Půjčka pro mladé manželé

„Být mladý“ v tomhle případě znamená, že vám ještě nebylo šestatřicet. Další pravidla a podmínky programu „Úvěr 150“ – pojmenovaného podle toho, že strop půjčky dělá sto padesát tisíc – najdete na příštích řádcích. Přímo na Peníze.cz si také můžete stáhnout žádost o půjčku i další potřebné dokumenty.

Peníze.cz přinášejí miniseriál o státních půjčkách na bydlení. V prvním díle se podíváme na to, co stát nabízí mladým, kteří si právě budují hnízdečko. Na opravu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či domu Státní fond rozvoje bydlení půjčí sto padesát tisíc korun až na deset let. Roční úroková sazba: dvě procenta. Nabídka, kterou byste na trhu hledali těžko.

Na letošek bylo v programu Úvěr 150 vyčleněno sto milionů – a pořád dost peněz zbývá.

„Ke dni 24. října 2014 bylo uzavřeno 276 úvěrových smluv za 40,3 milionu korun. A bylo přijato dalších padesát pět žádostí za 8, 3 milionů korun,“ říká mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení Karolína Smetanová. Program bude pokračovat i v příštím roce.

„Jeho rozpočet je nyní ve fázi schvalování. Předpokládáme, že částka bude obdobná jako v letošním roce čili zhruba sto milionů korun,“ pokračuje mluvčí.

Komu to dají

O půjčku můžou žádat buď mladí manželé (alespoň jeden z nich musí být v době podání žádosti mladší třiceti šesti let) nebo samoživitelka či samoživitel, který má v péči nezletilé dítě (a taktéž mu ještě nebylo třicet šest). Bezdětný nesezdaný jednotlivec na úvěr nedosáhne.

Co s tím může dělat

Půjčku můžete využít na rekonstrukci nebo modernizaci bytu či domu, který máte v osobním vlastnictví. Případně na rekonstrukci bytu v družstevním vlastnictví, pokud jste členem družstva a máte na byt nájemní smlouvu. V případě, že máte nemovitost v podílovém spoluvlastnictví (tedy například vlastníte jen polovinu domku), o půjčku žádat můžete, doložený rozpočet rekonstrukce se ovšem pokrátí podle vašeho spoluvlastnického podílu (v našem příkladu vydělí dvěma).

Další podmínkou je, že musí jít o objekt určený k vašemu trvalému bydlení. Na úpravy nemovitosti, která slouží jako rekreační objekt (a je tak zanesena v katastru nemovitostí) půjčku čerpat nelze.

Přesný výčet prací, na jejichž financování je možné úvěr od státu použít, vidíte v boxu.

Měsíční splátka: 1380 korun. S ručitelem

Sto padesát tisíc tvoří horní hranici – půjčka může být i nižší, podle rozsahu rekonstrukce. Splácet můžete maximálně deset let. Dvouprocentní úroková sazba je garantovaná na celou dobu splácení. Při úvěru ve výši sto padesáti tisíc a době splácení deset let dělá měsíční splátka 1380 korun.

Podmínkou pro každého příjemce úvěru je, že si zajistí ručitele ve věku do pětapadesáti let, jehož průměrný měsíční příjem neklesl za poslední tři měsíce pod deset tisíc korun čistého. Sám příjemce úvěru ani jeho manželka či manžel ručitelem být nesmí.

Jak a kde o půjčku žádat.  A co musíte doložit

Formulář žádosti o půjčku si můžete stáhnout v boxu – podat ji můžete osobně na pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení v Praze či Olomouci nebo poštou, elektronicky to nejde. Připojit budete muset ještě pěknou řádku příloh. Vedle kopie oddacího listu a občanského průkazu budete potřebovat také například potvrzení o příjmech (vašich i ručitelových) od zaměstnavatele nebo kopii daňového přiznání, dále výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení (pokud je k rekonstrukci nutné) nebo třeba nájemní smlouvu k družstevnímu bytu – přesný výčet příloh najdete přímo ve formuláři žádosti.

Pokud podáte žádost se všemi náležitostmi (a splňujete podmínky programu), úvěr by měl být schválen do šedesáti dnů. Následně vám přijde k podpisu úvěrová smlouva a předtištěná žádost o čerpání úvěru. Čerpání úvěru musí proběhnout jednorázově (na základě žádosti o čerpání, kterou vyplníte a zašlete Státnímu fondu rozvoje bydlení zpět) do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Faktury a doklady, které prokážou, že jste vypůjčené peníze využili na financování úprav, které jste uvedli v žádosti o úvěr, musíte Státnímu fondu rozvoje bydlení dodat nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy.

Úvěr můžete využít i na pokrytí faktur, které byly vystaveny ještě před poskytnutím půjčky – ale jedině za předpokladu, že faktura v době poskytnutí úvěru nebyla po splatnosti a uhradíte ji bankovním převodem až po převedení peněz od Státního fondu rozvoje bydlení na váš účet.


HTML:

BBCode:
Půjčka pro mladé manželé