Půjčka kubeš

 

         

Červenec 2016

Přivítali jsme nové občánky

Opět po roce jsme na naší radnici mohli přivítat nové občánky naší obce, kteří se za posledních 12 měsíců narodili a zapsali se k trvalému pobytu v Polničce. Jsou jimi Adriana Mičková, Petr Čejka, Tereza Kotíková a Tereza Procházková. Všem rodinám k narození děťátka blahopřejeme.

Vítání občánků 2016       výcvik JPOVýcvik hasičů

Každý zásah hasičů, může být něčím specifický a bez přípravy, výcviku a školení, by nebylo možné rychle a kvalitně pomoci našim spoluobčanům. Ve středu 6. července proběhl na místním hasičském cvičišti výcvik jednotky. Členové jednotky si zopakovali možnosti dodávky vody na požářiště, dále způsoby plnění automobilové cisterny a činnost při vyhlášení poplachu v letních měsících. Zvláště loňské léto prověřilo akceschopnost místních hasičů, při více než devíti výjezdech k požárům. Převážně se jednalo o lesní hrabanku a pole při sklizni obilovin. Na letošní léto je jednotka opět připravena a je schopna výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Zároveň byla jednotka posílena o nového strojníka, Filipa Pulgreta a velitele družstva Radima Synka.                                                                                                                             velitel SDHstudny     studny        v závěru měsíce června se vydali zastupitelé obce okružní jízdou na kolech na obhlídku vodních zdrojů pitné vody; kromě vodojemu s úpravnou vody si prohlédli i všechny studny, které jsou na vodojem napojeny; zdroje pitné vody jsou zatím dostatečné, nicméně s vodou je třeba nakládat velmi hospodárně


 

                   

polnička topolovájako zajímavost lze vnímat shodu názvu naší obce s jedním druhem hub; polnička topolová se vyskytuje v teplých oblastech, v trsech, převážně na pařezech topolů; podle atlasu hub se jedná o jedlou a velmi dobrou houbu s příjemnou vůní
Slavnost v ZOO koutku

V sobotu 18. června pořádal Ráj zvířátek a Salon Expres Vagón vypouštění vyléčeného káněte a dvou poštolek, zpět do volné přírody. Vypouštění se za krásného počasí zúčastnilo asi 60 rodičů s  dětmi. První vylétlo Káně lesní a za potlesku všech přihlížejících nám krásně zamávalo křídly na pozdrav. Potom následovaly dvě Poštolky obecné, bohužel, jedna ulétla asi 30 m a tak se na doléčení vrátila zpět do voliéry a bude vypuštěna při další akci, která se uskuteční  v červenci (termín bude upřesněn) a bude to již 5. ročník  „Vypouštění mladých  Poštolek obecných od hendikepovaného páru zpět do přírody“. Letos to budou 3 mláďata, která si děti i rodiče také prohlédly.  Druhá Poštolka obecná za potlesku zúčastněných také šťastně odlétla do přírody. Po vypuštění proběhla ukázka plazů, což se nejvíce líbilo dětem, mohly si hady vzít do rukou a na krk a dokázat tak svoji odvahu. K vidění byli Užovka červená, Korálovka a dva Hroznýši královští, delší z nich měl skoro 3 m. Dětem i rodičům se akce moc líbila a už se těší na červenec, na další vypuštění. Na závěr  se ještě podívaly na krmení vodních želv nádherných. Všem za hojnou účast děkuje Zdeněk Štepánek a poděkovat chce také za pomoc při léčení TERAKLUBU o.s. Žďár nad Sázavou.

Ráj zvířátek 2016               

               

Červen 2016          

altHasičská zbrojnice má od poloviny června nová garážová vrata s elektropohony s dálkovým ovládáním. Investice kolem 150.000 Kč byla hrazena z dotačního titulu Nadace ČEZ s částečným spolufinancováním z obecního rozpočtu. Přípravné a dokončovací stavební práce provedli svépomocí samotní dobrovolní hasiči, kterým patří naše poděkování.


 alt


Za účasti obchodního manažera firmy P/L Lubomíra Stracha, starosty obce Bohumila Cempírka a finanční manažerky bankovní společnosti OberBank leasing Moniky Zelené, byla naší obci dne 18. května předána nová komunální technika pro údržbu obce.

               Soutěž Mladých hasičů

Dne 28. května se kolektiv mladých hasičů zúčastnil okresního kola hry Plamen, která se skládá z podzimní a jarní části. Soutěž se konala ve Žďáře nad Sázavou u zimního stadionu. Z Polničky se těchto závodů zúčastnily dvě družstva, družstvo mladších a družstvo starších, pro které byla tato soutěž premiérou v jarní části hry Plamen. Na děti čekaly tři disciplíny – útok CTIF, štafeta CTIF a požární útok, na které se připravovaly na pátečních kroužcích během jarních měsíců. Naše družstva se umístila v druhé polovině výsledkové listiny. Odměnou dětem byl po soutěži zmrzlinový pohár. Všem dětem, vedoucím a instruktorům patří velké poděkování za vzornou přípravu na soutěž.                                                                                                   

Jiří Průža ml.


Úspěch našich hasičů a hasiček

Historického úspěchu dosáhlo družstvo žen a mužů na soutěži požárních družstev okrsku Žďár nad Sázavou. Soutěž se konala v sobotu 4. června ve víceúčelovém  areálu sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou a účastnilo se jí 21 soutěžních družstev, rozdělených do kategorií muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy. Účastnilo se i jedno družstvo seniorů. Naše družstvo mužů ve složení: Pazour Tomáš, Podloucký Karel ml., Průža Jiří ml., Podloucký Martin, Synek Radim, Lojek Zdeněk ml., Jambor Tomáš, Ondráček Martin a Pulgret Filip, dosáhlo na skvělé druhé místo. Podobný úspěch soutěžního družstva jsme naposledy oslavili před více než 35 lety. Premiéru úspěšně zvládlo i družstvo žen, ve složení: Krčálová Božena, Sochorová Eva, Jirásková Jana, Němcová Lenka, Machová Radka, Jírková Blanka, Řeháčková Pavla, Blažíčková Věra, Klementová Květa a Břečková Zdeňka. Družstvo žen skončilo na bronzových stupních vítězů. Toto vítězství je velmi cenné, protože se jedná o družstvo žen, které jsme na soutěž vyslali, takřka po 25 letech. Poděkování patří členům obou družstev a jejich vedoucím, za píli a čas věnovanému přípravě.                                                                                   

J. Průža, velitel sboru


Základní škola informuje

Díky krásnému letnímu počasí, jsme se mohli zúčastnit několika venkovních akcí. Některé třídy sice vyrazily na školní výlet, ale vzhledem k tomu, že se pomalu blíží konec školního roku, máme ve škole ještě hodně práce. Konec měsíce května byl ve znamení dětí. I u nás ve škole totiž proběhl - Den dětí. Letošní svátek jsme v naší škole oslavili „ Zahradní pyžamovou párty“ se spoustou hudby a soutěží. Všichni odcházeli z příjemně prožitého dopoledne plni dojmů a s kapsami plných sladkostí. Žáci 8. třídy se zúčastnili výukového programu „Z Krátké pod Drátník aneb po stopách našich předků“. Program byl zaměřený na architekturu, krajinu a život lidí v minulosti v centrální části Žďárských vrchů. Lektorka Chaloupek Sára Rajnošková nám na akci pozvala bývalého dlouholetého pracovníka CHKO Žďárských vrchů pana Čejku, který je zaměřením ornitolog. Pomalu jsme se přesouvali z Krátké na Blatiny, cestou jsme poslouchali hlasy ptáků, pozorovali je dalekohledy a žasli nad tím, kolik druhů lze u nás potkat a o kterých mnohdy nemáme ani tušení. Nelze zapomenout na hýla rudého, vzácného návštěvníka v této krajině, kterého jsme pozorovali v obci Blatiny. Zde jsme také obdivovali architekturu typických roubených staveb našich předků a mnohdy citlivé zrestaurování starých domů. Nad obcí Blatiny jsme posvačili, prošli jsme si okolí blízké dominanty Drátenické skály. Potom jsme se přesunuli do obce Samotín a odtud zpět do Krátké. Viděli jsme vzácné orchideje vstavače májové, vyhlíželi jsme ťuhýka, který ale kolem poledne zřejmě pospával. V Krátké jsme chvíli odpočinuli v chalupě číslo 2., která byla výchozím bodem naší expedice, a jeli jsme domů. Bylo velmi zajímavé projít si kousek krajiny s lidmi, kteří toho tolik znají o její historii, vývoji, organismech. Myslím, že s už zase na okolí kolem sebe budeme dívat trošku jinak. V pátek 3. 6. se žáci 7. třídy zúčastnili exkurze „Kdo se bojí vodou jít.“. Výchozí bod byla obec Kadov, odtud jsme se přesouvali říčkou Fryšávkou až do Fryšavy. Vody jsme si užili, byla všude. Šli jsme korytem řeky, ze začátku ještě pršelo, někteří ji měli i v holínkách a na oblečení. Podívali jsme se na říčku ze všech hledisek – její historický význam pro železárny, které byly na Kadově v minulém století, v blízkém lese jsme našli místo, kde stál velký milíř na výrobu dřevěného uhlí, procházeli jsme okolo vodní pily. Viděli jsme ostrov a meandry, které přirozeně tekoucí voda vytváří, měřili jsme pH, průhlednost, teplotu vody, lovili bezobratlé živočichy. Ti nejstatečnější – Lexy, Marcelka, Adam a Filip došli potokem až k hospodě na Fryšavě, kde si někteří koupili zmrzlinu a odkud jsme už jeli domů. Celou cestu s námi byla opět lektorka Chaloupek Sára Rajnošková, která nám byla odbornou průvodkyní. Slunečné počasí, krásná příroda, vonící bez, valtický park, výstava mučících nástrojů, cesta Lednicko-valtickým areálem, kemp Apollo, koupání, zápasy v sumo, rajská omáčka, krátká noc, ranní únava, výstava úžasných soch pana Šimpacha, zámek Lednice, kuřecí řízek, malý deštík cestou k Janovu hradu, nekonečná cesta Ladnou, vlakem domů, skvělí, příjemní, nebrblající a neodmlouvající deváťáci – takový byl náš poslední výlet. Poznání úžasných planet i souhvězdí v Planetáriu, získání pokladu markraběte Jošta i putování v Labyrintu pod Zelným trhem. To vše (a ještě mnohem víc) byl výlet do města Brna žáků 6. třídy.

A co popřát všem na konci školního roku? Pořádně si užijte výlety, vysvědčení a úplně ze všeho nejvíce prázdniny. Ať jsou hodně dlouhé, plné nezapomenutelných zážitků.

ZŠ a MŠ Polnička


alt altalt                              
Květen 2016


Novou turistickou a rekreační sezónu zahájil „na čarodějnice“ Salón Expres vagón Polnička – zábavný přírodní areál u Stříbrného rybníka, který nabízí širokou nabídku pro sportovní a odpočinkové aktivity pro celé rodiny. Otevřeno je v květnu a září od pondělí do pátku od 14 do 21 hod, v sobotu a neděli od 10 do 21 hod; v červnu, červenci a srpnu od pondělí do neděle od 10 do 22 hod.


 VagónVagón

Stavební práce


Stavební práce                   

Čilý stavební ruch probíhá od zimy v areálu zemědělské farmy AGRO Měřín v Polničce. O demolici původních objektů se postarala těžká stavební technika a po ní přišla na řadu stavební firma, které zde začala stavět nové objekty pro ustájení hospodářského dobytka.


Pietní akt k výročí osvobození

Tradičně si v naší obci připomínáme v měsíci květnu výročí osvobození naší vlasti; ne jinak tomu bylo i letos, kdy jsme si připomínali 71. výročí. Sraz účastníků byl v pátek 6. 5. u místní sokolovny, odkud vyšel průvod vedený členy Sboru dobrovolných hasičů, členy TJ Sokol v historických krojích, děti, mládež a spoluobčané. Kytice květů byly položeny u hrobu ruských vojáků a také u památníku obětem 1. světové války a holocaustu. Slavnostní projev přednesl radní Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál, který také v průběhu pietního aktu v doprovodu členů obecní rady a zastupitelstva položil k památníku květiny.

Kladení věnců 2016


Setkání s majiteli chat na Velkém Dářku

Každoroční setkání s majiteli chat z lokality Velké Dářko připravuje Obec Polnička v součinnosti s chatovým výborem, který vede Mgr. Miroslav Švihálek. Návštěvnost kolem 60 účastníků je důkazem zájmu o aktuální informace. Diskusní fórum by mohlo být ještě bohatší, škoda jen, že o něj nejeví zájem některé instituce, které jsou na setkání zvány – Správa CHKO Žďárské vrchy, společnost Kinský Žďár, a.s. a provozovatelé s občerstvením na Velké Dářku. Letošní diskuse byla o přípravě nového územního plánu obce, studiích cyklostezek, diskutovalo se i o poplatcích a systému svozu komunálního a tříděného odpadu. Rekreační sezóna je na Velkém Dářku připravena, přejeme všem krásné a pohodové léto.


Jak žáci prožili Den Země?              

Ve čtvrtek 21. dubna jsme využili dne otevřených dveří na žďárské čistírně odpadních vod a měli jsme tak možnost prohlédnout si cestu znečištěné vody z našich domácností až po její navrácení se do řeky Sázavy. Žáci sedmého ročníku se seznámili se všemi fázemi čištění vody - od mechanického přes biologické až po chemické. Prohlédli si kaly, které vznikají jako vedlejší produkt při čištění vody a využívají se v zemědělství, a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii čistírny, jejím provozu i o kanalizaci jako takové. Počasí nám přálo, a tak jsme si kromě exkurze užili i příjemné vycházky. V pátek 22. dubna mladší děti uklízely obec a její okolí, starší pak tvořily v dílnách, kde se také dozvěděly mnoho informací o recyklaci různého odpadu. V dopravní soutěži, která se konala ve Žďáře nad Sázavou, obsadili žáci v mladší kategorii (Uzlová Mirka, Blažíčková Sára, Krmášek David, Novotný Martin) 1. místo a ve starší kategorii (Dvořáková Adéla, Čížková Alexandra, Jírek Jan, Cempírek Jaroslav) 3. místo. Obě družstva postoupila do kola okresního, které se uskutečnilo 10. května v Novém Městě na Moravě.  Na jakém principu funguje animace? Jak úzce bývá propojena s knihou? Co je scénář? Jak se připravuje a realizuje animovaný film a kolik času to zabere? Jak se vyrábí filmová loutka a její kostým? Jaké jsou možnosti její animace? Co je filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna…? Jak probíhá dabing loutkového filmu a jak se animace propojuje s hudbou? Spousta zajímavých otázek. A my jsme na všechny a mnohé další dostali odpovědi! Na naši školu totiž přijal pozvání pan Cyril Podolský a v pátek 8. dubna nás provedl světem animovaného filmu. Je autorem tvořícím převážně pro děti - večerníčku Krysáci, knihy s CD Strašidelný herbář, seriálu a knihy Čarovná rolnička, animací v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku aj. Věnuje se rovněž i tvorbě pro dospělé (např. videoklipy pánů Hapky a Horáčka). Dokonce jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku připravovaného seriálu Strašidelný herbář (Šiflík a Šuflík) a vidět loutky, které tam budou účinkovat. Z besedy jsme byli nadšení. Zjistili jsme, že například výroba takového večerníčku je práce na mnoho let, a někdy ani nemáte jistotu, že dostanete za práci zaplaceno. Klobouk dolů za trpělivost při práci a mnoho tvůrčí invence. Začalo to příběhem kuličky z Honzíkovy cesty, jarními písněmi a básněmi a hlavně cvrnkáním kuliček, to byla kuličkiáda, kterou si připravili  ti nejstarší - deváťáci pro ty nejmladší – pro děti z mateřské školy. Všichni si to užili. 4. května se skupina nejsilnějších jedinců z 9. třídy zúčastnila terénního vyučování pod názvem „Lovci pokladů“. Akci pořádala organizace Chaloupky o.p.s. a vše probíhalo v okolí Drátenické skály u obce Blatiny. I přes nepřízeň počasí jsme si vyzkoušeli základy orientačního běhu, geocachingu, práce s GPS a orientaci v terénu celkově. Severské přísloví a heslo dne: „Neexistuje špatné počasí, je jen špatné oblečení.“ Za mnohem krásnějšího počasí se též žáci 1., 2., 3. a 5. třídy zúčastnili terénního vyučování pod názvem „Luční krásky a babice“ v Horní Krupé. Děti zábavnou formou poznávaly květiny našich luk, objevovaly, jak roste květinka a jaké části má. Do školy si odnesly obrázek z květin, který si samy vytvořily. 9. května se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili programu "Opičí se opice". Dověděli se mnoho zajímavého o životě opic, kde žijí, čím se živí a jak se starají o mláďata. Prohlédli si také klece se zajímavými druhy opic. Odpoledne 12. května se celá naše škola přestěhovala do sokolovny. A nejen škola, k ní se přidala spousta rodičů, babiček a dědečků a dalších návštěvníků, kteří se chtěli podívat, co jim žáci naší školy předvedou na své školní akademii. Nikdo snad nebyl zklamán a všichni si mohli „přijít na své“. V devadesátiminutovém programu se střídala hudba, zpěv a tanec, premiéru měl dívčí cupsong a příjemným zpestřením bylo i několik vydařených dramatických scének, ať už na vážnější téma nebo komediálního zaměření. Letos se na školní akademii představil každý žáček naší školy, od nejmenších z mateřské školy až po nejstarší deváťáky. Přehlídku školní i mimoškolní činnosti zakončil sborový zpěv všech žáků 2. stupně.                                                                         vedení ZŠ a MŠ


Škola


Škola
               

DUBEN 2016 

Úklid toku Sázavy

V sobotu 9. dubna proběhla již tradiční úklidová akce "Čistá řeka Sázava", kterou organizuje sdružení Krákorka (hlavní organizátor je společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci s MAS Havlíčkův Kraj o.p.s.). I když bylo počasí mlživé, zasloužilo se 30 účastníků o vyčištění řeky a jejího blízkého okolí téměř od pramene až po Pilskou nádrž. Odměnou pro všechny bylo zakončení v místní sokolovně s občerstvením a hrami pro dětské účastníky.  Děkujeme všem účastníkům za pomoc ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.  Čistá řeka Sázava

za spolek Krákorka Blanka Jírková

 

Únor a březen v naší škole

Co  zajímavého se  událo v průběhu února a března na naší škole? To se dovíte po přečtení těchto řádků, které jsme pro Vás připravili. Žáci 9. třídy měli možnost se seznámit s tím, co je radioaktivita, jak lidem může škodit i pomáhat, jak funguje jaderná elektrárna i co dál s radioaktivním odpadem. Přednášet jim o tomto tématu přijel zástupce SÚRAO (Správa úložišť radioaktivního odpadu). Za zajímavou přednášku, která umožnila žákům nový vhled do této problematiky, děkujeme. V Novém Městě na Moravě v sídle Lesní správy Lesů ČR,proběhla soutěž YPEF (Young People in European Forests). Skládala se ze 2 částí. V teoretické části žáci společně vyplňovali test a v poznávací části určovali různé přírodniny a pomůcky lesníka a dřevorubce. Soutěž byla výborně připravená, všichni si ji užili a získali nové vědomosti i dovednosti. Našim zúčastněným žákům děkujeme za přípravu a reprezentaci školy na soutěži. Dne 8. března jsme navštívili výstavu Titanic v Praze, která v historických souvislostech zachycuje společenskou, kulturní a politickou situaci na počátku 20. století, přibližuje velkou migrační vlnu, kdy lidé ve velkém počtu odjížděli z Evropy do USA za lepším životem a vysněným bohatstvím. Luxusní parník Titanic vyrazil na svou první zaoceánskou plavbu ze Southamptonu do New Yorku 10. dubna 1912. Téměř 270 metrů dlouhá a přes 28 metrů široká loď byla tehdy považována za nepotopitelnou. Titanic narazil do ledovce 14. dubna ve 23 hodin. Na palubě bylo 2228 cestujících, katastrofa si vyžádala 1523 obětí. Na počátku výstavy jsme obdrželi repliku palubní vstupenky s konkrétním jménem a osudem reálného člověka, který na Titanicu cestoval. A potom jsme již procházeli kajutami, strojovnou, jídelnou, mohli jsme vnímat atmosféru přepychu a technického pokroku, dotknout se osudného ledovce. Mnozí se dozvěděli spoustu nových informací z výstavních panelů plných příběhů, fotografií a dokumentů, údajů o stavbě lodi i o její katastrofě a prohlédli si exponáty vyproštěné ze slavného vraku na dně oceánu a zhlédli film. Žáci 5. ročníku se opět zúčastnili soutěže Všeználek ve Žďáru nad Sázavou a letos získali pěkné 4. místo. Blahopřejeme. 17. března přišli mezi žáky 1. stupně hasiči z Polničky, aby jim přečetli pohádky s tematikou o hasičích. Poté všem dětem v jídelně ukázali pomůcky, které potřebují při hašení požárů. Některé si děti i vyzkoušely. V Pelhřimově, se konalo krajské kolo dějepisné olympiády.Naši školu reprezentovala Bianka Klečková, které děkujeme za reprezentaci školy a svědomitou přípravu na soutěž. Dne 22. března proběhl ve škole Den otevřených dveří.  Součástí tohoto dne byla milá návštěva Klubu seniorů obce Polnička. Senioři si prohlédli školu, která byla velikonočně vyzdobená. V  učebně přírodopisu se zúčastnili besedy o způsobu výuky EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) na naší škole.  Žáci 6. a 7. třídy předvedli pomůcky, které jsme zakoupili z Fondu Kraje Vysočina. Tyto pomůcky budeme využívat při výuce přírodních věd v ZŠ i MŠ.  Závěrem proběhlo příjemné posezení s drobným občerstvením. Akce proběhla v přátelském duchu. Určitě nebyla poslední a naše spolupráce bude pokračovat.                                          vedení ZŠ a MŠ Polnička

ZŠ

ZŠ

ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 2016            

Velikonoce

ALTDlouhý předvelikonoční půst začíná hned po masopustu Popeleční středou; trvá 40 dnů (bez 6 nedělí – do půstu se nezapočítávají) a končí Velikonocemi. Někdy se jako poslední den uvádí Velký pátek, jindy až neděle, tedy Boží hod. Pašijový týden obsahuje nejvýznamnější křesťanské svátky zvané VELIKONOCE. Na Modré pondělí se mělo podle lidových představ doma uklidit, na Šedivé úterý se pak speciálně vymetaly pavučiny. Středě se říkalo Škaredá prý proto, že se Jidáš mračil na Ježíše a zradil ho římským vojákům. Na Zelený čtvrtek kostelní zvony naposledy zazvonily a „odletěly do Říma“, nahradily je hlukem a rámusem v ulicích hrkačky a řehtačky. O Velkém pátku se říkalo, že je nejtišší v roce a v kostelech se květinami a svíčkami zdobil boží hrob. Bílá sobota se nesla ve znamení příprav na Kristovo zmrtvýchvstání – rozezněly se opět zvony, před kostely se pálily ohně a lidé si domů nosili uhlíky jako symbol ochrany před živly (požár, kroupy, voda...). Od ohníčků se také zapalovaly svíčky a posvěcený oheň se nosil do domácností.  Slavností Zmrtvýchvstání Páně, kdy se křesťané radují z Kristova vzkříšení, je Velikonoční neděle. Při dopoledních bohoslužbách se žehnalo velikonočním  pokrmům, které se pak slavnostně podělily při rodinném svátečním obědu Poměrně běžné bylo podarovat i domácí zvířata, kousek položit na pole či v zahradě, popřípadě vhodit do studny. Červené pondělí je pak symbolem lidové pomlázky; mrskáním proutky se omlazovalo tělo, posilovalo zdraví a svěžest. Na Moravě a ve Slezsku se pomlázka doplňovala o polévání nebo házení přímo do vody.              


7.Staročeský bál

Již po sedmé se podařilo Klubu seniorů v obci Polnička vyprodat sál místní sokolovny - v tradiční březnovém termínu se tu opět po roce uskutečnil Staročeský bál a ten kdo se jej zúčastnil byl zcela určitě spokojen. Všechny příchozí dámy obdržely hned u vstupu květinku, protože Mezinárodní den žen byl v plesový den téměř za dveřmi a květinami byl vyzdoben i celý sál -  na všech stolech kromě domácích koláčků byly i barevné petrklíče, symbol blížící ho se předjaří.  Z kuchyně se linula vůně bramboráků, čerstvě smažených řízků a výborného guláše. Tradičně byl pro všechny plesající připraven i výjimečný doprovodný program, který se trénoval již od vánočních svátků. Nejprve babičky při "štrikování" zavzpomínaly v taneční doprovodu vnoučat na dnes již téměř zapomenutý charleston;  v podání dospělých párů z řad  polničských občanů byla k vidění Česká beseda a půlnočním překvapením byl disco tanec našich babiček. Dobrou sousedskou atmosféru vytvořila i Zuberská šestka, která zahrála nejenom dechovku, ale i skladby pro pro všechny generace. No a kdo byl vítěz večera ? Kromě majitele šťastného losu, který si odnášel z plesu čerstvě střeleného divočáka, obětaví pořadatelé - Klub seniorů.  obce Polnička

7. Staročeský bál


alt

Obecní úřad nabízí k prodeji osvětlovací tělesa včetně žárovek z veřejného osvětlení, které bylo nahrazeno LED systémem. Cena za 1 kus je 700 Kč.       

Zveme Vás na jednání zastupitelstva obce

pondělí 25. dubna od 19 hod zasedací sál OÚ

program : projednání a schválení Zprávy auditora o výsledku přezkoumání

 hospodaření obce za rok 2015 ● schválení Závěrečného účtu hospodaření obce

 za rok 2015 ● rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2015

 ● schválení účetní závěrky obce za rok 2015 ● schválení účetní závěrky

účetní jednotky obce ZŠ a MŠ Polnička za rok 2015 ● projednání a schválení

 auditora na hospodaření obce na rok 2016 ● činnost spolků a veřejně prospěšných

 aktivit v obci (SPOZ, Klub seniorů, spolek Krákorka, SDH, TJ Sokol)


ÚNOR 2016   

altalt  Opět po roce  jsme se na Silvestra sešli u Restaurace Polnička manželů Šimákových, abychom recesí a dobrou zábavou společně oslavili poslední den roku. Tradičnímu běhu na historických lyžích tentokrát nepřály sněhové podmínky a tak až na výjimky se vydali účastníci závodu na trať s lyžemi přes rameno. Největší pozornosti se těšil Jamajský bob, který pod vedením svého kouče už dlouze před startem ladil svoji formu přímo v restauraci; početně byla také zastoupena osada Hynkovec a podpořit naše dovádění přišly i desítky našich spoluobčanů. Vydařený byl i závod pro děti a mládež – ti všichni museli letos nechat lyže doma a závod se běžel na botách.  46. ročník Silvestrovský běh          

 


alt Krátkodobá sněhová pokrývka v závěru měsíce ledna umožnila uskutečnit tradiční párkové závody pro děti; v dobře strojově upravených lyžařských stopách na fotbalovém hřišti si zasportovala téměř třicítka dětí a odměnou jim byl teplý nápoj, párek v rohlíku a věcné ceny od sponzorů. Závody uspořádala místní TJ Sokol za součinnosti dobrovolných hasičů.          


Párkové závody         

altalt Společenský ples obce Polnička také letos navštívilo kolem 250 určitě spokojených návštěvníků a ples měl tradiční dobrou kulturní i společenskou úroveň. Na úvod se představila dvojice tanečníků z taneční skupiny Smyk ze Žďáru n. S. s ukázkami latinsko-amerických a standardních tanců. Před půlnoční překvapení patřilo irským tancům v podání INN KEEPERS irish dancers z Pardubic. Voňavá kuchyně nabízela speciality a výrobky z pravé domácí zabíjačky, ve výčepu byla bohatá nabídka kvalitních vín dovezených přímo z Jižní Moravy. O hudební produkci se postarala skupina VAKUUM.          


Společenský ples obce 2016

altalt

Letošnímu maškarnímu průvodu, který čítal přes 30 masek, přálo převážně hezké slunečné počasí. Pořadatelem znovu obnovené tradice byl spolek Krákorka, zapojeni však byli i členové dalších spolků a kulturních aktivit obce Polnička. Symbolické právo nad jednodenní vládou v obci tentokrát předal Laufrovi místostarosta obce Luboš Zeman. Průvod za doprovodu muzikantů tak po celou sobotu rozdával po všech staveních v obci radost, veselí a dobrou náladu.


Masopust 2016
altalt

Také dětský karneval, který se konal v naší obci v měsíci lednu, byl hojně navštíven dětmi nejen z naší obce, ale i ze širokého okolí. O doprovodné programy se postarali žáci naší školy.


Dětský karnevalInformace z naší školy

Pouze jeden týden v lednu byl skutečně mrazivý a napadl i sníh. Využili jsme toho a pro děti 1. stupně uspořádali bobové a lyžařské závody. Výborné podmínky daly příležitost všem dětem, aby se připravily na lyžařské závody a kdo neměl lyže, závodil ve dvojicích na bobech. Všichni účastníci bojovali, co jim síly stačily, za což obdrželi sladkou odměnu a diplom. Na naší škole proběhla školní kola soutěží Finanční gramotnost a soutěž Tuta Via Vitae (Bezpečná cesta životem pro občana EU). Zúčastnila se většina žáků 1. a 2. stupně. Nejlepší soutěžící budou školu reprezentovat v okresním kole. Žáci pátého ročníku za svůj „film“ Poučení, který natočili s paní učitelkou Alenou Kuncovou v dramatické výchově, získali ocenění v rámci krajské soutěže v projektu Kraje pro bezpečný internet. Diplom a ceny za první místo převzalo 13 dětí 18. ledna 2016 na Krajském úřadu v Jihlavě. Téhož dne proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ souvisí se 700. výročím narození Karla IV. Okresního kola se zúčastnilo 50 soutěžících. Naši školu reprezentovali tito žáci – Bianka Klečková a Tereza Rychlá z 8. třídy a Lukáš Mrkvička z 9. třídy. Všichni tři si zaslouží velikou pochvalu za svědomitou přípravu. A jak se umístili? Bianka KLEČKOVÁ  6., Tereza RYCHLÁ   36. místo, Lukáš MRKVIČKA 37. místo. Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Denně ho můžeme vidět z oken tříd naší školy, je tak blízký a zároveň tak vzdálený. Většina z nás uvnitř nikdy nebyla. O čem je řeč?  O poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. To jsme díky pozvání pana Laciny napravili poslední den prvního pololetí, jehož součástí bylo nejen rozdání vysvědčení, ale zároveň i návštěva tohoto unikátního uměleckého díla. Děkujeme i paní kastelánce a průvodkyni, od kterých jsme se dozvěděli spoustu informací spojených nejen s historií „hvězdného kostela“, ale i s jeho současností a budoucností – napsali žáci 8. a 9. třídy.   Jako už tradičně se v lednu konal zápis dětí do prvního ročníku základní školy.  Do naší školy bylo zapsáno 11 nových žáčků.  Zápisem je provedli žáci druhého stupně naší školy v podobě postav z pohádek a během celého zápisu jim pomáhali plnit různé úkoly. Leden ukončil první pololetí a po jednodenních pololetních prázdninách se pustíme do práce, poznávání a zcela jistě i zábavy v druhé polovině školního roku.                                                                                                                                                                                              Vedení ZŠ a MŠ

ALT

ALTPočet obyvatel vloni opět mírně vzrostl

Také rok 2015 nebyl ve znamení poklesu počtu obyvatel s trvalým pobytem v Polničce a čistý nárůst činí 9 občanů. Do uplynulého roku jsme vstoupili s 811 obyvateli a ke konci roku nás bylo 820. Ve skutečnosti nás přibylo v obci ale 24 – narodily se 4 děti a 20 občanů se přihlásilo k trvalému bydlení; naopak 7 obyvatel se odhlásilo z trvalého pobytu a 8 spoluobčanů v roce 2015 zemřelo (zemřelo 2 x více než se narodilo). Největší pohyb obyvatel byl zaznamenán v lednu (9) – 7 osob se přihlásilo do obce a 2 se odhlásili, naopak beze změn tomu bylo v červnu; měsíc duben byl ve znamení narození hned 3 dětí.


My třídíme nejlépe 2015

V Želivě v premonstrátském klášteře byly v závěru roku vyhlášeny výsledky krajského kola Kraje Vysočina v soutěži obcí ve třídění odpadů za rok 2015, jejíž vyhlašovatelem je Agentura Dobrý den Pelhřimov za podpory společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. Soutěž se hodnotí za období 4 ¼ 2014 a 1., 2., 3. ¼ 2015 v kategoriích obcí do 500 obyvatel, 2.000 obyvatel, 10.000 obyvatel a měst nad 10.000 obyvatel. Naše obec dosahuje v soutěži dobrých výsledků a poděkování tak patří všem našim občanům za dlouhodobé odpovědné třídění domovního odpadu. Tímto společným úsilím šetříme finanční prostředky v rozpočtu odpadového hospodářství a můžeme tak mít v obci poplatky za likvidaci odpadů na přijatelné úrovni. V hlavní kategorii třídění domovního odpadů jsme se tentokrát umístili na 25. místě (57,43 bodů) ze 132 obcí (v roce 2014 jsme obsadili 8. místo). Vítězem v naší kategorii do 2 tisíc obyvatel se stala obec Sněžné (77,81 bodů). Vítězi další kategorií se stalo město Velké Meziříčí (58,66), Ždírec nad Doubravou (81,81) a Lány (142,54). Firma ASEKOL ocenila za sběr drobného elektro zařízení obce Trnava, Tři Studně a města Padov, společnost ELEKTROWIN ocenila za sběr elektro odpadu obci Tři Studně a města Pacov a Velké Meziříčí.


Mistrovství ČR v cyklokrosu

Daniel Mayer z Polničky, člen klubu KC Hlinsko a juniorský reprezentant ČR, si vedl velmi dobře mezi elitní špičkou na MČR v cyklokrosu. V pořadí devátý závod, který se jel v lednu v Kolíně, byl poslední v rámci českého poháru TOI TOI Cupu 2015/2016. Ve 30 členném závodním poli dojel do cíle na 15. místě a nebýt nezaviněné kolize hned v prvním kole, mohl pomýšlet i o několik příček výše. I tak skončil nakonec čtvrtý v kategorii mužů do 23 let. Blahopřejeme.   


LEDEN 2016  

tříkrálová sbírka            


Přelom roku v naší škole

ALTJe za námi první zimní měsíc prosinec, ale příroda se tak vůbec nechovala. Venku to spíš vypadalo, že začíná jaro. Naštěstí se začátkem nového roku počasí umoudřilo, začalo mrznout a byť nesměle, začaly padat první vločky sněhu. Ještě se vrátíme k posledním událostem ve škole před vánočními prázdninami. Ve středu 9. 12. jsme se sešli před školou a společně zazpívali vánoční koledy - v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy s regionálním Deníkem.    Každý rok žáci 6. třídy v Ekologických praktikách procvičují své znalosti o třídění odpadů a své poznatky potom předávají svým mladším spolužákům z 1. stupně a MŠ. Letos se žáci rozhodli pro výuku formou interaktivního divadla a vybrali si Popelku. Sami si sepsali scénář, rozdělili role a úkoly. Známou pohádku doplnili o netradiční úkoly pro Popelku - vytřídit smíchaný papír a plast, bio, elektro a sklo místo klasického hrachu a popela. Popelce spolu s holoubky pomáhaly i děti z obecenstva. Pohádka byla doplněna krásnými kulisami, kostýmy, hudbou, úžasným plesem na zámku i zdařile zatančenou mazurkou. Hráli představení ve škole a ve školce, měli velký úspěch a dlouhý potlesk. „Za jejich velkou snahu a práci i mimo hodiny EP jim děkuji a ještě jednou tleskám“ řekla paní učitelka Marie Judová.  V pondělí 21. 12. se vydali ž áci 6. a 7. třídy bádat do interaktivního centra VIDA v Brně. Při výukovém programu získali nové informace o možnostech využití magnetů (třeba i ke hře) a také o surovinách, které nás obklopují. V  úterý 22. 12. se uskutečnil „ Vánoční turnaj“ žáků 2. stupně ve florbale. Na prvním stupni jsme si uspořádali třídní besídky a rozdali jsme si drobné dárečky, poté jsme šli na vycházku do lesa, kde jsme ozdobili stromeček pro zvířátka, kterým jsme také přinesli dárečky - sušené pečivo, jablíčka, kaštany a jiné zvířecí pamlsky. V úterý 5. 1. nás navštívilo sférické kino, které přijelo do sokolovny a přiblížilo dětem od mateřské školy až po 9. ročník vesmír - co v něm lze najít a jak asi daleko, jaké zákonitosti v něm platí, jak ovlivňuje naši Zem a co můžeme dělat my, aby se Země nestala nehostinnou vesmírnou krajinou. Za spoustu informací i zajímavé zpestření dne děkujeme zejména Mgr. Petru Šáškovi z Mobilního planetária Brno.

