Účtování půjčky ve skupině


Účtování účtové skupiny 35,36
Pohledávky ke společníkům
mohou vznikat zejména z těchto důvodů:
společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady – evidují se na účtě 353
MD
D
pohledávky za upsaný vlastní kapitál
400 000 Kč
353
419
Splacení nepeněžitého vkladu automobilem
150 000 Kč
042
353
Splacení 50 % peněžitého vkladu
125 000 Kč
221
353
Zápis ZK do OR
400 000 Kč
419
411
Doplatek druhých 50 % peněžitého vkladu
125 000 Kč
221
353DD
společníci si půjčili peníze ze společnosti a tyto peníze budou muset po uplynutí sjednaného období společnosti vrátit, do té doby má za nimi společnost pohledávku – evidují se na účtě 355
MD
D
Poskytnutí půjčky VBÚ
1 200 000 Kč
355
221
Splátka půjčky od společníka VBÚ
1 200 000 Kč
221
355
Přijatý úrok z půjčky VBÚ
15 400 Kč
221
662
Závazky ke společníkům
Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů:
Společnost rozděluje mezi společníky zisk, popř. jeho část – eviduje se na účtě 364
zdanění těchto příjmů (srážkovou daní – 15%) je výhradně povinností společnosti, společníci obdrží čistý příjem
MD
D
Přiznaní podílu na zisku
100 000 Kč
431
364
Srážka daně
15 000 Kč
364
342
Výplata podílu na zisku
85 000 Kč
364
221
Odvod daně finančnímu úřadu
15 000 Kč
342
221
Společníci půjčili peníze do společnosti – eviduje se na účtě 365
na tomto účtě se účtuje o krátkodobých půjčkách a úrocích
v případě dlouhodobých půjček se účtuje na účtě 479
jedná se o jev praxi zcela běžný – společnost je v platební tísni a tak jí vypomohou společníci
MD
D
Půjčka od společníka
1 000 000 Kč
221
365/1
Předpis úroku společníkovi
14 000 Kč
562
365/2
Splátka půjčky společníkovi
1 000 000 Kč
365/1
221
Výplata úroku společníkovi
14 000 Kč
365/2
221
Společníci jsou ve společnosti zaměstnáni – účet 366
pouze v případě, uzavře-li společník ve společnosti pracovní smlouvu, popř. některou dohodu
zdaňování těchto příjmů je stejné jako u zaměstnanců společnosti
účtování je obdobné jako u zaměstnanců, pouze místo 521 se účtuje na 522 a místo 331 se účtuje n

Stáhnout celý tento materiál


HTML:

BBCode:
Účtování půjčky ve skupině