Půjčka essox online

Jestlie volte z nkolika monch zpjek a stle vhte, pak se pokusme nastnit nco mlo o Essox pjce, je je v posledn dob celkem populrn a znm.

Obecn o ESSOXu

Spolenost ESSOX s.r.o. se ad k nejvznamnjm nebankovnm spolenostem na naem trhu. Nabz zjemcm finann sluby a spad pod skupinu Komern banky. Takt je soust internacionln skupiny Socit Gnrale. Tento poskytovatel slueb m v naem stt pomrn slunou tradici, jeliko na trhu existuje ji od roku 1993. Pod skupinou Komern banky je spolenost od roku 2004, kdy se dohromady daly firmy Franfinance Consumer Credit a ESSOX LEASING, a. s.

Jako nebankovn spolenost je ESSOX lenem nkolika asociac. Jmenujme Bankovn registr klientskch informac, Asociaci pro elektronickou komerci, SOLUS, Nebankovn registr klientskch informac a eskou leasingovou a finann asociaci. Firma ESSOX se specializuje na bazln finann produkty, jakmi jsou obyejn spltky, elov a bezeln pjky, kreditn karty. Tak poskytuje financovn technologi pro obchodn partnery a financovn sklad partner. V nabdce nechyb dokonce ani pojitn.

Pjka ESSOX

Pod nzvem ESSOX pjka   se skrv finann produkt, jen vyhovuje ad lid. Jedn se o hotovostn bezelnou pjku, za n se d podit takka cokoliv. S vypjenmi penzi lze disponovat dle libosti. Zapjit si mete penze v rozmez patncti a dvou set tisc korun na dobu esti a tyiaosmdesti msc. Pjka je pro fyzick osoby, nepodnikatele i podnikatele. U pjky se d kladn hodnotit fakt, e nemuste platit nic navc za vyzen, nejsou u n zbyten msn poplatky a dostanete k n pojitn schopnosti splcet zadarmo. Abyste si mohli pjku vydit, potebujete dva doklady totonosti a tak potvrzen pjm.

Ostatn produkty ESSOX

Spolenost nenabz jenom ESSOX pjku, ale tak dal produkty. Na ty se nyn ble podvme.

Financovn automobil

S pomoc produktu spolenosti ESSOX se d podit zbrusu nov i lehce ojet vozidlo do maximlnho st jedencti rok. Dostanete monost podit si auto na leasing i s pomoc vru. Sami si mete vybrat, jak varianta se pro vs hod lpe. Financovn automobilu od spolenosti ESSOX poskytne i celou stku na vz. Dlka splcen je od 12 do 84 msc. Mezi klady produktu pat snadn sjednn pojitn, svin vyzen, garance pevn ve spltek a tak monost pedasnho splacen vru. Abyste mohli uzavt smlouvu, budete muset pinst svj platn obansk prkaz, idisk prkaz, pracovn smlouvu na hlavn pracovn pomr a poppad bude nutn dokzat i dal informace. Pro firmy a osoby samostatn vdlen inn existuje nutnost pinst ivnostensk list a innost provozovat minimln po dobu t msc, u prvnick osoby alespo jeden cel rok.

Financovn zbo a slueb

Dal produkt je vhodn pro financovn slueb a zbo v rozpt dvaceti a dvou set tisc korun, opt v poizovac hodnot a sta procent. Podit si dky tomuto produktu mete spotebie, nbytek, zjezd, zahradn techniku, elektroniku apod. Doba splatnosti se v tomto ppad pohybuje mezi 3 a 72 msci. K uzaven smlouvy opt bohat postauj dva doklady totonosti. Nechyb ani ance pedasn splatit vr, garance pevn ve spltky a takt nemuste vydvat dal penze za skryt poplatky.

Kreditn karty

Firma ESSOX klientm nabz kreditn kartu Bonus Futuro, kterou mohou zskat vybran klienti spolenosti. Dky tto kreditn kart se daj erpat dal finance bez rok. Tedy minimln v ppad, e zapjen penze vrtte firm vas. Bezron obdob trv a tyicet dn. Kladn se urit d ohodnotit, e po vyuit penz automaticky dostanete textovou zprvu na mobiln telefon. Dky tomu si udrte pehled o situaci. Plat se za veden tu, ale pouze v tom ppad, kdy dan msc kartu vyuvte. Kreditn karta Bonus Futuro se d vyut i v zahraninch destinacch. Existuje tak monost pesunout penze z karty na bankovn et. Nechyb ani pojitn schopnosti splcet, kter klienta chrn v okamiku, kdy ztrat zamstnn. K dispozici jsou i dal mon pojitn.

Pojitn

Firma nabz tak celou adu pojitn, nap. k nkupu na spltky, k pjce, ke kreditn kart i k financovn novho i ojetho vozu. Konkrtn si mete vybrat z nsledujcch produkt:

havarijn pojitn: Produkt vhodn pro pokryt kod na vozidle v ppad autonehody. Tak se hod na dal monosti ponien vozu - vandalismus, iveln pohromy.

smluvn pojitn za kodu zpsobenou provozem vozidla: V tomto ppad se jedn o povinn produkt, jej mus mt kad majitel automobilu.

pojitn schopnosti splcet: Tento produkt klienta ochrn ped nsledky neoekvanch ivotnch situac, je mohou dostat lovka do nepjemnost ve financch. Jedn se nejvce o dlouhodobou ztrtu pracovn schopnosti, ztrtu prce, invaliditu nebo smrt.

doplkov pojitn kreditnch karet: Existuje vce monost doplkovho pojitn kreditnch karet ve variantch Vega a Super Vega. Vega nabz pojitn nkupu za nejni cenu s nabdkou kompenzace ppadnho rozdlu ceny, pojitn bezpenho pevezen pozenho artiklu dom a pojitn zakoupen zbo v ppad loupee nebo nsilnho pepaden. Vega nabz penitou nhradu po ukraden nebo zneuit mobilnho telefonu a zptky zskte tak finance v okamiku ukradnut kreditn karty. Zajmavou monost je i kompenzace za odcizen kle nebo osobn doklady a pojitn nahrad i ukraden i ztracen penze z bankomatu.


HTML:

BBCode:
Půjčka essox online