 Vedení ZŠ a MŠ


alt

Ihned o prvním lednovém víkendu se vydaly tři skupinky polničských dětí na Tříkrálovou sbírku po domácnostech v naší obci, tentokrát v doprovodu dvou zvířátek (oslík a kravička v kostýmovém převleku dalších dětí). Kromě tradičního zpívání „My tři králové jdeme k Vám, …“ a popisu dveří novým letopočtem 2016 se více jak jindy plnily i zapečetěné pokladničky. Po ukončení sbírky došlo k rozpečetění kasiček a velmi milé překvapení – obec Polnička svými dárci z řad občanů podpořila Žďárskou CHARITU částkou 13.085 Kč (v roce 2015 to bylo 7.542 Kč). Moc všem dárcům za štědrost ve prospěch potřebným děkujeme; poděkování patří také Radce Stárkové, která byla hlavním organizátorem akce, všem zúčastněným dětem a jejich rodičům, kteří děti doprovázeli.alt

alt

Naše obec se díky iniciativě Kulturní a sportovní komise rady obce ve spolupráci se ZŠ a MŠ a technické podpory dobrovolných hasičů poprvé připojila 9. prosince k celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“. I když kolem 18 hodiny přišel vydatný déšť, kolem 50 účastníků se za kytarového doprovodu pustilo pod party stanem před budovou školy do zpěvu tradičních vánočních koled; kdo si nebyl jist textem, pořadatelé jej rozdali v tištěné podobě. Předvánoční atmosféru provoněl teplý grog a punč.
alt

V sobotu 26. prosince se uskutečnil první ročník bowlingového turnaje, pořádaný sborem dobrovolných hasičů. Turnaj byl určen pro naše členy a jejich rodinné příslušníky. Dvacet šest soutěžících poměřilo síly o putovní pohár čestného starosty SDH Polnička. Vítězem prvního ročníku se stal bratr Radim Synek.                                                                                                
altalt

Opět po roce  jsme se na Silvestra sešli u Restaurace Polnička manželů Šimákových, abychom recesí a dobrou zábavou společně oslavili poslední den roku. Tradičnímu běhu na historických lyžích tentokrát nepřály sněhové podmínky a tak až na výjimky se vydali účastníci závodu na trať s lyžemi přes rameno. Největší pozornosti se těšil Jamajský bob, který pod vedením svého kouče už dlouze před startem ladil svoji formu přímo v restauraci; početně byla také zastoupena osada Hynkovec a podpořit naše dovádění přišly i desítky našich spoluobčanů. Vydařený byl i závod pro děti a mládež – ti všichni museli letos nechat lyže doma a závod se běžel na botách.


alt

Po bujaré Silvestrovské noci byl Novoroční výšlap do okolí naší obce skoro nutností. Zimní krajinou přes dvě desítky účastníků provedl Václav Juda a společně jsme tak mohli navštívit místo bývalého lomu na kámen u Stržanova, vyhlídku na Zelenou horu ze Stržanovského kopce, naučnou stezku kolem Konventského rybníka se zastávkou na Tálském mlýně. Cesta zpět do Polničky po cyklistické stezce byla hezkou tečkou sváteční vycházky za zdravím.
Novinky z FIT●NEST                  

Pro všechny stávající i potencionální klienty připravujeme tyto novinky:

Od 27. ledna odstartují lekce Step Choreo a Power stepu. Lekce využívající zvýšenou podložku – step ke cardio tréninku i ke zpevnění celé dolní poloviny těla.  Jsou určené pro všechny, kteří už mají se stepem zkušenost a znají základní stepové kroky. Druhým typem lekcí bude Power step – jedná se o kombinaci cardio “ spalovacího“ tréninku se stepem s posilováním svalů celého těla, s důrazem na zapojení svalů stehen a hýždí. Tato lekce bude určena i pro úplné „stepařské“ začátečníky. Novinku nabídneme i v lekcích H.E.A.T programu – ve středu 20. 1. budete mít možnost poprvé vyzkoušet lekci H.E.A.T program CIRCUIT – jedná se o komplexní tréninkový systém, kdy během lekce cvičíte jak v zóně aerobní (zóna ideální k hubnutí), tak v zóně anaerobní (zóna vhodná pro tvarování těla, budování svalové hmoty a zvyšující váš výkon).

Hodina je rozdělena na 6 úseků po 10 minutách, kdy pravidelně střídáme chůzi na páse Maxerrunner a posilovací cvičení na podložkách. Každá etapa je jiná, chůze má postupnou vzrůstající tendenci a jednotlivé cvičební sestavy se od sebe navzájem liší. Jde o to, abychom během lekce procvičili celé tělo. Tím, že střídáme zónu aerobní (chůze po páse) se zónou anaerobní (posilování), trénink je vysoce efektivní a jeho výsledkem je skvělá fyzička, vytvarovaná postava, pevné svaly a nějaké to kilo dole. Pro holky i kluky ve věku od 4 do 9 let připravujeme v době jarních prázdnin od pondělí 8. 2. do středy 10. 2. další Nestíkovské tábornické zimní dobrodružství. Čeká na nás spousta her a soutěží, jak v tělocvičně, tak i v přírodě, tvoření v ateliéru, diskotéka, kino, a v případě správného zimního počasí i radovánek na sněhu. Prostě tři dny a dvě noci plné zábavy!!!  Přesný rozpis lekcí i více informací o táboře najdete během ledna na www.fitnest.cz .

                                   

PROSINEC 2015                   


   

Všem svým klientům přejeme krásné a klidné prožití Vánoc a co nejvíce zdraví

 a všeho dobrého v novém roce 2016. Těšíme se na další setkání, 

jak v době vánočních svátků, tak i během celého roku!

Tým FITNEST

 


Vánoce a zvyky našich předků

Křesťané slaví 25. prosinec jako svátek narození Ježíše Krista; oslavy, které se dají považovat za pra prapředky těch dnešních, patří do doby pohanů – ti věřili, že se slunce v noci na 25. každým rokem zrodí. Slunce tak bylo uctíváno jako zdroj životadárné síly a energie. A právě tato noc se považována za svatou a slaví se téměř na celém světě. Mezi běžné vánoční pokrmy tehdejší doby patřily oplatky s medem, ale také s česnekem, bylinkami, šípky či jinými plody. Zvykem na Štědrý den bylo postit se až do východu první hvězdy, která vyšla na obloze. Hospodyně ten den nesměla zametat obydlí, aby se z domu nevymetly duše zemřelých pobývající o svátcích v domě mezi živými. Nesměla ani vstát od stolu během štědrovečerní večeře, jinak by slepice neseděly celý rok na vejcích. Další pověrou byl zákaz kýchání – lidé se obávali, že by následkem kýchnutí mohl někdo zemřít. Nikdo z rodiny by neměl sedět naproti vchodovým dveřím, aby se nestalo, že v dalším roce zemře. K Vánocím patřily i návštěvy hrobů; pro mrtvé se pekl i speciální chléb. Někde bylo zvykem, že než se zasedne ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na sekeru ležící na zemi; to proto, aby ho v následujícím roce nebolely nohy. Neznámějším štědrovečerním jídlem byl černý koba, připravovaný z krupek a hub. K večeři se také podávala krupičná, hrachová nebo prosná kaše, což bylo symbolem hojnosti. Aby se v rodině držely peníze, bylo zvykem pojíst trochu vařené čočky. Je zajímavé, že v dávných dobách nebylo zvykem večeřet rybu nebo zajíce – to aby štěstí neuplavalo či neuteklo. Součástí večeře byla jablka a ořechy, jako poslední chod se podávala vánočka s čajem nebo punčem. Část večeře odnesla hospodyně domácím zvířatům a část vhodila do ohně a do vody, jako pohanskou obětinu. Ve sváteční den bylo celé obydlí řádně uklizené a také vyzdobené; k tomu se používalo chvojí, zelené větve nebo borovice. Jako ozdoby se používaly klasy, makovice, slaměné ozdoby, sušené ovoce, ořechy, bukvice, sušené houby, perníky a později i papírové ozdoby. Ozdobený vánoční stromeček se svíčkami je běžný až od poloviny 19. století a se stejnou dobou je spojen i zvyk rozdávání dárků.

Tak šťastné a veselé i ty VÁNOCE letošní!


Nahlédnutí do místní knihovny. alt

Každé pondělí a čtvrtek bývá v odpoledních hodinách v budově OÚ v Polničce o trochu rušněji než v kterékoli jiné dny. Je to čas, kdy sem do místní knihovny přicházejí čtenáři, vypůjčit si nové knížky. Pokud jste i vy pravidelnými návštěvníky a dychtivými čtenáři, tak víte, že v knihovně Vás vždy mile přivítá knihovnice paní Machová, která kromě té knihovnické práce si vždycky najde kousek času na pár slov s Vámi. S dospělými přicházejí i dětští čtenáři, kterým dovede paní Machová vybrat vždy vhodnou knížku, úměrnou věku dítěte. Stejně dobře poradí studentům s výběrem knih pro povinnou školní četbu. Jakousi zvyklostí se stalo i to, že paní knihovnice každoročně přivítá v knihovně žáky zdejší školy. Pro ty nejmenší je přichystaná procházka světem pohádek. Starším žákům jsou určeny besedy nad knihami významných autorů, zábavné soutěže a různé literární kvízy. Aby si dospělí měli v knihovně z čeho vybírat a s nabídkou byly spokojeni, obměňuje paní Machová pravidelně knihy z knižního fondu žďárské knihovny M. J. Sychry. Občas se stává i to, že někdo daruje místní knihovně knihy, které zestárly a třeba i z jiných důvodů se do domácí knihovničky nehodí. Tyto knihy paní Machová pečlivě přetřídí, nově obalí a zařadí je do současného fondu knihovny. Za veškerou práci viditelnou i za tu, kterou tolik vidět není, převzala paní Machová z rukou starosty Havlíčkova Brodu a dalších významných osobností společně s jinými dvanácti knihovníky, ocenění své dlouholeté práce. Slavnostní předávání, kterého se zúčastnil jako host i starosta obce pan Bohumil Cempírek, se uskutečnilo v zajímavě netradičním prostředí hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Celý akt sám byl důstojným oceněním práce jednotlivých knihovníků, kteří si to právem zaslouží. A protože se naše knihovnice paní Machová v zádumčivém tichu polničské knihovny cítí dobře, přejeme jí uprostřed všech těch němých svědků událostí historických i současných, ještě hodně roků radostné práce a k dosaženému ocenění upřímně blahopřejeme.

                                                                                                                     Kulturně – sportovní komise obce

           

Informace ze školy   

Je tu zimní měsíc prosinec, ale příroda se tak vůbec nechová. Venku to spíš vypadá, že začíná jaro. I přes to jsme si i v naší škole připomněli první svátek zimy – MIKULÁŠE. Ve škole to rachotilo, ozýval se křik i smích. Mikuláš s Andělem nadělovali a čerti trošku postrašili zlobivé hříšníky. Všichni jsme si to užili. A teď malé ohlédnutí za událostmi, které proběhly u nás ve škole. 16. 11. se uskutečnilo ve škole další vzdělávání pedagogických pracovníků „Příroda, která učí“. Ing. Martin Kříž, programový vedoucí ekologického centra Chaloupky, seznámil učitele s různými možnostmi využití školní zahrady a okolí školy ve výuce nejen přírodovědných předmětů, ale i předmětů, které s přírodou zdánlivě nesouvisí. Všichni jsme si odnesli mnoho nových poznatků a metod, které využijeme ve své další práci se žáky v hodinách. 19. listopadu proběhl v 8. a 9. třídě projekt na téma – „Můj život, můj svět“ Výukový program byl tentokrát zaměřen na životní hodnoty. Je příjemné vědět, že v 8. třídě stojí na prvních místech rodina, přátelé a zdraví. Kromě jiných aktivit si žáci zkusili zahrát scénky z rodinného prostředí, ve kterých byly v popředí různé priority – peníze, koníčky a starostlivá péče o člena rodiny. Shodli se, že je jim nejbližší rodina, kde si vzájemně pomáhají a mají se rádi. Celý tříhodinový program byl žáky kladně hodnocen. V 6. třídě jsme v listopadu dokončili fenologická pozorování na školní zahradě – sledovali jsme, jak stromy usínají na podzim. Všechny stromy usnuly (sledované 4 listy opadly), jenom buk lesní si uchovává své listy na jaro stejně jako v přírodě (v době ukončení sledování 2 listy zůstávaly na stromě).  Touto aktivitou si žáci v ekologických praktikách osvojují metody vědecké práce, probíhá formou badatelsky orientované výuky (stanovení výzkumné otázky, metod práce a vyhodnocení). 7. třída se v listopadu zapojila do projektu Globe – celoročního tématu Krajina pod lupou. Zatím se žáci seznamovali pomocí internetu a satelitních snímků se změnami, které proběhly v Polničce a blízkém okolí za posledních 60 let. Zaměřili se na školní zahradu a nyní jsou ve fázi vybírání výzkumné otázky, kterou se budou během školního roku zabývat.  Projekt probíhá v hodinách IKT a Ekologického přírodopisu a vhodně propojuje využití informačních technologií s badatelsky orientovanou výukou.  Ve čtvrtek 26. listopadu navštívili naši školu pracovníci Nadačního fondu Kolečko s programem „Rozhlédni se“, kterého se zúčastnili všichni žáci 1. stupně. Jak už vám jistě napovídá název, jednalo se o prevenci úrazů dětí v silničním provozu. Děti se dozvěděly, jak se mají správně chovat jako chodci, cyklisté či bruslaři. Program se skládal ze dvou částí – teoretické, tedy povídání o problematice, a praktické, kde si děti vyzkoušely na stanovištích prakticky, co se na školení dozvěděly. Na konec programu dostaly užitečné dárečky – reflexní vestu, pásku i přívěsek. Doufáme tedy, že vše je uloženo v hlavičkách a v okolí silnice se budeme pohybovat bezpečně.

A co nás čeká? 6. třída opět připravuje výukový program pro mateřskou školu o třídění odpadu. Tentokrát budou nejmenší žáčci třídit spolu s Popelkou. Pokud se vše podaří, proběhne program poslední výukový týden v prosinci. Žáci 6. třídy tak zúročí své znalosti a dovednosti z hodin Dramatické výchovy. Školní kolo biologické olympiády na téma ŽIVOT V TEMNOTĚ proběhne v lednu 2016. Život v temnotě je názorným dokladem skutečnosti, že život na Zemi se dokáže vypořádat i s těmi nejextrémnějšími typy prostředí. Podíváme se společně, kdo žije v tmavých jeskyních, ponoříme se do hlubin oceánu, seznámíme se s tvory aktivujícími převážně v noci a nahlédneme do tajemství živých organizmů, které se ukrývají pod povrchem, po kterém dennodenně chodíme. První část – test, do druhé části – poznávačka a praktická část – postupují žáci, kteří v testu získají alespoň 50 % bodů.                                                                                                               

Tímto bychom Vám chtěli jménem všech zaměstnanců školy popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a radosti v novém roce!

                                 

LISTOPAD 2015  

Polničkou prošel lampiónový průvod

Občané a mládež naší obce si v předvečer státní svátku pietním aktem připomněli v úterý 27. října 97. výročí vzniku samostatného státu. Čelo průvodu, který prošel částí obce, tvořili v historických hasičských uniformách s rozžatými loučemi místní dobrovolní hasiči, které doprovázeli další členové sboru a mladí hasiči s lampionky. K nim se přidaly další děti z polničské mateřské školy, které si své lampiónky pod vedením paní učitelky Bc. Věry Veselé po celé odpoledne samy vyráběly. Stejně tomu bylo i ve zdejším sportovně relaxačním a výchovně vzdělávacím středisku FIT●NEST v oddělení NESTÍK pro malé děti, kde kromě lampiónků se pracovalo i s dýněmi pro nadcházející svátek Halloveenu. Průvod zamířil na střed obce, kde se u památníku obětem 1. světové války a obětí holocaustu, kde odbývala samotná pietní slavnost. V čestné stráži si prvorepublikové období připomněli v historických uniformách se sokolským praporem i členové TJ Sokol Polnička. Kytici květů Kraje Vysočina a Obce Polnička pak položili představitelé polničské samosprávy. Události roku 1918 ve svém vystoupení připomněl za vedení Kraje Vysočina člen krajské rady Mgr. et. Bc. Petr Krčál.


V závěru měsíce října byla dokončena rekonstrukce místní komunikace na dolním konci obce „Za humny“, která byla ve výši 104.000 Kč podpořena dotací z Programu obnova venkova Kraje Vysočina. Komunikace byla osazena betonovou vpustí pro odvod povrchové vody, z části je voda odvedena do zemního potrubí a vybudována zde byla tzv. horská vpusť. Na komunikaci byl položen i nový povrch; stavební práce zajišťovala firma COLAS.


V průběhu měsíce listopadu byla firmou SUNNYMONT Hostivice dokončena úplná výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení za nový úsporný systém LED. Investice za více jak 1 mil Kč bude po dobu 10 let hrazena formou plateb za elektrickou energii; platby byly oproti původní výší sníženy z důvodu očekávaného snížení odběru el.energie. Po celou tuto dobu jsou osvětlovací tělesa i se záruční garancí. Tento systém smluvního vztahu s investorem je více známý na severu Čech, naše obec je na Vysočině pilotním projektech a firma hodlá v této činnosti pokračovat i v jiných obcích.


 

NABÍDKA osvětlovacích těles

nabízíme obcím k odprodeji za výhodnou cenu používaná 

osvětlovací tělesa bez výložníků pro veřejné osvětlení

typ ELTODO POWER, SIDONIA se svítivostí 50 a 70 W

tel. 566 622 862 Obec Polnička

 


Informace ze školy

Říjen a listopad jsou měsíce krásných barev, padajících listů a letos i krásného a vlídného počasí, které dodává příjemnou podzimní náladu.  V plném proudu jsou nejen školní práce a povinnosti,  ale  i činnosti, které se konají mimo školu. Žáci 1.,2. a 6. ročníku navštívili v rámci výuky les v blízkém okolí školy, kde pro ně bylo připraveno vzdělávání přímo v přírodě „ Lesní pedagogika“. Cílem lesní pedagogiky je učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat. Výuka byla zajímavá a určitě přínosná. Už pouze fakt, že stráví hodiny v lese, přijaly děti s nadšením. Většina z nich vnímala les jako místo, kde rostou stromy a žijí různá zvířata. Nyní měly možnost získat nové informace o lese a jeho obyvatelích. S nadšením se zapojovaly do her a soutěží a příjemně a nenásilně si tak rozšířily své vědomosti. Dalo by se říct, že při těchto hrách les zkoumaly všemi smysly. Od všech dětí zaznělo, že by si danou akci zopakovaly, všem se líbila. Tímto děkujeme lesním pedagogům za jejich perfektně připravenou výuku. Výchovně vzdělávacího programu v Horní Krupé „Živáčkové na zahradě“  se zúčastnili žáci z první, druhé a čtvrté třídy. Seznámili se s obyvateli,  kteří se mohou na zahradě vyskytovat a s tím, čím jsou užiteční. Zkoumali jsme pestrý život v kompostu. Seznámili jsme se s různými typy hmyzích domků, s různými typy budek, s květinovými záhony a dalšími prvky, které živočichy do zahrady lákají. Na památku si děti na závěr programu sami vyrobili z papíru oblíbeného ježečka. V rámci tělesné výchovy se žáci 3. - 5.ročníku a druhého stupně  vydali na společné bruslení na zimní stadion do Žďáru nad Sázavou. Začátečníci se těšili ze svých prvních krůčků na ledě a ti zkušenější si bruslení náležitě užili.  A co  nám  přinese nový měsíc ? O tom až zase příště.


Příchod Adventu

Advent ( latinsky  adventus - příchod) je začátek  liturgického roku , období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu  Spasitele , duchovní přípravy na Vánoce , doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv, V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. Západní církev  slavila různý počet (4 až 6) adventních nedělí. Advent začíná  první nedělí adventní , tedy neděli mezi  27. listopadem  a  3. prosincem , letos připadá na 29. listopadu.Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v  České republice  (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. Konec adventu pak představuje západ slunce  Štědrého večera . Vánoční svátky začínají  Slavností narození Páně  neboli Božím hodem vánočním, 25. prosince. V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení železná neděle je umělé, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná a zlatá. S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.

Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný  adventní věnec  se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky. Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosinec, se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných ovocných stromů, kaštanu, dřínu apod. "Barborka", která rozkvetla o vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu. I  svatá Barbora  přinášela v předvečer svého svátku dárky, podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé děti. V předvečer svátku  sv. Mikuláše  podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ dárku "od čerta". V některých rodinách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno apod. Tento svátek má původ jednak v osobnosti sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným, jednak v různých legendách, zejména O šlechtici a jeho třech dcerách, ve které anonymní finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl zachránit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ. V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy  jmelím , které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích vánoc. V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají  adventní kalendář , který jim připomíná, že Vánoce se blíží a i ony musí svým způsobem dodržovat půst - být „hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky.

  

ŘÍJEN 2015                 

alt                   

O možnostech dotačních titulů na rekonstrukci historické budovy ZŠ jednali v říjnu zástupci naší obce s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou Ph.D. Osobní setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze zprostředkoval a také se jej zúčastnil radní Kraje Vysočina Mgr. et. Bc. Petr Krčál.              


alt                    

Podzimní úklid obce a svoz odpadů z domácností i ze zahrádek, byl spojen i se sběrem starého železa; sběr tradičně zajišťují členové místního Sboru dobrovolných hasičů.

alt                  

Vzácné výročí – zlatou svatbu – oslavili společně v sobotu 10. října hned dva manželské páry z naší obce, které si před 50 lety řekli společné ANO, shodou okolností v jeden den avšak na různém místě. Jubilantům Růženě a Bohumilu Cempírkovým, Vlastě a Františku Svobodovým, přišli blahopřát zástupci Sboru pro občanské záležitosti a místostarosta obce. Slavnostní atmosféru vytvořili kulturním vystoupením žáci ZŠ. Blahopřejeme !                             

Vítězná sobota mladých hasičů na Zelené hoře

Dne 19. září se kolektiv mladých hasičů vydal na tzv. Faraónský běh do schodů na Zelenou horu, který pořádali dobrovolní hasiči ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámek. Za náš kolektiv jelo soutěžit a hlavně si užít pořádnou porci zábavy celkem 15 mladých hasičů. Z celkového počtu 130 závodníků se sedm mladých hasičů z Polničky umístilo ve svých věkových kategoriích na stupních vítězů. Ze závodu si tak mladí hasiči vezou 7 pohárů za umístění na stupních vítězů, ale hlavně spoustu pěkných zážitků. Všem našim závodníkům děkujeme za reprezentaci našeho sboru a vítězům gratulujeme. 

Jiří Průža ml.

alt alt


 

Svoz nebezpečného odpadu

čtvrtek 19. listopadu : 16.20 – 16.30 hod u obecního úřadu

                                                                   16.45 – 17.00 hod u křížku za mostkem


 

Pozvánka

na veřejné jednání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 26. října 2015 od 19 hod ve velké zasedací místnosti OÚ

hlavní bod programu ● průběžné hodnocení programu rozvoje obce (2014 – 2018)

 


 

Pozvánka

na pietní akt u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného státu

úterý 27. října, sraz u sokolovny v 18 hod

děti s lampionky do průvodu vítány

položeny budou květy u památníku obětem 1. světové války a obětem holokaustu

                          


Informace ze školy          

Podzimní měsíce září a říjen přinesly ještě pěkné počasí, které nám připomnělo již odešlé léto a ve škole jsme opět zažili spoustu zajímavých událostí a akcí, ze kterých některé vybíráme. ● V pátek 25. září jsme si připomněli Evropský den jazyků. Při této příležitosti jsme uspořádali malou besedu s mladou slečnou cestovatelkou Kristýnou, která nám velmi poutavě povyprávěla o exotických Kajmanských ostrovech.  Během svého ročního pobytu  poznala nejen život tamních  obyvatel, jejich mentalitu, ale i krásné pláže a podmořský život, přírodu a spoustu nových přátel. Opět jsme měli příležitost přesvědčit se, že umět cizí jazyk se vyplatí !! ● V pátek 2.října  žáci 1.stupně prošli ve skupinách okolí kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře, prohlédli si hřbitov a poté se vydali po naučné stezce, aby získali co nejvíce zajímavostí z informačních tabulí po cestě rozmístěných. Potom se za krásného podzimního počasí vydali pěšky do Polničky. ● Naše škola  se zúčastnila  8. a 9. října akce nazvané „72 hodin – pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“. Jedná se o projekt zaměřený na dobrovolnické aktivity. Do letošního 4. ročníku se zapojilo asi 30 000 dobrovolníků v 610 projektech, z nichž dva byly ty naše. ● Ve čtvrtek jsme se s dětmi vydali po Polničce za naší první akcí „Čisté břehy rybníků v obci Polnička“. Během ní jsme posbírali odpadky kolem Hamerského rybníka a na březích řeky Sázavy u fotbalového hřiště. Vše, co jsme našli, jsme nakonec roztřídili a vyhodili do kontejnerů na separovaný odpad. ● O den později přišla na řadu naše druhá akce „Zasaďme společně strom“, které se zúčastnil pan starosta, vedení školy, členové školního parlamentu a žáci MŠ. Společně jsme na školním hřišti  zasadili malou třešeň a budeme věřit, že se brzy rozkošatí a snad jednou budeme moct sklidit i nějakou tu úrodu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi za účast a obci Polnička za zajištění stromu. ● V letošním roce jsme vzpomínali  600. výročí upálení myslitele, kazatele, kněze, reformátora, spisovatele a učitele Mistra Jana Husa. Toto výročí jsme si připomněli i v naší škole a z obrázků, které namalovali žáci 5., 6. a 9. třídy, jsme vytvořili výstavku. ● 8. října navštívili žáci 7., 8. a 9. třídy Legiovlak, který se na své pouti naší republikou zastavil na čtrnáct říjnových dní v Jihlavě. Tento projekt Československé obce legionářské připomíná 100. výročí bojů československých legií za samostatný stát. Prohlédli jsme si deset zrekonstruovaných vagónů, které představují ešalon, jakým se přepravovaly desetitisíce československých legionářů napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918-1920. Historické vagóny jsou zrekonstruovány tak, že odpovídají dobovým reáliím, uvnitř je řada originálních součástí výstroje a výzbroje i každodenních předmětů legionářů. Soupravy vlaků byly kasárna na kolejích, prohlédnout jsme si tak mohli zázemí ubytovacího vozu, polní pošty, zdravotní vůz, štábní vagón, obrněný vůz a plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu. Ešalonem nás provázela posádka vlaku v dobových vojenských uniformách, jejíž výklad většinu dětí zaujal. Tato netradiční „hodina dějepisu" byla vzdáním úcty těm, kteří nasazovali svoje životy v bojích 1.světové války a za vytvoření samostatného Československa. ● 6. října navštívili žáci 6. a 9.třídy Knihovnu M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Komiksový workshop, který žáci absolvovali, je stručně seznámil s komiksem, jeho historií, principy a postupy tvorby. Sami se proměnili ve scénáristy a ilustrátory a ve skupinách vytvářeli na dané téma svůj komiks. Výsledky své práce prezentovali a dramatizovali. Dílnou je provázel komiksový scénárista a hudebník pan Daniel Vydra.


Takto jsme si krásně užívali podzimní měsíce a už se těšíme, co nám přinese měsíc listopad.

ZŠ a MŠ Polnička

alt alt alt

       

       
ZÁŘÍ 2015

Kolejnice přilákala 119 závodníků Fond Vysočiny

Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny podpořil jubilejní 15. ročník "Hodu polničskou kolejnicí". Celé akci popřálo i hezké počasí, o které se po deštivém týdnu pořadatelé obávali. Do zábavného areálu Salon expres vagon nakonec zavítalo 119 závodníků, kteří v 10 kategoriích závodili o vítězství, medaile, trofejní kolejničky a věcné ceny. Ozdobou sportovního odpoledne byl bývalý koulař a reprezentant tehdejší ČSSR Ing. Josef Kubeš (dnes generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.); do výkonnostních tabulek se zapsal v roce 1983 národním rekordem ve vrhu koulí – 21,20 (MR 24.7. Praha, stadion E.Rošického na Strahově). Mezi dalšími hosty nechyběli ani zástupci MAS Havlíčkův kraj (obec Polnička do tohoto sdružení obcí v roce 2015 vstoupila za člena), kteří v rámci své propagační akce předali do rukou našeho starosty obce putovní pohár; do vrhačského sektoru se postavil i starosta města Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil.  Nejstarším závodníkem se stal Stanislav Rozsypal z Frýdku Místku, který ve svých 80 letech přijel pouze v tento den za svými přáteli do Polničky a využil možnosti hodit si 8 kg metou do dáli. Letos mezi amatéry padl i rekord soutěže – Miroslav Hübl poslat kolejnici do vzdálenosti 9,65 m; zatím neporaženou závodnicí a vítězkou všech 15 ročníků se opět stala Vlasta Brožová.

Vítězové jednotlivých kategorií : MŠ - Max Filippi (Karlov); ZŠ 1. stupeň dívky – Veronika Kebertová (Mokrá Hora); ZŠ 1. stupeň chlapci – David Krmášek (Žďár n.S.); ZŠ 2. stupeň dívky – Barbora Vršová (Polnička); ZŠ 2. stupeň chlapci – Pavel Rous (Žďár n.S.); ženy do 40 let – Šárka Burešová (Rozsochy); muži do 40 let – Miroslav Hübl (Žďár n.S.); ženy nad 40 let – Vlasta Brožová (Polnička); muži nad 40 let – Vlastimil Zeman (Žďár n.S.); veterání nad  60 let – František Mayer (Polnička).

altaltaltalt                               foto Dr. Ivo Havlík
altpouťové atrakce byly v letošním roce co do počtu bohatší; umístěny byly na volné ploše u prodejny COOP.                            altNedělní pouťovou bohoslužbu sloužil polničský rodák Miloslav Kabrda.

altStudio FIT●NEST připravilo pro rodiče s dětmi Den otevřených dveří v NESTÍKU – zájemci se mohli seznámit s bohatou nabídkou aktivit zaměřených na děti jak předškolního, tak i školního věku.  

                                                         

alt


                             

altJak je vidět z „ROZCESTNÍKU“, v naší obci se nikdo neztratí; turistická zajímavost vznikla letos před jedním rodinným domem v Polničce.


altprovozní zaměstnanci našeho úřadu zlepšili o prázdninách schůdnost břehu z komunikace vedoucí k lomu na pěšinu, která směřuje podél Sázavy do naší obce; splnili jsme tak přání turistů, kteří směřují od Žďáru přes naší obec do nejrůznějších míst v okolí obce a naopak.                              

Zážitkový tábor pro předškolní děti.                              

alt Mohou si i malí předškoláci  užít naplno krásné a zábavné prázdniny s ostatními kamarády bez rodičů?  Samozřejmě, že mohou. Stačí k tomu jen málo. Přihlásit se na zážitkový tábůrek, sbalit si s sebou to nejnutnější, spacák, plyšáčka a hlavně, nechat svoji milovanou maminku doma. Děti z mateřské školy v Polničce to dokázaly a první týden v červenci se sjely do Údolí slunce v Železných Horkách. S ostatními kamarády z Duhy a žďárského Kulíška se již znaly, počasí jim přálo a tak se všichni těšili na velké dobrodružství.

Již od rána, kdy děti do údolí dorazily, pro ně přichystal zkušený tým a bezva parta sedmi vedoucích tematické hry plné pohody a zážitků. Nechyběly důležité pohádkové postavy, které děti provázely celým tábůrkem. Vodní královna, Pán lesů a Luční víla postupně připomněly malým táborníkům, jak se mají v přírodě chovat, jak ji mohou chránit a pomáhat.                            

První den byl ve znamení  Vodní královny. Děti si zopakovaly, jak je důležité vodou šetřit a neplýtvat s ní. Opatrně přenášely vodu  a plnily vyschlou studánku, na louce vypouštěly duhové bubliny a v Borovském potoku lovily skryté zlaté valounky. Za odměnu si všichni vysloužili barevné perníčky s duhovou polevou.                            

Druhý den navštívila malé táborníky další pohádková postava, Pán lesů. I on měl na děti spoustu otázek a úkolů o lese. Požádal děti, aby se v lese chovaly tiše a ohleduplně a také je poprosil, aby  postavily pro nově narozené skřítky lesní domečky. Ten den si to děti v lese pořádně užily, zvláště při prolézání obřích pavučin. Večer si u ohně zazpívaly s kytarou písničky a opekly špekáčky. Po setmění navštívil děti ještě jednou  Pán lesa a ty nejodvážnější pozval na noční cestu odvahy s lucerničkami.  Ke kouzelnému stromu přání došli statečně všichni malí táborníci a odměnou jim bylo nahlas vyslovené jejich přání.                            

Třetí den čekalo na děti další příjemné překvapení. Na návštěvu za nimi přišla Luční víla a přinesla jim duhový padák a luční olympijskou vlajku. Od rána si tak malí táborníci hráli a soutěžili na louce a plnili netradiční disciplíny při Luční olympiádě. I poslední táborový den si všichni užili nejen spoustu legrace, ale dokonce byli od všech pohádkových bytostí za svoji snahu odměněni. V lese na ně čekal ve veliké truhle zakopaný poklad.                            

Závěrečný táborák všem připomněl, že se přiblížil konec tábůrku. Poslední noc ve spacáku, poslední společná snídaně a hurá zase domů k mamince.  Zážitkový tábůrek s kamarády skončil, zas někdy příště ......                                                                                                                            

                             Bc. Věra Veselá

                                                                                                                                                          

Konec prázdnin a začátek nového školního roku.


Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo do mateřské školy celkem 39 dětí. Do třídy Beruška je zapsáno 19 dětí a do třídy Medvídek 20 dětí. Pro zajímavost, z tohoto počtu 39 dětí je 15 chlapců a 24 dívek. Nejmladší zapsané malé slečně budou při nástupu do školky dva roky a jeden měsíc, nejstaršímu předškolákovi s odkladem školní docházky bude šest let a sedm měsíců. Při slavnostním zahájení školního roku 1. září zasedlo poprvé do školní lavice v naší škole 8 prvňáčků, které v tento výjimečný den doprovázeli jejich rodiče. Aby se jim ve škole líbilo a zažívali mnoho školních úspěchů, kromě paní ředitelky Mgr. Jany Vavřínkové, třídní paní učitelky Mgr. Ilony Fňukalové a vedoucí učitelky MŠ Věry Veselé jim popřáli také starosta obce pan Bohumil Cempírek, pan Mgr. et Bc. Petr Krčál radní kraje Vysočina, paní Ludmila Machová za SPOZ a paní učitelka ze školní družiny Jana Spěváčková. Začátek září byl pro žáky 6. třídy ve znamení adaptačního kurzu. Zde se děti lépe poznávají mezi sebou navzájem, prostřednictvím kooperačních her se učí týmové spolupráci ve třídě. Žáci si zažili chvilky napětí i okamžiky úspěchu a smíchu, tak věřme, že na společné zážitky budou ještě dlouho a s radostí vzpomínat. Se začátkem nového školního roku byly spuštěny nové webové stránky naší školy, které byly během prázdnin vytvořeny za podpory Fondu Kraje Vysočina. Stránky jsou stále v úpravě, prosíme proto o trpělivost, než je "vyladíme". Přivítáme Vaše postřehy k procházení, přehledu, event. i k obsahu nového webu. První zářijový víkend proběhly v naší obci akce, spojené s tradiční poutí. Na některých z nich se podílela i naše škola – Hod polničskou kolejnicí, kde některé paní učitelky organizačně zajišťovali soutěže a řada místních žáků se aktivně účastnila, viděli jsme rovněž pouťovou výstavu obrazů, orlojů a plastik pana Pavla Cempírka.  Mohli jsme tak obdivovat velmi zajímavá díla a dozvěděli se více o jejich tvorbě přímo od autora. Díky paní Marii Mittermayerové pak poznali příběh jednoho z polničských rodáků, který byl inspirací pro vytvoření krásného dřevěného orloje. Začátek školního roku je za námi a my čekáme, co nám přinese ten nový školní rok 2015/2016. Doufáme, že jenom samé radosti a  úspěchy.

                            ZŠ a MŠ Polnička

                                                                                                                                                            

Děti z mateřské školy v Polničce přivítali první školní den noví kamarádi

alt O prázdninách se v mateřské škole nezahálelo. Na malé předškoláky čekalo první školní den při vstupu do mateřské školy překvapení v podobě namalovaného obrázku na čelní stěně MŠ. Obrázek stromu a dvou čiperných kamarádů namaloval malíř Jiří Havlík ze Žďáru nad Sázavou. O předlohu se postaral Ing. Arch. Martin Zezula. Velké poděkování patří také panu Černému, který zapůjčil a sestavil pro malíře lešení.

Obrázek stromu a dětí byl zvolen záměrně. Mateřská škola, stejně jako základní škola, je zapojena do enviromentálního vzdělávání dětí, tj. ochrany životního prostředí (EVVO).

foto Milan Šustr


Modernizace sociálního zařízení v MŠ

altCelková modernizace dětských záchodků v mateřské škole Polnička byla uskutečněna během měsíce července až srpna. Projekt mohl být zrealizován díky schválené dotaci 60tis. Kč z Kraje Vysočina a zároveň díky zřizovateli, obci Polnička, která se nemalou měrou bude podílet na dofinancování projektu „Naše školka 2015“ pod názvem "Zlepšení hygienických podmínek sociálního zařízení MŠ Polnička", za což jim patří velké poděkování. Design sociálního zařízení navrhl opět Ing. Arch. Martin Zezula, který s mateřskou školou úzce spolupracuje. Modernizace proběhla včetně výměny obkladů stěn, dlažby, topení a rozvodů vody. Celkové náklady projektu činí 188 530 Kč.

foto Milan Šustr


altKe zlepšení bezpečnosti motoristů jedoucích do naší obce směrem od Pilské nádrže došlo v měsíci září. Hluboká strouha při vjezdu do Polničky byla osazena silničním svodidlem, které bylo doposud jen na mostku a k tomu ještě vyosené do komunikace. Akci zajistila Správa a údržba silnic, středisko Žďár n. S.

      

     

                         

alt

Poslední srpnová neděle patřila v obci TJ Sokol Polnička. K nejzajímavější části svátečního odpoledne patřilo fotbalové utkání svobodní versus ženatí na zdejším fotbalovém hřišti. Pohodovou náladu zpestřilo 9 branek, z nichž 6 bylo v síti ženatých; nepsané pravidlo, že vstřelená branka ženatých má cenu dvou gólů, nakonec upravilo výsledek zápasu na zaslouženou remízu.   

