod tak jen sporadicky a to cca jednou tdn, m opt njak neomluven hodiny. Msto koly si pivydlv brigdn bez smlouvy jako servrka. Je evidentn, e kolu zanedbv a mysln prodluuje dobu, po kterou si nrokuje vivn. Zrove si jet zadala o zven vivnho. Pijde mi to nemorln. Mohu v tomto ppad podat soud o snen vivnho, ppadn o zruen vyivovac povinnosti. Je na mst, kdy se domnvm, e platm vivn na dceru v rozporu s dobrmi mravy? Dkuji za odpov.
Ven pane, pokud Vae dcera opravdu zanedbv ppravu na budouc povoln a vydlv si sama, pak mete podat o snen vivnho i o jeho zruen. Vzhledem k tomu, e Vae dcera stle do koly chod a pipravuje se tedy na budouc povoln, nen pravdpodobn, e by byla vyivovac povinnost zruena, nicmn za danch okolnost ani nepedpokldm, e by dolo k zven vivnho.
22.3.2012 - DOBRY DEN PANI DOKTORKO MUZU VAS POPROSIT O ODPOVED DEKUJI.PO OTCI DEDIM BYT A AUTO A FINANCNI PROSTREDKY ALE MAM EXEKUCE A NECHCI ABYCH O TO PRISEL SPLACIM JE Z PRACE EXEKUCE.DA SE U NOTARKY VESKERY MAJETEK DAROVAT MATCE ABY EXEKUTOR TO NEMOHL POSTIHNOUT.RIKAM RADNE SPLACIM DLUHY V ZAMESTNANI.DEKUJI MNOHOKRAT
Ven pane, v ppad, e sv dluhy z nazench exekuc dn splcte, pak se nemuste obvat, e by byl postien byt a auto. V ppad, e Vm hroz ovem dal exekuce, je tato monost reln. Nicmn Vm nedoporuuji majetek darovat matce, jeliko by tyto kony byly vi vitelm neinn, jeliko by se jednalo o zkrcen vitel.
22.3.2012 - Dobr den. Za tden nabude prvn moc rozvod mho manelstv. Dnes mi manel sdlil, e je v insolvenci jako fyzick osoba,dluhy udlal v hostinsk innosti spolen se svoj pbuznou. Insolvenn nvrh podal ji v noru a zrove podal nvrh na konkurs. Bydleli jsme v mm dom, kter v prbhu manelstv rekonstruovali svpomoc a ze svch prostedk moji rodie. Manel tvrd, e se dluhy vztahuj i na m a e soudce dokonce zpochybn rozvod, a u m mu ji od loskho ervna nebydl a mm ji rok a pl jinho partnera. Ve vypodn SJM jsem vechny vci z manelstv ponechala manelovi, stejn jako vci z jeho podnikn, jejich hodnotu neznm a to, e vlastn byly imoje, jsem zjistila a pi rozvodu, barala jsem je jako majetek jeho firmy Nen mi jasn, v jak jsem situaci a pro bych mla trpt za to, o em jsem nevdla.Velice dkuji za odpov.
Ven pan, rozhodn nen pravda, e by soudce zpochyboval V rozvod. Pokud jde o dm, tak z Vaeho dotazu vyplv, e patil vlun Vm a e veker rekonstrukce hradili ze svch prostedk Vai rodie. To tedy znamen, e dm nebyl ve spolenm jmn manel a ppadn vypodn se ho nebude tkat, ani se ho nemohou dotknout manelovy dluhy. Pokud jde o znik spolenho jmn manel, tak to zanik bu rozvodem manelstv, nebo vyhlenm konkurzu. Nen mi zcela jasn jak vypodn spolenho jmn manel zmiujete.
21.3.2012 - Dobry den,memu manzelovi hrozi exekuce na majetek.Nejspis nas v brzke dobe navstivi exekutori.Chtela bychse vas zeptat,zda muzou zabavit i postylku a vybaveni detskeho pokoje,pracku a lednicku pokud mam 3deti?Taky jsem Vas chtela pozadat o radu tykajici se exekuce u meho otce.Na svuj invalidni duchod ma jiz dve exekuce zustava mu pouze zivoni minimum.Dale jsou v poradi dalsi dve exekuce a nyni ho navstivil exekutor ktery mu chce zabavit nabytek.Ma na nej exekutor narok nebo musi "pockat"nez budou vyrizene drivejsi exekuce? Velice dekuji za odpoved preji hezky den.Hana
Ven pan, pokud jde o dtskou postlku a vybaven dtskho pokoje, pak to zabrno bt neme, jestlie postlka je stle pouvna. Vybaven dtskho pokoje, kter je pro dti nezbytn, nap. skn, idle, tak bt zabaveny nemohou. Pokud by vak lo o njak nkladnj hraky, ty mohou exekutorem zabaveny bt. Praka a lednika, pokud mte po jedn, tak by nemly bt zabavovny, protoe je nezbytn potebujete. Pokud V otec m nazen exekuce na invalidn dchod a tyto exekuce jsou provdny srkami z invalidnho dchodu, pak je mon, aby byl postien i nbytek.
20.3.2012 - Dobry den,prosm o radu .moje bval ptelkyn tvrd e se mnou ek dt,ale j si nejsem jist jestli to ek se mnou. J nevm jak postupovat dle ,nevm kolik stoj testy otcovstv ,pokut o n zadm soudn a kolik mne to bude stt.Prosm o radu,jak se mohu brnit s prvnho hlediska.Dkuji prosm o radu.
Ven pane, vzhledem k tomu, e je to Vae ptelkyn a nikoli