Půjčka na účet třetí osoby

Stavební spořitelna České spořitelny

 • Jak probíhá čerpání úvěru poskytnutého Buřinkou?

 • Když podám Platební příkaz k čerpání úvěru, za jak dlouho budou peníze z Buřinky odeslány? Obdržím nějaké potvrzení o tom, že bylo čerpání úvěru provedeno?

 • Když dokládám účelovost úvěru, musím doložit originály faktur a dalších dokladů?

 • Jaké dokumenty k doložení úvěru u Buřinky je nutné překládat v originále?

 • Na jaké číslo účtu mám splácet úvěr od Buřinky?

 • Od kdy mám začít úvěr u Buřinky splácet?

 • Jak mohu změnit formu splácení u své smlouvy o úvěru?

 • Mohu zasílat mimořádnou splátku na překlenovací úvěr?

 • Je možné překlenovací úvěr jednorázově doplatit? Pokud ano, jak mám postupovat?

 • Mohu od smlouvy o překlenovacím úvěru / úvěru ze stavebního spoření odstoupit? Pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě mohu od smlouvy odstoupit?

 • S úvěrem mám sjednáno zasílání informací SMS nebo e-mailem. Jaké informace budu dostávat?

Nahoru


HTML:

BBCode:
Půjčka na účet třetí osoby