  

              

Podzimní úklid a svozy odpadů

8. až 11.října - kontejnery na BIO odpad ze zahrádek na obvyklých místech

10. října – svoz velkoobjemového odpadu z domácností (svozová trasa popelnic)

10. října – sběr železného šrotu (uložit ráno do 7 hod před dům – zajišťují dobrovolní hasiči)

listopad - svoz nebezpečného odpadu (bude upřesněno)

 


SRPEN 2015                            

Informace pro občany                

Mateřská školka má nové sociální zázemí. V průběhu prázdnin proběhla v mateřské školce rekonstrukce sociálního zázemí, které bylo ještě původní a již nevyhovovalo současným hygienickým podmínkám. Na rekonstrukci, která si vyžádala náklad kolem 167 tisíc Kč, získala škola grant z Kraje Vysočina z programu „Naše školka 2015“ v projektu „Zlepšení hygienických podmínek sociálního zázemí MŠ Polnička“  ve výši 60 tisíc Kč.


Foto ZŠ Historická budova základní školy již neodkladně potřebuje rekonstrukci, zejména střecha vyžaduje úplnou výměnu krovů a novou střešní krytinu, objekt by mohl být zateplen nová fasáda by se měla sladit se sousedními budovami, které v minulosti již rekonstrukcí ve dvou etapách prošly. Obec v současné době disponuje vizualizací rekonstrukce (finanční náklad opravy do 14 mil Kč) a rada obce doporučila zastupitelstvu schválit pořízení projektové dokumentace; je to tak první krok k hledání finančních prostředků. V závěru měsíce srpna by se mělo uskutečnit jednání na ministerstvu školství v Praze.


  Dopravní značení
K výměně čtyř dopravních značek došlo na horním konci obce; nové dopravní značení s reflexními prvky odpovídá současné legislativě a obec k výměně přistoupila na základě písemného upozornění Police ČR – dopravního inspektorátu.


Sokolovna Polnička V měsíci červenci společnými silami provozních zaměstnanců obce a brigádníků z řad členů místní TJ Sokol, proběhlo částečné otlučení opadávající vlhké omítky na budově sokolovny; plášť zdiva následně očistili vodním proudem místní hasiči; po přirozeném vyschnutí se bude obec zabývat v příštím roce návrhy, jak obvodovou zeď opravit; všem, kdo přiložit ruku k dílu touto cestou vedení obce děkuje.ČOSObjekt sokolovny má v dlouhodobém nájmu Obec Polnička; majitelem je však Česká obec sokolská, která jej po mnohaletém soudním sporu s místním TJ Sokol  získala na základě rozhodnutí Okresní soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 31.3. 2004 a následně Krajského soudu v Brně ze dne 23.8., 2005; nájemní smlouva však neumožňuje obci výrazně investovat do této nemovitostmi a proto probíhají v současné době jednání s ČOS o možném získání objektu do vlastnictví obce. Sokolovnu si prohlédla při červencové návštěvě Polničky starostka ČOS Ing. Moučková v doprovodu vedoucí majetkového odboru ČOS Praha.


Fotbalový podzim

Naši fotbalisté rozehrají nový ročník 4. třídy OS skupiny A na domácím hřišti, před polničským publikem je letos uvidíme ještě třikrát. Přehled zápasů : neděle 23.8. od 16.30  Polnička- Velká Losenice;  sobota 29.8. od 14.oo Rozsochy B – Polnička; neděle 6.9. od 16.oo Polnička -  Bohdalov B; neděle 13.9. od 16.oo Polnička – Bohdalec; sobota 19.9. od 15.30 Bobrová B -  Polnička; neděle 27.9. od 15.30 Polnička – Vlachovice; neděle 4.10. od 10.oo Jívoví B -  Polnička.

                    

                     

Polničská stříkačkaHasičská stříkačka v muzeu

V roce 1928 byla místnímu hasičskému sboru zakoupena  požární dvoukolová motorová stříkačka firmy R.A. Smékal nákladem 32 tisíc Kčs. Dvouválcový motor "boxer" poháněl čerpadlo o výkonu 800 litrů za minutu. Tento stroj byl ve výzbroji sboru až do roku 1951 a byl nasazen při 31 požárech a jedněch povodních. Tento unikátní stroj byl v následujících letech různě parkován ve stodolách a garážích. V roce 1995 začala postupná renovace této stříkačky, která byla dokončena a předvedena při letošních oslavách založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Od počátku letošního srpna, je tento stroj k vidění ve stále expozici hasičského muzea v Přibyslavi. 

Odpoledne se Sokolem

Jak strávit příjemně odpoledne v neděli 30. srpna ? Nejlépe v areálu fotbalového hřiště a sauny. TJ Sokol Polnička pořádá další a do budoucna určitě tradiční odpoledne se Sokolem. Na programu je fotbalové utkání, v němž se utkají polničští (i přespolní) ženatí mužové proti svobodným. Hrajeme pod heslem "Zahraj si, kdo můžeš", týmy sestavíme až na místě, věkové či hmotnostní omezení není. K dispozici budou kurty pro tenis, volejbal či nohejbal a případné další aktivity podle počasí. Areál je otevřen od 15.00 všem bez ohledu na věk a vztah k aktivnímu sportu. Srdečně zveme všechny členy a sympatizanty k aktivnímu pohybu nebo jen posezení a pobavení se. Občerstvení je zajištěno.


 

Program tradiční poutě

● pouťové atrakce od 2. do 6. září u prodejny COOP

● pátek 4.9. od 20 hod taneční zábava v sokolovně; hraje AIRBACK; pořádá spolek Krákorka

● pátek 4.9. 15.30 – 17.30 hod Den otevřených dveří v NESTÍKU (FIT●NEST Zdravé hnízdo)

● pátek 4.9. v 16 hod zasedací sál obecního úřadu; vernisáž výstavy obrazů, dřevěných soch, plastik a „orlojů“ Pavla Cempírka; výstava bude otevřena 5. a 6.9. vždy od 8 do 16 hod;

pořádá Klub seniorů

● sobota 5.9. od 14 hod Hod polničskou kolejnicí; zábavný areál Salón expres vagón

● neděle 6.9. v 11 hod v kapličce Anděla strážce pouťová bohoslužba;

slouží polničský rodák Miloslav Kabrda

● neděle 6.9. ve 13.30 hod hřiště u sokolovny; koncert dechového souboru SENIORKA

●neděle 6.9. od 16 hod fotbalové hřiště u sauny; mistrovské utkání IV. třídy skupiny A;

Polnička – Bohdalov

 

                 


Akci z grantového programu Fond Vysočiny podpořil Kraj Vysočina

                              Fond Vysočiny  

pořádají

Obec POLNIČKA ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů,

Základní školou a Mateřskou školou a SALÓN EXPRES VAGÓN Polnička

Vás zve v rámci tradiční polničské pouti na sportovně zábavné odpoledne

15. ročník „Hodu POLNIČSKOU kolejnicí“

sobota 5. září 2015 od 14.00 hod v

v přírodním areálu Salón Expres vagón Polnička

(presence závodníků od 13.30 hod)

(hází se metou 8 kg, která pochází z kolejnice odlité v roce 1837 v polničských

hutích, tehdy největším železárenském podniku v Čechách)

Soutěž je pouze pro neregistrované sportovce pro kategorie muži a ženy (mladší do 40 let,

starší nad 40 let), muži veteráni nad 60 let. Pro děti je připravena soutěž o ceny v hodu

dřevěnou replikou.

Sportovní osobností letošního ročníku bude Josef KUBEŠ - bývalý

reprezentant v HODU KOULÍ, držitel halového rekordu z roku 1983.

 Kolejnice

         

Pozvánka

na jednání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 31. srpna od 19 hod v jídelně ZŠ Polnička

hlavním bodem jednání bude připravenost nového školního roku 2015/2016

jednání je veřejné

       

FIT●NEST informuje

Nabídka Nestíkových kroužků 2015/2016 FIT●NEST Zdravé hnízdo Polnička ● TVOŘÍLEK – 6 až 10 let; úterý 17 – 18 hod; hrátky s různými materiály ● FLÉTNIČKA – 4 až 6 let; čtvrtek 16.30 – 17.30 hod; základy muzicírování  ● ANGLIČTINA – děti 4 až 8 let; čtvrtek 15.30 – 16.30 hod; zábavná forma výuky základů angličtiny ● SPOR´TÁČEK – děti 3 a 4 roky; pondělí 15.45 – 16.30 hod; děti 5 až 7 let; úterý 15.45 – 16.30 hod; zábavnou a hravou formou rozvíjení obratnosti, rychlosti, síly, vytrvalosti apod.  ● KREATIV – děti 10 až 14 let; pondělí 17.45 – 18.45 hod; nový kurz; pro šikovné ruce ● NESTÍKOVSKÝ KLUBÍK, aneb, když rodiče nestíhají – děti 3 až 8 let; pondělí a středa 15.30 – 17 hod; vyzvednutí dětí ze školky a program ve FIT●NEST

       

ČERVENEC 2015        

Senioři ve Vídni

Neoplan – autobus s polničskými seniory směřoval tentokrát do sousedního Rakouska s cílem navštívit známé město na řece Dunaji – Vídeň. Historicky významnou částí města jsme prošli s naší průvodkyní paní Handlovou. Ta nám podrobným výkladem představila jednotlivé významné budovy města, za které lze zajisté považovat budovu parlamentu, sídlo prezidenta, budovu státní opery a jiné. Velkému obdivu se těšil Svatoštěpánský dóm. Na každém kroku nám město připomínalo jednoho ze svých největších hudebních géniů – W.A. Mozarta. Odpolední čas jsme trávili v Schőnbrunnu prohlídkou zámku a rozsáhlých zámeckých zahrad plných vzácných dřevin, okrasných květin a citrusů plných právě zrajícího ovoce. Kromě dobré nálady nás po celý den provázely téměř tropické teploty s oblohou bez jediného mráčku. Zkrátka vedro. Tak měl však zájezd své spokojené výletníky. Ti, kteří už ve Vídni někdy byli se rádi prošli známými místy, ti ostatní si mohou říci: „Viděli jsme kousek Vídně“.


                                                                                                        Marie Mittermayerová, Klub seniorů

ČERVEN 2015      

Informace pro občany

Buďme více ohleduplní. Rychlý přechod jara do léta v úvodu měsíce června s sebou přinesl i každoročně se opakující problém – napouštění bazénů z vodovodního řádu a tím krátkodobé výpadky v dodávce vody. Zásobník upravené vody na vodojemu je 80 m3 a nátok je 10 m3 za hodinu. I když máme vody ve studních relativně dostatek, nestačí při velkém odběru voda natékat a dochází tak k poklesu tlaku a ztrátě vody v potrubí zejména v horní části obce. Občané jsou tak znepokojeni – buďme tak více ohleduplní; napouštění bazénu by mělo probíhat po dohodě se správcem vodního hospodářství a počet regulovat v delším časovém odstupu.

Polničku navštíví starostka ČOS. V měsíci červenci zavítá do naší obce nová starostka České obce sokolské a starostka Světového svazu sokolstva Ing. Hana Moučková. Předmětem této návštěvy, která byla dojednána při červnovém osobním jednání v Praze zástupci naší obce, bude majetkové řešení budovy místní sokolovny, která po soudním sporu v minulosti patří právě ČOS a obec ji provozuje v rámci Smlouvy o dlouhodobé výpůjče. Tento právní vztah k nemovitosti neumožňuje obci více řešit modernizaci za grantové nebo dotační podpory.   

      

vítáníVítání nových občánků do obce

Opět po roce připravil Sbor pro občanské záležitosti spolu s obecním úřadem vítání nově narozených dětí v naší obci. Celkem se od posledního slavnostního aktu narodilo 9 nových občánků a 8 z nich v doprovodu rodičů, prarodičů, někteří i svých sourozenců se v neděli 28. června sešlo ve velkém sále OÚ k malé slavnosti. Starosta obce Bohumil Cempírek ve svém vystoupení připomněl nenahraditelnou roli rodiny ve výchově dětí a všem popřál zdraví, štěstí a pohodu. Kulturním vystoupením přišli potěšit všechny přítomné žáci ZŠ a po té se rodiče zapsali do obecní kroniky; při předávání drobných dárků si noví občánci obce vyzkoušeli - ti větší v sedě a ti menší v leže - dřevěnou kolébku. Narozené děti : Antonín Havránek, Michal Jelínek, Vojtěch Šimák, Matyáš Jůda, Nikol Kluchová, Ema Víchová, Barbora Bartošová, Rostislav Polívka, Isabella Grochová.

 

lavičkaNově pořízený mobiliář v obci – lavičkový set u budovy TJ Sokol a plakátovací plocha před prodejnou COOP. Vedení obce děkuje zhotoviteli obou dřevěných movitých věcí Jaroslavu Kabrdovi.

 

 

plakátovací plocha

 

 

 

 

Nabídka služeb pro občany obce

Obchody

●COOP Velké Meziříčí; Polnička 19; prodejní doba: po-pá 7.00 – 11.30  12.30 – 16.00; so 7.00 – 10.30; neděle 8.00 – 10.00 hod.

Ubytování,  stravování, restaurace, občerstvení

●Obec Polnička – turistická ubytovna; ubytování, pronájem tělocvičny, klubovny; Polnička 151; kapacita lůžek 54 ● Chata Sauna Polnička; ubytování, pronájem tenisových kurtů, saunování (říjen-duben), provoz celotýdenní dle dohody; Polnička 212; kapacita lůžek 30 ● Penzion Červeňák – ubytování, restaurace; Polnička 102; kapacita lůžek 19+4 přistýlky ● Penzion Červeňáček – ubytování  (bez stravování); Polnička 95; kapacita lůžek16 ● Restaurace a penzion Polnička – lidová kuchyně, ubytování; Polnička 51, Polnička 74 ● Stravování ve školní jídelně; ZŠ Polnička 147; cena oběda pro cizí strávníky: 58,- Kč do jídlonosiče;  60,- Kč  v jídelně;  63,- Kč roznáška ● OBČERSTVENÍ Salon Expres Vagón; přírodní zábavné centrum; Polnička 39 ● Cukrárna a kavárna u Klečků – nekuřácké prostředí; Polnička 239

Autodoprava, autoopravna, autolakovna

● Martin Kučera AUTODOPRAVA – mezinárodní silniční doprava ● Martin Kučera HASKOP – prodej, montáž, revize a servis hasících přístrojů; místo podnikání Škrdlovice 277 ● Miloš Kučera AUTOLAKOVNA; Polnička 190 ● AUTOSERVIS POLNIČKA - SINTEGRA- CZE s.r.o.; Polnička 252; servis silničních vozidel, včetně pneuservisu; půjčování přívěsných vozíků;  provádění zemních prací strojem CAT 246 ● AUTO BUKÁČEK; Polnička 7; dovoz, prodej, přihlášení vozidel všech značek; opravy všech vozů, diagnostika, čipování motorů, pneuservis; leasing, úvěr, povinné ručení, havarijní pojištění

Pojišťovací služby

● Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – obchodní zastoupení Ludmila Zemanová; Polnička 182

Kadeřnictví

● KADEŘNICTVÍ Radka Štohandlová; Polnička 225; provozní doba: pá:  8.00 – 17.00 hod. dle objednávek

Lékařské a pečovatelské služby:

● Ordinace MUDr. J. Bednář – 1. úterý v měsíci od 11.45 – 13.00 hod. na OÚ; praktický lékař; Polnička 225 ● DPS Škrdlovice - Dům s pečovatelskou službou Subregionu Velké Dářko ● Veterinární ordinace; Polnička 26 - MVDr. Zuzana Havránková, MVDr. Jan Havránek; Po: 15.00-18.00; Út: 8.00-11.00; St: 15.00-18.00; Čt: 8.00-11.00; Pá: 15.00-18.00; So: 9.00-11.00

Pokrývačství

● Jan Černý, Polnička ● Svatopluk Tichý – SVAALE; Klempířství, pokrývačství, natěračství, výškové práce; Polnička 80

Stavební práce

● Bodnár Pavel ● Klement Jindřich ● Mužátko Jaroslav

Zemní práce

● Novotný Petr ● Procházka Martin

Masérské služby

● PaedDr. Zdeněk Fňukal ● Jan Synek, masérské, rekondiční a rehabilitační služby; Polnička 10

Pracoviště: Studentská 4, Poliklinika ZR; Polnička 306; Penzion Pod nemocnicí – Nové Město na Moravě ● Pavla Tomášková; Polnička 289

Kosmetické služby, pedikůra, manikůra

● Alena Mayerová; Manikůra, pedikůra, modeláž nehtů UV gelem, parafínové zábaly, japonská manikúra Pschine; Polnička 276 ● Kosmetika Alena Synková, kosmetické služby, tělové masáže, prodej; pracoviště: Polnička 306, Studentská 4 –poliklinika ZR ● Kosmetika Martina Synková, kosmetické služby; Polnička 306 ● Kosmetické studio – Žaneta Šimáková; Komplexní kosmetické ošetření, hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, ornamentní make-up, fotoepilace, fotorejuvenace, kryolipolýza,pernamentní prodloužení řas, odstranění pigmentových skvrn; Polnička 225

Cvičení

● FIT-NEST – zdravé hnízdo; - sportovní aktivity; cvičení Pilates, power joga, TRX, Metabolic training, BOSU Core i BOSU Cardio, Total  Body, H.E.A.T program; aktivity pro děti (výtvarná dílnička, Tvořílka, Sporťáček, výuka agličtiny pro nejmenší, výuka hry na flétnu apod.);  masérské služby;  služby výživové poradkyně;  možnost zakoupení i výživových doplňků firmy IKOSPOR

Ostatní služby

● Ověřování podpisů a dokumentů, CZECH-POINT; Obecní úřad Polnička ● CECHO – Bohumil CEMPÍREK s.r.o.; komponenty a normalizované díly pro formy a lisovací nástroje; Polnička 309 ● Cecho spol.s.r.o.; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory; Polnička 135 ● KÁMEN BRNO, spol. s.r.o. závod kamenolom Polnička; prodej písku a drceného kameniva; Polnička 278 ● KAMENICTVÍ – Petr Jelínek; Polnička 242 ● MAPEMI – Martin Vrša; výroba dřevěných EURO oken a dveří; Polnička 146 ● MATÝSEK – MATYS šití oděvů; Polnička 225 ● Barvy laky  SÁZAVA ,s.r.o.; prodej barev (malířských, fasádních, průmyslových,), nátěrových hmot, fasádních omítek a mozaik, ochranných nátěrů na dřevo i kov, ředidel, tmelů, míchání a tónování barev; Polnička 120 ● TRUHLÁŘSTVÍ – Václav Švanda; Polnička 117 ● RÁMOVÁNÍ – Polnička 267, Jindřich Padalík; Obrazy, fotky, puzzle, zrcadla, natažení malířského plátna i fotoplátna; sběrné místo Fotoateliér Staré radnice – Žďár nad Sázavou ● Místní lidová knihovna + internet (dle objednávek); půjčovní doba: pondělí 13.30-17.00; čtvrtek 15.00-17.00 ● ZDENĚK Lán – Opravy ledniček; Polnička 15 ● Smetanovi – zahradnické služby, realizace a údržba zahrad, floristické služby, květinové vazby; Polnička 244 ● Studio Václav Juda – JUDACREATIVE; přetiskové práce, grafické návrhy, zabývá se grafickými designem , předtiskovou přípravou, tiskovou produkcí : nabízí kompletní realizaci webových stránek na míru s unikátním designem a vlastní správou obsahu; propagace krajů, měst, obcí, informační systémy a naučné stezky; Polnička 14 ● Tiskárna UNIPRES - Ing. Jaromír Zídek ● Výroba zakázkového cukroví; Jaroslava Břečková; Polnička 48 ● ZD Světnov -

Zemědělské služby a doprava; Polnička 231

 

Tečka za projektem „KDO JINÝ“

Kdo jinýPředáním částky 10. 544,- Kč ředitelce Domu s pečovatelskou službou Subregionu Velké Dářko Jindřišce Vábkové na výzdobu společných prostorů obyvatel domova, jsme udělali tečku za projektem, který jsme v průběhu celého školního roku realizovali. Všem, kteří nás podpořili, kteří nám pomohli, kteří nám umožnil akce uskutečnit, kteří se našich akcí zúčastnili a přispěli tak k zisku našeho MINI podniku,  patří veliké poděkování.  Co nám projekt dal ● rozvinuli jsme svoje podnikatelské dovednosti ● využili jsme naše nápady a šikovné ruce ● museli jsme vynaložit velké úsilí a věnovat svůj volný čas ● naučili jsme se základy účetnictví ● zvýšili jsme naši finanční gramotnost ● museli jsme spolupracovat, rozdělit si role a odpovědnost za splnění úkolů ● rozvinuli jsme svoje komunikační dovednosti ● strávili jsme spolu více času. A na závěr můžeme říci, že náš cíl – rozdat radost – se nám podařilo naplnit.

                                                                                                                                          8. třída ZŠ a MŠ Polnička

     

135 let SDH 135 let od založení hasičů v obci        

V sobotu 4. července proběhla oslava u příležitosti 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Polničce. Nás sbor patří k jedněm z nejstarších ve zdejším regionu. Odpoledne začalo ukázkou útoku kolektivu mladých hasičů. Součástí oslav byla výstava historické i současné techniky sboru. K vidění byla  čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1882, dále přenosná stříkačka z 50. let a hasičské automobily používané v současnosti. Členové sboru k této příležitosti zrekonstruovali motorovou stříkačku z roku 1928, která zde byla slavnostně odhalena a na počest našeho bratra Jiřího Krčála pojmenována „Supík“.  V průběhu uvolněného odpoledne byli oceněni naši hasičští senioři, a to kopií diplomu uznání z roku 1940. Toto poděkování za celoživotní činnost obdrželi bratři Jan Mach, Zdeněk Sedlák a Josef Švoma. Zároveň byl slavnostně jmenován doživotním čestným starostou našeho sboru bratr Libor Ondráček. Večer se pak uskutečnila slavnostní schůze v místní sokolovně.

                                                                                                                       Jiří F. Průža, velitel

              

KVĚTEN 2015

     

Firma CECHO získala další ocenění.

firma Cecho

Kraj Vysočina vyhlašoval 8. června výsledky další soutěže, kde nechybělo opět zastoupení úspěšné polničské firmy CECHO. Jednalo se o soutěž „Stavba Vysočiny 2014“, kterou společně s krajem vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Stavební sdružení Vysočina, a.s. Čestné uznání za humánní pojetí výrobního objektu ve vazbě na okolí obce získala novostavba výrobní haly firmy CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o. dokončená v roce 2014. Hlavním architektem stavby je Ing. Arch. Martin Zezula z firmy SANTIS, a.s., hlavní projektant Ing. Zdeněk Tulis také ze SANTISu a hlavním zhotovitelem stavby firma A+Š, s.r.o. Žďár n.S.  Současně s tímto úspěchem oslavila firma CECHO se svými zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky v sobotu 20. června 20. výročí od svého vzniku. Blahopřejeme !

       

 

Hasičské odpoledne v Polničce

u příležitosti 135. výročí od založení místního SDH

sobota 4. července 13 – 17 hod před sokolovnou TJ

vystavena bude historická ruční stříkačka z roku 1880

nově zrestaurovaná motorová stříkačka z roku 1928

ve 14 hod ukázka z činnosti mladých hasičů

pro děti nafukovací skákací hrad

občerstvení po celé odpoledne je zajištěno

Na Vaši účast se těší místní dobrovolní hasiči !

 


návštěva hasičů z Ukrajiny

           

V rámci pobytu představitelů samospráv z Ukrajiny u nás na Vysočině navštívila delegace v doprovodu starosty dobrovolných hasičů Kraje Vysočina Jana Slámečky i jednotku PO obce Polnička. Zde jim současnou zásahovou techniku představili velitel jednotky Jiří Průža a starosta sboru Radek Blažíček.

 

      

soutěž

V sobotu 13. června se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v Hamrech nad Sázavou, která byla pořádaná bratry z Najdeku. Náš sbor složil dvě družstva, která z okrskové soutěže dovezla dva poháry, což se v novodobé historii našeho sboru stalo vůbec poprvé. Družstvo do 35 let  vybojovalo skvělé 3. místo v nabyté konkurenci a po čtyřiceti letech se postavilo na stupně vítězů. Družstvo nad 35 let obsadilo 2. místo ve své kategorii a rozšířilo tak svojí sbírku o další pohár. Všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu, patří velké poděkování za pilnou přípravu na soutěž a skvělou reprezentaci nejen našeho sboru, ale i naší obce.

                                                                                                                                    Jiří Průža ml.

 

Dětský den

V sobotu 30. května proběhl  v Polničce již tradiční Dětský den, tentokrát na téma „Cesta kolem světa“. Ani vydatná dešťová přeháňka nenarušila průběh akce a tak si děti odnesly spoustu veselých zážitků a drobné odměny. Organizátoři  spolek „Krákorka“  děkují  za    pomoc SDH Polnička a podporu obce,  a rovněž za laskavé propůjčení hřiště od ZŠ a MŠ Polnička.

 

         

Novinky ze školy        

Díky krásnému letnímu počasí jsme se mohli  zúčastnit několika 'venkovních'  akcí. Některé třídy sice vyrazily na školní výlet,  ale vzhledem k tomu, že se pomalu blíží konec školního roku,  máme   ve škole ještě hodně práce. Letošní 1. červen zpestřili dětem ze školky žáci deváté třídy, kteří pro ně připravili „Dětský den“. Den plný her a soutěží. Šel zahradník do zahrady s motykou"…tak se nazýval výukový program v Horní Krupé, který žákům nastínil  principy přírodní a užitkové zahrady. Zahradník děti seznámil s různými druhy zeleniny, se semeny, setím, sázením, péčí o zeleninu. Ve dnech 4. a 5. června se v Praze konalo závěrečné dvoudenní setkání týmů škol zapojených do projektu „Kdo jiný“. Naši školu zastupovali – Adéla Blažíčková, Dominik Bukáček, Dominik Zich, Lukáš Klement, Jan Danihel. Jejich úkolem bylo seznámit ostatních 6 týmů z různých konců republiky, jaké cíle mělo jejich pojetí projektu, jakým způsobem pracovali, co se jim dařilo či nedařilo, jakých úspěchů a výsledků dosáhli, co jim celý projekt dal. Jejich prezentace sociálního minipodniku, kterou si vytvořili, byla velice pěkná a před ostatními účastníky dokázali i sebevědomě a kultivovaně vystoupit a zodpovědět jejich dotazy. Odpolední program byl věnován městské hře. Úkolem týmu bylo vyhledat informace o určeném pražském sociálním podniku, najít ho na mapě, zvolit možný způsob dopravy, podnik navštívit a zjistit o něm a o jeho fungování potřebné informace. Naším cílem byla nezisková organizace Rekola, která umožňuje přes mobilní aplikaci zapůjčení kol v Praze. Využití růžových kol této organizace napomáhá ochraně životního prostředí, umožňuje rychlou a levnou přepravu po hlavním městě a zároveň přispívá k zdravějšímu životnímu stylu. Druhý den setkání děti připravovaly panelovou výstavu, která měla jejich sociální minipodniky přiblížit a představit ostatním zaměstnancům organizace Člověk v tísni. I tuto část děti splnily na jedničku. Poslední krok, který nám zbývá udělat, je předání zisku našeho „minipodnikání“ Domu s pečovatelskou službou Subregionu Velké Dářko na výzdobu společných prostorů obyvatel domova. Částku 10.544 Kč předáme paní ředitelce Jindřišce Vábkové 23.června. Dne 29.5. se 7. třída v rámci školního výletu podívala do přírody v okolí řeky Doubravy. Stezka kolem řeky nás všechny ohromila. Čistá voda a okolí se už vidí zřídka. U většiny míst jsme ani nevěřili, že je to skutečné. Bylo to jako z pohádky! Celou cestou podél řeky jsme jen žasli. Na trase jsme nikoho nepotkali – jen my a les a voda a vodopády a obrovitánské kameny ! V Chotěboři jsme si prošli náměstí a asi nejvíc nás zaujala cukrárna. Poté už jen společné foto u jedné z Olšiakových soch a hurá na vlak k domovu. Žáci 4.a 5.třídy vyrazili 4. června za dobrodružstvím do hlavního města – Prahy. Navštívili muzeum hraček. Viděli střídání stráže, Chrám svatého Víta, Pražský hrad, Petřín, bludiště, Karlův most, Orloj  a nakonec  - Paládium (na zakoupení nějakých drobností z výletu). Z příspěvků žáků deváté třídy vybíráme : „ Dne 3. a 4. 6. jsme se  zúčastnili výletu do RS Březová u Třebíče. Po příjezdu jsme se ubytovali a začal program. První aktivita – AIRSOFT nás moc nenadchl, ale vše ostatní – LANOVÉ CENTRUM, PAINTBALL, SKOK DO PRÁZDNA, NOČNÍ HRA, LEZECKÁ STĚNA a RAFTY - už bylo super! Líbilo se nám, že si vše můžeme vyzkoušet. S instruktorkou Kirrou jsme se dobře sžili, jídlo nám chutnalo, počasí přálo, autobusy jsme stihli. Skvělý poslední školní výlet naší party.“ Každý rok se naše zúčastní tohoto charitativního běhu, který se koná ve Žďáře nad Sázavou. Letos byla naše skupina v neuvěřitelném počtu 47 opět ohodnocena jako nejpočetnější na této akci. Všem žákům i rodičům děkujeme !  Dne 9.  června navštívil naši školní jídelnu pan kuchař z firmy „Podravka“, od které odebíráme suroviny pro školní jídelnu. Pan kuchař bezplatně vaří ve školách, které si ho objednaly. Ve školní jídelně strávil celou pracovní dobu. Kuchařky dostaly na výběr z několika jídel, ze kterých si vybraly jídlo, které neznaly a chtěly ho vyzkoušet. Poslední setkání žáků 9. třídy s názvem „Končím a začínám“ s Centrem prevence v režii Filipa a Katky se neslo ve znamení shrnutí toho, co nám škola dala, co jsme jí dali my a také co jsme si možná zůstali navzájem dlužní. Zároveň jsme se zamýšleli nad svými očekáváními, která máme nejen od našich budoucích škol, ale i od života. Milé, zábavné a trochu i poučné dopoledne rozhodně nebylo ztrátou času. A co popřát všem na konci školního roku? Pořádně si užijte výlety, vysvědčení a úplně ze všeho nejvíce prázdniny. Ať jsou hodně dlouhé, plné nezapomenutelných zážitků.                                                                       Vaši učitelé a děti ZŠ Polnička

 

DUBEN 2015    

Slavnost v ZOO koutku

Chovatel a majitel ZOO koutku v přírodním a zábavném areálu Salón Expres Vagón Zdeněk Štěpánek připravil na druhou květnovou neděli ve svém malém království zvířátek slavnost křtu dvou kozlíků kozy Kamerunské a vypuštění do volné přírody mladé poštolky. Jména novorozených kozlíků se licitovala mezi účastníky slavnostního křtu a nakonec byla vybrána  jména zřejmě některého z dětských účastníků – MATĚJ a ALEX. Nechybělo ani šampaňské a tak se oběma kozlíkům v ZOO daří. Druhou částí bylo vypuštění do volné přírody mladé poštolky, která byla odchována ve voliéře. I když zprvu vzlet byl velmi odvážný, přesto se dlouhodobý pobyt ve voliéře projevil brzkou únavou. Dnes už je snad vše v pořádku a poštolka s evidenční kroužkem na noze s označením ES1003 se doufejme stala součástí divoké přírody.

 

křest kozy kamerunské

křest kozy kamerunské

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na výročí

Pro květnové výročí konce 2. světové války jsme se pustili i do obnovy památníku a pomníčku padlých občanů z naší Vysočiny. Památník obětem 1. světové války a obětí holocaustu už dlouhodobě strádal a bylo nutné provést jeho výraznější opravu. Do práce se v dubnu pustila firma A+Š a v průběhu dvou týdnů dostal památník renovovanou vizáž. Na katastru naší obce za křižovatkou směrem k obci Světnov je i pomník, který nám připomíná tragédii, která se stala 9.5. 1945 – tedy už v den po té, kdy fakticky skončila 2. světová válka. Zahynuli zde František Klimeš ze Svratky a Josef Kučera z Kameniček. Kytičku každoročně zajišťují představitelé Světnova, v letošním roce pomník očistili a vysadili u něj dvě tújky i zástupci Polničky.

                              

oprava pomníku    

   kladení věnců

 

 

 

 

 

 

    

V obci byla vysazena pamětní lípa

Pietní akt u příležitostí 70. výročí konce 2. světové války byl letos slavnostní a zúčastnilo se jej více občanů a mládeže než obvykle. Před zahájením vlastní slavnosti vyhrávala u Penzionu Červeňák dechová hudba Seniorka, která krátce na to zahrála hymnu a slavnostní pochod k uctění památky padlých za 2. světové války u hrobu padlých ruských vojáků a Památníku obětí 1. světové války a obětem holokaustu. Čestnou stráž stáli tentokrát nejen dobrovolní hasiči, ale i v historickém kroji i Sokolové, kteří se o výstavbu památníku tehdy také zasloužili. V předneseném projevu vzpomněl radní Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál poslední dny války, kdy po kapitulaci a porážce německého vojska 8. května se ve zdejším kraji ještě bojovalo po další dva dny. Po projevu se všichni zúčastnění průvodem přemístili do parčíku na středu obce, kde po kulturním programu žáků ZŠ byla zastupiteli naší obce vysazena pamětní lípa. Závěrečná část oslavy se odehrála u místní sokolovny, kde k poslechu koncertovala Seniorka se svými sólisty.

                                                                                                                  sázení

kladení věnců  sázení pamětní lípy                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj Vysočina vyhlásil v úvodu roku soutěž „Podnik přátelský rodině 2014“; mezi přihlášenými byla i polničská firma CECHO Bohumil Cempírek, s.r.o., která se dostala do závěrečné nominace;  v kategorii střední podnik (26-250 zaměstnanců) skončila na 2. místě v rámci Vysočiny. Blahopřejeme !

 

firma CECHO

firma CRCHO

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Novinky ze školy

S prvním dubnem začalo i typicky aprílové počasí, které nás provázelo celým měsícem. Jaro je již v plném proudu, vše roste, krásně kvete a všichni ve škole se po dlouhé zimě již začínáme těšit na dny plné teplého sluníčka. Již několikátým rokem jsme se zúčastnili akce nazývané „Den Země, nebo-li ČISTÁ VYSOČINA“. Ve čtvrtek 16. 4. jsme vyrazili do okolí Polničky a Velkého Dářka, kde jsme na okrajích cest, silnic či cyklostezky posbírali odpadky. Nechceme přece žít mezi odpadky, chceme mít kolem sebe hezky a čisto.  Další aktivity ke Dni Země probíhaly ve škole v jednotlivých třídách. Žáci kreslili planetu Zemi, dělali otisky Země, zabývali se Ústavou Země, psali jí přání, vzkazy, zamýšleli se nad tím, jak přispět k její ochraně. Výsledky jejich prací můžete vidět na stránkách naší školy ve fotogalerii. 16. 4. také proběhlo oblastní kolo v dopravní soutěži ve Žďáře nad Sázavou. Mladší žáci svoji kategorii vyhráli a starší žáci se umístili na 3. místě. Obě dvě družstva postupují do kola okresního, které se bude konat ve Velkém Meziříčí. Děkuje za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Dále proběhlo okresní kolo v biologické olympiádě, zúčastněným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.  Žáci 6. – 8. třídy se zúčastnili pokračování technické výuky na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, pracoviště Strojírenská, kde jim byla přiblížena problematika ručního obrábění dřeva, kovů, automatizace a dalších oborů. K letošnímu 70. výročí konce 2. světové války připravilo Regionální muzeum města Žďár nad Sázavou výstavu, kterou navštívila 8. třída. K vidění byly modely letadel, tanků, obrněných vozidel, makety výstroje, originály a repliky uniforem. Výstavou nás provázela paní průvodkyně, z jejíhož poutavého vyprávění a z vystavených dobových fotografií a materiálů si žáci mohli udělat obrázek o událostech, které se ve Žďáru odehrály 9. a 10. května 1945 při ústupu německé armády, který byl spojen s ničením města a se smrtí mnoha jeho obyvatel. 5. května si žáci prvního stupně společně s našimi paními učitelkami připravili pro maminky, které 10. května oslavili svůj svátek, milé vystoupení při kterém maminkám a babičkám  předvedli tanečky, zazpívali a zarecitovali básničky, které se pro ně naučili. Účast byla hojná a my jen doufáme, že se vystoupení  líbilo. Tento měsíc byl bohatý na nové zážitky a už se nemůžeme dočkat, co nám přinese ten příští.

                                                                                                                                        Vaši učitelé a děti ZŠ Polnička

 

BŘEZEN 2015

Informace pro občany

FIT●NEST Zdravé hnízdo. Máte-li efektivně cvičit, posilovat svaly na povrchu těla, je velmi důležité posílit nejdříve hluboké svalové vrstvy, tzv. vnitřní stabilizační systém. Přijďte si zacvičit v některé body-mind lekci. Můžete vyzkoušet PILATES, POWER JOGU nebo BOSU CORE. Během května nabízíme 20 % slevu na všechny body-mind lekce.K tomu příjemné, čisté prostředí, další typy cvičení, výborné instruktory, individuální přístup, fitness výživu a dětský koutek, kde pohlídáme Vaše děti během cvičení.

Setkání majitelů chat.Tradiční setkání majitelů chat z lokality Velké Dářko se koná v sobotu 9.5. od 16 hod v sále sokolovny TJ Polnička. Na jednání jsou pozvaní zástupci CHKO, Kinský Žďár, a.s., Policie ČR, obce Škrdlovice, provozovatelé občerstvení v této lokalitě. Při presenci je možné v hotovosti uhradit poplatek za sezónní svoz komunálního odpadu za rok 2015.

Daňový příjem obce.Nový systém přerozdělování daní přinesl po Polničku v porovnání roku 2014 s rokem 2013 nárůst o více jak 864 tisíc Kč (do rozpočtu přišlo 8.884.213 Kč); daňový příjem na 1 obyvatele byl 11.119 Kč a řadí obec do první desítky všech měst, městysů a obcí ve Žďárském okrese.

