Nebankovni pujcky ihned na ruku

Půjčky pro cizince představují velice speciální druh poskytování peněz. Jde obvykle o nebankovní produkt, jelikož bankovní instituce neradi půjčují osobám, které nemají v naší zemi alespoň trvalý pobyt. Pokud tomu tak je, jsou ochotny i banky na danou půjčku přistoupit, ale jde o podstatně náročnější administrační proces, než u srovnatelné půjčky nebankovní instituce. Půjčky pro cizince se dělí na půjčky pro cizince jako takové a pak pro cizince, kteří zde třeba již mají trvalý pobyt. Ty totiž často mají podmínky výhodnější, než cizinci, kteří zde zatím pouze pracují a nastálo zde nepřebývají.

Vyřízení půjčky pro cizince
Půjčka pro cizince je ve své administrativní podobě velice podobná všem ostatním druhům půjček. Žadatel se musí jednoznačně identifikovat a u vyšších částek doložit, že má dostatečnou bonitu případně ručitele. Následně dojde ke schvalovacímu procesu, kdy se poskytující instituce rozhodne, zda peníze danému žadateli vydá. Pokud ano, následuje vyřízení a podepsání požadovaných smluv. Jednoduše, rychle a bez problémů. Půjčky pro cizince podléhají stejným zákonům, jako půjčky pro domácí obyvatele.

Výhody a nevýhody půjčky pro cizince
Půjčky pro cizince mají velikou výhodu v tom, že jsou určeny přímo pro cizí státní příslušníky. Určité výhody mají především Slováci, kteří mohou půjčku získat nepatrně snadněji, než například Ukrajinci, Rusové či Asiati obecně. Jde o to, že Slovensko bylo ještě nedávnou naší součástí a určité vazby přetrvávají i na finančním trhu. Celkově jsou ale půjčky pro cizince velice specifické, jelikož někdy musejí být smlouvy uzavírány ve vícejazyčné formě, aby bylo předcházeno soudním sporům z důvodu neporozumění. Pokud však cizinec podepíše smlouvu českou, je řádně platná a všechna práva a povinnosti z ní vyplývající musí obě strany bezpodmínečně dodržet. Takže i zde je důležité pro cizince dobře sledovat, co a jak podepisují. Ne každá instituce je kvalitní a chce poskytovat půjčky podle zákonů.


HTML:

BBCode:
Nebankovni pujcky ihned na ruku