Online pujcka pred výplatou Slavičín

 

Prodloužení půjčky

 

Klienti pujcka.tv si mohou zažádat o prodloužení splatnosti půjčky odesláním poplatku za prodloužení splatnosti půjčky dle Obchodních podmínek smlouvy o úvěru. Po obdržení žádosti o prodloužení splatnosti půjčky bude klient vyrozuměn o posouzení prodloužení splatnosti půjčky a to prostřednictvím registrovaného emailu. Klient uhradí společnosti poplatek za prodloužení splatnosti ve výši odpovídající požadované době prodloužení uvedené v Obchodních podmínkách.

 

Důsledky nesplácení

 

V případě, že nebudete schopni dodržet termín splacení vaší krátkodobé půjčky, spojte se s naším zákaznickým servisem na telefonním čísle 721 775 775 a domluvte se s námi na náhradním postupu. Informace o konkrétních sankcích za nedodržování ujednání Smlouvy o úvěru naleznete na stránce Poplatky - nesplácení půjčky.

 

Metody vymáhání

 

Pokud se nám nepodaří vás zastihnout a pohledávka bude i po zaslání upomínek neuhrazena, bude pohledávka předána k soudnímu vymáhání. To bude mít za následek navýšení celkové dlužné částky o náklady spojené s vymáháním pohledávky a soudních poplatků.

 

Potenciální dopad na kreditní hodnocení uživatelů

 

V případě, že klient neplní své závazky vůči FIP CREDIT s.r.o. včas a i přes zaslané výzvy nespolupracuje s naším zákaznickým centrem na uhrazení pohledávky, může FIP CREDIT s.r.o. dlužníky za pozdní nebo úplné neplacení svých dluhů nahlásit do úvěrových registrů, což negativně ovlivní jejich kreditní rating.


HTML:

BBCode:
Online pujcka pred výplatou Slavičín