 

Zápis dětí do MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ Polnička oznamuje dle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. a zákona č. 472/2011 zápis dětí do mateřské školy, který bude probíhat od 12.5. do 14.5. v době provozu MŠ, tj. od 6.30 do 15.30 hod. Zákonní zástupci dítěte si mohou do 30.4. vyzvednout přihlášky přímo v MŠ; využít je možno i webové stránky školy, kde je tiskopis ke stažení.

 

Fotbalové jaro zahájeno

Polničský tým mužů ve IV. A třídě zahájil velmi dobře jarní část soutěže na domácí půdě v neděli 12. dubna. Soupeřem byla bojovná – a to doslova - fotbalová jedenáctka z Víru, která zápas dohrála po 2 červených kartách v 9 hráčích. Našemu týmu se tak podařilo po delší době zvítězit a to přesvědčivě 5:1.

Další zápasy: so18.4. v 16.00 Bohdalov-Polnička; ne 26.4. v 16.30 Polnička-Rozsochy; so 2.5. v 16.30 Bobrová-Polnička; ne 10.5. v 16.30 Polnička-V.Losenice; ne 17.5. v 10.00 Herálec-Polnička; ne 23.5. v 16.30 Polnička-Vlachovice; ne 7.6. v 16.30 Bohdalec-Polnička; ne 14.6. v 16.30 Polnička-Hamry n.S.

         

 

Čarodějnice na vagóně

Zveme Vás na zahájení nové sezóny v přírodním a zábavném areálu Salón Expres vagón

ve čtvrtek 30. dubna od 19 hod „Pálením čarodějnic“

čeká na Vás grilované masíčko a klobásky

hrát bude skupina DUO MUSIC

zapálení čarodějnice ve 20.45 hod; ohňostroj v 21.30 hod

 

 

 

Oslava 70. výročí osvobození

pátek 8. května, sraz v 17 hod u Penzionu „Červeňák“

položení kytice květů u pomníku padlých za 2. světové války

a památníku obětem 1. světové války a holokaustu

zasazení pamětní lípy

poslechový koncert „SENIORKY“ u sokolovny

      

 

Zveme Vás na jednání zastupitelstva

pondělí 27. dubna od 19 hod v zasedací místnosti OÚ

● presentace záměru rekonstrukce historické budovy ZŠ

● projednání a schválení zprávy auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2014

● schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2014

● rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2014

● schválení účetní závěrky obce za rok 2014

● schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2014

● schválení auditora na hospodaření obce v roce 2015

● činnost spolků a veřejně prospěšných aktivit v obci za rok 2014

 

 

Jarní výstava plná velikonoc

Pěkný kousek jedné jarní neděle prožili všichni, kteří využili pozvání dětí 8. třídy na procházku velikonočními tradicemi a zvyklostmi. V zasedací místnosti OÚ čekala návštěvníky výstava s názvem „Hody, hody, doprovody“. A bylo co si prohlížet! Všechny vystavené dětské velikonoční výrobky, zajímavě zdobené kraslice i upletené pomlázky z vrbového proutí a nebo jen takové úplně obyčejné metličky červenou stužkou převázané – to všechno Vás na chvíli vrátilo do vzpomínek. Do vzpomínek na velikonoce našeho dětství. I prostě nachystaný stůl s mazancem, velikonočním beránkem, i na staré proutěné ošatce barevná vajíčka – i to byl kousek dávné minulosti. Součástí výstavy byl i malý velikonoční jarmark s pestrou nabídkou všelijakých drobností s jarními náměty a nechyběly ani první pozdravy jara, jakými jsou bezesporu první jarní květiny a v miskách vzrostlé mladé osení. Přehlédnout nebylo možné ani bohatě nakvetlý zlatý déšť, který byl zároveň vhodným doplňkem jarní výstavy. Vkusně upravené panely plné zajímavého povídání nám zase připomněly jednotlivé významné dny postního času a dny blížících se svátků velikonočních. Ze všech vystavených dětských obrázků na nás dýchlo a snad z bílých bledulí i trochu zavonělo jaro. A do slámy nastrojená v koutě se krčící „MORENA“ připomněla, že se zimou je konec a jaro se slunečnými dny na sebe nenechá už dlouho čekat. Děti 8. třídy s paní učitelkou Tomkovou připravily zase trochu radosti všem přítomným a jistě i další potěšení pro babičky a dědečky Pečovatelského domu ve Škrdlovicích.

Kdo jiný…..

                                                                                                                                  M. Mittermayerová

rekultivace lokality „Troubky“, kde je uložena zemina z výkopu kanalizace, probíhá podle zpracovaného projektu; firma Dřevo-Vysočina, s.r.o. zde provedla v měsíci březnu novou výsadbu zeleně a následně v měsíci dubnu zde dojde k úpravě plochy zatravněním  

 

O.s. Krákorka se 11. 4. zapojilo do úklidové akce Čistá řeka Sázava a spolu s občany naší obce tak přispělo k hezkému prostředí kolem nás. Řeka Sázava se tak díky spoustě dobrovolníků vyčistí od pramene až po soutok.

 

Novinky ze školy

Všichni milovníci knih a četby si letos již po šedesáté připomněli březen jako Měsíc knihy. V naší škole proběhlo k tomuto výročí několik akcí: ● beseda se začínající spisovatelkou a bývalou žákyní Lenkou Klímovou, která žákům představila svou prvotinu Kluci Beránkovi – o zakladatelích škrdlovické sklárny ● čtení na „dobrou noc“ – žáci  2.st. četli nejmenším dětem z MŠ před spaním jejich oblíbené pohádky ● výměnný bazar knih ● ankety „Moje oblíbená kniha“; „Kniha srdce v naší rodině“. První týden v březnu se žáci druhého stupně zúčastnili pro tento školní rok posledních technických kroužků na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, pracovišti Strojírenská. Děti si upevnily zde nabyté dovednosti a kromě zajímavých zážitků a nových znalostí si mohly odnést domů i své výrobky. Dále si žáci na pracovišti Studentská mohli vyzkoušet a seznámit se s možnostmi využití termo kamery. Za spolupráci děkujeme všem vyučujícím střední školy, kteří naše žáky ochotně seznamovali se správnými návyky a postupy důležitými pro technickou praxi. Výzbroj, výstroj, způsob boje i každodenní život římského legionáře v době války i míru – to byla výstava Ave Caesar! v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou. Výstavu navštívila 27. března 6. třída, která díky skvělé průvodkyni paní Kamile Dvořákové zažila praktickou hodinu dějepisu. I letošní rok ve škole proběhlo školní kolo matematického klokanu a pythagoriády  pro druhý stupeň. Výborných výsledků v obou soutěžích dosáhl Radek Synek z šesté třídy. Gratulujeme. První jarní nedělní odpoledne patřilo výstavě  Hody, hody doprovody. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem prarodičům, rodičům a těm, kteří napekli, pomohli vyrobit, nazdobit nebo nám darovali zboží na jarmark. Výtěžek z této jarní akce činí 3 691,- Kč a bude darován seniorům v DPS ve Škrdlovicích.

                                                                                                                                                           Vaši učitelé a děti ZŠ Polnička

            

ÚNOR 2015      

Informace pro občany

Činnost jednotky PO obce. Jak uvedl ve své zprávě velitel JPO obce, jednotka má v současné době 28 členů, z toho 4 velitele družstev a 7 strojníků - řidičů. Za rok 2014 jednotka vyjela k 28 událostem, ani v jednom případě se nejednalo o požár. Většinou se jednalo o technické výjezdy – likvidace následků přívalových dešťů. Pro zvýšení akceschopnosti bylo uskutečněno 1 námětové cvičení; družstvo mužů se účastnilo soutěže v rámci okrsku Žďár nad Sázavou hned dvěma družstvy, které obsadily 2. a 8. místo.   

● Kulturně-sportovní komise. Novým členem této komise se stal Lukáš Němec, který nahradil Sylvu Paceltovou, která na členství v této komisi v únoru rezignovala.

Zachránili lidský život. Štěstí v neštěstí měl turista z Jihlavy v sobotu 6. února. V podvečer dojel na lyžích k Pilské nádrži, kde vyměnil lyže za brusle a vydal se na ledovou plochu, která neměla dostatečnou sílu a zhruba 30 m od břehu se s ním led prolomil. Sebezáchrana byla marná a na správném místě a ve správný čas se na cyklostezce nacházel Petr Doležal; ten uslyšel volání topícího se a ve snaze řešit záchranu, i on hlasitě volal o pomoc. To už na lyžích přijížděl další občan Polničky Miloš Sochor – Petr se úspěšně pokusil pomoci lyžařských holí dostat zpět na led prochladlého bruslaře, Miloš zorganizoval rychlý příjezd jak záchranky, tak i hasičů. Nebýt duchapřítomnosti obou zachránců, kteří díky velké náhodě, byli na blízku a pomohli, neměla by událost tak šťastný konec. Oběma tedy patří za záchranu života naše poděkování.  

 

 

Jarní úklid v obci

Jaro je už skutečně za dveřmi a obracíme se na občany s žádostí o součinnost

při úklidu veřejných prostranství a chodníků sousedících s nemovitostmi.

Kontejnery na BIO odpad ze zahrádek 26. – 29.3. na obvyklých místech.

Svoz velkoobjemového odpadu z domácností 6.4. – trasa svozu popelnic.

 

 

Oznámení občanům ke zpracování nového územního plánu

V současné době disponuje naše obec Územním plánem obce (ÚPO), který nabyl účinnost 2004 a dodatkem ÚPO č. 1 s účinností od 2011. Upravená legislativa ukládá obcím pořízení nových ÚPO nejpozději do konce roku 2020; s ohledem na možnou až 2 letou lhůtu procesního jednání o návrhu zadání, rozhodla rada obce zahájit práce na tomto významném dokumentu ještě v 1. ½ roku 2015 s možností podání žádosti o finanční dotaci z Fondu Vysočina na rok 2016. Obracíme se tak na všechny občany obce, majitele pozemků na katastru obce Polnička – pokud máte nějaké podněty a návrhy o kterých by mělo být jednáno v rámci řešení nového ÚPO, uplatněte je na příslušném formuláři, nejpozději do úterý 7. dubna 2015. Vzorový formulář je ke stažení na webu obce nebo je v listinné podobě k dispozici na OÚ,  po vyplnění jej přijímá OÚ Polnička.  Následně bude do 20. dubna vydáno stanovisko k podaným podnětům a zastupitelstvo dne 27. dubna rozhodne o pořízení ÚPO. Projednávání návrhu zadání se očekává v zastupitelstvu v srpnu a v září by zastupitelé mohli schválit projednané a upravené zadání. Následovat budou práce na zpracování dokumentu a k návrhu územního plánu pak proběhne veřejné projednávání.  S ohledem na dlouhodobý význam zpracovávaného rozvojového dokumentu naší obce, očekáváme aktivní účast občanů, kteří mají zájem podílet se rozvoji Polničky. Nový územní plán obce bude následně ovlivňovat po několik budoucích let řadu nejrůznějších činností, které se na katastru obce budou plánovat. Jejich realizace bude však jen tehdy, pokud budou v souladu s tímto závazným dokumentem.

 

Jsme novými členy MAS

Na valné hromadě Místní akční skupiny (MAS) Havlíčkův kraj, o.p.s. 24. února konané v Krucemburku byli přijati noví členové z řad obcí – Polnička, Sazomín a Žďár nad Sázavou. Přihlášku do MAS schválili zastupitelé naší obce na jednání 23.2. za účasti ředitelky Jaroslavy Hájkové a manažerky Hany Půžové. Nový tok finančních prostředků z EU v plánovacím období do roku 2020 půjde zejména prostřednictví MAS, ve kterých se města a obce sdružují. Alokovaná částka na projekty, které mohou být s dotací až 95 % v novém plánovacím období byla kolem 96 mil Kč, vstupem nových členů se zvýší přibližně na 160 mil Kč. Doposud se podařilo této akční skupině zrealizovat 58 projektů za 31 mil Kč. Členy mohou být i neziskové organizace a podnikatelé – přihlášku současně podala i firma CECHO – Bohumil Cempírek, s.r.o. Vstupní poplatek do MAS je 2.000 Kč a roční poplatek je 10 Kč/obyvatele. MAS Havlíčkův kraj funguje od roku 2006 jako obecně prospěšná společnost a před vstupem nových 3 obcí zahrnovala území 648 km2 s počtem obyvatel 36.342; MAS sdružuje 61 měst a obcí, celkový počet členů překročil 100. Presentaci MAS pro veřejnost naší obce připravujeme v rámci jubilejního 15. ročníku hodu polničskou kolejnicí v měsíci září.

 ALT

Ředitelka MAS Havlíčkův kraj Jaroslava Hájková při jednání zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT

 

Na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen do funkce velitele sboru a současně zásahové jednotky PO obce Mgr. Jiří Fr. Průža. Jmenovací dekret novému veliteli předal starosta obce Bohumil Cempírek.

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Polnička letos Ples školy nepořádala, pro děti a mládež ale připravila dětský karneval, který i přes velkou chřipkovou marodku byl hojně navštíven a to nejen návštěvníky z Polničky, ale i z okolních obcí. K vidění byly nejen nejrozmanitější masky, přítomní zhlédli doprovodné programy, které si připravili a nacvičili samotní žáci. Ukázky společenských tanců předvedl mladý  taneční pár tanečního souboru SMYK.

 

Staročeský bál  pošesté

Jaro, se všemi svými vůněmi, radostmi i pracovními povinnostmi už zaklepalo na dveře a tak jen letmé ohlédnutí do uplynulé sezóny zimních radovánek. Už pošesté se sešli na Staročeském bále v polničce příznivci Klubu seniorů a vůbec všichni ti, kteří mají rádi takovou obyčejnou venkovskou zábavu. Během večera panovala mezi návštěvníky v místní sokolovně srdečná atmosféra. Všechny přítomné čekala i letos všelijaká ta bálová překvapení. Hned u vchodu dostala každá příchozí žena růžičku. Bylo to milé přivítání a zároveň i malá pozornost od pořadatelů. Růžičky pak společně s barevnými petrklíči tvořily pěknou ozdobu každého stolu. Čerstvé upečené koláče byly zase jakousi připomínkou dávno vžité pohostinnosti polničských žen. Předtančení na známé melodie Dvořákovy „Rusalky“ v provedení dospělých tanečních párů, malých děvčátek a chlapců, bylo jistě důstojným zahájením bálu seniorů. A naše babičky perfektně provedeným předpůlnočním vystoupením opět nezklamaly a svými „poupaty“ určitě dobře pobavily všechny přítomné. Pěkným obohacením bálu byli i letos ti, kteří přišli v dobových oblečeních. Pochvalu zaslouží veškeré přichystané občerstvení – jak chutné řízky našich babiček, výtečný guláš pana Petra Němce, oblíbené polničské bramboráčky i koláčky naší Karličky. Ke zdaru celého večera přispěla snad i tombola a třeba někomu udělala i trochu radosti. Za to moc velké poděkování všem milým sponzorům. Hudební skupina „4 Sýkorky“ dobře volenou stavbou hraných skladeb opět přilákala na parket množství spokojených tanečníků. Velké díky patří všem, kteří za trpělivého vedení paní učitelky Paceltové věnovali svůj čas pravidelnému nácviku předtančení i půlnočnímu vystoupení a pro všechny připravili zase nezapomenutelné zážitky. Dík i všem mladým lidem, kteří ochotně pomohli tam, kde bylo třeba. V neposlední řadě moc děkujeme Vám všem, kteří jste 6. Staročeský bál navštívili a společně vytvořili atmosféru radosti, veselí a pohody.                   Marie Mittermayerová - Klub seniorů

   

FITNES=ZDRAVÉ HNÍZDO informuje

Chcete nastartovat svoje tělo na jaro? Potřebujete shodit pár kilo nebo zlepšit kondici ? Využijte naší akční nabídku a vyzkoušejte během dubna lekce H.E.A. T. PROGRAMu  s 20 % slevou ! Co je H.E.A.T  PROGRAM ? Je to druh aerobního cvičení, které může praktikovat opravdu každý. Je to totiž pouze a jen CHŮZE, tedy ten nejpřirozenější pohyb, který každé lidské tělo ovládá. Přesto, že je podstata cvičení tak jednoduchá, má velké účinky na náš organismus. Tím, že je chůze pro člověka naprosto přirozená, nemusíte se bát o své klouby ani páteř. Naopak – tím, že tělo nemusí odolávat žádným nárazům ze skákání, či odporové zátěži z levného chodeckého pásu, je vytvářena pohybová činnost, při níž kloubní i svalový aparát dostávají nejlepší možnou péči. Cvičí se ve skupině maximálně 8 lidí, kteří chodí na speciálním pásu Maxerrunner. Ovládání pásu je naprosto jednoduché, má pouze tři ovládací prvky. Díky tomu, že je pás mechanický, řídíte si náročnost chůze sami. Nemusíte se tedy bát, že se pás rozjede rychle nebo bude chůze obtížná. Celá lekce, která trvá cca 45 minut, je vedena instruktorem a doprovázena hudbou. Na závěr můžete využít zahřátí těla a posilovat břicho. Během lekce „spálíte“ 500 – 700 kcal ! Více informací na www.fitnest.cz, na telefonu 777 05 17 50  nebo na mailu : .

 

Novinky ze školy

Únor byl první měsíc druhého pololetí. Začal velice příjemně, hlavně pro žáky. Zahájili  ho totiž pololetními a jarními prázdninami, kterých si díky nádherné sněhové pokrývce řádně užili. Ale všechno má svůj konec. I náš zasloužený odpočinek vystřídal věčný kolotoč práce a povinností.   Soutěž YPEF Young People in European Forests se konala v Novém Městě na Moravě. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva, která se umístila na 2. a 3. místě. Soutěž se skládala z testu a poznávací části vědomostí o lesu. Žáci se dozvěděli spoustu nových věcí.  21. února odpoledne se zaplnil sál  Sokolovny, začal karneval. Děti si užívaly příjemné nálady, oblečeny do krásných nápaditých masek. Program obohatil výstup našeho  tanečního kroužku Berušky, aerobiku,  taneční dvojice ze skupiny Smyk a velice pěkná tombola. Za štědré příspěvky do tomboly a všem, kteří s námi strávili příjemné odpoledne ještě jednou mnohokrát děkujeme. 27. února žáci 8. ročníku  navštívili v Regionálním muzeum ve Žďáře nad Sázavou výstavu Ave Caesar. Dozvěděli  se, co znamená scutum, gladius, pilum, centurie, triumf, kdo byl legius, k čemu a jak se používal katapult, jak vypadal tábor římské legie, za kolik legionáři sloužili, co jedli, pili, čím se bavili a jak probíhala jejich vojenská příprava. Některé součásti výstroje a výzbroje  si mohli i vyzkoušet. Výstavou  si tak připomněli a rozšířili znalosti o antickém Římě. Žáci pátého ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže Všeználek,  která se konala na DDM ve Žďáře nad Sázavou a umístili na velmi pěkném 2. místě. Školu reprezentovali: Pavlína Jadrná, Gábina Kubíčková, Jaroslav Cempírek a Max Ferdus. Žáci druhého stupně mají za sebou kulturní „ vzdělávání“ ve školním roce 2014/2015 v rámci Kulturního minima. Nabízíme Vám malé ohlédnutí. Již dlouhou dobu jsme zvyklí na kvalitní programy v rámci Kulturního minima, které nám každoročně nabízí paní Burešová z Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. Ani letos tomu nebylo jinak. Výběr představení byl opět velmi zdařilý, a tak žáci zhlédli 4 hodnotné programy, které přispěly k výchově kulturního diváka. Moc děkujeme za krásné kulturní zážitky. Nakonec našeho článku, bychom Vás chtěli pozvat na „Den otevřených dveří“, který se bude konat 31. března v prostorách naší školy. V dopoledních hodinách se můžete podívat do vyučovacích hodin na Vaše děti, jak se jim daří nebo jenom prohlédnout si naši školu. Těšíme se na Vaši účast.

                                                                                                                                        Vaši učitelé a děti ZŠ Polnička

LEDEN 2015

Informace pro občany

Nová vyhláška. Obecní úřad zahájil přípravu na zpracování nové OZV pro systém odpadového hospodářství v obci v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která vstoupila v platnost dnem 1. ledna. Novou komoditou pro povinný celoroční sběr je dle zákona železný odpad; obec využije smluvní vztah s firmou ODAS a jeho sběrný dvůr.

● Zápis prvňáčků. K zápisu do 1. třídy polničské ZŠ se dostavilo v doprovodu rodičů 13 dětí, z toho 9 jich bylo přijato do základní docházky pro školní rok 2015/2016. Mateřskou školu navštěvuje ve dvou oddělení celkem 37 dětí.

● Intervence u T-Mobile. Na základě množících se stížností na špatnou kvalitu telefonního signálu od mobilního operátora T-Mobile v naší obci, zaslal obecní úřad vedení společnosti písemnou žádost o prověření intenzity signálu, respektive provedení opatření ke zvýšení pokrytí signálem na území celé obce.

●  Předběžné hospodaření obce 2014. Příjmy za loňský rok dosáhly objemu 16.055.016,28 Kč (plánované rozpočtem 14.144.500 Kč) a výdaje 16.100.249,60 Kč (plánované rozpočtem 12.558.500 Kč). Účet vodního hospodářství disponuje rezervou 472.658,98 Kč, zcela jsou již uhrazeny závazky vůči Městu ZR (finanční půjčka na cyklostezku), podařilo se v závěru roku uhradit všechny vyšší faktury investičních i neinvestičních akcí.

 

Lyžařské párkové závody

Příznivé sněhové podmínky umožnily v neděli 8.2. uspořádat na fotbalovém hřišti v Polničce pro děti do 15 let lyžařské párkové závody. Pořadatelství se chopila TJ Sokol ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů a občanským sdružením Krákorka. Probíhající jarní prázdniny a zejména vrcholící chřipková epidemie ovlivnila samotnou účast závodníků – i tak se jich na start postavily dvě desítky dětí ve třech kategoriích. Lyžařskou stopu projel se sněžným skútrem Jaroslav Cempírek ml., za což mu pořadatelé děkují; závodníci tak měli ideální tvarovanou stopu. Odměnou pro všechny byly horké nápoje a samozřejmě nezbytný párek.

Kategorie MŠ + 1. A 2. Třída : 1. Jan Juda; 2. Pavla Jírková; 3. Matěj Klouda

kategorie 3. A 4. Třída : 1. Miroslava Uzlová; 2. David Danihel; 3. Vanesa Vršová

kategorie 5. Třída a 2. Stupeň : 1. Jan Danihel; 2. Jan Jírek; 3. Jaroslav Cempíre

 

Obcí prošel opět po roce masopustní průvod

Za znovuobnovení masopustních průvodů v naší obci je aktivita členů občanského sdružení Krákorka a tak i letos pestrobarevný průvod masek prošel stavení od stavení od dolního až po horní konec. Mrazivé počasí po celý den, ale rozzářené sluníčko, dávalo všem maškarám impuls pobavit naše spoluobčany, zazpívat si s nimi či zatancovat před jejich obydlím. Po slavnostním předáním práva nad obcí u starosty obce všichni pak společně vnášeli do domů veselí a dobrou mysl s přáním aby tak bylo po celý rok. Do kroku tentokrát vyhrávala hudba Františka Dvořáka s muzikanty z Velké Losenice. Všem děkujeme za pěkný zážitek a udržování hezké lidové tradice.

 

Společenský ples obce s překvapením

Vyprodaný sál sokolovny, dobrá zábava, spokojení návštěvníci – tak lze shrnout další úspěšný Společenský ples obce Polnička, který organizačně zajišťovali samotní zastupitelé a zaměstnanci úřadu, pomohli nám i někteří občané. Přípravy plesu probíhaly od loňského roku, zejména oslovení sponzorů pro dary do tomboly – poděkování tak patří více jak 50 dárcům z řad firem, podnikatelů i našich občanů obce. Letos se návštěvníkům představila nová hudba pod názvem VAKUUM a lze konstatovat, že splnila naše očekávání. Tradiční úvod patřil tanečnímu páru ze Sdružení SMYK Žďár n. S., který předvedl ukázky standardních a latinsko-amerických tanců. Připravena byla také velmi chutná lidová kuchyně se zabíjačkovými specialitami, které připravil kolektiv pod vedením Jana Synka. Programová skladba měla i předpůlnoční překvapení skryté pod názvem „Krása v záři reflektorů“ – poděkování tak patří Lídě Machové a její firmě, která připravila zážitek jak pro muže tak i pro ženy; 12 modelek a modelů se představilo s módní přehlídkou spodního prádla a oblékání pro volný čas. K ochutnávce bylo připraveno i víno dovezené z vinařství z Jižní Moravy; snad je počáteční problém s chlazením pro točení piva bylo drobným nedostatkem, který nám snad bude odpuštěn – příště lépe. Pokud se Vám ples také líbil, těšíme se s Vámi opět za rok – v sobotu 30. ledna 2016.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2014,

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Polnička č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce POLNIČKA se na svém zasedání dne 22. 12. 2014 usnesením č. 2/1/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Čl. 1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a doplňuje takto: Čl. 4 odst. (1), (2), (3) včetně nadpisu zní: Sazba poplatku : Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena: z částky 150,- Kč za kalendářní rok a z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena: a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 374.469,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 374.469,- Kč děleno  1.073 (799 počet osob s pobytem na území obce + 274 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba stav k 1. 1. 2013) = 348,99 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1  2 písm. b) této vyhlášky ve výši 300,- Kč. Čl. 2 Účinnost : Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dne 1.1. 2015.

 

Novinky ze školy

 19. ledna se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo 44. Ročníku dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku Pot, slzy a naděje aneb Život je boj zahrnovalo válečné události v evropských souvislostech od Sámovy říše až po vznik Trojspolku před 1.světovou válkou. Na soutěž se svědomitě připravovali žáci 9. Ročníku Zuzka Vintrová a Vojta Veselý. Okresního kola se zúčastnilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií, 18 soutěžících bylo úspěšnými řešiteli. Mezi úspěšné řešitele patřila i Zuzka Vintrová, která obsadila 8. Místo. Vojta Veselý se umístil na 26. – 29. Místě. Oběma patří veliké poděkování za svědomitou přípravu na soutěž, za reprezentaci školy a Zuzce i blahopřání za skvělé umístění. 26. Ledna 2015 si žáci 8. Třídy prohlédli, osahali a na vlastní kůži vyzkoušeli zajímavé exponáty na výstavě iQparku „Poznávej se“ v areálu firmy ZDAR ve Žďáře nad Sázavou. Tato výstava byla zaměřená na poznávání lidského těla, jednotlivé části nám přiblížily lidské smysly, otestovali jsme si jejich funkci, svoji logiku a některé fyzikální jevy. Výstava byla zajímavá a vhodně prohloubila žákům učivo přírodopisu 8. Ročníku – Lidské tělo, jednotlivé soustavy a jejich funkce.  Jako už tradičně se v lednu konal zápis dětí do prvního ročníku základní školy.  Zápisu se zúčastnilo třináct nových žáčků.  Zápisem je provedly paní učitelky prvního stupně a během celého zápisu jim  pomáhaly plnit různé úkoly. Poslední  čtvrtek tohoto měsíce se nesl  ve svátečním duchu pro všechny školou povinné. Rozdávalo se totiž vysvědčení, ohodnocení práce za první pololetí. Odměnou za práci ve škole a možnost odpočinku a nasbírání nových sil do druhé poloviny školního roku jsou jarní prázdniny, které letos následovaly hned po vysvědčení. Přejeme dětem hlavně hodně sněhu a zimních radovánek.                                                                              Učitelé a žáci ZŠ Polnička

krátkodobě příznivé sněhové  podmínky umožnili příznivcům bílé stopy zamířit na přelomu ledna a února do některých z lyžařských okruhů v blízkosti naší obce; bohužel strojní úprava tratí nebyla v některých místech pro nízkou vrstvu sněhu možná

zimní příroda u Kamenného rybníka zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PROSINEC 2014

 

Volby u hasičů

Dne 27. prosince se konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů naší obce.  Členská základna čítá 64 členů, včetně kolektivu mladých hasičů. Z tohoto počtu je do jednotky požární ochrany zařazeno 33 členů. V minulém roce jednotka vyjížděla k 28 zásahům v obci i mimo její katastr. Pro období 2015 – 2020 bylo členskou základnou zvoleno nové vedení SDH v následujícím složení: starosta sboru: Blažíček Radek, náměstek starosty: Ondráček Libor, jednatel: Ondráček Martin, velitel: Průža Jiří, hospodář: Průžová Jitka. Dnes již bývalému výboru pod vedením starosty Libora Ondráčka, patří velké poděkování za aktivní a obětavou práci ve vedení sboru a jednotky.                                                                                                  SDH Polnička

 

Tříkrálová sbírka

Hned o prvním lednovém víkendu navštívily naše obydlí v obci hned dvě skupinky tří králů, které se staly součástí charitativní akce pořádané Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Po tradičním zpěvu „My tří králové jdeme k Vám, … „  a popisu vchodových dveří symboly K+M+B 2015 následoval zpravidla finanční příspěvek našich občanů do zapečetěných pokladniček. Tříkrálová sbírka v Polničce dosáhla částky 7.542 Kč (o 500 Kč více jak v roce 2014) a přispěla tak všem potřebným, o které pečuje Charita. Všem dárcům, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili, patří poděkování.

 

MASOPUST 2015

v sobotu 7. února bude obcí procházet

masopustní maškara

 

 

Silvestrovské dovádění

I když to ještě o vánočních svátcích vypadalo, že tradiční běh na historických lyžích bude na botách s lyžemi přes rameno, byl nakonec 45. ročník Silvestrovského běhu s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Že už se jedná o tradici s bohatou recesí, svědčí velká účast závodníků v hlavní dospělé kategorii; v ní se odvázaného dovádění představilo v nejrůznějších převlecích početnému publiku z Polničky a okolí až 40 účastníků. Nejpočetnějším i nejvzdálenějším týmem, který měl možná až 15 závodníků, byli Šmoulové v čele s taťkou Šmoulou – ti přijeli z Brna, Prahy, Olomouce i slovenské Žiliny. Domácí byli zastoupení biatlonovým týmem ženské štafety, kterému vévodila půvabná Gabča Soukalová alias „šoukalka“; obdiv sklidily i mažoretky z Agrofertu a tradičně dorazil tým z blízké osady Hynkovec. Většina z nich oprášila z půdy pravá dubiska a vyrazila s nimi do sněhové stopy. Dětských závodníků na lyžích a botách bylo ve třech kategoriích ještě více – téměř pět desítek závodníků si zaběhla trať závodu na čas a o věcné ceny, které věnoval Kraj Vysočina a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Velký dík patří hlavně manželům Žanetě a Martinu Šimákových, jejich Restauraci Polnička a obětavému, vždy usměvavému personálu – zde se všem závodníkům se startovním číslem dostalo zdarma občerstvení a všichni pak společně se za vydatné dávky veselí připravovali na ukončení roku 2014. Tak za rok opět v Polničce na Silvestra na viděnou.

 

Téměř dvacetičlenná skupinka turistů se na Nový rok vydala na pochod zimní krajinou do okolí Polničky. Cílem letošního výšlapu byl Hotel Leopold na Račíně s ochutnávkou téměř domácího piva RICHARD. Cesta zasněženou krajinou vedla okolo Kamenného rybníka a přírodní reservace Pod kamenným vrchem (604 m.n.m.). Někteří účastníci výšlapu pak ještě stihli novoroční ohňostroj na žďárském náměstí.

 

Vánoční jarmark s výstavkou na vánočné téma připravili naši žáci základní školy; po té všichni účastníci přijali pozvání do místní sokolovny, kde opět děti ze všech stříd základní školy představili velmi zajímavé pásmo zpívaných koled, scének a povídání s vánoční tématikou. Moc děkujeme. 

               

 

             

 

Je nás v obci opět více

Čistý nárůst počtu obyvatel za rok 2014 je 12 občanů s trvalým pobytem v obci (v roce 2013 byl nárůst o 6). K 31.12. 2013 jsme evidovali 799 obyvatel o rok později již 811; po dva měsíce roku 2014 – srpen, září – nás v Polničce bylo nejvíce - 815. Za uplynulý rok se narodilo 9 dětí (o 1 méně než v předcházejícím roce), zemřeli 3 spoluobčané (o 2 méně než v roce 2013). Z trvalého pobytu se v průběhu roku odhlásilo 19 osob (o 6 více jak v předcházejícím roce) a nově se přihlásilo rekordních 31 osob (o 7 více jak v roce 2013). Demografický vývoj Polničky má stále vzestupný trend a to je dobře.

           

 

FIT●NEST

Zdravé hnízdo informuje

neděle 25. ledna od 16 hod „Den pro Vaši linii“

ve spolupráci s výživovou poradkyní Mgr. Táňou Wassebauerovou

 přednáška na téma „zdravé hubnutí“

s ukázkou lekcí H.E.A.T. programu a lekce Body Total

(i tentokrát s malým občerstvením)

Pozor změna lekcí fitnest od 5.1. 2015 !

úterý 17.00 – 18.00 další lekce METABOLIC TRAININC s Erikem

středa 17.00 – 18.00 nově BODY TOTAL s Alenou

pátek 17.15 – 18.15 lekce H.E.A.T programu s Hankou

sobota 17.00 – 18.00 lekce CIRCUIT TRAININC s Hankou

neděle 18.00 – 19.00 nově změna času lekce H.E.A.T programu

info tel. 777 051 750 nebo www.fitnest.cz


 

Novinky ze školy

Je za námi první zimní měsíc prosinec, ale příroda se opět, jak je to v posledních letech obvyklé,  „dělá, co chce“. Venku to spíš vypadalo, že začíná jaro. V úterý 16. prosince jsme si  připravili pro děti, rodiče a přátele naší školy odpoledne s vánočním programem a pokusili jsme se malým vystoupením  navodit atmosféru  nejkrásnějších svátků v roce –Vánoc. Připomněli jsme si adventní čas našich prababiček a pradědečků. Všichni jsme se sešli vzhledem ke špatnému deštivému počasí v sokolovně, abychom zhlédli vystoupení našich žáků. Po úspěšném vystoupení se na tradičním jarmarku prodávaly svícny, přání, svíčky, ozdoby a vše, co patří k Vánocům a kdo chtěl, mohl si pochutnat na párku, či se zahřát punčem, kávou nebo čajem a popovídat si s přáteli. Společně jsme prožili klidné předvánoční odpoledne.  Poslední školní den tohoto kalendářního roku jsme si zpříjemnili malým posezením u vánočního stromku, vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a nejpříjemnější určitě bylo nadělování dárečků mezi kamarády.   Blížící se pololetní vysvědčení s sebou nese i ověřování znalostí a dovedností, které žáci v dosavadním průběhu studia získali. Zkouší se a píšeme opakování. Proto našim žákům přejeme hodně štěstí k získání co nejlepších známek a rodičům hodně radosti ze svých dětí a možná i trochu tolerance a pochopení, při nějakém tom „zaškobrtnutí“. Vždyť i oni jednou byli žáčky školou povinnými.

                                                                                                                     Učitelé a žáci ZŠ Polnička

 

 

tradiční školní dětský karneval  se uskuteční 

v sobotu 21. února od 13.30 hod

 v sokolovně TJ Polnička

Všechny zveme a těšíme se na hojnou účast dětí v maskách.

 

 

LISTOPAD 2014

Informace pro občany

Zápis do 1. třídy ZŠ. Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční na naší škole 20. ledna v době od 13 hod. K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které se narodily od 1.9. 2008 do 31.8. 2009 a které dovrší k 31.8. 2015 šest let a také zákonní zástupci dětí, které měly odklad v loňském roce. Na budoucí prvňáčky se všichni už moc na ZŠ těší.

  Uzavření úřadu pro občany. V souvislosti s vánočními svátky bude obecní úřad od pondělí 29.12 do středy 31.12. uzavřen. Posledním pracovním dnem bude středa 23.12. a otevřeno bude opět v pátek 2. ledna 2015.

Zvolena nová školská rada. Po vypršení mandátu členů školské rady proběhly volby rady nové. Za zřizovatele byl zvolen člen rady PaedDr. Zdeněk Fňukal, rodiče žáků si zvolili za svého zástupce Boženku Krčálovou a pedagogický sbor zvolil za svého zástupce Mgr. Štěpána Prokopa. Předsedou byl opětovně zvolen zástupce zřizovatele.

Opatření k nátoku balastních vod. Pravidelným sledováním průtoku odpadních vod, které jsou přečerpávány přes Stržanov do žďárské ČOV, byl zjištěn při vydatných srážkách nárůst  objemu přečerpávaných kalů. Operativně tak bylo provedeno zapěnění montážní pěnou všech otvorů na poklopech kanálů na kanalizačním řádu.

Tříkrálová sbírka. Opět po roce se uskuteční i v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Žďár n.S. Pokud to dovolí počasí, budou po obci chodit dvě skupiny našich dětí hned o prvním víkendu v lednu 2. až 5.; v úvahu připadá i další víkend od 9. do 11. ledna.

Třídit odpady má smysl. V naší obci třídíme domovní odpad dlouhodobě a čím více se podaří oddělit běžný pevný domovní odpad od plastů skla, papíru a bio odpadu, tím více se nám vrátí do obecního rozpočtu v kapitole odpadové hospodářství výše zpětného finančního příspěvku od společnosti EKO-KOM. Za rok 2014 jsme tak obdrželi finanční příspěvek ve výši přes 102.000 Kč, čímž jsme snížili dotování poplatku za komunální odpad z obecního rozpočtu v odpadovém hospodářství.

 

Kouzlo VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi jako jsou právě Vánoce. A jakkoliv je to kacířské vězte, že se naše Vánoce neustále vyvíjejí, Některé tradice zanikají a jiné naopak vznikají. Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou.  Vánoční stromeček se poprvé objevil v českých zemích počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky. Jmelí je další „vánoční rostlinou“. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést. Kapr. Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka či "pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci, štikami, pstruhy, ale také lososem a nebo i mořskými rybami či plody moře.

