Splátka půjčky excel

Půjčky jsou dneska u mnoho lidí samozřejmou věci. Bohužel ale dneska málokdo si dokáže výhodnost půjčky dopředu spočítat. Přitom půjčka dokáže nejen pomoci, ale i uškodit. Proto se naučíme vypočítat zda úroková míra u půjčky je přijatelná.

Potřebujeme půjčit 1 000 000 Kč (ať se nám půjčka lépe počítá). Jenže máme hluboko do kapsy a proto nás u půjčky zajímá výše její měsíční splátky. Délka splácení mám zatím nevadí. Řekněme, že půjčku budeme splácet 6 let na úrok půjčky 10%.

Postup je jednoduchý. Vystačíme si pouze s jedinou funkcí =PLATBA (v anglické verzi PMT). Podle níže uvedeného obrázku si připravete tabulku Půjčka:

půjčky

Do buňky B4 zadáme vzorec ve tvaru:

=PLATBA(B3/12;B212;A2)

Pomocí tohoto vzorce se vypočítá splátka půjčky ve výši 18 525,84 Kč. Tuto částku za půjčku zaplatíme měsíčně.

Teď si vysvětlíme jednotlivé části vzorce:


  1. B3/12 - u půjčky musíme úrok rozpočítat na jeden měsíc (v případě že chceme splácet půjčku měsíčně - rok má totiž 12 měsíců).
  2. B212 - půjčku chceme splácet 5 let, proto počet let násobíme 12 (rok má 12 měsíců).
  3. A2 - výše půjčky je jasná, chceme si půjčit 1 000 000 Kč

Výpočet půjčky je udělaný tak, že po uložení už jenom stačí zadávat nová data (výši půjčky, úrok půjčky a dobu splácení) a výše měsíční splátky se už vypočítá sama.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2010
Obrázky © Fotis Fotopulos, 2010
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.


HTML:

BBCode:
Splátka půjčky excel