Půjčky uroky

Problm sprvn vypotat cenu pjky nemly jen spltkov spolenosti Essox, Home Credit a GE Money Auto v vrech na ojet auta. Finann arbitr rozhodl v dalm sporu o vi ukazateleRPSN (ron procentn sazba nklad), kter k, jak je pjka drah. Tentokrt proti mBank.

Mu, jeho jmno je v rozhodnut arbitra zaernno, si v roce 2012 v mBank pjil na tzv. americkou hypotku, tedy spotebitelsk vr zajitn nemovitost. Nezdlo se mu ale, e do ceny pjky banka nezapotala nklady na sluby note, poplatek na vklad do katastru nemovitost a nklady na ivotn pojitn, kterm byla podmnn vhodnj rokov sazba.

Jak se da mBank

  • v esku psob od podzimu 2007jako zahranin poboka polsk mBank S.A., kter je lenem skupiny Commerzbank
  • v roce 2014 j vzrostl zisk ped zapotenm dan o 80 milion na 240 milion korun
  • ist bankovn vnosy stouply meziron o 33 procent na 711 milion korun
  • mpes 534 tisc zkaznk

Pramen: TK

Stoval si tedy u finannho arbitra. Ten dal mui za pravdu a mBank uloil trest. Smlouva o vru neobsahovala nklady na edn oven podpis i jin obdobn platby a veker pedpoklady pouit pro vpoet RPSN, vysvtluje arbitr v rozhodnut, v em zejmna vid poruen zkona o spotebitelskm vru ze strany banky.

ad rozhodl, e mBank cenu pjky spotala patn. Klient tak dostane zpt pes 65 tisc a zbytek pjky bude splcet s tm nulovm rokem. Za chybu v RPSN toti arbitr bance zakzal tovat si pvodn rokovou sazbu ve vi 4,87 procenta. Cel pjka se pero tzv. diskontn sazbou NB platnou v dob sjednn smlouvy, tedy 0,05 procenty.

Banka s rozhodnutm nesouhlas a bude ppad eit ped soudem. Jsme pesvdeni, e nae argumenty obstoj, sdlil mluv mBank Pavel Vlek. Podle prvnk banky RPSN neme zahrnovat ostatn nklady tetch osob jako je napklad nklad prvnho zastoupen, sprvn poplatky nebo jin obdobn platby.

Na soud se me banka obrtit formou podn aloby na klienta do dvou msc od chvle, kdy rozhodnut nabylo prvn moci. Nejdv se s nm ale mus finann vyrovnat a tak sttu zaplatit pokutu 15 tisc korun.

D se pedpokldat, e banka svj vpoet pouila u vech tchto typ pjek. Kolik takovch americkch hypotk mBank sjednala, ale odmtla zveejnit.


HTML:

BBCode:
Půjčky uroky