Zlaté prasátko – při zmínce o něm si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v jedné známé reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... ". Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu podaří zahládnout stín zlatého prasátka jak běží po stěně či stropu místnosti. Štědrovečerní magie. Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byte si vynesli štěstí z domu. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se od svátečného stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích Vánoc nedožije".  Se Štědrým dnem jsou spojeny i další zvyky - rozkrojení jablíčka, lití olova, pouštění skořápkových lodiček v nádobě s vodou, házení střevíce, třesení stromkem na zahradě, psaní štěstíček, vánoční koledování apod.

Tak šťastné a veselé !

 

Trochu zimního rozjímání …

Je prosinec. Poslední měsíc roku. V mrazivém ránu se na promrzlou zem tiše snášejí sněhové vločky. Jedna za druhou. Pokrývají všechno kolem i nedaleký les a za chvíli je krajina zimě bílá. Pod sněhovou přikrývkou tiše a nehnutě stojí stromy a prosincové ticho přeruší jen zbloudilí vrabčáci, kteří mezi zasněženými větvemi hledají krčící se červené strůčky zbylých jeřabin. Ledové střípky zmrzlých kalužin nám křupou pod nohama. A sníh dál tiše padá. Je zima. Doma v teple za oknem už voní Vánoce. Voní stejně letos jako loni, jako všechny roky předtím. Voní vanilkou, do zlatova upečenou vánočkou, jehličím smrků a třeba i voskem. Ale taky domácím štěstím, láskou a hlavně dětskou radostí. Poklidný čas Vánoc je tady se všemi zvyklostmi, s mnoha vzpomínkami a s dlouhou štědrovečerní nocí. Milí senioři, Ať jsou i pro vás ty letošní svátky šťastné a veselé, jak jsme zvyklí si přát a do Nového roku 2015 přejeme hlavně pevné zdraví.

                                                                                                                                                                   Vedení Klubu seniorů

                                                                                                                       

Novinky ze školy

Žáci 8. ročníku  v rámci projektu „ Kdo jiný“ uspořádali výstavu „Ten vánoční čas“ s jarmarkem. A jak žáci svou akci hodnotí? „ Mám skvělý pocit“. „Podle mě se akce velmi povedla a myslím, že se líbila nejen nám, ale hlavně hostům“.  „Byla to velká zkušenost něco takového zorganizovat, moc se mi to líbilo“.  „Myslím, že to stálo za tu všechnu práci a čas“. To je pouze  několik  dojmů žáků. Výstavou a jarmarkem žáci nejen naplnili část cílů svého sociálního mini podniku v rámci projektu, ale hlavně se jim podařilo rozdat předvánoční radost a navodit předvánoční náladu.  Zároveň tímto děkujeme  všem prarodičům, rodičům a těm, kteří nám pomohli při organizaci výstavy, všem, kteří nám napekli, pomohli vyrobit, nazdobit nebo nám darovali zboží na jarmark. Děkujeme i těm, kteří naše pozvání na tuto akci přijali. Výtěžek  činí  6 151,- Kč a bude darován  Domu s pečovatelskou  službou  Subregionu Velké Dářko na výzdobu společných prostor dědečků  a  babiček. Věříme, že jste spolu s námi příjemně strávili odpoledne 1. adventní  neděle. Naši žáci udělali radost  seniorům ještě jednou.  2. prosince si pro ně připravili  krátký program, rozdali  přáníčka do nového roku a malé dárečky. Z jejich reakcí bylo poznat, že se nám opět podařilo rozdat předvánoční radost.  Žáci 6.ročníku se pod vedením p.u.Mgr. Marie Judové zapojili do soutěže Kraje Vysočina a EKO-KOMu v rámci projektu „My třídíme nejlépe 2014“ a umístili se mezi nejlepšími. Nejen naši školu skvěle reprezentovali, ale navíc vysoutěžili finanční dar na další ekoaktivity. Máme radost a gratulujeme ! A když jsme v rozdávání  těch radostí, tak ještě budeme pokračovat. V pátek 5.prosince školou chodili čerti, Mikuláš a Anděl. Ve škole to rachotilo, ozýval se křik i smích. Mikuláš s Andělem nadělovali a  čerti trošku postrašili zlobivé hříšníky. Všichni jsme si to užili.

                                                                                                                             Učitelé a žáci ZŠ Polnička

Ten vánoční čas

Příjemnou adventní a předvánoční atmosféru přinesli na naši radnici o první adventní neděli žáci 8. ročníku zdejší ZŠ. Vánoční výstava s názvem „Ten vánoční čas“ byla zahájena malým kulturním vystoupením samotných žáků a pak návštěvníky nedělního odpoledne čekala prohlídka vánoční výstavy spojená s jarmarkem drobných dárečků, které připravili samotní žáci za pomoci pedagogů a v některých případech i svých rodičů. Připraveno bylo i malé občerstvení, které připravovali také samotní žáci. Výstavku shlédli o dva dny později za organizační pomoci Klubu seniorů i naši straší spoluobčané. Výtěžek z této akce, která je součástí projektu „Kdo jiný“ (zapojeno je do něj pouze 7 škol v rámci celé ČR) bude použit na výzdobu společných prostor v Domě s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích.

Poslední listopadový den byl prověrkou i pro naši zásahovou jednotku; tématem prověřovacího cvičení byl požár v půdním prostoru sokolovny; zásah, který byl bohudík cvičný, zvládli dobrovolní hasiči dobře a včas, což při hodnocení konstatoval Jiří František Průža, který námět připravil.  

 

ŘÍJEN 2014

Informace pro občany

● Svoz oděvů a textilu. Firma REVENGE, a.s. středisko Boskovice, která organizuje pravidelný vývoz kontejneru, informovala OÚ o objemech sebraného starého textilu a oděvů. V měsíci červenci 301 kg, srpnu 205 kg, září 338 kg.

Akce ve Zdravém hnízdě. Pro ženy je připravena v neděli 30. listopadu ve FITNEST akce „Den pro svou krásu“ a   5. prosince jsou opět zváni děti s rodiči na setkání s Mikulášem a jeho pomocníky.

 

Oprava k článku FIT●NEST – Zdravé hnízdo

Omlouváme se za chybnou presentaci názvu této nové aktivity v naší obci

zveřejněnou v minulém čísle Novinek. Správný název je

FIT●NEST-Zdravé hnízdo s kontakty

www.fitnest.cz ; email: ; tel. 777 051 750

   

Podzimní setkání s lampionky

Poslední říjnový den se ve FITNEST = zdravé hnízdo sešly rodiny s malými dětmi z Polničky i okolí. Všichni byli pozváni na společné podzimní setkání. Některé děti s pomocí rodičů tvořily v ateliéru, ostatní se zapojily do her ve velkém sále. Pro maminky byla připravena ukázka a prodej zajímavých šperků. A pro všechny typické podzimní občerstvení – jablečný závin, svařené víno nebo čaj. Po setmění se společně vydali s rozsvícenými lampionky na procházku Polničkou. Spokojeni byli všichni: děti si užily své rodiče, rodiče děti a zároveň se setkali se svými známými a popovídali si. To vše v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Organizátorům z FITNEST udělala radost velká účast, pochvalná slova i úsměvy dětí. Příští setkání bude připraveno pro ženy. Mohou si ve FITNEST 30. listopadu užít den pro svou krásu a   5. prosince jsou opět zvány děti s rodiči na setkání s Mikulášem a jeho pomocníky. Bližší informace na www.fitnest.cz .

fitnest - lampionový průvod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Novinky ze školy

Halloween 2014 - součástí výuky cizích jazyků je i poznávání reálií v daném jazykovém prostředí. Jednou z reálií v anglicky mluvících zemích je i svátek zvaný Halloween. Tradičně ho 31. října slavíme i v naší škole. Letos připomněli tento původem keltský svátek sedmáci ve velmi pěkných převlecích – školou i školkou procházeli různí duchové, čarodějnice a jiná strašidla s nezbytnou vydlabanou svítící dýní – symbolem Halloweenu. Ze tříd a chodeb se ozývalo „trick or treat, trick or treat“, ale protože nic nedostali, všude provedli nějaký malý žertík. Předtím však vysvětlili obzvlášť těm nejmenším, co je to za svátek, proč se slaví, kde je jeho původ. Žáci 3. a 6. třídy  se učili v  lese a výuku vedli lesní pedagogové z lesní správy Lesů ČR z Nového Města na Moravě. Výuka probíhala na čtyřech stanovištích, na kterých plnili řadu zajímavých a poučných úkolů. Tato akce se dětem moc líbila a my tímto moc  děkujeme pořadatelům za krásné prožití dopoledního vyučování. Ve stejný den se šesťáci vypravili v rámci literární výchovy do nedaleké žďárské knihovny, aby se zúčastnili první knihovnické besedy. Některým už prostory krásné a útulné knihovny nebyly neznámé, ale pro některé se stala knihovna místem, kam vkročili poprvé. Paní knihovnice pro ně měly připravenou krátkou přednášku o vzniku písma, o vynálezu knihtisku, o prvních knihách a poté se seznámili s uspořádáním knih v knihovně - v oddělení pro děti a mládež. Jednou z akcí organizátora projektu“ Kdo jiný“ bylo setkání zástupců sedmi škol v Praze, které proběhlo 5. a 6 listopadu. Cílem workshopu bylo představení jednotlivých týmů a jejich plánů a prostřednictvím zaměstnání a různých aktivit ukázat dětem, co všechno je při realizaci jejich „minipodniku“ čeká, na jaká úskalí mohou narazit, co všechno budou muset udělat, aby dosáhli svých cílů. Naši školu zastupovali Dominik Bukáček, Adéla Blažíčková, Lukáš Mrkvička, Lukáš Klement a Jan Danihel, kteří si zaslouží velikou pochvalu za skvělou reprezentaci školy, určitě se mezi ostatními účastníky neztratili a dovedli veliký kus práce.                                                                            Učitelé a žáci ZŠ Polnička

 

Podzimní setkání s lampionky

Poslední říjnový den se ve FITNEST = zdravé hnízdo sešly rodiny s malými dětmi z Polničky i okolí. Všichni byli pozváni na společné podzimní setkání. Některé děti s pomocí rodičů tvořily v ateliéru, ostatní se zapojily do her ve velkém sále. Pro maminky byla připravena ukázka a prodej zajímavých šperků. A pro všechny typické podzimní občerstvení – jablečný závin, svařené víno nebo čaj. Po setmění se společně vydali s rozsvícenými lampionky na procházku Polničkou. Spokojeni byli všichni: děti si užily své rodiče, rodiče děti a zároveň se setkali se svými známými a popovídali si. To vše v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Organizátorům z FITNEST udělala radost velká účast, pochvalná slova i úsměvy dětí. Příští setkání bude připraveno pro ženy. Mohou si ve FITNEST 30. listopadu užít den pro svou krásu a   5. prosince jsou opět zvány děti s rodiči na setkání s Mikulášem a jeho pomocníky. Bližší informace na www.fitnest.cz .

lampionový průvod

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Novinky ze školy

Halloween 2014 - součástí výuky cizích jazyků je i poznávání reálií v daném jazykovém prostředí. Jednou z reálií v anglicky mluvících zemích je i svátek zvaný Halloween. Tradičně ho 31. října slavíme i v naší škole. Letos připomněli tento původem keltský svátek sedmáci ve velmi pěkných převlecích – školou i školkou procházeli různí duchové, čarodějnice a jiná strašidla s nezbytnou vydlabanou svítící dýní – symbolem Halloweenu. Ze tříd a chodeb se ozývalo „trick or treat, trick or treat“, ale protože nic nedostali, všude provedli nějaký malý žertík. Předtím však vysvětlili obzvlášť těm nejmenším, co je to za svátek, proč se slaví, kde je jeho původ. Žáci 3. a 6. třídy  se učili v  lese a výuku vedli lesní pedagogové z lesní správy Lesů ČR z Nového Města na Moravě. Výuka probíhala na čtyřech stanovištích, na kterých plnili řadu zajímavých a poučných úkolů. Tato akce se dětem moc líbila a my tímto moc  děkujeme pořadatelům za krásné prožití dopoledního vyučování. Ve stejný den se šesťáci vypravili v rámci literární výchovy do nedaleké žďárské knihovny, aby se zúčastnili první knihovnické besedy. Některým už prostory krásné a útulné knihovny nebyly neznámé, ale pro některé se stala knihovna místem, kam vkročili poprvé. Paní knihovnice pro ně měly připravenou krátkou přednášku o vzniku písma, o vynálezu knihtisku, o prvních knihách a poté se seznámili s uspořádáním knih v knihovně - v oddělení pro děti a mládež. Jednou z akcí organizátora projektu“ Kdo jiný“ bylo setkání zástupců sedmi škol v Praze, které proběhlo 5. a 6 listopadu. Cílem workshopu bylo představení jednotlivých týmů a jejich plánů a prostřednictvím zaměstnání a různých aktivit ukázat dětem, co všechno je při realizaci jejich „minipodniku“ čeká, na jaká úskalí mohou narazit, co všechno budou muset udělat, aby dosáhli svých cílů. Naši školu zastupovali Dominik Bukáček, Adéla Blažíčková, Lukáš Mrkvička, Lukáš Klement a Jan Danihel, kteří si zaslouží velikou pochvalu za skvělou reprezentaci školy, určitě se mezi ostatními účastníky neztratili a dovedli veliký kus práce.                                                                                                                                  Učitelé a žáci ZŠ Polnička

Beseda v knihovně

Žáci 6., 8. a 9. třídy zdejší školy přijali pozvání na návštěvu do místní knihovny, kde na ně tentokrát čekalo velké překvapení. Knihovnice paní Machová pozvala na besedu profesorku pardubické univerzity, mladičkou sympatickou spisovatelku, autorku knihy „Zapomnění“ – Kateřinu Pojkarovou. Ta se přivítala s dětmi, a aby její vyprávění bylo působivější a poutavější, předstoupila před ně přestrojena za hlavní postavu své knihy – dívku Kaylu a ta pak pozvala přítomné na malou procházku knížkou. A nejen to. Pro děti připravila autorka zajímavé soutěžní úkoly pro práci ve skupinách, které byly zároveň jakousi kontrolou porozumění úvodního prologu knihy. Mladá spisovatelka dovedla svým klidným poutavým vyprávěním udržet všechny děti v naprosté pozornosti, a že zájem o vše byl obrovský, to se ukázalo, když dostaly děti možnost ptát se. To potom dotazy nebraly konce. A jak to bývá, stihla autorka věnovat každému z dětí kromě podpisu i několik milých slov – to pro malou památku na jedno velké setkání. Málokterému čtenáři a milovníku knih se někdy ve svém životě podaří sejít se s autorem některé své oblíbené knihy. Tady se to podařilo. A co když beseda v knihovně byla natolik líbivá, že některé z dětí zkusí taky něco napsat, napodobit spisovatelku, která si všechny získala od samého začátku. A třeba tato nevšední beseda zvedne i zájem dětí o knihy celkem. A to by potom tohle jedno páteční dopolední setkání s povídáním o knížkách splnilo své.                Marie Mittermayerová

 

Měsíc říjen byl v naší obci ve znamení podzimního úklidu. Svážel se bio odpad ze zahrádek, v režii dobrovolných hasičů proběhl sběr železného šrotu a firma ODAS svezla velkoobjemový odpad z domácností. Vedení obce děkuje všem, kdo se do úklidu zapojil, např. hrabáním listí na veřejných plochách.

 

Také v naší obci jsme si v den státního svátku 28. října připomněli 96. výročí vzniku samostatného státu v roce 1918. K hojné účasti členů místního Sboru dobrovolných hasičů se do průvodu k památníku obětí 1. světové války a obětí holokaustu připojily děti s lampionky v doprovodu rodičů, občané obce a nově zvolení zastupitelé. Odkaz tohoto výročí připomněl ve svém vystoupení člen rady Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. Petr Krčál.

ZÁŘÍ 2014  

Informace pro občany

● Svoz nebezpečného odpadu. Firma ODAS jej provede 13. listopadu, sběr u obecního úřadu od 16.20 do 16.30 hod., u mostku (křížku) od 16.45 do 17.00 hod. Žádáme občany, aby odpad přinášeli až v době svozu a neskladovali odpad na svozových místech v předstihu – zabrání se tím znečištění půdy. Dále upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto stavebního (ne komunálního) odpadu se musí řešit samostatným odvozem po dohodě s vlastníkem. V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Společný volební program byl naplněn

Jak bylo konstatováno na závěrečném zasedání ZO, program rozvoje obce za období 2010 – 2014 byl zcela naplněn a provedenými investicemi se řadí k nejvýraznějším období Polničky za posledních 14 roků. Celkem bylo v tomto období proinvestováno za téměř 50 mil Kč a to ještě náš čeká dokončení financování dvou investičních akcí – zateplení MŠ, oprava střechy nad jídelnou a kuchyní ZŠ. Celkový příliv dotací a vlastní finanční zdroje dosáhly za 3,5 volebních období od roku 2000 při rozvoji obce objemu přes 100 mil Kč. V tomto jsou zahrnuty i akce, které byly hrazeny přímo z jiných rozpočtů, ale dotýkaly se katastru naší obce – rekonstrukce povrchu silnice v obci, oprava silnice od Tokozu do Polničky, oprava hráze a mostu u Hamerského rybníku. Nově zvolené zastupitelstvo, které doznalo jen dílčích změn, určitě hodlá pokračovat v rozvoji obci, i když se zřejmě už nepočítá s velkými akcemi, které s sebou nesou mimořádnou finanční zátěž. Rozhodně půjde o to postupně snižovat objem úvěrů a tím zadluženost obce, která je však na rozumné a bezpečné míře.

 

Výše přijatých dotací

 

 

         období

 

2000 – 2002

od mimořádných voleb

 

2002 - 2006

 

2006 - 2010

 

      2010 - 2014

 

 

  objem financí

 

 

 2.500.000 Kč

 

 

32.800.000 Kč

 

 

43.200.000 Kč

2011

900.000 Kč

2012

1.300.000 Kč

2013

30.500.000 Kč

2014

k 31.8.

3.400.000 Kč

 

 

 

rozhodující akce

 

inženýrské sítě „Cihelník“; půdní vestavba bytovka; dokončení zázemí OÚ

 

inženýrské sítě „Za humny“; I. . etapa kanalizace; oprava fasády ZŠ; chodníky; opravy komunikací

rekonstrukce ZŠ; cyklostezka; ČOV; oprava komunikací; II. etapa kanalizace; zkvalitnění škol. činností; rekonstrukce vodojem

III. etapa kanalizace; rekonstrukce vodovodních řádů; chodníky; rekonstrukce křižovatky „Červeňák“; zateplení MŠ a oprava střechy jídelny a kuchyně ZŠ; nový vrt pro pitnou vodu; opravy komunikací; dovybavení technikou pro hasiče; dokončení fotb.hřiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Volby do zastupitelstva obce

UTaké naše obec má zvolené nové členy zastupitelstva, i když tentokrát měly komunální volby v Polničce jen jednu kandidátní listinu – Sdružení nezávislých kandidátů. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 650 možných voličů, svého volebního práva využilo jen 274, což je poměrně nízká volební účast – 42,15 %. Odevzdáno bylo celkem 271 úředních obálek s 2.286 hlasy. Pořadí kandidátů na hlasovacím lístku se ani po volbě nijak nezměnilo, neboť nikdo z kandidátů nedosáhl hranice pro přepočet preferenčních hlasů, které by změnily pořadí kandidáta oproti hlasovacímu lístku. Přesto kandidáti „Sdružení pro Polničku“ obdrželi od voličů rozdílný počet hlasů – nejvíce jich získal Bohumil Cempírek (171), nejméně Ing. Tomáš Peterka (137).Ustavující zasedání zastupitelstva obce, které bude veřejné, se bude konat v měsíci listopadu. Společně s komunálními volbami se uskutečnilo ve stejném termínu i 1. kolo voleb do Senátu PČR. Opět z celkového počtu 650 voličů bylo vydáno 261 úředních obálek, odevzdáno jich bylo 256, z toho platných 235, Volební účast byla také i u nás o poznání menší – 40,15 %. Pořadí jednotlivých kandidátů : 1. Jaroslav Ptáček, ODS (68 hlasů), 2. Dagmar Zvěřinová, ČSSD (62), 3. Petr Stoček, KSČM (28), 4. Petr Novák, nezávislý (18), 5. Jiří Nekovář, Úsvit (17), 6. Jiří Havlíček, (11), 7. František Bradáč, KDU-ČSL (10), 8. Ladislav Stalmach, (9), 9. Josef Mička, (7), 10. Josef Fendrych, (3), 11. – 12. Ivo Kaštan a Miloš Komínek (po 1). Druhé kolo do Senátu se uskutečnilo až po uzávěrce Novinek.

 

V Polničce je nové FITNEST– Zdravé hnízdo

Pod tímto logem bylo v pátek 3. října v naší obci v bývalé budově firmy CECHO slavnostně otevřeno pro širokou veřejnost nové studio FITNEST zaměřené na cvičení a kroužky pro celou rodinu. Pod dohledem zkušených lektorů zde probíhají skupinové fitnes lekce pro muže i ženy různých úrovní zdatnosti s individuálním přístupem ke každému návštěvníkovi tak, aby bylo pro něj cvičení nejefektivnější a přineslo hlavně radost z pohybu a aktivního odpočinku. Pro děti jsou kromě hlídání v krásném a příjemném prostředí připraveny i zájmové kroužky NESTÍK – tvořivá dílna, angličtina, flétnička, baby fyzio a sporťáček. Pro dospělé je připraveno v týdenním  časovém harmonogramu i řada nových sportovních trendů – program H.E.A.T (aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem; TRX (cvičení, kterým se do kondice dostává americká armáda); lekce BOSU, Power Jogy a funkční kruhový trénik Metabolic Training. Jako doplněk jsou nabízeny masáže a služby výživového poradce. Podrobnosti a rezervace probíhá na nebo telefonicky na čísle 777 051 750.

   

 

95 let Sokola v Polničce (pokračování)

1945-2014 Sport a tradice

 

Za války byl Sokol v celé zemi silně postižen perzekucí, umučen byl například zakladatel naší jednoty bratr František Hutař. Sokolstvo bylo významným zdrojem odporu proti okupantům; i z řad naší jednoty se do odboje aktivně zapojila řada členů. Brzy po skončení druhé světové války byla rychle obnovena činnost. Starostou byl zvolen Karel Hladík ml. a jednatelem Miloslav Landsmann. Sčítaly se válečné ztráty na materiálu a vybavení sokolovny a s velikým odhodláním se Sokolové pustili do práce. Vyvrcholením byla účast na všesokolském sletu v roce 1948. Ten se ale konal až po únorovém převratu a stal se tak manifestací antikomunisticky smýšlejícího proudu národa. A nastala další těžká léta. Sokol se svými masarykovskými  ideály byl jako překážka pokroku postupně rušen a zakazován a jednoty byly začleňovány do nové koncepce tělovýchovy. Nepohodlní představitelé byli šikanováni a vězněni, u nás hlavně Karel Hladík, dále Jan Blažíček a František Břečka. Přesto se i v těžkých padesátých letech ve spolku pracovalo. Iniciativou Františka Lojka se započalo s přístavbou sokolovny, konaly se kulturní a společenské akce, cvičilo se na spartakiádách. V dalších letech se naplno projevil nový trend vývoje tělovýchovy, tedy ústup od všeobecného a nářaďového cvičení k jednotlivým sportům. Tak se začal hrát v Polničce organizovaně fotbal (1960) a stolní tenis (1968), později byl zřízen turistický oddíl (1980). Byla podporována práce s mládeží, pravidelně se konaly sportovní tábory, na které účastníci dodnes rádi vzpomínají. V této době vykonával funkci předsedy  Miloslav Henzl (1966-1988). Za jeho vedení bylo vybudováno hřiště „na truskách“, sokolovna vybavena umývárnami a kabinami v suterénu a postavena rekreační chata Sauna, která dnes spolu s kurty tvoří sportovní areál, jaký mají málokde. Veškeré práce byly prováděny v rámci brigád a materiál se, jak vzpomínají pamětníci, vždycky nějak sehnal. 65. výročí bylo oslaveno památným utkáním mezi veterány Slavie Praha místními zasloužilými fotbalisty. Další dějinný zvrat v roce 1989 přinesl Jednotě paradoxně také starosti. Obnovená Česká obec sokolská se sídlem v Praze si nárokovala jako nástupkyně zakázané Jednoty budovu sokolovny a po soudním sporu ji skutečně získala. I tak se sokolovnu podařilo v 90. letech opravit a zmodernizovat díky spolupráci s obcí. Bohužel postupně došlo k jistému útlumu spolkové činnosti danému zřejmě celkovým zrychlením doby a novými možnostmi. Na čas přestal fungovat fotbalový oddíl, značku TJ Sokol Polnička tak držel hlavně úspěšný stolní tenis. Dlouhodobě fungovala spolupráce s obcí, před několika lety se zrekonstruovalo  hřiště a zřídil travnatý povrch a následně bylo díky místním nadšencům opět sestaveno fotbalové mužstvo. Od roku 2012 vedou TJ Sokol Polnička Jan Havránek (předseda) a Vladimír Kabrda (místopředseda), hospodářkou je Marcela Grochová. Nové vedení si stanovilo za cíl stabilizovat finanční situaci Jednoty a zjednodušit její agendu, čehož bylo dosaženo převodem správy sokolovny na obec Polnička. TJ Sokol Polnička má v současnosti 144 členů nejen z naší obce a je členem České unie sportu (nástupce ČSTV). Kromě fotbalového mužstva  a oddílu stolního tenisu funguje klub turistů, úspěšné je rehabilitační cvičení pod vedením paní Jadrné a několik hodin týdně je věnováno rekreačnímu fotbalu v sokolovně. Byla zahájena spolupráce s SDH Polnička při tělovýchově mladých hasičů. S velkým zájmem se setkává stolní tenis mládeže, pokus udržet fotbalovou přípravku bohužel nebyl úspěšný, ale zůstává dlouhodobým záměrem. Hlavním cílem a přáním je udržet tradici Sokola v Polničce a najít Jednotě místo v 21. století. Naši předchůdci si to zaslouží.

Použité zdroje: PAVLÍČEK J., ŘEHOŘ M. 2002: Dějiny obce Polnička - BŘEČKA F. 1989: TJ Sokol Polnička 1919-1989 - STRÁNSKÁ J. 2013: Polnička, dějinný obraz obce na českomoravském pomezí - vyprávění pamětníků

                                                                                                                                                                   MVDr. Jan Havránek, předseda TJ

Senioři v Maďarsku

Do termálních lázní maďarského městečka Bűk vyjeli tentokrát polničtí senioři načerpat sílu, v léčivé vodě nechat odpočinout nemocným kloubům a nabrat trochu zdraví před blížícím se zimním obdobím.  Teplé minerální vody několika bazénů i tamní sauny jsme si i za krátkou dobu pobytu užili dostatečně. A i kdyby zázračná voda těchto lázní tak velkou moc jak se říká, neměla, i tak by naše cesta do Maďarska měla význam. Třeba proto, jak řekl jeden z účastníků našeho zájezdu: „že se „polničáci“ sešli a na pár dnů se dali dohromady.“ V příjemném prostředí termálních lázní jsme tak společně prožili pěkné, snad v mnohém i nezapomenutelné chvíle. Za milou společnost patří poděkování i cizím účastníkům, kteří snad byli stejně spokojeni jako my.  

 

foto ČT v Polničce.JPG

naši dobrovolní hasiči se opět objevili ve vysílání ČT, tentokrát na zpravodajském kanálu 24; reportér Radovan Daněk se věnoval v rámci předvolebního tématu práci dobrovolných hasičů, jejich problémům, vybavenosti jednotek a jejich nezastupitelné roli v obci; v živých vstupech jsme se ve čtvrtek 18. září v průběhu dne podívali mezi hasiče do Měřína a Žďáru n. S. 2, v souhrnném podvečerním zpravodajství v pořadu „Události v regionech“ byla odvysílaná odpoledne předtočená reportáž z Polničky a Nového Města n. M. 

 

Novinky ze školy

Krásné podzimní babí léto nám i letos přineslo nejen barevné listí na stromech, teplé počasí, trochu chmurných dnů, ale i řadu zážitků a nových poznatků pro žáky naší školy.                        O některé z nich  se s vámi podělíme. Tady jsou. „Bylinky na zahradě“, tak se nazýval ekologický program pro žáky 1. stupně, kterého jsme se zúčastnili v krásném prostředí malebné vesničky  Horní Krupá. Průvodcem programu byla babka bylinkářka, která děti seznámila se základními bylinkami a jejich využitím. Děti měly prostor k samostatnému objevování a zkoumání, také se dozvěděly nové informace a zajímavosti o bylinkách, namíchaly si svůj bylinkový čaj, naučily se, jak správně sušit bylinky a na závěr si vyrobily vlastní  bylinkový vonný sáček.  V tomto roce si připomínáme významné výročí - 100 let od vypuknutí 1.světové války. Tento konflikt měl velký význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo. V souvislosti s tímto výročím navštívila 24. září 8.třída Vojenský historický ústav v Praze, který nabízí výstavu „V zákopech 1. světové války“. I letošní školní rok jsme si 26.září v naší škole připomněli Evropský den jazyků, abychom si uvědomili především důležitost jazykového vzdělávání a jeho uplatnění v praxi.   Letos jsme zavítali k protinožcům. Využili jsme obrovských zkušeností a nevšedních zážitků z téměř ročního pobytu našeho pana učitele Štěpána Prokopa v Austrálii. Připravil si pro nás originální prezentaci fotek a videoukázek doplněnou poutavým slovem. Před prezentací jsme zhlédli kratičkou australskou pohádku v podání žáků 8. roč. a vyhodnotili nejlepší literární práce 6. a 7. třídy na téma Austrálie. Výchova k občanství, tak se nazývá jeden z předmětů ve kterém jsme mohli přivítat naši milou bývalou paní učitelku Marii Mittermayerovou, která je z nejpovolanějších k tomu, aby žákům 6. ročníku poutavým způsobem přiblížila dlouhou historii naší školy. Žáci byli pozornými posluchači a porovnávali si, jak bylo kdysi a jak je nyní. Děkujeme za příjemnou a zajímavou hodinu. 8. října žáci sedmé třídy navštívili Třebíč a památky UNESCO. Program Cesty časem nám umožnil vrátit se o staletí zpátky a seznámit se, jak se kdysi dávno stavěla bazilika. Nešlo jen o vyprávění lektorek, vyhledávání informací, řešení pracovního listu, ale i o praktické úkoly, jako položení základů baziliky, sestavení klenby bez použití malty, vyzkoušení středověkého jeřábu, přemístění stavebního materiálu nebo sestavení rozety. Následovala prohlídka románsko-gotické baziliky svatého Prokopa, která patří ke skvostům evropské architektury. Dalším naším cílem byla procházka třebíčskou židovskou čtvrtí, která je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele. Každá exkurze pak musí být i příjemně zakončena, proto jsme došli na náměstí a užili si i trochu každodenního třebíčského ruchu, nákupů nebo posezení v cukrárně.              Ve dnech 3. a 6. 10. se žáci deváté třídy po necelém roce opět vrátili do prostor bývalé SŠT (dnes již VOŠ a SPŠ) ve Žďáře nad Sázavou. V rámci projektu „Technické obory - výzva pro budoucnost“ se měli možnost seznámit pod vedením zkušených odborníků s problematikou měření v technické praxi, strojírenskou konstrukcí a obráběním, programováním PLC i sestavováním pneumatických obvodů. To vše bylo nejen součástí technické výuky na ZŠ, ale zároveň si žáci vyzkoušeli, co se vyučuje v některých oborech na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. I tyto zkušenosti jistě zužitkují, až se nejpozději v lednu budou rozhodovat, na které škole budou pokračovat po ukončení povinné školní docházky. V pátek za pěkného slunečného počasí jsme vyrazili s papírovými, či plastovými draky na louku za vesnicí. Dostat draky do vzduchu bylo však obtížné, neboť bylo téměř bezvětří. Dětem to však nevadilo a statečně a trpělivě běhaly s dráčky po louce a snažily se dostat své draky do výšin. Podařilo se to opravdu jen málokomu, ale odměny v podobě diplomů a sladkostí je neminuly. A jaký bude ten další měsíc? Co na nás čeká a co nás nemine? Na to si musíte počkat na další vydání NOVINEK.

                                                                                                                     Učitelé a žáci ZŠ Polnička

 

SRPEN 2014

Informace pro občany

  • Škola má rekordní počet žáků. V novém školním roce navštěvuje naši školu 141 žáků, což je v novodobé historii největší počet. Do úplné ZŠ dochází 84 žáků z Polničky, 13 ze Žďáru n.S. a Stržanova, 15 ze Světcova, 12 z Račína, 8 ze Škrdlovic, 3 z Cikháje, 2 z Karlova a po 1 z Hamrů n.S., Počítek, Skleného a Vojnova Městce. Mottem vzdělávacího programu ZŠ je „Škola plná pohody“.
  • Mateřská škola má novou vedoucí učitelku. Po letních prázdninách nově nastoupila do funkce vedoucí učitelky MŠ  Bc. Věra Veselá, která tak vystřídala Hanu Šteidlovou. MŠ má 2 oddělení se 34 dětmi – Medvídek (tématicky zaměřený na program „Z pohádky do pohádky“) a Beruška („Z cizích světů přiletěl jsem k Vám“).
  • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Krajský úřad Kraje Vysočina zahájil přípravné práce na zpracování nového plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Všechny obce v současné době pracují na aktualizaci současného stavu a v návrhu předají své záměry v této oblasti pro plánovací období 2014 – 2020.
  • Jubilejní „Hod polničskou kolejnicí“. Jakmile skončil letošní ročník této sportovně zábavné akce pro neregistrované závodníky, byly zahájeny již kroky k přípravě dalšího, v pořadí již jubilejního 15. ročníku. Konat by se měl 5. září 2015 a účast již přislíbil bývalý mistr Evropy, po dlouhou dobu držitel halového rekordu v hodu koulí, bývalý úspěšný reprezentant
  • Ohlédnutí za Polničskou poutí

Tak jako každoročně, připravena byla o prvním zářijovém víkendu v naší obci řada akcí pro všechny věkové kategorie. Pouťové atrakce k prodejně COOP sice přijely o něco dříve než jindy, ale deštivé dny ovlivnily jejich plné spuštění až ve čtvrtek. Na páteční odpoledne bylo naplánováno otevření zajímavé výstavy „Ze šatníků našich předků“ o níž informuje Klub seniorů na jiném místě. Pouťová zábava ještě týž den přilákala do místní sokolovny díky dobré kapele spokojené návštěvníky. Sobota byla ve znamení tradiční sportovně zábavné akce „Hod polničskou kolejnicí“. Na start se dostavilo 107 závodníků od dětí z MŠ až po veterány nad 60 let; škoda jen, že průběh závodu musel být díky blížící se bouři a deště zrychlen, navíc poprvé ve 14 –ti leté historii závodu se nedostavil VIP sportovec (hokejista Jiří Holík svoji účast den před akcí zrušil a nepodařilo se již kontaktovat nikoho z náhradníků byť jsme operativně jednali s čerstvým mistrem světa v judu Davidem Krpálkem z Jihlavy). Nedělní dopoledne patřilo bohoslužbě v kapli ANDĚLA Strážce, kterou vedl zdejší rodák (a stále ještě s trvalým pobytem v Polničce) Miloslav Kabrda. Slunečné odpoledne jen umocnilo dobrou náladu při nedělním venkovním koncertu dechového soubory Seniorka; potlesk téměř stovky posluchačů potvrdil, že tato akce má také své místo o naší pouti. Pomyslné pouťové finále se odehrálo na fotbalovém hřišti; domácí tým mužů sehrál své první mistrovské utkání v nové sezóně před domácím publikem a skončilo zaslouženou remízou. Z jednotlivých akcí jsme pořídili několik fotografií.

Vítězové 14. ročníku Hodu polničskou kolejnicí :

děti MŠ – Maxim Němec, Velká Losenice; dívky 1. stupeň ZŠ – Sandra Brandová, Kolesa; chlapci 1. stupeň ZŠ – David Krmášek, Žďár n.S.; dívky 2. stupeň ZŠ – Nikola Řezníčková, Polnička; chlapci 2. stupeň ZŠ – Dominik Wirth, Polnička; ženy do 40 let – Lucie Bulíčková, Žďár n.S.; muži do 40 let – Martin Neuer, Nové Veselí;  ženy nad 40 let – Vlasta Brožová, Polnička.; muži nad 40 let – Vladimír Kazik, Radostín; veteráni – Jan Harhovský – Žďár n.S.

Úplná výsledková listina je na webu obce Polnička ( www.polnicka.cz )

95 let Sokola v Polničce

Nedělní odpoledne 24. srpna bylo věnováno  oslavě 95. výročí založení polničského Sokola. Bohužel vytrvalý déšť a chladné počasí znemožnily uskutečnit program v plánovaném rozsahu a také diváků a příznivců dorazila jen hrstka, čemuž se nelze divit. Ze zamýšlených aktivit nakonec v aprílovém počasí proběhl pouze zápas svobodných proti ženatým. Slavnostním výkopem zahájil v 15.00 utkání starosta obce, pan Bohumil Cempírek, rozhodčím byl pan Roman Cupl ze Žďáru. Účast hráčů byla hojná, na hřiště vyběhlo postupně přes třicet sportsmenů širokého věkového rozpětí. Mnozí další se přidali až po poločase, strženi atmosférou. Tempo hry a nasazení byly nečekaně vysoké. Po první části vedli poměrně překvapivě ženatí v poměru 3:2. V druhé polovině utkání, po krátkém občerstvení, zabrali zase svobodní a šesti góly otočili skóre. Zřejmě proběhla kvalitní taktická porada, o úbytku sil ženatých pánů nemůže být řeči. Díky pravidlu o  dvojnásobné hodnotě gólu týmu ženatých přijatém demokraticky koncem zápasu a šťastnému zásahu pana Sobotky (Ž) v posledních minutách skončil zápas 8:4, čili nerozhodně. Následoval penaltový rozstřel, protože na prodloužení už síly nezbyly a pršelo už opravdu hodně. Zde uspěli zkušeně ženatí, takže spokojeni byli nakonec všichni. V zápase se střelecky zaskvěl pěti góly pan Radim Synek (svobodní ), za ženaté skórovali pánové Havránek, Čejka a Sobotka (2x). Ostatním střelcům svobodných se omlouváme, ale nebyli zaznamenáni. Několik fotografií z utkání je umístěno na webu obce ( www.polnicka.cz ). Děkujeme všem, kteří přišli podpořit TJ Sokol Polnička a připomenout si významné výročí spolku, který k obci patří už téměř století. Velký dík patří všem, kteří obětavě v nepřízni počasí pomohli zajistit chod akce.

