Půjčky rpsn

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Reálný příklad:
RPSN pro krátkodobě poskytované úvěry nemá příliš velkou hodnotu. Vzhledem k tomu, že naše úvěry jsou poskytovány maximálně na několik měsíců, je ukazatel RPSN neobjektivní.
U krátkodobých úvěrů je především důležité, aby si spotřebitel pohlídal, zda neplatí poplatky předem, zda nevolá na drahé telefonní linky či zda kvůli úvěru nemusí podepisovat smlouvy s životním pojištěním atd. Měla by ho taktéž zajímat výše konečné částky, kterou přeplatí.
Uvedeme Vám malý příklad neobjektivnosti RPSN při krátkodobých úvěrech:
Honza si vypůjčí od Karla 10.000,- Kč na novou televizi s tím, že mu je za 14 dnů vrátí. Za dva týdny Honza skutečně Karlovi 10.000,- Kč vrátil a navíc mu k tomu koupil DVD film za 500,- Kč. Karel tedy vydělal na zapůjčení 500,- Kč. RPSN v tomto případě by činilo 1164,26%.
Tudíž opatrně prosím s RPSN u krátkodobých úvěrů. Raději používejte staré kupecké počty. Půjčíš si tolik, vrátíš tolik.

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy o takové r, pro které platí následující rovnice:

kde

m je počet poskytnutých půjček,

Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,

ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,

n je počet plateb,

Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),

sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.
Z této rovnice se r zpravidla počítá numericky pomocí počítače (např. metodou půlení intervalu), neboť analytické řešení je obvykle příliš složité.
Kalkulačka RPSN: http://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver-rpsn.php?pozicka=10000&splatka=10500&doba=2&doba_interval=1&interval=2&naklad1=0&dni1=14&naklad2=0%2C00&dni2=0

Úvěr Počet splátek Výše splátky Administrativní náklady (jsou již součástí celkové výše, neplatí se navíc) RPSN Celkem zaplatíte
2 000 Kč 8 399 Kč 200 Kč 279,02% 3 192 Kč
4 999 Kč 12 799 Kč 500 Kč 243,15% 9 588 Kč
10 000 Kč 12 1 550 Kč 1 000 Kč 254,89% 18 600 Kč
15 000 Kč 12 2 299 Kč 1 500 Kč 245,95% 27 588 Kč
20 000 Kč 18 2 480 Kč 2 000 Kč 210,91% 44 640 Kč
30 000 Kč 18 3 699 Kč 3 000 Kč 207,83% 66 582 Kč
40 000 Kč 18 4 890 Kč 4 000 Kč 215,25% 88 020 Kč
50 000 Kč 24 5 370 Kč 5 000 Kč 193,00% 128 880 Kč

HTML:

BBCode:
Půjčky rpsn