 

v dalším vydání Novinek pokračování historie TJ Sokol Polnička (1945-2014)

                                                                                                                                                                            MVDr. Jan Havránek, předseda TJ

Pouťová výstava

Polničskou pouť se všemi vžitými tradicemi máme za sebou a na všechno s ní spojeno můžeme už jenom vzpomínat. Kromě všech dlouhodobých zvyklostí se jakousi tradicí stala každoročně pořádaná výstava, instalovaná v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát výstava s názvem „Ze šatníku našich předků“. Těšila se velikou navštíveností a zájmen o vše vystavené. A nebylo to jen dobové oblečení, ale i vhodné dochovalé doplňky tak, jak se během let měnily. V každé době se lidé rádi oblékali a vždy volili takový oděv, ve kterém se dobře cítili a byl pro ně zároveň finančně dostupný. A tak výstava nabízela nejen oblečení prostých lidí, ale i těch trochu zámožnějších. Líbilo se i dětské oblečení jak k běžnému nošení, tak k různým rodinným událostem a svátečním dnům. Obohacením výstavy byly určitě historické hasičské uniformy a jeden sokolský kroj. Vhodným doplněním byly i staré černobílé fotografie našich předků, které dobře mapovaly jednotlivá údobí minulého století. Vystavené věci, které na čas opustily letité skříně, starobylé almary a ještě starší truhly či jiná úložná místa, daly připomnět návštěvníkům třeba i kousek života lidí žijících v různých dobách v naší vsi a v blízkém jejím okolí. A tak i tu letošní výstavu lze považovat za zdařilou tak, jak se vyjadřovali sami návštěvníci. Nešetřili chválou. Pořadatelé však vidí ojedinělost našich výstav v tom, že se tady v malém prostoru zasedací místnosti zase po roce setkávají právě u vystavených věcí lidé, které kdysi dávno odvál čas do různých koutů naší vlasti a do své obce se vracejí jen při významných událostech, za kterou považují třeba právě i zářijovou pouť. Ta je taky zároveň už odjakživa jakousi tečkou za právě končící prázdninami a pomyslnou cestou jsme se vydali do dnů příštích. Do podzimu, se vší jeho vysočinskou barevností a náladou. Zkrátka něco pěkného skončilo, něco nového začíná a to každý rok vždy od první zářijové neděle úplně stejně.  A ještě k samotné výstavě. Za ochotnou pomoc, dobré nápady a pomoc při zajištění celé výstavy patří velké poděkování všem dobrým polničským lidem, manželům Tomkovým ze Stržanova, pak za vstřícnost a zapůjčení hodnotných věcí.  Velké poděkování však si zaslouží pan Jiří Moravec, bez jehož obětavě nezištné pomoci by výstava nevypadala tak, jak jsme ji měli možnost zhlédnout. 

                                                                                                                                          Klub seniorů

Září v naší škole

Skončily prázdniny a žáci se po dvou měsících volna, odpočinku a letních radovánek vrátili do školních lavic a učitelé za katedry. Všichni zaměstnanci školy se v přípravném týdnu a během prázdnin snažili, aby děti zahájily rok v klidném a estetickém prostředí. Škola nás po prázdninách vítá s mnoha změnami. Povedla se např. oprava střechy nad školní jídelnou, oprava schodiště ve staré budově, zateplení MŠ, zjednodušení zasíťování, výměna starých dveří, bílení, instalace nového interaktivního data projektoru, úprava vstupu do MŠ. Školní jídelna opět o prázdninách nezahálela, zajišťovala stravování pro cizí strávníky, během celých prázdnin, provozní zaměstnanci zvládli vzorně úklid. Žáky naší školy uvítaly také nové žákovské knížky. Věříme, že se Vám i Vašim dětem ve škole bude líbit. Zahájení školního roku proběhlo jako tradičně v pondělí 1. září. Do lavic první třídy zasedlo 17 nových žáčků, které přivítala paní ředitelka Mgr. Jana Vavřínková s paní učitelkou Věrou Mifkovou.  První den školy ještě někteří hledali oporu u rodičů, ale od středy se již začali postupně zapojovat do výuky. Také do šesté třídy přibylo několik nových žáků, a proto stejně jako každý rok se zúčastnili adaptačního kurzu. Cílem tohoto kurzu je umožnit a ulehčit seznamování  nových spolužáků a formou her je naučit vzájemně si pomáhat, spolupracovat a komunikovat. A měli štěstí, celé dva dny je provázelo krásně slunečné, skoro letní počasí. A tak si to užili. Za všechny žáky a učitelé bychom chtěli velmi poděkovat paní učitelce Mittermayerové a paní Machové za přípravu a poučné povídání o oblékání a módě v minulém století. Dne 9. září zažili žáci 9. třídy netradiční jízdu vlakem do Havlíčkova Brodu – díky paní Květě Hrubešové a jejím spolupracovníkům měli možnost se dozvědět více o zpětném odběru elektrozařízení a jejich dalším zpracování, proč je tak nebezpečné rozebírat doma zastaralé elektrospotřebiče na různé díly. Na nádraží si zahráli recyklační test o ceny. V Havlíčkově Brodě dále navštívili Muzeum energetiky. Tím je provedl pan Bohumil Pavlas, kterému děkujeme za milé přijetí a poutavé vyprávění. Pan Pavlas žáky zasvěceně uvedl do problematiky rozvodů a správy vedení elektrické energie v naší republice, umožnil jim nahlédnout do „velína“ a nitra trafostanice, upozornil na rizika, která s elektrickou energií souvisí. Kromě nových poznatků si všichni odvážíme i pro život důležité motto našeho průvodce: Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán. Co jiného smysluplného by se dalo udělat s ovocem nebo zeleninou, než že je sníme? Na tuto otázku existuje určitě řada odpovědí… Žáci z 9. a 7. třídy ovoce i zeleninu vyzkoušeli v roli netradičního zdroje elektrické energie. Při řešení úkolu z Recyklohraní – Ovocná výzva měly děti „pomoci“ dvěma táborníkům „oživit“ vysílačku bez baterií. Jejich úkolem bylo vyřešit kvíz a získat tak „záchranný“ kód. Nejprve ale museli sestavit elektrický obvod. Kód pak vyťukali na kalkulačce, která měla citrónový, jablečný, okurkový a dokonce i mrkvový zdroj napětí. Zda nalezli správný kód, kterým si kamarádi z tábora zavolají pomoc, se žáci sice dozvědí až na konci října, ale už teď vědí, že s ovocem mohou naložit i jinak, než že si je dají ke svačině. I v letošním roce bude probíhat sběr pomerančové a citronové kůry, baterií, drobného elektrozařízení a víček PET lahví a papíru. Vaše děti o podrobnostech sběrů budou informovány určenými p. učitelkami. A jaké akce v průběhu měsíce září nás ještě čekají - Nabídka zájmových kroužků, dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou pro 4. a 5. ročník, přírodovědná soutěž Jeřabinka, exkurze do Vojenského historického ústavu v Praze 8. ročník, drakiáda MŠ a 1. stupeň ZŠ, Den jazyků, 22. – 26. 9. 2014, setkání s rodiči žáků 1. a 6. roč. příprava voleb členů Školské rady

Na vzájemnou spolupráci v novém školním roce se s Vámi těší nejen vedení školy, ale i všichni pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Polnička.

 

ČERVENEC 2014

Informace pro občany

Registrační úřad zaregistroval kandidáty do voleb. Dne 5. srpna do 16 hod byl poslední termín pro zaregistrování kandidátek pro volby do ZO.  Pro volby v Polničce se zaregistrovala pouze jedna kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení pro Polničku“; předpokládá se tak s obměnou současného zastupitelstva z jedné třetiny. V čele kandidátní listiny tohoto sdružení je současný starosta Bohumil Cempírek. Do nového ZO již nekandidují Marie Mittermayerová, Milan Vocedálek, Pavel Mička, Martin Vrša a Mgr. Jiří František Průža. Novými tvářemi kandidátky je Ing. Marian Zapletal, Ing. Miroslav Uzel, Radek Blažíček, Stanislav Jozífek a Mgr. František Žák. 

Komunikace k vagónu bude z baleného asfaltu. Jedna z nejvíce frekventovaných místních komunikací podél Hamerského rybníku, kolem cukrárny U Klečků a podél fotbalového hřiště, byla po dokončené výměně hlavního řádu vodovodního vedení a uložení nového kanalizačního řádu provedena z baleného asfaltu bez prašného povrchu. Komunikace je hojně využívány nejen cyklisty, ale i motoristy směrem k vagónu, popřípadě k Velkému Dářku. Oproti plánovanému záměru úpravy povrchu komunikace byl navíc položen obrubník; navýšení opravy komunikace bude řádově do 200 tisíc Kč.

Kontejner na sběr šatstva. Podle sdělení společnosti REVENGE, a.s., která pečuje o vývozy kontejneru na oděvy, šatstvo, textil a hračky, bylo v měsíci dubnu z Polničky odvezeno 189 kg, v květnu 111 kg a v červnu 112 kg.

Školáci z Polničky si rádi pohrávají s recyklací odpadů

Elektrospotřebiče je nutné důkladně třídit, aby je bylo možné kvalitně recyklovat. Žáci 9. třídy měli v průběhu května za úkol zmapovat možnosti, jak občané Polničky mohou naložit s vysloužilými elektrospotřebiči. Nejprve si zopakovali, že elektrozařízením je každý výrobek, který funguje na elektrický proud nebo na baterie. A protože každý takový výrobek obsahuje celou řadu nebezpečných látek (rtuť, olovo) a látek znovu použitelných (měď, hliník), je důležité elektrospotřebiče důkladně třídit, aby bylo možné je následně recyklovat. Žáci si zahráli na zpravodaje. Nejprve si jednotlivé skupiny stanovily hypotézy. Za prvé: V obci můžeme odevzdat kdykoli jen elektrospotřebiče, jež se vejdou do kontejneru v základní škole. Za druhé: Velké elektrospotřebiče můžeme odevzdat při sběru nebezpečného odpadu. Za třetí: Když kupujeme třeba novou televizi, starou berou zpět bez poplatku. Následně pak žáci zjistili rozmístění kontejnerů na elektroodpad (základní škola a obecní úřad) v obci i fakt, že o malých kontejnerech na elektroodpad všichni občané zřejmě nevědí, dotázali se pracovnice obecního úřadu na podmínky použití zeleného kontejneru ve vestibulu obecního úřadu a pravidla zpětného odběru elektrospotřebičů, jež se sem nevejdou. Protože právě 7. května 2014 proběhl sběr nebezpečného odpadu, žáci spočítali, kolik větších elektrospotřebičů se na sběrném místě sešlo. Tento sběr, při kterém se odevzdávají i jiné předměty než elektrospotřebiče (například barvy, pneumatiky), probíhá v Polničce dvakrát ročně. Přibližně dvakrát až třikrát ročně se také objednává nezávisle jeden na druhém vývoz elektro kontejnerů. Dále prostřednictvím emailu žáci položili několik dotazů týkajících se možnosti zpětného odběru prodejcům nových elektrozařízení. Zjistili, že většina lidí při koupi nového staré vrací, což se potvrdilo i při sběru nebezpečného odpadu v obci (celkem šest elektrospotřebičů), přičemž za jakékoli zpětné odběry u prodejce elektra se platí určitý poplatek, což jejich předpoklad nepotvrdilo. Jako ne zcela typický způsob recyklace zdokladovali odevzdání hraček na baterie (autíčko na dálkové ovládání) do kontejneru oblastní charity. Zde je jen nutné nezapomenout vyjmout z hračky baterie, aby neznehodnotily jak hračku samotnou, tak i věci kolem ní. 

    Firma CECHO otevřela své nové sídlo

V pátek 20. června za účasti řady hostů a obchodních partnerů (mimochodem i ze zahraničí – USA, Polska, Německa, Itálie), otevřela v Polničce své nové sídlo firma CECHO-Bohumil Cempírek, s.r.o. Po jarním zprovoznění výrobní haly se sem přestěhovala i celá administrativní část. Slavnostní přestřižení pásky za účasti majitele firmy provedla i poslankyně PS PČR Miroslava Němcová a regionální ředitel KB, a.s., která poskytla investoru finanční úvěr. Firma CECHO zaměstnává v současné době kolem 60 zaměstnanců a na další rozvojové aktivity se ještě chystá. Nosnými výrobními obory je specializace v technologii vstřikování plastů, výroby forem a nástrojů; firma má  i obchodní zastoupení firem z Polska (normalizované díly pro vstřikovací formy a lisovací nástroje), USA (široký sortiment pružin), Itálie (miniaturní vstřikovací lisy BABYPLAST; dále čistící materiály pro čištění vstřikovacích strojů a pro rychlou výměnu barev nebo materiálu), Švédska (osvětlení pracovišť, antivibrační podložky pod stroje a zřízení, ergonomické podlahové rohože) a Německa (temperační přístroje). Popřejme firmě CECHO mnoho obchodních úspěchů s přáním dalšího rozvoje, který posouvá i naši obec do širokého podvědomí veřejnosti.

  Další poštolky do volné přírody

  Ráj zvířátek a Salón Expres Vagon Polnička uspořádal s chovatelem Zdeňkem Štěpánkem pro širokou veřejnost v pořadí již 3. ročník vypouštění mladých poštolek obecných do volné přírody. Za krásného slunečného počasí se přišlo o dovolenkovém víkendu podívat i několik desítek diváků, zejména dětí a mládeže v doprovodu rodičů. Do volné přírody byly vypuštěny celkem tři mláďata poštolky obecné a při této příležitosti bylo vypuštěno i vyléčené káně lesní. Mladé poštolky z rukou přítomných návštěvníků po obkroužení sportovně zábavného areálu si to namířili do okolních lesů, pokus o vypuštění káněte se však bude opakovat neboť volné přírody se tento dravec na první pokus zřejmě zalekl a vrátil se zpět do ZOO koutku. Zpestřením sobotního odpoledne byla i výstava plazů, které si zejména ti nejmenší velmi užili.  

95 let Sokola v Polničce

U příležitosti letošního 95. výročí založení TJ Sokol Polnička přinášíme první díl dvoudílného zamyšlení nad historií a současností naší Jednoty.

Část 1.: 1919 - 1945 Doba zakladatelů a vlastenců

Člověk je společenský tvor a má potřebu se scházet a sdružovat s lidmi podobných zájmů.  I to jistě vedlo k setkání v neděli 14. září 1919, kdy byl sál Blažíčkova hostince zaplněn zájemci o přednášku učitele Františka Hutaře ze Žďáru, propagátora sokolství. Přednáška padla na úrodnou půdu, protože již o tři dny později byla založena  Tělocvičná jednota Sokol Polnička. Prvním starostou byl zvolen právě František Hutař. V této době vlasteneckého vzepětí  krátce po vzniku Československé republiky byl o členství v Sokole velký zájem.  Během dvou let vzrostl počet členů z původních 26 zakládajících až na 73. Činnost spolku stála hlavně na výchově ke všeobecné zdatnosti a vlastenectví, organizování veřejných cvičení, divadel a zábav. Je třeba si uvědomit, že sport byl v té době stále nový fenomén, profesionální sportovci neexistovali a většinová společnost se na podivíny týrající svá těla v tělocvičně dívala s podezřením. Jako by život na vesnici nepřinášel námahy dost.

Zpočátku se sokolové scházeli v Blažíčkově hostinci, ale to se mělo brzo změnit. V atmosféře nadšení a optimismu bylo rozhodnuto o stavbě sokolovny. Předsedou stavebního výboru se stal budoucí starosta Jednoty pan Karel Hladík starší. Za obrovského úsilí a nasazení členů se podařilo již 30.7.1922 slavnostně otevřít novou budovu sokolovny.

            Každý, kdo působil v nějakém spolku ví, že časem dochází ke střídání lepších a horších období. To horší postihlo Sokol v následujících letech. Starosti kolem dobudování sokolovny a hlavně problémy se splácením půjček na stavbu některé odradily. Počet členů klesal až na 28. Cvičilo se ale stále, Jednota vyslala své zástupce i na 8. všesokolský slet do Prahy. V následujících letech se situace postupně lepšila a dluhy se dařilo splácet. Sokol pořádal plesy, zábavy a tělocvičné akademie a dobýval si stále větší popularitu. Z dnešního pohledu je činorodost tehdejších členů obdivuhodná, stejně jako fyzická zdatnost cvičenců v té době. Kdo z nás by dnes dokázal zacvičit na kruzích nebo na koni? Za povšimnutí rovněž stojí, že tehdejší sportovní aktivity byly rozvíjeny vždy ruku v ruce s kulturní a uměleckou činností. Tak se například při oslavě 10.výročí založení Jednoty nejen cvičilo, ale i sborově zpívalo a recitovaly se básně.

            Když už tedy vývoj konečně mířil ke světlým zítřkům, vyhořela sokolovna do základů. Z nezjištěných příčin došlo na Silvestra 1932 k požáru a Jednota byla opět téměř na začátku. Nicméně i v této těžké době pokračující hospodářské krize se sokolům podařilo budovu obnovit. Byl zajištěn úvěr (který byl splacen až v roce 1946) a pod vedením Karla Hladíka mladšího byla sokolovna v rekordním čase během čtyř měsíců znovu vybudována. Třicátá léta za vedení starostů Peterky a Kudrnáče patří podle vzpomínek pamětníků k nejlepším v historii polničského Sokola. Sokolovna byla pro mnohé členy doslova druhým domovem, kde se setkávali téměř denně. Sokolské hnutí bylo celkově na vrcholu popularity a bylo váženou a státem podporovanou institucí.

Se stupňujícím se politickým tlakem v době mnichovské krize a po okupaci republiky dostala opět činnost Sokola silný vlastenecký náboj a Jednota byla lidem oporou. Velkého významu se znovu dostalo původním Tyršovým myšlenkám na zdraví národa fyzické a morální a ochotu svůj národ bránit. Konec přišel v roce 1941 zákazem činnosti Obce sokolské.

pokračování v dalším vydání                                                                  MVDr. Jan Havránek, předseda TJ

Fotbalový podzim

Okresní soutěž ve fotbalu byla rozlosována a naše fotbalisty v novém ročníku uvidíme po nepříliš  vydařené loňské sezóně opět ve IV. třídě skupině A. První zápas na domácí půdě uvidíme o polničské pouti a pak nás čekají doma ještě 4 zápasy:

 

sobota  30.8.  10.15  Vír B - Polnička

neděle    7.9.  16.00  Polnička – Bohdalov B

sobota  13.9.  16.00  Rozsochy B – Polnička

neděle  21.9.  15.30  Polnička – Bobrová B

neděle  28.9.  15.30  Velká Losenice – Polnička

neděle  5.10.  15.00  Polnička – Herálec B

neděle 12.10. 15.00  Polnička – Bohdalec B

neděle 19.10. 14.30  Vlachovice – Polnička

neděle 26.10. 14.30  Polnička – Bohdalec

sobota 1.11.   13.30  Hamry n.S. B – Polnička

 

 

ČERVEN 2014

Informace pro občany

Volby do obecního zastupitelstva. K volebním urnám, letos již po druhé, půjdeme v pátek 10. a sobotu 11. října. V naší obci budeme volit nové 15 – ti členné zastupitelstvo; volební strany musí předložit registračnímu úřadu svoji kandidátku nejpozději v úterý 5. srpna do 16 hod. Současně s těmito komunálními volbami se na našem okrese uskuteční i volby do Senátu.

Územní plán obce. Zastupitelé obce na svém jednání schválili záměr zahájit práce na novém územním plánu obce v polovině roku 2018; povinnost mít zpracovaný nový ÚPO je do 31.12. 2020; z tohoto důvodu se neuvažuje o projednávání dalších změn současného ÚPO.

 

V Polničce je nabídka až padesáti služeb

Každoročně se zastupitelé zabývají rozsahem a úrovní nabídky služeb pro obyvatele naší obce a na základě zjištění pak informují své spoluobčany o možnostech nejrůznějších aktivit, které pro ně mohou nabídnout jednotlivý poskytovatelé. Na webových stránkách obce jsou informace uvedeny v plném rozsahu s kontaktními údaji i provozní dobou. Dnes přinášíme jen základní přehled. 

Obchody: COOP Velké Meziříčí, Polnička 19, tel. 566 621 729 ● Ubytování, stravování, restaurace, občerstvení:Obec Polnička – turistická ubytovna (ubytování, pronájem tělocvičny, klubovny), Polnička 151, kapacita lůžek 54, tel. 566 622 862, 724 12 149; Blažíček Jan –ubytování, Polnička 101, kapacita lůžek 10, tel. 566 627 647 (po 19 hod.); Břečka Josef – ubytování, Polnička 201, tel. 737 501 647; Chata Sauna Polnička - ubytování, pronájem tenisových kurtů, saunování (říjen-duben), provoz celotýdenní dle dohody, Polnička 212, kapacita lůžek 30, tel. 602 405 822; Penzion Červeňák – ubytování, restaurace ( bez stravování), Polnička 102, kapacita lůžek 19+4 přistýlky, tel. 604 316 964; Penzion Červeňáček – ubytování, Polnička 95, kapacita lůžek 16, tel. 775 332 759; 725 120 777; Restaurace a penzion Polnička – lidová kuchyně, ubytování, Polnička 51 a Polnička 74, tel. 566 629 374; Stravování ve školní jídelně, ZŠ Polnička 147, cena oběda pro cizí strávníky 58,- Kč, do jídlonosiče;  60,- Kč, v jídelně;  63,- Kč roznáška, tel. 566 659 855; Salon Expres Vagón - přírodní zábavné centrum, Polnička 39, tel.  607 706 124, 776 152 202, Cukrárna a kavárna u Klečků – nekuřácké prostředí, Polnička 239, tel. 605 811 431 ● Autodoprava, autoopravna, autolakovna:  Martin Kučera AUTODOPRAVA – mezinárodní silniční doprava, Martin Kučera HASKOP – prodej, montáž, revize a servis hasících přístrojů, místo podnikání Škrdlovice 277, tel. 566 627 657; Miloš Kučera AUTOLAKOVNA, Polnička 190; AUTOOPRAVNA DOBRKOVSKÝ, Polnička 214, tel. 737 147 626 ● Pojišťovací služby: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – obchodní zastoupení Ludmila Zemanová, Polnička 182, tel. 602 520 418 ● Kadeřnictví: KADEŘNICTVÍ Radka Štohandlová, Polnička 225, tel. 604 428 930 ● Lékařské a pečovatelské služby: Ordinace MUDr. J. Bednář – 1. úterý v měsíci od 11.45 – 13.00 hod. na OÚ praktický lékař, Polnička 225, tel. 566 690 261 (ordinace na Poliklinice) nebo 566 622 862; DPS Škrdlovice - Dům s pečovatelskou službou Subregionu Velké Dářko, Škrdlovice, tel. 566 654 641 – ředitelka, 566 654 611 – pečovatelky; Veterinární ordinace, Polnička 26, MVDr. Zuzana Havránková, tel. 733 504 410; MVDr. Jan Havránek, tel. 739 030 063 ● Pokrývačství: Jan Černý, tel. 605 923 566; Svatopluk Tichý – SVAALE, Klempířství, pokrývačství, natěračství, výškové práce, Polnička 80, tel. 777 885 546 ● Stavební práce: Bodnár Pavel, tel. 603 867 213; Klement Jindřich, tel. 777 980 400;    Mužátko Jaroslav, tel. 605 884 795 ● Zemní práce: Novotný Petr, tel. 566 625 876, 604 950 032; Procházka Martin, tel. 602 709 696, 602 175 451 ● Masérské služby: PaedDr. Zdeněk Fňukal, tel. 776 869 154; Jan Synek, masérské, rekondiční a rehabilitační služby, Polnička 10, pracoviště: Studentská 4, Poliklinika ZR; Polnička 306; Penzion Pod nemocnicí – Nové Město na Moravě, tel. 603 397 061; Pavla Tomášková, Polnička 289, tel. 721 609 613 ● Kosmetické služby, pedikůra, manikůra (péče o Vaše ruce a nohy): Alena Mayerová, manikůra, pedikůra, modeláž nehtů UV gelem, parafínové zábaly, japonská manikúra Pschine, Polnička 276, tel. 604 243 922; Kosmetika Alena Synková, kosmetické služby, tělové masáže, prodej, pracoviště: Polnička 306, Studentská 4 –poliklinika ZR, tel. 604 969 237; Kosmetika Martina Synková, kosmetické služby, pracoviště Polnička 306 a Studentská 4-poliklinika ZR, tel. 737 751 468; Kosmetické studio – Žaneta Šimáková, komplexní kosmetické ošetření, hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, ornamentní make-up, fotoepilace, fotorejuvenace, kryolipolýza,pernamentní prodloužení řas, odstranění pigmentových skvrn, Polnička 225, tel. 724 049 311 ● Ostatní služby: Ověřování podpisů a dokumentů, CZECH-POINT, Obecní úřad Polnička, tel. 566 622 862, 724 143 666; CECHO – Bohumil CEMPÍREK s.r.o., Komponenty a normalizované díly pro formy a lisovací nástroje, Polnička 151, tel. 566 620 705, 602 703 512; Cecho spol.s.r.o. - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory, Polnička 135, tel. 566 630 913, KÁMEN BRNO, spol. s.r.o. závod kamenolom Polnička, prodej písku a drceného kameniva, Polnička 278, tel. 566 623 087l; KAMENICTVÍ – Petr Jelínek, Polnička 242, tel. 603 206 815; MAPEMI – Martin Vrša, Výroba dřevěných eurooken a dveří, Polnička 146, tel. 566 628 111, 604 169 101; MATÝSEK – MATYS - šití oděvů, Polnička 225, tel. 723 693 886; Barvy laky  SÁZAVA ,s.r.o. - prodej barev (malířských, fasádních, průmyslových,), nátěrových hmot, fasádních omítek a mozaik, ochranných nátěrů na dřevo i kov, ředidel, tmelů, míchání a tónování barev, Polnička 120, tel. 566 523 002, 608 074 463; SLANÝ s.r.o. - přípravné práce pro stavby, nákladní autodoprava, prodej písku a drceného kameniva, Polnicka 161, tel. 606 714 595; TRUHLÁŘSTVÍ – Václav Švanda, Polnička 117, tel. 608 065 191; RÁMOVÁNÍ – Polnička 267, Jindřich Padalík - Obrazy, fotky, puzzle, zrcadla, natažení malířského plátna i fotoplátna, tel. 774 220 108, 773 041 467, sběrné místo Fotoatelier Staré radnice – Žďár nad Sázavou; Místní lidová knihovna + internet (dle objednávek), Polnička 225, tel. 776 024 879; ZDENĚK Lán – Opravy ledniček, Polnička 15, tel. 776 256 181; Smetanovi – zahradnické služby, realizace a údržba zahrad, floristické služby, květinové vazby, Polnička 244, tel. 732 820 839, 605 935 126; Studio Václav Juda – JUDACREATIVE - přetiskové práce, grafické návrhy, Polnička 14, tel. 775 672 672; Tiskárna UNIPRES Ing. Jaromír Zídek, tel. 566 630 040, 777 575 918; Výroba zakázkového cukroví - Jaroslava Břečková, Polnička 48, tel. 739 518 731;

ZD Světnov - Zemědělské služby a doprava,

Polnička 231, tel. 566 622 648; 607 763 936

 

foto - lávka 2.JPG

V průběhu měsíce června byla zprůchodněna nová stezka pro pěší, která vede od spojnice z polní cesty od obce Stržanov přes potok směrem do naší obce. Chodci tak jsou odkloněni od nebezpečného úseku silnice ze směru od Žďáru n. S.. Celou akci zrealizoval s vlastní iniciativou polničský občan  Petr Novotný a vedení obce mu touto cestou upřímně děkuje.

 

foto – kolaudace 2.JPG

Úplné odkanalizování obce s přečerpáváním splašků přes Stržanov na ČOV ve Žďáru n.S. je již dokončeno. Závěrečná kolaudace se uskutečnila 24.6. a nyní probíhá finalizace potřebných dokumentů tak, aby mohla být řádně proúčtována státní dotace.

 

foto – rozcestník.JPG   

Rada obce se rozhodla v souvislosti s dokončením úpravy křižovatky u Penzionu Červeňák osadit sloup veřejného osvětlení směrovými tabulkami na nejdůležitější instituce a zařízení v obci. Po dokončení opravy povrchu místní komunikace podél Hamerského rybníka dojde ještě k instalaci dalších informačních směrových tabulek.

 

Přivítali jsme nové občánky obce

V neděli 29.6.  připravil Sbor pro občanské záležitosti tradiční slavnostní vítání nově  narozených dětí v Polničce za uplynulý rok. Starosta obce Bohumil Cempírek symbolicky u dřevěné kolébky spolu s rodiči a nejbližšími rodinnými příslušníky přivítal 9 nově narozených dětí – Elen Moravcovou, Michala Odvárku, Nelu Starkovou, Tomáše Imramovského, Jakuba Čejku, Nicolu Chybovou, Adélu Přikrylovou a dvojčata Daniela a Emu Chybovi. Obřadu se nemohli zúčastnit rodiče Sofie Pohankové, kteří v tento den byli i s dcerkou v zahraničí. Malou slavnost přišli s kulturním programem pozdravit dětí ze ZŠ, pro nové občánky připravila obec i malý dárek.

 

+ foto : vítání 2014-018.JPG; vítání 2014-024.JPG

 

Mateřskou školu opustilo rekordních počet dětí

Tradiční loučení s mateřskou školou před nástupem do první třídy ZŠ připravil Sbor pro občanské záležitosti s vedením ZŠ a MŠ na polničské radnici. Slavnost se konala 25.6. a zúčastnilo se jí rekordních 16 dětí, které se po prázdninách stanou prvňáčky ve zdejší škole. Po zahajovacím proslovu místostarosty obce Luboše Zemana následovalo kulturní pásmo samotných dětí, které tak svým rodičům předvedly to, co se již stačily ve školce naučit. Při slavnostním vyřazení byly děti dekorovány šerpou, kšiltovkou a malými dárky. Nové žáky školy přišla spolu se ředitelkou ZŠ přivítat i jejich budoucí třídní učitelka Věra Mifková; s dětmi se rozloučili i také paní učitelky z MŠ.

 

+ foto : MŠ 25.6.-14.JPG; MŠ 25.6.-8.JPG

 

Slavnostní vyřazení deváťáků

Zasedací sál obecního úřadu byl v závěru června místem slavnostního vyřazení žáků 9. třídy ZŠ v Polničce. Celkem 14 žáků letos opouští brány naší základní školy a chystají se tak na další nové kroky ve svém životě. Všechny účastníky milé slavnosti, kterou připravuje vedení školy a Sbor pro občanské záležitosti pozdravil starosta obce Bohumil Cempírek. Při dekorování si žáci vyslechli několik postřehů, které zaznamenal o každém z nich třídní paní učitelka a pedagogický sbor, na oplátku žáci ve svém vystoupení reagovali vzpomínkami na pedagogický sbor, z nichž některé z nich vyvolali úsměvy ve tvářích.

 

+ foto : vyřazení 9.-1.JPG; vyřazení 9.-10.JPG; vyřazení 9.-8.JPG

 

KVĚTEN 2014

Informace pro občany

Cyklistické závody. Sportovní klub AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou projednal s dotčenými orgány omezení silničního provozu při dvou cyklistických závodech, které projedou i naší obcí. V sobotu 27.7. se koná u Pilské nádrže „Žďárský triatlon“ a mezi 11 až 13 hodinu (s více starty dle kategorií) budou projíždět závodníci za plného provozu bez omezení po silnici od Tokozu do Polničky; místo křižovatky silnic bude zabezpečeno Policií ČR a pořadatelskou službou, aby se zamezilo možným kolizím s běžným provozem. V sobotu 23.8. se koná další závod „Pilman“, který je letos zařazen do Mistrovství ČR a předpokládá se s omezením dopravy. Při výjezdu z obce směrem na Račín bude navíc zřízena stanice pro občerstvení závodníků.

Rekonstrukce zařízení pro místní rozhlas. Zastupitelé rozhodli o dalším využití zisku ze společenského plesu obce. Schváleno bylo zakoupení nové ústředny pro místní rozhlas s vybavením a větším výkonem, který umožní v budoucnu i další možné rozšíření sítě pro hlášení zpráv prostřednictvím místního rozhlasu. Investice, kterou odborně zajistí firma MOPOS Communications z Pardubic, je v objemu 31.500 Kč. 

Oprava schodů v historické budově ZŠ. Rada obce musela operativně řešit nevyhovující stav schodiště v historické budově ZŠ, který ohrožuje bezpečnost zejména dětí, které se po schodech pohybují. Podle předloženého návrhu budou schody obloženy voděvzdorným materiál s upraveným povrchem, který zamezí kluznost, ale zlepší jejich údržbu. Opravu provede firma ALDI o letních prázdninách ve finančním nákladu kolem 138.000 Kč se spolufinancováním ZŠ.

●  Proběhne prořez stromů i nová výsadba. Firma Zahrada Vysočina provede v nejbližších dnech ošetření vzrostlých stromů pod bytovým domem SBD (odstraněny budou z vysokozdvižné plošiny suché větve); současně dojde k výsadbě nové zeleně v parčíku na dolním konci obce, kde byla v minulých dnech vybudována stezka pro pěší.

  Povinnost údržby nemovitostí a přilehlých ploch. V souvislosti s kontrolou stavu veřejného pořádku budou někteří majitelé nemovitostí v obci vyzvání napravit současný neutěšený stav. Některé stavby i zarostlé pozemky plevelem hyzdí vzhled obce a mohou tak i ohrozit zdraví osob či zvířat, nebo poškodit životní prostředí. Povinnost ukládá majitelům nemovitostí Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 3 (Základní povinnosti fyzických a právnických osob), odst. 1, písmeno a).

    Výcvikový tábor s dětmi

Dobrovolníci ze sdružení Krákorka, spolu s místními hasiči, základní školou a  Obecním úřadem v Polničce připravili v sobotu 31.5. pro děti a mládež v rámci Dne dětí tentokrát netradiční zápolení pod názvem „Kurz přežití“. Kluci a holky – někteří ve vojenské výstroji - absolvovali ve výcvikovém táboře na zahradě místní školy na několika stanovištích plnění disciplín od hodu makety granátem po střelbu z vojenských výcvikových zbraní. Vyzkoušeli si také, co je vojenský „budíček“ a v předvedené ukázce sledovali zneškodnění nebezpečného teroristy. Účastníci, kterých bylo kolem pěti desítek, organizátorům zajímavé akce moc a moc děkují.

  Hlasy do EP získalo u nás třináct kandidátek

K volbám do EP bylo v naší obci zapsáno v seznamu voličů celkem 644 občanů; vydáno bylo 131 úředních obálek a při sčítání bylo potvrzeno 128 platných hlasů, což odpovídá očekávané volební účasti 20,34 %. Vítězem těchto voleb se v Polničce stala TOP 09 a starostové (23 hlasů) shodně (20 hlasů) dosáhlo ČSSD a KSČM. Další pořadí : ODS (15), KDU-ČSL (14), ANO 2011 (11), Úsvit (7), Strana zelených (5), Česká pirátská strana (3), shodně (2) KSČ a Aktiv nezávislých občanů, po 1 hlasu pak Koruna česká a LEV 21.

 

Volební komise neměla tentokrát mnoho práce, protože voličů bylo jako šafránu; zleva Aleš Moravec (delegován OÚ), Stanislav Jozífek – předseda (ČSSD), Ing. Marcela Grochová – zapisovatelka, Vladimíra Pešková – místopředseda (KDU-ČSL), Jaroslav Matějka (KSČM), Lukáš Němec (delegován OÚ), Jaroslav Brhel (ODS).

 

Rychlost vozidel  na silnici II. třídy při vjezdu do obce ze směru od Račína v horní části obce u obecního úřadu se viditelně díky instalaci radaru snížila; sem tam se však rychlost některých řidičů nevejde do povolené 50 km/hod a radar s pevným textem Pozor děti se rozbliká upozorněním Zpomalte. Toto místo s frekventovaným přechodem od autobusové zastávky k základní škole stále patři v obci k jedněm z nejnebezpečnějších.  

 

Také naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů měla plné ruce práce po páteční bouřce (23.5.) s přívalovým deštěm. Nejprve oba zásahové vozy vyjely na výpomoc do Žďáru n.S. 2 do Santiniho a Dvorské ulice, krátce na to však byly povolány zpět do naší obce neboť i zde se voda vylila do některých sklepů a místy vytvořila na zahradách velké laguny. Naštěstí nedošlo k výrazným majetkovým škodám.. 

 

Závěr školního roku v naší škole

Tento rok nám květnové počasí k organizaci a uskutečnění našich školních akcí přálo a my můžeme jen doufat, že bude tak krásně i o prázdninách. Ve středu 21. května se žáci 9.třídy vydali autobusem do Znojma, aby si prohlédli historickou část města. Dále pokračovali do Vranova nad Dyjí, kde navštívili zámek a Vranovskou přehradu. Po propršeném víkendu měli naši deváťáci letní počasí a s výletem byli moc spokojeni. Pomyslný balíček drobných dárečků rozbalovali naši žáci v úterý 27. května v polničské sokolovně. Věnovali je především svým maminkám k jejich nedávnému svátku. Ale nejen jim patřila pestrá přehlídka školní a mimoškolní činnosti. V místní sokolovně se v úterním deštivém odpoledni sešlo velké množství rodičů, prarodičů, kamarádů a známých, kteří se přišli na naše žáky podívat. V bohatém programu, kterým provázeli dva žáci 9.ročníku, se představila většina žáků školy, od nejmenších až po ty nejstarší. Všichni účinkující ukázali, že škola není jenom nudné učení, ale že při tom může být i zábava a radost. 3. – 4. června proběhly na naší škole Květinové dny. Vymysleli a pořádali je žáci 9. třídy. Každá třída si připravila výzdobu třídy květinami, oblékli se do oblečení s květinovými vzory a nechyběli ani doplňky. Někteří žáci měli krásné oblečení ve stylu „hippies“.  Některé třídy si připravily i vystoupení, žáci tančili, zpívali a příjemně se bavili ve stylu hippies a disco. Vše sledovala a hodnotila 9. třída. Květinové dny byly milým zpestřením posledního měsíce školního roku. Deváťáci si vyzkoušeli organizaci celoškolní akce pro žáky a učitele a poznali, že to je nelehká a na čas a přípravu náročná práce. Ve středu 4.6. vyrazili na první společný školní výlet 6. třída – cílem byla Stvořidla a hrad v Ledči nad Sázavou. Týden po nich si do stejné lokality udělali výlet i sedmáci. Počasí oběma skupinám přálo, užily si sluníčka a modré oblohy od rána až do odpoledne. 5.6. se žáci naší školy zúčastnili krajského kola v dopravní soutěži v Jihlavě. Mladší žáci se umístili na 10. místě, starší spolužáci na 8. místě. Děkujeme za reprezentaci školy. Žáci prvního stupně si z 12.6. na 13.6. zahráli na stopovanou směrem k Velkému Dářku, opekli si buřty a zadováděli  si při hrách. Na zpáteční cestě je čekala i stezka odvahy za úplňku měsíce. Den zakončili ve spacácích ve třídách. Chlapci z druhého stupně nás reprezentovali na fotbalovém turnaji, který proběhl v Nížkově 13.6. Naši žáci se umístili na krásném 2. místě a dovezli si pohár. Gratulujeme. A co popřát všem na konci školního roku? Pořádně si užijte výlety, vysvědčení a úplně ze všeho nejvíce prázdniny. Ať jsou hodně dlouhé, plné nezapomenutelných zážitků

                                                                                                                                            Učitelé a žáci ZŠ Polnička  

 

I ve škole se mohou děti cítit dobře

A v ZŠ Polnička tomu tak je. Se svými rodiči jsem navštívila závěrečnou hodinu k projektu sedmáků s názvem „Příběh mojí rodiny“. Práce a vedení třídní učitelky, samotných dětí i spolupráce s rodinami, byla opravdu znát. Mnozí z nás se neubránili nějaké té slzičce…

Ale co chci hlavně pochválit. Měli jsme shodný pocit, že se děti ve škole cítí příjemně. Nebojí se  v případě problému obrátit na učitele, ví, že nebudou odmítnuty, ale vyslechnuty, že mohou vyjádřit svůj názor. A to v případě sedmáků, na které už útočí puberta, bývá někdy ošemetné. Nejen velmi příjemný zážitek z kontaktu s třídní učitelkou, ale i s paní ředitelkou a ostatními učiteli, vytváří dojem, že atmosféra v celé škole je velmi pohodová a tak určitě přispívá k motivaci a podnětnému zájmu žáků. Jako rodič toto velmi oceňuji a děkuji.

                                                                                                   Hana Bulová, babička a děda Malochovi

 

DUBEN 2014

Informace pro občany

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2013. Příjmy dosáhly objemu 41.471.301,47 Kč (plánované 41.471.302,24 Kč)a výdaje 49.518.057,47 Kč (plán 48.686.473,67 Kč); saldo hospodaření – 8.046.756,00 Kč (plán 7.215.171,43 Kč ). V průběhu roku bylo provedeno celkem 5 rozpočtových změn. Sdílené daně se oproti roku 2012 navýšily o 2.313.300,37 Kč a činily celkem s příjmy z místních a správních poplatků a daní z nemovitostí celkem 9.372.722,60 Kč. Ukazatel dluhové služby k 31.12. 2013 byl 1,98 % k rozpočtu obce.

Instalováno zrcadlo u Hamerského rybníka. V průběhu měsíce dubna byla provedena instalace zrcadla pro zajištění bezpečnosti při odbočování ze silnice II. třídy u Hamerského rybníka směrem k přírodnímu areálu Salón expres vagón. Toto opatření, na kterém se podílela obec a KSÚS Kraje Vysočina nejvíce ocení cyklisté, kteří křižují frekventovanou komunikaci od křižovatky a za pravoúhlou zatáčkou byl výhled problematický.

 Sbor pro občanské záležitosti. SPOZ v průběhu roku 2013 navštívil 26 spoluobčanů, kteří oslavili významná životní jubilea; uskutečněna byla 1 návštěva u příležitosti zlaté svatby (50 let) a 1 u diamantové (60 let). Nejstarší obyvatelce naší obce bylo letos 95 roků. 

●    Osvěta ke třídění odpadu. Spolu s volebními lístky pro volby do Evropského parlamentu byl do každé domácnosti doručen informační letáček „Odpady – kam s nimi, jak správně třídit a všechno, co s tím souvisí“. Vyzýváme naše občany, aby se text letáčku dobře přečetli a společně tak přispěli k větší efektivitě v třídění komunálního odpadu z domácností. Vedení obce zároveň očekává, že se zlepší i přirozená kázeň v třídění odpadu a že jednotlivé nádoby pro tříděný odpad budou plněny odpadem, pro který jsou určeny. Na paměti musíme mít všichni zásadní problém – připravovaná zákonná legislativa v odpadovém hospodářství již nepočítá se skládkováním komunálního odpadu po roce 2025; odpad z domácností - ať chceme či nechceme – se musíme naučit vytřídit a ten zbytek bude končit zřejmě ve spalovnách (tam ať ho je co nejméně).

Zastupitelé se vyjádřili v petici

Také zastupitelé naší obce se připojili svými podpisy k petici v boji proti přijetí tzv. Registru smluv. Petiční výbor v čele se starosty obcí Křižánky, Vír, Velkého Beranova a Křeče v souladu s právem petičním vyjadřuje nesouhlas našim zákonodárcům, kteří připravují právní předpis z povinností pro obce registrovat všechny smlouvy, které obec uzavírá, do vznikajícího Registru smluv. Zejména pro malé obce by to byla další administrativní zátěž a v některých případech by mohla ohrožovat pro svoji náročnost, složitost a zejména dlouhý časový interval (lhůty zveřejnění, účinnost atd. i fungování samosprávy. Jsme také názoru, že stávající zákonné možnosti k získání informací o smlouvách uzavíraných obcemi je dostačující. 

  Exkurze mladých hasičů

V sobotu 3. května se kolektiv mladých hasičů zúčastnil Dnů otevřených dveří u profesionálních hasičů ve Žďáru nad Sázavou. Tato akce probíhala při příležitosti svátku sv. Floriána, kdy byly pro veřejnost otevřeny všechny stanice v Kraji Vysočina. Díky Dnům otevřených dveří se naši nejmenší hasiči seznámili s vybavením a technikou našich profesionálních kolegů. Ze samotné exkurze se dětem nejvíce líbilo pásové vozidlo „Bobr“ a automobilový žebřík. Veškeré vybavení a techniku si děti mohly důkladně prozkoumat. Za příjemně strávené dopoledne patří profesionálním hasičům ze Žďáru nad Sázavou velké poděkování.

                                                                                                                                                                                                vedení MH; www.sdh-polnick

  V Ráji zvířátek   zachránili káně lesní

Chovatel a majitel v Ráji zvířátek,  v přírodním zábavném parku Salón expres vagón Polnička Zdeněk Štěpánek, připravil na první květnový den slavnostní vypuštění káněte, které se v péči chovatele léčilo z vážného zranění. Zhruba před třemi týdny jej do Polničky přivezla zraněného hlídka Městské policie; s největší pravděpodobností se tento dravec střetl s vlakovou soupravou a byl nalezen u železniční tratě za Žďárem n.S. Díky obětavosti a úspěšné rychlé léčbě zranění jej mohl Zdeněk Štěpánek vrátit zpět do volné přírody. Než se tomu tak stalo, přiblížil poutavým vyprávěním asi třem desítkám přítomných návštěvníků život dravců a sdělil, že zraněné káně lesní (Buteo Buteo) mělo identifikační kroužek s popisem Národní muzeum Praha, CK 2357. Vypuštění do volné přírody umožnil - stejně tak jako před dvěma roky, kdy odchoval v ZOO koutku několik poštolek - handicapovaným ; tentokrát to byl na vozíčku Bohumír Dvořák ze Žďáru. A protože se první májové odpoledne vyzdobilo sluníčkem, dovezl chovatel Štěpánek do areálu na ukázku i několik plazů. Všichni, kdo překonali strach, si mohli vlastníma rukama osahat malé i velké kusy z říše hadů.

  Křtiny koziček Kamerunských

V areálu Salón Expres Vagón v Ráji zvířátek se v neděli 11. 5. 2014 uskutečnily křtiny dvou kůzlátek Kamerunských, narozených  5. května  2014.  Děti, maminky a babičky napsali jména na lístky a po dvou losovacích kolech vyhrálo jméno Hnědka, protože kozička je hnědá s černým pruhem na hřbetě. Druhé kůzle jsme pojmenovali hned po porodu jménem Dalmatinka a všichni návštěvníci při nedělní akci s tím souhlasili. Kozičky byly symbolicky pokřtěny dětským šampaňským a jejich kmotrem se stal MVDr. Jan Havránek, který byl u porodu Dalmatinky. Děti si pak na křest připily dětským šampaňským, maminky a babičky alkoholickým a chlapi i něco ostřejšího. Děti také dostaly různé sladkosti a nezapomněli jsme také popřát všem matkám k jejich svátku – Den matek.  Jak řekl Zdeněk Štěpánek z Ráje zvířátek, „kvůli špatnému počasí přišlo asi 35-40 lidí, ale největší radost mu udělala jeho třiaosmdesátiletá maminka, která se ze Žďáru n. S. přijela na křest podívat.Akce se všem zúčastněným líbila, a už se prý těší na další akci, kterou by mohlo být již třetí vypuštění  mladých poštolek od handicapovaného páru zpět do přírody“, uvedl Štěpánek.

                                                                                                                                                                                                                                    Z.Štěpánek  

Opět po roce se vedení Obecního úřadu Polnička setkalo v místní sokolovně před zahájením rekreační sezóny s majiteli rekreačních chat na Velkém Dářku. Na setkání se hovořilo o tématech, které chataře nejvíce zajímají – přístupové komunikace, organizace sezónního svozu odpadů, aktivita společností, které v této lokalitě hospodaří jak na vodě tak i v lesích; současně měli chataři tak i možnost komunikovat vzájemně neboť tato forma setkání je k tomu vhodnou příležitostí. Škoda jen, že se bez omluvy nedostavili pozvaní hosté – zástupce CHKO Žďárské vrchy, Policie ČR a provozovatelé zařízení s občerstvením.

Také v naší obci jsme si 7. května v předvečer státního svátku připomněli 69. výročí od konce 2. světové války. Za účasti vedení radnice, zastupitelů, členů Sboru dobrovolných hasičů, základní školy, občanů a mládeže, byly položeny kytice květů ke hrobu 3 ruských vojáků a k památníku obětem 1. a 2. světové války a obětem holokaustu. Slavnostní projev k tomuto výročí s položením kytice k památníku měl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. et Bc. Petr Krčál.

 

BŘEZEN 2014

Informace pro občany

  Volby do EP. Poprvé v letošním roce můžeme jít k volbám v pátek 23. května (14.00 – 22.00 hod) a v sobotu 24. května (08.00-14.00 hod). Volební komise bude mít minimálně 6 členů, obec Polnička bude mít 1 volební okrsek a volební místností bude zasedací místnost na OÚ. zapisovatelkou OVK bude Ing. Marcela Grochová, první zasedání OVK s volbou předsedy a místopředsedy bude svoláno na pátek 2. května.

  Změna Stanov Subregionu. V návaznosti na legislativní změny v zákonech byly na jednání Subregionu Velké Dářko (Obec Polnička je členem) dne 20.3. schváleny změny ve Stanovách Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí“. 

Oprava omítek sokolovny. Historickou budovu sokolovny opětovně zatěžuje vlhkost obvodového zdiva, zejména z části sousedícího s hřištěm; na fasádě se po obnovených nátěrech objevily nové nevzhledné mokré mapy a omítka z části opadává. Vedení obce se rozhodlo v součinnosti  s TJ pro opravu, která by měla zajistit odstranění vlhkosti. V první etapě by mělo dojít svépomocí k otlučení omítky do výšky vlhkosti a po té se rozhodne o případné sanaci. V problematice technologie odvlhčování zdiva byla kontaktována firmy Hydropol z Holešova, která instalací vysílačů s bezkontaktním elektro fyzikálním systémem (permanentní vysílání  elektromagnetických impulsů) úspěšně zrealizovala před několika lety opravu zámku v Křižanově se 100 % účinkem.

  Kraj vydal metodiku pro kácení dřevin. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství vydal v loňském roce novou metodiku k postupu při povolování kácení dřevin, která řeší nejen nutné kácení, ale i ukládání povinnosti náhradní výsadby a péče o ní. Doporučením se bude řídit i naše komise pro životní prostředí a rozvoj obce do jejíž kompetence povolování kácení dřevin spadá.

Setkání majitelů chat z Velkého Dářka

sobota 3. května od 16 hod v sokolovně Polnička

přítomni budou zástupci OÚ Polnička, Škrdlovice,

Policie ČR, CHKO, KINSKÝ Žďár, a.s., provozovatelé

                                                            občerstvení v rekreační oblasti Velké Dářko

Občané obce Polnička se mohou zapojit do elektronické aukce

Terra Group Investment, a.s.  Spojení poptávky za co nejvíce domácností a využití elektronické aukce - to je způsob, jak pomoci snížit běžné náklady na elektřinu a plyn každé domácnosti. Elektronické aukce se nyní mohou zúčastnit i občané obce Polnička prostřednictvím společnosti Terra Group Investment, a.s.

E-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat sloučený objem domácností. Výhodou tohoto způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta poctivě soutěží. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví potencionální dodavatele energií na trhu, aby soutěžili o domácnosti. Součástí celé služby, která je ZDARMA, je i administrativní servis, což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce, právě společnost Terra Group Investment a.s. Dle výsledků proběhlých e-aukcí můžeme očekávat úspory v průměru 25%.

 

Společnost Terra Group Investment, a.s. – Milan Bittner z Nového Města na Moravě Vás zve na přednášku k možnosti zapojit se elektronické aukce na dodávku elektřiny a zemního plynu do domácností. Přednáška se koná v zasedací místnosti na Obecním úřadu v Polničce ve středu 23. dubna  od 19 hod. Vezměte si s sebou roční vyúčtování a smlouvy stávajícíchdodavatelů elektřiny a plynu pro Vaši domácnost. Každý zájemce obdrží zdarma energetickou optimalizaci s vyčíslením minimální garantované roční úspory. Zástupce společnosti bude přítomen na Obecním úřadu ještě v pondělí 5. května a ve středu 7. května v době od 15 do 18 hod. Další bližší informace obdržíte na telefonickém čísle 730 583 391 nebo na email adrese

.

Březen v naší škole

Jako každý měsíc byl i březen naplněn spoustou školních i mimoškolních akcí, ze kterých několik nejdůležitějších vybíráme. 18. března se žáci naší školy zúčastnili lesnické soutěže (Young People in European Forests). Soutěž se skládala ze 3 částí a probíhala v Novém Městě na Moravě v sídle Lesní správy Lesů ČR. V první, teoretické části družstva společně vyplňovala test. Ve druhé, praktické části řezali ruční pilou z klády smrkové a bukové polínko, které mělo vážit 1 kg, a poznávali plemeno psa jednoho z lesníků. Ve třetí, poznávací části určovali různé přírodniny a pomůcky lesníka a dřevorubce. Soutěž byla výborně připravená a všichni jsme si ji užili a získali nové vědomosti i dovednosti. Žáci se umístili na velice pěkných místech - Daniel Mittig, Iveta Jelínková, Jiří Nedvěd získali 2. místo a Adéla Blažíčková, Martin Kučera, Dominik Bukáček se umístili na 4. místě. Tentýž den zhlédli žáci 2. stupně poslední představení v rámci Kulturního minima. Jednalo se o dramatizaci stejnojmenné knihy Forresta Cartera - Škola Malého stromu v podání pražského divadla Cylindr. Stejně jako všechna letošní představení bylo i toto o malém Indiánovi jménem Malý strom z kmene Čerokí, velmi přínosné a hodnotné nejen svým obsahem, ale i zpracováním.  V souvislosti s výukou dějepisu žáci 6. třídy navštívili 19. března Židovské muzeum v Praze. Cílem exkurze bylo prohloubení multikulturní výchovy a rozšíření znalostí dětí o dějinách a způsobu života Židů. Po ranní procházce Prahou se zastávkou u Jeruzalémské synagogy a na Staroměstském náměstí pokračoval program ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea dílnou Hebrejská abeceda. Děti měly možnost uplatnit svoje znalosti z hodin a zároveň získat nové informace. Na dílnu navazovala návštěva Staronové a Klausovy synagogy a Pražského židovského hřbitova. Měsíc březen je měsícem knihy. Všichni víme, jak dnešní mládež nerada čte a má velký problém se čtením. Pro motivaci a povzbuzení jsme navštívili místní knihovnu na OÚ. Naše veliké díky patří paní učitelce Mittermayerové a paní Machové, které pro nás připravily velice krásné dopoledne v místní obecní knihovně. S dětmi si povídaly o knížkách, četly, soutěžily a malovaly. Žáci se dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Takových akcí by mohlo být více. Moc děkujeme. Děti z prvního stupně se loučily s paní „ZIMOU“ a vítaly nádherné a tolik očekávané roční období vynášením „Morany“. Za zpěvu krásných písní přivítaly JARO. V úterý 1. dubna se Erik Štěpán a Mirka Uzlová zúčastnili okresního kola ve šplhu ve Žďáře nad Sázavou na 2. ZŠ. Za velké konkurence si oba přivezli medaili. Erik stříbrnou a Mirka bronzovou.

                                                                                                                                                                                            Učitelé ZŠ Polnička

 

ÚNOR 2014

Informace pro občany

  Místní lidová knihovna. Naše knihovna registruje 71 čtenářů, pravidelně se vypůjčuje knihy 48 čtenářů, z toho se jedná jen o 5 dětí. V knihovně je 3.584 svazků; v roce 2013 bylo vypůjčeno 1.767 knih a knihovnu navštívilo 909 čtenářů; kromě toho zorganizovala návštěvu i ZŠ s počtem 299 žáků. Provozní doba knihovny je pondělí a čtvrtek. Knihovna má zaveden elektronický systém výpůjček a je napojena do výměnného fondu s knihovnou M.J.Sychry ve Žďáru n.S.

Činnost jednotky PO. Zásahová jednotka dobrovolných hasičů je zařazena do kategorizace III. S výjezdem do 10 min. od vyhlášení poplachu, má 33 členů, z toho 7 strojníků a 4 velitele družstev. V roce 2013 hasiči měli rekordních 31 výjezdů z toho 2 zásahy byly u požárů; kromě toho se JPO obce zúčastnila 2 námětových a prověřovacích cvičení a zúčastnila se 2 družstvy okrskové soutěže. V měsíci červnu byla také jednotka v pohotovosti v souvislosti s monitorováním toku Sázavy při zvýšeném průtoku po intenzivních srážkách.

  Další velké svátky se nám opět blíží – VELIKONOCE.  Jsou to zejména velké křesťanské svátky s velikonočními tradicemi a zvyklostmi; jsou to také svátky jara, nového života a probuzení ze „zimního odpočinku“.  Přivítejme je společně s otevřenou náručí, úsměvem a očekáváním všeho dobrého nám všem.

Vedení obce, rada, zastupitelé i zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům Polničky i čtenářům měsíčníku Novinky příjemné prožití Velikonočních svátků.  

 

Nový sběrový kontejner

Každý z Vás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva, které v současnosti zpravidla končí jako směsný odpad. Abychom snížili objem komunálního odpadu končícího na skládce, rozhodli se zastupitelé obce akceptovat nabídku společnosti REVENGE, a.s. a instalovat v obci nový sběrový kontejner na sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček. Kontejner bude umístněn u prodejny COOP Jednota v sousedství dalších nádob na tříděný odpad. Pořízení kontejneru, jeho pravidelný vývoz a údržbu bude zajišťovat firma na vlastní náklady a vytříděný odpad bude končit v třídícím závodě v Boskovicích. Využitelnost tohoto odpadu je po 25 % export oděvů do třetích zemí „mimo země EU“ a automobilový a strojírenský průmysl, především jako „čistící hadry“. Po dalších 20 % je odpad buď recyklován jako drcená „příměs v papírenském průmyslu“ nebo jeho materiálové využití podle složení vlna, bavlna, akryl atd. Ze 7 % se jedná o odpad s energetickým využitím ve spalovnách k výrobě tepla a el. Energie a 3 % skončí jako prodej v maloobchodní síti. Společnost REVENGE, a.s.  spolupracuje i s neziskovými projekty jako je ADRA, SOS, ČČK a další. 

Co do kontejneru patří : veškeré oděvy, textil, boty, hračky (měkké i tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, povlečení apod.

Co do kontejneru nepatří : výše uvedený odpad mokrý, plesnivý, znečištěný zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek

   

Jarní úklid

kontejnery na BIO odpad ze zahrádek 27.3. – 30.3.

(stanoviště obvyklá – AT stanice, ZŠ, COOP, u Hanzlů)

velkoobjemový odpad z domácností sobota 5. dubna

(svozová trasa popelnic)

svoz nebezpečného odpadu 7. května

 

Plesová sezóna byla opět bohatá.

Také letos se v místní sokolovně uskutečnily tři plesy, kde nechyběla slavnostní atmosféra, dobrá nálada, hezká podívaná, bohatá tombola, výborná kuchyně a dobré pití. Plesovou sezónu zahájil Společenský ples obce Polnička, kde nechybělo tradiční předtančení – tentokrát v podání účastníků mistrovství republiky ve společenských tancích z taneční skupiny SMYK Domu kultury Žďár n.S.; sál ovládnul těsně před půlnocí Michael Jackson se svojí live show. Druhý ples tradičně zorganizovalo Sdružení rodičů a přátel školy a nechyběl ani hojně navštívený odpolední dětský karneval. Zcela vyprodaný sál patří v pořadí již po páté Staročeskému plesu, jehož pořadatelem byl Klub seniorů.  

Staročeský bál

Ve druhém březnovém, už tak trochu jarem provoněném sobotním večeru, se v příjemném prostředí místní sokolovny sešli všichni ti, kteří se chtěli trochu pobavit na posledním bále roku – na 5. staročeském bále seniorů. Ten lze i v letošním roce považovat za zdařilý. Vydařil se samozřejmě za velké pomoci všech, o kterých jsme si zvykli mluvit jako o příznivcích nás dříve narozených. Jsou jimi naši významní sponzoři a velká spousta dobrých polničských lidí. S jejich pomocí se nám podařilo vytvořit bohatou tombolu a dát jí tu správnou podobu. Zahájit bálový večer seniorů nemohl nikdo jiný lépe a důstojněji než naše babičky se svými malými vnučkami. Na melodie valčíku a známé české polky se společně s tanečníky folklorního souboru Studánka ze Žďáru velmi dobře předvedly. Zejména malé tanečnice braly vystoupení vážně. Tančily s velkou chutí, nadšením a s upřímnou dětskou opravdovostí. Velký obdiv patřil taky našim svižným seniorkám. S mladičkým elánem a jen jim vlastním temperamentem zvládly na výbornou půlnoční vystoupení, které bylo zajisté i vyvrcholením celého večera. Zkrátka „Holky z naší školky“ zabodovaly. Za přípravu obou vystoupení patří velké poděkování naší paní učitelce Sylvě Paceltové, která důkladnému nácviku věnovala nejen hodně času, ale i kus srdce. O zábavu celého večera se dobře postarala hudební skupina  4  SÝKORKY.  Opět nezklamaly. Úspěch sklidila i dobrá kuchyně – ať už řízky naší babičky, guláš pana Němce či chutné polničské bramboráčky. A mimořádná tombola – divočák, trakař, žebřiňák, sele – věci laděné tak trochu po venkovsku, byly určitě zajímavým zpestřením večera. A tak s velkou pomocí mladých lidí ve výčepu, v kuchyni a zkrátka všude tam, kde bylo třeba, se i 5. STAROČESKÝ BÁL vydařil.

„Že by za to tak trochu mohly i čerstvě upečené koláče na všech stolech? Nebo pestrobarevné malé kytičky petrklíčů? A  nebo ty úplně obyčejné růžičky? Kdo ví.“

                                                                                                                                                          Vedení klubu seniorů

 

V Masopustním průvodu nově i pan Pávek a Otík     

Za krásného jarního dne se masopust opět vydařil. Děkujeme všem, kteří nás doma přivítali a pohostili. Doufáme, že naše sestava masek, v níž suverénně nejvíc letos bodovali pan Pávek s Otíkem, všechny pobavila a potěšila. Díky patří i omlazené sestavě dechové hudby Seniorka, která nám pod dojmem jedinečné atmosféry opět přislíbila účast i na příští rok.

                                                                                                                         Krákorka a SDH Polnička

 

 

 

Připravujete zřízení domovní kanalizační  přípojky ?

Vladimír Ptáček – zemní práce, autodoprava - Škrdlovice 150

může pro Vás provést výkop mini bagrem, pokládku potrubí,

zásyp a terénní úpravy

mobil 603 239 184; vladimí

 

 

 

 LEDEN 2014

Informace pro občany

  ČOV odpojeny . Obě ČOV – „Za humny“ a „Cihelník“ byly v měsíci lednu odpojeny a došlo tak k napojení kanalizačních řádů na centrální přečerpávací stanice, které dopravují splašky na Stržanov, kde se přečerpávají do kanalizačního systému na žďárskou ČOV. V průběhu roku 2014 dojde k postupnému napojování dalších domácností do páteřního kanalizačního systému.

 Přihlásili jsme se do soutěže Zlatý erb. Do letošního ročníku soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst jsme se přihlásili také. Jejich nová podoba byla společností WEBHAUSE zpracována v roce 2012 a v průběhu roku 2013 jsme postupně doplňovali jejich obsah. Jak se nám to podařilo, to se dozvíme po hodnocení odborné poroty, která Zlatý erb 2014 vyhodnotí.

 Poplatek za odpady pro obec navýšen. I když zastupitelé ponechali poplatek za svoz odpadu na rok 2014 ve stejné výši jako v předcházejícím roce, platba služeb v této oblasti se pro obec mírně navýší. Jak bylo na setkání starostů se zástupci svozové firmy ODAS sděleno, platby pro rok 2014 se zvýší o 3 % - 2 % tvoří roční inflace a o 1 % se zvyšuje podíl na ceně PHM. Navýšení bude kryto z rozpočtu obce.

●  K zápisu se dostavilo 19 dětí. Opět rekordní počet dětí se dostavilo se svými rodiči k zápisu do 1. třídy do Základní školy v Polničce. Vedení školy tak bude muset zřejmě řešit pro nový školní rok 2014 – 2015 otevření samostatné třídy prvňáčků.

    Apoštolové SLOVANŮ

Tak zněl název výstavy, kterou u příležitosti 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Vekou Moravu v roce 863 připravili žáci polničské školy. Nejprve ji mohli shlédnout návštěvníci základní školy, po té byla v prosinci instalované na obecním úřadu a o vánočních svátcích byla výtvarná díla našich žáků vystavena v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře; bylo to právě v době, kdy za početné účasti veřejnosti města Žďáru a širokého okolí bylo v této kulturní památce UNESCO  na Boží hod vánoční žehnáno městskému betlému, který zhotovili z lipových špalíčků samotní farníci z iniciativy duchovního správce této farnosti Vladimíra  Vojtěcha Záleského pod odborným dohledem řezbáře Zdeňka Berana ze Sázavy. Zastoupení měla i naše obec; dřevomodelář Jaroslav Kabrda vyřezal do tohoto betléma hlavní objekt – jeskyni (chlév), kde se v jesličkách narodil Ježíšek.

  Tří králová sbírka

Také v naší obci hned v první dny roku 2014 se vydala skupinka tří králů po našich stavení, aby lidem v jejich domovech zazpívali píseň „My tři králové jdeme k Vám …“ a na hlavní vchodové dveře vepsali symbolický nápis K+M+B 2014. Součástí koledování byla i finanční sbírka, kterou organizovala pod záštitou Diecézní charity Brno  Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou. Do zapečetěné pokladničky se letos podařilo nashromáždit v Polničce celkem 7.047 Kč, což je o více jak 2 tisíce Kč jak v roce 2013 a všem, kteří tří královou sbírku podpořili patří poděkování. Dle sdělení pracovníků Charity dobře dopadla i sbírka v okrese Žďár nad Sázavou – koledníci, kterých bylo kolem 1.600, vybrali 2.522.626 Kč, což je o 147.294 Kč více jak vloni. Finanční prostředky budou rozděleny do pěti dílů – největší objem 65 % bude využit na provoz a rozvoj jednotlivých zařízení Oblastní charity Žďár n.S., dalších 15 % bude na činnost Diecézní charity Brno, 10 % bude ve prospěch humanitárních a mezinárodních projektů ČR, 5 % na činnost Charity ČR a 5 % je režie sbírky dle zákona.

  Vloni v červenci nás bylo poprvé přes osm stovek

Do roku 2013 vstupovala obec se 793 občany s trvalým pobytem a ke konci roku nás bylo již 799; čistý nárůst počtu obyvatel je pouhých 6, ale hranici 800 v novodobé historii obce poprvé jsme překročili v měsíci červenci 2013, kdy nás zde žilo 801. V průběhu roku byl nárůst počtu obyvatel o 24, přičemž se narodilo 10 dětí (v roce 2012 to bylo 11) a 14 občanů se nově přihlásilo k trvalému pobytu. Naopak celkový úbytek obyvatelstva za uplynulý rok byl 18, z toho 13 občanů se odstěhovalo a 5 občanů zemřelo (v roce 2012 zemřelo 6). Jsme rádi, že o bydlení v Polničce je neustále zájem a můžeme se tak úspěšně rozrůstat, což má příznivý vliv na daňoé přepočty do společného obecního rozpočtu.

  Potřebujete vybudovat kanalizační přípojku ?

S příchodem jara bude řešit řada našich občanů vybudování kanalizační přípojky na společnou kanalizaci, která pomocí tlakových čerpadel ústí ve Stržanově do systému splaškové kanalizace města Žďáru n.S. Podmínkou k zahájení prací na domovní přípojce je mít schválený projekt. Vlastní zemní práce – výkop, pokládka potrubí, zásyp a terénní úprava – může pro Vás provést firma Vladimír Ptáček – zemní práce, doprava – Škrdlovice č. 150. Podmínkou pro provedení prací je dohodnutý termín se správcem vodovodního hospodářství obce Pavlem Němcem, který musí provést i fyzickou kontrolu napojení na kanalizační řád. Firma Vladimír Ptáček dále nabízí i přípravné práce pro stavbu, zemní práce mini bagrem (2 t), výkopy a pokládku vodovodních potrubí, zemní práce v málo přístupných místech a také dopravu materiálů traktorem. Zájemci o tyto služby mohou volat tel. č. 603 239 184 nebo večer pevnou linku 566 659 486; využít je možné i elektronický kontakt –

Kdosi brousí nad Paďousy

Nedělní odpoledne 26. ledna patřilo v Polničce opět po delší době divadlu. Komedii Zdeňka Kozáka „Kdosi brousí nad Paďousy“ uvedl ve své úpravě divadelní soubor TJ Sokol Nové Veselí. Početná sestava herců ve věkovém rozpětí od školáků po zkušené ochotníky opět dokázala, že v Novém Veselí má ochotnické divadlo dlouhou tradici a vysokou úroveň. Vtipná komedie o nepevných lidských charakterech paďouských občanů, kteří nástrahám pekelných sil často podléhají zlákáni vidinou snadno nabytého bohatství,  vyvrcholila komickou groteskou plnou záměn a překvapení až dospěla ke šťastnému rozuzleníDobru opět zvítězilo nad zlem, i když to tak jednoduché nebylo. Příběh byl bohužel srozumitelný spíše publiku dospělejšímu, a to nejen kvůli špatné akustice sokolovny. Nicméně vysoká návštěva a pohodová atmosféra v sále svědčí o příjemném zážitku všech zúčastněných, kteří se, stejně jako pořadatelé, dobře bavili.

Příští divadelní představení v sokolovně sehrají v březnu Světnovští ochotníci, termín bude ještě upřesněn.                                                                                                                                                                                 Občanské sdružení KRÁKORKA

 

Leden v naší škole

Skončil měsíc leden a s ním i první polovina školního roku. A my si můžeme říci, že jsme se toho od září mnoho naučili. Žáci 6. třídy si 15. a 16. ledna vyzkoušeli jaké to je na SŠT ve Žďáru nad Sázavou. Učitelé a studenti SŠT přichystali našim šesťákům velmi zajímavou a poučnou výuku o ručním zpracování dřeva. Kromě stručného vysvětlení základních pravidel ručního zpracování dřeva a představení nejpoužívanějších nástrojů si žáci zkusili z polotovarů opracovat výrobky, které si odnesli z výuky domů. Za oba dny plné pěkných zážitků děkujeme zejména učitelům odborného výcviku – pánům Dostálovi a Ganzwohlovi. Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo 28. ledna, 43. ročníku této soutěže letos na téma „Město v proměnách času“, se zúčastnilo 50 soutěžících z našeho okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci 8. ročníku (V. Veselý, Z. Vintrová, B. Stárková) a všichni byli úspěšnými řešiteli. Tímto našim žákům děkujeme za prezentaci školy a svědomitou přípravu na soutěž. Na 27. a 29. ledna si žáci 6. třídy, v rámci hodin Ekologických praktik, připravili program pro děti z naší MŠ a první, druhé a třetí třídy. Program se týkal třídění odpadu a výstižně jej nazvali „Hrátky s odpadky“. Šesťáci svým mladším spolužákům, pomocí pohádkových postav přiblížili, jak se správně třídí odpad, co do jakého kontejneru patří a kde se takové kontejnery nacházejí v naší obci. Program se velmi povedl a my děkujeme žákům 6. třídy za jeho přípravu. Jako už tradičně i letošní rok se konal zápis do prvního ročníku základní školy. Zápisu se zúčastnilo 19 dětí. A děti se prý již těší na září do první třídy za novou paní učitelkou a na spolužáky. Předposlední den letošního měsíce, 30. ledna, jsme si pro naše žáky z prvního stupně připravili besedu o První pomoci se studentem VOŠ Zdravotnické našim bývalým žákem Zdeňkem Fňukalem. Děti si vyposlechly přednášku o první pomoci a následně si mohly vyzkoušet obvazovou techniku, resuscitaci na naší figuríně „Little Anne“ a další život zachraňující úkony. Beseda byla velice vydařená a žáci se dozvěděli spoustu nových a důležitých informací. Zbytek dne se také nesl v duchu pohody, i když někteří už tak v klidu nebyli. Rozdávalo se totiž vysvědčení.

 

                                                                                                                                                                                                         Učitelé a žáci ZŠ Polnička

 

Prosinec 2013

 Radar umírní rychlost řidičů. Jedna z plánovaných investic schválených v rozpočtu roku 2014 hned v úvodu roku bude instalace radaru rychlosti v místě nad obecním úřadem ze směru od obce Račín.Digitální ukazatel rychlosti projíždějícího vozidla bude doplněn doplňkovým textem „Pozor děti“. Akce zrealizuje na základě poptávkového řízení firma DOSIP  s.r. se sídlem v Třebíči (reference – obec Račín, Vojnův Městec, Světnov apod.)

 

 Vodné se zvyšuje o 2 Kč. Rezerva pro obnovu vodního hospodářství se i v roce 2013 snížila a převedeno bylo z vybraného vodného už jen necelých 200 tisíc Kč. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení ceny vodného od ledna 2014; krátce po Novém roce byl proveden odečet vodoměrů ve všech odběrných místech v obci. Cena stočného bude v roce 2014 testována neboť nelze za současného stavu při přečerpávání splašků na kanalizaci města Žďáru n.S. reálně vyčíslit přesné náklady. Prozatím je smluvně ošetřeno předávání splaškové vody za 20 Kč/m3 + 3 Kč/m3 za čerpání; i tak se předpokládá částečné dotování nákladů z rozpočtu.

 

 První čistička odpojena. ČOV v lokalitě za humny byla dne 9.1. odpojena a splašky byla odvedeny na čerpací stanici č.2; dochází tak k tlakování splašků na přípojné místo ve Stržanově. Stávající ČOV, která se potýkala s funkčností, byla odprodána za 80 tisíc Kč firmě, která její dodání a montáž provedla. Druhá ČOV, která je objemově větší, bude odpojena během měsíce ledna a rovněž dojde k přečerpávání splašků pomocí čerpací stanice č. 1.

 

Těsně před vánočními svátky se uskutečnila v naší obci jedna z významných událostí roku 2013 – společnost CECHO – Bohumil Cempírek, s.r.o. – slavnostně otevřela v nové lokalitě „Puchejř“  novou výrobní halu, kde byla hned v prvních dnech roku 2014 zahájena výroba. Po této první etapě bude v jarních měsících dokončena i druhá část – administrativní část a budova pro vedení firmy. Slavnostního otevření se zúčastnili nejen zaměstnanci firmy, ale i řada hostů, např. generální ředitel firmy TOKOZ, a.s. Ing. Vladimír Chládek. Přítomni byli i zástupci firem, kteří výrobní halu stavěli – od projektantů až po stavební firmy. Přejeme firmě CECHO – Bohumil Cempírek, s.r.o., která dává pracovní příležitosti řadě občanů naší obce , hodně úspěchů v jejich činnosti a úspěšném podnikání.

 

  Tak trochu magické datum – 12.12. 2013 – bylo určeno na kolaudaci III.etapy výstavby kanalizace v naší obci, díky níž mohl být uveden do zkušebního provozu hlavní řád splaškové kanalizace s čerpacími stanicemi 1 a 2, které zahájily přečerpávání splašků na obec Stržanov, kde je systém napojen na kanalizaci města Žďáru n.S. Jakmile to klimatické podmínky dovolí budou zahájeny práce na dokončení systému a zprovoznění čerpacích stanic 3 a 4. V jarních měsících pak budou pokračovat práce na opravě povrchů místních komunikací. Souběžně s tím bude probíhat výstavba domovních kanalizačních přípojek.

 

Silvestrovské dovádění

Tradičně v poslední den roku na Silvestra je v naší obci v dopoledních hodinách velmi vesele – již po 44. se zde konal Silvestrovský běh na historických lyžích v netradičním oblečení a závod pro děti a mládež. Sněhové podmínky nebyly ideální a tak v hlavní dospělé kategorii se na pravých dubiskách vydal na trať, kterou ranní drobné sněžení pokrylo v minimálním množství sněhových vloček těžce změřitelných na výšku,  jen Pavel Materna z nedaleké osady Hynkovec. Ostatních 22 účastníků závodu vyběhlo na trať vinoucí se kolem toku Sázavy s lyžemi přes rameno. Velkou pozornost si při letošním ročníku zasloužila osmičlenná skupinka vousatých Marfušek v čele s legendárním Ivánkem, zejména jejich bojovou písní „Ach ty Váňo, Ivane, jen se podívej na mě; šaty mám vyšívané a jsou celé hedvábné“.  Nástrahy tratě – přechod přes úzkou lávku či povinná oddechová zastávka u stolečku se zeleným nápojem na zlepší dýchání - všichni téměř zvládli; pouze tým místních záchranářů donesl na nosítkách jednu z Ivánkovi  skupiny, která už popadala dech u samotného konce. O vítězi závodu ale nakonec – stejně jako každé ročníky – rozhodnul los. V podstatě ale vyhráli všichni, kdo přišli – i desítky spokojených přihlížejících diváků, kteří se tak mohli velmi dobře naladit na poslední den roku 2013 a přivítat s očekáváním rok nový, rok 2014. Velkým překvapením letošního ročníku byla nečekaná účast dětí a mládeže – ve třech kategoriích se na start postavilo 35 závodníků, kteří si to na závodní dráze rozdali ve sportovním duchu – závod byl vypsán pouze v běhu na botách a na čas. Pro všechny s přiděleným startovním číslem připravili manželé Šimákovi v Restauraci Polnička zdarma občerstvení a právem jim za sponzorství zdárné akce patří poděkování. Poděkování patří také i těm, kteří se aktivně zapojili – místním hasičům, TJ Sokol, sdružení Krákorka a fan klub Hynkovec, který opět dorazil v plné sestavě v čele s 2. místostarostou města Žďár n.S. Mgr. Jaromírem Brychtou. Poděkování patří také krajskému úřadu Kraje Vysočina za sponzorskou podporu.

  Novoroční pochod

pod vedením členů turistického oddílu při TJ Sokol se na Nový rok vydalo kolem 30 účastníků na Novoroční výšlap do okolí naší obce; blátivá příroda neumožnila volit trasu po polních cestách a tak se účastníci vydali po silnici II. třídy směrem na Račín a u „drtiče“ zamířili na asfaltovou lesní cestu kolem „Švarcovi studánky“; cílem byla Račínská hospůdka s malým občerstvením a po té zpět už jen po silnici

 

Výroční členská schůze TJ Sokol Polnička

V neděli 2.3. od 16.00 se uskuteční výroční členská schůze TJ Sokol Polnička. Budou projednávána zásadní témata týkající se dalšího směřovaní TJ a proběhne volba výboru a předsedy. Proto prosíme členy TJ o co nejhojnější účast. Podrobné informace o programu budou všem členům doručeny předem. Pivo a guláš až na místě. Za Výbor TJ Sokol Polnička se na shledání těší

                                                                                                                                                  Jan Havránek, předseda

Pozvánka na divadlo 26.ledna

V neděli 26.1. zveme na představení „Kdosi brousí nad Paďousy“ v podání Divadelního souboru TJ Sokol Nové Veselí, sekce soubor mladých. Pohádková komedie určená pro všechny generace jistě zpříjemní nedělní odpoledne. Začátek představení je v 15.00.

                                                                                                                                    Za Krákorku o.s. Blanka Jírková

Masopust 2014

Občanské sdružení Krákorka zahajuje přípravy na už tradiční Masopustní průvod, který se uskuteční v sobotu 15.2. Poslední schůzka masek se bude konat ve čtvrtek 13.2. od 19.00 v Sokolovně. Srdečně zveme všechny osvědčené maškary i uvítáme nebojácné nováčky.

   

LISTOPAD 2013

Vítej, čase předvánoční

Slovo ADVENT znamená PŘÍCHOD. V křesťanském kulturním chápání se jedná o příchod Spasitele, který se slaví o Vánocích. Čtyři týdny před Štědrým dnem by tedy měly být zastavením v celoročním spěchu a dobou vnitřního zklidnění. O adventu by si lidé měli dát do pořádku svědomí a šířit kolem sebe naději a radost. Pomineme-li fakt, že „pokrok“ proměnil toto období v nejzběsilejší část roku, význam tradic zůstává. Začátky oslav těchto svátků spadají do doby pohanů - ti věřili, že se slunce v noci na 25. prosince každým rokem zrodí. Bylo uctíváno jako zdroj životodárné síly a energie. A právě tato noc je považována za svatou – a to nejen v Evropě; slaví se po celém světě. Církev jim pak dala křesťanský význam a na dobu těchto posvěcených nocí stanovila narození Ježíše Krista. Atmosféra Vánoc se rozvinula ve středověku díky sv. Františku z Assisi, který oslavoval narození božího dítěte. Právě on dal Vánocům symbol jesliček a učil lidi, že v tuto dobu mají Boha ještě více milovat, ctít jeho dobrotivost a být pokorní. Právě pohané spojili s touto svatou nocí a kultem Slunce také strom – věčně zelený a rostoucí v přírodě, na který věšely ozdoby, ovoce a pamlsky. Pro naše předky neznamenaly Vánoce jen tři dny volna, ale oslavoval se po celý ADVENT jako období rozjímání. Jeho symbolem byl věnec, na kterém se každou neděli rozsvěcela svíčka. V tomto období se věštilo, vykonávaly se staré zvyky a tradice; s pohanskými zvyky je spjato i obětování, vznikla tak řada tradic spojených s pohostinností – a odtud pramení i dnešní sváteční hodování.

Známe přesně, co slavíme ?

● Štědrý den (24.12)

Je posledním dnem přípravy na vánoční svátky. Ve středověku se jednalo o poslední den roku, který začínal na slavnost Narození Páně dne 25. prosince. Den tradičně končí půlnoční mše, kterou začíná samotná církevní oslava narození Ježíše Krista. Štědrý den je dnes vrcholem Vánoc, protože je to dnem kdy se děti dočkaly toho, že ke stromečku přiletěl Ježíšek, který jim přinese dárky.

● Narození Páně (25.12.)

Hod Boží vánoční, či v občanském kalendáři první svátek vánoční je vlastním dnem oslav narození  Ježíše Krista, tedy Vánoc. V západní Evropě či Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice spojené s obdarováváním bližních dárky, které jsou rozbalovávány 25. prosince ráno.

● Svatý Štěpán (26.12.)

Druhý svátek vánoční, jak je v kalendářích označován, je dnem koled a zvyků, ale i křesťanským svátkem prvního mučedníka sv. Štěpána. Podle legendy položil život za vinu v Krista. Pravděpodobně v roku 33 byl Štěpán za rouhání ukamenován před hradbami Jeruzaléma a stal se prvním křesťanským mučedníkem. Zejména v minulosti se chodilo tento den koledovat a v kostelech kněz sedlákům světil osivo.

Přejeme Vám všem tedy klidné Vánoční svátky, rodinnou pohodu,  spokojenost a hojnost zdraví. Šťastné a veselé ! 

 

 Informace pro občany

My třídíme nejlépe 2013. Další ročník soutěže ve třídění domovního odpadu ve městech a obcích Vysočiny je ukončen (hodnotí se 4. čtvrtletí 2012 a 1. až 3. čtvrtletí 2013).Naše obec byla zařazena v kategorii obcí od 501 do 2.000 obyvatel (celkem 4 kategorie) a hodnoceno bylo celkem 131 obcí. Polnička obsadila 78. místo se součtem 646 bodů; vítězem se stala obec Dobronín (1.114 bodů), poslední místo patří obci Mrákotín (173bodů). V kategorii do 500 obyvatel zvítězila obec Lány, v kategorii do 10 tisíc obyvatel Žďírec nad Doubravou (1.112 bodů) a mezi městy nad 10 tisíc obyvatel vyhrál Havlíčkův Brod (762 bodů). Děkujeme touto cestou všem našim spoluobčanům, kteří poctivě domovní odpad třídí a ukládají jej do jednotlivých nádob dle tříděných komodit.

Radar měření rychlosti.Do rozpočtu obce na rok 2014 byla zařazena investice kolem 70.000 Kč na pořízení radaru na měření rychlosti s upozorňujícím textem „Pozor děti“; radar by měl být instalován v klesání k zastávce u obecního úřadu ve směru od obce Račín. Jedná se o roky diskutovanou investici a s ohledem na zvýšení bezpečnosti pohybu dětí přes silnici II. třídy za zatáčkou. Projekčně i realizačně byla vybrána firma DOSIP Servis s.r.o. z Třebíče, která instalovala obdobná zařízení v okolních obcích (Račín, Vojnův Městec).

Provoz obecního úřadu o svátcích. Obecní úřad oznamuje občanům, že v průběhu vánočních svátků bude omezen provoz úřadu. Zavřeno bude od pondělí 23. prosince do neděle 29. prosince. V úřední den v pondělí 30. prosince bude otevřeno do 15 hodin a v úterý 31. prosince bude úřad uzavřen. Otevřeno bude opět ve čtvrtek 2. a v pátek 3. ledna 2014. V mimořádných případech je možno využíttelefonického kontaktu na starostu, místostarostu nebo zaměstnance OÚ.

 

ŘÍJEN 2013

Jak jsme volili v Polničce

Celkový počet voličů do voleb do PS PČR bylo 624; do volební místnosti se dostavilo 431 voličů a odevzdáno bylo 428 platných hlasů; volební účast tak překročila republikový průměr a činila 69,07 %. Největší počet hlasů získala ČSSD – 118, druhé místo patřilo KSČM se 74 hlasy a třetí příčku získalo hnutí ANO s počtem 64 hlasů. Další pořadí : 4. ODS (51), 5. TOP 09 (35), 6. KDU-ČSL (19), 7. ÚSVIT přímé demokracie (18), 8. Strana zelených (13), 9. Strana práv občanů Zemanovi a Česká pirátská strana (po 11), 11. Politické hnutí ZMĚNA a Strana svobodných občanů (po 3), 13. LEV – Národní socialisté, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Hlavu vzhůru (po 2), 16. Strana soukromníků (1 hlas).

Volební komise fungovala ve složení Aleš Moravec (za obec), Stanislav Jozífek (předseda OVK), Ing. Marcela Grochová (zapisovatelka), Jaroslav Matějka (KSČM), Vladimíra Pešková (místopředseda OVK; KDU-ČSL), Lukáš Němec (za obec), Jaroslav Brhel (ODS)

Připomněli jsme si výročí republiky

Průvodem k památníku obětí 1. světové války a obětí holocaustu jsme si i v naší obci připomněli v den státní svátku v pondělí 28. října již 95. výročí vzniku tehdejšího Československa. Čelo průvodu tvořil hasičský dorost s loučemi, za nimi pochodovali s kyticí členové Sboru dobrovolných hasičů, představitelé obce a zastupitelé a tentokrát nechyběla poměrně početná část dětí s lampionky v doprovodu rodičů a další spoluobčané. Ke shromáždění, které čítalo kolem stovky přítomných přednesl slavnostní projev člen rady Kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál. Pietní akt byl zakončen ze zvukového záznamu slavnostní fanfárou hudby Hradní stráže. Vedení obce Polnička děkuje všem, kteří tak v hojném počtu přišli vzpomenout toto slavné výročí v historii naší země.

  Nové služby pro Vás

Od 1. listopadu je otevřena nová provozovna kosmetiky a masáží v Polničce čp. 306 (oranžová novostavba Synkových pod hrází Hamerského rybníka). Zde můžete využít masáže Jana Synka (působí na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou), dále kosmetickou péči kosmetikou www.janssen-beauty.cz Aleny a Martiny Synkových. Otevřeno dle objednání, osobně každý pátek 9.00 až 12.00 hodin. Můžete si zde zakoupit i dárkové kupony, Janssen a AVON. Kontakty:masáže - Jan Synek, tel.603397061, email: ; kosmetika - Martina Synková, tel. 737751468, mail: ; kosmetika - Alena Synková, tel 604969237, email: ,; www.kosmetika-synkova.cz.  

 

V průběhu 2 týdnu byl střídavě uzavřen příjezd do naší obci a to od firmy TOKOZ a od křižovatky Škrdlovice, Světnov. Důvodem bylo překop silnice 3. třídy, respektive 2. třídy a uložení do komunikace hlavního řádu kanalizačního systému, neboť se nepodařilo provést podvrtání komunikací, jako tomu bylo na jiných místech v obci. Koncem měsíce října firma Colas provedla opětovné vyasfaltování odfrézovaných povrchů komunikace.

 

Hlavním řádům kanalizace musela na několika místech ustoupit i část chodníků; po uložení potrubí provedla dodavatelská firma uvedení  chodníků zpět do původního stavu.

 

Zásahová jednotka naší obce absolvovala v tomto měsíci v součinnosti s hasiči ze Žďáru n.S. 2 – Zámku výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením při simulované situaci hořícího motorového vozidla po dopravní nehodě.

 

ZÁŘÍ 2013

My třídíme nejlépe

Do posledního sčítání čtvrtletních výkazů vstoupila soutěž v třídění domovního odpadu mezi městy a obcemi „My třídíme nejlépe“. Další ročník, který začíná 1. říjnem a končím 30. září bude zakrátko znát své vítěze. Obec Polnička je za 3 kvartály v kategorii obcí od 500 do 2000 obyvatel na 82. místě průběžného pořadí s výtěžností 264 kg na občana. Špici nejlepších vede obec Dobronín, kde je výtěžnost 455 kg/občan, naopak na posledním 131. místě je obec Mrákotín se 45 kg/občan. Průběžné výsledky naší obce byly velmi kolísavé – ve 4. čtvrtletí 2012 jsme nasbírali 89 bodů a obsadili jsme 72. místo; v 1. čtvrtletí 2013 nám 87 bodů předurčilo 46. pořadí, 2. ¼ 2013 jsme získali 88 bodů a obsadili 103 příčku. Hodnocenými komoditami třídění odpadu je papír, plast, sklo, železo a parametry dostupnost sběrných míst a efektivita sběru. 

Přijďte si odpočinout a nechat se hýčkat

nově otevřené kosmetické studio

Žaneta ŠIMÁKOVÁ, Obecní úřad Polnička

komplexní kosmetické ošetření; hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí;

permanentní make-up; barvová typologie; vizážistika; fotoepilace;

fotorejuvenace; kryolipolýza; pernamemntní prodloužení řas;

odstranění pigmentových skrvn

tel. 724 049 311; email:

SRPEN 2013

Nabídka s příjemným posezením nejen pro kolemjdoucí, ale např. pro rodiny s dětmi nebo pro konání nejrůznějších firemních akcí, byla v srpnu v naší obci rozšířena o Cukrárnu „U Klečků“; kromě standardní nabídky nápojů nealko či alko je zde tradiční cukrářský sortiment, točené zmrzliny a nejrůznějších cukrovinek, který v Polničce chyběl. Otevřeno je kromě neděle denně od 10 do 18 hod. V případě příznivého počasí je možné posezení na zahrádce před cukrárnou. Přejeme hodně úspěchů.                 Ze života v obci 2013

Pouť plná zajímavých akcí                            

Tradiční polničská pouť se rok od roku těší zájmu nejen nejrůznějších aktivit spolků, ale i zájmu našich obyvatel a návštěvníků, kteří se do obce vrací do rodin nebo ke svým nejbližším. I když počasí bylo pro pouťové atrakce připravené pro děti u prodejny COOP od poloviny posledního srpnového týdne vrtkavé, většinu připravených akcí déšť nepokazil. Snad největšímu zájmu se již od pátečního odpoledne těšila výstava, kterou pod názvem „Zastavte se na kus řeči“ připravil v budově obecního úřadu neúnavný kolektiv Klubu seniorů a jejich příznivců. Souběžně probíhala po celý víkend ve výstavní síni firmy CECHO také výstava obrazů Aleny Markové z Polničky. Pouťovou taneční zábavu, kterou navštívily necelé dvě stovky návštěvníků, připravilo občanské sdružení Krákorka; k tanci hrály hned dvě kapely – Rokle a Richtik. Návštěvnost nezklamala ani na 13. ročníku „Hodu polničskou kolejnicí“ o sobotním odpoledni ve sportovně zábavném areálu Salón expres vagón – 71 dětských závodníků v pěti kategoriích, 62 závodníků v pěti kategoriích dospělých a přes 500 diváků. I když letos žádný rekord v délce hodu nepadl, určitě rekordem je již 13 vítězství Vlasty Brožové z Polničky, která dosud nenašla v této disciplíně pro neregistrované sportovce konkurentku. Sportovní osobností se letos stal Jozef Regec (bývalý reprezentant naší vlasti v silniční cyklistice) a celá akce se těšila i velkému zájmu novinářů. Nedělní ranní déšť znemožnil Zdeňku Štěpánkovi uskutečnit v plánovaném rozsahu v Ráji zvířátek na vagóně dopolední představení chovu plazů; hodina před polednem pak byla ve znamení pouťové bohoslužby v kapličce Andělů Strážných a církevní obřad vedl polničský rodák Miloslav Kabrda; byla to vůbec první akce v kapličce po ukončení zásadní rekonstrukce a nenechali si jí ujít ani dvě desítky farníků z Újezdu u Brna, kteří za otcem Kabrdou zavítali, neboť byl v minulosti jejich duchovním správcem. Nedělní odpoledne pak patřilo milovníkům dechovky – ve venkovních prostorách u sokolovny vystoupila dechová hudba Seniorka pod vedením kapelníka Peňáze. I když zpočátku líbivým tónům dechovky naslouchala jen hrstka posluchačů, od poloviny koncertu jich bylo přítomno kolem 60. Finále pouťového veselí patřilo fotbalovému utkání našich mužů, kteří hostili fotbalisty z Hamrů n. S. Na zbrusu nových tribunách přišlo povzbudit nakonec vítěznému tažení našich fotbalistů rekordních 180 diváků, což ve 4. třídě není vůbec běžné. Vedení obce děkuje touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pestrosti průběhu letošní pouti, což bylo projevem dobré vůle a sousedské pospolitosti nás všech, kteří zde žijeme. Děkujme současně i všem, kteří nás svojí účastí na zajímavých akcích podpořili.  13. ročník Hodu polničskou kolejnicí; Poutní Mše svatá - 1.9.2013; Ze života v obci 2013  

 

ČERVENEC 2013

  • závada při výstavbě chodníků v centru obce u penzionu Červeňák byla odstraněna – v místech pro přecházení komunikace byla dlažba doplněna dlažbou „brokovanou“ pro potřeby pohybu občanů se zdravotním postižením (nevidomí); akce byla spojena s dokončením chodníku z žulových kostek od stávajícího chodníku k památníku obětí 1. světové války; akci provedla firma p.Šandery z Nové Vsi               Chodníky; chodníky

  • zásahová jednotka dobrovolných hasičů naší obce opět v tomto měsíci vyjížděla s technickou pomocí do rekreační oblasti  Velké Dářko; za pomoci motorové pily pomáhali zprůjezdnit některé komunikace, které byly zatarasené spadlými stromy po vydatné bouřce s větrem v pondělí večer 29. července           Velké Dářko; Velké Dářko

  • Rekonstrukce kapličky Andělů Strážných bude do tradiční polničské pouti hotová a nedělní bohoslužba se tu určitě uskuteční. Vedení obce děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli svými finančními dary na dofinancování opravy, která byla z části podpořena grantem z programu obnovy památek Kraje Vysočina.         Oprava kapličky

 

Výstavba kanalizace naplno

Výstavba 3. etapy splaškové kanalizace pro úplné odkanalizování obce je v průběhu letních prázdnin v plném proudu. Stavební práce probíhají současně na více místech po obci a nasazena je v maximálním počtu zemní technika. Dělníci zápasí nejen s úporným dlouhotrvajícím vedrem, ale nástrahou jim je i složité geologické podloží téměř v celé obci; hlavní řád kanalizačních sběračů se mnohde ukládá do hloubek dosahující až 4 m a výkopy komplikuje tvrdý kámen, skála či strusková navážka z bývalých železářských hutí. Současně děkujeme všem občanům za pochopení a tolerantnost neboť v mnohých případech intenzivní stavební činnost je obtěžující hlukem, provozem těžké techniky i vysokou prašností, v některých částech dočasné uzavírky místních komunikací komplikují plynulý provoz.  kanalizace

 

ČERVEN 2013

Vítání i loučení na radnici

Závěr měsíce června byl tak jako každoročně na obecním úřadu ve znamení slavnostních událostí. Uskutečnilo se zde v součinnosti se Sborem pro občanské záležitosti vítání nových občánků do života, ve spolupráci se ZŠ a MŠ se loučily děti s Mateřskou školou a deváťáci opouštěli školu základní.

Vítání do života

Hned 6 nových malých občánků přivítal v neděli 23. června v doprovodu rodičů místostarosta obce Luboš Zeman mezi nové spoluobčany obce; děti se narodily za posledních 12 měsíců, tedy na přelomu let 2012 a 2013. Fotografování batolat v kolébce, zápis do kroniky obce, předání upomínkových předmětů a kytičky maminkám – tak to byla slavnostní atmosféra, kterou dotvořily školní děti svým kulturním vystoupením. Mezi polničské spoluobčany byli přivítáni Natálie Tichá, Vanesa Landsmanová, Silvie Polívková, Jan Havránek, Maxmilián Melechovský a Simona Stará. Rodičům dětí blahopřejeme k narození jejich děťátka a všem rodinám přejeme klidný a spokojení život v naší obci.

Vítání občánků; Vítání občánků; Vítání občánků

 

Vyřazení žáků 9.tříd

Krátce na to 25. června se uskutečnila ve velké zasedací místnosti OÚ další slavnostní událost - 15 žáků ukončilo na naší základní škole povinnou devítiletou školní docházku. Hodně úspěchů do dalšího života jim popřál starosta obce Bohumil Cempírek, s přáním všeho dobrého i se vzpomínkami na pobyt ve škole se připojila ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Vavřínková. Základní školu opustiliBrabcová Anna, Březina Vojtěch, Jaitnerová Tereza, Jambor Michal, Klementová Pavlína, Klementová Soňa, Lojek Lukáš, Mittermayer Ivo, Mittig David, Pálka Jakub, Peňáz Tomáš, Ščerban Jindřich, Šimpachová Petra, Vintr Martin a Vondra Michal. Všem dívkám a chlapcům přejeme šťastný start do dalšího života.

Vyřazení 9. ročníku ze ZŠ; Vyřazení 9. ročníku ze ZŠ; Vyřazení 9. ročníku ze ZŠ

 

Vyřazení dětí z MŠ

Ve středu 26. června byla poslední skupinou na obecním úřadu plná desítka dětí, které ve svých šesti letech opouští dveře mateřské školy a od 1. září slavnostně vstoupí do první třídy polničské základní školy. V průběhu slavnostního odpoledne se samotné děti představily s kulturním vystoupením, které už napovídalo o jejich budoucích povinnostech na základní škole. Po té k předškolákům přednesl slavností řeč místostarosta obce Luboš Zeman a následovalo převzetí řady upomínkových předmětů. Z MŠ tak byly vyřazeny tyto děti: Pavla Jírková, Jindřich Klement, David Mašek, Klára Řezníčková, Natálie Synková, Eva Mičková, Erik Štěpán, Simona Fenyková, Vít Břečka a Karolína Pešková. Tak hodně štěstí ve školních lavicích.

Vyřazení předškoláků z MŠ; Vyřazení předškoláků z MŠ

 

Pevnost Boyard podruhé v Polničce

Loňský dětský den na motivy soutěže Pevnost Boyard se kvůli dešti uskutečnil v Sokolovně. Na základě jeho úspěchu u dětí ale stálo za pokus zopakovat si tuto povedenou akci pod širým nebem. A to se letos opravdu podařilo. Po týdnu deště se v sobotu 8.6. za ideálního slunného počasí pokusilo na školní zahradě téměř 80 dětí za doprovodu svých blízkých překonat všechny nástrahy Pevnosti a získat titul Mistra Boyardu. Dvanáct disciplín vyzkoušelo všestrannost všech účastníků – jejich odvahu, sportovní a tělesnou zdatnost, šikovnost a trpělivost, stejně jako znalosti a důvtip. Všem soutěžícím blahopřejeme. Naše díky patří členům SDH Polnička za pomoc při organizaci akce a ukázku hasičské techniky, škole a školce za půjčení prostor, týmu kolem Jarky Ondráčkové za zajištění občerstvení, Klubu seniorů za hmotnou podporu, Obci Polnička za zapůjčení zvukové aparatury, zkrátka všem aktivně i pasivně zúčastněným. Děkujeme, vydařené dny jako byl tento jsou radostí nejen pro děti, ale zároveň nabíjejí energií i nás všechny.

Za Občanské sdružení Krákorka Jan Havránek                  Den dětí 2013 - Pevnost Boyard

KVĚTEN 2013

Setkání s majiteli chat

Každoroční setkání s majiteli rekreačních nemovitostí v lokalitě Velké Dářko před zahájením nové rekreační sezóny se uskutečnilo po dohodě s chatovým výborem VD v sobotu 4. 5. v sokolovně Polnička. S více jak 60 přítomnými přišli diskutovat zástupci rady obce Polnička, společnosti KINSKÝ Žďár, a.s., Policie ČR – OO Žďár n.S. a provozovatel občerstvení pod hrází největšího rybníka na Vysočině Petr Dvořák. Je na škodu, že příležitosti setkat se s chataři nevyužili pozvaní zástupci za obec Škrdlovice, provozovatelé občerstvení Rybářská bašta a u Kapitána a zástupce CHKO Žďárské vrchy. V úvodu jednání byli chataři seznámeni s aktuálními informacemi z obce Polnička a předsedou CHVVD Jiřím Bukáčkem byli upozorněni na dodržování Chatového řádu. Zodpovězeny byly dotazy směrem k hospodářství KINSKÝ Žďár, a.s. a o stavu bezpečnosti v této lokalitě hovořil pprap. Dočekal. Ožehavým tématem devadesáti minutového setkání se opět stala problematika přístupových cest do rekreační lokality; tyto pozemky jsou v současné době v soukromém vlastnictví a jejich užívání je v jednou případě stále problematičtější, v druhém případě formou sezónního náhradního řešení jen z dobré vůle majitele. Jedním z požadavků, kterým se bude rada obce zabývat, je návrh na možnou změnu sezónního svozu odpadu ze soboty na neděli a možnost pořízení nádob na třídění odpadu /plast, sklo, papír). V závěru jednání popřál starosta obce Bohumil Cempírek příjemnou a slunečnou rekreační sezónu bez negativních jevů.

Pietní akt k výročí osvobození

V předvečer státního svátku se dne 7. května v naší obci uskutečnil pietní akt položením květů u památníků obětem 1. světové válka a holocaustu a pomníku padlých za 2. světové války. Za hudby slavnostního vojenského chorálu byly uloženy čestnou jednotkou místních dobrovolných hasičů za doprovodu členů obecního zastupitelstva současně květiny k pomníku padlých za 2.světové války; zde jsou pochována těla 3 vojáků ruské armády seržanta Štěpanoviče Zacharoviče Panova z Ukrajiny, jehož syn Michal Štěpanovič Panov se stal 6. 5. 1975 u příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti čestným občanem Polničky. Ve společném hrobu odpočívají těla Fedora Michailoviče Komarova a Anatolije Sofronoviče Kozlova. Pohřben zde byl i jeden rumunský voják, jehož tělo bylo později exhumováno a uloženo do společného vojenského hrobu na hřbitově na Zelené hoře. Květy byly položeny i u památníku obětem 1. světové války – polničským občanům, kteří se nevrátili z bojů za tehdejší svobodu. Památník je od roku 2000 doplněn i pamětní deskou na 10 obětí válečného holocaustu z let 1943 – 1945. Tehdy zemřeli v koncentračním táboře z Polničky 4 členové židovské rodiny Ecksteinových (Leopold, Růžena, Marta, Elza) a 6 členů rodiny Schwarzkopfových (Pavel, Richard, Jiří, Božena, Melánie, Valerie). Na pamětní desce je vytesána i vzpomínka na polničského občana  rolníka Roberta Krejčího, který nešťastnou náhodou zemřel rukou ustupujících německých vojsk 9.5. 1945 (na jeho počest byl 5.6. 1949 odhalen pomníček v místě tragédie u Pilské nádrže již na katastru města Žďár n. S.). Slavnostní proslov u příležitostí 68. výročí osvobození přednesl Mgr. Petr Krčál, člen rady Kraje Vysočina pro sociální oblast. Pietní vzpomínka byla ukončena tóny hymny Evropské unie. Obecní úřad ještě jednou děkuje všem, kteří se této pietní slavnosti zúčastnili – členům Sboru dobrovolných hasičů, pedagogům a zaměstnancům místní ZŠ a MŠ, dětem a mládeži a všem dalším spoluobčanům.

BŘEZEN 2013

Velikonoce

Další velké svátky se nám opět blíží – Velikonoce. Jsou to zejména velké křesťanské svátky s velikonočními tradicemi a zvyklostmi; svátky jara, nového života a probuzení. Jsou takzvanými pohyblivým svátkem – připadají na neděli po prvním jarním úplňku, to znamená, že se mohou slavit mezi 22. březnem a 25. dubnem. Dle tradic se například na konci půstu, kterým je Bílá sobota, v tento den uklízelo obydlí, bílily se stěny, barvila se vajíčka, chlapci a muži pletli pomlázky a hlavně se připravovaly velikonoční pokrmy, například mazance, jidáše, řízky z kůzlečího či jehněčího masa nebo sladké velikonoční beránci. Vyvrcholením velikonočních oslav je nedělní Boží hod velikonoční. V kostele se světí pokrmy a část posvěceného jídla lidé nosili na pole a dávali do studní, aby byla velká úroda a dostatek vody. Na velikonoční červené pondělí chodí od časného rána chlapci a muži s pomlázkou po domech, aby dívky a ženy vyšlehali. Vyšlehání má ženy omlazovat a uzdravovat na celý další rok. Za koledu si tak koledníci vyslouží vajíčka, sladkosti, ti starší i nějaký ten – možná - léčivý likér.   

Vedení obce, rada, zastupitelstvo a všichni zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům Polničky i čtenářům Novinek příjemné prožití Velikonočních svátků.

 

Jarní úklid

Jaro už nám brzy zaklepe na dveře a bude tak čas na pravidelný jarní úklid. Nejen na zahrádkách a kolem svých příbytků, pokud se s námi zapojíte i do úklidu veřejných prostranství, budeme rádi. Nepůjde to ale ve všech částech naší obce; výstavba kanalizace, která je v plném proudu s sebou přináší i nepořádek a komplikujeme či znepříjemňuje některým z nás každodenní život. Prosíme o větší trpělivost i tolerantnost a pokud budete mít nějaký zásadní problém, dejte nám vědět. Kontrolní dny na průběhu stavby probíhají každých 14 dnů a o problémech je třeba vědět, nikoliv o nich mlčet. K jarnímu úklidu jsme připravili :

● bio odpad ze zahrádek s kontejnery na 3 obvyklých místech 11. – 14.4.

● svoz velkoobjemového odpadu z domácností (svozové trasy popelnic) 13.4.

● nebezpečný odpad (květen - termín bude upřesněn ODAS)

 

Norové slavili i v Polničce

Více jak dvacet fanoušků z Norska, kteří se ubytovali k objektu polničské sauny, také přijelo podpořit své výjimečné hrdiny letošního MS v biatlonu, které se konalo v N.Městě n.M. Zlaté medaile Norům po mimořádných sportovních výkonech v kategorii mužů i žen jen padaly a to byl důvod k pořádným oslavám. Sice to nikdo v obci nezaznamenal – chování fanoušků bylo bez problémové – vidět je ale bylo a v národních barvách byli nepřehlédnutelní. A jak prozradili, velmi se jim u nás líbilo.

ÚNOR 2013

Výsledky voleb prezidenta v Polničce

O obě kola prezidentských voleb byl poměrně velký zájem i v naší obci a volební účast překročila v obou kolech přes 70 % voličů. V 1. kole bylo vydáno celkem 449 obálek ze seznamu 622 zapsaných voličů (účast 72,19 %); platných hlasů bylo 448 a 1 hlas byl neplatný. Nejvíce hlasů obdržel Ing. Miloš Zeman – 169; další pořadí - Karel Schwarzenberg 82; Jiří Diensbier 62; Ing. Jan Fišer, CSc. 56; po 17 hlasech MUDr. Zuzana Roithová, MBA; MUDr. Přemysl Sobotka a JUDr. Prof. Vladimír Franz; dále Ing. Jana Bobošíková 15 a Taťána Fišerová 13 hlasů. Ve 2. kole bylo vydáno celkem 448 obálek ze seznamu 624 zapsaných voličů (účast 71,8 %); platných hlasů bylo všech 448. Ing. Miloš Zeman zvítězil počtem 308 hlasů, Karel Schwarzenberg získal hlasů 138.

Společenský ples obce se vydařil

Poslední lednová sobota byla ve znamení již tradičního Společenského plesu obce Polnička, který letos jako první zahájil plesovou sezónu. Do nově vymalované a plesově vyzdobené místní sokolovny zavítalo přes 250 návštěvníků, kteří byli svědky nejen dobré zábavy, ale i zajímavého doprovodného programu. K tanci a poslechu hrála tentokrát skupina Knajpa, nechyběla lidová kuchyně ve znamení chutných výrobků z pravé domácí zabíjačky v podání Jana Synka a Petra Němce a k dispozici byla kvalitní značková vína z Jižní Moravy. V doprovodném programu se představili opět ukázkou latinsko-amerických a standardních tanců taneční páry ze skupiny Smyk – Gabriela Komárková a Luboš Rosecký, sourozenci Alžběta a Vojtěch Kabrdovi. V předpůlnočním hodinovém vystoupení se představil Dan Moravský (zpívající hasič) se známými písničkami Dalibora Jandy. O losy bohaté tomboly, kterou podpořilo téměř 90 sponzorů, byl opět veliký zájem a v půlnočním losování si výherci vybírali ze 17 zajímavých cen. Vedení obce děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu plesu – návštěvníkům, obětavým pořadatelům a sponzorům. O využití výtěžku z tohoto plesu rozhodnou zastupitelé a budeme vás o tom informovat. Ještě jednou – díky a těšíme se opět za rok v sobotu 25.1. 2014 !

 Společenský ples obce 2013

 Úspěšná Tříkrálová sbírka

Tři královéTaké v naší obci proběhla v úvodu roku díky dobrovolníkům tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Oblastní charita Žďár n.S. pod patronací akademické malířky Kláry Trnkové. Našim koledníkům se podařilo vybrat celkem 5.087 Kč; celkový výtěžek téměř 1600 koledníků na území působnosti žďárské charity je oproti roku 2012 vyšší o více jak 83 tisíc Kč a dosáhl částky 2.375.332 Kč. Děkujeme touto cestou všem dárcům a koledníkům jménem ředitelky Oblastní charity Žďár n.S. Ing. Jany Zelené a koordinátorky dobrovolníků Mgr. Michaely Mahlové. Výtěžek sbírky bude využit na podporu rozšíření „osobní asistence“ do dalších míst okresu, na podporu terénní služby zabývající se sociálně slabým rodinám s dětmi, humanitární a mezinárodní pomoc, provoz a rozvoj jednotlivých zařízení.

Tradice masopustu pokračuje

Díky občanskému sdružení Krákorka, členům dalších spolků v Polničce i neorganizovaným nadšencům se tradice masopustního veselí do obce vrátila a pokračovala i letos v sobotu 9.2. Téměř 40 nejrůznějších masek v čele s Laufrem a jeho ženou za doprovodu dechovky Seniorka zavítalo hned na úvod ke stavení starosty obce, kde masopustní průvod získal svolení k převzetí vlády nad obcí v tento jediný den v roce. Pak už se vydali účastníci v průvodu do všech uliček po obci a navštěvovali jednotlivé příbytky našich spoluobčanů, kde rozdávali radost, zábavu a veselí, tancovalo se na dvorcích, v parcích či přímo na silnici. Vedení obce děkuje všem účastníkům zdařilé akce za jejich obětavost při udržování lidových tradic v Polničce; všichni se tak můžeme připravovat na další blížící se svátky jara – Velikonoce.

 Masopust 2013

Ve stejnou masopustní sobotu zavítalo do obce přes 40 chovatelů psů, kteří se účastnili zimních závodů v běhu čtyřnohých vycvičených zvířecích sportovců za střapcem na dráze kolem 400 m; závody na hasičském cvičišti pod Stříbrným rybníkem připravil kynologický  klub RR Sport ze Žďáru n.S.

RR Sport 2013

135 let SDHZ

 


HTML:

BBCode:
Půjčka kubeš